ΙΕΚ

Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1ης περιόδου 2014

Δημοσίευση: 09/10/2014
Εξετάσεις
Alt Text: 
Εξετάσεις
Title Text: 
Εξετάσεις
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Συμβουλευτείτε τις παρακάτω Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις για να ενημερωθείτε άμεσα σχετικά με την εξεταστική διαδικασία της πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ.

Περιλαμβάνουν:

-Γενικές οδηγίες για όλες τις ειδικότητες

-Οδηγίες για το Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος όλων των ειδικοτήτων εκτός της Ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» των Ι.Ε.Κ.

-Οδηγίες για Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος της Ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» των Ι.Ε.Κ.

-Οδηγίες σε περίπτωση μη συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης.

Αναλυτικότερες πληροφορίες θα βρείτε στο θεσμικό πλαίσιο που θέτει η Κοινή Υπουργική Απόφαση 2944 (ΦΕΚ Β’ 1098/30.04.2014). Για την ΚΥΑ, πατήστε εδώ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Μπορώ να αλλάξω Εξεταστικό Κέντρο σε περίπτωση που δεν εξυπηρετεί;

Όχι. Τα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. σε συνάρτηση με τον αριθμό των υποψηφίων και των γεωγραφικών και συγκοινωνιακών συνθηκών.

Τι θα πρέπει να έχω μαζί μου στις εξετάσεις;

Ταυτότητα (αστυνομική ή στρατιωτική ή διαβατήριο) Γραφική ύλη: στυλό, μολύβι, γόμα. Οι εξεταζόμενοι γράφουν τις απαντήσεις των θεμάτων σε τετράδιο ειδικού τύπου (γραπτό δοκίμιο), το οποίο διανέμεται από τους Επιτηρητές.

Πώς θα πάρω το Δελτίο Εξεταζομένου;

Το Δελτίο Εξεταζομένου , το οποίο φέρει εκτυπωμένα τα στοιχεία του εξεταζομένου και τη φωτογραφία του, θα διανέμεται στους εξεταζόμενους από το Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο δίνει εξετάσεις και το όνομά του είναι στους αντίστοιχους αναρτημένους καταλόγους (βλ. υπόδειγμα). Θα ενημερωθείτε σχετικά από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού σας Κέντρου για την παραλαβή του.

Πώς γνωρίζω σε ποια αίθουσα δίνω εξετάσεις;

Στην είσοδο του Εξεταστικού Κέντρου αναρτώνται οι κατάλογοι με τα ονόματα των υποψηφίων κάθε ειδικότητας ανά αίθουσα και κατ’ αλφαβητική σειρά. Ο Επιτηρητής της αίθουσας επιμελείται την κατανομή των υποψηφίων στην αίθουσα και την αλφαβητική σειρά με την οποία είναι εγγεγραμμένοι στις καταστάσεις.

Εξέταση του ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ για όλες τις Ειδικότητες εκτός της Ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» των Ι.Ε.Κ.

Πόση ώρα είναι η εξέταση;

Ο συνολικός χρόνος που διαθέτουν οι υποψήφιοι για να απαντήσουν στα θέματα είναι τρεις (3) ώρες. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για το χρόνο έναρξης (10.30πμ) και λήξης των εξετάσεων. Οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα μία (1) ώρα πριν από την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας.

Πώς επιλέγονται τα θέματα;

Τα θέματα του Θεωρητικού Μέρους επιλέγονται με ηλεκτρονική κλήρωση που διεξάγεται την ημέρα των εξετάσεων.

Που γράφω τις απαντήσεις των θεμάτων;

Στους εξεταζόμενους διανέμεται από τους Επιτηρητές τετράδιο ειδικού τύπου (γραπτό δοκίμιο) για την απάντηση των θεμάτων.

Τι κάνω μόλις ολοκληρώσω τις απαντήσεις των θεμάτων εξέτασης;

Όταν ο εξεταζόμενος ολοκληρώσει την απάντηση των θεμάτων προσέρχεται στον Επιτηρητή, ο οποίος καλύπτει τα προσωπικά στοιχεία του εξεταζομένου ενώπιον του με αδιαφανές αυτοκόλλητο., διαγράφει τα κενά σημεία του γραπτού δοκιμίου και υπογράφει στο τέλος των απαντήσεων του εξεταζόμενου.

Πότε και πώς μπορώ να αποχωρήσω από την αίθουσα;

Ο εξεταζόμενος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το γραπτό δοκίμιό του, πριν βγει από την αίθουσα των εξετάσεων. Δεν επιτρέπεται σε κανένα εξεταζόμενο η έξοδος από την αίθουσα των εξετάσεων πριν από την πάροδο μιας (1) ώρας από την έναρξη του χρόνου εξετάσεων. Σε περίπτωση ασθένειας, απευθύνεται στον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου (βλ. παρ. 6 άρθρο 18). ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

Για τους κανόνες πειθαρχίας των εξεταζομένων και επιβολής πειθαρχικού, βλ. άρθρο 19.

Πότε θεωρούμε Επιτυχών στις εξετάσεις Θεωρητικού Μέρους;

Αυτός που βαθμολογείται με βαθμό δέκα (10) έως είκοσι (20).

Εξέταση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Πόση ώρα είναι η εξέταση;

Από δύο (2) έως πέντε (5) ώρες ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εξεταζόμενης ειδικότητας. Οι εξεταζόμενοι ενημερώνονται στα Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού Μέρους πριν την έναρξη των εξετάσεων. Αναζητήστε στον Πίνακα πατωντας εδώ

Πώς διενεργείται η εξέταση:

Κάθε εξεταζόμενος του Πρακτικού Μέρους εξετάζεται από τρεις (3) Εξεταστές της εξεταζόμενης ειδικότητας, οι οποίοι καλύπτουν τα, υπό εξέταση, γνωστικά αντικείμενα της κάθε ειδικότητας.

