Placeholder

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΠ/ΚΗ

Πλήρης διαγραφή απουσιών μαθητών ΕΠΑΛ και πρόσβαση στις σχολές των Τ.Ε.Ι. που αντιστοιχούν στις ειδικότητες που κατάργησε ο Ν.4186/13

Επιστολές της ΟΛΤΕΕ στη νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας
Δημοσίευση: 04/02/2015
Μαθητές
Alt Text: 
Μαθητές
Title Text: 
Μαθητές
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η ΟΛΤΕΕ με  δύο επιστολές προς τη νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας ζητά:

Α. Να εκδοθεί   άμεσα  Υπουργική Απόφαση με την οποία:
1) Να ορίζονται τα ανώτατα όρια απουσιών (δικαιολογημένες, αδικαιολόγητες) αυτής της κατηγορίας μαθητών με τροποποίηση της Υ.Α. 141641/Γ2/08-09-2014 (καλύπτοντας την με αρ. «β» σχετική εγκύκλιο),
2) Ειδικώς για φέτος, να διαγραφούν ΟΛΕΣ ανεξαιρέτως οι απουσίες αυτής της κατηγορίας των μαθητών (μόνο απόφοιτοι Λυκείου, μόνο στη Β΄ τάξη, από την ΕΝΑΡΞΗ του σχολικού έτους μέχρι τη ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ της Υ.Α.),
3) Ειδικώς για φέτος, ο έλεγχος της φοίτησης, των συγκεκριμένων μαθητών στο τέλος του διδακτικού έτους, να γίνει μόνο με τις απουσίες του Β΄ τετραμήνου (ελεγχόμενες βέβαια με το μισό των ανωτάτων ορίων) ώστε να δοθεί η δυνατότητα να επανέλθουν στο σχολείο και όσοι μαθητές το εγκατέλειψαν εξαιτίας των επιλογών της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.
 
Β. Να προβεί άμεσα  σε όλες τις απαραίτητες Νομοθετικές και Διοικητικές πράξεις ώστε:
Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του σχολικού έτους 2014-15 των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. του Ν.3475/2006, υποψήφιοι εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που συμμετέχουν στις Ειδικές Πανελλαδικές Εξετάσεις (Ομάδα Α΄), κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, εκτός των αντιστοίχων ή συναφών του πτυχίου τους Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., να δύνανται να δηλώσουν και δεύτερη ομάδα, τις Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων Υγείας – Πρόνοιας ή Εφαρμοσμένων Τεχνών.
 
Το αίτημά  περιορίζεται ΜΟΝΟ για τους αποφοίτους της φετινής χρονιάς, θεωρώντας ότι με την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους 2015-16 θα ΞΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ στα σχολειά μας οι ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟΙ Τομείς και Ειδικότητες, σύμφωνα με τις προεκλογικές δεσμεύσεις της Κυβέρνησης.

ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΘΕΜΑ: Πλήρης διαγραφή απουσιών Α΄ τετραμήνου των απαλλασσόμενων από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας μαθητών της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ.
Σχετ:
α) Η με αρ. πρωτ. 0494/13-1-2015 επιστολή μας με θέμα: «Υπολογισμός απουσιών Α΄ τετραμήνου στα ΕΠΑ.Λ. για τους απαλλασσόμενους από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας».
β) Η με αρ. πρωτ. 8238/Δ4/19-1-2015 εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Απαλλαγή από μαθήματα Γενικής Παιδείας στα ΕΠΑ.Λ.».
 
Με την υπ’ αρ. «α» σχετική επιστολή μας (που έλαβε αριθμό Κεντρικού Πρωτοκόλλου ΥΠΑΙΘ 7580/19-1-2015), θέσαμε το θέμα του υπολογισμού των απουσιών του Α’ τετραμήνου για τους μαθητές της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. που απαλλάχθηκαν από την παρακολούθηση των μαθημάτων Γενικής Παιδείας με το Ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ.Α΄). Το πρόβλημα ανέκυψε από το γεγονός ότι ο Νόμος αυτός δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 8-12-2014, χωρίς να προβλέπει κάτι για τις απουσίες που είχαν ήδη καταλογιστεί στους μαθητές από την αρχή της χρονιάς. Ζητούσαμε την έκδοση Υπουργικής Απόφασης με συγκεκριμένα αιτήματα.
 
