Placeholder

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015 -2016

Ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Παιδείας
Δημοσίευση: 06/04/2015
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το ΥΠΟΠΑΙΘ, ανακοίνωσε σήμερα ότι  θα προβεί σε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις όσον αφορά το εξεταστικό σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ το σχ. έτος 2015-16 για τους παρακάτω λόγους:

1) Με το σύστημα του Νέου Λυκείου, οι μαθητές της Γ΄ Τάξης είχαν δυνατότητα πρόσβασης σε πολύ περιορισμένο αριθμό τμημάτων, αφού οι επιλογές τους περιορίζονταν μόνο σε ένα επιστημονικό πεδίο. Εξαιτίας αυτού του εγκλωβισμού των υποψηφίων σε πολύ μικρό αριθμό τμημάτων, θα αποκλείονταν χιλιάδες νέοι και νέες από την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρότι μπορεί να είχαν επιτύχει υψηλή βαθμολογία στις εξετάσεις. Παράλληλα, αυτή η ρύθμιση θα έπληττε εκτός από τους μαθητές/τριες και τα ίδια τα Πανεπιστήμια, καθώς ήταν εξαιρετικά πιθανό να στερούνταν φοιτητές/τριες με πολύ υψηλές επιδόσεις, οι οποίοι δεν θα κατάφερναν να εισαχθούν στο ένα και μοναδικό επιστημονικό πεδίο στο οποίο μπορούσαν να είναι υποψήφιοι.

2) Υπήρχαν όμως και σοβαροί τεχνικοί λόγοι που επέβαλαν τις νέες ρυθμίσεις. Λόγω καθυστέρησης του έργου των επιστημονικών επιτροπών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής που είχε σημειωθεί ήδη πριν από την αλλαγή της ηγεσίας του ΥΠΟΠΑΙΘ, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η σύνταξη των  προγραμμάτων σπουδών όλων των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Νέου Λυκείου και δεν έχουν καν ξεκινήσει οι διαδικασίες συγγραφής και κρίσης των αντίστοιχων σχολικών εγχειριδίων. Συνεπώς, δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της νομοθεσίας του Νέου Λυκείου για τη Γ΄ Λυκείου. Να σημειωθεί ότι σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και ακόμα περισσότερο σε αυτήν την τάξη απαιτείται έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία των μαθητών/τριών καθώς και  έγκαιρη και επαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν τη διδασκαλία νέων προγραμμάτων σπουδών και σχολικών εγχειριδίων.

3) Επίσης δεν ήταν δυνατόν να διατηρηθεί ανέπαφο το σύστημα εισαγωγής της φετινής Γ΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Δ΄ Εσπερινού ΓΕΛ -για τις οποίες υπάρχουν βέβαια εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σχολικά εγχειρίδια- επειδή θα αιφνιδιάζονταν οι υποψήφιοι του σχ. έτους 2015-16 για τους εξής λόγους:  ενώ γνώριζαν ότι θα έδιναν Πανελλαδικές εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα, θα έπρεπε να προετοιμαστούν για έξι (6) ή επτά (7) και βέβαια οι υπάρχουσες Κατευθύνσεις (Θεωρητική, Θετική και Τεχνολογική) απαιτούσαν διαφορετικό συνδυασμό πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για τα επιστημονικά πεδία από εκείνον που τους είχε ήδη ανακοινωθεί. Για παράδειγμα, οι υποψήφιοι των Ιατρικών σχολών σύμφωνα με το σημερινό σύστημα θα έπρεπε να εξετασθούν υποχρεωτικά και στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης, ενώ αυτό το μάθημα δεν περιλαμβανόταν στα τέσσερα μαθήματα που τους είχαν γίνει ήδη γνωστά ως πανελλαδικώς εξεταζόμενα για αυτές τις σχολές. Με τις νέες ρυθμίσεις είναι στη δική τους επιλογή αν θα εξετασθούν και στα Μαθηματικά, για να αυξήσουν τα επιστημονικά πεδία πρόσβασης.

4) Επιπλέον, στο ισχύον μέχρι φέτος σύστημα εισαγωγής έχουν παρατηρηθεί στρεβλώσεις που θεωρήθηκε αναγκαίο να αντιμετωπισθούν, όπως για παράδειγμα, η δυνατότητα να εισαχθεί κάποιος σε Χημικό τμήμα, χωρίς να έχει διδαχθεί και εξετασθεί στο μάθημα της Χημείας Κατεύθυνσης.  

Ο στόχος της νέας νομοθετικής ρύθμισης είναι να θεραπευτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κενά και οι δυσλειτουργίες του πρόσφατα νομοθετημένου συστήματος εισαγωγής, καθώς και του ισχύοντος μέχρι σήμερα. Διευκρινίζεται ότι οι ρυθμίσεις για τα ΕΠΑΛ δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, επειδή αναμένεται η σχετική πρόταση του ΙΕΠ, όπως προβλέπει ο νόμος.   

Πιο συγκεκριμένα:

1)    Όσον αφορά στη δομή του ωρολογίου προγράμματος διαμορφώνονται τρεις ομάδες προσανατολισμού: Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. Συνολικά οι μαθητές/τριες θα παρακολουθούν 32 διδακτικές ώρες την εβδομάδα στη Γ τάξη του Ημερήσιου ΓΕΛ και 25 ώρες στη Δ΄ τάξη του Εσπερινού ΓΕΛ.

