Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Η ΟΛΜΕ για την απόδοση 2ης ειδικότητας και τη χορήγηση αδειών άνευ αποδοχών

Δημοσίευση: 17/10/2014
ΟΛΜΕ Συγκέντρωση
Alt Text: 
ΟΛΜΕ Συγκέντρωση
Title Text: 
ΟΛΜΕ Συγκέντρωση
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δύο ανακοινώσεις εξέδωσε σήμερα το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ , με τις οποίες ζητά:

Α. Να αποσυρθεί η διευκρίνιση αυτή του υπουργείου Παιδείας και να αποδίδεται η 2η ειδικότητα απρόσκοπτα σε όσους εκπαιδευτικούς έχουν και άλλο πτυχίο.

Β. Να ικανοποιηθούν οι αιτήσεις για άδειες άνευ αποδοχών που κατατίθενται την περίοδο αυτή, καθώς και να επανεξεταστούν όσες απορρίφθηκαν. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις οφείλουν να κατανοήσουν τα προβλήματα των εκπαιδευτικών και να σταματήσουν να τους εξωθούν σε παραιτήσεις.

ΑΠΟΝΟΜΗ 2ης ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η απονομή 2ης ειδικότητας σε όσους εκπαιδευτικούς έχουν και άλλο πτυχίο εκτός από αυτό με το οποίο διορίστηκαν, βοήθησε και την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, αλλά και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς για να συμπληρώνουν το ωράριο διδασκαλίας τους.

Δυστυχώς όμως, σύμφωνα με την τελευταία διευκρίνηση του ΥΠΑΙΘ (197335/Δ1/23-12-2013) για την απονομή 2ης ειδικότητας: «…Κατά τη διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας, ελέγχεται από το οικείο ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ αν τα τυπικά προσόντα που επικαλείται ο υποψήφιος αποτελούν προσόντα ένταξης/διορισμού στον εν λόγω κλάδο κατά το συγκεκριμένο χρόνο εξέτασης της αίτησης», τα πτυχία σχολών που δεν ικανοποιούν παιδαγωγική επάρκεια δεν δικαιολογούν απόδοση 2ης ειδικότητας από τη στιγμή που ο εκπαιδευτικός δεν έχει πιστοποιημένη επάρκεια.

Για παράδειγμα, εκπαιδευτικός ΠΕ19 που έχει πτυχίο και μηχανολόγου δεν μπορεί να το αναγνωρίσει αν δεν έχει πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ, γιατί δεν έχει πιστοποιημένη επάρκεια, παρόλο που διδάσκει!!

Ο παραλογισμός όμως δεν σταματάει εδώ: Ο ίδιος εκπαιδευτικός ΠΕ19, σύμφωνα με τις τελευταίες δεύτερες αναθέσεις, μπορεί να διδάσκει μαθηματικά στο Γυμνάσιο χωρίς να χρειάζεται πτυχίο μαθηματικού!!

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ ζητάει να αποσυρθεί η διευκρίνιση αυτή του Υπουργείου και να αποδίδεται η 2η ειδικότητα απρόσκοπτα σε όσους εκπαιδευτικούς έχουν και άλλο πτυχίο.

ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Η τακτική που ακολουθεί το Υπουργείο Παιδείας στις υπηρεσιακές μεταβολές τα τελευταία χρόνια με τον τρόπο υπολογισμού των κενών, οδήγησε σε αδικαιολόγητη μείωση των μεταθέσεων, αλλά και στην απαράδεκτη μείωση των αποσπάσεων από σχολείο σε σχολείο, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν διαπιστωμένα κενά.

Αποτέλεσμα της τακτικής αυτής είναι να έχουν εγκλωβιστεί πολλοί εκπαιδευτικοί μακριά από τον τόπο συμφερόντων τους και να αντιμετωπίζουν αξεπέραστα προβλήματα επιβίωσης λόγω των μειώσεων των μισθών, της αύξησης του κόστους ζωής αλλά και της άμεσης φορολογίας.

Οι εκπαιδευτικοί αυτοί αναγκάζονται να ζητάνε άδειες άνευ αποδοχών επικαλούμενοι τη νομοθεσία (άρθρο 16, περ. Ε΄ του Ν. 1566/85, άρθρα 51 και 53 του Ν. 3528/2007, παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 3986/2011).

Δυστυχώς, πολλά ΑΠΥΣΔΕ απορρίπτουν τις αιτήσεις αυτές, παρόλο που η νομοθεσία προβλέπει ότι «μπορεί να χορηγείται άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι» ακόμη και στις περιπτώσεις που η αίτηση γίνεται μετά τον Ιούνιο, επικαλούμενα την ύπαρξη κενών και τη μη ύπαρξη πιστώσεων για αναπληρωτές. Πρόκειται προφανώς για παραλογισμό αφού η πρόσληψη ενός αναπληρωτή κοστίζει στο δημόσιο περίπου το μισό ενός μονίμου εκπαιδευτικού!

