ΜΑΘΗΤΕΣ

Καταργείται η αναπλήρωση των χαμένων ωρών λόγω μαθητικών καταλήψεων τις ημέρες του Πάσχα

Η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας
Δημοσίευση: 22/03/2015
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με εγκύκλιο που υπέγραψε ο Αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκης (Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο) γίνεται γνωστό στους Διευθυντές και εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων και Λυκείων ότι το υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την αναπλήρωση διδακτικών ωρών στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

1. Η παράγραφος 10 του άρθρου 1 του Π.Δ. 104/1979 (Α΄ 23), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 170/2013 (Α΄ 274), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«10. Σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών, η αναπλήρωσή τους εξασφαλίζεται με τους ακόλουθους τρόπους:

α) Περικοπή περιπάτων και εκδρομών.

β) Περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών και

γ) Αξιοποίηση των σχολικών εορτών (πραγματοποιούνται και οι εορτές και τα μαθήματα).

Με την παύση της λειτουργίας του σχολείου και μέχρι να ομαλοποιηθεί η λειτουργία του, ο Δ ευθυντής συγκαλεί ανά βδομάδα το Σχολικό Συμβούλιο, προς τον σκοπό αντιμετώπισης της κατάστασης και διατύπωσης γνώμης για την προσήκουσα διαδικασία αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί.

Μόλις ομαλοποιηθεί η λειτουργία του σχολείου, ο Διευθυντής συγκαλεί αμέσως και εκτάκτως το Σχολικό Συμβούλιο.

Το Σχολικό Συμβούλιο υποβάλει πρόταση στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα σε πέντε ημέρες από την έναρξη λειτουργίας του σχολείου, σχετικά με την διαδικασία αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί, με γνώμονα την όσο το δυνατόν αρτιότερη ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης.

Η διαδικασία ανα πλήρωσης των απολεσθεισών ωρών διδασκαλίας πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα τρίμηνο/τετράμηνο από την ομαλοποίηση της λειτουργίας του σχολείου.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εισηγείται τον τρόπο αναπλήρωσης των μαθημάτων και της ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Την απόφαση για την αναπλήρωση λαμβάνει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκ παίδευσης».

2. Ειδικά για το σχολικό έτος 2014-2015, σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης της διδακτέας ύλης με τους τρόπους που προβλέπονται στην παρ.10 του άρθρου 1 του Π.Δ. 104/1979 (Α΄ 23) όπως αυτή αντικαθίσταται με την παρ. 1 του παρόντος, παρέχεται επιπρόσθετα η δυνατότητα αναπλήρωσης των απολεσθεισών ωρών διδασκαλίας με αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος.

Τι όριζε το ΠΔ Π.Δ. 170/2013 (Α΄ 274)

Το ΠΔ Π.Δ. 170/2013 (Α΄ 274),το οποίο καταργεί ο κ. Κουράκης όριζε τα εξής:

«10. Σε περίπτωση που η λειτουργία σχολικής μονάδας διακόπτεται λόγω κατάληψης για περισσότερες από τρεις εργάσιμες ημέρες, το διδακτικό έτος στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα παρατείνεται για όσες ημέρες διήρκησε η κατάληψη πέραν των τριών εργάσιμων ημερών.

Η διακοπή της διδασκαλίας των μαθημάτων ή και των εξετάσεων καθώς και η χρονική της διάρκεια διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Με την ίδια απόφαση, η οποία επικυρώνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρατείνεται αναλόγως και η διάρκεια του διδακτικού έτους και ορίζεται ο χρόνος λήξης του.

Οι απώλειες διδακτικών ωρών, που προκύπτουν από τη διακοπή της διδασκαλίας των μαθημάτων λόγω κατάληψης για χρονικό διάστημα έως και τρεις εργάσιμες ημέρες, αναπληρώνονται κατά το χρονικό διάστημα των διακοπών του Πάσχα.».

