Placeholder

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015 -2016

Ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Παιδείας
Δημοσίευση: 06/04/2015
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το ΥΠΟΠΑΙΘ, ανακοίνωσε σήμερα ότι  θα προβεί σε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις όσον αφορά το εξεταστικό σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ το σχ. έτος 2015-16 για τους παρακάτω λόγους:

1) Με το σύστημα του Νέου Λυκείου, οι μαθητές της Γ΄ Τάξης είχαν δυνατότητα πρόσβασης σε πολύ περιορισμένο αριθμό τμημάτων, αφού οι επιλογές τους περιορίζονταν μόνο σε ένα επιστημονικό πεδίο. Εξαιτίας αυτού του εγκλωβισμού των υποψηφίων σε πολύ μικρό αριθμό τμημάτων, θα αποκλείονταν χιλιάδες νέοι και νέες από την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρότι μπορεί να είχαν επιτύχει υψηλή βαθμολογία στις εξετάσεις. Παράλληλα, αυτή η ρύθμιση θα έπληττε εκτός από τους μαθητές/τριες και τα ίδια τα Πανεπιστήμια, καθώς ήταν εξαιρετικά πιθανό να στερούνταν φοιτητές/τριες με πολύ υψηλές επιδόσεις, οι οποίοι δεν θα κατάφερναν να εισαχθούν στο ένα και μοναδικό επιστημονικό πεδίο στο οποίο μπορούσαν να είναι υποψήφιοι.

2) Υπήρχαν όμως και σοβαροί τεχνικοί λόγοι που επέβαλαν τις νέες ρυθμίσεις. Λόγω καθυστέρησης του έργου των επιστημονικών επιτροπών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής που είχε σημειωθεί ήδη πριν από την αλλαγή της ηγεσίας του ΥΠΟΠΑΙΘ, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η σύνταξη των  προγραμμάτων σπουδών όλων των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Νέου Λυκείου και δεν έχουν καν ξεκινήσει οι διαδικασίες συγγραφής και κρίσης των αντίστοιχων σχολικών εγχειριδίων. Συνεπώς, δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της νομοθεσίας του Νέου Λυκείου για τη Γ΄ Λυκείου. Να σημειωθεί ότι σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και ακόμα περισσότερο σε αυτήν την τάξη απαιτείται έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία των μαθητών/τριών καθώς και  έγκαιρη και επαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν τη διδασκαλία νέων προγραμμάτων σπουδών και σχολικών εγχειριδίων.

3) Επίσης δεν ήταν δυνατόν να διατηρηθεί ανέπαφο το σύστημα εισαγωγής της φετινής Γ΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Δ΄ Εσπερινού ΓΕΛ -για τις οποίες υπάρχουν βέβαια εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σχολικά εγχειρίδια- επειδή θα αιφνιδιάζονταν οι υποψήφιοι του σχ. έτους 2015-16 για τους εξής λόγους:  ενώ γνώριζαν ότι θα έδιναν Πανελλαδικές εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα, θα έπρεπε να προετοιμαστούν για έξι (6) ή επτά (7) και βέβαια οι υπάρχουσες Κατευθύνσεις (Θεωρητική, Θετική και Τεχνολογική) απαιτούσαν διαφορετικό συνδυασμό πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για τα επιστημονικά πεδία από εκείνον που τους είχε ήδη ανακοινωθεί. Για παράδειγμα, οι υποψήφιοι των Ιατρικών σχολών σύμφωνα με το σημερινό σύστημα θα έπρεπε να εξετασθούν υποχρεωτικά και στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης, ενώ αυτό το μάθημα δεν περιλαμβανόταν στα τέσσερα μαθήματα που τους είχαν γίνει ήδη γνωστά ως πανελλαδικώς εξεταζόμενα για αυτές τις σχολές. Με τις νέες ρυθμίσεις είναι στη δική τους επιλογή αν θα εξετασθούν και στα Μαθηματικά, για να αυξήσουν τα επιστημονικά πεδία πρόσβασης.

4) Επιπλέον, στο ισχύον μέχρι φέτος σύστημα εισαγωγής έχουν παρατηρηθεί στρεβλώσεις που θεωρήθηκε αναγκαίο να αντιμετωπισθούν, όπως για παράδειγμα, η δυνατότητα να εισαχθεί κάποιος σε Χημικό τμήμα, χωρίς να έχει διδαχθεί και εξετασθεί στο μάθημα της Χημείας Κατεύθυνσης.  

