Το Πρότυπο σχέδιο της Φιλοσοφικής Αθηνών, για άμεση ίδρυση θερινού σχολείου

Το παρουσίασε η Κοσμήτορας στον υπουργό Παιδείας

31/10/2014

Ενημερώθηκε: 01/11/2014, 00:03

Άκουσε το άρθρο

Πρότυπο για όλες τις παραπλήσιες δράσεις, χαρακτήρισε ο υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος, το εγκεκριμένο σχέδιο της Φιλοσοφικής Αθηνών, για άμεση ίδρυση θερινού σχολείου με θέμα "Athens, from ancient polis to postmodern metropolis", στη σημερινή συνάντηση με τους Κοσμήτορες .

Το σχέδιο παρέδωσε στον υπουργό Παιδείας η Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Αθηνών Ελένη Καραμαλέγκου.

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ αποφάσισε τη διοργάνωση και διεξαγωγή Θερινού Σχολείου, στην αγγλική γλώσσα, με τίτλο ««Athens, from ancient polis to postmodern metropolis» (ιστορία και αρχαιολογία της Αθήνας, θέματα διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς και συλλογικής μνήμης, αρχαιολογία πόλεων και σύγχρονος πολεοδομικός ιστός, η σύγχρονη πόλη ως «τοπίο μνήμης»).

Το πρόγραμμα, διάρκειας τριών εβδομάδων, έχει σχεδιαστεί εδώ και αρκετό χρόνο από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και είναι το πρώτο, στο πλαίσιο της Φιλοσοφικής Σχολής, που έχει εγκριθεί από τα αρμόδια πανεπιστημιακά όργανα (Τμήμα, Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής, Σύγκλητος Πανεπιστημίου Αθηνών), με προοπτική να λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Αποδέκτες του κατά την πρώτη περίοδο της εφαρμογής του θα είναι έως και 24 αλλοδαποί σπουδαστές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, και η παρακολούθηση προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων.

Θερινό σχολείο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Tίτλος: Athens, from ancient polis to postmodern metropolis

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ βρίσκεται σε προνομιακή θέση για τη διοργάνωση και διεξαγωγή θερινού σχολείου με θέμα την πολιτισμική κληρονομιά της Αθήνας, καθώς το διδακτικό και ερευνητικό δυναμικό που διαθέτει του επιτρέπει την εκτέλεση ενός διεπιστημονικού εκπαιδευτικού προγράμματος με πρωτοποριακό και καινοτόμο χαρακτήρα.

Περιεχόμενο: Ιστορία και αρχαιολογία της πόλης, θέματα διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομιάς και συλλογικής μνήμης, αρχαιολογία πόλεων και σύγχρονος πολεοδομικός ιστός, η σύγχρονη πόλη ως «τοπίο μνήμης». Πέρα από την αναμενόμενη έμφαση στον μνημειακό πλούτο της πόλης και της Αττικής γενικότερα, στους σκοπούς του σχολείου θα είναι και η διαδραστική προσέγγιση μιας σειράς ζητημάτων που άπτονται της συγχρονίας μιας μεσογειακής μητρόπολης του 21ου αι., όπως:

-η σχέση με το υλικό και άυλο ίχνος του ιστορικού παρελθόντος

-οι χρήσεις, διεκδικήσεις, οικειοποιήσεις και καταχρήσεις του παρελθόντος από εθνικές και πολιτισμικές ομάδες εντός του αστικού χώρου (η στις παρυφές του)

-διαχείριση πολιτισμικής κληρονομιάς και οι σύγχρονες προκλήσεις -πόλη και πολιτισμός σε κατάσταση οικονομικής κρίσης Θεματικά πεδία: Αρχαιολογία, ιστορία, ιστορία της τέχνης, μουσειολογία, πολιτισμικές σπουδές.

Διάρκεια: Tρεις εβδομάδες. Χρόνος διεξαγωγής: Αρχές έως τέλη Ιουνίου.

Η περίοδος αυτή προσφέρεται καθώς όλα το Τμήμα είναι ακόμη εν πλήρη λειτουργία, και δεν έχουν ακόμη αρχίσει οι ανασκαφές και τα λοιπά θερινά ερευνητικά προγράμματα των μελών ΔΕΠ.

