Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΣΗΜΕΡΑ:Μετεγγραφές πολυτέκων, τριτέκνων και ειδικών κατηγοριών

Θα πρέπει να φροντίσουν για την κατάθεση των δικαιολογητικών εντός 8 ημερών
Δημοσίευση: 23/10/2014
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το υπουργείο Παιδείας καλεί τους φοιτητές που αιτήθηκαν τη μεταφορά θέσης εισαγωγής τους κατά το χρονικό διάστημα από 9 έως 17 Οκτωβρίου 2014 βάσει του άρθρου 53 του Ν. 4264/2014(ΦΕΚ 118/τεύχος Α΄/2014), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 38 και 39 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τεύχος Α’/2014) και της υπ’ αριθμ. Φ1/161753/Β3/8-10-2014 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών» να εισέρχονται από την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014 στο «Ηλεκτρονικό Σύστημα Μεταφοράς Θέσεων Εισαγωγής 2014» (https://solon.it.minedu.gov.gr/) προκειμένου να ενημερώνονται για το Τμήμα/Εισαγωγική Κατεύθυνση/Σχολή/Πρόγραμμα Σπουδών υποδοχής στο οποίο οφείλουν να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βάσει της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

Επισημαίνεται ότι οι πίνακες όσων αιτήθηκαν τη μεταφορά θέσης εισαγωγής ανά κατηγορία θα αποσταλούν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τα Ιδρύματα στις 23/10/2014, και ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που τα Τμήματα παραλάβουν τους ανωτέρω πίνακες υποχρεούνται να ανακοινώσουν τις ημερομηνίες εντός των οποίων θα δεχθούν τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων.

Η διάρκεια υποβολής των δικαιολογητικών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ημέρες.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Α) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΑΥΤΩΝ:

1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του 2014

2) Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής.

3) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων.

4) Βεβαίωση εγγραφής του Τμήματος προέλευσης.

Β) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ:

1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του 2014.

2) Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής.

3) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων.

4) Βεβαίωση εγγραφής του Τμήματος προέλευσης.

Γ.α) ΜΕ ΑΔΕΛΦΟ Η ΑΔΕΛΦΗ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑ ΣΥΜΦΩ− ΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1γα) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 του Ν. 4264/2014

1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του 2014.

2) Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/αδελφή είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄) ή τη Βεβαίωση μόνιμης κατοι− κίας των γονέων του σε περίπτωση που έχει επιλεγεί η Περιφέρεια μόνιμης κατοικίας γονέων.

3) Υπεύθυνη Δήλωση του/της αδελφού/αδελφής που είναι ενεργός φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

4) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων.

5) Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής.

6) Βεβαίωση εγγραφής του Τμήματος προέλευσης.

Γ.β) ΟΡΦΑΝΟΙ

1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που να έχει εκδοθεί εντός του 2014, από το οποίο να προκύπτει: i) ο θάνατος του/των γονέων και ii) για την περίπτωση τέκνου/τέκνων άγαμης μητέρας, η μη αναγνώριση του/των τέκνων της, των οποίων έχει τη γονική μέριμνα.

2) Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής.

3) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του αιτούντα σε περίπτωση που είναι ορφανός και από τους δυο γονείς.

4) Βεβαίωση εγγραφής του Τμήματος προέλευσης

Γ.γ) ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΟΝΕΙΣ Η ΤΕΚΝΑ Η ΑΔΕ ΦΙΑ Η ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1 γγ) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 ΤΟΥ Ν. 4264/2014

1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που να έχει εκδοθεί εντός του 2014, από το οποίο να προκύπτει η συγγενική σχέση εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

2) Πιστοποιητικό αναπηρίας του οικείου Κέντρου Πι− στοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου έχει χορηγηθεί πριν την 1.9.2011 επ’ αόριστον ποσοστό αναπηρίας, από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυ− νομίας, δεν απαιτείται εκ νέου εξέταση από τις υγειο− νομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ.

3) Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής. 4) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων.

5) Βεβαίωση εγγραφής του Τμήματος προέλευσης.

Γ.δ) ΤΕΚΝΑ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του 2014.

2) Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα που φονεύθηκε ή κατέστη ανίκανος.

3) Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής.

4) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων.

5) Βεβαίωση εγγραφής του Τμήματος προέλευσης.

Γ.ε) ΠΟΛΥΔΥΜΑ ΤΕΚΝΑ Ή ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ Ή ΜΕ ΑΔΕΛΦΟ ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚ− ΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του 2014.

2) Αντίγραφο της Αίτησης−Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γ.Ε.Λ. ή των ΕΠΑ.Λ. του έτους υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου του/ των άλλου/άλλων αδελφού/αδελφών.

3) Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/αδελφή είναι, κατά την ημε− ρομηνία υποβολής της αίτησης, ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών, στην περίπτωση που ο αιτών επιθυμεί τη μεταφορά θέσης εισαγωγής του στην πόλη που φοιτά ο αδελφός.

