Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΙΕΠ: Πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς και Σχολικούς Συμβούλους για ένταξη σε Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων

ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ  ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΜΟΥΣΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Κ.Λ.Π.)
Δημοσίευση: 31/12/2014
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΙΕΠ
Alt Text: 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΙΕΠ
Title Text: 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΙΕΠ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

ΤΟ ΙΕΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Ειδικούς Επιστήμονες (Σχολικοί Σύμβουλοι και Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με παιδαγωγική εμπειρία και εμπειρία στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση), να υποβάλουν αίτηση/πρόταση για ένταξη στο «ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ  ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΜΟΥΣΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Κ.Λ.Π.)» και σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και τις ανάγκες του ανωτέρω Υποέργου.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Στο πλαίσιο του Υποέργου 12 το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχει αναλάβει την επιλογή από τα συσσωρευμένα στην υποδομή Φωτόδεντρο/ΜΙΝΤ ψηφιακά αντικείμενα πολιτισμικού περιεχομένου καθώς και τον εμπλουτισμό όσων επιλέγονται με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα, ώστε να δημοσιευθούν στο Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων «Φωτόδεντρο» (photodentro.edu.gr).

Το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου είναι η επιλογή ψηφιακών αντικειμένων πολιτισμικού περιεχομένου, από τα συσσωρευμένα στην υποδομή Φωτόδεντρο/ΜΙΝΤ, και ο εμπλουτισμός των αρχικών μεταδεδομένων τους με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα όπως: γνωστικό αντικείμενο, διδακτικοί στόχοι, βαθμίδα εκπαίδευσης, τύπος μαθησιακού αντικειμένου κλπ,.

Για τον σκοπό αυτό: Θα συνταχθούν 8 ομάδες μετασχολιαστών οι οποίες:

θα επιλέξουν από το σύνολο των ψηφιακών αντικειμένων πολιτισμικού περιεχομένου, εκείνα που κρίνονται κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. και

θα εμπλουτίσουν τα επιλεγμένα ψηφιακά αντικείμενα με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα όπως: γνωστικό αντικείμενο, διδακτικοί στόχοι, βαθμίδα εκπαίδευσης, τύπος μαθησιακού αντικειμένου, θεματική περιοχή, κλπ,.

Εκτιμάται ότι θα επιλεγούν περίπου 8.000 ψηφιακά αντικείμενα τα οποία θα εμπλουτισθούν με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα.

Ο μέσος χρόνος επιλογής και μετασχολιασμού ενός ψηφιακού αντικειμένου εκτιμάται σε 4 ώρες.

Κάθε μήνα οφείλει να μετασχολιάζει και να παραδίδει τουλάχιστον 12 μαθησιακά αντικείμενα.

Η επιλογή και ο πρόσθετος εκπαιδευτικός μετασχολιασμός θα βασιστεί στον τόμο οδηγιών που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του παρόντος υποέργου (Δ.1).

Θα δοθεί έμφαση στην ευρύτερη κάλυψη θεματικών περιοχών και εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Οι μετασχολιαστές για την υλοποίηση των παραπάνω θα χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή υποδομή «Φωτόδεντρο / MINT».

Σημειώνεται ότι η έκταση του πρόσθετου εμπλουτισμού – μετασχολιασμού θα διαφέρει από συλλογή σε συλλογή.

Οι ομάδες των μετασχολιαστών αποτελούνται από 11 μετασχολιαστές και έναν συντονιστή.

Ο συντονιστής κατευθύνει τα μέλη της ομάδας, αναθέτει ψηφιακά αντικείμενα στους μετασχολιαστές προς επιλογή και παιδαγωγικό μετασχολιασμό, παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των εργασιών, παραλαμβάνει και ελέγχει τα μετασχολιασμένα ψηφιακά αντικείμενα.

Οι μετασχολιαστές επιλέγουν ψηφιακά αντικείμενα και τα μετασχολιάζουν.

Η κάθε ομάδα έχει την ευθύνη της επιλογής και του μετασχολιασμού των μαθησιακών αντικειμένων που επέλεξε και μετασχολίασε.

Ο κάθε συντονιστής και μετασχολιαστής θα εκτελέσει το έργο αυτοπροσώπως και θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο του Υποέργου και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας στην οποία έχει ενταχθεί.

Ιδιαίτερα ο μετασχολιαστής θα εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τις οδηγίες και τις παρατηρήσεις του συντονιστή της ομάδας που θα ενταχθεί.

Η εργασία θα εκτελείται εξ’ αποστάσεως.