2)    Για όλα τα γνωστικά αντικείμενα (Μαθήματα Γενικής Παιδείας, Μαθήματα Προσανατολισμού και Μαθήματα Επιλογής) θα ακολουθηθούν προγράμματα σπουδών ήδη εγκεκριμένα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που αντιστοιχούν σε επίσης ήδη εγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια. Ειδικά για τα Λατινικά Θεωρητικού προσανατολισμού και τη Χημεία Θετικού προσανατολισμού επιστημονικές ομάδες που έχουν συγκροτηθεί εργάζονται για την προσαρμογή της διδακτέας ύλης, καθώς η διδασκαλία τους δεν προβλεπόταν στο πρόγραμμα του Νέου Λυκείου για τη φετινή Β΄ Τάξη.

3)     Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μαθημάτων Προσανατολισμού της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου συνολικά περιλαμβάνει 15 ώρες. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι πέντε (5) αλλά δεν είναι και τα πέντε πανελλαδικώς εξεταζόμενα. Ανά ομάδα προσανατολισμού το πρόγραμμα είναι το εξής:

Διδασκόμενα Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΡΧΑΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Διδασκόμενα Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)
ΣΥΝΟΛΟ

Διδασκόμενα Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

4)    Τα Επιστημονικά πεδία ορίζονται ως εξής:
1ο Επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές  Σπουδές)
2ο  Επιστημονικό πεδίο (Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές)
3ο  Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής)
4ο  Επιστημονικό πεδίο (Παιδαγωγικές Σπουδές)
5ο  Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής)
Με υπουργική απόφαση θα καταταχθούν τα Τμήματα  ΑΕΙ και ΑΤΕΙ στα παραπάνω Επιστημονικά Πεδία.  

5)    Στις Εξετάσεις Εισαγωγής του σχολικού έτους 2015-16  δίνονται στους μαθητές και στις μαθήτριες οι εξής δυνατότητες:
Α) Να δώσουν εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα και να είναι υποψήφιοι/ες σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο, όπως προβλεπόταν από το πρόσφατα νομοθετημένο σύστημα εισαγωγής (Ν.4186/2013).
Β) Αν οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα δεύτερο  Επιστημονικό Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν και ένα 5ο μάθημα (Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού), όπως αυτά περιγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν.

6)    Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τρία επιστημονικά πεδία το ένα ή τα δύο επιστημονικά πεδία στα οποία θα έχουν πρόσβαση.

7)    Στον υπολογισμό των μορίων, δύο από τα τέσσερα μαθήματα που θα αντιστοιχούν σε ένα Επιστημονικό Πεδίο θα έχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας, που θα ορισθεί με υπουργική απόφαση.

8)    Στο 4ο επιστημονικό πεδίο η πρόσβαση είναι εφικτή από όλες τις ομάδες προσανατολισμού.

Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα
Κάθε ομάδα Προσανατολισμού έχει τρία κοινά μαθήματα που απαιτούνται σε όλα τα επιστημονικά πεδία όπου έχει πρόσβαση η Ομάδα Προσανατολισμού. Το τέταρτο μάθημα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Με ένα διαφορετικό τέταρτο μάθημα ανοίγεται η δυνατότητα πρόσβασης σε δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού παρέχει τρεις επιλογές από τις οποίες κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μία ή δύο.

Τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά ομάδα προσανατολισμού και ανά επιστημονικό πεδίο περιγράφονται αναλυτικά στους  πίνακες που ακολουθούν:

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:
Α) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στα Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστημονικό  Πεδίο.
Β)  Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστημονικό  Πεδίο.
Γ) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο  4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:
Α) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στα Τμήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου.
Β) Αν οι υποψήφιοι εκτός από  τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο  3ο Επιστημονικό Πεδίο.  
Γ) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν και στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο                        4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:
Α)
Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστημονικό  Πεδίο.
Β) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στην Ιστορία Κατεύθυνσης, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό  Πεδίο.
Γ) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), τότε έχουν πρόσβαση στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο.

Το σύστημα Εξετάσεων Εισαγωγής που περιγράφηκε στις παραπάνω παραγράφους σχεδιάστηκε ως μεταβατικό σύστημα, για να αντιμετωπίσει ελλείψεις, κενά και στρεβλώσεις τόσο του συστήματος του Νέου Λυκείου όσο και του ισχύοντος σήμερα εξεταστικού συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Υπήρχαν πάρα πολλοί αντικειμενικοί περιορισμοί, που δεν επέτρεπαν την επιδίωξη ενός σχεδιασμού εκ του μηδενός. Όμως δίνει σαφώς περισσότερες ευκαιρίες στους υποψήφιους της επόμενης σχολικής χρονιάς από εκείνες που έδινε το σύστημα του Νέου Λυκείου, χωρίς να αιφνιδιάζει τους μαθητές και τις μαθήτριες και να ανατρέπει τον προγραμματισμό τους.
 

 

Σχόλια (233)

 
SHASA
07 Απρ 2015 22:28

Συμφωνω με ΚΙΝ.Εισοδος σε πολυτεχνεια,μαθηματικο απο οικονομιας κ πληροφορικης κατ/νση.Πανελλαδικο μαθημα η κοινωνιολογια για τα αντιστοιχα τμηματα,ΑΟΘ κ στις 3 κατ/νσεις,ωστε να υπαρχει ακομα μεγαλυτερη κινητικοτητα απο κατ/νσεις προς διαφορα πεδια !!!!!!

 
Κοινωνιολογία
07 Απρ 2015 23:05

Στο θέμα της Πληροφορικής-Χημείας τα πράγματα είναι απλά όπως λέει ο κ.Κρανιας. Αφού οι μαθητές διδάσκονται Χημεία ΚΑΙ Πληροφορική όπως σωστά αναφέρει και αποκτούν το γνωστικό υπόβαθρο και των δυο μαθημάτων, να μπορούν να εξετάζονται σε οποιοδήποτε θέλουν
Χημεία ή Πληροφορική.

