Placeholder

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015 -2016

Ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Παιδείας
Δημοσίευση: 06/04/2015
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το ΥΠΟΠΑΙΘ, ανακοίνωσε σήμερα ότι  θα προβεί σε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις όσον αφορά το εξεταστικό σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ το σχ. έτος 2015-16 για τους παρακάτω λόγους:

1) Με το σύστημα του Νέου Λυκείου, οι μαθητές της Γ΄ Τάξης είχαν δυνατότητα πρόσβασης σε πολύ περιορισμένο αριθμό τμημάτων, αφού οι επιλογές τους περιορίζονταν μόνο σε ένα επιστημονικό πεδίο. Εξαιτίας αυτού του εγκλωβισμού των υποψηφίων σε πολύ μικρό αριθμό τμημάτων, θα αποκλείονταν χιλιάδες νέοι και νέες από την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρότι μπορεί να είχαν επιτύχει υψηλή βαθμολογία στις εξετάσεις. Παράλληλα, αυτή η ρύθμιση θα έπληττε εκτός από τους μαθητές/τριες και τα ίδια τα Πανεπιστήμια, καθώς ήταν εξαιρετικά πιθανό να στερούνταν φοιτητές/τριες με πολύ υψηλές επιδόσεις, οι οποίοι δεν θα κατάφερναν να εισαχθούν στο ένα και μοναδικό επιστημονικό πεδίο στο οποίο μπορούσαν να είναι υποψήφιοι.

2) Υπήρχαν όμως και σοβαροί τεχνικοί λόγοι που επέβαλαν τις νέες ρυθμίσεις. Λόγω καθυστέρησης του έργου των επιστημονικών επιτροπών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής που είχε σημειωθεί ήδη πριν από την αλλαγή της ηγεσίας του ΥΠΟΠΑΙΘ, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η σύνταξη των  προγραμμάτων σπουδών όλων των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Νέου Λυκείου και δεν έχουν καν ξεκινήσει οι διαδικασίες συγγραφής και κρίσης των αντίστοιχων σχολικών εγχειριδίων. Συνεπώς, δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της νομοθεσίας του Νέου Λυκείου για τη Γ΄ Λυκείου. Να σημειωθεί ότι σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και ακόμα περισσότερο σε αυτήν την τάξη απαιτείται έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία των μαθητών/τριών καθώς και  έγκαιρη και επαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν τη διδασκαλία νέων προγραμμάτων σπουδών και σχολικών εγχειριδίων.

3) Επίσης δεν ήταν δυνατόν να διατηρηθεί ανέπαφο το σύστημα εισαγωγής της φετινής Γ΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Δ΄ Εσπερινού ΓΕΛ -για τις οποίες υπάρχουν βέβαια εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σχολικά εγχειρίδια- επειδή θα αιφνιδιάζονταν οι υποψήφιοι του σχ. έτους 2015-16 για τους εξής λόγους:  ενώ γνώριζαν ότι θα έδιναν Πανελλαδικές εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα, θα έπρεπε να προετοιμαστούν για έξι (6) ή επτά (7) και βέβαια οι υπάρχουσες Κατευθύνσεις (Θεωρητική, Θετική και Τεχνολογική) απαιτούσαν διαφορετικό συνδυασμό πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για τα επιστημονικά πεδία από εκείνον που τους είχε ήδη ανακοινωθεί. Για παράδειγμα, οι υποψήφιοι των Ιατρικών σχολών σύμφωνα με το σημερινό σύστημα θα έπρεπε να εξετασθούν υποχρεωτικά και στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης, ενώ αυτό το μάθημα δεν περιλαμβανόταν στα τέσσερα μαθήματα που τους είχαν γίνει ήδη γνωστά ως πανελλαδικώς εξεταζόμενα για αυτές τις σχολές. Με τις νέες ρυθμίσεις είναι στη δική τους επιλογή αν θα εξετασθούν και στα Μαθηματικά, για να αυξήσουν τα επιστημονικά πεδία πρόσβασης.

4) Επιπλέον, στο ισχύον μέχρι φέτος σύστημα εισαγωγής έχουν παρατηρηθεί στρεβλώσεις που θεωρήθηκε αναγκαίο να αντιμετωπισθούν, όπως για παράδειγμα, η δυνατότητα να εισαχθεί κάποιος σε Χημικό τμήμα, χωρίς να έχει διδαχθεί και εξετασθεί στο μάθημα της Χημείας Κατεύθυνσης.  

Ο στόχος της νέας νομοθετικής ρύθμισης είναι να θεραπευτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κενά και οι δυσλειτουργίες του πρόσφατα νομοθετημένου συστήματος εισαγωγής, καθώς και του ισχύοντος μέχρι σήμερα. Διευκρινίζεται ότι οι ρυθμίσεις για τα ΕΠΑΛ δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, επειδή αναμένεται η σχετική πρόταση του ΙΕΠ, όπως προβλέπει ο νόμος.   

