ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΠΔΕ: Σύγκλιση απόψεων για αλλαγές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με έμφαση στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο

Τι ειπώθηκε από την πρόεδρο και τα μέλη του ΣΠΔΕ
Δημοσίευση: 10/12/2014
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σύγκληση απόψεων για αλλαγές και βελτιώσεις στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία , διατύπωσε η πρόεδρος του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΣΥΠ κ. Πριόβουλου, στη σημερινή συνεδρίαση (σ.σ.πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Παιδείας) προς την κατεύθυνση:

1. Μείωσης και εξορθολογισμού της ύλης ώστε να υπάρχει ο αναγκαίος χρόνος μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών για επικοινωνία και εμπέδωση.

2. Ενίσχυσης των ωρών μελέτης/εμπέδωσης και προετοιμασίας των μαθητών ή διαχείρισης του χρόνου προς την κατεύθυνση αυτή. Οι μαθητές δεν μπορεί να πηγαίνουν μετά από 6 ή 7 ώρες ή και περισσότερες ώρες στο σχολείο χωρίς προετοιμασία στο σπίτι.

3. Πρότασης για τη «σύγκλιση» των τύπων των ολοήμερων δημ. σχολείων, τουλάχιστον σε ένα, για τα εξαθέσια και άνω σχολεία προκειμένου οι μαθητές να διδάσκονται ένα βασικό σώμα γνωστικών αντικειμένων και όχι διαφορετικά.

Η κ. Πριόβολου τόνισε τη χρησιμότητα των απόψεων που κατατέθησαν και της ενημέρωσης που έγινε από όλους τους παρευρισκόμενους. Επεσήμανε τα θέματα της στελέχωσης των σχολείων που είναι βασικά και σημαντικά, τα οποία θα πρέπει να απασχολήσουν την Πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ.

Η Προέδρος του Σ.Π.Δ.Ε. τοποθετήθηκε και ενημέρωση το σώμα όσον αφορά τη μείωση και τον εξορθολογισμό της ύλης στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση, ως μία αναγκαιότητα στο σημερινό σχολείο καθώς και στο ερωτηματολόγιο που στάλθηκε στους Σχολικούς Συμβούλους Α/θμια Εκπ/σης προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του esos:

A. Οι παρευρισκόμενοι, συμφώνησαν με την πρόταση του Σχ. Συμβούλου κ. Μουταβελή ότι θα πρέπει να δούμε την πιλοτική εφαρμογή όποιων θεμάτων, προτάσεων ή αλλαγών προταθούν και κατόπιν να ακολουθήσει η γενίκευσή τους.

B. Οι παρευρισκόμενοι επίσης συμφώνησαν με την πρόταση για την αναβάθμιση της Προσχολικής Εκπαίδευσης και τα θέματα του Νηπιαγωγείου, τα οποία παραμένουν οξυμμένα.

Μάλιστα η κ. Πρόεδρος του Σ.Π.Δ.Ε., δέχθηκε την πρόταση στην επόμενη Συνεδρίαση να συζητηθούν θέματα Προσχολικής Εκπαίδευσης που έθεσαν οι εκπρόσωποι της Δ.Ο.Ε., αλλά και ο Δ/ντής Σπουδών Π.Ε. του ΥΠΑΙΘ.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Μουταβελής Αδριανός και Γούπος Θεόδωρος στις ομιλίες τους αναφέρθηκαν:

α) στην αναγκαιότητα μείωσης της ύλης και στον εξορθολογισμό της,

β) στη συμβολή των Σχολικών Συμβούλων, οι οποίοι έχουν την ετοιμότητα αυτή αλλά και στο χρόνο που απαιτείται για να υπάρξουν ολοκληρωμένες προτάσεις,

γ) στην αναγκαιότητα για ‘’ανοιχτά’’ Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και διαφοροποιημένη διδασκαλία από την πλευρά των εκπαιδευτικών, οι οποίοι χρειάζονται να έχουν σχετική αυτονομία για το λόγο αυτό,

δ) ιδιαίτερα τόνισαν το θέμα της μελέτης, προετοιμασίας και εμπέδωσης της ύλης από τους μαθητές με την αύξηση των ωρών της μελέτης και στην πρωινή ζώνη του προγράμματος των ολοήμερων δημ. σχολείων ώστε οι μαθητές να είναι ‘’έτοιμοι’’ σε μεγάλο βαθμό.

