Placeholder

ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Στο πλευρό των Σχολικών Συμβούλων οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας

Χαιρετισμός των 5 Διευθυντών στο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
Δημοσίευση: 29/03/2015
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Αγαπητέ  κ. Πρόεδρε και μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΣΣ
Αγαπητέ κ. Πρόεδρε και μέλη του ΠΕ.Τ. Κεντρικής Μακεδονίας
Αγαπητοί κ.κ. Σχολικοί Σύμβουλοι
Αγαπητοί Συνάδελφοι & Συναδέλφισσες Εκπ/κοί

Οι Δ/ντές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας  Εκπ/σης, της Επαγγελματικής Εκπ/σης, της Ειδικής Αγωγής και της Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., χαιρετίζουν το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της  Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ) με Θέμα:
«Εκπαιδευτικές Πολιτικές για το Σχολείο του 21ου αιώνα», σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και την Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, υπό την Αιγίδα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ..

Το Συνέδριο της ΠΕΣΣ αποτελεί πλέον θεσμό αφού παρεμβαίνει καταλυτικά στα εκπαιδευτικά πράγματα της Χώρας. Αυτό είναι μια κατάκτηση των κορυφαίων Στελεχών της Εκπαίδευσης, που είναι οι σχολικοί Σύμβουλοι της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι καθημερινά δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους στις σχολικές μονάδες της Χώρας, συνήθως κάτω από Αντίξοες συνθήκες για να στηρίξουν το έργο των εκπαιδευτικών και να προωθήσουν την «εκπαιδευτική πολιτική», όπως αυτή διαμορφώνεται από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία.

«Η εκπαιδευτική πολιτική δεν είναι η συνάθροιση ούτε η συσσώρευση ουδέτερων παραγόντων, αλλά μία συνεχής διαδικασία κριτικής, επαναξιολόγησης και ανατροφοδότησης των κανόνων, των αξιών και των πρακτικών που διέπουν το εκπαιδευτικό σύστημα».

Σύμφωνα με τους μελετητές ένας ολοκληρωμένος κύκλος εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελείται από επιμέρους επίπεδα ανάγνωσης (εμπειρικό, διαδικαστικό, εννοιολογικό), στάδια και διαδικασίες.

Τα βασικά στάδια θα έπρεπε να είναι αυτά του  Σχεδιασμού και διατύπωσης της πολιτικής, της Αξιολόγησης του σχεδιασμού της πολιτικής, της Υιοθέτησης της πολιτικής, της Εφαρμογής της πολιτικής, της αξιολόγησης των επιδράσεων από την εφαρμογή της πολιτικής, της Ανατροφοδότησης και τελικής προσαρμογής του πλαισίου της πολιτικής, της  Ανάλυσης των αποτελεσμάτων και έναρξης νέου κύκλου παραγωγής πολιτικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν τίθεται μια πολιτική σε ισχύ, δεν είναι το τέλος της πολιτικής. Η κριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οδηγεί σε νέα διαδικασία σχεδιασμού και προγραμματισμού, σε βελτιώσεις και αναπροσαρμογές, με συνέπεια το καταληκτικό στάδιο μιας πολιτικής να είναι ταυτόχρονα και  η αρχή ενός νέου κεφαλαίου παραγωγής πολιτικής.

Σύμφωνα με τον S.J.Ball (1993)  «Οι πολιτικές πρακτικές διαφοροποιούνται και αλλάζει συχνά το πλαίσιο και το νόημά τους στην αρένα της πολιτικής. Τα κείμενα της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι το προϊόν των συμβιβασμών στα διάφορα στάδια (στα σημεία της αρχικής επιρροής, στη μικροπολιτικό επίπεδο της νομοθετικής διατύπωσης, στην κοινοβουλευτική διαδικασία και στο επίπεδο της συνάρθρωσης με τις ομάδες συμφερόντων). Οι ιδέες αλλάζουν, οι θέσεις αλλάζουν, οι αναπαραστάσεις αλλάζουν, οι βασικοί παράγοντες και δράστες αλλάζουν (πολλές φορές η αλλαγή προσώπων (Υπουργοί, στελέχη, μέλη επιτροπών, κα.) θεωρείται ως βασική παράμετρος στην «αλλαγή πολιτικής»). Η «αλλαγή πολιτικής» έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο πλαίσιο της διακυβέρνησης και συνοδεύεται από αντίστοιχες αναπαραστάσεις. Αιτίες, προθέσεις, αποφάσεις ανακυκλώνονται και αναπροσαρμόζονται κατά καιρούς, ανάλογα με τις κυβερνητικές αλλαγές και οδηγούν σε διαφορετικές εκδοχές των πολιτικών» (p.11).