Ο στόχος της νέας νομοθετικής ρύθμισης είναι να θεραπευτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κενά και οι δυσλειτουργίες του πρόσφατα νομοθετημένου συστήματος εισαγωγής, καθώς και του ισχύοντος μέχρι σήμερα. Διευκρινίζεται ότι οι ρυθμίσεις για τα ΕΠΑΛ δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, επειδή αναμένεται η σχετική πρόταση του ΙΕΠ, όπως προβλέπει ο νόμος.   

Πιο συγκεκριμένα:

1)    Όσον αφορά στη δομή του ωρολογίου προγράμματος διαμορφώνονται τρεις ομάδες προσανατολισμού: Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. Συνολικά οι μαθητές/τριες θα παρακολουθούν 32 διδακτικές ώρες την εβδομάδα στη Γ τάξη του Ημερήσιου ΓΕΛ και 25 ώρες στη Δ΄ τάξη του Εσπερινού ΓΕΛ.

2)    Για όλα τα γνωστικά αντικείμενα (Μαθήματα Γενικής Παιδείας, Μαθήματα Προσανατολισμού και Μαθήματα Επιλογής) θα ακολουθηθούν προγράμματα σπουδών ήδη εγκεκριμένα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που αντιστοιχούν σε επίσης ήδη εγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια. Ειδικά για τα Λατινικά Θεωρητικού προσανατολισμού και τη Χημεία Θετικού προσανατολισμού επιστημονικές ομάδες που έχουν συγκροτηθεί εργάζονται για την προσαρμογή της διδακτέας ύλης, καθώς η διδασκαλία τους δεν προβλεπόταν στο πρόγραμμα του Νέου Λυκείου για τη φετινή Β΄ Τάξη.

3)     Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μαθημάτων Προσανατολισμού της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου συνολικά περιλαμβάνει 15 ώρες. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι πέντε (5) αλλά δεν είναι και τα πέντε πανελλαδικώς εξεταζόμενα. Ανά ομάδα προσανατολισμού το πρόγραμμα είναι το εξής:

Διδασκόμενα Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΡΧΑΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Διδασκόμενα Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)
ΣΥΝΟΛΟ

Διδασκόμενα Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

4)    Τα Επιστημονικά πεδία ορίζονται ως εξής:
1ο Επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές  Σπουδές)
2ο  Επιστημονικό πεδίο (Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές)
3ο  Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής)
4ο  Επιστημονικό πεδίο (Παιδαγωγικές Σπουδές)
5ο  Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής)
Με υπουργική απόφαση θα καταταχθούν τα Τμήματα  ΑΕΙ και ΑΤΕΙ στα παραπάνω Επιστημονικά Πεδία.  

5)    Στις Εξετάσεις Εισαγωγής του σχολικού έτους 2015-16  δίνονται στους μαθητές και στις μαθήτριες οι εξής δυνατότητες:
Α) Να δώσουν εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα και να είναι υποψήφιοι/ες σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο, όπως προβλεπόταν από το πρόσφατα νομοθετημένο σύστημα εισαγωγής (Ν.4186/2013).
Β) Αν οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα δεύτερο  Επιστημονικό Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν και ένα 5ο μάθημα (Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού), όπως αυτά περιγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν.

6)    Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τρία επιστημονικά πεδία το ένα ή τα δύο επιστημονικά πεδία στα οποία θα έχουν πρόσβαση.

7)    Στον υπολογισμό των μορίων, δύο από τα τέσσερα μαθήματα που θα αντιστοιχούν σε ένα Επιστημονικό Πεδίο θα έχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας, που θα ορισθεί με υπουργική απόφαση.

8)    Στο 4ο επιστημονικό πεδίο η πρόσβαση είναι εφικτή από όλες τις ομάδες προσανατολισμού.

Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα
Κάθε ομάδα Προσανατολισμού έχει τρία κοινά μαθήματα που απαιτούνται σε όλα τα επιστημονικά πεδία όπου έχει πρόσβαση η Ομάδα Προσανατολισμού. Το τέταρτο μάθημα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Με ένα διαφορετικό τέταρτο μάθημα ανοίγεται η δυνατότητα πρόσβασης σε δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού παρέχει τρεις επιλογές από τις οποίες κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μία ή δύο.

Τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά ομάδα προσανατολισμού και ανά επιστημονικό πεδίο περιγράφονται αναλυτικά στους  πίνακες που ακολουθούν:

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:
Α) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στα Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστημονικό  Πεδίο.
Β)  Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστημονικό  Πεδίο.
Γ) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο  4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:
Α) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στα Τμήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου.
Β) Αν οι υποψήφιοι εκτός από  τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο  3ο Επιστημονικό Πεδίο.  
Γ) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν και στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο                        4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:
Α)
Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστημονικό  Πεδίο.
Β) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στην Ιστορία Κατεύθυνσης, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό  Πεδίο.
Γ) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), τότε έχουν πρόσβαση στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο.

Το σύστημα Εξετάσεων Εισαγωγής που περιγράφηκε στις παραπάνω παραγράφους σχεδιάστηκε ως μεταβατικό σύστημα, για να αντιμετωπίσει ελλείψεις, κενά και στρεβλώσεις τόσο του συστήματος του Νέου Λυκείου όσο και του ισχύοντος σήμερα εξεταστικού συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Υπήρχαν πάρα πολλοί αντικειμενικοί περιορισμοί, που δεν επέτρεπαν την επιδίωξη ενός σχεδιασμού εκ του μηδενός. Όμως δίνει σαφώς περισσότερες ευκαιρίες στους υποψήφιους της επόμενης σχολικής χρονιάς από εκείνες που έδινε το σύστημα του Νέου Λυκείου, χωρίς να αιφνιδιάζει τους μαθητές και τις μαθήτριες και να ανατρέπει τον προγραμματισμό τους.
 

 

Σχόλια (233)

 
Ισίδωρος
08 Απρ 2015 17:45

Το καλύτερο σχόλιο μακράν του δεύτερου και πόσο αλήθεια είναι τελικά :
'' Οι χημικοί δε θέλουν τη φυσική κατεύθυνσης στην οικονομική/πληροφορικής εγκλωβίζοντας με αυτόν το τρόπο χιλιάδες παιδιά και εμποδίζοντας τα να διαλέξουν και σχολές από τη Θετική. Θέλουν όλοι να περνάνε σε θετικές σχολές μόνο μέσω της θετικής, δίνοντας αναγκαστικά χημεία, ακόμα και αν οι μισές θετικές σχολές (Πανεπιστήμια/Πολυτεχνεία) ζήτησαν επίσημα από την ΑΔΙΠ εξέταση όχι στη χημεία αλλά στην πληροφορική. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται κωμικές μα και καταστρεπτικές καταστάσεις για τους μαθητές, όπως πχ. να υπάρχουν υποψήφιοι οι οποίοι δε μπορούν να δηλώσουν ΑΕΙ πληροφορικής και Μηχανικός Η/Υ ταυτόχρονα ή Μαθηματικό!!

 
Κρανιάς Γιώργος
08 Απρ 2015 18:42

@ΓΙάννης. Αχ Γιάννη μου ένας είμαι. Δεν διαμόρφωσα εγώ το σύστημα. Εγώ μια πρόταση έκανα. Το πόσο την πήραν υπ' όψη τους ιδέα δεν έχω.
Λες ότι η Φυσική είναι ο πυρήνας των φυσικών επιστημών και προτείνεις να μπαίνουν σε όλες τις θετικές σχολές με πληροφορικά αλλά χωρίς χημεία.
Κρίμα γιατί όλα τα Φυσικά τμήματα στην Ελλάδα ζήτησαν Χημεία και όχι Πληροφορική όπως ίσως θα έμαθες.
Τώρα τι να υποθέσω.

 
BILL 231
08 Απρ 2015 19:21

ΠΟΥ ΕΙΣΑΣΤΑΝ ΕΣΕΙΣ ΟΛΟΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΣΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΧΗΜΙΚΟ ΠΑΛΙ ΜΕ Α.Ο.Δ.Ε.;;
ΟΧΙ ΦΙΛΕ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΜΙΑ-ΜΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ;; ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ..ΦΥΣΙΚΗ..ΧΗΜΕΙΑ..
Η ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΝΑ ΣΤΗΝΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ;;
ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΣΩΣΤΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ.. ΕΔΩ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΧΑΜΕ ΧΑΣΕΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΙΩΠΟΥΣΑΝ.. Ε ΛΟΙΠΟΝ ΟΧΙ..
ΕΤΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ !!!