Ο Δ/ντής Σπουδών Α/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΑΙΘ, Κώστας Παπαχρήστος με αφορμή τις τοποθετήσεις που έγιναν, αναφέρθηκε στη βασική προτεραιότητα που είναι η στελέχωση των ολοήμερων δημ. σχολείων, καθώς και στην επισήμανση των προβλημάτων που έχουν καταγραφεί και στις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στην κατεύθυνση της βελτίωσής τους. Τόνισε, ότι θα πρέπει να κινηθούμε με βάση τα εμπειρικά δεδομένα που έχουμε, από αρκετές έρευνες, που υπάρχουν και για τα ολοήμερα δημ. σχολεία και αυτά με Ε.Α.Ε.Π..

Πέραν των όσων αναφέρθηκαν, τόνισε ότι οι έρευνες δείχνουν:

α) Οι μαθητές είναι υπέρμετρα φορτωμένοι και παρά τις πολλές ώρες παραμονής τους στο σχολείο δεν είναι προετοιμασμένοι και χρειάζονται και άλλο χρόνο στο σπίτι,

β) οι ειδικότητες δεν έχουν οργανική και μόνιμη θέση και αυτό δημιουργεί προβλήματα αφού αλλάζουν κάθε χρόνο και είναι αδύνατο να δημιουργηθεί κουλτούρα ομάδας στο χώρο των σχολείων,

γ) υπάρχουν θέματα διαμόρφωσης του ωρολογίου Προγράμματος λόγω των υποχρεώσεών τους παρουσίας σε 3-4 σχολεία,

δ) προβλήματα και στη συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα, ε) ανισότητες που εντείνονται από τους διαφορετικούς τύπους των σχολικών μονάδων με μαθητές να διδάσκονται διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και άλλοι όχι.

Ο κ. Παπαχρήστος αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα ύπαρξης ενός τύπου σχολείου για όλους τους μαθητές, με τις αναγκαίες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν προς την κατεύθυνση αυτή.

Ο πρόεδρος του ΙΕΠ Σ. Γκλαβάς αναφέρθηκε στο ερωτηματολόγιο για τον εξορθολογισμό και τη μείωση της ύλης στο δημοτικό σχολείο και στη διαδικασία που έχει δρομολογηθεί.

Αναφερόμενος στον τύπο του σχολείου για την Πρωτοβάθμια Εκπ/ση, τόνισε ότι είναι αναγκαιότητα να πάμε σε ενιαίο τύπο σχολείο για όλους τους μαθητές.

Αναφέρθηκε στην παιδαγωγική λειτουργία του δημοτικού και στη σχέση του δασκάλου με το μαθητή και έθεσε προβληματισμούς για τα πολλά πρόσωπα που εναλλάσσονται και τη χρησιμότητα που μπορεί να έχουν για τους μαθητές.

Τόνισε την αναγκαιότητα των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στο δημοτικό σχολείο, αλλά παράλληλα και τη διαχείριση του προσωπικού που πρέπει να γίνει. Ιδιαίτερα επισήμανε το ρόλο της μελέτης και της εμπέδωσης των μαθημάτων στο σχολείο, ως βασικό θέμα που θα πρέπει να εξεταστεί και να δοθούν απαντήσεις στο ολοήμερο δημ. σχολείο και μάλιστα στην πρωινή ζώνη.

Αναφέρθηκε, επίσης στις εμπειρίες άλλων χωρών και στην Κύπρο όσον αφορά τα ανωτέρω θέματα.

Ο Αντιπρόεδρος του ΙΕΠ Γ. Κουμέντος έθεσε τα θέματα του προγραμματισμού στο πλαίσιο του ΄΄Νέου Σχολείου΄΄ από το 2010 και των στόχων του. Αναφέρθηκε στη δυσλειτουργία της διοίκησης όσον αφορά την υλοποίηση πολιτικών και την υιοθέτηση μέτρων προς την κατεύθυνση αναβάθμισης του ολοήμερου δημ. σχολείου.

Τόνισε τη λειτουργία των ολοήμερων δημ. σχολείων με ΕΑΕΠ, τη διαχείριση του προσωπικού, τη δημιουργία οργανικών θέσεων για τις ειδικότητες. Επεσήμανε την πιλοτική εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών, που πιλοτικά δοκιμάστηκαν από το 2011 και κατέθεσε τους προβληματισμούς για το ΄΄αύριο΄΄.

