Placeholder

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015 -2016

Ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Παιδείας
Δημοσίευση: 06/04/2015
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το ΥΠΟΠΑΙΘ, ανακοίνωσε σήμερα ότι  θα προβεί σε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις όσον αφορά το εξεταστικό σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ το σχ. έτος 2015-16 για τους παρακάτω λόγους:

1) Με το σύστημα του Νέου Λυκείου, οι μαθητές της Γ΄ Τάξης είχαν δυνατότητα πρόσβασης σε πολύ περιορισμένο αριθμό τμημάτων, αφού οι επιλογές τους περιορίζονταν μόνο σε ένα επιστημονικό πεδίο. Εξαιτίας αυτού του εγκλωβισμού των υποψηφίων σε πολύ μικρό αριθμό τμημάτων, θα αποκλείονταν χιλιάδες νέοι και νέες από την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρότι μπορεί να είχαν επιτύχει υψηλή βαθμολογία στις εξετάσεις. Παράλληλα, αυτή η ρύθμιση θα έπληττε εκτός από τους μαθητές/τριες και τα ίδια τα Πανεπιστήμια, καθώς ήταν εξαιρετικά πιθανό να στερούνταν φοιτητές/τριες με πολύ υψηλές επιδόσεις, οι οποίοι δεν θα κατάφερναν να εισαχθούν στο ένα και μοναδικό επιστημονικό πεδίο στο οποίο μπορούσαν να είναι υποψήφιοι.

2) Υπήρχαν όμως και σοβαροί τεχνικοί λόγοι που επέβαλαν τις νέες ρυθμίσεις. Λόγω καθυστέρησης του έργου των επιστημονικών επιτροπών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής που είχε σημειωθεί ήδη πριν από την αλλαγή της ηγεσίας του ΥΠΟΠΑΙΘ, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η σύνταξη των  προγραμμάτων σπουδών όλων των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Νέου Λυκείου και δεν έχουν καν ξεκινήσει οι διαδικασίες συγγραφής και κρίσης των αντίστοιχων σχολικών εγχειριδίων. Συνεπώς, δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της νομοθεσίας του Νέου Λυκείου για τη Γ΄ Λυκείου. Να σημειωθεί ότι σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και ακόμα περισσότερο σε αυτήν την τάξη απαιτείται έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία των μαθητών/τριών καθώς και  έγκαιρη και επαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν τη διδασκαλία νέων προγραμμάτων σπουδών και σχολικών εγχειριδίων.

3) Επίσης δεν ήταν δυνατόν να διατηρηθεί ανέπαφο το σύστημα εισαγωγής της φετινής Γ΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Δ΄ Εσπερινού ΓΕΛ -για τις οποίες υπάρχουν βέβαια εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σχολικά εγχειρίδια- επειδή θα αιφνιδιάζονταν οι υποψήφιοι του σχ. έτους 2015-16 για τους εξής λόγους:  ενώ γνώριζαν ότι θα έδιναν Πανελλαδικές εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα, θα έπρεπε να προετοιμαστούν για έξι (6) ή επτά (7) και βέβαια οι υπάρχουσες Κατευθύνσεις (Θεωρητική, Θετική και Τεχνολογική) απαιτούσαν διαφορετικό συνδυασμό πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για τα επιστημονικά πεδία από εκείνον που τους είχε ήδη ανακοινωθεί. Για παράδειγμα, οι υποψήφιοι των Ιατρικών σχολών σύμφωνα με το σημερινό σύστημα θα έπρεπε να εξετασθούν υποχρεωτικά και στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης, ενώ αυτό το μάθημα δεν περιλαμβανόταν στα τέσσερα μαθήματα που τους είχαν γίνει ήδη γνωστά ως πανελλαδικώς εξεταζόμενα για αυτές τις σχολές. Με τις νέες ρυθμίσεις είναι στη δική τους επιλογή αν θα εξετασθούν και στα Μαθηματικά, για να αυξήσουν τα επιστημονικά πεδία πρόσβασης.

4) Επιπλέον, στο ισχύον μέχρι φέτος σύστημα εισαγωγής έχουν παρατηρηθεί στρεβλώσεις που θεωρήθηκε αναγκαίο να αντιμετωπισθούν, όπως για παράδειγμα, η δυνατότητα να εισαχθεί κάποιος σε Χημικό τμήμα, χωρίς να έχει διδαχθεί και εξετασθεί στο μάθημα της Χημείας Κατεύθυνσης.  

Ο στόχος της νέας νομοθετικής ρύθμισης είναι να θεραπευτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κενά και οι δυσλειτουργίες του πρόσφατα νομοθετημένου συστήματος εισαγωγής, καθώς και του ισχύοντος μέχρι σήμερα. Διευκρινίζεται ότι οι ρυθμίσεις για τα ΕΠΑΛ δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, επειδή αναμένεται η σχετική πρόταση του ΙΕΠ, όπως προβλέπει ο νόμος.   

Πιο συγκεκριμένα:

1)    Όσον αφορά στη δομή του ωρολογίου προγράμματος διαμορφώνονται τρεις ομάδες προσανατολισμού: Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. Συνολικά οι μαθητές/τριες θα παρακολουθούν 32 διδακτικές ώρες την εβδομάδα στη Γ τάξη του Ημερήσιου ΓΕΛ και 25 ώρες στη Δ΄ τάξη του Εσπερινού ΓΕΛ.

2)    Για όλα τα γνωστικά αντικείμενα (Μαθήματα Γενικής Παιδείας, Μαθήματα Προσανατολισμού και Μαθήματα Επιλογής) θα ακολουθηθούν προγράμματα σπουδών ήδη εγκεκριμένα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που αντιστοιχούν σε επίσης ήδη εγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια. Ειδικά για τα Λατινικά Θεωρητικού προσανατολισμού και τη Χημεία Θετικού προσανατολισμού επιστημονικές ομάδες που έχουν συγκροτηθεί εργάζονται για την προσαρμογή της διδακτέας ύλης, καθώς η διδασκαλία τους δεν προβλεπόταν στο πρόγραμμα του Νέου Λυκείου για τη φετινή Β΄ Τάξη.

