ΒΟΥΛΗ

Αντικατάσταση της διδασκαλίας των Γερμανικών με την Ιταλική, Ρώσικη, Ισπανική ή Αραβική γλώσσα ζητά κυβερνητικός Βουλευτής

Δημοσίευση: 26/03/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

1. Ποιο είναι το σχέδιο του υπουργείου για την εκμάθηση 2ης ξένης γλώσσας στο δημοτικό σχολείο και από ποια τάξη θα ξεκινά;

2. Προτίθεται το υπουργείο σας, στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού, να αντικαταστήσει τη διδασκαλία των Γερμανικών με τη διδασκαλία της Ιταλικής ή Ρώσικης ή Ισπανικής ή Αραβικής γλώσσας;

3. Προτίθεται το Υπουργείο σας να προβεί σε διακρατική συμφωνία με την Ιταλία για τη δημιουργία προγράμματος εκμάθησης των Ιταλικών ως 2ης ξένης γλώσσας σε όλα τα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και την ταυτόχρονη εκμάθηση της Ελληνικής σε όλα τα δημόσια δημοτικά σχολεία της Νοτίου Ιταλίας και Σικελίας;

Τα παραπάνω ερωτήματα θέτει ο κυβερνητικός Βουλευτής (ΑΝΕΛ) Ν. Νικολόπουλος, με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, προς τον υπουργό Παιδείας Αριστείδη Μπαλτά.

Ειδικότερα η ερώτηση του Βουλευτή, έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Από το σχολικό έτος 2009-2010 μέχρι και σήμερα, το Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου βρίθει αναφορών, ερωτήσεων, επίκαιρων ερωτήσεων, επερωτήσεων και επίκαιρων επερωτήσεων από Μέλη όλων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων που συνθέτουν το Ελληνικό Κοινοβούλιο, σχετικά με το ζήτημα της παρούσας.

Δυστυχώς, η αναγκαιότητα της σταδιακής προώθησης της διδασκαλίας και δεύτερης ξένης γλώσσας στη Δημόσια Εκπαίδευση (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια) παραπέμπεται στις καλένδες.

Πληροφορούμαστε, εντούτοις, ότι επανεξετάζεται η εισαγωγή της Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας, ως γλωσσών επιλογής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στο πλαίσιο της συνολικής αναμόρφωσης των Ωρολογίων και Αναλυτικών Προγραμμάτων.

Η Ισπανική, η Ρωσική και η Ιταλική γλώσσα είναι από τις σημαντικότερες γλώσσες στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό και πρέπει να είναι στις προθέσεις μας η αναβάθμιση της διδασκαλίας τους στο εθνικό σύστημα παιδείας. Εν αντιθέσει με την απουσία προσφοράς της διδασκαλίας και της δεύτερης ξένης γλώσσας (Ιταλικής, Ισπανικής) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, με την Πράξη (Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση), του Μέτρου 2.2, του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Γ’ ΚΠΣ), η δεύτερη ξένη γλώσσα (Γαλλική, Γερμανική) εισήχθη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού) με την υπ’ αρ. Φ.12/773/77094/28-07-2006 Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 1139/2006) και συστάθηκαν κλάδοι εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ 05 (Γαλλικής) και ΠΕ 07 (Γερμανικής) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με την υπ’ αρ. 50200/Δ1/04-05-2012 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ B’ 1493/2012).

Το πρόβλημα έγκειται στην έλλειψη μακροπρόθεσμου εθνικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού για τη δημόσια ξενόγλωσση εκπαίδευση, που παρέχει το εκπαιδευτικό μας σύστημα, δεδομένου, ότι δεν έχει θεσμοθετηθεί μέχρι και σήμερα ένα ενιαίο πλαίσιο για τον καινοτόμο θεσμό του διδακτικού αντικειμένου της δεύτερης ξένης γλώσσας, με γνώμονα το σεβασμό στις γλώσσες της Ευρώπης και την αντιμετώπισή τους ως ισοτίμων μεταξύ τους.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να υπογραμμίσω, ότι η διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας στους μαθητές του Δημοτικού αποτελεί κι ένα αποτελεσματικό εργαλείο ενός κράτους για τη διάδοση του πολιτισμού και της κουλτούρας της χώρας αυτής στην νεολαία μας. Άρα, είναι σαφές, ότι το κράτος μας έχει τη δυνατότητα της κατά βούλησης προώθησης ή μη της γλώσσας και του πολιτισμού αυτής της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να ειπωθεί, ότι η Γερμανική γλώσσα, κατά τα τελευταία 20 έτη, έχει παραλόγως προωθηθεί και στηριχθεί από το Ελληνικό κράτος σε υπερβολικό βαθμό σε σχέση με άλλες, εξίσου αν όχι σημαντικότερες γλώσσες σε παγκόσμιο επίπεδο όπως η Ισπανική, η Ρωσική, η Αραβική και η Ιταλική.