Ο κάθε συντονιστής και μετασχολιαστής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα μετακίνησης για συμμετοχή σε συντονιστικές συναντήσεις για το έργο, με έξοδα που θα καλύπτονται από το προϋπολογισμό του υποέργου.

Οι συντονιστές παραδίδουν μηνιαίες αναφορές για την πορεία εκτέλεσης των εργασιών μετασχολιασμού της ομάδας τους.

Οι αναφορές θα περιλαμβάνουν στοιχεία όπως:

α) εργασίες που έγιναν,

β) πιθανά προβλήματα και αντιμετώπισή τους, πιθανές παρατηρήσεις από τους μετασχολιαστές για τις θεματικές ταξινομίες (Δ2.1),

γ) πλήθος αντικειμένων που διαχειρίσθηκε η ομάδα (αριθμός αντικειμένων που επεξεργάσθηκαν, αριθμός αντικειμένων που επελέγησαν και μετασχολιάσθηκαν) κ.α., ανά μετασχολιαστή.

Οι μετασχολιαστές παραδίδουν μηνιαίες αναφορές με περιεχόμενο τα, ανά μήνα, μετασχολιασμένα μαθησιακά αντικείμενα.

Για κάθε μετασχολιασμένο αντικείμενο αναφέρονται ο τίτλος του, η περιγραφή του, καθώς και η διεύθυνσή του (url) στο «Φωτόδεντρο».

Τα επιλεγμένα και μετασχολιασμένα ψηφιακά αντικείμενα θα δημοσιευθούν στο Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων «Φωτόδεντρο».

Οι μετασχολιαστές και οι συντονιστές θα είναι σχολικοί σύμβουλοι ή εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με παιδαγωγική εμπειρία και εμπειρία στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου θα ολοκληρωθεί σε διάστημα μέχρι οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η ημερομηνία λήξης της υπό υπογραφή σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά την 30/9/2015.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η μέγιστη συνολική του αμοιβή ανέρχεται έως του των 4.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νομίμων κρατήσεων.

Σε κάθε περίπτωση το άθροισμα των αμοιβών των συντονιστών και μετασχολιαστών δεν μπορεί να ξεπερνά το ύψος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της δράσης.

Η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι δυνατόν να καταβληθεί και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και τα κατά τμήματα παράδοσης της δράσης, υπό τον όρο ύπαρξης διαθεσίμου ταμειακού υπολοίπου στο υποέργο, μετά την προσκόμιση όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών για την πληρωμή και την πιστοποίηση από τον Υπεύθυνο του Υποέργου.

Σε περίπτωση που ο συντονιστής και ο μετασχολιαστής εκτελέσουν μέρος του έργου που τους έχει ανατεθεί, είναι δυνατή η μερική καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής, αναλογικά με το προσφερθέν έργο, μετά από σχετική εισήγηση του Υπευθύνου του Υποέργου.

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

1.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο έχουν τα φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι Σχολικοί Σύμβουλοι και Εκπαιδευτικοί αυξημένων προσόντων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και στελέχη του Ι.Ε.Π. ή του πρώην Π.Ι. και Σύμβουλοι που υπηρετούν στο Ι.Ε.Π. ή στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι με παιδαγωγική εμπειρία και εμπειρία στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση.

Όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλο Μητρώο της ίδιας ή άλλης Πράξης που υλοποιεί το Ι.Ε.Π. και ενδιαφέρονται για την ένταξή τους στο Μητρώο, καλούνται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, προκειμένου να ληφθεί υπ’όψιν σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας Πρόσκλησης.

1.2. Διαδικασία υποβολής αίτησης: Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, αίτηση – βιογραφικό σημείωμα στον διαδικτυακό τόπο του Ι.Ε.Π.: https://www.iep.edu.gr/services/regtax ακολουθώντας τις οδηγίες που αυτός περιλαμβάνει.  Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα είναι ανοικτή έως την Δευτέρα , 26. 01. 2015 και ώρα 24:00.

-Διορισμό σε κλάδο: ΠΕ70, ΠΕ02, ΠΕ08, ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ16.  Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ή από Τμήμα Παιδαγωγικής εκπαίδευσης

-Διδακτική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην Α/θμια ή Β/θμια εκπαίδευση

-Πιστοποιημένη Επιμόρφωση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Α ́ επιπέδου Επιθυμητά προσόντα:

-Προϋπηρεσία ως Επιστημονικό προσωπικό του ΙΕΠ ή του πρώην Π.Ι. ή Σχολικός Σύμβουλος.

