ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών ανάμεσα στην Ελλάδα και σε χώρες της αλλοδαπής έτους 2015

Για μέλη ΔΕΠ, Ε.Π ΤΕΙ, ΕΕΔΙΠ, ΕΔΙΠ και Υποψήφιους Διδάκτορες
Δημοσίευση: 23/01/2015
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το υπουργείο Παιδείας προκήρυξε σαράντα τέσσερις (44) θέσεις στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών για το έτος 2015.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

1) Το μόνιμο Ερευνητικό Προσωπικό της Ακαδημίας Αθηνών

2) Από τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι.:

Το μόνιμο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό ( Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων

To μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι.

To μόνιμο Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό ( Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων

Το μόνιμο Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) των Τ.Ε.Ι.

Υποψήφιοι Διδάκτορες των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.

Οι θέσεις - όπως καθορίζονται από τα αντίστοιχα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών - είναι οι εξής:

1. ΑΛΒΑΝΙΑ

Δύο (2) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ-Υποψήφιο Διδάκτορα.

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες.

2. ΑΡΜΕΝΙΑ

Δύο (2) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ-Υποψήφιο Διδάκτορα.

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες.

3. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Δύο (2) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι οκτώ (8) ημέρες.

4. ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Οκτώ (8) θέσεις : Ερευνητικό Προσωπικό Ακαδημίας Αθηνών-ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ-Υποψήφιο Διδάκτορα

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι δέκα (10) ημέρες.

5. ΙΟΡΔΑΝΙΑ

Δύο (2) θέσεις : Ερευνητικό Προσωπικό Ακαδημίας Αθηνών-ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ.

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι δώδεκα (12) ημέρες.

6. ΙΣΡΑΗΛ

Μία (1) θέση: ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι πέντε (5) ημέρες.

7. ΚΙΝΑ

Τρεις (3) θέσεις : Ερευνητικό Προσωπικό Ακαδημίας Αθηνών-ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ.

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι δέκα (10) ημέρες.

Προτιμούνται οι υποψήφιοι με γνωστικό αντικείμενο στην Αρχαιολογία, Ιστορία, Φιλοσοφία, Κλασικές Σπουδές, Ναυπηγική, Ναυτιλιακά, Θαλάσσιο Εμπόριο και Μεταφορές.

8. ΚΡΟΑΤΙΑ

Δύο (2) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ.

Η μία θέση προτιμάται να είναι από Σχολή ή Τμήμα Κλασικής Φιλολογίας.

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες.

9. ΜΑΡΟΚΟ

Μία (1) θέση : ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ-Υποψήφιο Διδάκτορα.

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι δέκα (10) ημέρες.

10. ΠΟΛΩΝΙΑ

Πέντε (5) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ.

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες.

Πέντε (5) θέσεις : Ερευνητικό Προσωπικό Ακαδημίας Αθηνών-Υποψήφιοι Διδάκτορες.

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες.

11. ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Δύο (2) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ.

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι δέκα (10) ημέρες.

12.ΤΟΥΡΚΙΑ

Δύο (2) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ.

Διάρκεια παραμονής: Mέχρι πέντε (5) ημέρες.

13. ΤΣΕΧΙΑ

Έξι (6) θέσεις : Ερευνητικό Προσωπικό Ακαδημίας Αθηνών-ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ.

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες.

14. ΤΥΝΗΣΙΑ

Μία (1) θέση: Ερευνητικό Προσωπικό Ακαδημίας Αθηνών-ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ- Υποψήφιο Διδάκτορα.

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να: υποβάλουν αιτήσεις στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Στην ελληνική αίτηση μπορούν να δηλώσουν μέχρι και τρεις χώρες της προτίμησής τους.

Όσον αφορά στην αγγλική αίτηση, πρέπει να υποβληθεί για κάθε χώρα χωριστά. υποβάλουν συνημμένο βιογραφικό υποβάλουν φωτοαντίγραφο του Φ.Ε.Κ. διορισμού τους. προτείνουν ημερομηνίες επίσκεψης από Ιούνιο έως και Δεκέμβριο 2015, τις οποίες ενδέχεται να τροποποιήσει η χώρα υποδοχής.

Σε κάθε περίπτωση οι τελικές ημερομηνίες οριστικοποιούνται τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν από την επίσκεψη. υποβάλουν πρόσκληση από ομόλογό τους στη χώρα υποδοχής.

2) Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες υποβάλλουν βεβαίωση της τριμελούς επιτροπής, στην οποία αναφέρεται η χρονολογία έναρξης και πιθανής ολοκλήρωσης του κύκλου διατριβής τους.

Από την προκήρυξη εξαιρούνται:

1) Όσοι Υποψήφιοι Διδάκτορες επιχορηγούνται ταυτόχρονα από το Ι.Κ.Υ., κληροδοτήματα κ.α.

2) Επιστήμονες που εμπλέκονται σε ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδοτούνται είτε από το Ι.Κ.Υ. είτε μέσω των Ειδικών Λογαριασμών των Ιδρυμάτων τους.

3) Όσοι επιστήμονες επιλεγούν, αλλά πρόκειται να παραιτηθούν ή να συνταξιοδοτηθούν από τη θέση τους πριν από την πραγματοποίηση της επιστημονικής επίσκεψης.

4) Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν εκκρεμότητα λόγω πειθαρχικού αδικήματος ή δεν έχει ολοκληρωθεί η δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. του διορισμού ή επαναδιορισμού τους.