Δεν πρέπει, συνεπώς, να παραπονούμαστε διαρκώς για τη γιγάντωση ενός μέλους κράτους της ΕΕ, όταν εμείς οι ίδιοι και χωρίς να μας επιβάλλεται, κάνουμε την επιλογή να στηρίζουμε τη διάδοση της γλώσσας, την κουλτούρας και των εθίμων λαών, οι οποίοι, σε γενικές γραμμές, αποδεδειγμένα έχουν συστηματικά βλάψει τη χώρα μας και έχουν αντιταχθεί σε νόμιμα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Στον αντίποδα, το Ελληνικό κράτος, εντελώς παράλογα, δεν υποστηρίζει τη διάδοση της γλώσσας και του πολιτισμού σημαντικών χωρών, με τις οποίες μας συνδέει μακραίωνη ιστορικά φιλία και συνεργασία όπως π.χ. η Ρωσία, η Αίγυπτος κλπ.

Παραθέτω, δε, τα στοιχεία διάδοσης γλωσσών εξαιρώντας για ευνόητους λόγους τα ινδικά (Bengali + Hindu) και τα Κινεζικά.

Βλέπουμε ότι ομιλούνται: Ισπανικά από 500 εκ., Αραβικά από 450 εκ., τα Ρωσικά από 250 εκ.

Περαιτέρω, σημειώνω, ότι οι έξι επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ είναι οι: Αραβικά, Κινέζικα, Αγγλικά, Γαλλικά, Ρωσικά, Ισπανικά.

Κατά συνέπεια, θεωρώ, ότι το Υπουργείο σας θα πρέπει άμεσα να νομοθετήσει το νέο μακροπρόθεσμό πρόγραμμα για τη δημόσια ξενόγλωσση εκπαίδευση, όπου στο Δημοτικό σχολείο, πέραν της Αγγλικής γλώσσας, θα εισάγεται ως δεύτερη ξένη γλώσσα στην 5η δημοτικού μία εκ των: Ισπανικών, Ρωσικών, Αραβικών και Ιταλικών.

Τα Γερμανικά προτείνεται να παραμείνουν μόνο για τα παιδιά που ήδη τα διδάσκονται, αλλά όχι για τα νέα παιδιά της 5ης Δημοτικού, του σχολικού έτους 2015-2016.

Όσον αφορά στην φίλη και γείτονα χώρα Ιταλία, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι ιστορικοί δεσμοί πολιτισμού και αίματος που μας συνδέουν, ειδικά με το λαό της Νότιας Ιταλίας, πράγμα που σημειώθηκε και στη συνάντηση του Πρωθυπουργού της χώρας μας με τον Ιταλό ομόλογο του αλλά και όπως υπογραμμίστηκε από το συμβολικό δώρο που του έκανε, το οποίο ήταν ένα CD με παραδοσιακά τραγούδια των ελληνόφωνων χωριών της Ν. Ιταλίας.

Κατά συνέπεια, θα μπορούσε να ξεκινήσει η δημιουργία μιας κοινής πρότασης-προγράμματος Ελλάδας – Ιταλίας για την αμοιβαία υποχρεωτική εκπαίδευση των Ιταλικών ως 2η ξένη γλώσσα σε όλα τα ελληνικά δημόσια δημοτικά σχολεία και την παράλληλη υποχρεωτική εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας σε όλα τα δημοτικά σχολεία της Νοτίου Ιταλίας (συγκεκριμένα στις περιοχές: Απουλία, Καλαβρία, Καμπανία, Βασιλικάτα και Σικελία), το οποίο διαφαίνεται ότι θα χρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκούς πόρους των δυο κρατών μας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

1. Ποιο είναι το σχέδιο του υπουργείου για την εκμάθηση 2ης ξένης γλώσσας στο δημοτικό σχολείο και από ποια τάξη θα ξεκινά;

2. Προτίθεται το υπουργείο σας, στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού, να αντικαταστήσει τη διδασκαλία των Γερμανικών με τη διδασκαλία της Ιταλικής ή Ρώσικης ή Ισπανικής ή Αραβικής γλώσσας;

3. Προτίθεται το Υπουργείο σας να προβεί σε διακρατική συμφωνία με την Ιταλία για τη δημιουργία προγράμματος εκμάθησης των Ιταλικών ως 2ης ξένης γλώσσας σε όλα τα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και την ταυτόχρονη εκμάθηση της Ελληνικής σε όλα τα δημόσια δημοτικά σχολεία της Νοτίου Ιταλίας και Σικελίας; Ο ερωτών βουλευτής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των «ΑΝ.ΕΛ.» Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Σχόλια (4)

 
Ελεύθερος
26 Μαρ 2015 18:12

Έχει απόλυτο δίκαιο ο κύριος Νικολόπουλος. Πρέπει επί τέλους η προσφάτως συντελεσθείσα αποικιοποίησή μας να σταματήσει αμέσως και δραστικώς. Αρκετό καιρό χρυσοπληρώνουμε τα εισαγόμενα προϊόντα των Γερμανών .

