Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Υπό προϋποθέσεις αναλαμβάνουν τα ΑΕΙ τον αριθμό εισακτέων

Δημοσίευση: 24/11/2014
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ναι αλλά υπό προϋποθέσεις απάντησαν   οι Πρυτάνεις     στη σημερινή κοινή  συνεδρίαση του ΣΑΠΕ και του ΣΑΤΕ , στην πρόταση του υπουργού Α. Λοβέρδου να αναλάβουν τα ΑΕΙ την αρμοδιότητα καθορισμού του αριθμού εισακτέων.
Ο υπουργός Παιδείας απάντησε: «Επιμένω στην πρότασή μου. Εμείς λέμε ας προχωρήσουμε τώρα στην λύση που ζητούν. Η μεταφορά της αρμοδιότητας μπορεί να γίνει 100% τώρα

 ΠΡΕΔΡΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ Πρύτανης ΟΠΑ κ. Γάτσιος: «Δεχόμαστε να αναλάβουμε την ευθύνη του αριθμού των εισακτέων μας, αλλά στο πλαίσιο των τετραετών συμφωνιών μας, έχοντας γνώση των οικονομικών μας. Δεν υπεκφεύγουμε, αλλά δεν μπορούμε να δεσμευτούμε για τέτοιες αποφάσεις χωρίς να έχουμε γνώση των οικονομικών μεγεθών των επόμενων ετών».  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: «Ζητώ να σκεφτείτε σοβαρά τα προβλήματα και τις ευθύνες που αναλαμβάνετε και εφόσον τις δέχεστε, τότε εγώ θα εισηγηθώ στην Βουλή να αναλάβετε τον καθορισμό του αριθμού των εισακτέων στα ανώτατα Ιδρύματα της χώρας».

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Νωρίτερα ο υπουργός Παιδείας απευθυνόμενος στα Μέλη του ΣΑΠΕ και ΣΑΤΕ διατύπωσε την εξής πρόταση με το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα:

α. Στη σημερινή κοινή συνεδρίαση ΣΑΠΕ-ΣΑΤΕ να καταλήξουμε σε διατύπωση μιας καταρχήν απόφασης.
β. Στη συνέχεια να ανοίξει κύκλος διαβουλεύσεων με τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι., ο οποίος θα ολοκληρωθεί στις 15 Δεκεμβρίου.
γ. Ακολούθως να συνέλθουν εκ νέου σε συνεδρίαση τα μέλη του ΣΑΠΕ-ΣΑΤΕ για τη διατύπωση τελικής γνώμης.
δ. Και τέλος, να κατατεθεί σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης από το ΥΠΑΙΘ και να ψηφιστεί το Ιανουάριο.
Η εκ μέρους μας κατάθεση της ανωτέρω πρότασης γίνεται με συνείδηση :
1.  
 Των υφισταμένων σήμερα αιτημάτων των Α.Ε.Ι. να αποφασίζουν τα ίδια για τον αριθμό των φοιτητών τους
2.    Της αρχής πως το ΥΠΑΙΘ πρέπει να περιοριστεί  σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του άρθρου 16 του Συντάγματος, στην, μέσω της Α.Δ.Ι.Π., αξιολόγηση και χρηματοδότηση των Α.Ε.Ι.
3.    Το αίτημα των πολιτών να υπάρχει χώρος για τους νέους στα Α.Ε.Ι. της χώρας.
4.    Στη βούληση των ελληνικών οικογενειών , και προφανώς δεν αναφερόμαστε στους οικονομικώς προνομιούχους, και των ίδιων των νέων να αποκτούν τα εφόδια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, να καταφεύγουν στη λύση των σπουδών εκτός Ελλάδας, αυξάνοντας το Α.Ε.Π. των άλλων χωρών.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ
 Ο προεδρεύων της Συνόδου των Πρυτάνεων κ. Γάτσιος διατύπωσε την θέση της έκτακτης Συνόδου του Σαββάτου η οποία έχει ως εξής:
«Για το θέμα του καθορισμού του αριθμού των εισαγομένων στα Πανεπιστήμια, η Σύνοδος θεωρεί ότι είναι σκόπιμο και πρέπει να διευθετηθεί στα πλαίσια του νόμου, όπως αυτός ισχύει, δηλαδή στη βάση προγραμματικών συμφωνιών τετραετούς διάρκειας, καθώς ο αριθμός των εισαγομένων συναρτάται απόλυτα με τις δυνατότητες υλικοτεχνικής υποδομής, οικονομικών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού».