-Διδακτορικό/Μεταπτυχιακό  Επιμόρφωση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Β ́ επιπέδου

-Εμπειρία σε ανάπτυξη/δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού

-Εμπειρία σε μετασχολιασμό ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού με βάση το πρότυπο εκπαιδευτικών μεταδεδομένων IEEE LOM

-Συγγραφικό έργο (Βιβλία, Δημοσιεύσεις).

-Πρόσθετη Διδακτική εμπειρία μεγαλύτερη των τριών (3) ετών στην Α/θμια ή Β/θμια εκπαίδευση Κριτήρια αξιολόγησης – Πίνακας βαθμολόγησης -

-Προϋπηρεσία ως Επιστημονικό προσωπικό του ΙΕΠ ή του πρώην Π.Ι. ή Σχολικός Σύμβουλος: 10 μόρια

-Διδακτορικό/Μεταπτυχιακό σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του Κλάδου διορισμού: Διδακτορικό 8 μόρια, Μεταπτυχιακό 4 μόρια

-Διδακτορικό/Μεταπτυχιακό σχετικό με άλλο γνωστικό αντικείμενο: Διδακτορικό 5 μόρια, Μεταπτυχιακό 2 μόρια  Επιμόρφωση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Β ́ επιπέδου: 4 μόρια

-Εμπειρία σε ανάπτυξη / δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού ή σεναρίων: 2 μόρια για έκαστο με μέγιστο τα 8 μόρια.

-Εμπειρία σε μετασχολιασμό ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού: 3 μόρια  Συγγραφικό έργο (Βιβλία, Δημοσιεύσεις): 3 ανά Βιβλίο και 1 ανά Δημοσίευση (σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με κριτές) με μέγιστο τα 8 μόρια.

-Διδακτική εμπειρία: 0,5 μόρια για κάθε έτος πάνω από τα 3 έτη μέχρι συνολικά 10 μόρια Το Ι.Ε.Π. δεν δεσμεύεται για την υποχρεωτική αξιοποίηση όλων των ενταγμένων στο Μητρώο.

Στη διακριτική ευχέρεια του Ι.Ε.Π. συμπεριλαμβάνεται η ανάθεση και η σύναψη συμβάσεων καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του υπό ανάθεση έργου, θέση που μπορεί να κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο δύναται να καλυφθεί με άλλους ενταγμένους στο μητρώο ειδικούς επιστήμονες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής και απόφασης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

Επίσης, με την ίδια διαδικασία, μπορεί να ανατεθεί μέρος του έργου που δεν θα υλοποιηθεί από ένα μετασχολιαστή, σε άλλο υποψήφιο ενταγμένο στο μητρώο. Στην περίπτωση αυτή η αμοιβή των μετασχολιαστών θα είναι αναλογική του προσφερθέντος έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

1. Σε περίπτωση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση για την ισοτιμία και αντιστοιχία με τα απονεμόμενα πτυχία των πανεπιστημίων της ημεδαπής με απόφαση του αρμόδιου φορέα, ήτοι του Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή του Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.

2. Η διδακτική εμπειρία που βεβαιώνεται πρέπει να έχει αποκτηθεί σε δημόσια ή αναγνωρισμένα ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) του εσωτερικού ή εξωτερικού.

3. Η αίτηση – πρόταση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται ηλεκτρονικά και όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν τα απαραίτητα ή/και δηλωθέντα επιπρόσθετα βαθμολογούμενα προσόντα. Όσοι επιλεγούν υποχρεούνται να καταθέσουν σε έντυπη μορφή τα ευκρινή αντίγραφα των δικαιολογητικών και αποδεικτικών στοιχείων της αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014, στο Ι.Ε.Π. για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Όσοι δεν τα προσκομίσουν αποκλείονται.

4. Όλοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που επικαλούνται οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην Ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από διορισμένο άμισθο διερμηνέα για τη γλώσσα για την οποία έχει διοριστεί.

5. Κάθε δικαιολογητικό που αναφέρεται στην αίτηση θα πρέπει να φέρει πρωτότυπη σφραγίδα του φορέα που το εκδίδει ή να είναι πιστό φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου, θεωρημένο, εφόσον και όπως τυχόν απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014.

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα εξεταστούν από αρμόδια Επιτροπή του Ι.Ε.Π., η οποία θα εισηγηθεί στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. για την ένταξη ή μη του ενδιαφερόμενου στο Μητρώο.

Αντικείμενο εξέτασης θα αποτελούν οι αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα και με όλα τα υποχρεωτικά πεδία συμπληρωμένα. Η αρμόδια

Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους επιπλέον δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα για την πιστοποίηση των στοιχείων της αίτησής τους και οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα υποβάλουν, εντός τριών ημερών από την ημερομηνία πρωτοκόλλου του αιτήματος της Επιτροπής.