3)     Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μαθημάτων Προσανατολισμού της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου συνολικά περιλαμβάνει 15 ώρες. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι πέντε (5) αλλά δεν είναι και τα πέντε πανελλαδικώς εξεταζόμενα. Ανά ομάδα προσανατολισμού το πρόγραμμα είναι το εξής:

Διδασκόμενα Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΡΧΑΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Διδασκόμενα Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)
ΣΥΝΟΛΟ

Διδασκόμενα Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

4)    Τα Επιστημονικά πεδία ορίζονται ως εξής:
1ο Επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές  Σπουδές)
2ο  Επιστημονικό πεδίο (Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές)
3ο  Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής)
4ο  Επιστημονικό πεδίο (Παιδαγωγικές Σπουδές)
5ο  Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής)
Με υπουργική απόφαση θα καταταχθούν τα Τμήματα  ΑΕΙ και ΑΤΕΙ στα παραπάνω Επιστημονικά Πεδία.  

5)    Στις Εξετάσεις Εισαγωγής του σχολικού έτους 2015-16  δίνονται στους μαθητές και στις μαθήτριες οι εξής δυνατότητες:
Α) Να δώσουν εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα και να είναι υποψήφιοι/ες σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο, όπως προβλεπόταν από το πρόσφατα νομοθετημένο σύστημα εισαγωγής (Ν.4186/2013).
Β) Αν οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα δεύτερο  Επιστημονικό Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν και ένα 5ο μάθημα (Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού), όπως αυτά περιγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν.

6)    Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τρία επιστημονικά πεδία το ένα ή τα δύο επιστημονικά πεδία στα οποία θα έχουν πρόσβαση.

7)    Στον υπολογισμό των μορίων, δύο από τα τέσσερα μαθήματα που θα αντιστοιχούν σε ένα Επιστημονικό Πεδίο θα έχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας, που θα ορισθεί με υπουργική απόφαση.

8)    Στο 4ο επιστημονικό πεδίο η πρόσβαση είναι εφικτή από όλες τις ομάδες προσανατολισμού.

Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα
Κάθε ομάδα Προσανατολισμού έχει τρία κοινά μαθήματα που απαιτούνται σε όλα τα επιστημονικά πεδία όπου έχει πρόσβαση η Ομάδα Προσανατολισμού. Το τέταρτο μάθημα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Με ένα διαφορετικό τέταρτο μάθημα ανοίγεται η δυνατότητα πρόσβασης σε δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού παρέχει τρεις επιλογές από τις οποίες κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μία ή δύο.

Τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά ομάδα προσανατολισμού και ανά επιστημονικό πεδίο περιγράφονται αναλυτικά στους  πίνακες που ακολουθούν:

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:
Α) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στα Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστημονικό  Πεδίο.
Β)  Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστημονικό  Πεδίο.
Γ) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο  4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:
Α) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στα Τμήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου.
Β) Αν οι υποψήφιοι εκτός από  τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο  3ο Επιστημονικό Πεδίο.  
Γ) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν και στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο                        4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:
Α)
Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστημονικό  Πεδίο.
Β) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στην Ιστορία Κατεύθυνσης, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό  Πεδίο.
Γ) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), τότε έχουν πρόσβαση στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο.

Το σύστημα Εξετάσεων Εισαγωγής που περιγράφηκε στις παραπάνω παραγράφους σχεδιάστηκε ως μεταβατικό σύστημα, για να αντιμετωπίσει ελλείψεις, κενά και στρεβλώσεις τόσο του συστήματος του Νέου Λυκείου όσο και του ισχύοντος σήμερα εξεταστικού συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Υπήρχαν πάρα πολλοί αντικειμενικοί περιορισμοί, που δεν επέτρεπαν την επιδίωξη ενός σχεδιασμού εκ του μηδενός. Όμως δίνει σαφώς περισσότερες ευκαιρίες στους υποψήφιους της επόμενης σχολικής χρονιάς από εκείνες που έδινε το σύστημα του Νέου Λυκείου, χωρίς να αιφνιδιάζει τους μαθητές και τις μαθήτριες και να ανατρέπει τον προγραμματισμό τους.
 

 

Σχόλια (233)

 
Δέδας Κωνσταντίνος
07 Απρ 2015 13:38

ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ...

Διδασκόμενα Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (οπου δεν υπάρχει Πληροφορική).

Πραγματικά πρόκειται για πείραμα.

Επίδοξε Ηλεκτρολόγε Μηχανικέ και Μηχανικέ ΗΥ, επίδοξε Μηχανικέ Πληροφορικής θα εξεταστείς σε Χημεία, Φυσική μπορεί και Ιστορία, αλλά ουδέποτε Πληροφορική.
ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 
Μάριος
07 Απρ 2015 13:40

10. Στην ομάδα προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, υπάρχουν τα βασικά μαθήματα ΕΚΘΕΣΗ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ., ΑΕΠΠ, μαζί με αυτά υπάρχει η επιλογή της ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ για τις επιστήμες υγείας, ενώ δεν υπάρχει η επιλογή της ΦΥΣΙΚΗΣ για ΑΝΟΙΓΜΑ στις θετικές επιστήμες !!!!

Βεβαια !!!... αφού είναι λογικό όποιος έχει δώσει Μαθηματικά και Πληροφορική να μπορεί γίνει γιατρός ή νοσοκόμος αλλά όχι μαθηματικός ή αρχιτέκτονας!!!!!

Δε θα περάσει..Είναι παράλογο..Ήδη πέφτει από παντού τρελό κράξιμο...

 
Κρανιάς Γιώργος
07 Απρ 2015 13:42

@Μάριο. Εάν δεν έχετε δει την πρόταση που έκανα για τις πανελλήνιες εδώ και δέκα μέρες, σας την υπενθυμίζω για να μου πείτε πού διαφωνείτε. Και να καταλάβουν και όλοι οι άλλοι ποιοι είναι συντεχνίτες και ποιοι όχι.

Διατύπωσα λοιπόν μια απλή πρόταση, που κατά τη γνώμη μου έχει το πλεονέκτημα να "κουμπώνει" με όσα είχαν ανακοινωθεί και γνώριζαν ως τώρα οι μαθητές, αλλά ταυτόχρονα να διορθώνει και πολλές από τις αδυναμίες του "συστήματος Αρβανιτόπουλου".

