ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Τράπεζα θεμάτων και η προαγωγή των μαθητών: 7 λάθη και ένα όφελος

Είναι περίεργο πως μία διαβαθμισμένη τράπεζα θεμάτων καθορίζει το 2ο και 4ο θέμα χωρίς να αναφέρεται στο 3ο θέμα, αφού οι γενικές οδηγίες για την σύνταξη των θεμάτων δεν έχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στο 3ο και 4ο θέμα.
Δημοσίευση: 01/02/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας, όπως κατ΄ ευφημισμό ονομάζεται , δόθηκε στη δημοσιότητα το προηγούμενο σχολικό έτος 2013-2014, παραμονές των εξετάσεων στα περισσότερα μαθήματα της Α΄Λυκείου.

Τα προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή της στις προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄Λυκείου του περασμένου χρόνου μπορούν συνοπτικά να σταχυολογηθούν:

1ον ) Ο τρόπος ανακοίνωσης της Τράπεζας Θεμάτων ήταν ¨διδακτικά ανέντιμος" αφού αυτή προέκυψε πρόχειρα και μερικές μόνο ημέρες πριν τις εξετάσεις των μαθητών.

2ον ) Συνδέθηκε με την επιλογή των θεμάτων των εξετάσεων υποχρεώνοντας τον διδάσκοντα να "κληρώσει" το 2ο και 4ο θέμα .

Με τον τρόπο αυτό τα θέματα της τράπεζας καθορίζουν ως ένα βαθμό την προαγωγή των μαθητών στην επόμενη τάξη.

Το κυριότερο όμως είναι ότι η τράπεζα θεμάτων συνοδεύτηκε από ένα περίεργο και εν πολλοίς τιμωρητικό σύστημα όρων και προϋποθέσεων για την προαγωγή των μαθητών και μάλιστα αυτό άλλαξε-τροποποιήθηκε 3 φορές, εν μέσω θέρους , για να μειώσει των αριθμό των μεταξεταστέων μαθητών.

Επίσης ο βαθμός προαγωγής της Α΄, Β΄ και Γ΄τάξης "μετράει" για την εισαγωγή των μαθητών στα ΑΕΙ-ΤΕΙ και συνεπώς η επίδοση των μαθητών στις εξετάσεις με θέματα από την τράπεζα έχει ρόλο τελικά στην εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Έγιναν δηλαδή ταυτόσημες έννοιες η ύπαρξη της τράπεζας θεμάτων και η αποτυχία του μαθητή να προαχθεί στην επόμενη τάξη και μελλοντικά να αποτελέι καθοριστικό παράγοντα για την εισαγωγή του ή όχι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε στον Νομό Δωδεκανήσου και αφορούσε τα μαθήματα της Άλγεβρας και της Γεωμετρίας της Α΄Λυκείου δεν έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές στις γραπτές βαθμολογικές επιδόσεις των μαθητών που εξετάστηκαν με θέματα από την τράπεζα και της προηγούμενης σχολικής χρονιάς με "ενδοσχολικά θέματα", έδειξε όμως πολύ υψηλά ποσοστά παραππεμπόμενων μαθητών σε επαναληπτικές εξετάσεις (κατά μέσο όρο 25% ) λόγω ακριβώς των προϋποθέσεων και των όρων προαγωγής.

3ον) Διαπιστώθηκαν πολλά λάθη επιστημονικού χαρακτήρα με αποτέλεσμα να καθιστά την διδασκαλία των θεμάτων της τράπεζας μερικώς αναξιόπιστη.

Η επισήμανση των λαθών είχε ως αποτέλεσμα να έχουν τροποποιηθεί πολλά θέματα, σε όλα τα μαθήματα, άλλα να έχουν αφαιρεθεί και άλλα να έχουν αντικατασταθεί.

Αυτό δε γινόταν ακόμακαι πριν λίγες ημέρες στα μαθήματα της Β΄Λυκείου με μπαράζ λαθών και βάλε-βγάλε θέματα.

4ον ) Η τράπεζα θεμάτων ήταν αδόμητη ως προς το περιεχόμενο της, αφού τα θέματα δεν χωρίστηκαν σε ενότητες ή κεφάλαια προκειμένου να διευκολυνθεί η διδασκαλία του μαθήματος σύμφωνα με τη ροή της ύλης στα σχολεία.

