Placeholder

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Οι διαδικασίες πληρωμής των αποδοχών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών

προσλήφθηκαν Μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
Δημοσίευση: 25/10/2014
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οι διαδικασίες πληρωμής των αποδοχών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου, μειωμένου ωραρίου και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, που προσλήφθηκαν μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προβλέπονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση , που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Για να ανοίξετε το ΦΕΚ πατήστε εδώ

Ειδικότερα η ΚΥΑ αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 1

Αντικείμενο του έργου

α) Περιγραφή Για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σε δημόσιες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διενεργούνται προσλήψεις εκπαιδευτικών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ήτοι αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου, αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, σε εφαρμογή των κατά περίπτωση κείμενων διατάξεων.

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η χρηματοδότηση της δαπάνης μισθοδοσίας των προσληφθέντων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.

β) Νομοθετικό Πλαίσιο και διαδικασίες πρόσληψης των αναπληρωτών και ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Κατά το πρώιμο διάστημα πριν την έναρξη εκάστου σχολικού έτους υποβάλλονται από τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος/ προτιμήσεων νια πρόσληψη σε συγκεκριμένες περιοχές Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί.

Κατόπιν καταρτίζονται ενιαίοι πίνακες κατάταξης των υποψήφιων αναπληρωτών ανά κλάδο και ειδικότητα και πίνακες κατάταξης υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών ανά κλάδο, ειδικότητα και Περιφερειακή Δ/νση.

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, προσλαμβάνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά αύξουσα σειρά κατάταξης των οικείων πινάκων και βάσει των προτιμήσεων τους αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου για την κάλυψη των λειτουργικών κενών στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση οι αναπληρωτές πλήρους ωραρίου απασχολούνται υποχρεωτικά 24 διδακτικές ώρες την εβδομάδα και οι αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου από 9 έως 15 διδακτικές ώρες την εβδομάδα.

Ομοίως, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι αναπληρωτές πλήρους ωραρίου ΠΕ απασχολούνται υποχρεωτικά 23 διδακτικές ώρες την εβδομάδα, οι αναπληρωτές πλήρους ωραρίου ΤΕ01 απασχολούνται υποχρεωτικά 24 διδακτικές ώρες την εβδομάδα, οι αναπληρωτές πλήρους ωραρίου ΔΕ01 απασχολούνται υποχρεωτικά 30 διδακτικές ώρες την εβδομάδα και οι αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου από 9 έως 15 διδακτικές ώρες την εβδομάδα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις περί υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας των εκπαιδευτικών.

Εφόσον τα λειτουργικά κενά ανά περιοχή πρόσληψης δεν δικαιολογούν την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών, προσλαμβάνονται από τις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης, κατά αύξουσα σειρά κατάταξης των οικείων πινάκων, ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί για απασχόληση από 1 έως 8 ώρες την εβδομάδα. Για τις διαδικασίες των προσλήψεων ισχύουν οι γενικές διατάξεις: − Της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138/ Α΄/22.07.2004) «Ρυθμίσεις δεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων».

− Των άρθρων 1, 3, 5, 6 και 9 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/ Α΄/19.05.2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού − καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» και − Της αριθμ. 35557/Δ2/09.04.2003 (ΦΕΚ 465/Β΄/17.04.2003) υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση δεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις κατά περίπτωση ειδικότερες υφιστάμενες διατάξεις αναφορικά με τα τυπικά προσόντα ανά κλάδο και ειδικότητα και την κατάταξη των εκπαιδευτικών στους οικείους πίνακες.

γ) Πηγή Χρηματοδότησης Το έργο με τίτλο «Πληρωμή ωρομισθίων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» με ενάριθμο 2014ΣΕ04700000, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 047 (ΑΔΑ:7ΧΜΡΦ−ΨΩΧ), χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τριών εκατομμυρίων ευρώ (43.000.000 €) εκ των οποίων τα δεκαοκτώ εκατομμύρια ευρώ (18.000.000 €) θα βαρύνουν το έτος 2014 και το υπόλοιπο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (25.000.000 €) το έτος 2015.