Πιο συγκεκριμένα:

1)    Όσον αφορά στη δομή του ωρολογίου προγράμματος διαμορφώνονται τρεις ομάδες προσανατολισμού: Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. Συνολικά οι μαθητές/τριες θα παρακολουθούν 32 διδακτικές ώρες την εβδομάδα στη Γ τάξη του Ημερήσιου ΓΕΛ και 25 ώρες στη Δ΄ τάξη του Εσπερινού ΓΕΛ.

2)    Για όλα τα γνωστικά αντικείμενα (Μαθήματα Γενικής Παιδείας, Μαθήματα Προσανατολισμού και Μαθήματα Επιλογής) θα ακολουθηθούν προγράμματα σπουδών ήδη εγκεκριμένα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που αντιστοιχούν σε επίσης ήδη εγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια. Ειδικά για τα Λατινικά Θεωρητικού προσανατολισμού και τη Χημεία Θετικού προσανατολισμού επιστημονικές ομάδες που έχουν συγκροτηθεί εργάζονται για την προσαρμογή της διδακτέας ύλης, καθώς η διδασκαλία τους δεν προβλεπόταν στο πρόγραμμα του Νέου Λυκείου για τη φετινή Β΄ Τάξη.

3)     Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μαθημάτων Προσανατολισμού της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου συνολικά περιλαμβάνει 15 ώρες. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι πέντε (5) αλλά δεν είναι και τα πέντε πανελλαδικώς εξεταζόμενα. Ανά ομάδα προσανατολισμού το πρόγραμμα είναι το εξής:

Διδασκόμενα Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΡΧΑΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Διδασκόμενα Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)
ΣΥΝΟΛΟ

Διδασκόμενα Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

4)    Τα Επιστημονικά πεδία ορίζονται ως εξής:
1ο Επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές  Σπουδές)
2ο  Επιστημονικό πεδίο (Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές)
3ο  Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής)
4ο  Επιστημονικό πεδίο (Παιδαγωγικές Σπουδές)
5ο  Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής)
Με υπουργική απόφαση θα καταταχθούν τα Τμήματα  ΑΕΙ και ΑΤΕΙ στα παραπάνω Επιστημονικά Πεδία.  

5)    Στις Εξετάσεις Εισαγωγής του σχολικού έτους 2015-16  δίνονται στους μαθητές και στις μαθήτριες οι εξής δυνατότητες:
Α) Να δώσουν εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα και να είναι υποψήφιοι/ες σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο, όπως προβλεπόταν από το πρόσφατα νομοθετημένο σύστημα εισαγωγής (Ν.4186/2013).
Β) Αν οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα δεύτερο  Επιστημονικό Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν και ένα 5ο μάθημα (Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού), όπως αυτά περιγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν.

6)    Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τρία επιστημονικά πεδία το ένα ή τα δύο επιστημονικά πεδία στα οποία θα έχουν πρόσβαση.

7)    Στον υπολογισμό των μορίων, δύο από τα τέσσερα μαθήματα που θα αντιστοιχούν σε ένα Επιστημονικό Πεδίο θα έχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας, που θα ορισθεί με υπουργική απόφαση.

8)    Στο 4ο επιστημονικό πεδίο η πρόσβαση είναι εφικτή από όλες τις ομάδες προσανατολισμού.

Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα
Κάθε ομάδα Προσανατολισμού έχει τρία κοινά μαθήματα που απαιτούνται σε όλα τα επιστημονικά πεδία όπου έχει πρόσβαση η Ομάδα Προσανατολισμού. Το τέταρτο μάθημα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Με ένα διαφορετικό τέταρτο μάθημα ανοίγεται η δυνατότητα πρόσβασης σε δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού παρέχει τρεις επιλογές από τις οποίες κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μία ή δύο.

Τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά ομάδα προσανατολισμού και ανά επιστημονικό πεδίο περιγράφονται αναλυτικά στους  πίνακες που ακολουθούν:

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:
Α) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στα Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστημονικό  Πεδίο.
Β)  Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστημονικό  Πεδίο.
Γ) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο  4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:
Α) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στα Τμήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου.
Β) Αν οι υποψήφιοι εκτός από  τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο  3ο Επιστημονικό Πεδίο.  
Γ) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν και στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο                        4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:
Α)
Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστημονικό  Πεδίο.
Β) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στην Ιστορία Κατεύθυνσης, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό  Πεδίο.
Γ) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), τότε έχουν πρόσβαση στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο.