Συγκεκριμένα, πρότεινα να διευρυνθεί τόσο το περιεχόμενο σπουδών στο σχολείο για τον μαθητή, όσο και το πεδίο των επιλογών του για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Με βάση την πρόταση αυτή η κάθε σχολή θα επιλέγει με δική της ευθύνη το προφίλ των φοιτητών που επιθυμεί να έχει στις τάξεις της και ο κάθε υποψήφιος θα προσαρμόζει τις εξετάσεις στις δικές του προτιμήσεις και δυνατότητες, χωρίς όμως να διαταράσσεται η ισονομία ανάμεσα στους υποψήφιους.

Προτείνω λοιπόν να δημιουργηθούν τρεις προσανατολισμοί σπουδών στην τελευταία τάξη του λυκείου.

Οι μαθητές κάθε κατεύθυνσης θα διδάσκονται στο σχολείο πέντε μαθήματα προσανατολισμού ως εξής:

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Μαθηματικά: 6 ώρες
Φυσική: 4 ώρες
Χημεία: 4 ώρες
Βιολογία: 3 ώρες
Πληροφορική: 3 ώρες

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Αρχαία: 6 ώρες
Ιστορία: 4 ώρες
Λατινικά: 4 ώρες
Κοινωνιολογία: 3 ώρες
Αρχές Φυσικών Επιστημών: 3 ώρες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Μαθηματικά και στοιχεία στατιστικής: 6 ώρες
Οικονομία: 4 ώρες
Ιστορία: 4 ώρες
Κοινωνιολογία: 3 ώρες
Αρχές Φυσικών Επιστημών: 3 ώρες.

Το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα επιλέγει ελεύθερα σε ποιον ή ποιους προσανατολισμούς θέλει να ενταχθεί και σε ποια μαθήματα των εν λόγω προσανατολισμών (το ελάχιστο 3 συν τη γλώσσα) θέλει να εξετάζονται οι υποψήφιοι που θα δεχθεί.

Ο κάθε υποψήφιος ανάλογα με τις σχολές που θέλει να διεκδικήσει επιλέγει σε ποια και πόσα μαθήματα του δικού του προσανατολισμού θα εξεταστεί σε πανελλαδικό επίπεδο.

Τα μόρια εισαγωγής του υποψηφίου για το κάθε τμήμα προκύπτουν από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των μαθημάτων που είναι υποχρεωτικά για το τμήμα αυτό.

Τα υπόλοιπα μαθήματα, στα οποία τυχόν εξετάστηκε σε πανελλαδικό επίπεδο ο υποψήφιος, λαμβάνονται υπ' όψη για το συγκεκριμένο τμήμα μόνο εφ' όσον ανεβάζουν τον μέσο όρο της βαθμολογίας του. Διαφορετικά όχι.

Σημείωση: Για τον καθορισμό των ωρών διδασκαλίας πάρθηκε υπ' όψη τόσο η ανάγκη το εβδομαδιαίο σύνολο να είναι 20 ώρες, όσο και οι ώρες διδασκαλίας κατεύθυνσης που είχε το κάθε μάθημα στο προηγούμενο σύστημα συνολικά στη Β' και Γ' Λυκείου, για να μπορεί το υπάρχον διδακτικό προσωπικό στοιχειωδώς να ανταποκριθεί στις ανάγκες των σχολείων.

 
mp
07 Απρ 2015 13:43

Για να σκεφτούμε λίγο και τους μαθητές που καλούνται να επιλέξουν πέμπτο μάθημα για να ανοίξει και άλλο πεδίο, ας φέρουμε το παράδειγμα ενός μαθητή της Θετικής που κατευθύνεται προς τις επιστήμες υγείας, θέλοντας να ανοίξει και τις θετικές επιστήμες επιλέξει ως πέμπτο μάθημα τα μαθηματικά. Με δεδομένο τον αυξημένο βαθμό δυσκολίας των μαθηματικών, αφενός θα έχει περισσότερο κόπο προετοιμασίας αλλά παράλληλα κινδυνεύει και να ελαττώσει το συνολικό μέσο όρο του.
Τι μπορεί να γίνει, απλά κατά τον υπολογισμό των μορίων σε κάθε σχολή να λαμβάνονται υπόψη τα τρία υποχρεωτικά εξεταζόμενα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού και το μάθημα επιλογής που αντιστοιχεί στη σχολή (με την αντίστοιχη στάθμιση της βαθμολογίας).

 
Πεδία ανά Προσανατολισμό
07 Απρ 2015 14:31

Αν δούμε τις εξετάσεις σαν δηγματοληψία αξιολόγησης των ακαδημαϊκών δυνατοτήτων των μαθητών, τότε δεν έχει σημασία ποιά μαθήματα εξετάζονται για τις περισσότερες περιπτώσεις των πανεπιστημιακών τμημάτων. Εξαιρούντα τα (κλασσικά) Τμήματα που ταυτίζονται με μια βασική επιστήμη ή τεχνολογία/μηχανική.

Πρόβλημα είναι οι "αποκλεισμοί" από λογικούς συνδυασμούς επιλογής σχολών, μέσω του ισορροπιστικού ανοίγματος 3 πεδίων ανά προσανατολισμό, ανεξαρτήτως του είδους του προσανατολισμού. Αποτέλεσμα π.χ. κάποιος με 1η επιλογή μηχανολόγος μηχανικός να μην μπορεί να έχει 2η τα οικονομικά.

Ο Προσανατολισμός "Θετικών Σπουδών" έπρεπε να έχει πάνω από 3 μαθήματα επιλογής, ανοίγοντας πάνω από 3 πεδία.

 
Tasosp
07 Απρ 2015 14:44

Για τη μαθήτρια της Β λυκείου λέω ότι 5 μαθήματα θα δώσουν όσοι θα ήθελαν να εχουν πιο πολλές επιλογές.Δεν είναι υποχρεωτικό να πάρουν 5ο μάθημα. Αυτό που απουσιάζει και μιλάμε χωρίς να έχουμε την πλήρη εικόνα, είναι οι σχολές σε κάθε πεδίο.Τι γίνεται πχ στο Πολυτεχνείο.Αλλού θα είναι οι Χημικοί, αλλού οι Ναυπηγοί οι Ηλεκτρολόγοι ή τα εφαρμοσμένα Μαθηματικά ?Επίσης σχολες Πληροφορικής ποιες θεωρούνται ?