Έτσι οι Σχολές Πληροφορικής θα πάνε στη Θετική και εμείς οι Κοινωνιολόγοι θα είμαστε βασικό εξεταζόμενο μάθημα στα οικονομικά

μπράβο σας που δώσατε λύση κύριε

 
μαθητής β λυκειου
07 Απρ 2015 23:16

Κύριοι έχετε σκεφτεί οι δυσλειτουργιες που θα προκυψουν στην ταξη που θα διδάσκονται τα μαθήματα προσανατολισμου. Οι μαθητές που επέλεξαν 4 μαθήματα για εξετασεις δεν θα έχουν ιδιαίτερο λόγο συμμετοχης .Ευνοούνται από το νέο εξεταστικο αφού θα εχουν να διαβάσουν 4 μόνο μαθήματα.Δημιουργεί ανισότητες μεταξύ των μαθητών και πολλά προβλήματα μέσα στην τάξη. Ένα νέο εξεταστικο δε δημιουργειται μέσα σε λίγες μέρες. Δυστυχώς είμαι μέρος ενός μεταβατικου συστήματος που δημιουργεί διακρίσεις.

 
Κρανιάς Γιώργος
07 Απρ 2015 23:16

Συμφωνώ με όσους λένε ότι η πληροφορική έπρεπε να είναι στη θετική κατεύθυνση και μόνο. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνούν με αυτό και οι καθηγητές πληροφορικής στα σχολεία.
Ο όρος είναι, οι σχολές να αποφασίζουν μόνες τους ποια και πόσα από τα πέντε μαθήματα προσανατολισμού απαιτεί η κάθε μία.
Από κει και πέρα η τρίτη κατεύθυνση θα είχε σαν προσανατολισμό, με την αντικατάσταση της πληροφορικής από το μάθημα Αρχές Φυσικών Επιστημών και την αντικατάσταση των δύσκολων Μαθηματικών από ευκολότερα, τις οικονομικές, κοινωνικές και παιδαγωγικές σχολές. Η κάθε σχολή θα μπορεί ελεύθερα να αποφασίζει από ποιους προσανατολισμούς και με πόσα και ποια μαθήματα θα δέχεται φοιτητές. Ο κάθε μαθητής αποφασίζει ανάλογα με το τι θέλει να διεκδικήσει σε πόσα και ποια μαθήματα θα εξεταστεί πανελλαδικά. Η τεχνολογική ΙΙ χρεοκόπησε, πήγε το σχολείο πολύ πίσω και είναι απαράδεκτο να προσπαθούν ορισμένοι να την νεκραναστήσουν. Αν θέλετε πρόσβαση από την τρίτη κατεύθυνση στις θετικές σχολές, πρέπει να φύγουν από εκεί η Ιστορία και η Κοινωνιολογία και να μπουν στη θέση τους η Φυσική και η Χημεία. Αλλά τότε γιατί να μην συγχωνευθεί αυτή η κατεύθυνση με την πρώτη και απλά η Οικονομία να διδάσκεται εναλλακτικά με την Βιολογία. Και επαναλαμβάνω η κάθε σχολή ας αποφασίσει ελεύθερα τι μαθήματα θέλει.

 
Γιωργος
07 Απρ 2015 23:21

εν βαρεθηκατε να θετετε συνεχεια το θεμα χημεια ή πληροφορικη; Μονοι σας δεν ζητουσατε τις σχολες πληροφορικη; τις πηρατε! τι αλλο θελετε;

 
provlimatismenos
07 Απρ 2015 23:34

ΟΙ μαθητές της τωρινής Α΄και Β΄Λυκείου ξεκίνησαν το λύκειο και πορεύονται μέχρι και σήμερα με ένα συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο σίγουρα έχει πολλά μειονεκτήματα. Όμως η ανατροπή με αυτό τον τρόπο που γίνεται τώρα,θα προκαλέσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα.
Οι μαθητές της Β΄λυκείου θα ξεκινήσουν τη νέα σχολική χρονιά με ένα νέο σύστημα που θα φέρει σύγχυση και αναστάτωση. Οι δε μαθητές της Α΄λυκείου θα πάνε στη Β λυκείου με το υπάρχον σύστημα;
Αν ναι, τότε ποιο θα είναι το σύστημα που θα βρουν μπροστά τους όταν θα είναι στη Γ΄λυκείου;

 
SHASA
07 Απρ 2015 23:45

Συμφωνω με ΚΙΝ.Εισοδος σε πολυτεχνεια,μαθηματικο απο οικονομιας κ πληροφορικης κατ/νση.Πανελλαδικο μαθημα η κοινωνιολογια για τα αντιστοιχα τμηματα,ΑΟΘ κ στις 3 κατ/νσεις,ωστε να υπαρχει ακομα μεγαλυτερη κινητικοτητα απο κατ/νσεις προς διαφορα πεδια !!!!!!

 
geoerge Φυσικός
08 Απρ 2015 00:17

Η φυσική λοιπόν διδάσκεται στην ομάδα θετικών σπουδών και αν δεν κάνω λάθος 3 ώρες από τις 4. Επίσης δεν διδάσκεται η φυσική γενικής παιδείας όπως μέχρι φέτος. Προβλέψτε λοιπόν πόσες ώρες θα μειωθεί η φυσική, πάνω από τις μισές ώρες θα μειωθούν. Τι θα γίνουμε λοιπόν εμείς οι φυσικοί στα σχολεία, θα κάνουμε τη γραμματεία, ή θα σφαζόμαστε μεταξύ μας τρέχοντας σε 2 ή 3 σχολεία για να βρούμε ώρες, και ποιοι θα βρούμε. τι πρέπει να γίνει:
α) Να διδάσκεται η Φυσική γενικής παιδείας
β) Να διδάσκεται Φυσική κατεύθυνσης στην ομάδα οικονομίας.