Το σύστημα Εξετάσεων Εισαγωγής που περιγράφηκε στις παραπάνω παραγράφους σχεδιάστηκε ως μεταβατικό σύστημα, για να αντιμετωπίσει ελλείψεις, κενά και στρεβλώσεις τόσο του συστήματος του Νέου Λυκείου όσο και του ισχύοντος σήμερα εξεταστικού συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Υπήρχαν πάρα πολλοί αντικειμενικοί περιορισμοί, που δεν επέτρεπαν την επιδίωξη ενός σχεδιασμού εκ του μηδενός. Όμως δίνει σαφώς περισσότερες ευκαιρίες στους υποψήφιους της επόμενης σχολικής χρονιάς από εκείνες που έδινε το σύστημα του Νέου Λυκείου, χωρίς να αιφνιδιάζει τους μαθητές και τις μαθήτριες και να ανατρέπει τον προγραμματισμό τους.
 

 

Σχόλια (233)

 
Μαθητής Β λυκειου
07 Απρ 2015 09:04

Με προγραμματισμό - μαθηματικά-φυσική δεν μπορείς να μπεις στις πληροφορικές από θετική και μπορείς μόνο από την οικονομική με προγραμματισμό - μαθηματικά-οικονομία;;;;;!!!!! θα μας τρελλάνετε;;

Και άμα θέλω πολυτεχνείο και μαθητικό και πληροφορική ποιος συνδυασμός μαθημάτων μου το επιτρέπει και από ποια κατεύθυνση;;

Υπουργείο ΞΥΠΝΑ!!!

 
mp
07 Απρ 2015 09:14

Προφανώς πρέπει να έχει γίνει λάθος στον αποκλεισμό των σχολών Πληροφορικής από την ομάδα Θετικών Σπουδών, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ ότι η επιλογή των φοιτητών για τμήματα Ηλεκτρολόγων, μηχανικών υπολογιστών… να γίνεται με κύριο εξεταζόμενο μάθημα το Α.Ο.Θ. χωρίς τη Φυσική, εκτός αν αυτά δεν θεωρούνται τμήματα πληροφορικής.
Η προσθήκη του Α.Ε.Π.Π. (που ούτως ή άλλως θα διδάσκονται η μαθητές) ως εξεταζόμενο μάθημα επιλογής στις Θετικές επιστήμες, αφενός διευρύνει τις δυνατότητες επιλογής των μαθητών αφετέρου είναι πολύ πιο κοντά στο περιεχόμενο σπουδών τους. Πολλοί από τους παλαιότερους καθηγητές πληροφορικής τόσο στα σχολεία όσο και στα πανεπιστήμια έχουν προέλθει από άλλες σχολές θετικών επιστημών (Μαθηματικοί, φυσικοί …) σήμερα ένας μαθητής δεν έχει δυνατότητα να επιλέξει και τους δύο αυτούς τομείς…

 
ΓΙΩΡΓΟΣ Χ
07 Απρ 2015 09:32

Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΦΗΝΕΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ. ΑΣ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΚΡΙΝΟΥΜΕ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ 15 ΧΡΟΝΩΝ. ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΚΑΙ Η ΠΡΑΞΗ ΘΑ ΔΕΙΞΕΙ ΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ Η ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ. ΠΑΝΤΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΟΥΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΙΚΡΟΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΤΙ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ ΚΑΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ ΚΑΙ ΧΑΘΟΥΜΕ ΣΤΗ ΣΤΕΙΡΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΟΤΕ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΣ.

 
KIN
07 Απρ 2015 09:38

Προς ολους που εκφράζουν απορίες κ παράπονα σχετικα με την αδυναμία προσβασης σε σχολές πληροφορικής κ οικονομικών απο τη θετική κατ/νση:Σ αυτή τη ζωή υπαρχουν η πρεπει να υπαρχουν όρια.Όπως δεν πετάει ....ο γάιδαρος έτσι κ για δηλώσεις σχολές πληροφορικής κ οικονομικών, πρεπει να επιλέξεις την κατ/νση οικονομικών & πληροφορικης κ να εξετάσεις στο ΑΟΘ.Αν σκεφτόμαστε με συντεχνιακη λογικη τοτε κ για μπεις Νομικές κ Κοινωνικές -Πολιτικές επιστήμες,πρεπει να εξετάσεις σε ΑΟΘ κ ΑΕΠΠ ?Τουλαχιστον το νεο συστημα αίρει τις στρεβλώσεις τουαπερχομενου πχ.χημικός απο τεχνολογική χωρίς χημεία αλλά με ΑΟΔΕ,οικονομολόγος με 7 μαθήματα αντί με 6 όπως όλοι οι υπολοιποι (ανισοτητα εις βαρος των υποψηφιων οικονομολόγων κ πρόσθετο κοστος για φροντιστήρια,έξτρα κόπος κλπ.) κ δινει περισσότερες επιλογές απο το συστημα Αρβανιτοπουλου.Τέλος ας σταματήσουμε τη γκρίνια που υποκινείται απο συντεχνιακά συμφέροντα κ ας εκφερουμε επιχειρήματα που θα στοχεύουν στη βοήθεια του ΜΑΘΗΤΗ !!!!!

 
Κυριακή Τσογγίδου
07 Απρ 2015 10:00

'Εχω μια απορία όσο αφορά την Μουσικολογία ως επιλογή στα επιστημονικά πεδία,που θα υπάρχει στην τελική?