Επίσης, είναι συγκινητική η για πρώτη φορά στα νεώτερα χρόνια μέριμνα για τους, Ελληνόφωνους και μη, Έλληνες της Κάτω Ιταλίας (Μεγάλης Ελλάδος - Magna Graecia). Mακάρι να εισακουσθεί η πρότασή του.

 
pp
26 Μαρ 2015 12:55

κ. Νικολόπουλε, αντι να δημιουργείτε διαρκώς νέους εχθρούς, τώρα τους γερμανούς, σας θυμίζω ότι ο μεγαλύτερος εχθρός των Ελλήνων είναι ο Νεοέλληνας. Αυτό γιατί δεν το λέτε στον ελληνικό λαό.
Ως Έλληνας-παιδί μεταναστών. γεννημένος στη Γερμανία, σας υπενθυμίζω ότι τους γονείς μας τη δεκαετία του 60 δεν τους ξαπόστειλε στις φάμπρικες της Γερμανίας η Γερμανία, αλλά η μητέρα Ελλάδα. Η Γερμανία μας έκανε ανθρώπους, μας έδωσε δουλειά, η Ελάδα μας πέταξε άρον-άρον. Έλεος, ο λαικισμός έχεια τα όριά του..

 
A. Π.
26 Μαρ 2015 11:02

Πιθανόν ο κ. βουλευτής δεν έχει λόγους να λάβει υπόψη τα εξής
1. Την άρρηκτη σχέση της ελληνικής με τη γερμανική γλώσσα: δομή και λεξιλόγιο
2. Τη διαμονή εδώ και δεκαετίες ελληνικών πληθυσμών στη Γερμανία και τη σχέσεις των δύο χωρών με βάση αυτή την παράμετρο
3. Τη σημασία της ελληνικής φιλοσοφίας και θεολογίας στον ακαδημαϊκό χώρο της Γερμανίας
4. Τη σταθερή εισροή χρηματων για τον τουρισμό από τις επισκέψεις Γερμανών στην Ελλάδα
5. Τον ουσιαστικό ρόλο του αρχαιότερου ινστιτούτου (Γκαίτε) που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα
6. Το μέγεθος της Γερμανίας ως οικονομικό πρόσημο στον κόσμο
7. Τη γερμανική γλώσσα ως σημαντική γλώσσα εντός της ΕΕ και της Ευρωζώνης

Κ. Βουλευτά, η εκπαίδευση οφείλει να προσφέρει δυνατότητες εκμάθησης γλωσσών με προγράμματα στήριξης από την ΕΕ και το πράττει για γλώσσες μελών της. Σε αυτό ασφαλώς συμπεριλαμβάνονται η ιταλική και η ισπανική.
Η πρόταση για εξοβελισμό της γερμανικής δεν μπορεί να διακατέχεται από όποιες ιδεολογικές φορτίσεις κανενός μας. Το ποιοι είμαστε και πού πάμε εξαρτάται από εμάς. Το άλλοθι ότι φταίνε εξωτερικά κέντρα δεν έχει νόημα. Φτάνει ότι είμαστε θύματα της ιστορίας των άλλων. Εξάλλου, αφού αναφέρεστε και στη ρωσική, τι διδάσκει η ιστορία μας από το ΜΕΓΑΛΟ ιδεολόγημα "οτι θα έρθει το ξανθό γένος από το βορρά" ενν. οι Ρώσοι για να μας σώσει; Πότε ήρθαν ως σωτήρες; Κατά την ελληνική επανάσταση, την περίοδο του Β΄Παγκοσμίου πολέμου και αμέσως μετά ή τώρα κατά την περίοδο της κρίσης με δάνεια; Κοιτάξτε προς την Κύπρο για το τελευταίο.

 
geo
26 Μαρ 2015 07:35

Αγαπητοι πτυχιουχοι της γερμανικης φιλολογιας ετοιμαστειτε. Ή θα ξεκινησετε αραβικα ή θα γινετε τακτικοι θαμωνες του οαεδ.
Περα απο την πλακα (ή μηπως οχι;), ξεχνά ο βουλευτης οτι εκατομμυρια Ελληνες εφαγαν, τρωνε και θα φανε το γερμανικο ψωμι, θα κανουν μικρες ή μεγαλες περιουσιες, θα στειλουν στον τοπο τους χρηματα, θα χτισουν, θα αγορασουν, θα επενδυσουν. Οι γερμανοι εχουν και θα εχουν το μεγαλυτερο ελληνικο μαθητικο δυναμικο, τις περισσοτερες ελληνικες σχολικες ταξεις, τους περισσοτερους Ελληνες εκπαιδευτικους αμοιβομενους με γερμανικα χρηματα (ενταγμενα σχολεια, κυριως στη Βαυαρια). Κοντα στο νου κι η γνωση. Ή σπουδαζουμε κατι για να αναβαθμισουμε το πνευμα μας και να εντρυφησουμε στις αξιες του πολιτισμου, ή το σπουδαζουμε κυριως για να μας χρησιμευσει ως προσον στον προσεχη εργασιακο μας βιο. Ας αποφασισουμε επιτελους τον προσανατολισμο μας και μετα ζητηματα σαν κι αυτο δεν ειναι δυσκολο να επιλυθουν...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.