Στις 19 Ιανουαρίου 2015 (μια μέρα πριν τη λήξη του Α΄ τετραμήνου !!) η Γενική Διεύθυνση Σπουδών του Υ.ΠΑΙ.Θ. εξέδωσε την υπ’ αρ. «β» σχετική εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία:
«…για το σχολικό έτος 2014-2015, οι απουσίες που πραγματοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν στα μαθήματα Γενικής Παιδείας των μαθητών, οι οποίοι πλέον παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων-Ειδικοτήτων, από την έναρξη των μαθημάτων τους μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου, δεν λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησής τους…»,
καταλήγοντας με τη φράση:
«Η Διεύθυνσή μας, είναι σε διαδικασία έκδοσης της σχετικής Υπουργικής Απόφασης με την οποία θα ρυθμίζονται όλα τα προαναφερόμενα θέματα.»
Μέχρι σήμερα δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μας Υπουργική Απόφαση σχετική με τα αναφερόμενα στην ως άνω εγκύκλιο. Θεωρούμε περιττό να αναφερθούμε στην πρόδηλη «πρωτοτυπία» (αν όχι σοβαρό διοικητικό ατόπημα), να εκδίδεται πρώτα «εφαρμοστική» εγκύκλιος (με εντολή ενεργειών προς τις υφιστάμενες μονάδες), σε …αναμονή της Υπουργικής Απόφασης η οποία ΘΑ θέσει το νομικό πλαίσιο …εν ευθέτω χρόνω… Και μάλιστα, η ανακολουθία αυτή (μήπως και παρανομία ;;) είναι αποτυπωμένη γραπτώς μέσα στην ίδια την εγκύκλιο !!! Υπενθυμίζουμε ότι η απελθούσα πολιτική ηγεσία επέδειξε μεγάλη επιμέλεια με έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων ακόμη και μετά τις εκλογές, για την πληρωμή υπερωριών στελεχών της «Αξιολόγησης», αλλά όχι αρκετή για τα τρέχοντα και κατεπείγοντα θέματα των σχολείων μας !
 
Στις 20 Ιανουαρίου ΕΛΗΞΕ το Α΄ τετράμηνο της φοίτησης των μαθητών Λυκείου. Οι Σύλλογοι Διδασκόντων συνεδριάζουν για να αποφασίσουν τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών, την καταγραφή στο Πρακτικό Συνεδριάσεων και την καταχώρηση τους στο my-school. Τι θα πρέπει να πράξουν;
α) Να εφαρμόσουν μια εγκύκλιο που στερείται κάθε νομιμότητας ή
β) Να περιμένουν την έκδοση της Υπουργικής Αποφάσεως, η οποία όμως θα εκδοθεί ΜΕΤΑ τη συνεδρίαση των διδασκόντων και ΑΦΟΥ έχουν γίνει οι καταγραφές και καταχωρήσεις στα βιβλία και στη βάση δεδομένων;
Νομοθετικό, Θεσμικό και Λειτουργικό ΧΑΟΣ …!!!
Για μια ακόμη φορά τα σχολεία της Τ.Ε.Ε. «λούζονται» την προχειρότητα και την αναποτελεσματικότητα της Διοίκησης, η οποία πάντα αντιμετωπίζει την Τ.Ε.Ε. και τα ειδικά θέματα που την αφορούν, ως την «ενοχλητική παρωνυχίδα» της εκπαίδευσης…
 