Οι Δ/ντές των σχολικών μονάδων του 144ου δημ. σχ. Αθήνας κ. Κωνσταντόπουλος Παν. & του 4ου δημ. σχ. Μελισσίων κ. Χαλεπλής Σπ, τόνισαν ότι τα θέματα που έχουν τεθεί απασχολούν τις σχολικές μονάδες και δημιουργούν προβλήματα, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Αναφέρθηκαν στο ρόλο των Δ/ντών και την πίεση που αντιμετωπίζουν από τις συνεχείς αλλαγές που είναι καθημερινές και δεν έχουν χρόνο επικοινωνίας και επαφής με τους εκπαιδευτικούς και το Σύλλογο Διδασκόντων.

Τόνισαν ιδιαίτερα τη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών και το συγχρονισμό τους σε επίπεδο ΥΠΑΙΘ..

Η Γενική Διευθύντρια του υπ. Παιδείας κ. Καρδαμίτση έθεσε τα θέματα του προσωπικού και της στελέχωσης των σχολείων.

Εξέφρασε προβληματισμούς για τη διαχείριση του προσωπικού και τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν.

Ενημέρωσε για τους εκπαιδευτικούς της β΄ ξένης γλώσσας και τις προσλήψεις που έγιναν στα σχολεία τελευταία.

Τόνισε ότι έγιναν 15000 προσλήψεις Αναπληρωτών, αλλά επεσήμανε τις δυσκολίες που υπάρχουν για το ΄΄αύριο΄΄.

Οι εκπρόσωποι της ΔΟΕ (Κικινής Θαν., Γεν. Γραμματέας, Πετράκης Σταύρος, Ειδ. Γραμματέας, Οικονόμου Τριαντάφυλλος, Ταμίας), έθεσαν θέματα που αφορούσαν τη Στελέχωση των Ολοήμερων δημ. σχολείων ως προτεραιότητα για τη συζήτηση και ζήτησαν να αποσαφηνιστούν οι προθέσεις του ΥΠΑΙΘ τόσο στο θέμα αυτό όσο και σε μια σειρά από ζητήματα όπως η φυσιογνωμία του σχολείου, η ικανοποίηση των κοινωνικών και παιδαγωγικών αναγκών, σύμφωνα με τις θέσεις της ΔΟΕ., το ζήτημα της σχολειοποίησης και του φόρτου των μαθητών στο ΕΑΕΠ, χωρίς την ολοκλήρωση της μελέτης και της προετοιμασίας των μαθητών, αλλά και το θέμα της ύλης και του εξορθολογισμού της, που τέθηκε από την Πρόεδρο του Σ.Π.Δ.Ε. κ. Πριόβολου.

Τόνισαν ιδιαίτερα τους πολλούς τύπους των σχολείων, που υπάρχουν, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη παραπέρα των ανισοτήτων που δημιουργούνται αφού χιλιάδες μαθητές δεν διδάσκονται μια σειρά μαθημάτων που διδάσκονται οι άλλοι.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΙΕΠ κ. Γκλαβάς Σωτ., ο Αντιπρόεδρος του ΙΕΠ κ. Κουμέντος Ιων., εκπρόσωποι της ΔΟΕ (Κικινής Θαν., Γεν. Γραμματέας, Πετράκης Σταύρος, Ειδ. Γραμματέας, Οικονόμου Τριαντάφυλλος, Ταμίας), η κ. Καρδαμίτση Ευδ., Γεν. Δ/ντρια Προσωπικού του ΥΠΑΙΘ, ο κ. Χατζηδημητρίου Ευστρ., Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σης Δ’ Αθήνας, οι Σχολικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γούπος Θεόδωρος & Μουταβελής Ανδριανός, οι Διευθυντές του 144ου δημ. σχ. Αθήνας κ. Κωνσταντόπουλος Παν. & του 4ου δημ. σχ. Μελισσίων κ. Χαλεπλής Σπ., η Σύμβουλος του Υπουργού κ. Παπαϊωάννου Μαρία και ο Δ/ντής Σπουδών Α/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΑΙΘ κ. Παπαχρήστος Κώστας.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.