Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Το ΦΕΚ με τις τροπολογίες για τη διπλή εξεταστική των φοιτητών, τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών και τα Πανεπιστήμια

Δημοσίευση: 30/12/2014
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος 4316/14 “Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννη− τικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις”, στο οποίο περιλαμβάνονται τροπολογίες, για τους φοιτητές, τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών και τα Πανεπιστήμια.

Για να ανοίξετε το ΦΕΚ πατήστε εδώ

Άρθρο 73
Ρύθμιση θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

1. Προστίθεται παράγραφος 24 στο άρθρο 80 του ν. 4009/2011 ως ακολούθως:
«24. Για το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 κάθε φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί μετά το πέρας του χειμερινού εξαμήνου σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκε σε προηγούμενα εξάμηνα.»

Άρθρο 72
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών

1. Προστίθεται παράγραφος 14 στο άρθρο 16 του π.δ. 50/1996 (Α ́ 45) ως ακολούθως:
«14. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζο− νται και όταν ο εκπαιδευτικός έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.»
2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (Α ́ 71) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Ο χρόνος κτήσης του πτυχίου δεν λαμβάνεται υπόψη μεταξύ υποψηφίων που απέκτησαν το πτυχίο μετά από συμμετοχή τους στην ίδια εξεταστική περίοδο. Αν η κτή− ση του πτυχίου πραγματοποιήθηκε στην ίδια εξεταστική περίοδο (εξεταστική περίοδος, χειμερινού εξαμήνου ή εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου ή εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου) για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων αυτών λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυ− χίου, μετά η βαθμολογία τους σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π και τέλος ο χρόνος κτήσης του πτυχίου.»
3. Προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3149/2003 (Α ́ 141) ως ακολούθως:
«Η ημερομηνία λήψης του πτυχίου δεν λαμβάνεται υπόψη μεταξύ υποψηφίων που απέκτησαν το πτυχίο μετά από συμμετοχή τους στην ίδια εξεταστική περίοδο.
Αν η κτήση του πτυχίου πραγματοποιήθηκε στην ίδια εξεταστική περίοδο (εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου ή εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου ή εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου) για τη σειρά κατά− ταξης των υποψηφίων αυτών λαμβάνεται υπόψη η βαθ− μολογία τους και σε περίπτωση ισοβαθμίας ο χρόνος λήψης του πτυχίου τους.»
4. Προστίθενται εδάφια γ ́ και δ ́ στην παρ. 4 του άρ− θρου 7 του ν. 3027/2002 (Α ́ 152) ως ακολούθως:
«Η ημερομηνία κτήσης του πτυχίου δεν λαμβάνεται υπόψη μεταξύ αιτούντων που απέκτησαν το πτυχίο μετά από συμμετοχή τους στην ίδια εξεταστική περίοδο. Αν η κτήση του πτυχίου πραγματοποιήθηκε στην ίδια εξεταστική περίοδο (εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου ή εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου ή εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου) για τη σειρά κατά− ταξης των υποψηφίων αυτών λαμβάνεται υπόψη η βαθ− μολογία τους και σε περίπτωση ισοβαθμίας ο χρόνος λήψης του πτυχίου τους.»
5. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α ́ 224) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαί− ου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυ− νομίας, του Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος − Ελ− ληνικής Ακτοφυλακής, του προσωπικού των Καταστη− μάτων Κράτησης, καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθ− μια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, επιτρέπεται να απο− σπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προ− τεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγός τους.»

