Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Υποτροφίες Αριστείας από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Δημοσίευση: 20/11/2014
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Την χορήγηση 108 υποτροφιών αριστείας σε ισάριθμούς φοιτητές των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ, και 92  υποτροφιών αριστείας σε φοιτητές Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, θα προσφέρει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ο αριθμός ανά πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:
•    Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών: 13
•    Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό: 26
•    Σπουδές στην Ευρωπαϊκό Πολιτισμό: 44
•    Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός: 11
•    Πληροφορική: 11
•    Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες: 3
Στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ο αριθμός των υποτροφιών αριστείας κατανέμεται ως εξής:
•    Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας: 7
•    Διαχείριση Αποβλήτων: 3
•    Διασφάλιση Ποιότητας (ΔΙΑ): 4
•    Διασφάλιση Ποιότητας (ΔΙΠ): 1
•    Διασφάλιση Ποιότητας (ΔΜΥ): 2
•    Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων: 13
•    Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων: 5
•    Διαχείριση Τεχνικών Έργων: 1
•    Εκπαίδευση Ενηλίκων: 14
•    Σπουδές στην Εκπαίδευση: 7
•    Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος: 3
•    Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών: 2
•    Διοίκηση Επιχειρήσεων: 2
•    Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά: 5
•    Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία: 4
•    Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα: 4
•    Σχεδιασμός Φωτισμού  - Πολυμέσα: 5
•    Τραπεζική: 10
Οι υπότροφοι ανακοινώθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. (www.eap.gr) ανά πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με το έτος εισαγωγής  και τον προσωπικό αριθμό μητρώου τους. Η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών περιγράφεται αναλυτικά στον Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών του Ε.Α.Π.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) (120 ECTS)
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) σε συνεργασία με το Wroclaw University of Economics (Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Βρότσλαβ Πολωνίας) ανακοινώνουν την από κοινού πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση 100 θέσεων φοιτητών οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το διετές εξ αποστάσεως κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) (120 ECTS).
Το ΜΠΣ στοχεύει στο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να εξελιχθούν σε αποτελεσματικά στελέχη για τη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών. Το Πρόγραμμα εστιάζει στην απόκτηση δεξιοτήτων για αποτελεσματική ανάλυση επιχειρησιακών δεδομένων και στρατηγική λήψη αποφάσεων σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον.
Για την απόκτηση του ΜΠΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, οι φοιτητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία τέσσερις Θεματικές Ενότητες και να συγγράψουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε μια διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού επιπέδου.
Το Πρόγραμμα MBA διαρκεί κατ’ ελάχιστον δύο χρόνια. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική.
Τα κριτήρια επιλογής είναι τα εξής:
•    Ακαδημαϊκή επίδοση, η οποία προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών σπουδών και των μαθημάτων που διαμόρφωσαν το πτυχίο
•    Επαγγελματική εμπειρία
•    Συνέντευξη
•    Δύο συστατικές επιστολές: η μία επιστολή να προέρχεται από ακαδημαϊκή πηγή και η άλλη από τον κόσμο της αγοράς.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (αποκλειστικά) μέσω του διαδικτυακού τόπου www.hou-wue.eu έως την 31η Ιανουαρίου 2015.
Το κόστος κάθε Θεματικής Ενότητας ανέρχεται σε 1.200,00€. Το συνολικό κόστος του Προγράμματος ανέρχεται στα 6.000,00€ (1.200,00Χ5). Το κόστος κάθε Θεματικής Ενότητας θα πρέπει να πληρώνεται με την εγγραφή σε αυτή.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει έως την 28η Φεβρουαρίου 2015 να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση “Wroclaw University of Economics, Distance learning joint MBA programme. UI. Komandorska 118/120, 53-345 Wroclaw, Poland”, σειρά εγγράφων τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση (www.eap.gr).
Εάν η γλώσσα στην οποία είναι διαθέσιμα τα ζητούμενα έγγραφα δεν είναι η Αγγλικά τότε θα πρέπει στην αποστολή να επισυναφθεί επίσημη μετάφραση των εγγράφων στην Αγγλική.
Οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν μέχρι τις 15 Μαρτίου 2015 για το πρόγραμμα των προσωπικών συνεντεύξεων. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν μέσω Skype ή άλλου παρόμοιου προγράμματος VoIP. Η τελική επιλογή των επιτυχόντων θα ανακοινωθεί έως την 31η Μαρτίου 2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Προγράμματος (www.hou-wue.eu) ή να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στο: info@hou-wue.eu.

Ορκωμοσία  αποφοίτων

Από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των αποφοίτων των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23/11/2014 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 26500, Ρίο).
Το πρόγραμμα της ορκωμοσίας διαμορφώνεται ως εξής:
•    ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
09.30: Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
10.30: 1) Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό 2) Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός
•    ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
11.30: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
•    ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
12.30: 1) Πληροφορική 2) Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες
Επίσης, η τελετή απονομής των Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 07/12/2014 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το πρόγραμμα της τελετής έχει ως εξής:
•    ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
09.30: 1) Σπουδές στην Εκπαίδευση (ΕΚΠ), 2) Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (ΟΡΘ)
10.30: 1) Μεταπτυχιακή ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (ΓΑΛ), 2) Μεταπτυχιακή ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (ΓΕΡ), 3) Μεταπτυχιακή ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (ΑΓΓ), 4)  Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
•    ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.30: 1) Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα (ΓΤΠ), 2) Σχεδιασμός Φωτισμού και Πολυμέσα (ΣΦΠ)
•    ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1)Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), 2) Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ), 3) Τραπεζική (ΤΡΑ), 4) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ), 5) Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ), 6) Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
•    ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
13.00: 1) Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ), 2) Διασφάλιση Ποιότητας (ΔΙΠ),
3) Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής (ΠΣΕ), 4) Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων (ΠΣΠ), 5) Μεταπτυχιακή ειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ), 6) Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ), 7) Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ), 8) Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ), 9) Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (ΠΣΦ), 10) Μεταπτυχιακή ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ), 11)  Κατάλυση και Προστασία Περιβάλλοντος (ΚΠΠ), 12)Τεχνολογία Υλικού και
Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων (ΣΔΥ).

 

Ετικέτες: 
ΕΑΠ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