Από τη Γραμματεία του ΣΑΠΕ  για τα ΤΕΙ διατυπώθηκε η ακόλουθη πρόταση:
1.    Τον μήνα Ιανουάριο, κάθε ακαδημαϊκού έτους, συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση του τμήματος και αιτιολογημένα προτείνει τον αριθμό εισακτέων που δύναται να εκπαιδεύσει σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και χωρίς να υποβαθμίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη: τις υπάρχουσες υποδομές, το ακαδημαϊκό προσωπικό, τους διαθέσιμους προϋπολογισμούς καθώς και τις διαπιστωμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας μετά από έρευνα.
2. Η πρόταση του Τμήματος προτείνεται ως εισήγηση στη κοσμητεία της οικείας της Σχολής για έκφραση σύμφωνης γνώμης.
3. Η κοσμητεία υποβάλλει την πρόταση στη Σύγκλητο για συζήτηση και τελική απόφαση.
4. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος είναι η μόνη που μπορεί αιτιολογημένα, κυρίως στη βάση του διαθέσιμου προϋπολογισμού , να αυξομειώσει τον αριθμό εισακτέων.
5. Η οριστική απόφαση αποστέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων το αργότερο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου.
Προϋποθέσεις:
1.
Ένα τμήμα που διαθέτει μέχρι και 5 καθηγητές όλων των βαθμίδων, δεν μπορεί να έχει αριθμό άνω του 50.
2. Όταν το τμήμα διαθέτει άνω των 5 καθηγητών όλων των βαθμίδων, μπορεί να δέχεται αριθμό εισαγομένων αιτιολογημένα μέχρι 120. Είναι δυνατόν σε ένα τμήμα να εισαχθούν περισσότεροι από 120 φοιτητές μόνο με πλήρη και αιτιολογημένη απόφαση και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου.
3. Απαιτείται η έγκριση τετραετούς οικονομικού προγραμματισμού και στρατηγικός σχεδιασμός, κάθε Ιδρύματος, ώστε οι προτάσεις για τον αριθμό εισακτέων να είναι σύμφωνες με τις δυνατότητες του κάθε Ιδρύματος.

 ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Καθηγητής  κ. Γκρίτζαλης: Εμείς θέλουμε και μπορούμε να καθορίσουμε τον αριθμό εισακτέων , αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε τους οικονο0μικούς πόρους. Είμαστε εδώ για να δοθεί  λύση στο πρόβλημα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝ. ΙΟΝΊΟΥ Καθηγήτρια κ. Σαλή-Παπασαλή
: Προτείνω όπως μας παραχωρήσατε την δυνατότητα να ιδρύουμε Μεταπτυχιακά χωρίς  υπουργική απόφαση, να μας δώσετε την έγκριση και για την  ίδρυση εργαστηρίων με δικούς μας πόρους .

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το βλέπω θετικά να μας στείλετε την πρόταση

ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝ. ΙΟΝΊΟΥ Καθηγήτρια κ. Σαλή-Παπασαλή: Οσον αφορά τον αριθμό εισακτέων φοβάμαι πως παίρνουμε το πεπόνι χωρίς το μαχαίρι. Αν λάβουμε με απόφαση σε τι οικονομικούς πόρους θα στηριχτούμε;

ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ  Καθηγητής κ. Αναγνωστόπουλος:  Η λήψη της αρμοδιότητας καθορισμού εισακτέων προυποθέτει να γνωρίουμε τος οικονομικούς πόρους