 
Nikoletta
07 Απρ 2015 15:06

Το σύστημα είναι σαφώς καλύτερο από του Αρβανιτόπουλου.Διαβάζω όλους τους παραπάνω και κάνετε ένα λάθος , Δεν συγκρίνετε τις επιλογές στα πεδία σύμφωνα με του Αρβανιτόπουλου αλλά με τα έξι του προηγούμενου συστήματος.Για περισσότερες επιλογές θα έπρεπε΄να πάμε πάλι σε πιο πολλά μαθήματα..Κατά την γνώμη μου θα ήταν καλύτερα τα πιο πολλά μαθήματα αλλά ο περισσότερος κόσμος δεν τα θέλει.Το σημαντικό τώρα είναι να γίνουν σωστά τα υπόλοιπα .Η ύλη τώρα που περιορίστηκαν τα μαθήματα δεν πρέπει να μειωθεί.Θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να γράφει παιδί 19 σε φυσική χημεία βιολογία και με 17 έκθεση να μένει εκτός ιατρικής. Τα τυχαία λάθη θα στοιχίζουν.Τέλος το πέμπτο μάθημα θα επηρεάζει την εισαγωγή σε όλες τις σχολές;π.χ θετική :κάποιος που πάει για ιατρική και πάρει τα μαθηματικά ,θα επηρεαστεί ο βαθμός και για την ιατρική;Αν ναι δεν πρόσφεραν καμία παραπάνω επιλογή.(στα μαθηματικά δύσκολα παίρνεις το άριστα)Για μένα θα πρέπει να λαμβάνετε μόνο αν είναι καλύτερος σαν βοηθητικό ή καθόλου

 
Βασίλης
07 Απρ 2015 15:13

Οι οικονομολόγοι τι δουλειά έχουν με τα μαθηματικά κατεύθυνσης;

 
KIN
07 Απρ 2015 15:48

Ελεος πια μ αυτην την κριτικη σας για το νεο συστημα. Το συστημα ειναι πολυ καλυτερο απο τα προηγουμενα συστηματα.!!!!!

 
β' λυκειου
07 Απρ 2015 16:24

Οι μαθητές/τριες των οικονομικών σπουδών ήταν προετοιμασμένοι για
Μαθηματικά και στοιχεία στατιστικής κι όχι για μαθηματικά κατεύθυνσης.
Τώρα θα πρέπει να καλύψουν την ύλη 2 ετών. Δεν υπήρχε λόγος να ακολουθήσουν την θετική κατεύθυνση στην Β΄λυκείου σύμφωνα με τα μαθήματα που τους είχαν πει ότι θα εξεταστούν.

 
Ισίδωρος
07 Απρ 2015 16:57

Παγκόσμια πρωτοτυπία ότι οι Σχολές Πληροφορικής δεν θεωρούνται σχολές Θετικής κατεύθυνσης αλλά ΄΄οικονομικές ''!!!!!!!!
Ενας υποψήφιος δεν μπορεί να επιλέξει σχολές που ανήκουν στην ΙΔΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ δηλαδή σχολή Πληροφορικής και σχολή Μηχ. Η/Υ.

Ενα και μόνο σχόλιο : ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

 
Μαθητης Β λυκειου
07 Απρ 2015 17:31

Πραγματικά τώρα όμως.. και επειδή έχω βαρεθεί να διαβάζω κατεβατά και να μη βγάζω άκρη. Του χρόνου θέλω να δώσω για μηχανικός Η/Υ στο πολυτεχνείο και αν δε περάσω εκεί θέλω να πάω σε κάποιο ΑΕΙ πληροφορικής. Αυτό το έχουν στο μυαλό τους και χιλιάδες άλλα παιδιά.

Δεν θα μπορώ να το κάνω; Είμαστε σοβαροί;; Είναι σοβαροί αυτοί που έφτιαξαν αυτό το σύστημα;;

Μια απάντηση σας παρακαλώ. Μη παίζετε με το μέλλον μας.

 
Μαθηματικός
07 Απρ 2015 17:43

@ ΚΙΝ, Nikoletta

Με 1-2 πολύ εύκολες και μικρές αλλαγές γίνεται πολύ καλύτερο. Μπαλαντέρ πληροφορική στη θετική για τις σχολές που τη θέλουν για εξεταζόμενη, το έχουν ζητήσει επίσημα στη ΑΔΙΠ άλλωστε, και έτσι θα λυθεί και το παράλογο κάποιος ο ο οποίος θέλει να πάει πληροφορική να μη μπορεί να δηλώσει και μαθηματικό ή Μηχανικός Η/Υ!

Δε νομίζω ότι κάποιος διαφωνεί με αυτή τη μικρή αλλαγή για το καλό το παιδιών μας και για μη περιοριζονται οι επιλογές τους.

Όποιος δηλώσει πληροφορική μπορεί να θελήσει να δηλώσει και δεκάδες άλλες σχολές θετικών επιστημών (μαθηματικό, τοπογράφος κτλ). Γιατί να τον περιορίζουμε και να τον καταστρεφουμε; Ένα απλό μπαλαντέρ η πληροφορική στη Θετική ( αφού είναι και θετική επιστήμη άλλωστε) και βοηθάμε χιλιάδες παιδιά.

 
AΝΩΝΥΜΟΣ
07 Απρ 2015 17:48

ο νέος τρόπος εφαρμογης του νεου συστηματους οσον αφορα βεβαια τα γενικα Λυκεια ειναι ο καλυτερος μεχρι τώρα. Για π.χ : οι μαθητες της θετικης κατευθυνσεις δεν ειναι υποχρωμενοι να ξεκινησουν φροντιστηριο μαθηματικα κατευθυνσης επειδη αναγκαστικα θα επρεπε να εχουν το συγκεκριμενο μαθημα (με τα δεδομενα του τελευταιου τροπου διαξαγωγης των πανελλαδικων εξετασεων ). Με λιγα λογια ειναι εξοικονομηση χρονου ,χρηματων και επιπροσθετης κουρασης .