4) Βεβαίωση εγγραφής του αδελφού από το Τμήμα φοίτησής του ότι έχει εισαχθεί λόγω διάκρισης στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής ή Χημείας ή Βιολογίας.

5) Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής.

6) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων.

7) Βεβαίωση εγγραφής του Τμήματος προέλευσης.

Σχόλια (11)

 
ΕΦΗ
23 Οκτ 2014 18:30

ΜΠΗΚΑΜΕ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΟΟΟΟΟΟ

 
Πορφύρης
23 Οκτ 2014 23:00

Δόξα τω Θεώ όλα καλά πήγαν!! Να δούμε πότε θα ανοίξει τώρα...

 
Βάσος Κ.
23 Οκτ 2014 23:25

Ενα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ κε ΛΟΒΕΡΔΟ. Είναι πραγματικά ανυπολόγιστης αξίας για την οικογενειά μου η πραγματοποίηση των μεταγραφών. Και πάλι ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
24 Οκτ 2014 09:39

ΕΓΩ ΠΑΝΤΩΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΚΟ ΕΒΓΑΛΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ,ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ...ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟ.....ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ!!
ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΘΑ ΤΟΝ ΣΤΕΙΛΩ ΣΤΟ ΛΟΒΕΡΔΟ ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΑΞΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΤΟ ΜΑΙΟ.......

 
Αντώνης
24 Οκτ 2014 11:00

Ελλάς το μεγαλείο σου με τους Υπουργούς σου, που όλο βλέπουν και προσθέτουν και νέες κατηγορίες που δεν καλύπτονται λέει από το νόμο, αλλά αλληθωρίζουν σε αυτά που προβλέπονται στο Σύνταγμα!
Δεν μπορώ και εγώ μαζί με τον κ. Βάσο... να μην ευχαριστήσω τον υπουργό που κατάγομαι από Άνδρο, η 6η κόρη μου πέρασε Παιδαγωγικό Αλεξανδρούπολης και Μετεγγραφή την στέλνει τώρα Ρόδο και όχι Αθήνα!
Ως γνωστό για να πάμε Ρόδο, θα πάμε πρώτα Αθήνα σε 1,5 ώρα και μετά από 12 ώρες στη Ρόδο!!!
Να μου ζήσεις συνταγματολόγε μου υπουργέ, να τον χαίρεσαι και κ. Σαμαρά!

 
Μανώλης Χρυσόγελος - Γ. Γραμματέας ΑΣΠΕ
24 Οκτ 2014 12:18

Είναι γνωστό ότι το εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/7-4-2006), το οποίο ορίζει ρητά: «Η ιδιότητα του πολύτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό της οικογενειακής του κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος». Να σημειωθεί ότι το άρθρο 53(των Μετεγγραφών) του ν.4264/14 σαφώς το υπονοεί, αφού αναφέρει: «πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του νόμου 1910/1944 (ΦΕΚ 229/Α/1944), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/2006), καθώς και τέκνα των ανωτέρω πολυτέκνων». Το ίδιο αναφέρει και η πρόσφατη Υ.Α Λοβέρδου!
Πως θα φανεί λοιπόν η πολυτεκνική ιδιότητα από το πιστοποιητικό του Δήμου;… Έλεος πια υπουργέ!

Όσον αφορά βεβαίως για τους 723(παρελθόντων ετών) ουδέν νεότερο
από τον υπουργό, ενώ συνεχώς βρίσκει και προσθέτει και νέες κατηγορίες για Μετεγγραφή που δεν καλύπτονται λέει από το νόμο, αλλά αγνοεί προκλητικά αυτούς που καλύπτονται!!!

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΑΣΠΕ καλεί τους πολύτεκνους να καταθέτουν μαζί με το πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου και το πιστοποιητικό της
ΑΣΠΕ περί απόδειξης της πολυτεκνικής των ιδιότητας, όπως σαφώς αναφέρει ο νόμος.

 
Μετεγγραφές μέσω 10%
24 Οκτ 2014 13:15

Ωραία κύριε Υπουργέ, για αυτούς που πήραν τις μετεγγραφές.
Για τους επιτυχόντες φοιτητές του 2014 μέσω της νόμιμης εισαγωγής του 10% που και αυτοί έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις, πότε θα δεχτεί το υπουργείο τις αιτήσεις τους για μετεγγραφή; Πόσο θα περιμένουμε ακόμη;
Για πόσο καιρό θα πληρώνουμε ξενοδοχείο επί πλέον των δυο σπιτιών που πληρώνουμε ήδη για τα παιδιά μας;
Αφορά μικρό αριθμό φοιτητών, αυτούς που επιθυμούν μετεγγραφή και έχουν τις προϋποθέσεις ως τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και με αδέλφια που σπουδάζουν σε άλλη πόλη.
Περιμένουμε απαντήσεις.

