ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Σε αδιέξοδο οι Σχολές Αρχιετεκτόνων του ΕΜΠ και ΑΠΘ , λόγω μετεγγραφών

Δημοσίευση: 02/12/2014
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η Πολιτεία δεν εκπόνησε καμία σχετική μελέτη για τους υπεράριθμους φοιτητές, λόγω μετεγγραφών,  ούτε έλαβε υπόψιν το γεγονός ότι οι σχολές υποδοχής σήμερα, ακόμα και με τους υπάρχοντες σπουδαστές, με μεγάλη δυσκολία επιτελούν τις διδακτικές, ερευνητικές και διοικητικές λειτουργίες τους.

Αυτό τονίζουν σε κοινή ανακοίνωση τους η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου  και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση τονίζονται τα εξής:

Α. Για τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου οι αποφάσεις αυτές αυξάνουν τον αριθμό των σπουδαστών σε 290 τουλάχιστον έναντι των 120 που μπορεί η Σχολή να εκπαιδεύσει. Κυρίως, η Πολιτεία δεν έλαβε υπόψιν της ότι: α) Το εκπαιδευτικό προσωπικό έχει μειωθεί κατά 30% από το 2005 ως σήμερα και σε 4 χρόνια από σήμερα πριν από την αποφοίτηση του μεγάλου αριθμοί σπουδαστών που εισάγονται το 2014, θα έχει μειωθεί κατά 50% εφόσον δεν προκηρύσσονται νέες θέσεις για το διορισμό νέων μελών ΔΕΠ,  β) Το διοικητικό προσωπικό μειώθηκε, από τριάντα δύο (32) άτομα που υπηρετούσαν το 2010, σε επτά (8) άτομα που υπηρετούν σήμερα και εξυπηρετούν το σύνολο των προπτυχιακών πενταετούς φοίτησης, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδαστών στους τέσσερις τομείς και τα εικοσιένα εργαστήρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, γ) Η χρηματοδότηση του ΕΜΠ και κατ’ επέκταση της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών μειώθηκε κατά 33% σε σχέση με τον τακτικό προϋπολογισμό του 2010, ενώ για το 2015 έχει ανακοινωθεί περαιτέρω μείωση, η οποία καθιστά απαγορευτική τη λειτουργία όχι μόνον της Σχολής αλλά και του ΕΜΠ.

Β. Για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ οι αποφάσεις αυτές αυξάνουν τον αριθμό των σπουδαστών σε 214 τουλάχιστον έναντι των 100 που μπορεί το Τμήμα να εκπαιδεύσει. Κυρίως, η Πολιτεία δεν έλαβε υπόψιν της ότι: α) Το εκπαιδευτικό προσωπικό έχει μειωθεί κατά 51,25% από το 2005 ως σήμερα (από 80 σε 39) και σε 4 χρόνια από σήμερα πριν από την αποφοίτηση του μεγάλου αριθμοί σπουδαστών που εισάγονται το 2014, θα έχει μειωθεί κατά 70%  (άλλες 15 συνταξιοδοτήσεις) εφόσον δεν προκηρύσσονται νέες θέσεις για το διορισμό νέων μελών ΔΕΠ,  β) Το διοικητικό προσωπικό μειώθηκε, από εικοσιπέντε (25) άτομα που υπηρετούσαν το 2010, σε επτά (7) άτομα που υπηρετούν σήμερα και εξυπηρετούν το σύνολο των προπτυχιακών πενταετούς φοίτησης, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδαστών στους πέντε τομείς και τα εννέα εργαστήρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ, γ) Η χρηματοδότηση του ΑΠΘ και κατ’ επέκταση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών μειώθηκε κατά 80,45% σε σχέση με τον τακτικό προϋπολογισμό του 2010, ενώ για το 2015 έχει ανακοινωθεί περαιτέρω μείωση, η οποία καθιστά απαγορευτική τη λειτουργία, όχι μόνον του Τμήματος, αλλά και του ΑΠΘ.

Γ.Οι σπουδές Αρχιτεκτονικής  απαιτούν ιδιαίτερες διδακτικές προσεγγίσεις. Η πλειοψηφία των μαθημάτων διδάσκεται στα εργαστήρια και  τα σχεδιαστήρια  με ολιγομελείς ομάδες σπουδαστών και με την ανταλλαγή απόψεων πάνω σε σχέδια, και προπλάσματα. Οι σπουδαστές ενθαρρύνονται στο να αναπτύξουν την προσωπική τους άποψη σε όλα τα συνθετικά και εικαστικά μαθήματα, την οποία οφείλουν να τεκμηριώνουν και σταδιακά να εξελίσσουν. Ως εκ τούτου η διδασκαλία απαιτεί την άμεση και διαρκή επαφή και συνεργασία των σπουδαστών με τους διδάσκοντες.  Αντίστοιχες απαιτήσεις ισχύουν και για τα θεωρητικά μαθήματα όπου οι σπουδαστές αξιολογούνται στα περισσότερα από αυτά -επιπλέον των γραπτών εξετάσεων- με ατομικά δοκίμια που ο διδάσκων επιβλέπει και κατευθύνει κατά την διάρκεια του εξαμήνου. Ο μεγάλος αριθμός σπουδαστών ανά διδάσκοντα οδηγεί στην ακύρωση της εκπαιδευτικής αυτής διαδικασίας. Επιπλέον καθώς σε πολλά μαθήματα οργανώνονται εκπαιδευτικές επισκέψεις που απαιτούν ολιγομελείς ομάδες, οι παραπάνω διαδικασίες ακυρώνονται εκ των πραγμάτων. Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι ένας μεγάλος αριθμός μαθημάτων στις αρχιτεκτονικές σπουδές, όπως η ζωγραφική, η πλαστική και οι παραστατικές τέχνες γενικότερα, καθώς και μια σειρά μαθημάτων και ασκήσεων που απαιτούν τη χρήση εργαστηρίων (προπλασμάτων, προσομοίωσης, ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ), προϋποθέτουν χώρους με ειδικές προδιαγραφές, εξειδικευμένο εξοπλισμό και πάγκους εργασίας. Οι υπάρχοντες διαθέσιμοι παραπάνω χώροι δεν μπορούν παρά να υποδεχθούν το πολύ 120 φοιτητές κατ’ έτος.
    
