ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των νοσηλευτών -τριών

Δημοσίευση: 17/02/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με απόφαση του υπουργείου Υγείας καθορίστηκαν τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των νοσηλευτών -τριών ως εξής:

Α. 1. Αρμοδιότητες και καθήκοντα με άμεση ευθύνη του Νοσηλευτή-τριας στην κοινότητα.

1. Η Νοσηλευτική κατ' οίκον επίσκεψη που περιλαμβάνει: Την εφαρμογή νοσηλευτικής διεργασίας. Τη λήψη νοσηλευτικού ιστορικού. Τη διενέργεια κλινικής εξέτασης (επισκόπηση, ακρόαση, ψηλάφηση) Τη νοσηλευτική διάγνωση, σύμφωνα με την ισχύουσα διεθνή ταξινόμηση και τα ισχύοντα νοσηλευτικά πρωτόκολλα. Το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της νοσηλευτικής φροντίδας.

2. Η λήψη ΗΚΓ.

3. Η πρόληψη επιπλοκών χρόνιου κλινοστατισμού με μηχανικά μέσα και με εφαρμογή ασκήσεων.

4. Η περιποίηση και θεραπεία κατακλίσεων.

5. Η περιποίηση στομίας: γαστροστομία, ειλεοστομία, νηστιδοστομία, κολοστομία και εκπαίδευση του ασθενή.

6. Ο καθετηριασμός περιφερικών αγγείων

. 7. Ο καθετηριασμός ουροδόχου κύστης.

8. Η λήψη αίματος για εργαστηριακές εξετάσεις και διασταύρωση ομάδας αίματος.

9. Η εξέταση αίματος και ούρων για σάκχαρο και οξόνη με χρήση stick.

10. Η μέτρηση, καταγραφή, αξιολόγηση των Ζωτικών Σημείων.

11. Η μέτρηση κεντρικής φλεβικής πιέσεως.

12. Η μέτρηση και αξιολόγηση κορεσμού οξυγόνου.

13. Η εφαρμογή κλασσικών θεραπειών πόνου, σύμφωνα με τα ισχύοντα θεραπευτικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα.

14. Η λήψη βιολογικών υλικών για διαγνωστικούς σκοπούς.

15. Η βρογχική παροχέτευση.

16. Η ρινοτραχειακή αναρρόφηση με καθετήρα.

17. Η αντιμετώπιση των μεταβολών της θερμοκρασίας του σώματος.

18. Η περιποίηση τραυμάτων και χειρουργικών τομών.

19. Η κοπή ραμμάτων.

20. Η εκτέλεση δοκιμασιών (ή τεστ) δερμοαντιδράσεων και χορήγηση αντιτετανικού ορού.

21. Η επίδειξη και/ή αξιολόγηση σε έναν ασθενή της χρήσης σπρέι, νεφελοποιητή, δοσομετρική συσκευή εισπνοής ή συσκευή IPPB.

22. Η περιποίηση τραχειόστομου - ενδοτραχειακού σωλήνα - βρογχοαναρρόφηση και εφαρμογή πρωτοκόλλων για αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων

. 23. Η χορήγηση φαρμάκων από όλες τις οδούς.

24. Η χορήγηση θρομβολυτικών σκευασμάτων σύμφωνα με τα ισχύοντα θεραπευτικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα.

25. Η χορήγηση τοπικής αναισθησίας σύμφωνα με τα ισχύοντα θεραπευτικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα.

26. Ο καθετηριασμός φλεβικών γραμμών.

27. Η χορήγηση οξυγόνου.

28. Η χορήγηση εντερικής και παρεντερικής διατροφής.

29. Οι πλύσεις ουροδόχου κύστης, οφθαλμών, και συριγγίων.

30. Καθήκοντα σχολικού νοσηλευτή - τριας όπου προβλέπεται.

31. Ο σχεδιασμός και λήψη μέτρων ασφαλείας για αποφυγή ατυχημάτων.