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις δυστυχώς υπακούοντας πιστά τις επιταγές της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ. για τη μείωση των προσλήψεων με κάθε κόστος – κοινωνικό, αλλά και οικονομικό στη συγκεκριμένη περίπτωση – δεν χορηγούν άδειες ή επιβάλλουν περιορισμούς στη χορήγησή τους.

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ ζητάει να ικανοποιηθούν οι αιτήσεις για άδειες άνευ αποδοχών που κατατίθενται την περίοδο αυτή, καθώς και να επανεξεταστούν όσες απορρίφθηκαν. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις οφείλουν να κατανοήσουν τα προβλήματα των εκπαιδευτικών και να σταματήσουν να τους εξωθούν σε παραιτήσεις.

Ετικέτες: 
ΟΛΜΕ

Σχόλια (8)

 
BT
17 Οκτ 2014 18:06

Καλά τα λέει.. Το παράδειγμα της δεύτερης ειδικότητας είναι και παράδειγμα του παραλογισμού σε νόμους που είναι σε ισχύ στο υπουργείο παιδείας.
Δεύτερη ειδικότητα πρέπει να δίνεται σε όλου όσους έχουν δεύτερο πτυχίο. Η επίκληση "παιδαγωγικών προσόντων" (ΑΣΠΑΙΤΕ) είναι αστεία με τις δεύτερες αναθέσεις σε ισχύ. Κάποιος μαθηματικός μπορεί να διδάσκει φυσική (που ποτέ δεν έκανε) ως δεύτερη ανάθεση αλλα δεν μπορεί να πάρει δεύτερη ειδικότητα φυσικού αν έχει πτυχίο φυσικής αλλά όχι ΑΣΠΑΙΤΕ!!
Αν γραφτεί στην ΑΣΠΑΙΤΕ ένα διορισμένος πληροφορικός για να πάρει πτυχίο πρέπει άλλοι εκπαιδευτικοί (συνάδελφοι) του να τον δεχθούν στην τάξη να κάνει μάθημα. Με βάσει αυτό τον κρίνουν και τον βαθμολογούν (ενώ βασικά είναι το ίδιο εκείνη τη στιγμή, διορισμένοι ΠΕ19). Μετά την λήψη του πτυχίου ΑΣΠΑΙΤΕ αυτοί που κρίθηκαν έχουν παιδαγωγική επάρκεια που δεν έχουν αυτοί που τους έκριναν (έχει ο "μαθητής" όχι ο δάσκαλος). Σουρεάλ.

 
Κώστας Δ.
17 Οκτ 2014 22:09

Μόνο ένα ΑΠΥΣΔΕ έχει κάνει το λάθος να ερμηνεύσει τόσο λάθος το νόμο και να ανακαλέσει β ειδικότητες ΠΕ19 -> ΠΕ 12 και τούμπαλιν.
Επιπλέον καλό θα ήταν η ΟΛΜΕ να είναι αναλυτικότερη και πιο συγκεκριμένη στις τοποθετήσεις της σε τέτοια θέματα καθώς η αντιμετώπισή της είναι ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ ενοχική, ενώ όλο το δίκιο είναι 100% με τους εκπαιδευτικούς αυτούς.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ όχι όλοι.
Ο ΑΣΕΠ για το διορισμό των ΠΕ19 και ΠΕ12 - ΠΕ17 (όχι όλων, πχ οι ΠΕ17.03 είναι ηλεκτρολόγοι τεχνολόγοι ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ ενώ οι 17.07 ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ) δε χρειάζεται παιδαγωγική κατάρτιση. Όσοι όμως έχουν (και γενικότερα αυτό ισχύει σε όλες τις μη καθηγητικές σχολές) ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ έναντι των άλλων.
Επιπλέον ακόμα και φέτος δόθηκαν μετατάξεις ΠΕ19->ΠΕ12. Είναι αυτονόητο ότι το συγκεκριμένο ΑΠΥΣΔΕ έχει μείνει σε δεδομένα προ 2002 όπου πράγματι χρειαζόταν παιδαγωγικό πτυχίο για να διοριστείς σε κλάδο μη καθηγητικό.

Ήδη στην επόμενη συνεδρίασή του το εν λόγω ΑΠΥΣΔΕ εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη βιαστική του απόφαση και επιφυλάχτηκε για την επόμενη συνεδρίαση.

Το θέμα είναι ποιος έχει το δικαίωμα να αναστατώνει τη ζωή ανθρώπων χωρίς λόγο...

 
Teacher
17 Οκτ 2014 22:51

Σύμφωνα με την ΟΛΜΕ, ".εκπαιδευτικός ΠΕ19 που έχει πτυχίο και μηχανολόγου δεν μπορεί να το αναγνωρίσει αν δεν έχει πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ, γιατί δεν έχει πιστοποιημένη επάρκεια, παρόλο που διδάσκει!!".