 
Μαθηματικός
07 Απρ 2015 10:01

Προς ΚΙΝ :
Το να διαλέξει ένας μαθητής πληροφορική και πολυτεχνείο ή πληροφορική και μαθηματικό δεν είναι σαν να πετάει ο γάιδαρος άλλα το πλέον φυσιολογικό αφού ανήκουν στις θετικές επιστήμες και κάθε αντίθετη άποψη "υποκινείται από συντεχνιακά συμφέροντα " που ΔΕ "στοχεύουν στη βοήθεια του ΜΑΘΗΤΗ" . Η λύση είναι απλή: μπαλαντέρ η πληροφορική στη Θετική (αφού έτσι κ αλλιώς διδάσκεται) ή η Φυσική στην οικονομική.... υπάρχουν δεκάδες θετικές σχολές που ζήτησαν επίσημα τη ΕΞΕΤΑΣΗ στην πληροφορική και όχι στη χημεία.

 
Άκης
07 Απρ 2015 10:13

Βλέπω πολλούς να πανηγυρίζουν αλλά έχουν καταλάβει άραγε ότι τελικά η Γ΄ Λυκείου μετατρέπεται σε μία τάξη όπου θα διδάσκουμε τα πάντα και τίποτε; 15 ώρες Προσανατολισμό και 17 Γενική Παιδεία, και από τις 15 οι 10-11 θα αφορούν τα 3 μαθήματα που τα παιδιά θα δώσουν. Προφανώς τα φροντιστήρια θα καλύπτουν άνετα την ύλη και στα σχολεία θα παίρνουμε ώρες από τη Γενική Παιδεία. Επομένως θα συνεχιστεί το παραμύθι της Γενικής Παιδείας και θα παίζουμε θέατρο μέσα στις τάξεις ... Τελικά το βαρέλι του Εξεταστικού δεν έχει πάτο!

 
Val
07 Απρ 2015 10:18

Πολλοί αναφέρουν σαν πρόβλημα το γεγονός ότι θα εισάγονται μαθητές σε πανεπιστήμια χωρίς να έχουν κάνει όλα τα απαραίτητα για την εκάστοτε σχολή μαθήματα. Αν και αυτό είναι ένα ζήτημα, θα ήταν τρομακτικά δύσκολο για το οποιοδήποτε σύστημα να επιτύχει αυτόν το στόχο... θα απαιτούνταν δεκάδες, ίσως, κατευθύνσεις με αντίστοιχα μαθήματα για να καλυφθούν όλες οι πιθανότητες.

Προσωπικά θεωρώ ότι η πιο σημαντική αδικία αυτού του συστήματος, αν παραμείνει ως έχει, είναι η αδυναμία συνδυασμού από έναν μαθητή, σχολών Θετικών Επιστημών και Πληροφορικής. Δεν λέω ότι ο κάθε μαθητής που θέλει, π.χ., να πάει Φυσικό, θα ήθελε σαν δεύτερη επιλογή του την Πληροφορική... είμαι βέβαιος, όμως, ότι θα είναι περισσότεροι οι μαθητές που θα επέλεγαν την Πληροφορική αντί των Παιδαγωγικών. Ειλικρινά, πόσους μαθητές μπορεί να σκεφτεί κανείς που να λένε "Εγώ θα πάω η Μετσόβιο, ή βρεφονηπιοκόμος". Είναι στατιστικά απίθανος ο συνδυασμός.

Κατανοώ ότι κάποιες θυσίες στη δυνατότητα επιλογής έπρεπε να γίνουν, αλλά διαπιστώνω ότι για τα παιδιά της Θεωρητικής κατεύθυνσης κάτι τέτοιο δεν υφίσταται. Ο μαθητής της Θεωρητικής έτσι και αλλιώς δεν στόχευε σε σχολές Θετικών Επιστημών και Πληροφορικής. Αν πρέπει να διορθωθεί κάτι, είναι ή να προστεθεί και τέταρτη επιλογή, ή να αλλάξει η επιλογή των Παιδαγωγικών για τις Κατευθύνσεις της Θετικής και των Οικονομικών/Πληροφορικής.

Τέλος, για όσους αναφέρουν ότι μπορεί να υπάρξουν αλλαγές όταν μάθουμε τι ισχύει για το πέμπτο, προαιρετικό μάθημα, έχουν παρερμηνεύσει την ανακοίνωση. Το πέμπτο μάθημα θα είναι ένα ακόμα από τα τρία τα οποία αναφέρονται σε κάθε κατεύθυνση, άρα όλες οι πιθανές επιλογές υπάρχουν στα παραπάνω διαγράμματα.

 
βασιλησ ιωαννινα
07 Απρ 2015 10:29

ΑΝ ΔΙΝΟΤΑΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ.

