Placeholder

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015 -2016

Ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Παιδείας
Δημοσίευση: 06/04/2015
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το ΥΠΟΠΑΙΘ, ανακοίνωσε σήμερα ότι  θα προβεί σε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις όσον αφορά το εξεταστικό σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ το σχ. έτος 2015-16 για τους παρακάτω λόγους:

1) Με το σύστημα του Νέου Λυκείου, οι μαθητές της Γ΄ Τάξης είχαν δυνατότητα πρόσβασης σε πολύ περιορισμένο αριθμό τμημάτων, αφού οι επιλογές τους περιορίζονταν μόνο σε ένα επιστημονικό πεδίο. Εξαιτίας αυτού του εγκλωβισμού των υποψηφίων σε πολύ μικρό αριθμό τμημάτων, θα αποκλείονταν χιλιάδες νέοι και νέες από την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρότι μπορεί να είχαν επιτύχει υψηλή βαθμολογία στις εξετάσεις. Παράλληλα, αυτή η ρύθμιση θα έπληττε εκτός από τους μαθητές/τριες και τα ίδια τα Πανεπιστήμια, καθώς ήταν εξαιρετικά πιθανό να στερούνταν φοιτητές/τριες με πολύ υψηλές επιδόσεις, οι οποίοι δεν θα κατάφερναν να εισαχθούν στο ένα και μοναδικό επιστημονικό πεδίο στο οποίο μπορούσαν να είναι υποψήφιοι.

2) Υπήρχαν όμως και σοβαροί τεχνικοί λόγοι που επέβαλαν τις νέες ρυθμίσεις. Λόγω καθυστέρησης του έργου των επιστημονικών επιτροπών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής που είχε σημειωθεί ήδη πριν από την αλλαγή της ηγεσίας του ΥΠΟΠΑΙΘ, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η σύνταξη των  προγραμμάτων σπουδών όλων των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Νέου Λυκείου και δεν έχουν καν ξεκινήσει οι διαδικασίες συγγραφής και κρίσης των αντίστοιχων σχολικών εγχειριδίων. Συνεπώς, δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της νομοθεσίας του Νέου Λυκείου για τη Γ΄ Λυκείου. Να σημειωθεί ότι σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και ακόμα περισσότερο σε αυτήν την τάξη απαιτείται έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία των μαθητών/τριών καθώς και  έγκαιρη και επαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν τη διδασκαλία νέων προγραμμάτων σπουδών και σχολικών εγχειριδίων.

3) Επίσης δεν ήταν δυνατόν να διατηρηθεί ανέπαφο το σύστημα εισαγωγής της φετινής Γ΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Δ΄ Εσπερινού ΓΕΛ -για τις οποίες υπάρχουν βέβαια εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σχολικά εγχειρίδια- επειδή θα αιφνιδιάζονταν οι υποψήφιοι του σχ. έτους 2015-16 για τους εξής λόγους:  ενώ γνώριζαν ότι θα έδιναν Πανελλαδικές εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα, θα έπρεπε να προετοιμαστούν για έξι (6) ή επτά (7) και βέβαια οι υπάρχουσες Κατευθύνσεις (Θεωρητική, Θετική και Τεχνολογική) απαιτούσαν διαφορετικό συνδυασμό πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για τα επιστημονικά πεδία από εκείνον που τους είχε ήδη ανακοινωθεί. Για παράδειγμα, οι υποψήφιοι των Ιατρικών σχολών σύμφωνα με το σημερινό σύστημα θα έπρεπε να εξετασθούν υποχρεωτικά και στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης, ενώ αυτό το μάθημα δεν περιλαμβανόταν στα τέσσερα μαθήματα που τους είχαν γίνει ήδη γνωστά ως πανελλαδικώς εξεταζόμενα για αυτές τις σχολές. Με τις νέες ρυθμίσεις είναι στη δική τους επιλογή αν θα εξετασθούν και στα Μαθηματικά, για να αυξήσουν τα επιστημονικά πεδία πρόσβασης.

4) Επιπλέον, στο ισχύον μέχρι φέτος σύστημα εισαγωγής έχουν παρατηρηθεί στρεβλώσεις που θεωρήθηκε αναγκαίο να αντιμετωπισθούν, όπως για παράδειγμα, η δυνατότητα να εισαχθεί κάποιος σε Χημικό τμήμα, χωρίς να έχει διδαχθεί και εξετασθεί στο μάθημα της Χημείας Κατεύθυνσης.  

