ΙΕΚ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: Διατάξεις για τα ΙΕΚ

Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το Σχέδιο Νόμου για το Νέο και Επαγγελματικό Λύκειο (ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ), περιλαμβάνει διατάξεις και για τα ΙΕΚ , οι οποίες έχουν ως εξής:
Έννοια και Ίδρυση
1. Σκοπός του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας πέντε εξαμήνων, τεσσάρων θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ενός εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας.
2. Η φοίτηση στα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχεται δωρεάν.
3. Δύναται να ιδρύονται Ι.Ε.Κ. Πειραματικά αποκλειστικά δημόσια και Ειδικής Αγωγής δημόσια και ιδιωτικά. Στην απόφαση ίδρυσής τους ορίζεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία των ανωτέρω Ι.Ε.Κ.
4. Οι σπουδαστές των ΙΕΚ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 300 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1996, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης.
5. Οι σπουδαστές Ι.Ε.Κ. δύνανται την Πρακτική Άσκηση, ή την Μαθητεία με τους όρους και τις προϋποθέσεις των σπουδαστών των Σ.Ε.Κ., εκτός της διάρκειας της, με ευθύνη εφαρμογής του ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. που φοιτά, να την πραγματοποιήσουν σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. Η περίοδος πρακτικής άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική χωρίς να υπερβαίνει χρονικά ένα (1) ημερολογιακό έτος.
6. Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης, πραγματοποιείται με ευθύνη του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. ή άλλου οριζόμενου από αυτόν προσώπου ως Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης, αρμοδιότητα του οποίου αποτελεί η παρακολούθηση της παρουσίας του καταρτιζομένου, η διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του ασκούμενου, ο επιτόπιος έλεγχος στην επιχείρηση και η τήρηση ατομικού φακέλου πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου
7. Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. δύναται να άρχεται κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης ή και αποφοίτους ανωτέρων από αυτή βαθμίδας. Το 5ο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του 2ου, του 3ου και του 4ου εξαμήνου φοίτησης. Ο μέγιστος αριθμός ανά εκπαιδευτή καθορίζεται σε τριάντα (30) σε εργαστηριακά ή θεωρητικά ή και μεικτά μαθήματα..
8. Οι κάτοχοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), αδειοδοτούνται αυτόματα χωρίς καμία πρόσθετη προϋπόθεση και για την ίδρυση και λειτουργία Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.).
9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ρυθμίζονται επιμέρους θέματα και κάθε λεπτομέρεια του παρόντος άρθρου.
Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες Ι.Ε.Κ.
1. Οι Ομάδες Προσανατολισμού με τους αντίστοιχους Τομείς και με τις αντίστοιχες Ειδικότητες του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι οι εξής:
α) Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών :
Τομέας Πληροφορικής
1. Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών
2. Τεχνικός Η/Υ
3. Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ
4. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/Web designer - Developer/ Video games)
5. Τεχνικός Γραφίστας Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων
Τομέας Ένδυσης & Υπόδησης
1. Τεχνικός Τεχνολογίας Ενδύματος & Υποδήματος - Σχεδιαστής Μόδας
Τομέας Δομικών Έργων
1. Σχεδιαστής Δομικών Έργων & Γεωπληροφορικής
β) Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης & Οικονομίας :
Τομέας Διοίκησης & Οικονομίας
1. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
2. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Αθλητισμού
3. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας
4. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού
5. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Πολιτισμού
6. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας
7. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα των Μεταφορών
8. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας
9. Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Μarketing)
10. Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
11. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου
12. Στέλεχος Στατιστικών Ερευνών & Δημοσκοπήσεων
13. Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας
14. Στέλεχος Χρηματοοικονομικών & Ασφαλιστικών Εργασιών
15. Στέλεχος Κοστολόγησης
16. Γραμματέας Ανώτερων & Ανώτατων Στελεχών
γ) Ομάδα προσανατολισμού γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων & διατροφής :
Τομέας Γεωπονίας
1. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας
Τομέας Διατροφής & Διαιτολογίας
1. Στέλεχος Διατροφής & Διαιτολογίας
Τομέας Τεχνολογίας Τροφίμων & Ποτών
1. Στέλεχος Τεχνολογίας & Ελέγχου Τροφίμων
δ) Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής :
Τομέας Γεωπονίας
1. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας
Τομέας Διατροφής & Διαιτολογίας
1. Στέλεχος Διατροφής & Διαιτολογίας
Τομέας Τεχνολογίας Τροφίμων & Ποτών
1. Στέλεχος Τεχνολογίας & Ελέγχου Τροφίμων
ε) Ομάδα Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών :
Τομέας Καλλιτεχνικών Σπουδών & Εφαρμοσμένων Τεχνών
1. Τέχνη φωτογραφίας
2. Ζωγραφική τέχνη
3. Μεταλλοτεχνία
4. Χαρακτική τέχνη
5. Τέχνη τοιχογραφίας
6. Κεραμική τέχνη
7. Τέχνη ψηφιδωτού
8. Εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση & Σχεδιασμός αντικειμένων
9. Μουσική τεχνολογία
10. Εικονοληψία
11. Ηχοληψία
12. Χειριστής ηλεκτρονικής συνάρμοσης εικόνας (monter)
13. Λογοτεχνική μετάφραση κειμένων & Διόρθωση, Επιμέλεια κειμένων
14. Τέχνη δημιουργικής γραφής
15. Τέχνη σκίτσου- Εικονογραφίας – Γραφικών
16. Τεχνικός κινούμενης εικόνας- Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος
17. Υποκριτική τέχνη θεάτρου – κινηματογράφου
18. Τέχνη σεναριογραφίας
19. Τέχνη σκηνοθεσίας
20. Τέχνη σκηνογραφίας – ενδυματολογίας
21. Εφαρμοσμένες τέχνες χορού
22. Μουσική-Τραγούδι
στ)Ομάδα επαγγελμάτων Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
1. Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ
2. Αθλητική δημοσιογραφία
3. Ραδιοφωνικός παραγωγός
4. Οργανωτικός συντονιστής παραγωγής
5. Τηλεοπτικός παραγωγός
ζ) Ομάδα Προσανατολισμού Επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας :
1. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής- Υπηρεσία ορόφων -Εμπορευματογνωσία)
2. Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής
3. Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης - Αρχιμάγειρας (chef)
η) Ομάδα προσανατολισμού Υγείας & Πρόνοιας
1. Βοηθός Φυσικοθεραπείας
2. Βοηθός Φαρμακείου
3. Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής
4. Βοηθός Εργοθεραπείας
5. Βοηθός Ραδιολογίας & Ακτινολογίας
6. Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων
7. Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας
8. Βοηθός Οπτικής & Οπτικομετρίας
9. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
10. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας
11. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας
12. Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου
13. Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων
14. Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
15. Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις
16. Διασώστης - Πλήρωμα ασθενοφόρου
θ) Επιμέρους τομείς & επαγγέλματα :
1. Τεχνικός Αισθητικής τέχνης & Μακιγιάζ
2. Τεχνικός Κομμωτικής τέχνης
3. Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού Νυχιών & Ονυχοπλαστικής
4. Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων & Υποδομών
5. Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
6. Επιμελητής Πτήσεων
7. Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς
8. Στέλεχος Θαλασσοθεραπείας /Λουτροθεραπείας – spa
9. Προπονητής Αθλημάτων