Η εκκαθάριση και πληρωμή των προκαλούμενων δαπανών θα πραγματοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων και τον Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠΑΙΘ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους.

δ) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Το έργο με τίτλο «Πληρωμή ωρομισθίων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», αφορά τα σχολικά έτη 2014−2015 (από 01−09−2014 ως 30−06−2015) και 2015−2016 (από 01−09−2015 ως 30−06−2016).

Άρθρο 2

Εμπλεκόμενοι φορείς και Αρμοδιότητες

α) Για την υλοποίηση του έργου οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι:

• Η Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ.

• Η Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ.

• Η Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού, Μ.Π.Δ.Σ. και Π.Δ.Ε του ΥΠΑΙΘ.

• Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΑΙΘ.

• Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠΑΙΘ.

• Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας.

β) Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ είναι:

• Η συγκέντρωση των λειτουργικών κενών αναπληρωτών εκπαιδευτικών από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή/και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και η κάλυψη αυτών στο πλαίσιο των υφιστάμενων πιστώσεων.

• Η σύνταξη υπουργικών αποφάσεων πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

• Η διάθεση ωρών στις αρμόδιες για την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

• Η ενημέρωση των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου.

γ) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού, Μ.Π.Δ.Σ. και Π.Δ.Ε του ΥΠΑΙΘ, είναι:

• Η εγγραφή πίστωσης στο έργο.

• Η Χρηματοδότηση της ΣΑΕ 047.

δ) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΑΙΘ /Τμήμα Γ − Εκτέλεσης Π.Δ.Ε. είναι:

• Η κατανομή χρηματοδότησης στο έργο.

• Η μεταφορά της πίστωσης από το έργο σε ιδιαίτερο τραπεζικό λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα με δικαιούχο τον Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠΑΙΘ.

ε) Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠΑΙΘ είναι η συνολική οικονομική διαχείριση του έργου και ειδικότερα:

• Η σύνταξη του Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής φυσικού αντικειμένου και διαχείρισης οικονομικού αντικειμένου ο οποίος εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ.

Ο Οδηγός υλοποίησης του έργου περιλαμβάνει αναλυτικά τις διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για την ορθή υλοποίηση και εκκαθάριση του έργου.

• Η συλλογή, ο έλεγχος και η σύνταξη των αντίστοιχων εντολών πληρωμών, οι οποίες θα διαβιβάζονται στον Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠΑΙΘ, για την εξόφληση τους.

στ) Διοικητικά και οικονομικά υπεύθυνοι για το πρόγραμμα, σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι αντίστοιχοι Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι:

• Είναι υπεύθυνος για την διαχείριση του εν λόγω εκπαιδευτικού προσωπικού.

• Υπογράφει τις συμβάσεις απασχόλησης των εκπαιδευτικών.

• Ανακαλεί τον ορισμό των ωρομισθίων εκπαιδευτικών που δεν ανταποκρίνονται στο έργο τους ή δεν πληρούν τις κείμενες νομικές διατάξεις και εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων την ανάκληση της πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών που δεν ανταποκρίνονται στο έργο τους ή δεν πληρούν τις κείμενες νομικές διατάξεις.

• Συνυπογράφει τις καταστάσεις με τις πραγματοποιηθείσες ώρες διδασκαλίας των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητας του, συντάσσει και υπογράφει τις καταστάσεις μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών και είναι υπόλογος έναντι του ΥΠΑΙΘ/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων, για τις δαπάνες οικονομικής διαχείρισης του προγράμματος.

• Είναι υπεύθυνος για την διαφύλαξη, τον έλεγχο και την υποβολή στοιχείων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, όπου και όπως ζητηθούν σε κάθε περίπτωση, από το ΥΠΑΙΘ/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

• Ορίζει τον καταχωρηστή στοιχείων για τη διαχείριση του προγράμματος.

• Ενημερώνει το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» και τον ΟΑΕΔ υποβάλλοντας την αναγγελία πρόσληψης.

• Υποβάλλει τις δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ) στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

• Υποβάλλει Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) σύμφωνα με τις οδηγίες και μέσα στις προθεσμίες που θέτει το ΙΚΑ.