Διδάσκοντες: Μέλη του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, Μέλη του Τομέα Ιστορίας, επισκέπτες καθηγητές. Για λόγους πρακτικούς, αλλά και για να επιτευχθεί η ακαδημαϊκή και διοικητική συνοχή του προγράμματος, το Σχολείο θα διευθύνεται από ένα μέλος ΔΕΠ ως Διευθυντή Σπουδών (ενδεχομένως και έναν αναπληρωτή του) και το κύριο εκπαιδευτικό έργο (μαζί με τα επιτόπια μαθήματα) θα ανατίθενται σε έναν Συντονιστή (ο οποίος ενδεχομένως να μην είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος αλλά εξωτερικός συνεργάτης).

Κρίνεται επίσης απαραίτητο το κυρίως διδακτικό πρόγραμμα (πρωινά μαθήματα, επιτόπια μαθήματα και εκδρομές) να συμπληρώνεται από θεματικούς κύκλους διαλέξεων (ανά 2 ή 3 διαλέξεις εναλλασσόμενες μεταξύ τους) που θα προσφέρουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος κατά τις απογευματινές ώρες έτσι ώστε να εμπλουτίζεται το Πρόγραμμα και να αναδεικνύεται ταυτόχρονα η δυναμική του Τμήματος.

Αποδέκτες: Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές αρχαιολογίας, ιστορίας, ιστορίας της τέχνης, μουσειολογίας, πολιτισμικών σπουδών, κοινωνικής ανθρωπολογίας κλπ.

Πιστωτικές εκπαιδευτικές μονάδες: Σύμφωνα με την διεθνή πρακτική, ένα πλήρες εξαμηνιαίο μάθημα πανεπιστημιακού επιπέδου θεωρείται ότι περιλαμβάνει 45-48 ώρες «επαφής» του φοιτητή με τον διδάσκοντα (διδασκαλία, εποπτεία, συνεργασία, εξέταση, κλπ). 45-48 ώρες «επαφής» (contact hours) ισούνται με 3 Semester Credit Hours (SCH), δηλαδή ένα πλήρες εξαμηνιαίο μάθημα τριών πιστωτικών μονάδων.

Στην περίπτωση ενός θερινού σχολείου, καθημερινή διδασκαλία επί τρεις ώρες για τρεις εβδομάδες (3 × 5 × 3 = 45), μαζί με μία τουλάχιστον εκπαιδευτική δραστηριότητα (π.χ. επιτόπιο μάθημα σε αρχαιολογικό χώρο κλπ) κατά το σαββατοκύριακο υπερκαλύπτει το ζητούμενο των 48 ωρών.

Ένα πρόγραμμα που σε τρεις εβδομάδες προσφέρει 60 ώρες «επαφής», μπορεί να παρέχει 4 SCH.

Αντίστοιχα, θα πρέπει να γίνει και ο υπολογισμός σύμφωνα με το ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System): σε αυτό το σύστημα, 1 ώρα διδασκαλίας ή άσκησης αναλογεί σε 0,1 μονάδα ECTS, οπότε ένα πρόγραμμα τριών εβδομάδων (60 ώρες) μπορεί να προσφέρει 6 ECTS.

Τηλεσκοπική δομή: Θα μπορούσε να διερευνηθεί και η δυνατότητα αρθρωτής δομής του σχολείου, με ένα πρόγραμμα βάσης (π.χ. τις πρώτες τρεις εβδομάδες), που όμως θα δίνει τουλάχιστον 3 SCH, και της ανάπτυξης στη συνέχεια προαιρετικών επιπρόσθετων δράσεων (π.χ. συμμετοχή σε ανασκαφή) που θα επιτρέπουν την συλλογή επί πλέον πιστωτικών μονάδων.

Αριθμός συμμετεχόντων: Έως 24 (για τον ελάχιστο αριθμό συμμετοχών, βλ. παρακάτω).

Δίδακτρα: Στους συμμετέχοντες θα προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο οικονομικών πακέτων:

Α. «Απλό» πρόγραμμα: οι συμμετέχοντες αγοράζουν μόνοι τους τα εισιτήρια μετάβασης στον χώρο διεξαγωγής του σχολείου και καλύπτουν τα έξοδα διαμονής και διατροφής κατά τη διάρκεια του σχολείου. Το κόστος συμμετοχής καλύπτει μόνον τα δίδακτρα και το κόστος διεξαγωγής ως εξής και ανέρχεται στα 600 Ευρώ. Στην ως άνω τιμή περιλαμβάνεται ένα γεύμα υποδοχής και μια ανάλογη αποχαιρετιστήρια εκδήλωση, καθώς και το κόστος των δύο διήμερων εκπαιδευτικών εκδρομών που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια του σχολείου.

