Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Οι τοποθετήσεις των Συνόδων Πρυτάνεων και προέδρων ΤΕΙ στη Βουλή επί του Σχεδίου Νόμου για την Έρευνα

Θετική η Σύνοδος Πρυτάνεων αλλά υπό προϋποθέσεις
Δημοσίευση: 21/10/2014
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η  Σύνοδος των Πρυτάνων είναι καταρχήν θετική με την κατάθεση του  Σχεδίου Νόμου για την έρευνα, κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, είπε σήμερα στην  Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης και Εκπρόσωπος της Συνόδου ΠρυτάνεωνΒ. Διγαλάκης.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ (Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης και Εκπρόσωπος της Συνόδου Πρυτάνεων): Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές της Επιτροπής θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η σύνοδος των πρυτάνων είναι καταρχήν θετική με την κατάθεση του νομοσχεδίου για την έρευνα, κάτω από κάποιες προϋποθέσεις τις οποίες θα αναλύσουμε στη συνέχεια.
 Θέλω να επισημάνω σε όλους ότι μιλάμε για ένα νομοσχέδιο για την έρευνα, όπως φαίνεται και από την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, αλλά και από ορισμένες διατάξεις του νομοσχεδίου. Η έρευνα αυτή αφορά όχι μόνο τα ερευνητικά κέντρα, όπως πιθανόν να νομίσετε και όπως ίσως φαίνεται και από την ροή της συζήτησης και από τους προσκεκλημένους που στην πλειοψηφία είναι τα ερευνητικά κέντρα, αλλά αφορά την έρευνα που γίνεται στην Ελλάδα.
 Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το μεγαλύτερο ποσοστό της έρευνας, γίνεται στα πανεπιστήμια και αυτό μπορεί κανείς να το δει και από τις δημοσιεύσεις, αλλά και από τα ερευνητικά κονδύλια που προσελκύουν οι ερευνητικοί φορείς των πανεπιστημίων. Η διατήρηση, η έρευνα και η διδασκαλία είναι άρηκτα δεμένες, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα και την κατάταξη των ελληνικών πανεπιστημίων πρέπει να ενισχυθεί η έρευνα βασικής και εφαρμοσμένης ελληνικά πανεπιστήμια.
Άρα μιλάμε για δύο βασικούς άξονες τους οποίους έχουν οι προτάσεις μας και όσον αφορά το πρώτο θεωρούμε επιβεβλημένη την εναρμόνιση της λειτουργίας των ΕΛΚΕ, των  ειδικών λογαριασμών κονδυλίων έρευνας των πανεπιστημίων με αυτή των ερευνητικών κέντρων. Αυτό προβλέπεται μεν στο κατατεθέν νομοσχέδιο, αλλά θα πρέπει να είναι ρητά στις  διάφορες διατάξεις που αφορούν διαδικασίες και προνόμια των ερευνητικών κέντρων, αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλους τους ερευνητικούς φορείς της χώρας και στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα.
 Τώρα, αν αυτό το πράγμα δεν γίνει, δηλαδή αν οι φορείς οι ερευνητικοί της χώρας δεν είναι ισότιμοι, τότε θα έχουμε σημαντικά προβλήματα στα πανεπιστήμια καθότι θα ξεκινήσει η μεταφορά ερευνητικών προγραμμάτων από τα πανεπιστήμια προς τα ερευνητικά κέντρα. Θα έχουμε συρρίκνωση των οικονομικών των πανεπιστημίων και αυτό θα γίνει σε μια εποχή που τα πανεπιστήμια καλούνται να αναπληρώσουν χαμένους πόρος μέσα από την ανάπτυξη των ειδικών λογαριασμών κονδυλίων έρευνας. Επομένως, οι προτάσεις που καταθέτουμε είναι προς την κατεύθυνση ότι τα προνόμια, τα κίνητρα που δίνονται για την ερευνητική χρηματοδότηση θα πρέπει να εφαρμοστούν εξίσου σε όλους τους ερευνητικούς φορείς της χώρας.