Ο στόχος της νέας νομοθετικής ρύθμισης είναι να θεραπευτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κενά και οι δυσλειτουργίες του πρόσφατα νομοθετημένου συστήματος εισαγωγής, καθώς και του ισχύοντος μέχρι σήμερα. Διευκρινίζεται ότι οι ρυθμίσεις για τα ΕΠΑΛ δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, επειδή αναμένεται η σχετική πρόταση του ΙΕΠ, όπως προβλέπει ο νόμος.   

Πιο συγκεκριμένα:

1)    Όσον αφορά στη δομή του ωρολογίου προγράμματος διαμορφώνονται τρεις ομάδες προσανατολισμού: Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. Συνολικά οι μαθητές/τριες θα παρακολουθούν 32 διδακτικές ώρες την εβδομάδα στη Γ τάξη του Ημερήσιου ΓΕΛ και 25 ώρες στη Δ΄ τάξη του Εσπερινού ΓΕΛ.

2)    Για όλα τα γνωστικά αντικείμενα (Μαθήματα Γενικής Παιδείας, Μαθήματα Προσανατολισμού και Μαθήματα Επιλογής) θα ακολουθηθούν προγράμματα σπουδών ήδη εγκεκριμένα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που αντιστοιχούν σε επίσης ήδη εγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια. Ειδικά για τα Λατινικά Θεωρητικού προσανατολισμού και τη Χημεία Θετικού προσανατολισμού επιστημονικές ομάδες που έχουν συγκροτηθεί εργάζονται για την προσαρμογή της διδακτέας ύλης, καθώς η διδασκαλία τους δεν προβλεπόταν στο πρόγραμμα του Νέου Λυκείου για τη φετινή Β΄ Τάξη.

3)     Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μαθημάτων Προσανατολισμού της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου συνολικά περιλαμβάνει 15 ώρες. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι πέντε (5) αλλά δεν είναι και τα πέντε πανελλαδικώς εξεταζόμενα. Ανά ομάδα προσανατολισμού το πρόγραμμα είναι το εξής:

Διδασκόμενα Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΡΧΑΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Διδασκόμενα Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)
ΣΥΝΟΛΟ

Διδασκόμενα Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

4)    Τα Επιστημονικά πεδία ορίζονται ως εξής:
1ο Επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές  Σπουδές)
2ο  Επιστημονικό πεδίο (Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές)
3ο  Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής)
4ο  Επιστημονικό πεδίο (Παιδαγωγικές Σπουδές)
5ο  Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής)
Με υπουργική απόφαση θα καταταχθούν τα Τμήματα  ΑΕΙ και ΑΤΕΙ στα παραπάνω Επιστημονικά Πεδία.  

5)    Στις Εξετάσεις Εισαγωγής του σχολικού έτους 2015-16  δίνονται στους μαθητές και στις μαθήτριες οι εξής δυνατότητες:
Α) Να δώσουν εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα και να είναι υποψήφιοι/ες σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο, όπως προβλεπόταν από το πρόσφατα νομοθετημένο σύστημα εισαγωγής (Ν.4186/2013).
Β) Αν οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα δεύτερο  Επιστημονικό Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν και ένα 5ο μάθημα (Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού), όπως αυτά περιγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν.

6)    Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τρία επιστημονικά πεδία το ένα ή τα δύο επιστημονικά πεδία στα οποία θα έχουν πρόσβαση.

7)    Στον υπολογισμό των μορίων, δύο από τα τέσσερα μαθήματα που θα αντιστοιχούν σε ένα Επιστημονικό Πεδίο θα έχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας, που θα ορισθεί με υπουργική απόφαση.

8)    Στο 4ο επιστημονικό πεδίο η πρόσβαση είναι εφικτή από όλες τις ομάδες προσανατολισμού.

Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα
Κάθε ομάδα Προσανατολισμού έχει τρία κοινά μαθήματα που απαιτούνται σε όλα τα επιστημονικά πεδία όπου έχει πρόσβαση η Ομάδα Προσανατολισμού. Το τέταρτο μάθημα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Με ένα διαφορετικό τέταρτο μάθημα ανοίγεται η δυνατότητα πρόσβασης σε δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού παρέχει τρεις επιλογές από τις οποίες κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μία ή δύο.

Τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά ομάδα προσανατολισμού και ανά επιστημονικό πεδίο περιγράφονται αναλυτικά στους  πίνακες που ακολουθούν:

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:
Α) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στα Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστημονικό  Πεδίο.
Β)  Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστημονικό  Πεδίο.
Γ) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο  4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:
Α) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στα Τμήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου.
Β) Αν οι υποψήφιοι εκτός από  τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο  3ο Επιστημονικό Πεδίο.  
Γ) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν και στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο                        4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:
Α)
Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστημονικό  Πεδίο.
Β) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στην Ιστορία Κατεύθυνσης, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό  Πεδίο.
Γ) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), τότε έχουν πρόσβαση στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο.

Το σύστημα Εξετάσεων Εισαγωγής που περιγράφηκε στις παραπάνω παραγράφους σχεδιάστηκε ως μεταβατικό σύστημα, για να αντιμετωπίσει ελλείψεις, κενά και στρεβλώσεις τόσο του συστήματος του Νέου Λυκείου όσο και του ισχύοντος σήμερα εξεταστικού συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Υπήρχαν πάρα πολλοί αντικειμενικοί περιορισμοί, που δεν επέτρεπαν την επιδίωξη ενός σχεδιασμού εκ του μηδενός. Όμως δίνει σαφώς περισσότερες ευκαιρίες στους υποψήφιους της επόμενης σχολικής χρονιάς από εκείνες που έδινε το σύστημα του Νέου Λυκείου, χωρίς να αιφνιδιάζει τους μαθητές και τις μαθήτριες και να ανατρέπει τον προγραμματισμό τους.
 

 

Σχόλια (233)

 
τεχνο
06 Απρ 2015 19:05

με άλλα λόγια, ένας μαθητής δεν μπορεί να είναι υποψήφιος και σε τμήμα Φυσικής (θετικές και τεχνολογικές) και σε τμήμα Πληροφορικής (Οικονομίας και πληροφορικής) ? ΟΥΑΟΥ .....

 
Πασχαλίδης Γεώργιος
06 Απρ 2015 19:24

Κάποιες πρώτες απορίες :
1. "Με υπουργική απόφαση θα καταταχθούν τα Τμήματα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ στα παραπάνω Επιστημονικά Πεδία". Πότε θα γίνει αυτό ; Ενδιαφέρει πάρα πολύ τους υποψήφιους.
2. Άλλο μάθημα είναι η "Έκθεση" και άλλο είναι η "Ν. Γλώσσα" ;
3. Ένας μαθητής που επιθυμεί τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Υπολογιστών του Πολυτεχνείου, θα δώσει Ν. Γλώσσα, Φυσική, Χημεία και Μαθηματικά της Ομάδας Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών (χωρίς δηλ. ΑΕΠΠ !) ή Έκθεση, Μαθηματικά, ΑΕΠΠ και ΑΟΘ της Ομάδας Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής (χωρίς δηλ. Φυσική και Χημεία !) ;

 
Κωνσταντίνος Α. Δαραής
06 Απρ 2015 19:53

Πιστεύω ότι πρόκειται για μία θετική εξέλιξη σε σχέση με ότι προβλεπόταν με το νόμο του κ. Αρβανιτόπουλου!

 
Θανάσης
06 Απρ 2015 20:10

Γιατί ακριβώς δεν δίνεται η επιλογή της Φυσικής στο πεδίο Οικονομίας ώστε να υπάρχει πρόσβαση στις Θετικές Επιστήμες;

 
ΓΒ
06 Απρ 2015 20:17

Το σύστημα φαίνεται με πρώτη ανάγνωση παιδαγωγικά και επιστημονικά σωστό. Είναι απαραίτητο να ανακοινωθούν η κατανομή των σχολών στα πεδία, οι ώρες των μαθημάτων και η ύλη.
Στο Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής πρέπει οπωσδήποτε να περιληφθούν οι Γεωπονικές και τα Τμήματα Περιβάλλοντος, ενώ η Βιολογία Γενικής Παιδείας πρέπει επιτέλους να γίνει δίωρη.