 
Σοφία Λ.
08 Απρ 2015 09:05

Μηχανικός Η/Υ χωρίς να εξεταστεί σε μάθημα Πληροφορικής αλλά θα εξεταστεί στην χημεία!!!!!!!
Ωραία και αντικειμενική διαβούλευση έγινε.Τόσες σχολές που απαίτησαν μάθημα Πληροφορικής ; Στον κάδο φυσικά.
Κύριοι είστε τραγικοί μόνο αυτό μπορώ να σας πω.
Αν αυτές είναι οι δημιουργικές ιδέες τους για την Παιδεία τρέμω τότε γιά την πορεία της χώρας.
Πρώτη φορά αριστερά ,ελπίζω και τελευταία....

 
Γιάννης Κ.
08 Απρ 2015 09:13

Θυμίζω σε όλους τους ειδικούς επί των θεμάτων εκπαίδευσης ότι ένα μάθημα που δεν εξετάζεται Πανελλαδικά καταλήγει να γίνεται ''κενό'' γιά να ασχολούνται οι μαθητές με αυτά που θα εξεταστούν.
ΔΕΝ το γνωρίζουν αυτό οι κύριοι καθηγητές που βρίσκονται στα σχολεία;
Αρα ποια απαραίτητα εφόδια έχουν οι μαθητές της Θετικής για τις σχολές Πληροφορικής που πιθανόν να περάσουν;
ΔΕΝ το γνωρίζουν αυτό οι κύριοι σύμβουλοι και ''σοφοί'' που περιτριγυρίζουν το Υπουργείο;;;

 
SHASA
08 Απρ 2015 09:40

Προς george Φυσικος κ οχι μονο.Δηλ. για να μην πας σε αλλο σχολειο να κλεισεις ωρες πρεπει να ικανοποιηθουν τα αιτηματα σου ?Αν δε σε καλυπτει ο τροπος με τον οποιο το Υπουργειο-Εργοδοτης σου απαιτει να απασχολεισαι(ακομα κ σε 2 σχολεια η με αναληψη project) τοτε παραιτησου . Αντε πολλες καλημερες!!! Θα επανελθω αν ξαναδω αυτου του τυπου σχολια.Μπραβο στον Κο Κουρακη για την αριστη λυση που βρηκε για το νεο εξεταστικο !!!!!!!!!!

 
οργισμενος μαθητης
08 Απρ 2015 09:41

Να αποσυρθει αμεσως αυτο το εκτρωμα. Να γινουν μονο δυο κατευθυνσεις. Ολοι οι μαθητες να εξεταζονται σε 5 μαθηματα και ενα μαθημα επιλογης.Ετσι θα εχουμε πολλες επιλογες. Περισυ ειχαμε πολλα κενα σε καθηγητες.Μπορειτενα λυσετε τα πραγματικα προβληματα και οχι να πειραματιζεστε και μαλιστα τοσο γρηγορα στις πλατες μας. Το συστημα αυτο ειναι κομενο και ραμμενο στις συντεχνιες. Εμαι λυπημενος οργισμενος απογητευμενος . Πιστευω ακραδαντα οτι το συστημα αυτο υποβαθμιζει την παιδεια μας. Στοπ στην υποκρισια σας. Μην μας κοροιδευτε αλλο.

 
Μάριος
08 Απρ 2015 09:50

@Κοινωνιολογια

Και αυτό είναι το σωστό. Η πληροφορική στις θετικές επιστήμες και η κοινωνιολογια να μπει σαν εξεταζόμενο στα οικονομικά. Τώρα για να μην είναι η πληροφορική στη θετική, για να δίνουν με το ζόρι όλοι χημεία, "πέταξαν" την πληροφορική στη οικονομική και έβγαλαν εκτός τη κοινωνιολογια. Ολόκληρη καραμπόλα με πολλούς αδικημένους για να ευνοηθεί ένας κλάδος!

 
Μαθηματικός
08 Απρ 2015 10:00

@geoerge Φυσικός

Οι χημικοί δε θέλουν τη φυσική κατεύθυνσης στην οικονομική/πληροφορικής εγκλωβιζοντας με αυτόν το τρόπο χιλιάδες παιδιά και εμποδίζοντας τα να διαλέξουν και σχολές από τη Θετική. Θέλουν όλοι να περνάνε σε θετικές σχολές μόνο μέσω της θετικής, δίνοντας αναγκαστικά χημεία, ακόμα και αν οι μισές θετικές σχολές ζήτησαν επίσημα από την ΑΔΙΠ εξέταση όχι στη χημεία αλλά στην πληροφορική. Με αυτό τον τρόπο δημιουργουνται τραγελαφικές καταστάσεις, καταστρεπτικες για τους μαθητές, όπως να υπάρχουν υποψήφιοι οι οποίοι δε μπορούν να δηλώσουν ΑΕΙ πληροφορικής και Μηχανικός Η/Υ ταυτόχρονα ή Μαθηματικό!!

 
Μαθήματα βασικών επιστημών κι εξειδικευμένων γνώσεων
08 Απρ 2015 10:24

Μπορώ να βλέπω τα πράγματα από απόσταση, αφού δεν είμαι καθηγητής στη μέση εκπαίδευση.

Τις οποιεσδήποτε ρυθμίσεις (εξεταστικές που επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές) πρέπει να τις κρίνουμε ανεξάρτητα από την απασχόληση καθηγητών διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά με κριτήριο τις απαιτήσεις ενός ορθολογικού συστήματος Παιδείας για τις γνώσεις των παιδιών που τελειώνουν το Λύκειο.