• Καταβάλλει τα ποσά στους δικαιούχους εκπαιδευτικούς και αποδίδει τα ποσά που αφορούν σε φορολογικές υποχρεώσεις (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών), ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις τρίτων

. • Εκδίδει βεβαιώσεις αποδοχών για όλους τους εκπαιδευτικούς που μισθοδοτούνται στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης (31/12).

• Αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για τη μισθοδοσία κάθε διαχειριστικής χρήσης.

• Εξασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ των αρμοδίων στελεχών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και του ΥΠΑΙΘ/ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων.

• Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Άρθρο 3

Υλοποίηση και εφαρμογή φυσικού αντικειμένου και διαχείρισης οικονομικού αντικειμένου

1. Για τα σχολικά έτη 2014−2015 και 2015−2016 οι δαπάνες του προγράμματος θα βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠΑΙΘ, ο οποίος μπορεί να χρηματοδοτείται προς τούτο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΙΘ.

2. Την οικονομική διαχείριση του έργου ασκεί η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠΑΙΘ και σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την λειτουργία της.

3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδίδεται Οδηγός υλοποίησης και εφαρμογής φυσικού αντικειμένου και διαχείρισης οικονομικού αντικειμένου, όπου ορίζονται τα δικαιολογητικά και η διαδικασία εκκαθάρισης.

4. Η Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού, Μ.Π.Δ.Σ. και Π.Δ.Ε. του ΥΠΑΙΘ/ Τμήμα Γ΄ − Κατάρτισης Π.Δ.Ε. φροντίζει για την ύπαρξη πιστώσεων και χρηματοδοτεί την ΣΑΕ 047.

5. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΑΙΘ με κατανομή χρηματοδότησης μεταφέρει τις πιστώσεις στο έργο και στη συνέχεια στον Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠΑΙΘ και σε ιδιαίτερο λογαριασμό του έργου που θα τηρείται στην Εθνική Τράπεζα.

6. Από τον ιδιαίτερο λογαριασμό του έργου που θα τηρείται στην Εθνική Τράπεζα, ο Ειδικός Λογαριασμός του ΥΠΑΙΘ θα μεταφέρει πιστώσεις με εντολές πληρωμής στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

7. Κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό με την επωνυμία «Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας − Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», ο οποίος τηρείται αποκλειστικά για το εν λόγω πρόγραμμα.

Ως υπόλογος του αναφερόμενου λογαριασμού ορίζεται ο Διευθυντής της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Από τον αναφερόμενο λογαριασμό και μόνο πραγματοποιούνται οι πληρωμές των δικαιούχων του εν λόγω προγράμματος.

8. Για την εκκαθάριση και την πληρωμή, αποστέλλονται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων οι μισθοδοτικές καταστάσεις, οι οποίες υπογράφονται και βεβαιώνονται από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Μετά την εξόφληση των εκπαιδευτικών, του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και των Ασφαλιστικών Ταμείων, αποστέλλονται στην EYE ΕΔ τα αντίστοιχα αποδεικτικά εξόφλησης.

9. Οι εκπαιδευτικοί που μετακινούνται εκτός της έδρας του σχολείου, για να διδάξουν σε τμήματα, δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.

10. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, δύναται να χορηγούνται προκαταβολές στους δικαιούχους εκπαιδευτικούς, οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 100% των καθαρών μηνιαίων αποδοχών και οι οποίες θα συμψηφίζονται κατά την εκκαθάριση μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

11. Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου και τα οποία αφορούν τη μισθοδοσία, παραμένουν και διαφυλάσσονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Άρθρο 4

Ολοκλήρωση και Εκκαθάριση του Έργου

Το έργο ολοκληρώνεται με την λήξη του σχολικού 2015−2016, δηλαδή την 30η Ιουνίου 2016. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 θα έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση του έργου από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων, ενώ τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα θα επιστραφούν στον λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος με την επωνυμία «Αδιάθετα Υπόλοιπα Νομικών Προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών».

Άρθρο 5

Έναρξη Ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου 2014.__

Ετικέτες: 
Αναπληρωτές

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.