 
Θανάσης
06 Απρ 2015 20:18

@Πασχαλίδης Γεώργιος
Σε μια κανονική χώρα την απάντηση στην ερώτηση 3 θα σας την έδινε το ΦΕΚ 315/τΑ´/2003 (αναζητήστε το αν έχετε την περιέργεια).
Στην δική μας όμως που το γενικό πρόσταγμα έχουν οι συντεχνίες, αδυνατώ να απαντήσω.

 
Πασχαλίδης Γεώργιος
06 Απρ 2015 21:15

Όσοι θέλουν να γίνουν δάσκαλοι θα δίνουν είτε Γλώσσα-Αρχαία-Ιστορία-Μαθηματικά ΓΠ είτε Γλώσσα-Φυσική-Χημεία-Ιστορία ΓΠ είτε Έκθεση-Μαθηματικά (αυτά είναι του Θετικού Προσανατολισμού ;)-ΑΕΠΠ-Ιστορία ΓΠ ;

 
Κοτσόβολης Νίκων
06 Απρ 2015 21:22

Λογικές οι ερωτήσεις και δεν θα απαντηθούν αν δεν παρουσιαστεί ολόκληρο το νέο σύστημα. Παρουσιάζονται οι πιθανές επιλογές με το τέταρτο μάθημα αλλά όχι με το πέμπτο το οποίο είναι αυτό που ουσιαστικά αυξάνει τις επιλογές των μαθητών. Με το πέμπτο μάθημα για παράδειγμα οι μαθητές των θετικών θα μπορέσουν να ξεκλειδώσουν και τις οικονομικές σχολές καθώς και αυτές της πληροφορική του πέμπτου πεδίου. Το ίδιο θα συμβεί και με τις υπόλοιπες σχολές. Τα μαθήματα βαρύτητας και οι συντελεστές επίσης είναι πολύ σημαντικά. Ακόμη τι θα γίνει με τη τρίτη τάξη του Λυκείου. Θα μετρήσει με κάποιο συντελεστή για την εισαγωγή όπως γίνεται φέτος η δεν θα μετράει καθόλου. Ας ελπίσουμε οι απαντήσεις να δοθούν σύντομα για να σταματήσει η αγωνία των μαθητών

 
Παναγιώτης Τσιωτάκης
06 Απρ 2015 21:25

Αγαπητοί μαθητές: οικονομολόγος ή μηχανικός,
πληροφορική ή χημικό
δάσκαλος ή οικονομολόγος
γεωπόνος ή δάσκαλος
μαθηματικός ή πληροφορικός

Οι αρχιτέκτονες (ορατοί και όχι) του σχεδίου αυτούς αύξησαν τις επιλογές σας, υποχρεώνοντάς σας να διδάσκεστε Κοινωνιολογία, Λογοτεχνία, Ιστορία κ.α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ χωρίς να τα εξετάζεστε.
ναι, το ημερολόγιο δείχνει 2015

- Περιχαρακώθηκε η θετική κατεύθυνση, αδιαφορούν οι αρχιτέκτονες αν οι νοσηλευτες ξέρουν χημεία, αρκεί τα πολυτεχνεία να εξεταστούν χημεία και όχι στην πληροφορική (η εμπλοκή ενός μηνός)
- Το αστείο επιχείρημα περί ΑΔΙΠ (και τα δυο) θα πάει στην άκρη τώρα "για το καλό των παιδιών". Άλλωστε η ΑΕΠΠ μπήκε ως δικαιολογία για να προσπαθήσουν να εντάξουν σχολές πληροφορικής στη θετική κατεύθυνση! Μα πώς αφού δεν ειναι θετικές!!
- Το εξάμβλωμα "Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής" θα συνοδεύει επιστημολογικά όσους το προτείνουν. ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ, είναι άλλο φρούτο. Θα γελάσει η παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα με τους κ. Μπαλτά και Κουράκη.
- Ιστορία γενικής ή κατεύθυνσης στο 3; Τυπογραφικά, δείγμα της σοβαρής δουλειάς. Φυσική ως 5ο μάθημα;;; κάνει τζιζ αυτό.

Σχολές Πληροφορικής είναι όλες όσες οι απόφοιτοί τους στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ (γραπτούς ή όχι, εκπαιδευτικών και γενικά) συμμετέχουν για αυτές τις θέσεις. ΦΕΚ 315/τΑ´/2003. Γι αυτό ονομάζονται "Σπουδές Πληροφορικής" έτσι δεν είναι;
Άρα οι σχολες Πληροφορικης είναι ΜΟΝΟ στο 5ο ΕΠΕ και τα Πολυτεχνεια Πληροφορικής ΚΑΙ στο 5ο ΕΠΕ και σε κάποιο άλλο.