Δ.     Σήμερα, αντιμετωπίζουν ήδη σημαντικά προβλήματα και η λειτουργία τους βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στην υπερπροσπάθεια και υπερωριακή εργασία των καθηγητών της και του ελάχιστου διοικητικού και εργαστηριακού προσωπικού της. Η περαιτέρω αύξηση του αριθμού των εισερχόμενων σπουδαστών θα παραβιάσει την εξαντλημένη ήδη φέρουσα ικανότητά τους και όχι μόνο δεν θα μπορεί  να ανταποκριθούν  στο διεθνή ανταγωνισμό, αλλά θα αδυνατούν να λειτουργήσουν  ομαλά στοιχειωδώς και να διατηρήσουν έστω ένα απλώς ανεκτό επίπεδο ποιότητας σπουδών. Περαιτέρω, η επικείμενη αύξηση του αριθμού των εισερχόμενων σπουδαστών με τις μετεγγραφές  θα δυσχεράνει σε απόλυτο βαθμό το διδακτικό και ερευνητικό έργο των διδασκόντων και θα εκμηδενίσει το δικαίωμα των σπουδαστών σε μία ουσιαστική συνταγματικά κατοχυρωμένη ανώτατη εκπαίδευση, αντάξια των κόπων και των προσδοκιών τους, καταστρατηγώντας  το άρθρο  16 του Συντάγματος.

Ε.     Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι παρά το γεγονός ότι η πρόσφατη αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από ξένους καθηγητές στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ και στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ ανέδειξαν το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας και την αφοσίωση των καθηγητών στο έργο τους, καθώς και το υψηλό επίπεδο των αποφοίτων, ωστόσο τόνισε τον κίνδυνο υποβάθμισης των σπουδών από την έλλειψη ικανού αριθμού καθηγητών και διοικητικού προσωπικού, καθώς και επαρκών οικονομικών πόρων για την προμήθεια επαρκούς και σύγχρονου εξοπλισμού υλικοτεχνικής υποδομής. Η αξιολόγηση των δομών του ΕΜΠ από ανεξάρτητους αξιολογητές που ορίστηκαν από το Υπουργείο ανέδειξε ότι ήταν λάθος η απομάκρυνση του διοικητικού προσωπικού από το ΕΜΠ και κατέληξε στο ότι με τον αριθμό των φοιτητών και τις επιτελούμενες λειτουργίες θα πρέπει να επιστρέψουν κατ ελάχιστο οι διαθέσιμοι υπάλληλοι στις θέσεις τους.

Ζ.     Βιώνουμε όλοι την πρωτόγνωρη οικονομική κρίση που μας οδηγεί σε εξαθλίωση. Τα όποια μέτρα κοινωνικής στήριξης ευπαθών οικογενειών όμως, δεν μπορούν να ληφθούν εις βάρος της ποιότητας εκπαίδευσης που παρέχεται σήμερα στα πανεπιστήμια των μεγάλων πόλεων και να οδηγούν σε μαρασμό τα Πανεπιστήμια της Περιφέρειας. Γι’ αυτό, αν η Πολιτεία επιθυμεί να διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και να περιφρουρήσει το δικαίωμα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων να σπουδάσουν σ’ αυτό, θα μπορούσε να θεσπίσει μέσα ενίσχυσής τους, όπως για παράδειγμα φορολογικές απαλλαγές, χορήγηση υποτροφιών και διευκολύνσεις ως προς τη σίτιση και τη στέγαση.

Η.      Η Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ και το τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, για να μπορέσουν να εγγράψουν και να εκπαιδεύσουν τους σπουδαστές που έχουν κάνει αίτηση μεταφοράς θέσης, ζητούν την κάλυψη τόσο των υφιστάμενων όσο και των νέων αναγκών που θα δημιουργηθούν με αναπροσαρμογή της χρηματοδότησης, προκήρυξη των θέσεων μελών ΔΕΠ που εκκρεμούν ‐ οι οποίες πρόσφατα επεστράφησαν από το Υπουργείο Παιδείας‐ κάλυψη των λειτουργικών αναγκών με το απαραίτητο διοικητικό προσωπικό που τον τελευταίο χρόνο τέθηκε σε διαθεσιμότητα, συμπλήρωση των θέσεων του προσωπικού που συνταξιοδοτήθηκε και υπολογισμό του απαιτούμενου διοικητικού προσωπικού με βάση τους πραγματικούς αριθμούς των σπουδαστών κατά τα διεθνή πρότυπα.

Θ.  Τα παραπάνω προβλήματα και τα σχετικά αιτήματα παρουσιάστηκαν στον Υπουργό Παιδείας από τον πρύτανη και κοσμήτορες του ΕΜΠ, αλλά δεν υπήρξε από την πλευρά του Υπουργείου ανταπόκριση. Για όλους τους παραπάνω λόγους, αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στην αίτηση ακύρωσης που έχει κατατεθεί από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων  της Πολυτεχνικής Σχολής του ΕΜΠ.

 

Ετικέτες: 
ΕΜΠΑΠΘ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.