 
KOSTAS70
08 Απρ 2015 19:29

"Οι χημικοί δε θέλουν τη φυσική κατ/νσης για τα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν ... οικονομικά"!!!!!
Δηλαδή για να γίνει κάποιος οικονομολόγος πρέπει να γνωρίζει .... Φυσική και Προγραμματισμό! Τι διαβάζουμε!
Πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα η Πληροφορική στην 3η κατεύθυνση με την Κοινωνιολογία, για να αποκατασταθεί η αδικία εις βάρος της Κοινωνιολογίας. Αυτό είναι το σωστό.

Και φυσικά, κάποιοι αποκαλύπτουν τα πραγματικά τους σχέδια "όλη η θετική με Μαθημ., Φυσική και Πληροφορική" άσχετα που 50+ ΘΕΤΙΚΕΣ Σχολές (μεταξύ των οποίων πολλές Πολυτεχνικές) ζήτησαν την εξέταση της Χημείας ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή σ' αυτές. Ούτε ΑΔΙΠ σας ενδιαφέρει, ούτε οι ανάγκες των Σχολών ή των παιδιών, τίποτα.

Πάρτε το απόφαση. Η ΤΕΧΝ ΙΙ μας τελείωσε και δεν πρόκειται να αναβιώσει!

 
Φώτης
08 Απρ 2015 19:54

Και πάλι διαβάζω για "δίκαια" αιτήματα κλάδων. Όταν θίγονταν οι χημικοί τα έβαζαν με τους πληροφορικούς και αντίθετα, τώρα θίγονται οι κοινωνιολόγοι που είχαν βέβαια ευνοηθεί επί Αρβανιτόπουλου, θίγονται οι φιλόλογοι (και οι αδιόριστοι) από την απομάκρυνση της λογοτεχνίας.
Συνάδελφοι όλα αυτά τα αιτήματα δεν είναι δίκαια, είναι απλά ΚΛΑΔΙΚΑ, και κανείς από εμάς δε νοιάζεται για το δικό σας κλάδο

 
Χημεία ή Πληροφορική
08 Απρ 2015 20:14

Δείτε πώς στο 2ο πεδίο έχουν εξασφαλίσει να διδάσκονται όλοι μα όλοι χημεία και όχι μαθηματικά. Ακόμη κι αν πηγαίνεις για ηλεκτρολόγος μηχανικός η/υ θα διδαχθείς και θα εξεταστείς σε χημεία. Αυτά γίνονται στην Ελλάδα 2015 του Σύριζα: σαν να μην πέρασε μια μέρα...

 
Κρανιάς Γιώργος
08 Απρ 2015 21:56

@Χημεία ή Πληροφορική
Διότι οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί έχουν ένα σπουδαίο μάθημα που λέγεται Ηλεκτροχημεία, αν έχεις ακουστά.
Επί πλέον η σχολή αυτή του ΕΜΠ ζήτησε υποψήφιους να ξέρουν και Χημεία.

 
Μαρία
08 Απρ 2015 22:01

Εφόσον στην θετική διδάσκεται υποχρεωτικά η πληροφορική, γιατί δεν δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να επιλέξουν χημεία ή πληροφορική για να εξεταστούν στις πανελλαδικές ώστε να μπορούν να δηλώσουν και τμήματα πληροφορικής? Δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο επιφέρει αλλαγές στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα της Γ' λυκείου. Εξάλλου, η πληροφορική ανήκει στις θετικές επιστήμες, ή όχι?