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΔΕΠ Καθηγητής κ. Ευσταθόπουλος:  Την αρμοδιότητα πρέπει να την έχουν τα Πανεπιστήμια. Ασφαλώς  αυτή η αρμοδιότητα συνδέεται με τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους  και την υπάρτχουσα υλικοτεχνική υποδομή. Να προσδιοριστεί το κόστος του κάθε φοιτητή. Ένα από τα θεσμικά που πρπέπι να αλλάξει είναι ο θεσμός των εκλεκτορικών.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ν α μας στείλετε την πρόταση για τα εκλεκτορικά

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα Πειραιά  Καθηγητής κ. Βρυζίδης:  Οποιαδήποτε απόφαση και αν λάβουμε δεν θα λύσει το πρόβλημα. Τα προβλήματα θα υπάρχουν και θα διευρύνονται. Ο σχεδιασμός είναι λανθασμένος. Χρειάζεται το «σκαλοπάτι» πρώτου κύκλου σπουδ΄’ων διετούς  φοίτησης και όσοι μπορούν να συνεχίζουν. Παράλληλα να επαναφερθεί  η βάση του δέκα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΣΕΠ-ΤΕΙ Καθηγητής κ. Κοκκώσης: Ο διάλογος που άνοιξε ο υπουργός Παιδείας είναι θετικός. Είναι χρόνιο το αίτημα να μεταφερθεί η αρμοδιότητα καθορισμού εισακτέων στα ΑΕΙ , αλλά ο αριθμός θα πρέπει να είναι σε συνάρτηση με τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και την υλικοτεχνική υποδομή.
 
ΑΔΕΔΥ Εργαζόμενος στο Πάντειο  Πανεπιστήμιο   κ. Πετρόπουλος: Η συζήτηση που έχει ξεκινήσει είναι μη παραγωγική εάν δεν είναι γνωστά τα οικονομικά μεγέθη που αφορά, ενώ υπέθεσε ότι μια τέτοια πρόταση όπως αυτή που συζητείται υποκρύπτει πολιτική μείωσης των εισακτέων. Να ανακληθούν οι υπουργικές αποφάσεις που έθεσαν σε διαθεσιμότητα υπαλλήλους των 8 Πανεπιστημίων

ΣΥΡΙΖΑ  Δημ. Παπασταμόπουλος: Θεωρούμε αυτονόητο το ότι η αριστερά σε μια συζήτηση που αφορά τον μορφωτικό ρόλο των Ιδρυμάτων οφείλει να είναι παρούσα. Δεν οφείλει όμως να συναινεί.

ΔΗΜΑΡ   κ. Μιαούλης: Τα ΑΕΙ οφείλουν να εκπαιδεύσουν όσα η Πολιτεία τους δίνει, σε ένα επίπεδο όμως ομαλούς λειτουργίας.

ΠΟΤΑΜΙ   Δάφνη Μανουδάκη: Να καθορίζεται ο αριθμός των εισακτέων στα ΑΕΙ με αλγόριθμο και ο αριθμός των μετεγγραφομένων να μην ξεπερνάει το 20% των εισακτέων.

  ΝΔ Γερ. Σιάνης : Χαιρετίζω  την πρωτοβουλία του υπουργείου Παιδείας.  Από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος οι διοικήσεις των ΑΕΙ μπορούν να καθορίσουν τον αριθμό των εισακτέων τους με βάση τα δεδομένα που θα καθοριστούν.

Η ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Αφού μίλησαν όλα τα μέλη του ΣΑΠΕ και ΣΑΤΕ , στη δευτερολογία του  ο υπουργός Παιδείας είπε τα εξής:

Α. Θεωρώ εξαιρετικά χρήσιμη την πρόταση να κλείσει με μια απόφασή σας. Εγώ δεν χρειάζεται να είμαι εδώ για να την ακούσω. Θα την εισπράξω. Όμως, θα παρακαλούσα, τουλάχιστον αυτό το μήνα της διαβούλευσης, να μη το χάσουμε, ενόψει μιας δικής σας συνολικότερης τοποθέτησης στο θέμα και όχι μιας κάπως πιο ειδικής, όπως θα θέλαμε εμείς.
Β. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση εμείς άλλωστε να σας εισηγηθούμε και το στρατηγικό μας σχεδιασμό, γιατί αυτά τα θέματα μπορεί να είναι πάρα πολύ δύσκολα, σύνθετα, αλλά και πάρα πολύ απλά. Ειδικά είναι απλά όταν η συγκρότηση αυτών των εθνικών σχεδιασμών προκύπτει από αυτονόητες επιδιώξεις.
Γ. Ας πούμε για το περίφημο εθνικό στρατηγικό σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας, που κι εγώ κάποτε το θεωρούσα κάτι μεγαλειώδες και υπερβολικό, κατέληξα μετά από πάρα πολύ δουλειά και που έκανα συλλογικά, αλλά και ατομικά, ότι δεν είναι τίποτε άλλο από ένα συνδυασμό των αυτονοήτων και πάρα πολύ γνωστών πραγμάτων.
Δ. Όσο και εάν είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις 4ετές σχέδιο εν μέσω οικονομικής κρίσης και με πολιτικά αστάθμητους παράγοντες, λ.χ. εάν τα πράγματα πάνε ήρεμα, του χρόνου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προβλέπει ανάπτυξη 2,9%. Η ανάπτυξη 2,9% είναι η επόμενη μέρα της κρίσης. Θα υπάρξει; Θα συνεχιστεί; Πώς οι πολιτικοί αστάθμητοι παράγοντες μπορεί να μεσολαβήσουν και να οδηγήσουν στο άλφα ή στο βήτα; Ποιες πολιτικές εκτός Ελλάδος μπορεί να υπάρξουν που να οδηγήσουν στο άλφα ή στο βήτα;
Ε. Υπάρχει μια μεταβλητότητα στο διεθνές περιβάλλον, αλλά και μέσα σε μια χώρα που μαστίζεται από την κρίση σε ένα νότο της Ευρώπης που αυτός μαστίζεται από την κρίση, δεν επιτρέπει και πάρα πολλές προβλέψεις και εκτιμήσεις.
Ζ. Παρόλα ταύτα στηριζόμενοι σε ορισμένες σταθερές και μη όντας αισιόδοξοι ή υπερφίαλοι, ή δημαγωγοί και ψεύτες, μπορούμε γιατί υπάρχουν και τα δυο στην ελληνική πολιτική σκηνή, μπορούμε να δούμε πώς μπορούμε να πάμε στρατηγικά για μια 4ετία. Εμείς αν είναι ανάγκη αυτό το κέλυφος να υπάρξει, ο νόμος το ορίζει. Δεν έχει γίνει όμως. Εγώ είμαι τρεις μήνες εδώ. Δεν έγινε προηγουμένως, ούτε το εθνικό στρατηγικό του Υπουργείου Παιδείας, ούτε οι προγραμματικές δικές σας συμφωνίες. Δεν έγινε τίποτα.
Η. Και πιστέψτε με αγαπητοί συνάδελφοι, επικαλούμαι αυτή μας την ιδιότητα, δεν θα το κάνετε κιόλας. Δεν θα το κάνετε. Και δεν θα το κάνει και κανένας υπουργός και κανένα υπουργείο με την έννοια που με τρόπο πολύ καλό ο νομοθέτης του 4009 ήθελε.
Θ. Γιατί έτσι είναι. Θα μου πεις αυτό που είναι δεν αλλάζει. Αλλάζει. Αλλά ποτέ δεν αλλάζει καθολικά. Μας έχουν διδάξει 200 χρόνια εμπειρίας ότι αυτά αλλάζουν από πρωτοπορίες φωτισμένες εδώ ή εκεί. Εγώ λέω ότι έστω ότι είναι όλη αυτή η σύνθεση του ΣΑΠΕ ΣΑΤΕ, σύνθεση που αποτελείται από φωτισμένες πρωτοπορίες και όλα θα γίνουν. Σύμφωνοι.