Ο Ν. 4186/2013 δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στα σχολεία μας και απέτρεψε εγγραφές μαθητών στη Β΄τάξη των ΕΠΑ.Λ. Ο πρόσφατος Ν.4310/2014 ΟΡΘΩΣ επέλυσε (έστω και καθυστερημένα) ένα από τα προβλήματα του προηγουμένου Νόμου, όμως η κατοπινή ολιγωρία, περιέπλεξε ΕΝΤΕΛΩΣ την κατάσταση !!
Πέραν αυτών, δημιουργήθηκε μέγα θέμα ηθικής τάξεως για τους μαθητές εκείνους που διέκοψαν τη φοίτησή τους, απελπισμένοι από το γεγονός ότι υποχρεωνόντουσαν να παρακολουθήσουν μαθήματα Γ.Π. ενώ ήταν απόφοιτοι Λυκείου. Όταν τους δόθηκε η δυνατότητα να απαλλαχθούν, είχαν ήδη υπερβεί το ανώτατο όριο απουσιών !
Το πρόβλημα αυτό αφορά σε όλα τα ΕΠΑ.Λ., λαμβάνει όμως τεράστια έκταση ειδικώς στα εσπερινά ΕΠΑ.Λ. στα οποία φοιτούν εργαζόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πτυχίο ειδικότητας για την εξάσκηση επαγγέλματος.
 
Έτσι όπως έχει περιπλεχθεί σήμερα η κατάσταση και επειδή ο γόρδιος δεσμός ΔΕΝ λύνεται, αλλά μόνο ΚΟΒΕΤΑΙ,
 
ζητούμε
ως μόνη δυνατή και εφικτή λύση, να εκδώσετε ΑΜΕΣΑ Υπουργική Απόφαση με την οποία:
1) Να ορίζονται τα ανώτατα όρια απουσιών (δικαιολογημένες, αδικαιολόγητες) αυτής της κατηγορίας μαθητών με τροποποίηση της Υ.Α. 141641/Γ2/08-09-2014 (καλύπτοντας την με αρ. «β» σχετική εγκύκλιο),
2) Ειδικώς για φέτος, να διαγραφούν ΟΛΕΣ ανεξαιρέτως οι απουσίες αυτής της κατηγορίας των μαθητών (μόνο απόφοιτοι Λυκείου, μόνο στη Β΄ τάξη, από την ΕΝΑΡΞΗ του σχολικού έτους μέχρι τη ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ της Υ.Α.),
3) Ειδικώς για φέτος, ο έλεγχος της φοίτησης, των συγκεκριμένων μαθητών στο τέλος του διδακτικού έτους, να γίνει μόνο με τις απουσίες του Β΄ τετραμήνου (ελεγχόμενες βέβαια με το μισό των ανωτάτων ορίων) ώστε να δοθεί η δυνατότητα να επανέλθουν στο σχολείο και όσοι μαθητές το εγκατέλειψαν εξαιτίας των επιλογών της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.
 
Η λύση που ζητούμε δεν είναι διόλου υπερβολική, αλλά εντελώς εφαρμόσιμη, δεδομένου ότι σε ακριβώς αντίστοιχη περίπτωση, το Υπουργείο εφάρμοσε (μόλις πρόσφατα και με «δεξιά» συγκυβέρνηση..) όμοια και απείρως δραστικότερα ευεργετικά μέτρα για τους αδικημένους μαθητές. Συγκεκριμένα, με την Υ.Α. 149746/Γ2/19-9-2014 (ΦΕΚ 2641,τ.Β΄/6-10-2014), δόθηκε η δυνατότητα συμμετοχής στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις της Β’ και Γ’ ΕΠΑ.Λ. των καταργημένων ειδικοτήτων, σε ΟΛΟΥΣ τους μαθητές που απορρίφθηκαν λόγω ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ.
Εμείς ζητούμε δίκαιο μέτρο προς όφελος των αδικημένων μαθητών, κατά 50% λιγότερο δραστικό από το προαναφερόμενο. Ζητούμε να δοθεί η ΥΣΤΑΤΗ δυνατότητα σε όσους μαθητές ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ το σχολείο (με υπαιτιότητα του Υπουργείου), να ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΝ στα σχολεία μας ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ τις σπουδές τους !
Η λύση πρέπει να δοθεί ΤΩΡΑ, να είναι ΓΕΝΝΑΙΑ και ΟΛΙΣΤΙΚΗ !
 