5ον ) Η τράπεζα θεμάτων συνδέθηκε με την διδακτέα-εξεταστέα ύλη του κάθε μαθήματος, η οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι υπερβολικά μεγάλη και σε αρκετές περιπτώσεις μη ρεαλιστική, αναντίστοιχη με τις διδακτικές ώρες που προβλέπονται από το εβομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας του κάθε μαθήματος.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ερωτηθούν οι σχολικοί σύμβουλοι από το ΙΕΠ τον Δεκέμβριο! (έως 14.12.2015), που έχει ήδη καλυφθεί το 1/3 της ύλης, αν πρέπει να μειωθεί η εξεταστέα ύλη, πόσο και σε ποια κεφάλαια.

Το συντριπτικό ποσοστό των σχολικών συμβούλων εισηγήθηκε μείωση κατά 20-30% ανάλογα το μάθημα.

Η άποψη των σχολικών συμβούλων για την εξεταστέα ύλη δεν χρειαζόνταν, αφού από την αρχή του σχολικού έτους που αυτή ανακοινώθηκε είχαν γίνει προτάσεις για την δραστική μείωση της.

6ον ) Τα θέματα της Τράπεζας δεν χαρακτηρίζονται πάντα από την διαβαθμισμένη δυσκολία τους αφού θέματα της ίδιας κατηγορίας απαιτούν διαφορετικές δεξιότητες, τεχνικές και γνώσεις και δεν αντιστοιχούν στον ίδιο βαθμό δυσκολίας με αποτέλεσμα η κλήρωση τους στις εξετάσεις να αποτελεί περισσότερο "τυχερό παιχνίδι" από ότι διαδικασία εξετάσεων.

7ον ) Το κόστος της δημιουργίας της τράπεζας θεμάτων (περίπου 1,5 εκατομμύρια ευρώ) μοιάζει δυσανάλογο της ποιότητάς τηςαφού η δόμη, το περιεχόμενο και η τεχνική της υποστήριξη θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί ακόμα και χωρίς χρήματα με την εθελοντική προσφορά της εκπαιδευτικής κοινότητας αφού παρόμοιες πρωτβουλίες υπάρχουν ήδη στο διαδίκτυο (προφανώς λειτούργησε ή ένταξη της ΤΘΔΔ στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, στο οποίο όμως δεν καθορίζεται αυστηρά η δημιουργίαι τράπεζας θεμάτων αλλά η ¨αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης", όμως τα χρήματα αυτά μπορούσαν να απορροφηθούν σε άλλες χρήσεις.

Ποιες; προτάσεις υπάρχουν πολλές...)

Τέλος για την Β΄Λυκείου η τράπεζα τροφοδοτήθηκε μέχερι και 22/01/2015 με θέματα που υπερέβησαν τον προβλεπόμενο με Υ.Α. αριθμό θεμάτων και σε μερικές περιπτώσεις διπλασιάστηκε ο αριθμός αυτός χωρίς να καλύψει το σύνολο της διδακτέας-εξεταστέας ύλης του τρέχοντος διδακτικού έτους!.

Η μεγάλη ύλη οδήγησε στην πτώση της ποιότητας της διδασκαλίας αφού ο διδάσκοντας "έτρεχε" να καλύψει υποχρεωτικά την ύλη που είχε καθορίσει το Ι.Ε.Π και χωρίς κάποιες φορές να δίνεται η δέουσα προσχή σε σημανικά τμήματα της ύλης.

Ο μαθητές από την μεριά τους προσπαθούσαν να μάθουν (ή να απομνημονέυσουν) όσο περισσότερα θέματα μπορούν από την τράπεζα για "να γράψουν κάτι" είτε στο διαγώνισμα είτε αργότερα στις εξετάσεις.

Με λίγα λόγια ο τρόπος σύνταξης και εφαρμογής της τράπεζας καθώς και η σύνδεση των θεμάτων με την προαγωγή των μαθητών και την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είχε ως αποτέλεσμα να γίνει ο "εφιάλτης" των μαθητών και των καθηγητών αλλά και των γονέων.

Από τα παραπάνω δοιαπιστώνουμε τα λάθη της εφαρμογής , της χρήσης και της σκοπιμότητας της τράπεζας θεμάτων αλλά όχι την αμφισβήτησή της ως διδακτικό υλικό.

Τράπεζες θεμάτων υπήρξαν και στο παρελθόν από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ), και το ψηφιακό σχολείο χωρίς να προκληθούν προβλήματα, αφούν δεν ήταν υποχρεωτικός ο χαρακτήρας της αλλά μόνο ενδεικτικός και συμβουλευτικός.