Ι. Εμείς θα εισηγηθούμε το γενικό στρατηγικό σχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση. Και στο πλαίσιό του κατά το άρθρο 62 του Ν. 4009 θα ζητήσουμε μεταξύ άλλων και το θέμα των εισακτέων και έτσι αν το δούμε, θεωρώ ότι μπορούμε μέσα στο Δεκέμβριο, άντε μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου να έχουμε μια πρώτη γνώμη από τα Ιδρύματα, από την ΑΔΙΠ και να προχωρήσουμε.
Κ. Άρα εμείς αν είναι το πρόβλημά μας ο στρατηγικός σχεδιασμός να το καταθέσω. Αν είναι το πρόβλημά μας όμως να τον αποδεχτούμε κιόλας αυτό το στρατηγικό σχεδιασμό ως ολομέλεια, το βλέπω δύσκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε.
Λ. Αν είναι να έχουν γίνει και οι προγραμματικές συμφωνίες. Όσο είμαστε εν ζωή δεν θα γίνει αυτό. Δεν θα γίνει. Θα γίνει, ΟΚ. Εγώ λέω ότι είναι δύσκολο και γι’ αυτό σας παρακαλώ στην απόφαση που θα πάρετε, που είναι δική σας υπόθεση, δεν είναι υπόθεση του Υπουργείου, να συνεκτιμήσετε όλη αυτή την πραγματικότητα και να μη μείνουμε σε ευχές ή σε οραματικές καταστάσεις που εν πάση περιπτώσει ξεπερνούν το όριο του πραγματικού.
Μ. Δεν θέλουμε να κάνουμε μονομερώς πολιτική επιλογή. Γιατί άλλη ηγεσία, ή δεν ξέρω, ίσως σε άλλες πρόσφατες εποχές, αυτό θα το βλέπατε στη Βουλή, αυτό θα το βλέπατε στη Βουλή. Δεν έχω μετέλθει τέτοιων μέσων. Δεν σας έχω αιφνιδιάσει.
Ν. Όμως υπάρχει η δυνατότητα του νομοθέτη να αποφασίσει κυριαρχικά. Αυτός αποφασίζει. Και όπως είπε ο κ. Γρίτζαλης, ήσασταν ο πιο αρνητικός. Γι’ αυτό σαφής και σωστός. Ναι. Σαφής και σωστός. Δεν είστε πολιτικοί, λέτε. Ναι, όταν λέει ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ δεν θα εφαρμόσω το νόμο για τις μετεγγραφές κάνει ή δεν κάνει πολιτική; Κάνει ή δεν κάνει; Κάνει. Και τον ακούει από το MEGA όλη η Ελλάδα. Το λέω γιατί τον έχω στηρίξει όσο κανένας. Πως δεν είπε. Όλη η ελληνική κοινωνία το κατάλαβε έτσι. Μου το έστειλε κι εμένα. Μιλάω με τον κ. Φορτσάκη. Τον ξέρω πάρα πολλές δεκαετίες και τον εκτιμώ και το στήριξα στο θέμα των κινητοποιήσεων εναντίον της Πρυτανείας του όσο κανένας άλλος. Και όχι μόνο εγώ, όλη η κυβέρνηση. Είχα συμφωνία Πρωθυπουργού, Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης.
Ξ. Αλλά δεν μπορεί να είναι a la kart η νομιμότητα. Και δεν ξέρω πώς το είπε, το κατάλαβε όλη η Ελλάδα έτσι. Επειδή είναι ένα μέτρο που ευνοεί τις οικογένειες και λέει ο άλλος, μα, δεν πρέπει να ενισχύσει τα τμήματα που έχουν παραπάνω κόσμο; Πρέπει. Αλλά πόσο; Γιατί πρέπει να ενισχυθούν υπερβολικά; Θα χτίσουν καινούργια κτίρια στο δεύτερο εξάμηνο του 2015; Για να πάρουν περισσότερη επιχορήγηση και θα προλάβουν να τα ανοίξουν; Οι αίθουσες θα θερμαίνονται περισσότερο; Αφού αυτές είναι οι αίθουσες.