Απορία: Εκ των συμφραζομένων της ΟΛΜΕ συνάγεται ότι ο ΠΕ19 του παραδείγματος ΔΕΝ διαθέτει πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας, προκυπτούσης ούτω της ....αφελούς απορίας: γιατί για τους πτυχιούχους της τεχνικής ειδικότητας Πληροφορικής να είναι δυνατή, κατά παρέκκλιση του Ν. 1566/1985, αρθ. 14 (χωρίς δηλ. να είναι απαιτητό το πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης ή η κατοχή πτυχίου καθηγητικής σχολής) - η αναγνώρισή τους ως εκπαιδευτικών ειδικότητας "ΠΕ19", ενώ για την την αναγνώριση δεύτερου πτυχίου, επίσης, τεχνικής ειδικότητας, ως εκπαιδευτικής ιδιότητας / ειδικότητας (2ης) ΠΕ12.04 (Μηχανολόγων Μηχανικών) να είναι απαιτητό το πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης;

Υπάρχει κάποια - λογική - εξήγηση;

 
Teacher
18 Οκτ 2014 00:26

@BT

Kάνεις λάθος στο παράδειγμά σου. Ο Μαθηματικός (ΠΕ03) με δεύτερο πτυχίο Φυσικού, φυσικά και μπορεί να πάρει δεύτερη ειδικότητα Φυσικού(ΠΕ04.01) χωρίς ΑΣΠΑΙΤΕ γιατί και το πρώτο και το δέυτερο πτυχίο του προέρχεται από τμήματα καθηγητικής σχολής (ΦΜΣ).

Σύμφωνα με τον εν ισχύι Ν. 1566/85, αρθ. 14, το πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης της ΑΣΠΑΙΤΕ (τ. ΣΕΛΕΤΕ) απευθύνεται στους πτυχιούχους μ η καθηγητικών σχολών (τεχνικές ειδικότητες Μηχανικών, Γεωπόνων, Πληροφορικών,κ.λ.π. αντιστοίχων ΤΕΙ).

 
Γιαννης
18 Οκτ 2014 03:19

Ειμαι ΠΕ19 διορισμένος 9 χρόνια και έχω δεύτερο πτυχίο κοινωνιολογια ΠΕ10. Μπορώ να πάρω τη 2η ειδικότητα;

 
ek
18 Οκτ 2014 10:10

Η απόδοση δεύτερης ειδικότητας προυποθέτει την ύπαρξη δεύτερου πτυχίου. Οι πτυχιούχοι ηλεκτρολόγοι ΠΕ12.05 του πολυτεχνείου με κατεύθυνση στην πληροφορική δεν έχουν δεύτερο πτυχίο και κατά τον διορισμό τους επέλεξαν να ενταχθούν στον κλάδο ΠΕ19 πληροφορικής αλλά και για τις δύο ειδικότητες είναι απαραίτητη η παιδαγωγική επάρκεια . Το γεγονός ότι δεν εφαρμόστηκε ο Ν. 1566/85, αρθ. 14, σε μια χρονική περίοδο όπου οι ανάγκες για εκπαιδευτικό προσωπικό στην τεχνική εκπαίδευση ήταν πολύ μεγάλες, δεν συνεπάγεται την ακυρωσή του. Όσο αναφορά τις αναθέσεις μαθημάτων και ειδικότερα τις β΄αναθέσεις είναι γνωστό ότι υπάρχουν για να εξυπηρετούν λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων χωρίς να πρέπει το προσωπικό τους να μετακινείται σε άλλα σχολεία.

 
Λέων
20 Οκτ 2014 10:12

@ Teacher:
Ανησύχησα μήπως δεν απαντήσεις για τα παιδαγωγικά των πληροφορικών κ.α.. Ευτυχώς σε βρήκα 2-3 φορές πάλι όπου φώτισες το θέμα.

 
Τeacher
20 Οκτ 2014 21:04

@Λέων

Αν είχε τη καλοσύνη να μας λύσεις και κάποια απορία, π.χ.

<<Σύμφωνα με την ΟΛΜΕ, ".εκπαιδευτικός ΠΕ19 που έχει πτυχίο και μηχανολόγου δεν μπορεί να το αναγνωρίσει αν δεν έχει πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ, γιατί δεν έχει πιστοποιημένη επάρκεια, παρόλο που διδάσκει!!".
Απορία: Εκ των συμφραζομένων της ΟΛΜΕ συνάγεται ότι ο ΠΕ19 του παραδείγματος ΔΕΝ διαθέτει πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας, προκυπτούσης ούτω της ....αφελούς απορίας: γιατί για τους πτυχιούχους της τεχνικής ειδικότητας Πληροφορικής να είναι δυνατή, κατά παρέκκλιση του Ν. 1566/1985, αρθ. 14 (χωρίς δηλ. να είναι απαιτητό το πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης ή η κατοχή πτυχίου καθηγητικής σχολής) - η αναγνώρισή τους ως εκπαιδευτικών ειδικότητας "ΠΕ19", ενώ για την την αναγνώριση δεύτερου πτυχίου, επίσης, τεχνικής ειδικότητας, ως εκπαιδευτικής ιδιότητας / ειδικότητας (2ης) ΠΕ12.04 (Μηχανολόγων Μηχανικών) να είναι απαιτητό το πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης;
Υπάρχει κάποια - λογική - εξήγηση; >>,

θά΄σουνα ουσιαστικότερος, παραγωγικότερος...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.