 
Παπαδόπουλος Πέτρος
08 Απρ 2015 22:03

Οι θετικές και οι πολυτεχνικές σχολές δεν είναι ομοιογενείς
Υπάρχουν ομάδες σχολών που απαιτούν διαφορετικό συνδυασμό μαθημάτων
Διαφωνεί κάποιος ότι υπάρχουν σχολές της Θετικής που απαιτούν προχωρημένο εξεταζόμενο μάθημα Πληροφορικής; Είναι κλαδικό αυτό το αίτημα;
Ποια είναι η απάντηση του σχεδίου που παρουσίασε το υπουργείο μας;
Όλοι θα εξετάζονται στην 3άδα Μαθηματικά-Φυσική-Χημεία
Σαν να μην έγινε επί 1,5 χρόνο διάλογος για το θέμα της Πληροφορικής
Σαν να μην πήρε θέση αλλεπάλληλες φορές ο κύριος υπουργός Τάσος Κουράκης
Σαν να μην ψηφίστηκε η τροπολογία Λοβέρδου
Σαν να μην υπήρχαν 40/92 σχολές που απάντησαν στην ΑΔΙΠ για την Πληροφορική και άλλες 11 που απάντησαν και τις 2 επιστήμες (σχεδόν όλες οι αρχιτεκτονικές και μαθηματικές σχολές)
Τι λέει το σχέδιο αυτό;
Αποβολή της Πληροφορικής από την Θετική και εισαγωγή της στην Οικονομική για να μην "ενοχλεί" κάποιους
Περιχαράκωση και μη επικοινωνία του θετικού-τεχνολογικού πεδίου, ώστε να μην διαταράξει κανένας την 3άδα Μαθηματικά-Φυσική-Χημεία και παραχωρηθούν τα συμφέροντα κάποιον
Εκτός αν θεωρείτε ότι η διδασκαλία της Πληροφορικής στην κατεύθυνση και η μη εξέταση της αποτελούν αναγκαία εφόδια για τους αυριανούς φοιτητές των αντίστοιχων τμημάτων, που θα επιλέγονται με βάση την ικανότητα τους στις αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης

ΥΓ. Με σημερινές τοποθετήσεις του κυρίου Κουράκη, ακόμα και οι σχολές Πληροφορικής θα χωριστούν στα πεδία Θετικών και Πληροφορικής και στο δεύτερο θα εντάσσονται μόνο οι σχολές Οικονομικών Πανεπιστημίων!!!!

 
Γιατράκος Μπάμπης
08 Απρ 2015 22:12

Νομίζω ότι το νέο σύστημα είναι αρκετά καλό.
Η φυσικοί ας αποδεχθούν ότι δεν έχουν καμμία σχέση με τα οικονομικά και να ηρεμήσουν.
Οι πληροφορικοί που θέλουν με Φυσική κατεύθυνσης να μπαίνεις Πολυτεχνεία . Ας σκεφθούν ότι με το σύστημα Αρβανιτόπουλο δεν υπήρχαν καν...

 
Κρανιάς Γιώργος
08 Απρ 2015 22:47

@ Μαρία
Γιατί έτσι που προτείνετε να γίνει πάνε και σε δεύτερο πεδίο με τέσσερα μαθήματα. Όλοι οι άλλοι κορόιδα είναι που για δεύτερο πεδίο χρειάζονται πέντε μαθήματα;
Και από το πεδίο της θετικής τι θα μπορούν να δηλώσουν χωρίς Χημεία;

 
Θετική χωρίς πληροφορική;
08 Απρ 2015 22:50

Με χημεία θα περνάνε τα παιδιά στα πολυτεχνεία πληροφορικής,, στα ΑΕΙ πληροφορικής στα Μαθηματικά κτλ και με με πληροφορική θα περνάνε οικονομικά ;;;;;;!!!;;;;;

 
φιλολογος
08 Απρ 2015 22:54

Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το νόημα της ύπαρξης στην κατεύθυνση μαθημάτων που δεν εξετάζονται πανελλαδικά. Μπορεί κάποιος να το εξηγήσει;

 
Μάριος
08 Απρ 2015 22:55

@Κρανιάς Γιώργος

Θα ξέρουν όλοι χημεία αφού θα τη διδάσκονται. Αλλά επειδή οι Μηχανικοί Η/Υ είναι σχολή πληροφορικής επίσημα θα εξετάζονται στη πληροφορική. Τα αυτονόητα θα λέμε;

 
Γονέας
08 Απρ 2015 22:59

@Γιατράκος Μπάμπης

Πάψτε να σκέφτεστε μόνο τους εαυτούς σας και σκεφτείτε λίγο και τα παιδιά μας. Δώστε τη φυσική σαν επιλογή στην οικονομική μόνο για τις θετικές σχολές που ζήτησαν επίσημα πληροφορική και όχι χημεία για εξεταζόμενο. Δε θίγει κανέναν και ανοίγει πόρτες στα παιδιά μας.