Υπάρχουν μαθήματα που αφορούν βασικές γνώσεις/επιστήμες για να σκεπτόμαστε και να καταλαβαίνουμε τον κόσμο και υπάρχουν και μαθήματα εξειδικευμένων γνώσεων. Γλώσα, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία είναι κατά προτεραιότητα αυτά που χρειάζεται να μάθει ένα παιδί από την 2βάθμια εκπαίδευση.

Στο Γυμνάσιο-Λύκειο αρκεί να έχει μάθει
(1) να κατανοεί ότι διαβάζει, να σκέφτεται και να μπορεί να αποτυπώσει τις ιδέες του στο χαρτί και
(2) να κατανοεί τις βασικές φυσικές-χημικές-βιολογικές λειτουργίες στον υλικό κόσμο που ζούμε.

Στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο μπορεί να μάθει οικονομικά, κοινωνιολογία, φιλοσοφία, αρχαιολογία, μεθοδολογία και ιστορία της επιστήμης, θεολογία, .... ισοδύναμα με ιατρική, πληροφορική, χημική μηχανική, ηλεκτρολογία, μηχανολογία, μεταλλουργία, δομική,....

 
ΕΝΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΜΕ 25 ΕΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
08 Απρ 2015 10:27

Αγαπητοί συνάδελφοι και μαθητές, είναι γνωστό ότι κάθε σύστημα κρίνεται στην πράξη και πιο συγκεκριμένα από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, δηλαδή τα παιδιά. Χθές ενημέρωσα όλα τα παιδιά του φροντιστηρίου μου για το νέο σύστημα και βγήκαν τα εξής πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα:
α) Κανένας από την θεωρητική δεν θα πάρει Μαθηματικά, ενώ το 70% θα πάρει Βιολογία ως πέμπτο μάθημα.
β) Οι πιο "καλοί" μαθητές θα πάνε στη θετική ομάδα προσανατολισμού (λογικό αφού πάνε για Ιατρική) και με ποσοστό 100% ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΩΣ ΠΕΜΠΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ. Και αυτό είναι λογικό διότι αν δεν το κάνουν μπορεί να βρεθούν σε κάποιο ΤΕΙ με 18.000 μόρια. Άλλωστε θα το διδάσκονται και ενδοσχολικά.
γ) Η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών σε ποσοστό 65-70% πάει στην τελευταία ομάδα, όχι γιατί θέλουν τις σχολές αλλά για να αποφύγουν κυρίως τη Χημεία (και μετά τη Φυσική). Μάλιστα στην ερώτησή μου αν αντί για Βιολογία έβαζαν Φυσική Κατ. με πρόσβαση στο 2ο πεδίο σχεδόν όλοι απάντησαν (ποσοστό 90%) ότι θα έπαιρναν την Φυσική Κατ. ως πέμπτο μάθημα. Έτσι όπως είναι τώρα ΔΕΝ θα πάρουν πέμπτο μάθημα σε ποσοστό 90%.
Τα συμπεράσματα λοιπόν είναι τα εξής:
Α) Τα μαθηματικά έχουν και πάλι εξέχουσα θέση, παρόλο που καταργήθηκαν στην πράξη τα μαθηματικά Γεν. παιδείας.
Β) Οι πιο θιγμένοι του νέου συστήματος είναι οι Φυσικοί όπου "έπεσαν" στην ίδια μοίρα με τους Χημικούς (που είναι οι πιο ευνοημένοι)
Γ) Για να γίνει πιο λογικό το νέο σύστημα θα πρέπει να βγει από την τελευταία ομάδα η Βιολογία γενικής και να μπει η Φυσική Κατ. με πρόσβαση στο 2ο πεδίο. Άλλωστε οι περισσότεροι μαθητές θέλουν να δηλώσουν τα πεδία 5ο και 2ο.
Ελπίζω να βοήθησα.....

 
Αρβανιτίδου Μαρία
08 Απρ 2015 10:32

«Ώδυνεν όρος και έτεκεν μυν». Αυτό μου θυμίζει το νέο σύστημα που ανακοίνωσε το υπουργείο και που το περιμέναμε τόσο καιρό για να διορθώσει ( δήθεν) τα στρεβλά του νόμου Αρβανιτόπουλου. Και ενώ υποτίθεται πως το σύστημα αυτό θα έδινε πολλές δυνατότητες επιλογής σχολών, τελικά η ομάδα Ανθρωπιστικών σπουδών μπορεί να διαλέξει μόνο Παιδαγωγικές Ακαδημίες, δηλαδή το αυτονόητο , και μάλιστα με επιπλέον μάθημα. Το μάθημα της Βιολογίας που δόθηκε ως επιλογή σε αυτούς τους μαθητές αποτελεί εμπαιγμό . Είναι δυνατόν να επιλέξεις μάθημα ,όταν εξαρχής σου δηλώνουν πως χάνεις μόρια και επομένως δεν πρόκειται να πετύχεις ; Ή υπάρχει νοήμων μαθητής που θέλει να πάει στην Ιατρική από θεωρητική κατεύθυνση; Άρα η προσθήκη της Βιολογίας γιατί έγινε; Για να συμπληρωθεί η τριάδα των μαθημάτων επιλογής;

 
Μαθητης
08 Απρ 2015 10:33

Θέλω να δηλώσω πληροφορική και μαθηματικό ή πληροφορική και Μηχανικός Η/Υ. Για να μη μπορώ να το κάνω; Είναι όλες θετικές επιστήμες.

Μπορώ δηλαδή άμα θέλω να δηλώσω πληροφορική να μπορώ να πάρω και βιολογία μπαλαντέρ για να δηλώσω και νοσοκόμος... αλλά απαγορευται να περάσω Μαθηματικός ή να δώσω και φυσική μπαλαντέρ και να δηλώσω Μηχανικός Η/Υ;;;

Είναι παράλογο πραγματικά. Διορθώστε το άμεσα!