Σχόλια (4)

 
ΙΕΚτζής
10 Αυγ 2013 13:42

Στα ΙΕΚ (Άρθρο 25) ο Τομέας Γεπονίας αναφέρεται 2 φορές γ) και δ) Προφανώς είναι λάθος. Από τα ΙΕΚ λείπουν οι τομείς Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών. Δεν γίνεται κάποιος που τελειώνει ΓΕΛ και θέλει να γίνει κάτι απο τα παραπάνω να μην μπορεί. Επίσης στα ΙΕΚ το σχέδιο του ΕΟΠΠΕΠ έδινε επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 5, ενώ τώρα 4. Πως γίνεται με τα ΙΕΚ να κάνεις 2 χρόνια (+0,5 Πρακτική Άσκηση) και με την Πρακτική Άσκηση των αποφοίτων ΕΠΑΛ να κάνεις 1 χρόνο και να πέρνεις το ίδιο επίπεδο !!! Κάτι δεν πάει καλά ...

 
mythos
16 Αυγ 2013 16:32

ΙΕΚτζής να σου εξηγήσω οσον αφορα το επίπεδο 5.
Επιπεδο 5 ειναι με αρχη το πρωτο επιπεδο ως 1.
Ενω αλλου μπορει να το δεις το πρωτο επίπεδο ως 0 οπώτε τα ΙΕΚ απο οτι λές κατατάσονται τοτε στο επιπεδο 4 . αναλογα ο \'\'συγγραφέας\'\' με πιο συστημα το μελετάει. ( η κλίμακα ΙSCED του 1997 ξεκινάει απο το μηδεν , οπότε πχ τα πανεπισήμια και τα ΤΕΙ Για τα οποία γνωρίζω να ανοικουν στο επιπεδο 5. Ενώ η αναθεωριμένη κλίμακα ΙSCED του 2011 ξεκιναει θεωρόντας ως πρωτο επιπίπεδο το 1 . οπότε πχ τα ΤΕΙ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Να ανοικουν στο επιπεδο 6 ) Τα παραπάνω ειναι συμφωνα με μελέτη δική μου και εβγαλα αυτα τα συμπεράσματα.
Οσον αφορα τους αποφοιτους ΕΠΑΛ. Ναι ειναι οντος οπος τα λές, κανουν ενα ετος στα ΙΕΚ για συνναφή ειδικότητα και εγγραφονται στο ΙΕΚ στο 3ο εξάμηνο. Υπερέχουν εναντι των αποφοίτων του Γενικού λυκείου ή καπιον αποφοίτων απο ΕΠΑΛ που ηταν σε διαφορετική ειδικότητα, διότι περνουν και τα 150 μόρια για διαγωνισμούς σε θέση στο δημόσιο. Επιπλαίον οι αποφοιτοι ΕΠΑΛ, εχουν τα ιδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοιτου του ΙΕΚ Δ.Ε. συνεπως ενας που εκανε μια ιδικότητα σε ΕΠΑΛ μονο ( και Δεν συνέχισε σε ΙΕΚ ) σε σχέση με καποιον αποφοιτο του ΓΕΛ ο οποιος εκανε την ειδικότητα στο ΙΕΚδιεκδικούν την ιδια θέση, και η μοριοδότηση γίνεται βαση του βαθμού πτυχιου ( για τον αποφοιτο του ΕΠΑΛ ) Ενω για τον αποφοιτο του ΙΕΚ ( Ενοείται με πιστοποιηση ) η μοριοδότιση γινεται μονο απο το βαθμό του θεωρητικού μέρους των εξετάσεων πιστοποιήσης.
Τα παραπανω που γράφω ειναι οσο ξέρω που ισχυει μέχρι στιγμής. δεν ξέρω περεταιρω με τις αλλαγες τι αλλο θα γίνει.

 
ένας
14 Σεπ 2013 01:11

Και τελικά μπαίνεις σε ιεκ και μετα το γυμνάσιο? η ειδικότητα συντήρηση έργων τέχνης που πήγε?

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.