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ο Πρόεδρος Σταμάτης Σταματιάδης
ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Αμπόνης  

ΘΕΜΑ: Πρόσβαση φετινών αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. (Ομάδα Α΄) στις σχολές των Τ.Ε.Ι. που αντιστοιχούν στις ειδικότητες που κατάργησε ο Ν.4186/13

Σχετ:

α) Η με αρ. πρωτ. 030/19-11-2014 επιστολή μας με θέμα «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2014-15 (Ομάδα Α΄)».

β) Η με αρ. πρωτ. Φ.151/12113/Α5/23-1-2015 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Υποβολή αίτησης – δήλωσης υποψηφίων Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδα Α΄) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία από τις 10 ως τις 25 Φεβρουαρίου 2015, οι υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ. (Ομάδας Α΄) πρέπει να υποβάλουν αίτηση – δήλωση για την εισαγωγή τους στις σχολές των Τ.Ε.Ι. που αντιστοιχούν στις ειδικότητες που σπούδασαν στο ΕΠΑ.Λ. (βλ. το ανωτέρω «β» σχετικό).

Απολύτως έγκαιρα είχαμε θέσει στην προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, το ζήτημα της κατάφορης αδικίας που υφίστανται για ακόμη μια φορά οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. (βλ. το ανωτέρω «α» σχετικό).

Συγκεκριμένα, με την αιφνιδιαστική και καταστροφικά απαράδεκτη κατάργηση των πολυπληθέστερων και δημοφιλέστερων Τομέων Υγείας – Πρόνοιας και Εφαρμοσμένων Τεχνών το Σεπτέμβριο του 2013, και ενώ είχε ήδη ξεκινήσει η φοίτηση των μαθητών στη Β΄ τάξη των Τομέων αυτών, οι μαθητές αυτοί εξαναγκάστηκαν είτε να αλλάξουν Τομέα (παντελώς διάφορο με αυτόν της προτίμησής τους), είτε να αλλάξουν τύπο σχολείου και να μετεγγραφούν σε ΓΕ.Λ.

Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2014-15, οι μαθητές αυτοί (του παλαιού τύπου ΕΠΑ.Λ.) είναι τελειόφοιτοι και προετοιμάζονται για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι υποψήφιοι, στη συντριπτική τους πλειονότητα της «Ομάδας Α’», με τις Ειδικές Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. διεκδικούν την εισαγωγή τους στις αντίστοιχες των ειδικοτήτων τους σχολές των Τ.Ε.Ι.

Πλην όμως, με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο,
ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ
φετινός απόφοιτος των ΕΠΑ.Λ. δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στις σχολές των Τ.Ε.Ι. που αντιστοιχούν στους ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟΥΣ Τομείς
Υγείας – Πρόνοιας και Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Οι θέσεις αυτές θα καταληφθούν ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ από τους αποφοίτους των ΓΕ.Λ.

Με όλα αυτά, οι συγκεκριμένοι μαθητές:

α)      υφίστανται για δεύτερη φορά βιασμό της βούλησής τους σχετικά με το επάγγελμα που επιθυμούν να σπουδάσουν,

β)      υφίστανται διακριτή σε βάρος τους μεταχείριση σε σχέση με τους συνυποψηφίους τους μαθητές των ΓΕ.Λ., και

γ)      καταστρατηγείται πλήρως το γράμμα και το πνεύμα του Νόμου ως προς την ποσόστωση εισαγωγής των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. στα Τ.Ε.Ι. διότι, ασχέτως του γενικού ποσοστού εισαγωγής, οι διατιθέμενες θέσεις των Τ.Ε.Ι. για τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ σε απόλυτους αριθμούς αφού ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ οι σχολές και τα τμήματα που αντιστοιχούν στους καταργημένους Τομείς !