 
Κώστας Δημητρίου
07 Απρ 2015 17:57

Ο μόνος κλάδος που θίγεται από το ανακοινωθέν εξεταστικό είναι ο κλάδος των κοινωνικών-πολιτικών επιστημών. Είναι το μόνο αντικείμενο που εξαφανίζεται από τις πανελλαδικές και μάλιστα σπό μια αριστερή-<<προοδευτική>> κυβέρνηση. Ας μας εξηγήσει κάποιος του Υπουργείου, γιατί την τελευταία στιγμή πραγματικά, εξαφανίσθηκαν τα στοιχεία κοινωνικών και πολιτικών επιστημών από τις πανελλαδικές? Ποιά συμφέροντα οδήγησαν στην απόφαση αυτή? Πόσος παραλογισμός τελικά? Οι μαθητές για να εισαχθούν στις σχολές κοινωνιολογίας, ψυχολογίας, πολιτικών επιστημών να πρέπει να εξετασθούν υποχρεωτικά στα λατινικά και στα αρχαία ελληνικά? Ποιά σχέση έχουν τα δύο αυτά μαθήματα με τα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων επιστημών? Είναι πραγματικά να να λέμε να εξετάζονται οι υποψήφιοι γεωπόνοι ή πολιτικοί μηχανικοί στην κοινωνιολογία και όχι στη χημεία και στα μαθηματικά. Επίσης ποιός ο λόγος που ο μαθητής που επιλέγει την τρίτη κατεύθυνση δηλ των οικονομικών σπουδών, (σχολών άμεσα συναφών με τις κοινωνικές-πολιτικές επιστήμες) να μη μπορεί να δηλώσει και τις κοινωνικές-πολιτικές επιστήμες? Δηλαδή τί έκανε το Υπουργείο? Υποτίθεται αυξάνει τις επιλογές των μαθητών σε σχέση με το σύστημα Αρβανιτόπουλου, ενώ στην ουσία τις διατηρεί ίδιες, εφόσον αποσπά τις κοινωνικές-πολιτικές από το πεδίο των οικονομικών επιστημών και βάζει στη θέση τους κάποιες σχολές πληροφορικής.
Προτείνουμε προς το Υπουργείο, να προσθέσει ένα επιπλέον απλό διαζευκτικό <<ή>> στην θεωρητική κατεύθυνση, αλλά και στην οικονομική κατεύθυνση για να διορθωθεί πολύ εύκολα αυτή η κατάφορη αδικία. Συγκεκριμένα: Στη θεωρητική κατεύθυνση, τα εξεταζόμενα μαθήματα να είναι: γλώσσα, αρχαία, ιστορία. Και επιλογής: ή λατινικά για ανθρωπιστικές νομικές, ή κοινωνιολογία για κοινωνικές-πολιτικές-ψυχολογικές, ή μαθηματικά γενικής για παιδαγωγικά, ή βιολογία γενικής για επιστήμες υγείας.
Στην οικονομική, τα εξεταζόμενα μαθήματα να είναι: γλώσσα, μαθηματικά, ΑΕΠΠ. Και επιλογής: ή ΑΟΘ για οικονομικές και πληροφορικής, ή κοινωνιολογία για κοινωνικές-πολιτικές-ψυχολογικές, ή ιστορία για παιδαγωγικές, ή βιολογία γενικής για επιστήμες υγείας.
Ελπίζουμε ότι το Υπουργείο θα καταλάβει έστω και την τελευταία στιγμή το λάθος του και θα το διορθώσει. Ως κοινωνικοί επιστήμονες απαιτούμε από μια προοδευτική κυβέρνηση να μη συνεχίσει την υποβάθμιση των κοινωνικών επιστημών στην Ελλάδα, όπως έκαναν τα τελευταία χρόνια οι προηγούμενες συντηρητικές κυβερνήσεις.

 
Γιώργος Χ
07 Απρ 2015 18:00

ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΟΤΙ ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΑ.
Μαλλον υπάρχει λάθος στον πίνακα των ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.
Αντι για ΙΣΤΟΡΙΑ πρέπει να είναι ΑΕΠΠ που μάλλον ανοίγει σχολές πληροφορικής και όχι ακαδημίες.
Εγώ είμαι πληροφορικής όμως αισθάνομαι την ανάγκη να πω οτι μια αδικία με τη Χημεία αποκαταστάθηκε. Η Χημεία είναι βασικότατη επιστήμη αλλά στην Ελλάδα ίσως δεν το έχουμε καταλάβει. Οι μαθητές δυσκολεύονται γιατί δεν παίρνουν σωστες βάσεις ενω στο Γυμνάσιο με τη Χημεία είναι Βατερλώ. Ας την αφήσουμε λοιπόν ήσυχη και μη προσπαθούμε να βρούμε εξιλαστήρια θύματα.
Καποιες βελτιώσεις πάντως θα μπορούσαν να γίνουν προς όφελος των μαθητών....

 
Γιαννης Τουζεριδης
07 Απρ 2015 18:16

Γιώργος Χ δεν είσαι χημικός αλλά μήπως είσαι χημικός μηχανικός;;; !!

Η χημεία έχει κανει στην άκρη όλες τις αλλες επιστήμες στο νέο συστημα. Μέχρι και δάσκαλος απο θετική μπαίνεις με χημεία αλλά χωρίς μαθηματικά!!!

Έδιωξε τη πληροφορική από τις θετικές και την έσπρωξε μαζι με τις οικονομικές και αντι να δίνουν κοινωνιολογία δίνουν πληροφορική οι υποψήφιοι οικονομολόγοι... αφού αμα ηταν εξεταζομενο η πληροφορικη στη θετικη μπορεί να τους ξέφευγε και κανένας μαθητής και να μην έδινε χημεία!!

Δεν αφήνει τη φυσική σαν μπαλαντέρ στην οικονομική/πληροφορικής μήπως και ξεφυγει κανένας και μπει στη θετική χωρίς να δώσει χημεία!!

 
BILL 231
07 Απρ 2015 19:21

ΕΛΕΟΣ..
ΤΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΙΚΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΠΩΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝ ΑΝΟΙΓΕ Η ΘΕΤΙΚΗ ΠΑΛΙ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΑΝΕ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΧΗΜΕΙΑ..
ΑΠΛΟ ΕΙΝΑΙ..
ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΝΑΠΟΛΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 2.. Ε ΜΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ..