Άλλωστε τράπεζες θεμάτων(ή δραστηριοτήτων), ως διδακτικό υλικό, υπάρχουν σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

Αν θέλετε να μετονομάσουμε την τράπεζα θεμάτων σε "συλλογή θεμάτων" ή να ενσωματωθούν ασκήσεις-θέματα στα σχολικά βιβλία αυτό δεν θα άλλαζε την ουσία.

Μία προσεγμένη δουλειά, επιστημονικά ορθή με τεκμηρίωση, ώστε να αποτελέσει σύμβουλο των διαδασκόντων και να βοηθήσει τον μαθητή να εμβαθύνει προοδευτικά τις γνώσεις του αποτελεί ζητούμενο για κάθε σύγχρονο σχολείο.

Αυτό είναι το όφελος από τη σωστή χρήση μίας αξιόπιστης-έγκυρης τράπεζας θεμάτων σύμμαχο του μαθητή και του εκπαιδευτικού.

Συμπερασματικά η πρότασή μας είναι να μην καταργηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα της τράπεζα θεμάτων, να παραμείνει αφού πρώτα γίνει διαβαθμισμένη, ορθή, οργανωμένη, ταξινομημένη σε κεφάλαια-ενότητες και λειτουργική και να λειτουργήσει πιλοτικά συμβουλευτικά-ενδεικτικά για διδάσκοντες και μαθητές ως συμπληρωματικό διδακτικό υλικό του σχολικού βιβλίου για κάθε μάθημα καθώς και να αποσυνδεθεί από τις προαγωγικές εξετάσεις και την εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Επιπλέον:

Να μειωθεί τώρα η εξεταστέα ύλη κατά 20-30% από τμήματα της που δεν έχουν ακόμα διδαχθεί, ώστε να διευκολυνθούν διδάσκοντες και μαθητές στην ομαλή διδασκαλία χωρίς άγχος και βιασύνες.

Να καταργηθεί άμεσα η σύνδεση της τράπεζας θεμάτων με τις εξετάσεις.

Να αντικατασταθούν άμεσα οι όροι προαγωγής των μαθητών της Α΄και Β΄Λυκείου με άλλους απλούς και ευέλικτους(π.χ να καθοριστεί μόνο Μ.Ο.όλων των μαθημάτων) και να καταργηθούν άμεσα οι συντελεστές βαρύτητας των Μ.Ο. της Α΄, Β΄ και Γ΄τάξης στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.

Να διορθωθεί και να αναμορφωθεί το περιεχόμενο της τράπεζας θεμάτων με περιορισμένο αριθμό, ώστε να αποτελέσει πλέον συμπληρωματικό -συμβουλευτικό διδακτικό υλικό.

Σημείωση:

1. Είναι περίεργο πως μία διαβαθμισμένη τράπεζα θεμάτων καθορίζει το 2ο και 4ο θέμα χωρίς να αναφέρεται στο 3ο θέμα, αφού οι γενικές οδηγίες για την σύνταξη των θεμάτων δεν έχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στο 3ο και 4ο θέμα. Ένα συμβουλευτικό διδακτικό εργαλείο είναι ολοκληρωμένο και όχι αποσπασματικό.

2. Τα παραπάνω έχουν αναφερθεί αρκετές φορές σε διάφορες χρονικές περιόδους μέσα από τις στήλες του Μαθηματικό Περιηγητή. Ευχαριστώ Καραγιάννης Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Νομών Δωδεκανήσου-Κυκλάδων

Σχόλια (4)