Ο δεύτερος άξονας αφορά την εξαγγελία της κυβέρνησης σε ανώτατο επίπεδο που είδαμε το καλοκαίρι και μας χαροποίησε και αφορά την απελευθέρωση από τον ασφυκτικό δημόσιο έλεγχο, όσον αφορά την έρευνα για την καινοτομία. Η ΕΛΚΕ, οι ερευνητικοί φορείς των πανεπιστημίων, δεν εφαρμόζουν δημόσιο λογιστικό, καθότι διαχειρίζονται χρήματα που δεν είναι από το τακτικό προϋπολογισμό. Είναι δηλαδή ανταγωνιστικά ερευνητικά κονδύλια, κυρίως από την Ε.Ε. αλλά και από ιδίους πόρους, τα οποία προσελκύοντας τα προσφέρουν  ένα σημαντικότατο έργο στη χώρα.
 Μπορώ να αναφέρω ότι τα ερευνητικά προγράμματα των πανεπιστημίων απασχολούνται δεκάδες χιλιάδες νέοι ερευνητές, είτε είναι αυτοί νέοι επιστήμονες, είτε είναι διδακτορικοί φοιτητές, είτε είναι υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Άρα, έχουμε μια σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη και στην ανεργία και στην οικονομία και όπως έχουν τώρα τα πράγματα και όπως προβλέπουν ότι θα έχουν εφαρμόζοντας διάφορους περιορισμούς που έρχονται, όπως μητρώα συμβάσεων κ.τ.λ., αυτό θα οδηγήσει σε ερευνητικούς οργανισμούς να ασφυκτιούν και να μην μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο.Θα πρέπει να ξέρετε ότι ένα ερευνητικό πρόγραμμα προβλέπει σαν μέρος του προϋπολογισμού του ένα ποσοστό, συνήθως 10%, το λεγόμενο overhead, μέσα από το οποίο πρέπει να καλύψει αφενός τη διαχείριση των προγραμμάτων και αφετέρου να μείνουν και κάποια χρήματα για να μπορέσουν να τονώσουν τους πόρους των πανεπιστημίων.
Εάν εφαρμόζουμε τους αυστηρούς δημόσιους ελέγχους που προβλέπονται για οργανισμούς που εφαρμόζουν το δημόσιο λογιστικό, στους οποίους δεν συμπεριλαμβάνονται οι ΕΛΚΕ, τότε οι οργανισμοί αυτοί σε λίγα χρόνια θα σταματήσουν να λειτουργούν, με όλες αυτές τις απώλειες που συνεπάγονται για την οικονομία.
Επομένως, η Σύνοδος των Πρυτάνεων έχει καταθέσει συγκεκριμένες τροπολογίες, τις οποίες θα αφήσουμε και στα πρακτικά, που κινούνται σε δύο άξονες: Αφενός, απελευθέρωση από τον ασφυκτικό δημόσιο έλεγχο και αφετέρου, εναρμόνιση λειτουργίας όλων των φορέων της έρευνας και ισότιμη μεταχείριση, έτσι ώστε η προσέλκυση ερευνητικών κονδυλίων από τους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς να γίνεται στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού και βάση αποκλειστικά κριτηρίων αριστείας.
 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ (Αντιπρόεδρος της Συνόδου Προέδρων ΤΕΙ Αθηνών):  Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε  για την πρόσκληση .
 Αναφορικά με το νομοσχέδιο για την έρευνα, τεχνολογία, ανάπτυξη και καινοτομία  διακρίνει κανείς  την προσπάθεια του  να συντονίσει τους υφιστάμενους φορείς  της έρευνας  σε έναν ενιαίο χώρο  έρευνας και προσπαθεί να συνδέσει  την έρευνα με τις παραγωγικές  δυνάμεις της χώρας .
 Μερικές γενικές παρατηρήσεις, γιατί το νομοσχέδιο αυτό αφορά την έρευνα .  Στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής της ΕΤΑΚ πρέπει  να διασφαλίζεται και να σταθμίζεται τόσο η βασική όσο και η εφαρμοσμένη έρευνα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υποστηρίζονται όχι μόνο οι τομείς αιχμής, αλλά και άλλοι τομείς, δεδομένου, ότι στο μέλλον μπορεί αυτοί να αποτελέσουν τους τομείς της αιχμής.