Ο. Χρειάζονται προσωπικό περισσότερο. Ναι. Εκεί ναι. Εκεί ναι. Και βοηθητικό και άλλο προσωπικό. Σωστό αυτό. Όχι όμως όλα τα άλλα που λέγονται στο δημόσιο διάλογο. Εν κατακλείδι γιατί δεν θέλω να μακρηγορώ. Θέλουμε να το κάνουμε αυτό και δεν θέλουμε να αποφύγουμε ευθύνες. Φαντάζεστε τι θα υποστούμε ως κριτική όταν μεταφέρουμε την αρμοδιότητα; Είναι θαρραλέα πράξη.
Π. Εγώ το πολύ – πολύ ως φυσικό πρόσωπο και ως πολιτικός κοιτώντας τον εαυτό μου να έλεγα έτσι τα βρήκα, δεν προλαβαίνω να το αλλάξω, άστο. Απλώς το νόμο περί μετεγγραφών θα αλλάξω τότε σε αυτή την περίπτωση εάν είστε αρνητικοί. Δεν μπορώ να τον κρατήσω έτσι και την επόμενη χρονιά θα τα τινάξουμε τα αιτήματα στον αέρα. Αυτό θα το κάνω.
Ρ. Αλλά λέω είναι σωστό αυτό το επιμέρους; Δεν είναι σωστό το γενικότερο που κι εγώ ως Πανεπιστημιακός το ήθελα τα πανεπιστήμια να ορίζουν, τα ΤΕΙ να ορίζουν τον αριθμό των φοιτητών που δύνανται. Σου λέει ο κ. Γρίτζαλης γιατί; Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί. Εμείς να πούμε είμαστε επιστήμονες. Εμείς θα συνεκτιμήσουμε τα συνολικά πράγματα της ελληνικής κοινωνίας; Προφανώς θα τα συνεκτιμήσουμε. Και εάν δεν θέλετε να τα συνεκτιμήσετε εσείς, θα σας συνεκτιμήσει η κοινωνία που θα είναι έξω από τα γραφεία σας. Έξω από τα γραφεία σας θα είναι για να μάχεται για τα δικαιώματά της, όπως τα εκλαμβάνει.
Σ. Κλείνω. Ναι στο γενικό πλαίσιο της στρατηγικής. Μην απαιτήσετε όμως και τις δικές σας προγραμματικές συμφωνίες. Δεν προκάνω. Ναι στο διάλογο, όχι στον ατέρμονα διάλογο. Η πρότασή μας είναι άντε να πάμε λίγο παραπάνω. Ας εξαντλήσουμε και τις διακοπές. Άλλωστε δεν φεύγουμε, εδώ είμαστε, δουλεύουμε. Ώστε το Γενάρη να καταθέσουμε την πρωτοβουλία, από πλευράς ψήφισης το ίδιο είναι το Γενάρη θα ψηφιστεί το σχέδιο νόμου για την ειδική αγωγή. Δεν ξέρω τι άλλο κ. Πρόεδρε ζητάτε από το Υπουργείο Παιδείας.
Τ. Μέσα σε αυτό το στρατηγικό κ. Φουντουκάκο, τα θέματα της εξωστρέφειας θα είναι πρωτεύοντα. Γιατί έχουμε πάρει ήδη πρωτοβουλίες σε δυο πανεπιστήμια της χώρας και θα ενισχύσουμε οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια, όπως του Δημοκρίτειου, όπως του Αριστοτέλειου, που θα κάνουν τις φιλοσοφικές σχολές, που θα απευθύνονται σε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης φοιτητές με δίδακτρα και στην αγγλική. Να τα ενισχύσουμε αυτά τα ιδρύματα και αυτά τα τμήματα. Αλλά δεν ήταν η συνεδρίαση τέτοια. Και όταν πήγα να αντιδράσω, ο κ. Κάτσικας δεν με άφησε. Μου λέει κάτσε, άλλο θέμα έχουμε.

 

Φωτό: EUROKINISSI/ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