ΥΓ: Είναι τόσο φανερό αυτό το εξεταστικό σε ποιανού τα μέτρα έχει ραφτεί. Αγαπητοί μαθητές απολαύστε το -δήθεν προσωρινό- σύστημα.

Καλή συνέχεια σε ότι κάνετε

 
Ελένη
06 Απρ 2015 21:27

Μπορούν οι υπεύθυνοι για τη νέα ρύθμιση να εξηγήσουν γιατί δημιούργησαν 3η ομάδα προσανατολισμού με τίτλο Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, όταν το μοναδικό οικονομικό και πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα (ΑΟΘ) είναι επιλεγόμενο; Πρέπει επιτέλους σ αυτή τη χώρα που μαστίζεται από την οικονομική κρίση και εξαιτίας της έλλειψης οικονομικού εγγραμματισμού να πάψουμε να δρούμε με βάση συντεχνιακά συμφέροντα.

 
Απορία
06 Απρ 2015 21:35

Ποιο το νόημα στις Οικονομικές -Πληροφορικής να έχεις πρόσβαση στις ιατρικές με Βιολογία Γενικής Παιδείας κι όχι στις θετικές με Φυσική Γενικής Παιδείας?? Πόσοι μαθητές έχουν στόχο ιατρικές & οικονομικές και πόσοι θετικές & οικονομικές?? Δυστυχώς παραμένει προτεραιότητα η εξυπηρέτηση συμφερόντων.

 
Αda
06 Απρ 2015 21:36

Ο βαθμός του επιπλέον μαθήματος θα προσμετράτε και στα 4 που θα καθορίζουν το αρχικό πεδίο;;
Δηλαδή κάποιος που είναι στην ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών με τη Βιολογία κατεύθυνσης αν επιλέξει και μαθηματικά κατεύθυνσης για να ανοίξει το δεύτερο πεδίο ο βαθμός από τα μαθηματικά θα είναι μόνο για το δεύτερο πεδίο ή θα προσμετράτε και στις επιστήμες Υγείας;;;

 
Συντεχνίες
06 Απρ 2015 22:04

Ο προγραμματισμός διδάσκεται παντού, θετικές και οικονομικές επιστήμες, αλλά και πάλι δεν ειναι ικανοποιημένοι οι συνάδελφοι της πληροφορικής.......

 
Παπαδόπουλος Πέτρος
06 Απρ 2015 22:14

- Τα μόνα πεδία που έχουν ουσιαστικά πρόσβαση από όλες τις κατευθύνσεις είναι τα παιδαγωγικά (20 σχολές μη δημοφιλείς) και οι Υγείας (από 2 κατευθύνσεις με μειωμένα μόρια). Είναι τόσο σημαντικές ή πολυπληθείς οι σχολές Υγείας ώστε να αξίζουν άνοιγμα από παντού; Ποιες σχολές θα προσφέρουν στις υπόλοιπες κατευθύνσεις όταν σε αυτή στοχεύουν παιδιά της θετικής με επιδόσεις 19+;

- Οι Ανθρωπιστικές, οι Θετικές-Τεχνολογικές και οι Οικονομίας-Πληροφορικής είναι πραγματικά περιχαρακωμένες. Ουσιαστικά επιλέγεις κατεύθυνση και πεδίο.

-Δημιουργούνται τραγελαφικοί συνδυασμοί μαθημάτων. Αρχαία-Ιστορία-Βιολογία (!!!) και Μαθηματικά-ΑΕΠΠ-Βιολογία για σχολές Υγείας. Από την Θετική, μπαίνεις παιδαγωγικό χωρίς μαθηματικά. Είναι προφανές ότι τα μαθηματικά είναι περιττά για έναν δάσκαλο.