 
Νικος
08 Απρ 2015 10:48

@ΕΝΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΜΕ 25 ΕΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Είναι και οι φυσικοί θιγμενοι άλλα είναι και άλλοι κλάδοι. Το βασικό είναι να επιτρέψουν οι χημικοί να δοθεί σαν επιλογή η φυσική στην τελευταία ομάδα ώστε οι μαθητές διαλέγοντας φυσική να μπορούν να διαλέγουν και άλλες θετικές σχολές, τουλάχιστον αυτές που απάντησαν στην ΑΔΙΠ ότι θέλουν πληροφορική και όχι χημεία. Πρέπει να γίνει αναγκαστικά κάτι τέτοιο. Μπορεί να θιχτούν κάποια συντεχνιακά συμφέροντα ενός κλάδου αλλά θα είναι καλό και για τους μαθητές και για τους υπολοίπους εκπαιδευτικους.

 
KOSTAS70
08 Απρ 2015 11:22

@"ψευδο-φυσικό", "ψευδο-μαθηματικό", "ψευδο-μαθητές", "ψευδο-φροντιστές" κτλ κτλ όπως λέμε ψευδο-γλώσσσα.

Ξεκολλάτε!

Οι Σχολές έστειλαν στην ΑΔΙΠ τις προτιμήσεις τους, και δυστυχώς για εσάς οι ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, μεταξύ των οποίων ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΖΗΤΗΣΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ.

Το σέβεστε αυτό ή όχι; Σέβεστε την ανάγκη των παιδιών να είναι σε θέση να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των σχολών ή όχι;

Και φυσικά οι Χημικοί δεν έχουν πρόβλημα να εξετάζεται η Πληροφορική Πανελλαδικά ΜΟΝΟ για τις Σχολές που το ζήτησαν από την ΑΔΙΠ (40 Πληρ. + 10-11 Πληρ. ΚΑΙ Χημεία - οι αριθμούν αφορούν ΑΕΙ). Οι υπόλοιπες Θετικές-Πολυτεχνικές και Επιστημών Υγείας (περίπου 100 ΑΕΙ + τις 10-11 που προαναφέρθηκαν) υποχρεωτικά θα εξετάζονται στη Χημεία, ΟΠΩΣ ΤΟ ΖΗΤΗΣΑΝ. Το δέχεστε αυτό;

ΟΧΙ !!!! Στόχος σας, ουσιαστικά, είναι σε ΟΛΕΣ τις Σχολές της 2ης κατ/νσης, μέσα από κάποιους απίθανους συνδυασμούς με άλλες κατευθύνσεις, να υπάρχει πρόσβαση και άρα οι μαθητές να επιλέγουν να εξετάζονται στην πολύ πιο εύκολη Πληροφορική, σε μια αναβίωση-παραλλαγή της ΤΕΧΝ ΙΙ.

Δε σαν ενδιαφέρει αν μετά παρατήσουν τις σπουδές τους. Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΘ, 1 στους 3 εγκαταλείπει τις σπουδές του γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις γνωστικές απαιτήσεις της Σχολής του.

Και φυσικά πρέπει να φύγει η Πληροφορική από την 3η κατ/νση ως Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα, αφού θα "πάει" στη 2η για τις Σχολές που το ζήτησαν, και να αντικατασταθεί από την Κοινωνιολογία, όπως είναι και το λογικό.

 
αννα
08 Απρ 2015 12:38

please ας με διαφωτισει καποιος.....ενδιαφερομαι να ξαναδωσω πανελληνιες το 2016,ημουν θεωρητικη κατευθυνση και συγκεκριμενα ενδιαφερομαι για τις παιδαγωγικες σχολες(προσχολικης αγωγης)....με το νεο συστημα θα δωσω ν.γλωσσα,ιστορια,αρχαια και λατινικα? η ν.γλωσσα,ιστορια,αρχαια και μαθηματικα...?επισης θα αλλαξουν τα σχολικα βιβλια....?

 
ΜΑΘΗΤΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
08 Απρ 2015 13:38

Είμαι μαθητής της Β' Λυκείου και είχα ακολουθήσει την ομάδα προσανατολισμού των ανθρωπιστικών σπουδών με στόχο του χρόνου να επιλέξω την 3η ομάδα προσανατολισμού "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ και ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ". Το νέο σχέδιο ανατρέπει, εμένα και πολλών άλλων συμμαθητών μου όλα τα σχέδια και την προετοιμασία δύο ετών!!! ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ!!! Έλεος πια, πότε θα σταματήσετε να παίζετε μαζί μας;;;

 
Κώστας Δημητρίου
08 Απρ 2015 14:01

Κύριε φροντιστή με 25 ετών εμπειρία:
Για να γίνει πιο λογικό το νέο σύστημα θα πρέπει να βγει από την τελευταία ομάδα η Βιολογία γενικής και να μπει στη θέση της η Κοινωνιολογία, έτσι ώστε τα παιδιά της τρίτης ομάδας (οικονομικών σπουδών) να μπορούν να δηλώσουν αν επιθυμούν και τις υπόλοιπες κοινωνικές επιστήμες εκτός των οικονομικών, δηλ κοινωνιολογίες, δημόσιας διοίκησης, κοινωνικής διοίκησης, πολιτικών επιστημών και ψυχολογίας. Έτσι όπως ήταν στο σύστημα Αρβανιτόπουλου-Λοβέρδου. Όλες οι κοινωνικοοικονομικές επιστήμες σε μία κατεύθυνση.