Θεωρούμε απολύτως απαράδεκτο, εξοργιστικό και εξόφθαλμα αντισυνταγματικό αυτόν τον ιδιότυπο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. από κάθε είδους ευκαιρία και προοπτική Εκπαίδευσης, που οφείλει η Πολιτεία να παρέχει ΙΣΟΤΙΜΑ σε ΟΛΟΥΣ τους Έλληνες Πολίτες. Τον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ αυτό υφίστανται συστηματικά οι μαθητές μας και πολύ περισσότερο

Οι συγκεκριμένοι απόφοιτοι της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, βίωσαν ΣΩΡΕΙΑ παράνομων διοικητικών αποφάσεων του τότε Υπουργού Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλου, για τις οποίες έχουμε προσφύγει εναντίον του στο Συμβούλιο της Επικράτειας και (με τους ρυθμούς που κινείται η Δικαιοσύνη) περιμένουμε τη δικαίωση στη …Δευτέρα Παρουσία…

Επίσης, δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη για το τι θα απογίνουν οι παλαιοί απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε., ΤΕ.Λ. και Ε.Π.Λ. των καταργημένων Τομέων Υγείας – Πρόνοιας και Εφαρμοσμένων Τεχνών, σχετικά με την εισαγωγή τους στα αντίστοιχα τμήματα των Τ.Ε.Ι. Ενώ οι απόφοιτοι των άλλων ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν ξανά στο μέλλον στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ., εξεταζόμενοι στα μαθήματα της ειδικότητάς τους, η δυνατότητα αυτή δεν παρέχεται στους απόφοιτους των συγκεκριμένων Τομέων.

Σε όσους θα θέσουν το εύλογο ερώτημα, πως είναι δυνατόν να εισαχθούν σε σχολές Τ.Ε.Ι. Υγείας – Πρόνοιας και Εφαρμοσμένων Τεχνών, οι υποψήφιοι της Ομάδας Α’ άλλων ειδικοτήτων που εξετάζονται σε δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας και σε δύο της Ειδικότητάς τους (που στην προκειμένη περίπτωση θα είναι διάφορη από τις καταργημένες), απαντούμε:

α) Οι υποψήφιοι των ΓΕ.Λ. εξετάζονται σε μαθήματα ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΣΧΕΤΑ με τις ειδικότητες των Τ.Ε.Ι., και ΟΜΩΣ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ σε αυτά και μάλιστα θα καταλάβουν σχεδόν το ΣΥΝΟΛΟ των ΘΕΣΕΩΝ !

β) Η ζητούμενη ρύθμιση έχει περιορισμένη χρονική εφαρμογή (μόνο για φέτος), ειδική στόχευση (μόνο για τη συγκεκριμένη «φουρνιά» υποψηφίων) και πλήρη αιτιολόγηση (αποκατάσταση της αδικίας και του αποκλεισμού που υπέστη η συγκεκριμένη κατηγορία μαθητών).

Μετά από τα παραπάνω και λόγω του κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος,
ζητούμε

να προβείτε ΑΜΕΣΑ σε όλες τις απαραίτητες Νομοθετικές και Διοικητικές πράξεις ώστε:

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του σχολικού έτους 2014-15 των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. του Ν.3475/2006, υποψήφιοι εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που συμμετέχουν στις Ειδικές Πανελλαδικές Εξετάσεις (Ομάδα Α΄), κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, εκτός των αντιστοίχων ή συναφών του πτυχίου τους Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., να δύνανται να δηλώσουν και δεύτερη ομάδα, τις Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων Υγείας – Πρόνοιας ή Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Το αίτημά μας περιορίζεται ΜΟΝΟ για τους αποφοίτους της φετινής χρονιάς, θεωρώντας ότι με την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους 2015-16 θα ΞΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ στα σχολειά μας οι ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟΙ Τομείς και Ειδικότητες, σύμφωνα με τις προεκλογικές δεσμεύσεις της Κυβέρνησης.

Παρακαλούμε για την αποδοχή των δίκαιων και αιτιολογημένων αιτημάτων μας και για τις κατεπείγουσες ενέργειές σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σταμάτης Σταματιάδης

ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Αμπόνης

Ετικέτες: 
ΟΛΤΕΕΕΠΑΛ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