32. Η συνταγογράφηση φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού όπως: Ήπια αναλγητικά - αντιπυρετικά, βιταμίνες, σίδηρο, φυσιολογικό ορό 0,9%, αντιβηχικά σιρόπια, υπακτικά, αντιδιαρροϊκά, αντιεμετικά, επιδεσμικό υλικό, οξυζενέ, αντισηπτικά διαλείμματα, επιθέματα, σύριγγες, συσκευές ορού, υλικό καθετηριασμού ουροδόχου κύστης, three way, spray κατακλίσεων και τραυμάτων.

33. Η συμβουλευτική υποστήριξη ατόμου με ψυχική διαταραχή και της οικογένειάς του, από τους νοσηλευτές-τριες κατόχους ειδικότητας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας.

2. Αρμοδιότητες και καθήκοντα με άμεση ευθύνη του Νοσηλευτή-τριας στο νοσοκομείο.

1. H εφαρμογή νοσηλευτικής διεργασίας.

2. Η λήψη νοσηλευτικού ιστορικού.

3. Η διενέργεια κλινικής εξέτασης (επισκόπηση, ακρόαση, ψηλάφηση).

4. Η νοσηλευτική διάγνωση, σύμφωνα με την ισχύουσα διεθνή ταξινόμηση και τα ισχύοντα νοσηλευτικά πρωτόκολλα.

5. Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση της νοσηλευτικής φροντίδας.

6. Η συμμετοχή στη διαλογή ασθενών (triage) στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ).

7. Η πρόληψη και έλεγχος των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

8. Η παροχή ανακουφιστικής-παρηγορητικής φροντίδας.

9. Η εκπαίδευση ασθενούς για αυτοφροντίδα και εκπαίδευση οικογενειακών μελών για την συνέχιση φροντίδας του ασθενούς στο σπίτι, τη συμμόρφωση με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, τις επιπλοκές των νόσων, την αντιμετώπιση και φροντίδα αυτών.

10. Η ενημέρωση και εκπαίδευση της οικογένειας σε δικαιώματα, υποχρεώσεις και διαθέσιμες υπηρεσίες που αφορούν στον ασθενή.

11. Η εφαρμογή τεχνικών αποκλιμάκωσης της έντασης και διαχείρισης της ψυχοκινητικής διέγερσης.

12. Η προετοιμασία του ασθενή για την Ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ΗΣΘ) και Συμμετοχή στην εφαρμογή της.

13. Η απομόνωση, διαχείριση και δήλωση κρουσμάτων λοιμωδών - μεταδοτικών νοσημάτων και οιουδήποτε επικίνδυνου παράγοντα για τη δημόσια υγεία.

14. Η αξιολόγηση - αντιμετώπιση αναγκών υγείας ατόμων και παραπομπή σε ειδικούς μέσω συστημάτων τηλε-υγείας.

15. Η λήψη ΗΚΓ.

16. Η πρόληψη επιπλοκών χρόνιου κλινοστατισμού με μηχανικά μέσα και με εφαρμογή ασκήσεων.

17. Η περιποίηση και θεραπεία κατακλίσεων.

18. Η περιποίηση στομίας: γαστροστομία, ειλεοστομία, νηστιδοστομία, κολοστομία και εκπαίδευση του ασθενή.

19. Ο καθετηριασμός περιφερικών αγγείων και παρακέντηση Fistula από τους νοσηλευτές που εργάζονται στις Μονάδες Αιμοκάθαρσης μετά από σχετική εκπαίδευση.

20. Ο καθετηριασμός ουροδόχου κύστης.

21. Η διασταύρωση ομάδας αίματος από τους νοσηλευτές που υπηρετούν στα τμήματα αιμοδοσίας.

22. Η εξέταση αίματος και ούρων για σάκχαρο και οξόνη με χρήση stick.

23. Η μέτρηση, καταγραφή, αξιολόγηση των Ζωτικών Σημείων.

24. Η μέτρηση κεντρικής φλεβικής πιέσεως.

25. Η μέτρηση και αξιολόγηση κορεσμού οξυγόνου.

26. Η εφαρμογή κλασσικών θεραπειών πόνου, σύμφωνα με τα ισχύοντα θεραπευτικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα.

27. Η βρογχική παροχέτευση.