 
Κρανιάς Γιώργος
08 Απρ 2015 14:09

@ΕΝΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΜΕ 25 ΕΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.
Δεν βοηθήσατε καθόλου αγαπητέ συνάδελφε. Αν θέλετε στην τρίτη κατεύθυνση τη Φυσική κατεύθυνσης σε αντικατάσταση ποιου ακριβώς μαθήματος τη θέλετε; Της Ιστορίας ή της Κοινωνιολογίας;
Και γιατί δεν προτείνετε να πάει εκεί και η Χημεία; Γιατί θέλετε να βάζετε φοιτητές στις θετικές σχολές με Ιστορία ή Κοινωνιολογία αλλά χωρίς Χημεία;
Μήπως θα ήταν καλύτερα να καταργηθεί εντελώς αυτή η κατεύθυνση, αφού η Ιστορία και η Κοινωνιολογία διδάσκονται στη θεωρητική και να μπει η οικονομία στη θετική, διδασκόμενη εναλλακτικά με τη Βιολογία; Λέω μήπως;
Φτάνει πια. Αρκετά κράτησε το κατάντημα της τεχνολογικής που πήγε την εκπαίδευση δεκαετίες πίσω.
@Μαθηματικός.
Να προτείνετε λοιπόν να εξετάζεται και ως μπαλαντέρ η πληροφορική από τη θετική για όσους θέλουν καθαρά τμήματα πληροφορικής. Πολύ εύκολο είναι.
Τη Χημεία παρακαλώ να την αφήσετε ήσυχη.
Αρκετά 15 χρόνια. Αρκετά.
@Μάριος. Ο συγκεκριμένος που απαντάς δεν είναι Κοινωνιολόγος. Μεταμφιεσμένος Πληροφορικός είναι. Η Κοινωνιολογία δεν την πάτησε από τη Χημεία. Από την Πληροφορική την πάτησε που δεν έχει καμία θέση στην οικονομική κατεύθυνση. Να τη βγάλουν από εκεί και στη θέση της να βάλουν την Κοινωνιολογία. Και να ρωτήσουν όλες τις σχολές αν θέλουν μόνο Χημεία, μόνο Πληροφορική ή Χημεία και Πληροφορική μαζί. Να δούμε επιτέλους πόσα απίδια πιάνει σάκος.

 
Μητέρα
08 Απρ 2015 14:27

Να κι ένας φυσιολογικός άνθρωπος.. Στον κ.φροντιστή επί 25 χρόνια αναφέρομαι.
Απλά κι όμορφα ρώτησε τα παιδιά. Τους άμεσα ενδιαφερόμενους...Εδώ μέσα από τα 100 σχόλια, τα μισά και πάνω είναι καθηγητών που νοιάζονται για τον κλάδο τους. Πόσες ώρες θα έχουν. Εγώ λέω να κάνουν 20 ώρες μάθημα τα παιδιά κάθε μέρα για να σας καλύπτουν όλους.

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
08 Απρ 2015 16:10

Αξιότιμε κύριε, Υπουργέ

Έχω μία κόρη η οποία φοιτά στην πολύπαθη B΄ Λυκείου. Η κόρη μου λατρεύει τις οικονομικές θεωρίες και από μικρό παιδί προσπαθούσε να εμβαθύνει σε αυτές. Από το Γυμνάσιο είχε κατασταλάξει στο τι ήθελε να σπουδάσει και προετοιμαζόταν για αυτό.
Δυστυχώς όμως οι σχεδιασμοί της κεντρικής εξουσίας την απομακρύνουν συστηματικά από τους στόχους της. Αρχικά η προηγούμενη κυβέρνηση σχεδίασε δύο κατευθύνσεις για τη Β΄ Τάξη Λυκείου, μία για τις θεωρητικές επιστήμες και μια για τις θετικές. Η κόρη μου μη έχοντας ξεκάθαρη εικόνα για το ποια κατεύθυνση θα έπρεπε να ακολουθήσει, ως υποψήφιος οικονομολόγος απευθύνθηκε στους καθηγητές της, οι οποίοι με βάση τις οδηγίες που είχαν την κατεύθυναν να ακολουθήσει την θεωρητική κατεύθυνση, όπως και έγινε (παρόλο που δεν την ενδιέφεραν τα αρχαία και τα υπόλοιπα μαθήματα της θεωρητικής κατεύθυνσης). Αυτό σημαίνει ότι δεν διδάχθηκε μαθηματικά κατεύθυνσης στη β λυκείου. Έδωσε όμως βαρύτητα κυρίως στα μαθηματικά και στα μαθήματα που έχουν οικονομικές αναφορές της Γενικής Παιδείας.

Ακολούθως, ήρθε η κυβέρνηση του Σύριζα, για να διαφοροποιήσει τη σημερινή άδικη κατάσταση, και το μόνο που φαίνεται ότι θα γίνει με τους σχεδιασμούς που προωθεί είναι αρχικά να εφνιαδιάσει και ακολούθως να καταστρέψει ένα παιδί με μεγάλη αγάπη προς τις οικονομικές Επιστήμες. Εντάξατε την πληροφορική στα υπό εξέταση μαθήματα για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των οικονομολόγων.. . Έως σήμερα η κόρη μου δεν έδωσε βαρύτητα στην πληροφορική, πέρα από μια απλή γνώση των Ενοτήτων τουECDL που διαθέτει, δεν έχει ασχοληθεί με τον Προγραμματισμό ή τα άλλα αντικείμενα της Πληροφορικής που προφανώς θα είναι απαραίτητο να γνωρίζει.
Αντιλαμβάνεστε ότι αν αυτό το γνώριζε 3-4 χρόνια νωρίτερα, θα είχε διαφορετική αντιμετώπιση της προετοιμασίας της, ως υποψήφια οικονομολόγος.
Κατά συνέπεια θα ήταν κρίσιμο για την ψυχολογία των παιδιών με ανάλογα ενδιαφέροντα και αναζητήσεις με την κόρη μου, στο νομοσχέδιο που προωθείτε ως Υπουργός Παιδείας να προβλέψετε, ένα μεταβατικό στάδιο, για το μάθημα της πληροφορικής.
Ευελπιστώ να λάβετε υπόψη σας την κραυγή αγωνίας αυτών των παιδιών και των οικογενειών τους, που τα τελευταία δύο έτη έχουν λειτουργήσει ως πειραματόζωα, γνωρίζοντας καλά και την ψυχολογική επιβάρυνση που έχουν προκαλέσει οι επιλογές της τελευταίας στιγμής της Κεντρικής Εξουσίας, σε αυτά.

