Placeholder

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

«Ξέσπασμα» υπουργείου κατά του Αντιπροέδρου του ΙΕΠ για τις δηλώσεις στο esos

Ο κ. Κουμέντος καλά θα κάνει να ενημερωθεί για τις αρμοδιότητες του ΙΕΠ, στο οποίο έχει διοριστεί Αντιπρόεδρος. Επίσης τον συμβουλεύουμε να μάθει να διαβάζει τις αποφάσεις
Δημοσίευση: 21/01/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

“Ο Αντιπρόεδρος του ΙΕΠ Γ. Κουμέντος καλά θα κάνει να ενημερωθεί για τις αρμοδιότητες του ΙΕΠ, στο οποίο έχει διοριστεί Αντιπρόεδρος. Επίσης τον συμβουλεύουμε να μάθει να διαβάζει τις αποφάσεις”.

Τις «βολές» αυτές εξαπέλυσε με ανακοίνωση του το υπουργείο Παιδείας (Εδώ η ανακοίνωση) για τον διορισμένο από την Κυβέρνηση Αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γιάννη Κουμέντο, για τις δηλώσεις του στο esos ότι άλλα εισηγήθηκε το ΙΕΠ και άλλα υπέγραψε ο υπουργός για τη μελέτη στην πρωινή ζώνη του Δημοτικού.

Το υπουργείο Παιδείας. Και συνεχίζει το ανακοινωθέν του υπουργείου Παιδείας για τον Αντιπρόεδρο του ΙΕΠ:

Α. Αν το έκανε αυτό, θα διαπίστωνε ότι η Υπουργική απόφαση που καταγγέλλει στηρίζεται αποκλειστικά στις εισηγήσεις τόσο του ΙΕΠ αλλά και στις συζητήσεις που έγιναν στο πλαίσιο του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΠΔΕ).

Β Η όψιμη διαφωνία του μας εκπλήσσει και μας προβληματίζει, γιατί ο ίδιος συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση της πρότασης του Υπουργού προς το ΣΠΔΕ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ

Το esos επικοινώνησε με τον Αντιπρόεδρο του ΙΕΠ τον οποίο ρωτήσαμε εάν εξακολουθεί να παραμένει στη θέση του. Η απάντηση που λάβαμε είναι ότι "παραμένω".

Σημειώνεται ότι οι θέσεις αυτές είναι πολιτικές και τοποθετούνται πρόσωπα από την εκάστοτε Κυβέρνηση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΠ

Πιο ήπια ανακοίνωσε εξέδωσε το ΙΕΠ για τον Αντιπροεδρό του, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Το Ι.Ε.Π., σύμφωνα με τονιδρυτικό του νόμο 3966/11, είναι επιτελικός, επιστημονικός φορέας που γνωμοδοτεί και εισηγείται για θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μετά τις συζητήσεις και αποφάσεις που ελήφθησαν στο Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Π.Δ.Ε.)για θέματα αλλαγών στο δημοτικό σχολείο και μετά από σχετικό αίτημα του κ. Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Ι.Ε.Π εισηγήθηκε:α) τρόπους εφαρμογής του «Κοινωνικού Σχολείου» με δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Ωρολογίου Προγράμματος των Σχολείων και β) εισαγωγή της μελέτης – εμπέδωσης μαθημάτων στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων.Σχετικές προτάσεις του Ι.Ε.Π.που περιλαμβάνονται στην Πράξη του Δ.Σ. 4/15-1-2015 και οι οποίες επισημαίνεται ότι δεν είναι δεσμευτικές για τον Υπουργό ελήφθησαν υπόψη κατά την έκδοση των Υπουργικών ΑποφάσεωνΦ.12/45/8338/Δ1/19.01.2015 και Φ.12/44/8473/Δ1/19.01.2015 αντίστοιχα.».

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΟΡΙΖΕΙ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΠ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΕΑΝ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΙΣ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΙΝ 

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΠ

Η εισήγηση του ΙΕΠ προς το υπουργείο Παιδείας έχει ως εξής:

ΙΙ. Εφαρμογή της μελέτης στα μαθήματα της γλώσσας, των μαθηματικών και της φυσικής του Δημοτικού Σχολείου.