28. Η ρινοτραχειακή αναρρόφηση με καθετήρα.

29. Η αντιμετώπιση των μεταβολών της θερμοκρασίας του σώματος.

30. Η περιποίηση τραυμάτων και χειρουργικών τομών.

31. Η κοπή ραμμάτων.

32. Η εκτέλεση δοκιμασιών (ή τέστ) δερμοαντιδράσεων, και η χορήγηση αντιτετανικού ορού.

33. Η επίδειξη και/ή αξιολόγηση σε έναν ασθενή της χρήσης σπρέι, νεφελοποιητή, δοσομετρική συσκευή εισπνοής ή συσκευή IPPB.

34. Η εκπαίδευση του ψυχικά ασθενή και της οικογένειάς του στη συμμόρφωση με τη φαρμακευτική αγωγή και θεραπεία.

35. Η ΚΑΡΠΑ, η ηλεκτρική ανάταξη, η αντιμετώπιση καταστάσεων shock, και η εφαρμογή πρωτοκόλλων για αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων.

36. Η παραπομπή για απλές διαγνωστικές εξετάσεις από τους νοσηλευτές που εργάζονται στα τμήματα επειγόντων περιστατικών και εξωτερικών ιατρείων βάσει θεραπευτικών νοσηλευτικών πρωτοκόλλων ή κατόπιν ιατρικής υπόδειξης.

37. Η περιποίηση τραχειόστομου - ενδοτραχειακού σωλήνα - βρογχοαναρρόφηση και εφαρμογή πρωτοκόλλων για αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων.

38. Η συμβουλευτική υποστήριξη ατόμου με ψυχική διαταραχή και της οικογένειάς του, από τους νοσηλευτές-τριες κατόχους ειδικότητας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας.

3. Αρμοδιότητες και καθήκοντα Νοσηλευτών-τριών κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης.

1. Η χορήγηση φαρμάκων από όλες τις οδούς.

2. Η χορήγηση θρομβολυτικών σκευασμάτων σύμφωνα με τα ισχύοντα θεραπευτικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα.

3. Η χορήγηση στελεχιαίας και τοπικής αναισθησίας σύμφωνα με τα ισχύοντα θεραπευτικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα.

4. Η χορήγηση οξυγόνου.

5. Η ρινογαστρική διασωλήνωση

6. Η χορήγηση εντερικής και παρεντερικής διατροφής

7. Ο συντονισμός μεταμοσχεύσεων από νοσηλευτές που εργάζονται σε Μονάδες Μεταμόσχευσης Οργάνων μετά από εκπαίδευσή τους στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων.

8. Η μετάγγιση αίματος και παραγώγων. Πρόληψη και αντιμετώπιση επιπλοκών μετά από μετάγγιση αίματος και παραγώγων.

9. Η διενέργεια περιτοναϊκής κάθαρσης, αιμοκάθαρσης και εκπαίδευση της οικογένειας και του αρρώστου.

11. Οι πλύσεις ουροδόχου κύστης, οφθαλμών, ώτων, παραρρινικών κοιλοτήτων, και συριγγίων.

12. Η φροντίδα εγκαυματία ανάλογα με το βαθμό εγκαύματος.

13. Η εφαρμογή και αφαίρεση δερματικών και σκελετικών έλξεων.

14. Η ακινητοποίηση κατάγματος σε επείγουσες καταστάσεις στα πλαίσια παροχής πρώτων βοηθειών.

15. Η λήψη αίματος για εργαστηριακές εξετάσεις και καθετηριασμός περιφερικών αγγείων στα ΤΕΠ και τα Εξωτερικά Ιατρεία.

 Ισχύουσες Διατάξεις

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Π.δ. 351/1989 «Καθορισμός Επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των τμημάτων α)Νοσηλευτικής, β) Μαιευτικής, γ) Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας και δ) του Τμήματος Διοίκησης μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α' 159) και της υπ' αριθ. Γ6γ5740/1968 υπουργικής απόφασης «Περί εγκρίσεως του Κανονισμού καθηκόντων νοσηλευτικού προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Β' 172), όπως ισχύουν κάθε φορά.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