 
ΑΡΗΣ
07 Απρ 2015 19:43

Προς κάθε ενδιαφερόμενο…

Η Πληροφορική είναι ένα από τα Διδασκόμενα Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ για εισαγωγή στις αντίστοιχες σχολές, παράλληλα ενώ είναι ένα από τα Διδασκόμενα Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ δεν είναι υποχρεωτικό -Εξεταζόμενο ούτε καν επιλογής για τα αντίστοιχα τμήματα που αφορούν σχολές Πληροφορικής ή και ακόμη τις σχολές Θετικών Επιστημών οι οποίες δήλωσαν ότι επιθυμούν την εξέταση της Πληροφορικής (βλέπε Η πρόταση για Χημεία η Πληροφορική στις Πανελλαδικές ΑΔΙΠ).
Μήπως η Πληροφορική μπήκε στην ομάδα Θετικών σπουδών ως δικαιολογία για να προσπαθήσετε να εντάξετε σχολές πληροφορικής στη θετική κατεύθυνση! Μα πώς αφού δεν είναι θετικές!!!Αυτό για ποιον λόγο έχει γίνει;

Ο μαθητής ο οποίος θα διαλέξει την Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής για ποιον λόγο δε θα μπορεί να εισαχθεί στις αντίστοιχες σχολές των Θετικών Επιστημών. Για παράδειγμα εάν ένας μαθητής επιθυμεί να περάσει στο Μαθηματικό ή στην Πληροφορική δε θα μπορεί να το κάνει, ή ακόμη εάν ένας μαθητής επιθυμεί σχολές Πληροφορικής και αντίστοιχα ορισμένα Πολυτεχνεία (Αρχιτεκτονική – Πολιτικών Μηχανικών) επίσης δε θα μπορεί. Δε θα μπορούσε να υπάρχει ως επιλογή το μάθημα της Φυσικής (άνοιγμα πεδίου)για αυτούς που επιθυμούν τις αντίστοιχες σχολές του 2ου Επιστημονικού πεδίου; Αυτό για ποιον λόγο δεν έχει γίνει;

Θα μπορεί κάποιος έχοντας επιλέξει το 2ο Επιστημονικό πεδίο (Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές) με τα αντίστοιχα μαθήματα (Μαθηματικά – Φυσική -Χημεία ), να μπορεί να περάσει στις Πολυτεχνικές Σχολές που έχουν σχέση με την Πληροφορική π.χ (Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Η/Υ) χωρίς να έχει εξεταστεί στο αντίστοιχο μάθημα της Πληροφορικής μόνο και μόνο για να εξεταστεί στην Χημεία; Δε θα μπορούσε να υπάρχει ως υποχρεωτικό μάθημα η Πληροφορική (άνοιγμα πεδίου)για αυτούς που επιθυμούν σχολές Πληροφορικής. Αυτό για ποιον λόγο δεν έχει γίνει;

1) Σχολές Πληροφορικής είναι όλες όσες οι απόφοιτοί τους στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ (γραπτούς ή όχι, εκπαιδευτικών και γενικά) συμμετέχουν για αυτές τις θέσεις. ΦΕΚ 315/τΑ´/2003. Γι αυτό ονομάζονται "Σπουδές Πληροφορικής" έτσι δεν είναι;
Άρα οι σχολές Πληροφορικής είναι ΜΟΝΟ στο 5ο ΕΠΕ και τα Πολυτεχνεία Πληροφορικής ΚΑΙ στο 5ο ΕΠΕ και σε κάποιο άλλο (σε ποιο…. μάλλον στο 2ο ).

2) Δηλαδή εάν θες να γίνεις … Πληροφορικός ή (Οικονομολόγος ή Νοσοκόμος ή Δάσκαλος ή …) ΜΠΟΡΕΙΣ
ΑΝ θες να γίνεις Πληροφορικός ή (Μαθηματικός ή Φυσικός ή Πολιτικός Μηχανικός ή …) ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΪΣ

3) Το να μη μπορεί να δηλώσει κάποιος για παράδειγμα και Πληροφορική ΑΠΘ και Μηχ/κων Υπολογιστών ΑΠΘ είναι σαν να μη μπορεί να δηλώσει κάποιος Χημικό και Χημικών Μηχ/κων, έλεος πια...

4) Επίσης επειδή διάβασα ορισμένα σχόλια του τύπου « ότι ενώ η Πληροφορική διδάσκεται στην Ομάδα Θετικών τι άλλο ζητάτε άρα το κάνετε για τα φροντιστήρια» θα σας απαντήσω τότε βάλτε παντού την Χημεία αλλά το μάθημα της Χημείας να μην εξετάζεται Πανελλαδικά ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ;

Τέλος επιτρέψτε μου μια τελευταία ερώτηση. Για ποιο λόγο υπάρχει τόσο ΜΕΝΟΣ όσο αφορά την Επιστήμη της Πληροφορικής.

 
γονεας
07 Απρ 2015 20:03

Για ονομα του θεου οχι αλλους πειραματισμους με τα παιδια μας. Δημιουργουνται ανισοοτητεςκαι αδικιες μεεταξυ των μαθητων ως προς τον αριθμο των εξεταζομενων μαθηματων.μην διαλαλειτε για την επιτυχια του νεου συστηματος γιατι ειναι κακεκτυπο του συστηματος αρβανιτοπουλου. Συνεχιστε για δυο χρονια ακομα το συστημα της γ λυκειου. Αρκετα υποφερουμε απο την οικονομικη κριση. Μην κλινετε τ αυτια σας στους εκπαιδευτικους που γνωριζουν . Πολλες συντεχνιες φροντιζουν για προσωπικα οφελη και οχι για το καλο των μαθητων.

 
Μάριος
07 Απρ 2015 20:13

@Bill124

Όχι βέβαια δε θα καταργούνταν η θετική αφού στις επιστήμες υγειας δε θα μπορουσες να μπεις απο τα οικονομικά. Επίσης για τις θετικές σχολές απλά και ρητά με μια υπουργική απόφαση όλες οι σχολές που απαιτούν χημεία θα δεχονται μαθητες μονο με μέσω θετικής με χημεια όπως άλλωστε δήλωσαν και στην ΑΔΙΠ.