 
Tasosp
07 Απρ 2015 10:30

ΠΡΟΣΟΧΗ !! Στην ομάδα θετικών σπουδών οι μαθητές διδάσκονται ΑΕΕΠ αλλά το μάθημα δε μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ούτε σαν μπαλαντέρ.Τι νόημα έχει ? Θα πρέπει να βγουν οι σχολές αναλυτικά.Τι γίνεται με τις σχολές πληροφορικής του Πολυτεχνείου ? Σε κάθε περίπτωση με 4 μόνο μαθήματα,άρα λιγότερα φροντιστήρια μπορεί κάποιος να μπει σε αξιοπρεπή σχολή!!

 
ΑΚΗΣ
07 Απρ 2015 10:36

Λοιπόν έχουμε και λέμε…
1)Οι 20 ώρες προσανατολισμού δεν βόλευαν τα φροντιστήρια. Αυτά συνήθως δουλεύουν 7-10 άρα με 3 χ5 ώρες 15 την βδομάδα.
Έτσι λοιπόν κάναμε 15 τις ώρες κατευθύνσεων. Εδώ χειροκρότει η παραπαιδεία.
2) Υπήρξε πρόβλημα Χημείας πληροφορικής. Ωραία βολεύοyμε και τους δυο αντιεπιστημονικά πετώντας στα άχρηστα την κοινωνιολογία.
3) Τι πειράζει που στις σχόλες κοινωνιολογίας, πολίτικης επιστήμης και ιστορίας , ψυχολογίας θα παίρνaει κάνεις με τα άσχετα λατινικά αρχαία και όχι κοινωνιολογία.
4) τι πειράζει αν οι κοινωνικές επιστήμες που ασχολούνται με τα κοινωνικά προβλήματα, εξαφανίζονται ακόμα και στην γενική παιδεία.

 
Μάριος
07 Απρ 2015 10:47

Προς Val

Η λύση είναι απλή: μπαλαντέρ η πληροφορική στη Θετική (αφού έτσι κ αλλιώς διδάσκεται) ή η Φυσική στην οικονομική....

 
Στέφανος
07 Απρ 2015 10:55

Υποψήφιος θεωρητικής (Ανθρωπιστικών σπουδών) τι πρέπει να επιλέξει για ΤΕΦΑΑ;
Τα ΤΕΦΑΑ πουθενά δεν αναφέρονται (ή είναι κρυμμένα στο κοινό επιστημονικό πεδίο;) Ας μας διαφωτίσει κάποιος.

 
Pan
07 Απρ 2015 10:58

Για πόσα χρόνια θα ισχύσει το σύστημα αυτό; Γνωρίζει κανείς;

 
μαθήτρια β λυκείου
07 Απρ 2015 11:01

Το προτεινόμενο σύστημα είναι πολύ άδικο.
Μερικοί μαθητές θα εξετάζονται σε πέντε μαθήματα με αποτέλεσμα να επιβαρύνόνται πιο πολύ από τους μαθητές που θα εξετάζονται σε 4 μαθήματα.Ενα σύστημα στο οποίο οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να εξέταζονται σε πέντε μαθήματα
(Αλλά όλοι οι μαθητές) θα είναι το πιο ωφέλιμο.
Οι επιστήμες εκπαίδευσης είναι λογικό να δηλώνονται από όλες τις κατευθύνσεις χωρίς μάθημα επιλογής γιατί δικά.
Το πιο δίκαιο θα ήταν να συνεχιστεί το σύστημα της φετινής τρίτης λυκείου και όχι να πειραματιζεστε σε βάρος των μαθητών

 
KIN
07 Απρ 2015 11:09

Προς ολους που ζητουν τη Φυσικη στην οικονομικη κατ/νση:Αν μπει η φυσικη στν οικονομικη κατ/νση,τοτε να μπει κ το ΑΟΘ στις αλλες 2 κατ/νσεις,οπως κ η κοινωνιολογια να ειναι πανελλαδικως εξεταζομενη.

 
Μάνος
07 Απρ 2015 11:11

@βασιλησ ιωαννινα

Λες : "ΑΝ ΔΙΝΟΤΑΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ."

Γιατί να γίνει αυτό; Υπάρχουν δεκάδες σχολές που απαιτούν χημεία, όπως ζήτησαν στην ΑΔΙΠ, και κάποιος θα μπορεί να περάσει σε αυτές μόνο από τη θετική.

 
Φυσικός
07 Απρ 2015 11:12

Η Φυσική καθίσταται το μάθημα κλειδί στην Ιατρική και στη Γεωπονική
Τα Μαθηματικά υποβαθμίζονται
Η Θετική απομακρύνει τις Πληροφορικές Σχολές (με το τρικ που μόνο οι αφελείς πείθονται).

Οι οικονομολόγοι θα γίνονται νοσηλευτές (επιτέλους οικονομία στο ΕΣΥ).
15 ώρες κατευθύνσεις και 17 γενική παιδεία.