Η ΟΛΜΕ

Θυμίζουμ εότι προ ημερών η  ΟΛΜΕ με επιστολή που απέστειλε προς την πολιτιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, ζητά:

1. Να καταργηθεί η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Ν.2811/2000), που προβλέπει ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μηνών για τους «καταληψίες» μαθητές

2. Να καταργηθούν το Π.Δ. 170/2013 (ΦΕΚ Α΄ 274) και οι υπουργικές αποφάσεις που ορίζουν τον τρόπο αναπλήρωσης των χαμένων διδακτικών ωρών, λόγω των μαθητικών καταλήψεων.

Η ΟΛΜΕ θεωρεί ότι η σχετική νομοθεσία αφαιρεί τη δυνατότητα από τον Σύλλογο Διδασκόντων να αποφασίζει για τον προσφορότερο τρόπο αναπλήρωσης των χαμένων ωρών και προτείνει στην πολιτική ηγεσία « Ο Σύλλογος Διδασκόντων σε κάθε σχολείο να είναι αρμόδιος να αποφασίσει ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος για την κάλυψη των ωρών».

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

Η ΟΛΜΕ έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι ενώ οι μαθητές μας βρίσκονται αντιμέτωποι με τα άλυτα και χρονίζοντα προβλήματα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και της σχολικής καθημερινότητας και κινητοποιούνται, αντιδρώντας στις απαράδεκτες και ταξικές συνθήκες μόρφωσης και εκπαίδευσής τους, αντιμετωπίζουν την παλιά και «δοκιμασμένη» πρακτική της δυσφήμησης και ποινικοποίησης των αγώνων τους.

Οι μαθητικές καταλήψεις είναι ταυτόχρονα σύμπτωμα και αντίδραση στη χρόνια κρίση που μαστίζει το εκπαιδευτικό σύστημα και στο ζοφερό μέλλον που επιφυλάσσουν στη νέα γενιά η χρεοκοπημένη «κοινωνία της αγοράς» και οι πολιτικές που την υπηρετούν.

Το μαθητικό κίνημα, στο πλαίσιο της αυτονομίας του, μπορεί να καθορίζει τα αιτήματά του καθώς και τους τρόπους ανάδειξης και διεκδίκησής τους.

Στηρίζουμε τις προσπάθειές των μαθητών μας να ασκούν ανεμπόδιστα τα δημοκρατικά τους δικαιώματα, να λαμβάνουν αποφάσεις και να τις υλοποιούν μέσα από τα αντιπροσωπευτικά, συλλογικά τους όργανα.

Γιατί μέσα από τη διαδικασία αυτή οι μαθητές μας ασκούνται στη δημοκρατία και εξελίσσονται σε ενεργούς πολίτες με κριτική σκέψη.

Το υπουργείο παιδείας με υποκριτικό και αντιπαιδαγωγικό τρόπο προσπάθησε μέχρι τώρα να αντιμετωπίσει το «πρόβλημα» των μαθητικών καταλήψεων με τη λογική της καταστολής, απειλών και εκβιασμού των μαθητών και της εκπαιδευτικής κοινότητας δημιουργώντας επιπλέον προβλήματα.

Κάθε παρέμβαση κι επέμβαση στα σχολεία παραγόντων, που δεν έχουν σχέση με την εκ¬παι¬δευ¬τι¬κή κοινότητα (εισαγγελείς, αστυνομία), διαταράσσει με το χειρότερο τρόπο την εκπαιδευτική λειτουργία.

Ζητάμε να καταργηθεί η σχετική νομοθεσία που αφαιρεί τη δυνατότητα από τον Σύλλογο Διδασκόντων να αποφασίζει για τον προσφορότερο τρόπο αναπλήρωσης των χαμένων ωρών.

Ο σύλλογος διδασκόντων σε κάθε σχολείο είναι αρμόδιος να αποφασίσει ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος για την κάλυψη των ωρών.

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ ζητάει από την ηγεσία του υπουργείου παιδείας:

1. Να καταργηθεί η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που ποινικοποιεί τις κινητοποιήσεις των μαθητών (Ν.2811/2000)

2. Το Π.Δ. 170/2013 (ΦΕΚ Α΄ 274)

3. Η με αρ. πρωτ. 139628/Γ2/01-10-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2530).