απλό ξεκάθαρο και εύκολο
Και έτσι και οι σχολές που απαιτούν χημεία θα ειναι ικανοποιημένες και οι υποψήφιοι πληροφορικοι θα μπορούσαν να δηλώσουν και μηχανικοί Η/Υ που τώρα δε μπορούνε!!! και να δηλώσουν και αλλες θετικές σχολές που δεν απαιτούν χημεία.. Απλα και όμορφα

Δε θίγει κανέναν και βοηθάει τα παιδιά.. Περιμένουμε άμεση λύση του θέματος..

 
Φυσικός 04
07 Απρ 2015 20:25

Οι σχολές που απαιτούν χημεία στο νομοσχέδιο να υπάρχει διάταξη που να λέει οτι θα απαιτείται αναγκαστικα η χημεία για την εισαγωγή τους σε αυτές... μήπως έτσι αφήσουν επιτέλους οι χημικοί την θετική και την οικονομικών/πληροφορικής να επικοινωνήσουν μεταξυ τους και μη περιορίζονται τα παιδιά.

Βγάλτε μια απόφαση για το, μαζί με το χημικό, ποιες άλλες σχολες απαιτούν χημεία ώστε να τη περασει στο νομοσχεδιο ο υπουργος ...και αφήστε το σύστημα να δουλέψει επιτέλους κύριε bill123... και για όλες τις υπόλοιπες σχολες που δεν απαιτουν χημεια να εισάγεται ο μαθητής με μπαλαντέρ τη φυσική απο την οικονομική/πληροφορικής.. Ηδη οι μισές περίπου σχολές ζήτησαν απο την ΑΔΙΠ πληροφορική και όχι χημεία.

 
triantafillia
07 Απρ 2015 20:41

Όπως διαπιστώνουμε όλοι άλλοι καλοπροαίρετα και άλλοι όχι, υπάρχουν κάποιες αβλεψίες στο προτεινόμενο σύστημα εισαγωγής στις παν/κες σχολές. Προτείνεται λοιπόν από όλους τους συμμετέχοντες στη συζήτηση μια προσεκτικότερη ανάγνωση των όσων ανακοινώνονται-διαρρέουν ως πληροφορίες. Πρωτίστως επιβάλλεται να ανακοινωθεί η αντιστοιχία πεδίου και σχολών. Αν δεν γίνει έγκαιρα αυτό, δεν θα αρθρούν τυχόν παρερμηνείες. Έχει επισημανθεί από όλους η αναντιστοιχία μαθημάτων κατ/νσης και αντικειμένου σχολών. Τα μαθήματα κατ/νσης πότε διδάσκονταν για την απόκτηση γενικών γνώσεων και δεν έπαιζαν ρόλο στην εισαγωγή των υποψηφίων; Προτείνω λοιπόν νηφαλιότητα, ψυχραιμία και περίσκεψη, σύνεση.

 
Stefanos
07 Απρ 2015 20:45

Στην ομάδα προσανατολισμού ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, διδάσκεσαι ιστορία κατεύθυνσης και αν θέλεις να μπεις στο επιστημονικό πεδίο ¨παιδαγωγικές σπουδές" εξετάζεσαι σε ιστορία Γενικής Παιδείας !!!! κάτι που δεν ισχύει για την ομάδα προσανατολισμου "ανθρωπιστικών σπουδών"......
Ολα τα σχόλια σχετικά με την πληροφορική είναι σωστά. στο 5 επιστημονικό πεδίο πρέπει να έχουν πρόσβαση οι μαθητές των ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.
Ελπίζω να διορθωθούν τα λάθη ...

 
Πληροφορική vs Χημεία
07 Απρ 2015 20:46

Σε πολλά σχόλια φαίνεται ο ανταγωνισμός των καθηγητικών κλάδων για να διατηρηθεί ή επεκταθεί το μάθημά τους στα εξεταζόμενα. Κυρίως για πληροφορική απέναντι σε χημεία.

Όσοι προσπαθούν να επιχειρηματολογήσουν ως προς τη συμβατότητα με πανεπιστημιακές σπουδές, πρέπει να λάβουν υπόψη τα εξής:
(1) Η επιστήμη και η τεχνολογία σήμερα δημιουργεί νέες διεπιστημονικές περιοχές, δεν πρέπει να ερμηνεύονται οι ανάγκες με μια στατική εικόνα μερικών 10ετιών πριν.
Για παράδειγμα, οι ηλεκτρολόγοι και οι Μηχανολόγοι του Πολυτεχνείου, οι Φυσικοί, .... κάλλιστα μπορεί να βρεθούν σε σύγχρονες δραστηριότητες όπου θα συνδυάζουν ηλεκτρικές και μηχανικές λειτουργίες με χημικές και βιολογικές, π,χ., Βιοϊατρική μηχανική, βιοχημία, νέα υλικά, βιοπληροφορική, βιοηλεκτρονική, ...
(2) Η Χημεία αποτελεί βασική επιστήμη κατανόησης της φύσης και λόγω ακριβώς αυτού του χαρακτήρα της αλλά και της εξειδίκευσης που απαιτείται διδάσκεται στα Λύκεια και όχι σε πανεπιστημιακό επίπεδο στις διάφορες σχολές. Αντίθετα ο προγραμματισμός αποτελεί στοιχειώδη γνώση σε πολλές επιστήμες και διδάσκεται εσωτερικά στα περισσότερα τμήματα (κάπως ισοδυναμα με επέκταση της χρήση υπολογιστή).

Συμπέρασμα, είναι αδιανόητο η Χημεία να μην αποτελεί βασική γνώση για όλες τις σχολές Θετικών Σπουδών και Τεχνολογίας (Μηχανικοί). Πρέπει να ενισχυθεί η διδασκαλία της Χημείας και σωστά αποτυπώνεται αυτό στο σύστημα εξετάσεων.

Τέλος, η φαρμακοβιομηχανία, τα καύσιμα και η γωργική παραγωγή είναι οι ισχυρές παραγωγικές δυνατότητες της χώρας και η Χημεία είναι η κατ' εξοχήν βασική επιστήμη για αυτούς τους τομείς.