 
Χ.Γ.
24 Οκτ 2014 22:00

Kαι αφού πέρασαν σχεδόν 3 μήνες αγωνίας για τόσες οικογένειες παιδιών που δικαιούνται μετεγγραφής και τα πράγματα μπαίνουν σε μια σειρά , έρχονται οι αντιδράσεις των σχολών να φρενάρουν τη διαδικασία.
Σήμερα πολλές σχολές ανακοίνωσαν προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών,
ως όφειλαν , ενώ άλλες άρχισαν τις γκρίνιες και τις διεκδικήσεις πατώντας πάνω στο μέλλον των παιδιών.
Ας τα βρουν επιτέλους με το υπουργείο κι ας ξεκινήσουν τις διαδικασίες για να σωθεί το εξάμηνο!
Μην παίζετε άλλο με τα νεύρα μας!
Έλεος πια !

 
ΜΑΙΡΗ ΤΣΙΟΛΑΚΗ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
24 Οκτ 2014 22:09

Θα μπορούσε κάποιος να με ενημερώσει πως μπορω να διορθώσω το λάθος που έκανε η κορη μου στήν αίτηση μετεγγραφής??που αντι για τριτεκνία ή αδελφο που σπουδάζει στήν Θεσ/νίκη στα ΤΕΙ ,έβαλε ως κριτήριο το οικονομικό. και έτσι πιθανόν να χασουμε την μετεγγραφή!! Σας παρακαλω ενημερώστε με.

Ευχαριστώ.

 
Γ.Κ
24 Οκτ 2014 23:19

Κανένα νέο για τις μετεγγραφές των πολύτεκνων φοιτητών των προηγούμενων ετών. Είναι το λιγότερο ντροπή η ηγεσία του υπουργείου να κάνει ότι δεν ακούει στις εκκλήσεις του πολύτεκνου κόσμου.
Οι πολύτεκνοι, η κατηγορία στην οποία άνηκαν και οι μετεγγραφές, είναι μόνο τι 14% των αιτούντων μετεγγραφής συνεπώς το υπουργείο δεν έχει κάποια δικαιολογία για να μην άρει την αδικία που κρατάει τόσα χρόνια και να δώσει αναδρομικότητα στις μετεγγραφές των πολύτεκνων φοιτητών. Παρόλα αυτά το υπουργείο αρνείται πεισματικά να δώσει δικαίωμα μετεγγραφής στους το πολύ 723 πολύτεκνους και υπερπολύτεκνους φοιτητές. Για τους φοιτητές αυτούς το υπουργείο παιδείας έχει όλα τα στοιχεία που χρειάζονται από τις περσινέςμετεγγραφές (τόπος κατοικίας, τόπος σπουδών, έτος σπουδών, κατά κεφαλήν
εισόδημα , βούληση μετεγγραφής) .
Πρέπει η ηγεσία του υπουργείου να σταματήσει να κάνει ότι δεν ακούει και να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα σε συνεργασία με την ΑΣΠΕ για την προστασία που ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ η πολύτεκνη και υπερπολύτεκνη οικογένεια από το κράτος βάση του συντάγματος.
Περίεργο μπορεί να χαρακτηριστεί( και σίγουρα πρέπει όλοι οι αιτούντες να προσέξουν) το γεγονός ότι τόσο ο νόμος όσο και η υπουργική απόφαση χαρακτηρίζουν του πολύτεκνους κατά την έννοια του άρθρου 1 του νόμου 1910/1944 (ΦΕΚ 229/Α/1944), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 3454/2006 όμως στα δικαιολογητικά για τις μετεγγραφές των πολυτέκνων δεν ζητείται βεβαίωση από την ΑΣΠΕ!!!

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
25 Οκτ 2014 00:29

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Κύριε ΥΠΟΥΡΓΈ .Θέλω να εκφράσω την απογοήτευση μου για την άκαμπτη στάση σας προς τοις οικογένειες των φοιτητών που πέτυχαν με το 10% Καταδικάζεται πολλά από αυτά τα παιδιά να εγκαταλείψουν τις σχολές τους στερείτε την τελευταία τους ευκαιρία για ένα καλύτερο αύριο. Αυτό είχε στόχο ο νομοθέτης του νόμου; H καταστροφή των πανεπιστημίων θα ερχόταν από αυτά τα ταλαιπωρημένα παιδιά ; To κράτος κύριε υπουργέ δεν είναι τιμωρός είναι αρωγός του φτωχού λαού. Αυτές οι οικογένειες που περιμένουν με αγωνία από εσάς να τους βοηθήσετε είναι φτωχές και τίμιες που έχουν βάλει ως στόχο να βοηθήσουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν Πιστεύω να αποκατασταθεί η αδικία
και να δώσετε δικαίωμα μεταγραφής και για αυτά τα παιδιά.
Ενας ανυπεράσπιστος τρίτεκνος πατέρας με παιδιά που προσπαθούν για ένα καλύτερο αύριο

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.