Μια δεύτερη γενική παρατήρηση που καλυφθήκαμε και από την τοποθέτηση των πρυτάνεων είναι, ότι  πρέπει οπωσδήποτε η έρευνα στα Πανεπιστήμια, στα ΤΕΙ και  στα Ερευνητικά Κέντρα να απελευθερωθεί  από τον  ασφυκτικό κλοιό  και τον άκρως γραφειοκρατικό έλεγχο .
 Παράλληλα, θα πρέπει και οι ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι. να έχουν την ίδια αντιμετώπιση  με αυτήν των ΕΛΚΕ των Ερευνητικών Κέντρων, γιατί  μία άνιση αντιμετώπιση θα οδηγήσει σε συρρίκνωση πόρων, που θα εισρέουν στους ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι..  Αναφέρθηκε και πιστεύω, ότι η Σύνοδος των Πρυτάνεων, επειδή είμαστε γνώστες  των τροπολογιών  που έχουν καταθέσει,  μας βρίσκουν απολύτως σύμφωνους.
 Χωρίς να θέλω να κατηγορηθώ για συντεχνιασμό, θα πρέπει στο άρθρο 2,  όπου αγνοούνται παντελώς τα Τ.Ε.Ι. και συγκεκριμένα στην παράγραφο 23, όπου αναφέρεται στον Ερευνητικό Οργανισμό ως μια οντότητα, πρέπει να αποσυρθεί η λέξη «Πανεπιστήμια» και να μπει  η λέξη «Α.Ε.Ι.».
Τέλος, θα ήθελα να ενημερώσω και τους παρευρισκόμενους, ότι από πλευράς ΤΕΙ με βάση τους Οργανισμούς, τους οποίους έχουμε συντάξει, ιδρύουμε ερευνητικές δομές, εργαστήρια στα ΤΕΙ, όπου συρρικνώνονται ερευνητές  από το ίδιο τμήμα  ή από παρεμφερή τμήματα  και συγκροτούν τα εργαστήρια,  έτσι ώστε να επιτύχουμε  πολλαπλασιαστικά οφέλη  για την έρευνα και να αξιοποιήσουμε  από κοινού  τους υφιστάμενους εξοπλισμούς.
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΣ (Αντιπρόεδρος της Συνόδου Προέδρων ΤΕΙ Πειραιά): 
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ  για την πρόσκληση για  να παρουσιάσουμε προς το Υπουργείο  και τους  Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου τις θέσεις μας.
 Επειδή η Σύνοδος των Προέδρων έχει έρθει σε συνεννόηση  με τη Σύνοδο των Πρυτάνεων  και είδε ότι, μας εκφράζουν γενικά  οι θέσεις και προτάσεις τους ως προς το σχέδιο νόμου « Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη,  καινοτομία και άλλες διατάξεις», το οποίο  συνάγεται από  την Επιτροπή Συνόδου των Πρυτάνεων  και συγκεκριμένα από τους καθηγητές κ. Διγαλάκη, κ. Μύτικα, κ. Στεφάνου και Γιακλή, δεν θα ήθελα να κουράσω το Σώμα ως προς την ουσία, αλλά μας καλύπτουν αυτές οι προτάσεις, οι οποίες απ' ό,τι ακούσαμε από τον κ. Διγαλάκη θα κατατεθούν εδώ και καλύπτουν όλα όσα θα θέλαμε να πούμε.
Εκείνο μόνο το οποίο θα ήθελα να σημειώσω είναι, ότι αυτό που ζούμε σήμερα εκτελώντας έρευνα, ουσιαστικά ταλανίζει τους ερευνητές, τους κατευθύνει προς άλλες κατευθύνσεις, δηλαδή, τους μετατρέπει, κυρίως, σε γραφειοκράτες και μας δημιουργεί μια φοβερή ανάσχεση στο ερευνητικό έργο. Σαν αποτέλεσμα έρχονται τελικά και οι περικοπές που έχουμε δει τελευταία στα ερευνητικά προγράμματα.
Πιστεύω, ότι γενικά οι κατευθύνσεις του νέου νομοσχεδίου και ιδιαίτερα μετά από τη συμπλήρωση με αυτές των προτάσεων της Συνόδου των Πρυτάνεων, θα δώσουν ανάσα στο ερευνητικό δυναμικό των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.