ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Επιστολή Τ. Κουράκη στα 5 από τα 60 Π. Πειραματικά Σχολεία

Δεν έχει εξασφαλισθεί κονδύλι για τη διενέργεια εισαγωγικών εξετάσεων με τον τρόπο που έχει συμβεί τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη.
Δημοσίευση: 09/03/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ο Αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκης, με επιστολή προς τα πέντε ιστορικά Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία αναφέρει ότι

Α. Προωθείται νομοθετική ρύθμιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με την οποία θα χαρακτηρισθούν ως «Πρότυπα» τα εξής γυμνάσια: Π.Π.Γ. Ιωνιδείου Σχολής, Βαρβάκειο Π.Π.Γ., Π.Π.Γ. Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, Π.Π.Γ. Αναβρύτων, Π.Π.Γ. Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.

Β. Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες να γνωμοδοτήσουν σχετικά με τα κριτήρια και τον τρόπο εισαγωγής μαθητών/τριών στην Α΄ Γυμνασίου.

Γ. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι δεν έχει εξασφαλισθεί από την παραιτηθείσα Δ.Ε.Π.Π.Σ. κάποιο κονδύλι για τη διενέργεια εισαγωγικών εξετάσεων με τον τρόπο που έχει συμβεί τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη.

Δ. Έτσι, δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει κεντρικό βαθμολογικό κέντρο και να διορθωθούν τα γραπτά με τη συνδρομή εκπαιδευτικών από άλλες σχολικές μονάδες ούτε και να υπάρξει κεντρική επιτροπή θεμάτων.

Ε. Στη γνωμοδότησή τους οι προαναφερθείσες πέντε σχολικές μονάδες θα καταλήξουν με μια διαδικασία τριών φάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, μέχρι και την Τετάρτη 18/03/2014 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι εξής συνεδριάσεις με τη σειρά που ακολουθούν:

1) Συνεδρίαση Σχολικού Συμβουλίου (άρθρο 51 του νόμου 1566/1985) Οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας, το Δ.Σ. του Συλλόγου γονέων, οι εκπρόσωποι του 15/μελούς συμβουλίου των μαθητών/τριών (που θα ορισθούν με απόφαση του 15/μελούς) και ο εκπρόσωπος του Δήμου θα ανταλλάξουν απόψεις όσον αφορά τα κριτήρια και τον τρόπο εισαγωγής των μαθητών/τριών στην Α΄ Γυμνασίου. Για όποια γυμνάσια υπάρχουν σύλλογοι αποφοίτων, μπορούν να καταθέσουν εγγράφως την άποψή τους στη Διεύθυνση του γυμνασίου και αυτή να ακουστεί στη συνεδρίαση του Σχολικού Συμβουλίου. Η συνεδρίαση αυτή θα έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα.

2) Συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, παρουσία των μελών του ΕΠΕΣ Στο πνεύμα της συνεργασίας που προβλέπεται και στο άρθρο 41, παρ. 2 του νόμου 3966/2011, τα μέλη του ΕΠΕΣ θα παραστούν στη συνεδρίαση του Συλλόγου διδασκόντων που θα πραγματοποιηθεί με το ίδιο θέμα. Ο Σύλλογος διδασκόντων θα καταλήξει στην πρότασή του, όσον αφορά τα κριτήρια και τον τρόπο εισαγωγής των μαθητών/τριών, λαμβάνοντας υπόψη του τους προβληματισμούς που θα έχουν αναπτυχθεί στο Σχολικό Συμβούλιο, τις αντικειμενικές δυνατότητες της σχολικής μονάδας (ως προς την υλικοτεχνική δομή και το εκπαιδευτικό προσωπικό) και τις απόψεις που πιθανόν να εκφράσουν τα μέλη του ΕΠΕΣ.