-Αποκλείεις μαθητή που εξετάζεται σε υψηλό επίπεδο σε Μαθηματικά και Πληροφορική να τα συνδυάσει με την Φυσική; Και του δίνεις επιλογές το ΑΟΘ και 2 μαθήματα γενικής παιδείας που ανοίγουν πρακτικά μόνο τα παιδαγωγικά γιατί στα άλλα θα έχει ταβάνι το 16; Η γνωμοδότηση της ΑΔΙΠ; Τα τμήματα Μαθηματικών, Αρχιτεκτόνων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών που ζήτησαν ρητά εξεταζόμενη την Πληροφορική; Αυτή είναι η "εκτίμηση" που διαλαλούσε ο κύριος Κουράκης για την Πληροφορική;

-Ουσιαστικά οι επιλογές που δίνει αυτό το σύστημα και που ευαγγελίζονται εδώ και τόσο καιρό είναι οι 20 παιδαγωγικές σχολές και κάποια χαμηλόβαθμα ΤΕΙ Υγείας; Αυτό είναι το άνοιγμα πεδίων των υποψηφίων;

 
Αda
06 Απρ 2015 22:26

Δεν βλέπω ουσιαστικό άνοιγμα πεδίου και θεωρώ άδικο κάποιοι να διαγωνίζονται με 4 και άλλοι με 5 μαθήματα θα πρέπει όλοι να δίνουν έστω τον ίδιο αριθμό μαθημάτων.

 
KIN
06 Απρ 2015 22:28

Εχει γινει λαθος .Στις επιστημες εκπαιδευσης απο την οικονομικη κατευθυνση μπαινεις με ιστορια κατευθυνσης η αυτην της γενικης ?

 
Βασίλης
06 Απρ 2015 22:30

@ Πετρος Παπαδόπουλος. Μόνο στο πρωτο έχω μια διευκρίνηση. Δεν είναι πεδίο υγείας πια. Αυτό ήταν μια παρεξήγηση που συνεχιζόταν χρόνια στην Ελλάδα. Τώρα έγινε πεδίο Ζωής και Υγείας όπως είναι στον υπόλοιπο κόσμο και εκεί είναι και άλλες σχολές, βιολογικές, περιβαλλοντικές, γεωπονικές, δασο-ιχθυο κ.α.

 
Μαθηματικός
06 Απρ 2015 22:51

Γιατί άμα διδαχθώ Μαθηματικά και Πληροφορική στο πεδίο Οικονομικές -Πληροφορικής δε μπορώ να διαλέξω σαν μπαλαντέρ και τη Φυσική για περάσω στις θετικές σχολές;

Μπορεί κάποιος που δεν έχει εξετασθεί στην πληροφορική να περάσει στο μαθηματικό από τη θετική.. και κάποιος που έχει εξετασθεί στην πληροφορική και στα μαθηματικά στο πεδίο Οικονομικές -Πληροφορικής δε μπορεί να περάσει στο μαθηματικό;; Γιατί;;

Να φαντασθώ ότι κάποιο λάθος έχει γίνει..

 
Μάριος
06 Απρ 2015 23:06

Η χημεία έχει παντού ή είναι η ιδέα μου; ;; Για να περάσεις στο παιδαγωγικό πρέπει δώσεις χημεία και όχι μαθηματικά;;;

 
Παναγιώτης Π.
06 Απρ 2015 23:15

δηλαδή δεν κάναν τιποτα το διαφορετικο ισως και χειροτερα.......

 
Αγανακτησμένος
06 Απρ 2015 23:24

Το Σχέδιο μου θυμίζει έντονα τα ποιήματα του Κουράκη....

Η πλάκα είναι ότι σαν Κυβέρνηση έχουν στόχο να εξαφανίζουν τις συντεχνίες που λυμαίνονται αυτόν τον κακόμοιρο τον τόπο...

Η πραγματική αλήθεια είναι ότι τελικά απλά θέλουν να εξαφανίσουν τις "άλλες"συντεχνίες,.

Πρώτη φορά αριστερά, ελπίζω και τελευταία......

 
Ε.Τ.
06 Απρ 2015 23:27

Ενώ στα διδασκόμενα μαθήματα της Ο.Π. των θετικών σπουδών υπάρχει το μάθημα Α.Ε.Π.Π. στο σχεδιάγραμμα δεν υπάρχει πουθενά και υπάρχει μόνο στο οικονομικό πεδίο. Είναι παράλογο να μπαίνουμε σε σχολές πληροφορικής (π.χ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.) χωρίς να έχουμε κάνει φυσική!
Επίσης, θα ήταν πολύ χρήσιμο και λογικό να μπορούμε να δώσουμε 5 μαθήματα, αλλά στην εισαγωγή στο πανεπιστήμιο να μετράνε μόνο 4, τα σχετικά με τη σχολή.