Β. «Πλήρες πρόγραμμα»: οι συμμετέχοντες αγοράζουν μόνοι τους τα εισιτήρια μετάβασης στον χώρο διεξαγωγής του σχολείου. Τα δίδακτρα του σχολείου καλύπτουν τα έξοδα διαμονής (καθώς και ορισμένα γεύματα) των συμμετεχόντων, καθώς και τα λοιπά έξοδα που αναφέρονται στην περίπτωση Α, και ανέρχονται στα 1.800 Ευρώ.

Οι ως άνω τιμές περιλαμβάνουν:

Ι. Αμοιβές Συντονιστή και λοιπών διδασκόντων, Γραμματειακή υποστήριξη, Εμπλουτισμό βιβλιοθήκης, Αναλώσιμα, και Έξοδα εκδρομών (πακέτο Α) και

ΙΙ. Όλα τα παραπάνω καθώς και Κόστος διαμονής και Κόστος σίτισης για το πακέτο Β.

Ρήτρα διεξαγωγής: Για να αποφευχθεί η οικονομική ζημία του Τμήματος θα υπάρχει ρήτρα διεξαγωγής του σχολείου, σύμφωνα με την οποία θα μπορούμε να προχωρήσουμε σε ακύρωση της διεξαγωγής εάν έως μια δεδομένη στιγμή (π.χ. 1η Μαΐου) δεν έχει συγκεντρωθεί ένας ελάχιστος αριθμός αιτήσεων (με βάση τα παραπάνω στοιχεία αυτός υπολογίζεται στους 10 μαθητές). Επισημαίνεται η ανάγκη προείσπραξης του συνολικού ποσού των διδάκτρων αρκετές εβδομάδες πριν την έναρξη διεξαγωγής ώστε να καλυφθούν προκαταβολές κλπ. Μπορεί μάλιστα να προσφέρεται μικρή έκπτωση (5-10%) σε όσους προκαταβάλουν όλο το ποσό πριν μια ορισμένη ημερομηνία (π.χ. 1η Απριλίου). Υποτροφίες:

Το Τμήμα θα έχει τη δυνατότητα παροχής 1-2 υποτροφιών μερικής ή ολικής κάλυψης σε υποψήφιους που πληρούν συγκεκριμένα ακαδημαϊκά και οικονομικά κριτήρια. Δυνατότητα εξωτερικής χρηματοδότησης:

Σε περίπτωση που το Τμήμα μπορέσει να εξασφαλίσει μερική έστω εξωτερική χρηματοδότηση του Προγράμματος, θα είναι η σημαντική μείωση των διδάκτρων, έτσι ώστε το Πρόγραμμα να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστικό.

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Tο σχέδιο για τα ξενόγλωσσα θερινά Προγράμματα Σπουδών του τμήματος Φιλολογίας  έχει ως εξής:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΘΕΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Ι. θερινός κύκλος σπουδών (στο εξής: Θερινό Σχολείο [Θ. Σ.] / Summer School). Το Τμήμα Φιλολογίας σε ετήσια βάση είναι έτοιμο να προσφέρει μαθήματα στο πλαίσιο οργανωμένου Θερινού Σχολείου, το οποίο θα φέρει τον τίτλο "Language, Literature and Culture of Greece: From the Greco-Roman Antiquity to the Present".

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων του Θ.Σ. θα είναι η αγγλική – με δυνατότητα, εάν υπάρχει ζήτηση, να προσφερθούν μαθήματα και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Ειδικότερα, το Θ.Σ. θα παρέχει τη δυνατότητα σε ξένους προπτυχιακούς φοιτητές από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και σε μέλη της ελληνικής διασποράς, να παρακολουθήσουν στη διάρκεια ενός υπερεντατικού προγράμματος έξι εβδομάδων μια σειρά πανεπιστημιακών μαθημάτων τα οποία και θα εντάξουν στη συνέχεια στο πτυχίο του οικείου πανεπιστημίου στο οποίο φοιτούν με κατοχύρωση πιστωτικών μονάδων.