 
Γιάννης Κ.
07 Απρ 2015 21:27

Πλήρης απογοήτευση...
Πιστέψαμε πολλοί στις υποσχέσεις/δεσμεύσεις του Κουράκη για μια σωστή και ορθολογιστική προσέγγιση του εξεταστικού συστήματος με βάση την εξέλιξη,την εποχή(2015!) και τις ανάγκες των μαθητών.
Το αποτέλεσμα είναι ότι η κατεύθυνση της Πληροφορικής έχει τώρα κάτι λιγότερο από 10 ''μεμονωμένες'' σχολές.
Η κατεύθυνση της Πληροφορικής ΔΕΝ οδηγεί σε Πολυτεχνείο(Μηχανικοί Η/Υ κλπ) !!!!!!!!
Τελικά άλλο αντιπολίτευση και άλλο κυβέρνηση...

 
Κώστας Δημητρίου
07 Απρ 2015 21:32

Έλεος πια με τη διαμάχη χημικών-πληροφορικών!!! Επιτέλους, όλο το εκπαιδευτικό σύστημα δεν περιστρέφεται γύρω από τη χημεία και την πληροφορική. Δυόμισι χρόνια τώρα τσακώνεστε σε όλα τα εκπαιδευτικά σάιτ και για τη διαφωνία αυτή έχει γίνει ο χαμός σε ένα ολόκληρο εκπαιδευτικό σύστημα. Κύριοι πληροφορικοί και χημικοί, έχετε ώρες και οι δυο κλάδοι, και διδασκόμενες και εξεταζόμενες. Μην τα θέλετε όλα δικά σας. Η μόνη διόρθωση που πρέπει να γίνει στο σύστημα, είναι η τοποθέτηση της κοινωνιολογίας στα εξεταζόμενα μαθήματα για τις συναφείς σχολές στις δύο κατευθύνσεις, θεωρητική και οικονομική, μιας και ήδη η κοινωνιολογία είναι διδασκόμενο μάθημα των δύο αυτών κατευθύνσεων. Κάθε άλλη τροποποίηση είναι πλεονασμός.
Πιστεύω ότι κανείς από τους εκπαιδευτικούς κλάδους δεν είναι αντίθετος στο δίκαιο αίτημα των κοινωνιολόγων να εξετάζεται το μάθημά τους και όχι τα αρχαία και τα λατινικά για τις συναφείς σχολές. Το υπουργείο πρέπει να δει και να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημά μας. Διόρθωση του λάθους εδώ και τώρα!

 
KIN
07 Απρ 2015 21:47

Ενταξει λοιπον .Μαθηματικα κ ΑΕΠΠ ειναι μαθηματα θετικης κατ/νσης.Αρα απο την κατ/νση Οικονομιας & Πληροφορικης οι μαθητες να διεκδικουν εισοδο σε Πολυτεχνεια ,Μαθηματικες.Επισης το ΑΟΘ να μπει στη Θεωρητικη κατ/νση,η Κοινωνιολογια να ειναι προαπαιτουμενο για Κοινωνικες κ Πολιτικες Επιστημες κ σχολες Ψυχολογιας.Εδω κ τωρα λοιπον ολα ξανα απ την αρχη.....

 
vkats
07 Απρ 2015 22:07

Κάποια σχόλια πάνω στο "νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση":
Οι κοινωνικές επιστήμες υποβαθμίζονται και απαξιώνονται πλήρως αφού η κοινωνιολογία δεν υφίσταται πια ως μάθημα γενικής παιδείας αλλά ως μάθημα κατεύθυνσης (ειδικού καθεστώτος!) το οποίο όμως δεν θα εξετάζεται!!! Δεν έχει νόημα να επιχειρηματολογήσω εδώ για την ρόλο των κοινωνικών επιστημών στην πολιτική κοινωνικοποίηση, στη χειραφέτηση και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, δεν μπορώ όμως να μην αναφέρω ότι αυτή η ευθύνη παραγκωνισμού των κοινωνικών επιστημών βαρύνει μια αριστερή κυβέρνηση! Επίσης εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο υποψήφιος για τα τμήματα κοινωνιολογίας, ψυχολογίας, κοινωνικής ανθρωπολογίας, πολιτικών επιστήμων κλπ καλείται να επιλέξει τα λατινικά ως μάθημα μπαλαντέρ και όχι ένα μάθημα που θα τον εισάγει σε βασικές έννοιες των κοινωνικών επιστημών (άραγε τι λένε για αυτό τα σχετικά Τμήματα;)
Τέλος, το ότι η Οικονομία "συνυπάρχει" μαζί με την πληροφορική και όχι με τις κοινωνικές επιστήμες στις οποίες εκ των πραγμάτων ανήκει, μάλλον επιβεβαιώνει μια γενικότερη κυρίαρχη τάση τόσο στα οικονομικά τμήματα όσο και στον κυρίαρχο λόγο, περί μαθηματικοποίησης της συγκεκριμένης επιστήμης. Το "πέρασμα" από την κοινωνική επιστήμη της Πολιτικής Οικονομίας (αντικείμενο της οποίας είναι μια ξεκάθαρα κοινωνική διαδικασία όπως η παραγωγή, η διανομή και η κατανάλωση αγαθών) σε μια πλήρως ποσοτικοποιημένη και μαθηματικοποιμένη επιστήμη αντανακλάται με ξεκάθαρο τρόπο (και) αυτήν τη φορά.

 
mp
07 Απρ 2015 22:24

Η προσπάθεια για εξορθολογισμό του παράλογου συστήματος που προέκυψε με το νόμο για το Νέο Λύκειο κινδυνεύει να βουλιάξει και να αυξήσει τις αντιξοότητες εις βάρος των μαθητών, ενώ η άποψη ότι θα είναι μόνο για δύο χρόνια δεν μπορεί να ευσταθεί όταν μιλάμε για τα όνειρα των παιδιών μας.

Ομάδα Θετικού προσανατολισμού χωρίς μαθηματικά μου φαίνεται πως δεν νοείται (δεν είμαι μαθηματικός … για αποφυγή παρεξηγήσεων) ίσως θα έπρεπε η τριάδα των υποχρεωτικών μαθημάτων να είναι Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική ενώ η Χημεία να είναι το μάθημα επιλογής για τις θετικές επιστήμες, η Βιολογία για τις Επιστήμες Υγείας και η Πληροφορική για τα τμήματα Πληροφορικής.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