 
Κρανιάς Γιώργος
09 Μαρ 2015 17:21

@ ALPHAP. Θεωρώ πως ναι, ο βαθμός του σχολείου πρέπει να μετράει έστω και λίγο. Διαφορετικά και με το δεδομένο μάλιστα ότι με μέσο όρο 9,5 σε όλα τα μαθήματα, στην πραγματικότητα δεν απορρίπτεται κανένας μαθητής, το σχολείο μετατρέπεται σε παιδική χαρά.
Η τράπεζα θεμάτων έγινε βιαστικά, ακριβώς για να προλάβουν να απορροφηθούν τα κονδύλια με αποτέλεσμα πολλά θέματα να είναι πολύ δύσκολα ή και λανθασμένα ακόμα.
Δεν θα ήταν άσχημο αν στην αρχή της χρονιάς, μαζί με το βιβλίο τους, οι μαθητές έπαιρναν στο χέρι και την τράπεζα θεμάτων στην οποία θα εξετάζονταν στο τέλος της χρονιάς.
Το μεγάλο ποσοστό αποτυχίας δεν οφείλονταν τόσο στην τράπεζα, όσο στους περιορισμούς που έβαζε ο νόμος, δηλαδή ο μαθητής σε κάθε μάθημα να έχει τελικό βαθμό τουλάχιστον 8 και στα μαθηματικά και τα ελληνικά τουλάχιστον 10.
Αλλά τελικά με τι είμαστε ευχαριστημένοι;
Μήπως με το σύστημα Διαμαντοπούλου, με το οποίο, αν ένας μαθητής στα 4 μαθήματα: Ιστορία, Αγγλικά, Θρησκευτικά και Projekt συγκέντρωνε άθροισμα βαθμολογίας 66,5 μπορούσε να έχει σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα απόλυτο μηδέν και να προάγεται; Αυτό ήταν ένα καλό σχολείο;

 
ALPHAP
09 Μαρ 2015 14:36

Είναι δυνατόν για να μπει κάποιος στο Πολυτεχνείο να παίζει έστω και μικρό ρόλο η επίδοσή του στην Ιστορία ή στη Πολιτική παιδεία την Α λυκείου? Μπορεί να έχει αυτό την παραμικρή λογική ?

 
KOSTAS
01 Φεβ 2015 15:44

Όσο και αν ακούγεται οξύμωρο, ο μεγάλος αριθμός θεμάτων ήταν αποτρεπτικός για να καταφύγει κανείς στα φροντιστήρια. Και αυτό, πολύ απλά, γιατί δεν προλαβαίνει κανείς να ασχοληθεί μ' όλα τα θέματα, για όλα τα μαθήματα. Η συντριπτική πλειοψηφία των φροντιστηριαρχών που έχω μιλήσει ΔΕΝ ασχολήθηκαν καθόλου με την τράπεζα (κάτι ήξεραν;) παρά την πίεση και τη δυσαρέσκεια που προκαλούσαν στους μαθητές-πελάτες, γιατί ΔΕΝ προλάβαιναν.

Επίσης, αριθμός καθηγητών αναγκάστηκαν (!!!!) να δουλέψουν για να βγάλουν την ύλη. Ακούγεται προσβλητικό, αλλά αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς πρέπει να παραδεχτούμε ότι είναι απολύτως αληθινό. Σύνηθες το φαινόμενο, να διαφέρει από σχολείο σε σχολείο η διδαχθείσα ύλη, μια και επαφίετο στο φιλότιμο του καθηγητή να προχωρήσει ή να "αράξει"...

Τέλος, λόγω του νέου συστήματος, δηλαδή της ΤΘ και του συνυπολογισμού της επίδοσης σε κάθε τάξη στα μόρια για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια, γινόταν πλέον μάθημα στην τάξη. Ήταν, μεν, πιεστικό το σύστημα για τα παιδιά, αλλά η πλειονότητα παρακολουθούσε και συμμετείχε ενεργά. Τώρα, πολύ φοβάμαι, ότι θα ξαναγυρίσουμε στην αδιαφορία που κυριαρχούσε τα προηγούμενα χρόνια και στο γνωστό επιχείρημα "διαβάζω μόνο ότι με ενδιαφέρει - βάλε μου και 5 στον έλεγχο στο άλλο μάθημα θα γράψω 15 οπότε πέρασα!", χώρια που πλέον και η ΦΑ θα υπολογίζεται στο Μ.Ο. Πόσο παιδαγωγικό ήταν αυτό;

Τα προβλήματα, και τέτοια είχε πολλά η εφαρμογή της ΤΘ, πρέπει να τα λύνουμε και όχι απλώς να τα διαγράφουμε. Ο εξορθολογισμός της (π.χ. περιορισμός ύλης & αριθμού θεμάτων - έγκαιρη τροφοδότηση) μου φαίνεται η πλέον ενδεδειγμένη λύση.
Επίσης, πολλές φορές έχει ακουστεί το επιχείρημα γιατί να εξαρτάται το μέλλον του παιδιού από ένα 3ωρο γραπτής εξέτασης κατά τις Πανελλαδικές. Δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η γενικότερη παρουσία του, σ' όλο το Λύκειο;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