Άρθρο 73
Ρύθμιση θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

1. Προστίθεται παράγραφος 24 στο άρθρο 80 του ν. 4009/2011 ως ακολούθως:
«24. Για το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 κάθε φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί μετά το πέρας του χειμερινού εξαμήνου σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκε σε προ− ηγούμενα εξάμηνα.»
2. Στο άρθρο 7 του ν. 4009/2011 (Α ́ 195) προστίθενται παράγραφοι 11 και 12 ως ακολούθως:
«11. Ιδρύονται τμήματα πρώτου κύκλου σπουδών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με πρόγραμμα σπου− δών, όπου η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται εν όλω σε ξένη γλώσσα. Στα τμήματα αυτά θα εισάγονται αποκλειστικά αλλοδαποί φοιτητές, οι οποίοι δεν έχουν ιθαγένεια κράτους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι κάτοχοι απολυτηρίου ελληνικού λυκείου. Οι αλλοδαποί φοιτητές που θα επιλέγονται για φοίτηση θα συμμετέχουν οικονομικά στην κάλυψη των δαπανών λει− τουργίας των προγραμμάτων αυτών. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 6 του παρόντος ρυθμίζεται η ονομασία των τμημάτων αυτών και τα ειδικότερα θέματα που θα αφορούν τη λειτουργία των τμημάτων αυτών, τη στελέχωσή τους, τη διαδικασία εισαγωγής των αλλοδαπών φοιτητών, το ύψος της οικονομικής συμμετοχής αυτών, τον τρόπο καταβολής της οικο− νομικής αυτής συμμετοχής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
12. Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Αι− γαίου ιδρύονται τμήματα πρώτου κύκλου τουριστικών σπουδών, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύεται τμήμα πρώτου κύκλου ναυτιλιακών σπουδών και στο Δημο− κρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ιδρύεται τμήμα πρώτου κύκλου ελληνικών σπουδών σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 11. Το πρόγραμμα σπουδών των παραπάνω τμημάτων θα διδάσκεται εν όλω στην αγγλική γλώσσα. Στα τμήματα αυτά θα εισάγονται αποκλειστικά αλλο− δαποί φοιτητές, οι οποίοι δεν έχουν ιθαγένεια κράτους− μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι κάτοχοι απολυτήριου ελληνικού λυκείου. Οι αλλοδαποί φοιτητές που θα επιλέγονται για φοίτηση θα συμμετέχουν οι− κονομικά στην κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 6 του παρόντος ρυθμίζεται η ονομασία των τμημάτων αυτών και τα ειδικότερα θέματα που θα αφορούν τη λειτουργία των τμημάτων αυτών, τη στε− λέχωσή τους, τη διαδικασία εισαγωγής των αλλοδαπών φοιτητών, το ύψος της οικονομικής συμμετοχής αυτών, τον τρόπο καταβολής της οικονομικής αυτής συμμετο− χής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»
3. Στο τέλος του άρθρου 39 του ν. 4301/2014 (Α ́223) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Η μεταφορά θέσης επιτρέπεται, εξαιρετικά για το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015, σε αντίστοιχο Τμήμα ή Σχο− λή του ιδίου ΑΕΙ που εδρεύει σε διαφορετικές πόλεις της ίδιας Περιφέρειας, για τους φοιτητές που, μετά από την υποβολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 9 έως 17 Οκτωβρίου 2014, έχουν συμπεριληφθεί στους πίνακες μεταφοράς θέσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρη− σκευμάτων.»
4. Στην παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 προ− στίθεται υποπερίπτωση γστ ́ στην περίπτωση γ ́ ως ακολούθως:
«γστ) που οι ίδιοι ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία 67% και άνω και αποδεικνύο− νται με πιστοποιητικά αναπηρίας του οικείου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).»
5. Στο άρθρο 38 του ν. 4009/2011 προστίθεται παρά− γραφος 6 ως ακολούθως:
«6. Επιτρέπεται η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μετα− πτυχιακών Σπουδών αλλοδαπών φοιτητών εκτός Ευ− ρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν έχουν ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ, με απόφαση της κοσμητείας, η οποία θα διενεργεί και το σχετικό έλεγχο.»
6. Το εδάφιο β ́ της παρ. 17 του άρθρου 8 του ν. 4009/ 2011 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«Με την απόφαση ορισμού των αναπληρωτών πρυτά− νεων καθορίζεται η σειρά με την οποία αυτοί αναπλη− ρώνουν τον πρύτανη αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται, έχει ακυρωθεί η εκλογή του ή ελλείπει για οποιονδή− ποτε άλλο λόγο και ασκούν τα καθήκοντά του μέχρι την εκλογή νέου πρύτανη.»

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