3) Συνεδρίαση ΕΠΕΣ Το ΕΠΕΣ, λαμβάνοντας πολύ σοβαρά υπόψη την άποψη του Συλλόγου διδασκόντων, ο οποίος θα φέρει και το βάρος της όλης διαδικασίας, εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. τα κριτήρια και τον τρόπο εισαγωγής των μαθητών/τριών στην Α’ Γυμνασίου. Στην εισήγησή του επισυνάπτει και αντίγραφο της πράξης της συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων. Η εισήγηση πρέπει να έχει σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (depps@minedu.gov.gr ) μέχρι την Τετάρτη 18/03/2015 και έντυπα μέχρι τη Παρασκευή 20/03/2015.

Η Βουλευτής Νίκη Κεραμέως

Με απογοήτευση διαπιστώνουμε ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Αναστάσιος Κουράκης, απέστειλε χθες επιστολή προς 5 μόνο από τα σημερινά 60 Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία με το αιτιολογικό ότι τα σχολεία αυτά «θα ορισθούν με νομοθετική ρύθμιση ως πρότυπα».

Τα παραπάνω τονίζει με δήλωσή της η Βουλευτής Νίκη Κεραμέως και υπογραμμίζει τα εξής:

Α. Συγκεκριμένα, το έγγραφο απευθύνεται στα γυμνάσια Ιωνίδειο Σχολή, Βαρβάκειο, Αναβρύτων, Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων και Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης, και τους ζητείται να γνωμοδοτήσουν σχετικά με τα κριτήρια και τον τρόπο εισαγωγής μαθητών/τριών στην Α’ Γυμνασίου των σχολείων αυτών αφού τεθεί σε εφαρμογή ο νέος νόμος που δρομολογεί το Υπουργείο (σημειωτέον ότι δεν έχει ακόμη κατατεθεί κανένα σχετικό νομοσχέδιο προς ψήφιση στη Βουλή).

Β. Πρόκειται για μία ατυχή προώθηση τοις πράγμασι των εξαγγελιών του Υπουργείου Παιδείας: - χωρίς να έχει προηγηθεί – εν γνώσει μας τουλάχιστον – οποιαδήποτε αξιολόγηση ή μελέτη του ισχύοντος καθεστώτος του Ν 3966/2011, - χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς (εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές), - χωρίς να έχει παρασχεθεί οποιαδήποτε εξήγηση σχετικά με τα κριτήρια επιλογής των 5 αυτών προτύπων σχολείων και με μόνη αναφορά στην ιστορικότητά τους• χωρίς να εξηγείται 1) πώς η ιστορικότητα είναι διασφάλιση της ποιότητας, 2) πως, ακόμη και να ήταν διασφάλιση της ποιότητας, γιατί τότε δεν έχουν συμπεριληφθεί στις εξαγγελίες του Υπουργείου και πληθώρα άλλων ιστορικών προτύπων πειραματικών σχολείων, 3) γιατί αποκλείονται όλα (με εξαίρεση ενός) τα πρότυπα πειραματικά σχολεία που βρίσκονται σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας εκτός Αττικής (δεδομένου ότι τα 4 από τα 5 σχολεία που έχουν επιλεγεί ως πρότυπα βρίσκονται εντός Αττικής), - χωρίς να έχει απαντηθεί καμία από τις πολυάριθμες ερωτήσεις των βουλευτών κομμάτων της αντιπολίτευσης που καταθέσαμε στη Βουλή προς τον Υπουργό Παιδείας μετά από σειρά αντικρουόμενων εξαγγελιών της ηγεσίας του Υπουργείου επί του θέματος.

