ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Ετήσιος Προγραμματισμός ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2014-15

Του Κερασιώτη Σεραφείμ Εκπαιδευτικού - Μαθηματικού Διευθυντή του 2ου ΕΠΑ.Λ Γαλατσίου
Δημοσίευση: 08/10/2014
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

(Κατά την πρώτη τακτική συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου)

1.    Κατανομή ωρών διδασκαλίας και μαθημάτων στους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς.

2.    Μερική ή ολική διάθεση των εκπαιδευτικών στο  Ε.Κ.

3.    Έγκριση Ερευνητικών Εργασιών (Α΄ τάξη) και ορισμός συντονιστή.

4.    Ορισμός υπευθύνου εκπαιδευτικού συνεργασίας με το  ΚΕΣΥΠ.

5.    Ορισμός εκπαιδευτικών στην Ομάδα Δράσεων Πρόληψης (ΟΔΠ) του σχολείου του Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού (ΣΒΕ).

6.    Κατανομή εξωδιδακτικής εργασίας (διοικητική εργασία) στους εκπαιδευτικούς:
6.1.Ορισμός υπευθύνου  Οικονομικών (μισθοδοσία μονίμων– αναπληρωτών - ωρομισθίων εκπαιδευτικών, βεβαιώσεις αποδοχών).
6.2. Ορισμός υπευθύνου Στατιστικών.
6.3. Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης προγραμμάτων και των βάσεων δεδομένων «ΝΕΣΤΩΡ - ΕΠΑΛ» -  «myschool.gr» - «ΑΘΗΝΑ»  μέσω του Η/Υ.
6.4. Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης και αναβάθμισης της Ιστοσελίδας του σχολείου.
6.5. Ορισμός υπευθύνου σύνταξης εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων – Δελτίου κίνησης.
6.6. Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης Σχολικών βιβλίων – Σχολικής βιβλιοθήκης - Εποπτικών μέσων διδασκαλίας.
6.7. Ορισμός υπευθύνου Γραμματειακής υποστήριξης του σχολείου.
6.8. Ορισμός υπευθύνου Διαχείρισης του αρχείου των πρώην ιδιωτικών σχολών που είναι χρεωμένα στο σχολείο.
6.9. Ορισμός υπευθύνου Διαχείρισης των αρχείων πρώην ΚΕΤΕ, ΤΕΛ και ΤΕΕ.
6.10. Ορισμός πρακτικογράφου – γραμματέα των συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων και του σχολικού συμβουλίου.
6.11. Ορισμός εκπαιδευτικού στην επιτροπή ελέγχου του κυλικείου.
6.12. Ορισμός υπεύθυνων  τμημάτων (τήρηση βιβλίων φοίτησης, καρτέλες μαθητών, απουσιολόγια, ενημέρωση γονιών, έλεγχοι τετραμήνων, αποστολή απουσιών, ορισμός επιμελητών κ.α).
6.13. Ορισμός υπευθύνου Διεκπεραίωσης αλληλογραφίας προς τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, το ταχυδρομείο και άλλες υπηρεσίες.
6.14. Ορισμός υπευθύνου Μητρώου - ευρετηρίου μαθητών.
6.15. Ορισμός υπεύθυνου και αναπληρωματικού εκπαιδευτικού χειρισμού του VBI.
6.16. Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του σχολείου και  ενημέρωσης μέσου αυτού της αλληλογραφίας που αφορά τους εκπαιδευτικούς.

7.    Λειτουργία του σχολείου:
7.1. Προσέλευση εκπαιδευτικών – παραμονή – ωράριο – κενά ωρολογίου προγράμματος.
7.2. Σχέσεις εκπαιδευτικών - μαθητών, δημιουργία κατάλληλου σχολικού κλίματος για την επίτευξη των παιδαγωγικών και διδακτικών στόχων του σχολείου.
7.3.  Σχέσεις των εκπαιδευτικών με το σύλλογο γονιών και κηδεμόνων.
7.4. Ενημέρωση των θεμάτων εκπαιδευτικής νομοθεσίας & της καθημερινής αλληλογραφίας.
7.5. Εφημερίες των εκπαιδευτικών (καθήκοντα - νομοθεσία) – ασφάλεια των μαθητών και του σχολικού χώρου.
7.6. Υγιεινή, αισθητική και λειτουργικότητα των σχολικών χώρων (αίθουσες, κυλικείο, προαύλιο, τουαλέτες) – προτάσεις – σχέδιο εφαρμογής.
7.7. Σχολικός Κανονισμός.

8.    Μαθητικά θέματα:
8.1. Προσέλευση και παραμονή των μαθητών στο σχολείο.
8.2. Απουσίες μαθητών - δικαιολόγηση.
8.3. Αξιολόγηση μαθητών (νομοθεσία, τεστ αξιολόγησης, προφορικές και γραπτές εξετάσεις τετραμήνων – προγραμματισμός διαγωνισμάτων κ.α).
8.4. Αξιολόγηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (νομοθεσία, μαθητές που εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία).8.5. Μαθητικά συμβούλια – συμβούλια τάξης (νομοθεσία - τρόπος λειτουργίας - ενημέρωση μαθητών – συνεργασίες) χρονοδιάγραμμα μαθητικών αρχαιρεσιών (μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2014).
8.6. Απουσιολόγοι – Επιμελητές (τρόπος ορισμού - καθήκοντα – υποχρεώσεις).
8.7. Σχολική παραβατικότητα – Συμπεριφορά μαθητών - Ποινές μαθητών.
8.8. Ενημέρωση γονιών (καθορισμός ημέρας συνάντησης εκπαιδευτικών γονιών και κηδεμόνων). Συνάντηση με το Δ.Σ του συλλόγου των γονέων και κηδεμόνων.
8.9. Απαλλαγή μαθητών από τα θρησκευτικά.
8.10. Απαλλαγή μαθητών από τη Φυσική Αγωγή.
8.11. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

9.    Ομάδες εργασίας εκπαιδευτικών και κοινός προγραμματισμός της ύλης ανά μάθημα σε συνεργασία με τους αντίστοιχους σχολικούς συμβούλους και το διευθυντή του σχολείου. Ενεργοποίηση της τράπεζας θεμάτων στα μαθήματα γενικής παιδείας Α΄ και Β΄ τάξης.