Επιπρόσθετα, η αρμόδια Επιτροπή δεν δεσμεύεται να συνεκτιμήσει τα κοινωνικά κριτήρια της παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, καθώς προέχουν τα κριτήρια, τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή συνάφεια με το εν λόγω Μητρώο καθώς και το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου και εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεσή του.

Η διαδικασία της αξιολόγησης και κατάρτισης πινάκων κατάταξης Ειδικών Επιστημόνων ανά κλάδο και ειδικότητα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Α. Αξιολόγηση των απαιτούμενων προσόντων (on/off κριτήρια) και ένταξη στο μητρώο εκείνων από τους υποψήφιους που τα ικανοποιούν.

Β. Μοριοδότηση των επιπρόσθετων (βαθμολογούμενων) προσόντων των υποψηφίων βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει.

Γ. Κατάρτιση, ανά κλάδο και ειδικότητα, προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης (προσωρινό μητρώο) των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης και ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. (http://iep.edu.gr).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερα μόρια στα κατά σειρά επιπρόσθετα βαθμολογούμενα προσόντα.

Δ. Υποβολή τυχόν ενστάσεων από τους υποψηφίους σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των προσωρινών πινάκων κατάταξης. Εξέταση Ενστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή του Ι.Ε.Π. Ε. Κατάρτιση οριστικών πινάκων κατάταξης (οριστικό μητρώο) των Ειδικών Επιστημόνων ανά κλάδο και ειδικότητα και ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. Η επιλογή συντονιστών και μετασχολιαστών θα γίνει, σύμφωνα με το υλικό που θα μεταφορτωθεί στο ψηφιακό αποθετήριο «Φωτόδεντρο» και θα επιλεγεί για παιδαγωγικό μετασχολιασμό (θα επιλεγούν κλάδοι/ ειδικότητες για τις οποίες θα προκύψει ικανός αριθμός κατάλληλων ψηφιακών αντικειμένων για μετασχολιασμό, που αφορά στον κλάδο/ειδικότητα τους.

Επίσης ο αριθμός των μετασχολιαστών ανά κλάδο/ειδικότητα θα εξαρτηθεί από το πλήθος των υφισταμένων προς μετασχολιασμό αντικειμένων για το συγκεκριμένο κλάδο/ειδικότητα).

Ως συντονιστές των ομάδων θα επιλεγούν στελέχη του Επιστημονικού προσωπικού του ΙΕΠ ή του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή Σχολικοί Σύμβουλοι, που έχουν την υψηλότερη βαθμολογία στους πίνακες υποψηφίων ανά κλάδο και ειδικότητα, με την προϋπόθεση στην ομάδα που θα συντονίζουν να πλειοψηφούν μετασχολιαστές της ειδικότητας ή/και κλάδου τους (σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι συντονιστές από τις ανωτέρω κατηγορίες θα επιλεγεί ο υποψήφιος με την υψηλότερη βαθμολογία στο συγκεκριμένο κλάδο/ειδικότητα).

Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες. Πιο συγκεκριμένα και ενδεικτικά, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες οι ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου ή δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένα κριτήρια και στοιχεία υποψηφίων προτάσεων. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά, εντός σφραγισμένου φακέλου, στο Ι.Ε.Π., Γραφείο Πρωτοκόλλου (7ος όροφος), Α. Τσόχα 36, 11521, Αθήνα, με θέμα: «Για την υπ ́ αριθμ. πρωτ. 15282/ 30.12.2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Υποβολή Ένστασης».

Εάν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των δημοσίων υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Υπογραμμίζεται ότι στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των ενστάσεων, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων λογίζεται η ημερομηνία που παραλαμβάνεται ο φάκελος από το Ι.Ε.Π. και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου μέχρι 15:00 και όχι η ημερομηνία αποστολής από το ταχυδρομείο.

Ο φάκελος μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην ένσταση του υποψηφίου.

Ενστάσεις που περιέρχονται στο Ι.Ε.Π. μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.

Οι Ειδικοί Επιστήμονες που θα αναλάβουν το έργο της επιλογής και του μετασχολιασμού των μαθησιακών αντικειμένων θα ορίζονται με τη σειρά κατάταξης που θα έχουν λάβει στο Μητρώο. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής κάποιου Ειδικού Επιστήμονα προσκαλείται ο επόμενος και ακολουθείται σειριακά η ίδια διαδικασία.

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

-Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, καθώς και όλα τα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τους Αναδόχους στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα χρησιμοποιεί (όχι εμπορικά). Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις που προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα, τα οποία θα πρέπει να καταδεικνύονται ρητά και, στις μη προφανείς περιπτώσεις, να αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα από τον Ανάδοχο.

-Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί των παραδοτέων, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τους Αναδόχους, οι οποίοι υποχρεούνται να αμυνθούν, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, οι Ανάδοχοι αφενός βαρύνονται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούνται να αποζημιώσουν την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.

-Οι Ανάδοχοι ΔΕΝ δύναται να προβαίνουν σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, εξαιρουμένης της αναφοράς της υλοποίησης του Έργου στην εμπειρία τους, ούτε να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Δεν δεσμεύουν δε την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της άδεια.

-Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι Επιτροπές και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ εκείνες ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα, οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς, κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.

-Η παράβαση ενός εκ των όρων του παρόντος άρθρου από τους Αναδόχους παρέχει την διακριτική ευχέρεια στην Αναθέτουσα Αρχή να κηρύξει έκπτωτους τους Αναδόχους και να τους επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις.

-Ο Νόμος 3328/2005 (ΦΕΚ 80 Α ́), Άρθρο 22, ορίζει: επιτρέπεται χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή σε εκπαιδευτικά βιβλία, που χρησιμοποιούνται ως βιβλία διδασκαλίας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από άλλο αρμόδιο Υπουργείο κατά το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα, έργων του λόγου ενός ή περισσότερων συγγραφέων νομίμως δημοσιευμένων, που αποτελούν μικρό τμήμα της συνολικής δημιουργίας του καθενός από αυτούς, όπως και αποσπάσματα έργων των εικαστικών τεχνών ή άλλου, πάσης φύσεως εικονιστικού ή φωτογραφικού υλικού, εφόσον τελεί σε αναγκαία σχέση με το περιεχόμενο του διδακτικού βοηθήματος.

-Κάθε άλλο υλικό που δεν περιλαμβάνεται στην παραπάνω διάταξη νόμου πρέπει να είναι κατοχυρωμένο από πλευράς πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών του. Στο τέλος του βιβλίου πρέπει να αναφέρονται οι δημιουργοί κάθε έργου, καθώς και οι φορείς που ευγενικά το πρόσφεραν.  Επίσης, επισημαίνεται ότι το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του διδακτικού υλικού ανήκει, σύμφωνα με το Ν. 2525/1997, Άρθρο 7 παρ. 3. αποκλειστικά στο Υ.ΠΑΙ.Θ.

-Όλα τα παραδοτέα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο που θα αποκτηθούν, συγκεντρωθούν, καταρτιστούν και αναπτυχθούν από τους Αναδόχους κατά την εκτέλεση της ανάθεσης, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και βιομηχανική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που μπορεί μόνη αυτή να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται. Η πνευματική ιδιοκτησία περιλαμβάνει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του ερευνητικού έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού δεσμού με αυτό (ηθικό δικαίωμα), όπως τα δικαιώματα αυτά αναλύονται στα σχετικά άρθρα του Ν.2121/93. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επεκτείνει, τροποποιεί και να διαθέτει όλα τα ανωτέρω στοιχεία χωρίς προηγούμενη άδεια των Αναδόχων.

-Οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να τηρούν εμπιστευτικές τις περιεχόμενες σε γνώση τους, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου, πληροφορίες, στοιχεία και αποτελέσματα στο πλαίσιο εκτέλεσης της ανάθεσης και να μην διαθέτουν ή να χρησιμοποιούν μέρος ή το σύνολο του έργου για οποιοδήποτε λόγο χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Απαγορεύεται ρητά στους Αναδόχους να παραχωρήσουν οποιοδήποτε δικαίωμα σε οποιονδήποτε τρίτο.

-Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να συνοδεύσουν την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.

4. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΕΛΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ

Ο κατάλογος με τα ονόματα των εντασσόμενων στο Μητρώο «ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΜΟΥΣΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Κ.Λ.Π.)» καθώς και των φυσικών προσώπων που θα επιλεγούν για την υλοποίηση της Δράσης σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο δικτυακό τόπο του Ι.Ε.Π. 5. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Η ισχύς του Μητρώου «ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΜΟΥΣΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Κ.Λ.Π.)» άρχεται από την ανάρτηση του Μητρώου στο δικτυακό τόπο του Ι.Ε.Π. Για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης θα ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί έως και την Δευτέρα, 26. 01. 2015 και ώρα 24:00. Το Ι.Ε.Π. έχει τη δυνατότητα επικαιροποίησης του Μητρώου σε τακτά διαστήματα ανάλογα με τις ανάγκες του Υποέργου.

Ετικέτες: 
ΙΕΠ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.