 
Φαύλος Κύκλος
07 Απρ 2015 11:24

Για τις νέες ρυθμίσεις, καταλαβαίνω ότι είχαν να "φτιάξουν" ένα δύσκολο παζλ, προσπαθώντας να κρατήσουν διάφορες ισορροπίες, κυρίως με κλάδους εκπαιδευτικών.
Αλλά το αποτέλεσμα έχει κάποια ακραία παράδοξα που όπως είδα έχουν αναφέρει πολλοί:

(1) Καμία πρόσβαση του Θετικού Προσανατολισμού προς τις Οικονομικές Σχολές και ακόμα χειρότερα την Πληροφορική!!!! Μα τα αυθεντικά τμήματα Πληροφορικής σε Πολυτεχνεία και Σχολές Θετικών Επιστημών είναι!!!!
ΑΥΤΟΣ Ο ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ.

(2) Θα έχουμε δασκάλους από 2 προσανατολισμούς (πιό εύκολοι οι υψηλοί βαθμοί) χωρίς γνώσεις Φυσικής, δηλαδή με αδυναμία κατανόησης της φύσης.

Γλώσσα, μαθηματικά και φυσικές επιστήμες είναι οι βασικές γνώσεις που χρειάζονται τα παιδιά. Σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σχεδιασμό, ο προσανατολισμός Θετικής κατεύθυνσης έπρεπε να είναι στο Κέντρο του συστήματος και να επιτρέπει πρόσβαση προς όλες τις περιφερειακές κατευθύνσεις. Γιατή η Ελληνική πρόσβαση στη Νομική να είναι ασύμβατη .

 
Γιαννης Κ.
07 Απρ 2015 11:30

Ακόμη και για πρωταπριλιάτικο αστείο θα ήταν παρατραβηγμένο πόσο μάλλον πραγματικότητα. Ακουσον " Μηχανικοί Η/Υ " ΧΩΡΙΣ Πληροφορική !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Αλλοι δύο μαθητευόμενοι ''μάγοι''- ''ποιητές'' (βλ. Μπαλτάς-Κουράκης) ενδιαφέρονται για το καλό των παιδιών.
Φτάνει, όχι άλλο ενδιαφέρον !!!

ΥΓ. Μήπως εντυπωσιάστηκαν- ζήλεψαν από το τρομερό επίτευγμα του ''Αρβι'' και θέλουν να το συνεχίσουν ??????

 
Φυσικός 04
07 Απρ 2015 12:03

Κόβεται η πληροφορική απο τις θετικές και παει στις οικονομικές μαζί με ΑΟΘ;; Ντροπή..
Μπαλαντέρ η πληροφορική στη θετική για τις 10αδες σχολές που τη ζήτησαν...Σήμερα κιόλας..

 
kit
07 Απρ 2015 12:04

Το νέο σύστημα για τις πανελλαδικες του 2016 που ανακοινώθηκε χθες 6-4-2015 έχει κατά τη γνώμη μου πάρα πολλά προβλήματα. Πολλά από αυτά έχουν ήδη αναφερθεί από τους άλλους σχολιαστές και νομίζω είναι προφανές ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς να έχουμε κραυγαλέες αδικίες. Επειδή κατά τη γνώμη μου θα λειτουργήσει διχαστικά απέναντι στην εκπαιδευτική και σχολική κοινότητα προτείνω να παραμείνει το ισχύον σύστημα 14-15 (με τις τρεις κατευθύνσεις (θετική, τεχνολογική, θεωρητική) για τα επόμενα 2 χρόνια .Επιπλέον ο μύθος ότι τα μαθήματα με τον 4186/13 από 6-7 γίνονται μόνο 4 δεν ευσταθεί γιατί ακόμα και ο μαθητής που έπαιρνε και τα 7 μαθήματα για να δώσει για τις οικονομικές σχολές είχε ένα σύνολο το πολύ 20 διδακτικών ωρών στο σχολείο. Το νέο σύστημα αρβανιτόπουλου προβλέπει 20+6= 26 ώρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο όγκος της ύλης των 4 μαθημάτων είναι τεράστιος.
Νομίζω ότι η νέα κυβέρνηση αντί να λύσει το πρόβλημα που δημιούργησε ο 4186/13 θα το κάνει χειρότερο και τελικά κανείς δεν θα είναι ευχαριστημένος για τον απλούστατο λόγο ότι ο νόμος αρβανιτόπουλου ήταν λάθος σχεδιασμένος από την αρχή. Ακόμα και τώρα νομίζω ότι προλαβαίνουν να τον πάρουν πίσω παρα να τον εφαρμόσουν λάθος ώστε να υπάρξει ο χρόνος και το πολιτικό κεφάλαιο από την κυβέρνηση ώστε να σχεδιαστεί σωστά το εξεταστικό που θα ισχύσει από το 2018 και μετά.