10.    Ανάπτυξη των σχολικών δραστηριοτήτων εκτός του κανονικού ωρολογίου προγράμματος με προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε), Αγωγής Υγείας (Α.Υ), Αγωγής Σταδιοδρομίας (Α.Σ), Αγωγής Καταναλωτή (Α.Κ), Πολιτιστικών Θεμάτων (Π.Θ), Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Leonardo Da Vinci & Comenius.

11.    Ενίσχυση του συλλόγου εθελοντών αιμοδοσίας του ΕΠΑ.Λ, προγραμματισμός διενέργειας 1-2 (με διαφορά τουλάχιστο 4 μηνών) εθελοντικών αιμοδοσιών εκπαιδευτικών – γονιών – κηδεμόνων - μαθητών.

12.    Ετήσιος ενδεικτικός προγραμματισμός εκπαιδευτικών εκδρομών - επισκέψεων:
12.1. Εκπαιδευτικοί περίπατοι συνολικά πέντε (5).
12.2. Ημερήσιες εκδρομές συνολικά μια (1).
12.3. Εκπαιδευτικές επισκέψεις στα πλαίσια εκπόνησης προγραμμάτων Π.Ε, Α.Υ, Α.Κ και Α.Σ συνολικά μια (1) έως δύο (2) ανά πρόγραμμα.
12.4. Εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ).
12.5. Εκπαιδευτικές επισκέψεις στο εξωτερικό, στα πλαίσια εφαρμογής ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ανταλλαγών κ.α.
12.6. Εκπαιδευτικές επισκέψεις ειδικοτήτων ή γενικού ενδιαφέροντος  στα πλαίσια των διδακτικών ενοτήτων συνολικά μέχρι εννιά (9) ανά τμήμα.
12.7. Πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ..

13.    Πραγματοποίηση πολιτιστικής ημερίδας ή διημερίδας στο τέλος του διδακτικού έτους (πότε – που – πως).

14.    Συμμετοχή των μαθητών του σχολείου στις αθλητικές εκδηλώσεις του Δήμου και του Υ.Π.Ε.Π.Θ και τους Πανελλήνιους Καλλιτεχνικούς Αγώνες.

15.    Οργάνωση και συμμετοχή σε διαγωνισμούς(εφημερίδα, χορός, μουσική, θέατρο, περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγής σταδιοδρομίας κ.α).

16.    Ομιλητές – εισηγητές και οργανωτές σχολικών εορτών και άλλων επίκαιρων και διαχρονικών εκδηλώσεων όπως: 28η Οκτώβρη - 25η Μάρτη – Εορτές Χριστουγέννων και Πάσχα, επαγγελματικός προσανατολισμός - επαγγελματική καριέρα, δρόμοι μετά τα ΕΠΑ.Λ, εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ισότητα των φύλων, πολυπολιτισμικότητα, ημέρα για το AIDS, ναρκωτικά, αλκοόλ, κάπνισμα, κινητά τηλέφωνα, αιμοδοσία, περιβάλλον, εγκληματικότητα, ρατσισμός, ανεργία, σχολική παραβατικότητα, τροχαία ατυχήματα, φιλανθρωπικές δραστηριότητες κ.α.

17.    Προστασία από ακραία καιρικά φαινόμενα (σεισμοί, πλημμύρες, φωτιά, δυνατοί άνεμοι). Προστασία από επιδημίες. Σχεδιασμός – ασκήσεις προετοιμασίας. Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους εκπαιδευτικούς.

18.    Σχολικό συμβούλιο (Σ.Σ) - ορισμός της πρώτης συνεδρίασης, διαμόρφωση της ημερησίας διάταξης - προτάσεις.

19.    Σχολική επιτροπή (Σ.Ε) και Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας (Σ.Σ.Κ). επικαιροποίηση των μελών και ενεργοποίησή του (Σ.Σ.Κ) σύμφωνα με την παρ. 2, άρθρο 1, υπ. απόφαση 8440/24-2-2011/ΦΕΚ 318/2011, ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τα δρώμενα της (Σ.Ε) του Δήμου και του (Σ.Σ.Κ) (σύνθεση, οικονομικά, αποφάσεις, προβλήματα κ.α).

20.    Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ) Δήμου ενημέρωση για τις αποφάσεις που επηρεάζουν την λειτουργία του σχολείου, προτάσεις.

21.    Άλλο θέμα ή θέματα που θα προτείνουν τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων προ ημερήσιας διάταξης.

Η παρουσία όλων των εκπαιδευτικών στη τακτική συνεδρίαση είναι αναγκαία και υποχρεωτική, οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να εισηγηθούν κάποιο ή κάποια από τα θέματα να ενημερώσουν τη διεύθυνση του σχολείου.

(Κατά την πρώτη τακτική συνεδρίαση συμμετέχει – ενημερώνεται έγκαιρα για την ημερομηνία της συνεδρίασης- ο σχολικός σύμβουλος γενικής παιδαγωγικής ευθύνης της σχολικής μονάδας).

*ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
 (Προσαρμόζεται ανάλογα με την βαθμίδα και την ιδιαιτερότητα της σχολικής μονάδας).

 

Ετικέτες: 
ΕΠΑΛ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.