Τα μαθήματα αυτά θα αφορούν διάφορες όψεις της κλασικής (αρχαίας ελληνικής, λατινικής), της βυζαντινής και της νέας ελληνικής γλώσσας, γραμματείας και πολιτισμού.

Επίπεδο φοίτησης και παρεχόμενα μαθήματα: Το Θ.Σ. θα λειτουργήσει πιλοτικά από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Θα απευθύνεται πρωτίστως σε προπτυχιακούς φοιτητές. Ειδικά στους προπτυχιακούς φοιτητές πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παρέχει τη δυνατότητα κατοχύρωσης πιστωτικών μονάδων (E.C.T.S.) σε τρία (3) μαθήματα και κατ' εξαίρεση σε τέσσερα (4) σε ειδικές περιπτώσεις, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα επιλέγουν από ένα κατάλογο προσφερομένων μαθημάτων.

Δεκτοί στο Θ.Σ. θα γίνονται και μεταπτυχιακοί φοιτητές ειδικά σε μαθήματα γλώσσας (π.χ. για την ταχύτερη εκμάθηση ή περαιτέρω εμβάθυνση στις κλασικές γλώσσες, στη βυζαντινή και στη νεοελληνική γλώσσα), σε περίπτωση που δεν είχαν τη δυνατότητα εκμάθησης αυτών των αντικειμένων στα οικεία πανεπιστήμια κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών.

Κατάλογος Μαθημάτων:

Ένας ενδεικτικός κατάλογος προσφερόμενων μαθημάτων θα μπορούσε να περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

1. Ancient Greek: Beginning/Intermediate (Philosophical and Historical readings).

2. Greek and Roman mythology.

3. Ancient Greek drama

4. Latin: Beginning/Intermediate.

5. Rome in Greece.

6. History of the Greek language.

7. New Testament Greek.

8. The Greek script through the ages.

9. Byzantine Greek: Language and literature.

10. Twentieth century Modern Greek literature.

11. Modern Greek poetry into music.

12. Modern Greek folkloristics: Oral narratives, material culture and social life.

Διδάσκοντες και Στελέχη: Στο Θ.Σ. θα διδάσκουν Καθηγητές του Τμήματος Φιλολογίας, ενώ καθηγητές και από άλλα Τμήματα της Σχολής θα εμπλουτίσουν τα μαθήματα με διαλέξεις στα γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητάς τους.

Διάρκεια, υποδομή και οργάνωση φοίτησης: Η διάρκεια του Θ.Σ. θα είναι έξι (6) εβδομάδες, από μέσα Ιουνίου έως τέλη Ιουλίου. Κάθε μάθημα θα διδάσκεται δύο (2) ή τρεις (3) φορές την εβδομάδα εναλλάξ, επί τρεις (3) ώρες τη φορά.

Ο αριθμός φοιτητών ανά μάθημα θα κυμαίνεται μεταξύ έξι (6) και είκοσι (20) ατόμων.

Οι φοιτητές θα επιλέγουν το ανώτερο τρία (3) μαθήματα που θα προσφέρουν οκτώ (8) πιστωτικές μονάδες το καθένα στους φοιτητές ιδρυμάτων της ΕΕ

Το Θ.Σ. θα περιλαμβάνει επίσης εκπαιδευτικές εκδρομές σε χώρους ιστορικού, αρχαιολογικού και πολιτιστικού, γενικότερα, ενδιαφέροντος.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Φιλοσοφικής Σχολής και θα γίνεται χρήση της Βιβλιοθήκης, των Εργαστηρίων και του Λαογραφικού Μουσείου και Αρχείου της Σχολής για την πραγματοποίηση μελέτης και έρευνας από πλευράς φοιτητών.

Επίσης, θα χρησιμοποιείται το παρακείμενο Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας ειδικά για ένα προαιρετικό βραχύ πρόγραμμα παροχής μαθημάτων νέας ελληνικής γλώσσας.

ΙΙ. ΚΥΚΛΟΣ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Στο Θερινό Σχολείο Βραχείας Διαρκείας, το οποίο θα φέρει τον τίτλο, Intensive Specialized Workshops in Aspects of Greek and Latin language, literature and culture, θα προσφέρονται εντατικά μαθήματα (intensive specialized workshops, εφεξής ISW) σε εξειδικευμένα θέματα διδασκαλίας ελληνικής και λατινικής γλώσσας, φιλολογίας και πολιτισμού (π. χ. παπυρολογία, Βυζαντινή παλαιογραφία, ελληνική διασπορά κτλ.).