Το 2ο  Συνέδριο της ΠΕΣΣ έρχεται σε μια ξεχωριστή συγκυρία να δώσει απαντήσεις σε μια σειρά από κριτικά ερωτήματα που αφορούν στην ανάλυση και την ερμηνεία της εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως ενδεικτικά:

-Γιατί υιοθετήθηκε αυτή η πολιτική;
-Πώς σχεδιάστηκαν και οργανώθηκαν οι προτάσεις της πολιτικής; ποιες είναι οι επιδράσεις τους στις οργανωτικές δομές και το ανθρώπινο δυναμικό;   
-Ποια είναι τα επιχειρήματα στα οποία βασίστηκε; Ποιες είναι οι αξίες που τη διέπουν (πχ. σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, την αξιολόγηση, τις παιδαγωγικές πρακτικές);   
-Με ποιούς όρους και προϋποθέσεις υιοθετήθηκε η συγκεκριμένη πολιτική; Γιατί τώρα;  
 - Γιατί η πολιτική έχει προκύψει αυτή τη χρονική περίοδο;  
-Ποιές ομάδες συμφερόντων έπαιξαν ρόλο στην επιλογή της πολιτικής; Πώς έγινε η διαπραγμάτευση μεταξύ (ομάδων) διαφορετικών συμφερόντων; Ποιοι, γιατί και με ποιόν τρόπο αντιτάχθηκαν στην πολιτική; Ποιοι, με ποιόν τρόπο και σε ποιο βαθμό ωφελήθηκαν;
-Σύμφωνα με ποια στοιχεία αυτές οι πολιτικές επιλογές έχουν αξιολογηθεί, έχουν νομιμοποιηθεί και επιβεβαιωθεί;
 -Ποιες είναι οι επιπτώσεις της πολιτικής; Ειδικότερα, ποιες είναι οι συνέπειες τόσο ως προς τις διαδικασίες όσο και για τα αποτελέσματα που παρήχθησαν ;  

Αναμένουμε τις απαντήσεις από τις δεκάδες εισηγήσεις του Συνεδρίου της ΠΕΣΣ, οι οποίες θέτουν παρόμοια ερωτήματα και δίνουν απαντήσεις. Απαντήσεις που έχουμε ανάγκη ως Εκπαιδευτικοί, ως Στελέχη της Εκπαίδευσης, ως υπηρεσιακοί παράγοντες, ως συνδικαλιστικοί φορείς, ως επιστημονικές ενώσεις, ως Εκκλησία, ως Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως Γονείς και ως Κοινωνία.

Οι Δ/νσεις Εκπαίδευσης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. είναι πάντα στο πλευρό των Σχολικών Συμβούλων, θέτοντας τα θέματα που τους απασχολούν ως κλάδος και προτείνοντας λύσεις που αφορούν:

•    Την Έμπρακτη αναγνώριση του ρόλου των Σχολικών Συμβούλων, τόσο σε θέματα αμιγώς επιστημονικά & παιδαγωγικά, όσο και γενικότερα που σχετίζονται με την παιδαγωγική διαδικασία.
•    Την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου.
•    Την Οργάνωση των γραφείων των Σχολικών Συμβούλων με στελέχωση ικανού προσωπικού και αντίστοιχης υλικοτεχνικής υποδομής (Η/Υ, Fax, τηλέφωνα, γραφεία, βιβλιοθήκες κ.λ.π.). Πρόβλεψη χρηματοδότησης τόσο των λειτουργικών εξόδων τους όσο και τους κόστους οργάνωσης και εκτέλεσης της ενδοσχολικής επιμόρφωσης.  Την Άμεση σύνδεση και αποτελεσματική επικοινωνία των Σχολικών Συμβούλων με το Ι.Ε.Π, καθώς και την υλοποίηση της θεσμικής πρόβλεψης για την αμφίπλευρη επικοινωνία και ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων.
•    Την Ουσιαστική συμμετοχή της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων στη διαμόρφωση της ασκούμενης εκπαιδευτικής πολιτικής. Τη Διεύρυνση των θέσεων των Σχολικών Συμβούλων Γενικής και Ειδικής Αγωγής και μια σειρά άλλων θεμάτων, που μπορεί να δώσουν τη δυνατότητα στους Σχολικούς Συμβούλους να ασκήσουν πιο αποτελεσματικά το έργο τους προς όφελος ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας.

Συνάδελφε Πρόεδρε,

Ευχόμαστε ολόθερμα ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στο 2ο Συνέδριο της ΠΕΣΣ και αναμένουμε τα πορίσματα, που είμαστε σίγουροι πως θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών πολιτικών προς όφελος της κοινωνίας και του εκπαιδευτικού κόσμου.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΑ

Οι Διευθυντές
Κώστας Παπαχρήστος,     Πρωτοβάθμια Εκπ/ση
Ανδρέας Παπαδαντωνάκης,     Δευτεροβάθμια Εκπ/ση
Ιωάννης Λιγνός,     Επαγγελματική Εκπ/ση
Κων/νος Λολίτσας,   Ειδική Αγωγή
Στέλιος Δασκαλάκης,    Φυσική Αγωγή

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