 
Θοδωρής
07 Απρ 2015 12:43

Τελικά το σύστημα αυτό μάλλον το δημιούργησαν άσχετοι . Στόχος του όπως μας είπαν είναι η επικοινωνία μεταξύ των πεδίων, οι περισσότερες επιλογές αλλά στην πράξη αυτό καταργείται. Πχ ένας μαθητής που είναι θεωρητική δεν μπορεί να επιλέξει οικονομικές επιστήμες όπως παλαιότερα, ή κάποιος από την θετική δεν μπορεί να επιλέξει πληροφορικές οικονομικές επιστήμες , ή κάποιος από τις πληροφορικές οικονομικές δεν μπορεί να επιλέξει τις θετικές. Αντ' αυτού μπορούν όλοι να επιλέξουν τις επιστήμες του μέλλοντος... παιδαγωγικά!!! και παραιτρικές επιστήμες. Όλα πρόχειρα. Ήδη τα παιδιά εκφράζουν μεγάλη δυσαρέσκεια γιατί είχαν προετοιμαστεί ώστε να έχουν περισσότερες επιλογές.

 
marios eleftheriadis
07 Απρ 2015 12:49

το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ-ΑΤΕΙ σίγουρα δίνει περισσότερες επιλογές στους υποψηφίους και η ύλη των μαθημάτων μειώνεται, σε σχέση με το σύστημα Αρβανιτόπουλου και το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών της Γ λυκείου που ορίζει ο νόμος Λοβέρδου. Όμως με την εμπλοκή διατήρησης "ισορροπιών" και "προώθησης" ειδικοτήτων έχουν γίνει λάθη που θέλω να επισημάνω παρακάτω. Η επισήμανση των λαθών γίνεται με σκοπό την επιδίωξη της διόρθωσης τους.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
o Οι δυνατές επιλογές ανά ομάδα προσανατολισμού είναι μέχρι δύο. Αν μαθητής επιλέξει ένα επιστημονικό πεδίο εξετάζεται σε 4(=3+1) μαθήματα, ενώ αν επιλέξει δύο επιστ. Πεδία εξετάζεται σε 5(=3+2) μαθήματα .
o Στη δομή του ωρολογίου προγράμματος διαμορφώνονται τρεις ομάδες προσανατολισμού: Α. Ανθρωπιστικών Σπουδών, Β. Θετικών Σπουδών , Γ. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.
o Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι πέντε (5) αλλά δεν είναι και τα πέντε πανελλαδικώς εξεταζόμενα.
o Συνολικές διδακτικές ώρες 32 την εβδομάδα στη Γ τάξη του Ημερήσιου ΓΕΛ.
1. Μαθήματα Προσανατολισμού της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου συνολικά 15 ώρες
2. Μαθήματα γενικής παιδείας συνολικά 17 ώρες.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Από τις περιπτώσεις που παρουσιάζονται στα διαγράμματα και τις λίστες των μαθημάτων προσανατολισμού προκύπτει ότι στα μαθήματα γενικής παιδείας σίγουρα θα περιλαμβάνονται:
- Μαθηματικά γενικής παιδείας
- Βιολογία γενικής παιδείας
- Ιστορία γενικής παιδείας
- Νεοελληνική γλώσσα
2. Οι ώρες των μαθημάτων προσανατολισμού μειώθηκαν άρα και η ύλη των μαθημάτων για την εισαγωγή στα ΑΕΙ-ΑΤΕΙ θα μειωθεί, σε σχέση με την ύλη των μαθημάτων που καθορίστηκε με το νόμο Λοβέρδου.
3. Στην ομάδα προσανατολισμού Σπουδών οικονομίας και πληροφορικής , το εξεταζόμενο μάθημα έκθεση(πιθανώς λάθος), μάλλον είναι η νεοελληνική γλώσσα.
4. Το νέο σύστημα δίνει τη δυνατότητα στους υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών να επιλέξουν και επιστήμες υγείας με την επιλογή 5ου μαθήματος- Βιολογίας γεν.παιδείας. Όμως με τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων, που θα οριστούν ανά σχολή, θα είναι αδύνατο να πετύχει κάποιος υποψήφιος προσανατολισμού ανθρωπιστικών στην Ιατρική.
5. Στο νέο σύστημα ταυτόχρονα αποκλείει τους υποψήφιους προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών από τις οικονομικές σχολές, παρόλο που έχουν βασικό μάθημα προσανατολισμού την κοινωνιολογία και μάθημα επιλογής για τις παιδαγωγικές, τα μαθηματικά γενικής(μπορούν να γίνουν γιατροί, όχι όμως οικονομολόγοι!!!…).
6. Βασικό ζήτημα για την επιλογή του 5ου μαθήματος αποτελεί η κατανομή των πανεπιστημιακών τμημάτων στα επιστημονικά πεδία.
7. Το νέο σύστημα επιμένει στο μάθημα των Λατινικών για τις ανθρωπιστικές επιστήμες και όχι την κοινωνιολογία(μάλλον για ισοσκελισμό ωρών )
8. Με ΑΟΘ θα μπορεί να εισάγετε υποψήφιος σε τμήματα πληροφορικής, χωρίς φυσική!!!(πιθανώς όχι σε τμήματα μηχανικών Η/Υ???)
9. Στις θετικές επιστήμες ανήκουν τα τμήματα των Μαθηματικών και Φυσικών επιστημών , για τα οποία πρέπει ο υποψήφιος να εξετασθεί στη χημεία.(για την εξάλειψη του λάθους της χημείας στο προηγούμενο σύστημα , γίνεται νέο λάθος στο νέο σύστημα)
10. Στην ομάδα προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, υπάρχουν τα βασικά μαθήματα ΕΚΘΕΣΗ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ., ΑΕΠΠ, μαζί με αυτά υπάρχει η επιλογή της ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ για τις επιστήμες υγείας, ενώ δεν υπάρχει η επιλογή της ΦΥΣΙΚΗΣ για ΑΝΟΙΓΜΑ στις θετικές επιστήμες !!!!