 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ
07 Απρ 2015 00:41

ΜΠΡΑΒΟ ! ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ! ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΕΤΗ) ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΑ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΨΕΙ ΣΕ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΟΙ .... ΘΙΓΜΕΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ !! (ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ... ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΦΡΟΝΤΗΣΤΗΡΙΑ) . ΣΕ ΣΥΝΔΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ 3 ΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , ΔΟΘΗΚΕ ΕΝΑ ΓΕΡΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΙΔΕΙΑ !! ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΠΡΑΒΟ !!!

 
Δημητρης
07 Απρ 2015 00:44

Το συστημα χαντακωνει φυσικους πληροφορικαριους και οικονομολογους.

Ακομη δεν μπορω να πιστεψω οτι αποκλειει το συσχετισμο θεωρητικης με τα οικονομικα για το οποιο ειχαν προετοιμαστει πολλα παιδια οπως επισης και τη δυνατοτητα της θετικης να συσχετιστει με πληροφορικη και οικονομικα. Ζητω η Βιολογια!!!

 
Πληροφορικός
07 Απρ 2015 00:52

Επιτέλους ενα σύστημα με επίκεντρο τον μαθητή. Η πληροφορικη βρίσκει τη θέση της στο Λύκειο και διδάσκεται σε όλους. Όλοι οι μαθητές αποκτούν τα πλεονεκτήματα της γνώσης της πληροφορικής. Δεν μας ενδιαφέρουν τα ιδιαίτερα, αλλα η εκπαίδευση των μαθητών. Μη διαμαρτύρεστε συνάδελφοι του ιδιωτικού τομέα, καθώς και οι φοιτητές του Πολυτεχνείου θα έχουν διδαχθεί προγραμματισμό, απλά δεν θα έχουν εξεταστεί πανελλαδικά, κανενα πρόβλημα, αν σε ενδιαφέρει η επιστήμη σου και ο μαθητής.......

 
files
07 Απρ 2015 01:24

Είμαι μαθητής Β΄ Γενικού Λυκείου. Ενδιαφέρομαι για σχολές Πληροφορικής (Προγραμματιστής) αλλά και Μαθηματικών. Τι πρέπει να επιλέξω; Με μια πρώτη ματιά, μου φαίνεται άδικο και δύσκολο για μένα, ώστε να τα συνδυάσω και τα δύο!!!

 
Κρανιάς Γιώργος
07 Απρ 2015 01:35

@Μαθηματικό. Στο πεδίο που λες δεν υπάρχει η Φυσική για να τη διδαχθείς στο σχολείο. Αν είναι να τη διδαχθείς στο φροντιστήριο μόνο, θα σε συμβούλευα να προτιμήσεις ως μπαλαντέρ τη Χημεία που είναι και ευκολότερη.

 
Στέλλα Παπακωνσταντίνου
07 Απρ 2015 01:46

Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος θέλει να μπει σε στρατιωτικές σχολές (π.χ. στρατιωτική ιατρική) σε ποιο πεδίο ανήκει;

 
KIN
07 Απρ 2015 07:43

Οι αλλαγες ειναι προς τη σωστη κατευθυνση.Σιγουρα ολες οι ειδικοτητες θα ηθελαν το η τα μαθηματα τους να ειναι πανελλαδικως εξεταζομενα κ βαρυτητας για τα πανεπιστημια.Θεωρω οτι ολες οι ειδικοτητες ειναι ωφελειμενες.Οι πληροφορικοι διοτι το ΑΕΠΠ ειναι σε 2 κατ/νσεις κ στη μια πανελλαδικως εξεταζομενο.Οι οικονομολογοι επισης ειναι,διοτι οι δημοφιλεστατες σχολες οικονομικων κ πληροφορικης ξεκλειδωνουν με τι ΑΟΘ(Αρχες Οικονομικης Θεωριας).Η χημεια βρισκει τη θεση της στη Θετικη κατ/νση.Η μινη παραφωνια (ισως κ τυπογραφικο λαθος) ειναι οτι η εισοδος για παιδαγωγικα απο την 3η κατ/νση θα απαιτει Ιστορια κατ/νσης η γενικης παιδειας ?

 
ΠΑΝΟΣ
07 Απρ 2015 08:04

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ,ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΩ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ; Ή ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ , ΕΝΩ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ; ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ...

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.