Γ. Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να αναστείλει κάθε ενέργεια εφαρμογής των εξαγγελιών του μέχρις ότου αξιολογηθεί το ισχύον καθεστώς του Ν 3966/2011 και πραγματοποιηθεί ουσιαστικός διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς και με τον σημαντικό αριθμό βουλευτών κομμάτων της αντιπολίτευσης που έχουν καταθέσει ερωτήσεις και δηλώσεις σχετικά με τις έως τώρα σχετικές εξαγγελίες του Υπουργείου. Οι παραπάνω ενέργειες επιβάλλονται αφενός από σεβασμό σε έναν θεσμό, που παρέχει υψηλή ποιότητα δημόσιας, δωρεάν και πρωτοποριακής εκπαίδευσης για πάνω από 150 χρόνια στη χώρα μας και αφετέρου γιατί έτσι θα χτιστούν ευρύτερες συναινέσεις στα άκρως σημαντικά θέματα της παιδείας.

Σχόλια (9)

 
ss
14 Μαρ 2015 11:07

Οι σύλλογοι καθηγητών των αντίστοιχων Λυκείων και τα αντίστοιχα όργανα δεν πρέπει να ερωτηθούν αφού θα κληθούν να συνδράμουν σε κάθε περίοτωση; Αλλη μια ένδειξη σφαλμάτων στη διοίκηση-γνώση των σχολικών μονάδων!

 
alphap
09 Μαρ 2015 14:21

Πέσαμε σε ερασιτέχνες και άσχετους !!

 
pesan oi maskes
08 Μαρ 2015 08:17

ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΚΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΛΙΓΑ. ΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΑ ΠΠΣ (ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ) ΜΟΝΟ ΑΛΛΟΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΛΕΝΕ (ΜΑΛΛΟΝ ΛΕΩ ΕΓΩ, ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΠΕΣΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΣΩΘΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΠΣ, ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ Η ΚΑΚΟ).

ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΕΜΜΟΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ (ΑΣ ΔΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ-ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ).

ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ -Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ- ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΙΑ. ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ. ΔΕ ΒΟΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, Η ΠΡΩΗΝ ΑΡΙΣΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΚΑΗΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΌ ΤΗ ΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΜΩΣ ΠΑΝΤΑ ΕΤΣΙ ΓΙΝΕΤΑΙ.
ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΦΟΡΜΕΣ.
ΠΩΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ΑΥΤΟ;

 
reeeeeeeeeeeee
07 Μαρ 2015 20:51

Πάντως οι περσινές εξετάσεις έγιναν και ο κόσμος πρέπει να πληρωθεί.

 
NM
07 Μαρ 2015 20:48

Αν το πρόβλημα είναι τα 15 χιλιάρικα ας ανοίξει ένα λογαριασμό σε τράπεζα και χιλιάδες γονείς θα πληρώσουν ευχαρίστως για να πάνε τα παιδιά τους σε καλά σχολεία.

Το πραγματικό πρόβλημα είναι η αριστερή άποψη της εξίσωσης προς τα κάτω.

 
ss
07 Μαρ 2015 15:47

Εκτός θεσμικού πλαισίου είναι οι ζητούμενες ενέργειες με την επιστολή του Κουράκη. Πρόκειται για μη νόμιμη διαδικασία. Θα πρέπει να αφήσουν ΟΛΑ τα σχολεία να λειτουργήσουν ήρεμα αυτή τη χρονιά με την ισχύουσα νομοθεσία.

 
Κώστας
07 Μαρ 2015 14:26

Για τις περσινές εξετάσεις οι βαθμολογητές δεν πληρωθήκαμε ακόμα!

 
Αναστάσιος Κουτσουκος
07 Μαρ 2015 12:03

Ο κ. Κουράκης Τάσος προν τιμή του επαναφέρει την ορθή επιστημονική διάκριση Πειραματικού και Προτύπου που πολλοί Σύμβουλοι και Διευθυντές αγνοούσαν.Πρέπει να αλλάξουν οι Πρόεδροι των ΕΠΕΣ και να κριθούν νέοι Διευθυντές Πειραματικών. Δρ Κουτσ. Αν.Διδάκτωρ .

 
Φυσικός
07 Μαρ 2015 09:38

Πάντως για τις περσινές εξετάσεις ακόμα να πληρωθούμε.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.