Το Ι.Ε.Π. έχει ήδη λάβει θέση στο ζήτημα της εφαρμογής της μελέτης στην πρωινή υποχρεωτική ζώνη .

Σε κάθε περίπτωση η υλοποίηση της μελέτης «στο πλαίσιο ‘διδακτικής περιόδου’ εντός της πρωινής υποχρεωτικής ζώνης από τον ίδιο τον διδάσκοντα» μεταξύ άλλων απαιτεί:

(α) ανακατανομή των ωρών των διδασκόντων (και πιθανότατα του ωραρίου εργασίας) και αναδιοργάνωση του σχολικού προγράμματος σε ημερήσια και εβδομαδιαία βάση,

(β) σημαντική μείωση (με βάση και της πρόσφατης έρευνας του Ι.Ε.Π.) της διδακτέας ύλης των μαθημάτων, ώστε η εφαρμογή της μελέτης να μην γίνεται με ταυτόχρονη πίεση «να βγει» η ύλη,

(γ) επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη διαχείριση του διδακτικού χρόνου και στις πρόσφορες διδακτικές προσεγγίσεις ενσωμάτωσης της μελέτης στη διδακτική περίοδο, ώστε να μεγιστοποιούνται τα οφέλη για τους μαθητές,

(δ) Απαιτεί μελέτη εφαρμογής στο σύνολο των τύπων του Δημοτικού Σχολείου (Κλασικά, ΕΑΕΠ, ολιγοθέσια, Ειδικής Αγωγής),

(ε) συγκεκριμένη μελέτη από το Ι.Ε.Π. για ουσιαστική πιλοτική εφαρμογή για μια σχολική χρονιά σε ικανό αριθμό σχολείων καθώς και παιδαγωγική και ερευνητική παρακολούθηση της εφαρμογής από Σχολικούς Συμβούλους και ειδικούς εμπειρογνώμονες, ώστε να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα αλλά και τα πιθανά προβλήματα που παρουσιάζονται, ώστε να αναζητηθούν κατάλληλες λύσεις.

Τα στοιχεία αυτής της πιλοτικής εφαρμογής θα αποτελούσαν πολύτιμο εργαλείο για τη γενίκευση και την αποτελεσματική ένταξη της μελέτης στο σχολικό πρόγραμμα, ώστε να μη ματαιωθεί μια ακόμη καινοτομία.

Επομένως, μπορεί να εκδοθεί σχετική Υ.Α. η οποία να καθορίζει ως χρόνο πιλοτικής εφαρμογής της ως άνω καινοτομίας το σχολικό έτος 2015-2016 και τον αριθμό των σχολείων που θα συμμετάσχουν, να αναθέτει στο Ι.Ε.Π. τη μελέτη και πρόταση για την ανακατανομή των ωρών, για τη μείωση της ύλης ανά τάξη και μάθημα, την παραγωγή του απαραίτητου υλικού για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την επιμόρφωσή τους με δαπάνες συγχρηματοδοτούμενου έργου που θα αναπτυχθεί γι΄ αυτόν τον σκοπό.

ΙΙΙ. Τον περιορισμό στο ελάχιστο και μόνο στα βασικά μαθήματα των εργασιών που ανατίθενται στους μαθητές για το σπίτι.

Στόχος να ολοκληρώνονται στο σχολείο όλες οι μαθησιακές διαδικασίες, ώστε να απαλλάσσονται μαθητές και γονείς από τις «κατ’ οίκον» εργασίες.

Ο περιορισμός των εργασιών που ανατίθενται στο σπίτι σχετίζεται αφενός με την υλοποίηση προγράμματος μελέτης στο σχολείο και αφετέρου με τον περιορισμό της ύλης, ώστε η εμπέδωση να μη γίνεται εις βάρος της ποιότητας της διδασκαλίας και της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ιδιαίτερα στα μαθήματα που δεν θα προβλέπονται ώρες μελέτης στο σχολείο θα πρέπει η μείωση της ύλης να είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται ουσιαστική εμβάθυνση στο σχολείο.

Οι εργασίες για το σπίτι είναι πολύ περιορισμένες και αφορούν μόνο εκείνες τις ενότητες μαθήματος που ο εκπαιδευτικός τις κρίνει απολύτως αναγκαίες για την επίτευξη συγκεκριμένων κάθε φορά γνωστικών ή άλλων στόχων.

Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να συμπληρωθεί από δράσεις ενημέρωσης των γονέων ώστε η ελαχιστοποίηση των κατ’ οίκον εργασιών να συνοδεύεται από άλλες μορφές ενίσχυσης της μάθησης των παιδιών, αδιάλειπτης ενημέρωσης για την παιδαγωγική πρόοδο που σημειώνουν και παρέμβασης, όπου είναι αναγκαίο.

ΙV. Δυνατότητα διαμόρφωσης μέρους του Ωρολογίου Προγράμματος από τη σχολική μονάδα, (ποσοστό περίπου 10%) με βάση τις ανάγκες, τις δυνατότητες, τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού, τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της κ.λπ..

Η ευελιξία στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι μια σύγχρονη πρακτική η οποία θα πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να μην αποβαίνει σε βάρος της συνεκτικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να δίδει πρόσθετη αξία στη μάθηση και την εκπαίδευσης των μαθητών.

Η εμπειρία της εφαρμογής της «Ευέλικτης Ζώνης» είναι πολύτιμη προς την κατεύθυνση αυτή. Μια συστηματική μελέτη θα έδινε απαντήσεις στον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε η κάθε σχολική μονάδα να έχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης του ωρολογίου προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες και τη σύνθεση του πληθυσμού της.

Μια τέτοια προοπτική θα οδηγούσε στην αύξηση της αυτονομίας και τη χειραφέτηση της σχολικής μονάδας με υλοποίηση:

(α) σε επίπεδο τάξης, με σχεδιασμό και πρόταση από τον εκπαιδευτικό σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο και

(β) σε επίπεδο σχολικής μονάδας για την ενίσχυση κοινών στόχων και δράσεων, πάλι σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο και πάντα υπό την έγκριση του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης.

V. Η απελευθέρωση από τα υποχρεωτικά μαθήματα του ολοήμερου προγράμματος των 10 ωρών στα Δημοτικά με ΕΑΕΠ και των 20 ωρών στα Δημοτικά του «κλασικού» ολοήμερου προγράμματος δίνει τη δυνατότητα διαμόρφωσης εξειδικευμένων και στοχευόμενων προγραμμάτων ανά σχολική μονάδα.

Ο σύλλογος διδασκόντων όλων των τύπων των δημοτικών σχολείων διαμορφώνει το ολοήμερο πρόγραμμα επιλέγοντας μαθήματα, κύκλους μαθημάτων, αντικείμενα και δραστηριότητες με απόφαση – πρότασή του, η οποία εγκρίνεται από τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο και την αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Κάθε μάθημα, κάθε κύκλος, αντικείμενο ή δραστηριότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 ώρες την εβδομάδα.

Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται σταδιακά η αυτονομία της σχολικής μονάδας στη διαμόρφωση μέρους του συνολικού ωρολογίου προγράμματος».

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Στη συνεδρίαση του ΔΣ του ΙΕΠ παρευρίσκονταν ο πρόεδρος Σωτήρης Γκλαβάς, ο Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π. Ιωάννης Κουμέντος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ηλίας Ματσαγγούρας, Παρασκευάς Γιαλούρης, Ιωάννης Αντωνίου και Γεώργιος Τύπας.

Σχόλια (3)

 
κακός
22 Ιαν 2015 08:35

Είναι ανάγκη η νέα κυβέρνηση του σύριζα, το πρώτο μέτρο που θα πρέπει να πάρει στο χώρο της παιδείας είναι να ακυρώσει το bonus τοποθέτησης των περιφερειακών διευθυντών σε προσωποπαγείς θέσεις σχολικών συμβούλων.

ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΕ 28 ΠΑΙΔΙΑ!

 
takis
21 Ιαν 2015 21:38

Ο ένας ΠΑΣΟΚ του ΓΑΠ και ο άλλος ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου. Γι αυτό φτάσανε το ΠΑΣΟΚ από το 44% στο 4% μέσα σε 4 χρόνια.

 
Θανάσης
21 Ιαν 2015 06:45

Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα.
Και οι δυο αυτοί κύριοι, διορισμένοι με μόνο κριτήριο την κομματική τους ταυτότητα, πρέπει να πάνε σπίτι τους.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