4. Το με αρ. πρωτ. 48508/Γ2/31-03-2014 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

Σχόλια (5)

 
Διαφορετικότητα
25 Μαρ 2015 01:11

Οι άνθρωποι είναι κανονικοί μπαχαλάκηδες και με την βούλα.
"Και τα παιδάκια, φυσικά, από αρνάκια γίνονται κατσικάκια. Αρχίζουν μετά νά χτυπούν άσχημα καί τούς γονείς τους και τους δασκάλους και αυτούς που τα κυβερνούν. Τα κάνουν όλο άνω-κάτω : συλλα­λητήρια, καταλήψεις, αποχή από τα μαθήματα. Και τελικά όταν θα φθάσουν νά ξεκοιλιάσουν αυτούς που τα κυβερνούν, τότε θα βάλουν και αυτοί μυαλό." (Λόγοι Γ. Παϊσίου, τ. Α, Σουρωτή, 1999, 299-301)"

 
Ηλίας
23 Μαρ 2015 11:19

Σήμερα ήρθε έγγραφο σχετικά με το πως θα αναπληρώσουμε τις δύο εβδομάδες που χάθηκαν λόγω κατάληψης.

Μας συγχωρείτε αγαπητοί μου προϊστάμενοι που δεν σας περιμέναμε! Μας συγχωρείτε που βλέποντας τη δική σας κωλυσιεργία πήραμε την κατάσταση (οι περισσότεροι) στα χέρια μας , αλλάξαμε τον προγραμματισμό μας βάση των δεδομένων που έσεις διαμορφώσατε για λογαριασμό μας και κάναμε τη δουλεία μας όπως μπορούσαμε καλύτερα.

Συγγνώμη που δεν περιμέναμε μέχρι τελευταία στιγμή... Ελπίζω του χρόνου να τα πάτε καλύτερα!

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
22 Μαρ 2015 19:00

ο καταλληλότερος τρόπος για την κάλυψη των ωρών απο καταλήψεις είναι η αναπλήρωση τους στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
επειδή οι καταλήψεις (αποχή απο τα μαθήματα να λέγεται) είναι υπαιτιότητα των μαθητών που δεν θέλουν να κάνουν μάθημα δεν φταίνε σε τίποτα οι καθηγητές να χάνουν εκδρομές κ.λ.π
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΩΡΩΝ.ετσι και οι μαθητές δεν θα καταφεύγουν στις καταλήψεις ετσι γιατί μας γουστάρει.

 
lena
22 Μαρ 2015 15:35

Δηλαδή μ'ενα σμπάρο δυο τριγόνια : κάθε φορά που θα έχουμε αιτήματα, εμείς οι ενήλικοι αγωνιστές καθηγητές θα μπορούμε επιτέλους ατιμώρητα να προτρέπουμε τους ανήλικους μαθητές μας να κάνουν κατάληψη κι έτσι δε θα χρειάζεται να εκτιθέμεθα κάνοντας απεργίες και χάνοντας μέρος από το μισθό μας. Με την ομαλή λειτουργία του σχολείου και τη μόρφωσή τους θα ασχοληθούμε τώρα ;

 
an
22 Μαρ 2015 13:40

Πολύ ωραία, να δουμε ποσα σχολικά συμβούλια θα πραγματοποιηθουν για να βγεί η τελική πρόταση. Όταν βέβαια κανει πρόσκληση για σχολικο συμβούλιο ο δντης (απόγευμα φυσικά η συνεδρίαση) προσέρχονται ελάχιστοι, οι λιγότεροι απο το Συλλογο διδασκόντων, εξαλλου δεν είναι υποχρεωτικό, δεν χαλάνε τα απογευματα τους, ασε που αρκετοί μενουν καμποσα χιλιόμετρα μακριά. Ωραία μεταβίβαση ευθυνων στο όνομα της συλλογικότητας, μονο που η πρακτικη μπάζει νερά.....
Ευτυχώς που θα αναλαβουν οι εκλεγμενοι απο το Συλλογο δντες καετσι γλιτωσουμε και αυτο τι βασανιστήριο οι αποχωρουντες. Αντε καλο κουραγιο στους αιρετούς.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.