 
BILL 231
08 Απρ 2015 16:22

ΒΟΗΘΗΣΑΤΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ.. ΝΑ ΜΠΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ..
ΕΚΕΙ ΕΧΕΙ ΧΗΜΙΚΑ,ΧΗΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ,ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ,ΓΕΩΠΟΝΙΕΣ,ΓΕΩΛΟΓΙΕΣ.... ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΧΗΜΕΙΑ Ε;;
ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ..
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 2 ΤΕΛΟΣ !!!!
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΚΟΜΑ..!!!

 
Μάριος
08 Απρ 2015 17:03

@ Bill 231

Η φυσική στα οικονομικά θα δε ανοίγει τις θετικές που θα δηλώσουν ότι απαιτούν χημεία. Ποιο είναι το πρόβλημα με αυτό;;

 
ΓΙάννης
08 Απρ 2015 17:29

Πόσοι "Γιώργος Κρανιάς" υπάρχουν στην Ελλάδα; Κι αν είναι μόνο ένας που μπορεί να γράφει 20 μηνύματα την ώρα, μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι ο γνώστης ή ο διαμορφωτής του εκπαιδευτικού συστήματος;

Διδασκαλία Φυσικής αντί Ιστορίας κατεύθυνσης και εξέτασή της αντί της Βιολογίας ΓΠ, ώστε οι μαθητές των Σπουδών Πληροφορικής να μπορούν να δηλώσουν όλες τις θετικές σχολές με τα μαθήματα Μαθηματικά, Φυσική, Πληροφορική,

ΕΚΤΟΣ από τα επαγγέλματα Υγείας και Ζωής που είναι αυτά που η κυβέρνηση αποφάσισε (και οι παραπάνω αποκρύπτουν έντεχνα) οτι δε χρειάζονται Μαθηματικά!!!!! Γεωπονίας κ.λπ.
ΕΚΤΟΣ απο τα τα επαγγέλματα Χημικού και Χημικού Μηχανικού, που έχουν ως βασικό μάθημα τη Χημεία.

Η Φυσική είναι ο πυρήνας των Φυσικών Επιστημών

Το ζητάνε όλοι να συμβεί, κυρίως τα παιδιά, είναι απολύτως αναμενόμενο να συμβεί. Πληροοφορική, όλα τα Πολυτεχνεία, Μαθηματικό.

Κανένας μαθητής που στοχεύει να γίνει οικονομολόγος ή πληροφορικός δεν ενδιαφέρεται να γίνει νοσηλευτής, αυτή η γεφύρωση είναι παράταιρη και θα αλλάξει

 
SHASA
08 Απρ 2015 17:43

Προς Κο Παναγιωτη :Κατ' αρχας Κε Παναγιωτη συγχαρητηρια για την κορη σας η οποια απο μικρη ( οπως λετε) ηλικια συνειδητα στοχευει στο συγκεκριμενο επιστημονικο αντικειμενο , αυτο των Οικονομικων σπουδων.Ταπεινη μου γνωμη ειναι οτι η κορη σας θα μπορει με βεβαιοτητα να ακολουθησει Οικονομικες σπουδες παρακολουθωντας την κατ/νση Οικονομιας κ Πληροφορικης χωρις κανενα προβλημα.Με το συστημα Αρβανιτιπουλου τα Μαθηματικα κ Στατιστικη (6ωρο) προεβλεπαν στο αναλυτικο τους προγραμμα (ΑΠ) τεραστια υλη σε εκταση κ εμβαθυνση κατι που απαιτειται για τους υποψηφιους φοιτητες οικονομολογους.Τωρα στην κατ/νση οικονομιας & πληροφορικης που απαιτουνται Μαθηματικα τα οποια θα εχουν την ιδια υλη μ' αυτη του τωρινου συστηματος .Τα Μαθηματικα της Β Λυκειου ΓΠ δινουν σε μεγαλο βαθμο σοβαρο υποβαθρο για τις εννοιες που ακολουθουν στη Γ Λυκειου,αρα η κορη σας δε θα εχει γνωστικα κενα.Κι αν εχει θα ειναι απολυτως ελεγχομενα ως προς την καλυψη τους .Οι σπουδες μου ειναι τετοιες που μου επιτρεπεται να σας διαβεβαιωνω γι αυτα.Οσο για το ΑΕΠΠ δεν απαιτειται κανενα (πιστεψτε με) υποβαθρο γνωστικο απο τη Β Λυκειου κ ετσι ουτε κ σ αυτο το μαθημα θα εχει κενα η κορη σας .Το νεο συστημα εισαγωγης ειναι καλυτερο απο αυτο του Αρβανιτοπουλου καθως διδει διεξοδους περισσοτερων σχολων στα παιδια κ αυτο ειναι το σοβαρο του πλεονεκτημα κ ετσι ουτε η κορη σας ουτε κ εσεις ο ιδιος ειστε (ουτε κ να αισθανεστε ) αδικημενοι καθως δεν ανατρεπεται ο προγραμματισμος σας.Ευχομαι ολοψυχα στην κορη σας Καλη τυχη στην προσπαθεια κ τα μαθηματα της καθως κ επιτυχια στη σχολη που απο μικρη ονειρευοταν !!

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