Τα μαθήματα θα είναι κατά βάση εβδομαδιαίας διάρκειας θα απευθύνονται κυρίως σε ξένους, αλλά και σε Έλληνες φοιτητές, και θα προσφέρονται στην αγγλική, θα υπάρχει όμως η δυνατότητα κατά περίπτωση να προσφερθούν θερινά σχολεία και στην ελληνική ή σε μια άλλη διεθνή γλώσσα.

Στόχος των εντατικών αυτών μαθημάτων είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε χώρους κατάλληλους για την ανάπτυξη και την εμπέδωση των αντίστοιχων γνώσεων και με τη χρήση των υπαρχουσών εργαστηριακών υποδομών και υποδομών μελέτης που διαθέτει το Τμήμα Φιλολογίας.

Τα ISW θα καλύπτουν κενά γνώσεων που έχουν ξένοι ή και Έλληνες φοιτητές, τα οποία αποτελούν τροχοπέδη στην περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική τους εξέλιξη.

Τα σχολεία αυτά θα επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο (αλλά όχι αποκλειστικά) σε γνωστικά αντικείμενα που για διάφορους λόγους δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα διδασκαλίας μέρους των πανεπιστημίων της Ελλάδας και της αλλοδαπής και ως εκ τούτου η εκμάθησή τους καθίσταται, για πολλούς φοιτητές και φοιτήτριες, προβληματική ή αδύνατη.

Τα θερινά εντατικά σχολεία βραχείας διάρκειας θα προσφέρουν εξειδικευμένες γνώσεις σε γνωσιακές περιοχές όπως, για παράδειγμα, την ελληνική και τη λατινική παπυρολογία, την ελληνική παλαιογραφία και κριτική κειμένου, τη λατινική παλαιογραφία, τη λατινική επιγραφική, την κωδικολογία, την μετρική κτλ. Παράλληλα, κάποια μαθήματα θα απευθύνονται σε άτομα τα οποία επιθυμούν να εμβαθύνουν σε μια ειδική περιοχή γνώσης του ελληνικού (αρχαίου, βυζαντινού, νεώτερου, σύγχρονου) και του ρωμαϊκού πολιτισμού, για λόγους προσωπικού ενδιαφέροντος, σε περίπτωση που δεν προαπαιτούνται ειδικές γνώσεις και σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών από τον διδάσκοντα, τα οποία θα ποικίλλουν κατά περίπτωση.

Τα μαθήματα δεν θα παρέχουν πιστωτικές μονάδες, αλλά θα δίνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης (certificate of attendance) στους συμμετέχοντες.

Διάρκεια, υποδομή και οργάνωση φοίτησης:

Τα μαθήματα θα είναι διάρκειας μίας ή δύο εβδομάδων, με πέντε (5) ώρες διδασκαλίας ημερησίως, ώστε να καλύπτεται η ύλη ενός εξαμήνου ή δύο τριμήνων, και θα διεξάγονται σε χρονικά διαστήματα που θα ορίζονται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Ο επιθυμητός αριθμός των φοιτητών κάθε μαθήματος θα είναι 5-15. Θα διδάσκονται από Καθηγητές του Τμήματος Φιλολογίας, στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Φιλοσοφικής Σχολής και θα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης των Εργαστηρίων, της Βιβλιοθήκης, του Διδασκαλείου της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και του Λαογραφικού Μουσείου και Αρχείου από τους συμμετέχοντες φοιτητές, κατά περίπτωση.

Οι παραδόσεις θα συνοδεύονται από συζητήσεις σεμιναριακού χαρακτήρα και ασκήσεις, ενώ μέρος των μαθημάτων θα γίνεται υπό τη μορφή ειδικών εργαστηρίων και workshops.

Το πρόγραμμα θα συμπληρώνεται από επισκέψεις σε Ιδρύματα, Επιστημονικές Εταιρείες, Βιβλιοθήκες και Μουσεία, όπου οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με πρωτότυπο υλικό πέρα από αυτό που θα τους προσφέρεται από τις συλλογές και τους πόρους του ίδιου του Πανεπιστημίου.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