Πότε θεωρούμαι Επιτυχών στις εξετάσεις Πρακτικού Μέρους;

Κάθε εξεταστής αξιολογεί τον εξεταζόμενο ως «ΕΠΙΤΥΧΩΝ» ή «ΑΠΟΤΥΧΩΝ». Επιτυχών στο Πρακτικό Μέρος είναι ο εξεταζόμενος που έχει λάβει «ΕΠΙΤΥΧΩΝ» από δύο (2) τουλάχιστον Εξεταστές.

Για την Ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών των Ι.Ε.Κ.»

Εξέταση του ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Ποια είναι η διαδικασία της εξέτασης του Θεωρητικού Μέρους;

Περιλαμβάνει δύο (2) εξετάσεις: Α) γραπτή εξέταση και Β) προφορική εξέταση. Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους (γραπτά και προφορικά) προηγείται, καθώς η επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή του υποψηφίου στην εξέταση του Πρακτικού Μέρους. Στο Θεωρητικό Μέρος προηγείται η γραπτή εξέταση και ακολουθεί η προφορική εξέταση.

Πότε θεωρούμαι Επιτυχών στις εξετάσεις Θεωρητικού Μέρους;

«Επιτυχών» στο Θεωρητικό Μέρος είναι ο υποψήφιος ο οποίος έχει λάβει βαθμό δέκα (10) έως είκοσι (20) στη γραπτή εξέταση και «Επιτυχών» στην προφορική εξέταση.

Εξέταση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Στο Πρακτικό Μέρος των Εξετάσεων Πιστοποίησης συμμετέχουν όσοι έχουν περατώσει με επιτυχία το Θεωρητικό Μέρος.

Πότε θεωρούμαι Επιτυχών στις εξετάσεις Πρακτικού Μέρους;

Ο υποψήφιος εξετάζεται στα οχήματα των κατηγοριών A,B,C,D και CE κατ’ αναλογία με τα προβλεπόμενα στη διαδικασία που προβλέπεται για τους υποψηφίους οδηγούς. Η εξέταση γίνεται σε εκπαιδευτικά οχήματα, παρουσία εκπαιδευτή με την παραπάνω σειρά A,B,C,D και CE. «Επιτυχών» θεωρείται ο υποψήφιος ο οποίος έχει λάβει βαθμό τουλάχιστον πέντε (5) σε κάθε μία από τις κατηγορίες οχήματος που εξετάζεται. Εάν ο εξεταζόμενος αποτύχει σε κάποια από τις επιμέρους κατηγορίες της εξέτασης του Πρακτικού Μέρους, η εξέταση διακόπτεται εκεί, και κατοχυρώνεται η βαθμολογία των προηγούμενων κατηγοριών στις οποίες πέτυχε. Προκειμένου να επαναλάβει την εξέταση της κατηγορίας του Πρακτικού Μέρους στο οποίο απέτυχε ο εξεταζόμενος υποβάλλει εκ νέου το αντίστοιχο εξέταστρο.

Εάν είμαι υποψήφιος για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» και αποτύχω στο προαπαιτούμενο Μέρος της εξέτασης;

Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον ο υποψήφιος αποτύχει σε Μέρος της εξέτασης που είναι προαπαιτούμενο και κατά συνέπεια δεν δικαιούται να συνεχίσει στην επόμενη εξέταση του Πρακτικού Μέρους της ίδιας περιόδου, τότε τα εξέταστρα για το Μέρος της εξέτασης στο οποίο δεν συμμετείχε ισχύουν για τη συμμετοχή του σε έξι (6) επόμενες διαδοχικές περιόδους Εξετάσεων Πιστοποίησης. Για να συνεχίσει σε επόμενη περίοδο, υποχρεούται να καταβάλει εκ νέου μόνο τα εξέταστρα του Μέρους της εξέτασης στο οποίο απέτυχε.

Σε περίπτωση που δεν προσέλθω στις εξετάσεις Εάν για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπορέσω να προσέλθω στις εξετάσεις (στο σύνολο ή και σε ένα μέρος), ενώ είχα υποβάλει κανονικά αίτηση, δικαιολογητικά και παράβολα, χάνω τα χρήματα που έδωσα για εξέταστρα;

Τα εξέταστρα δεν επιστρέφονται σε περίπτωση μη συμμετοχής των εξεταζομένων στις εξετάσεις και εκπίπτουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. ΜΟΝΟ σε περίπτωση προβλήματος υγείας του εξεταζομένου που αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση εισαγωγής του σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο, μετά από αίτησή του στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. τα εξέταστρα δύναται να μεταφέρονται στην επόμενη εξεταστική περίοδο. Ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλλει την αίτηση μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία της εξέτασης της ειδικότητάς του. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, καμία αίτηση δεν εξετάζεται, τα δε εξέταστρα εκπίπτουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Εάν είμαι στρατεύσιμος και δεν μου χορηγηθεί άδεια για να συμμετάσχω στις εξετάσεις χάνω τα χρήματα που έδωσα για εξέταστρα ;

Σε αυτή την περίπτωση, τα εξέταστρα μεταφέρονται στην επόμενη εξεταστική περίοδο μετά από αίτησή τους στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και αφού προσκομισθεί βεβαίωση από την οικεία στρατιωτική μονάδα ότι δεν τους χορηγήθηκε άδεια κατά το διάστημα που είχε προγραμματιστεί η εξέτασή τους. Ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλλει την αίτηση μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία της εξέτασης της ειδικότητάς του. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, καμία αίτηση δεν εξετάζεται, τα δε εξέταστρα εκπίπτουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Ετικέτες: 
ΙΕΚ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.