 
Κρανιάς Γιώργος
07 Απρ 2015 12:58

Για όσους διαμαρτύρονται για την δήθεν μη είσοδο στις σχολές πληροφορικής από το πεδίο των θετικών επιστημών ας κάνουν λίγο υπομονή. Μια χαρά θα μπαίνεις κι από κει. Το μάθημα διδάσκεται και εκεί. Το αν θα εξετάζεται αφορά μόνο τους φροντιστές πληροφορικής και κανέναν άλλο. Ιδιαίτερα δεν αφορά τους μαθητές που θέλετε ντε και καλά να τους φορτώσετε και πέμπτο μάθημα. Αν θέλετε να μπαίνουν και από την οικονομική κατεύθυνση στο πολυτεχνείο ζητήστε να βγουν από κει η Ιστορία και η Κοινωνιολογία και να μπουν στη θέση τους η Φυσική και η Χημεία.

 
provlimatismenos
07 Απρ 2015 12:59

Στις σχολές με κοινωνικό περιεχόμενο οι μαθητές θα δίνουν και λατινικά!!! Το μάθημα των κοινωνικών επιστημών χάθηκε και η κοινωνιολογία;
Είναι δυνατόν να εισάγονται οι μαθητές σε τμήματα κοινωνιολογίας, κοινωνικής ανθρωπολογίας, ψυχολογίας, πολιτικών επιστημών....εξεταζόμενοι στα λατινικά και όχι στην κοινωνιολογία;

 
mantas dimitris
07 Απρ 2015 12:59

Αν δε γίνουν βελτιωτικές κινήσεις στις επιλογές, βλέπω πολλούς μαθητές σκοπίμως να μένουν στην ίδια τάξη.

 
Μηχ. Η/Υ
07 Απρ 2015 13:06

Μέχρι πρόσφατα θεωρούσα οτι ο κ. Αρβανιτόπουλος ήταν μακράν ο χειρότερος Υπουργός Παιδείας, δυστυχώς όμως το δίδυμο Μπαλτά - Κουράκη έκανε ανατροπή των δεδομένων μόλις σε 2 μήνες!!! Δεν θα αναφερθώ στην Παγκόσμια πρωτοτυπία ότι οι Σχολές Πληροφορικής δεν θεωρούνται σχολές Θετικής κατευθυνσης!!!!!!!! αλλά οτι ένας υποψήφιος δεν μπορεί να επιλέξει σχολές που ανήκουν στην ΙΔΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ δηλαδή σχολή Πληροφορικής και σχολή Μηχ. Η/Υ. Εκτος αν μας πουν οτι οι Πολυτεχνικές σχολές Μηχ. Η/Υ δεν θα ανήκουν στις Θετικές αλλά στις Οικονομικές κ Πληροφορικής. Όλα πιθανά είναι. Ελλάδα του 2015.

 
Μάριος
07 Απρ 2015 13:19

@ Κρανιάς Γιώργος

Το μάθημα που φορτώνεται σε όλους στους μαθητές στη Θετική είναι η χημεία που το δίνουν αναγκαστικά όλοι ενώ υπάρχουν δεκάδες σχολές που δε το ζήτησαν εξεταζόμενο αλλά ζήτησαν την πληροφορική!

Είτε λοιπόν η πληροφορική μπαλαντέρ στη θετική είτε η φυσική στην οικονομική/πληροφορικής για τις θετικές σχολές που δε θέλουν χημεία αλλά πληροφορική για να ανοίξουν τα πεδία . Αυτό θα έλυνε τα προβλήματα και όποιος δε νοιάζεται για τη συντεχνία του αλλά για το καλό των μαθητών πρέπει να το στηρίξει..

 
Θετική χωρίς πληροφορική;
07 Απρ 2015 13:32

Νομίζω ότι το γεγονός τι δεν μπορεί κάποιος με πληροφορική να ανοίγει στην Θετική τις αντίστοιχες επιστήμες. Νομίζω ότι θα αλλάξει σύντομα πριν ψηφιστεί. Γελάνε και οι πέτρες.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