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015 και δεν υπάρχουν άλλα χρονικά περιθώρια για περαιτέρω προθεσμία υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα σε Διμερές Πρόγραμμα Μορφωτικών Ανταλλαγών έτους 2015, θα πρέπει να αποστείλουν την αίτησή τους:

1) ταχυδρομικά με σφραγίδα ταχυδρομείου 27 Φεβρουαρίου 2015 στη διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης – Τμήμα Δ΄ Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ή

2) να καταθέσουν μέχρι και την 27η Φεβρουαρίου 2015 την αίτησή τους στην Υπηρεσία του Πρωτοκόλλου στο ισόγειο του Υπουργείου για τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης - Τμήμα Δ΄

Οι φάκελοι των επιλεγέντων επιστημόνων αποστέλλονται από την Υπηρεσία  – μέσω της διπλωματικής οδού - στις επιλεχθείσες χώρες και η υλοποίηση της επιστημονικής επίσκεψης προϋποθέτει την αποδοχή της από τη χώρα υποδοχής.

Δ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1) Τα προσόντα του υποψηφίου, όπως διαπιστώνονται από το βιογραφικό σημείωμα και συγκεκριμένα:

α) Γλωσσική επάρκεια (κατάθεση σχετικής πιστοποίησης εφόσον υπάρχει).

β) Επιστημονική, διδακτική, ερευνητική ή άλλη σχετική με τον τομέα του δραστηριότητα. 4

2) Πληρότητα του προγράμματος της επίσκεψης και όφελος που θα προκύψει από αυτήν.

3) Υφιστάμενη συνεργασία.

4) Κατά την επιλογή θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι, που δεν έχουν συμμετάσχει άλλη φορά στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών.

Ωστόσο μπορούν να προταθούν για επιλογή:

α) όσοι είχαν επιλεγεί το 2014 και ακυρώθηκε η επιστημονική επίσκεψή τους από τη χώρα υποδοχής λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων.

β) όσοι ήδη έχουν συμμετάσχει στο Διμερές Πρόγραμμα Μορφωτικών Ανταλλαγών, με την προϋπόθεση ότι οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί δεν έχουν δηλωθεί από άλλους υποψηφίους. Θα επιλεγούν μόνο για το 2015 τακτικοί υποψήφιοι και σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων σε μια χώρα υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί, θα επιλεγούν και αναπληρωματικοί υποψήφιοι.

Η επιλογή τακτικών και αναπληρωματικών υποψηφίων θα γίνει για μία χώρα.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

1) Η ελληνική πλευρά καλύπτει τις δαπάνες μετακίνησης εντός του οικονομικού έτους 2015 (Μετάβαση από Ελλάδα μέχρι το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας υποδοχής και επιστροφή στην Ελλάδα.

Δεν καλύπτονται δαπάνες που προκύπτουν από τις εσωτερικές μετακινήσεις στη χώρα υποδοχής).

Η δαπάνη εξόδων ταξιδίου αρχικά βαρύνει τον συμμετέχοντα και το ποσό αυτό αποδίδεται μέσω της Υπηρεσίας μας από το Ι.Κ.Υ. μετά την πραγματοποίηση της επιστημονικής επίσκεψης με την υποβολή των σχετικών παραστατικών δικαιολογητικών (απόδειξη πληρωμής ναύλου εισιτηρίων, ηλεκτρονικό εισιτήριο, κάρτες επιβίβασης, βεβαίωση υλοποίησης του προγράμματος και έκθεση πεπραγμένων).

Σημειώνεται ότι δεν μπορεί να γίνει μεταφορά της επιστημονικής επίσκεψης στο 2016 λόγω αλλαγής οικονομικού έτους.

2) Η χώρα υποδοχής καλύπτει τα έξοδα διαμονής και διατροφής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Όλα τα υποβαλλόμενα έγγραφα θα υποβληθούν χωρισμένα σε αντίστοιχους φακέλους, όπως παρακάτω:

Φάκελος Α΄: Ελληνική αίτηση κοινή και για τις τρεις χώρες επιλογής με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά (βιογραφικό, ΦΕΚ διορισμού, προσκλήσεις ομολόγων, πιστοποίηση ξένων γλωσσών, σχετική αλληλογραφία με τα Ιδρύματα υποδοχής στην αλλοδαπή, βεβαίωση τριμελούς επιτροπής).

Φάκελος Β΄: Αγγλική αίτηση για την πρώτη χώρα επιλογής με τα εξής σχετικά δικαιολογητικά στην αγγλική γλώσσα (βιογραφικό, πρόσκληση ομολόγου

 Φάκελος Γ΄: Αγγλική αίτηση για τη δεύτερη χώρα επιλογής με τα εξής σχετικά δικαιολογητικά στην αγγλική γλώσσα (βιογραφικό, πρόσκληση ομολόγου, σχετική αλληλογραφία με το Ίδρυμα υποδοχής στην αλλοδαπή).

Φάκελος Δ΄: Αγγλική αίτηση για την τρίτη χώρα επιλογής με τα εξής σχετικά δικαιολογητικά στην αγγλική γλώσσα (βιογραφικό, πρόσκληση ομολόγου, σχετική αλληλογραφία με το Ίδρυμα υποδοχής στην αλλοδαπή).

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ

Σχόλια (1)

 
Kostantinos G.
24 Ιαν 2015 01:39

θα ήθελα να ξέρω αυτοί που βγάζουν τις προκηρύξεις ξέρουν τι ισχύει στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ; Υπάρχει ο κλάδος ΕΕΔΙΠ στο Πανεπιστήμιο; Δεν γνωρίζουν τον περιβόητο νόμο 4009/2011 (Διαμαντοπούλου) που τροποποιήθηκε από 4076/2012 (Αρβανιτόπουλου).

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