 
Σπύρος
09 Απρ 2015 00:28

Ο βαθμός στο 5 μάθημα θα επηρεάζει το συνολικό βαθμό ή μόνο το βαθμό για το αντίστοιχο πεδίο;

 
Λιαννα Μποτ
09 Απρ 2015 00:34

Δεν υπάρχει καμία σχολή θετικών σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα που να μην έχει στο πρόγραμμα σπουδών την Χημεία, τα Μαθηματικά, την Φυσική…. Αυτό και μόνο αρκεί! Δεν χρειάζεται κανένα άλλο επιχείρημα!
Μα καλά πότε επιτέλους εσείς οι Πληροφορικοί θα ικανοποιηθείτε; Πότε θα σταματήσετε να ζητάτε και να απαιτείτε συνεχώς την ‘αναβάθμισή σας’;; Έλεος ! Ο Κος Κουράκης έχει απόλυτο δίκιο επιτέλους αναγνώρισε και έδωσε ώθηση στις σημαντικές επιστήμες που πάντα έπαιζαν και παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ουσιαστική εκπαίδευση των παιδιών μας. Μπράβο στον Κο Μπαλτά και Κο Κουράκη! Επιτέλους αρχίζουν να χτίζουν γερά θεμέλια στην πολυταλαιπωρημένη παιδεία μας!
Καλή Συνέχεια!

 
Λιαν
09 Απρ 2015 01:09

To νέο σύστημα αυτό είναι πολύ καλό! Η Χημεία επιτέλους πήρε τη θέση που της αρμόζει. Ο Υπουργός και ο υφυπουργός Παιδείας αναγώρισαν και επέλεξαν το σωστό, η Χημεία είναι η μόνη βασική επιστήμη των θετικών Σπουδών! Ενα μεγάλο μπράβο και ευχαριστούμε τον Κο Κουράκη !
Καλή Συνέχεια

 
BILL 231
09 Απρ 2015 08:06

ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΝΟΜΙΖΕΤΑΙ ΠΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΦΕΛΕΙΣ ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟ Η/Υ ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κ.Τ.Λ.Π.;; ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΚΑΜΙΑ..!!! ΑΡΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΟΤΙ ΧΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 10 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ "ΠΗΡΕ" Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΟ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΣΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΑΣΧΕΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ.. ΤΩΡΑ Η ΤΑ ΘΕΛΕΤΕ ΟΛΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ Η ΝΑ ΨΟΦΙΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΙΤΩΝΑ Η ΑΓΕΛΑΔΑ... ΛΥΠΑΜΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΨΗΦΙΣΑΝ ΧΗΜΕΙΑ..
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 2 ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ..
ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΤΟΛΜΗΣΕ ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΑΔΙΚΙΑΣ.. Κ Α Ν Ε Ν Α Σ !!!!!!!!

 
Κρανιάς Γιώργος
09 Απρ 2015 08:30

@Μάριος.
Oι αμιγείς σχολές πληροφορικής θα πάνε στο πεδίο της πληροφορικής. Αυτό ήταν το αίτημα των πληροφορικών, αυτό είχε πει και ο Λοβέρδος.
Οι σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών όπως ξέρεις δεν ζήτησαν όλες μόνο πληροφορική. Οπότε θα μείνουν στη θετική κατεύθυνση.
Δεν θα είχα καμία αντίρρηση (το έχω ήδη προτείνει) να περιοριστεί η πληροφορική μόνο στη θετική και να αποφασίσει η κάθε σχολή σε πόσα και ποια μαθήματα θέλει να εξετάζονται οι εισακτέοι. Να δοθεί η δυνατότητα στις σχολές που θέλουν και τα δύο μαθήματα να το απαιτήσουν και δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Το κάθε παιδί να αποφασίζει μόνο του σε πόσα και ποια μαθήματα θα εξετάζεται πανελλαδικά ανάλογα με τις επιδιώξεις του.
@φιλόλογος.
Το νόημα είναι ότι το σχολείο δεν έχει αποκλειστικό σκοπό να ετοιμάζει τα παιδιά για τις πανελλήνιες.
@γονέας.
Επειδή υπάρχουν κι άλλοι γονείς που θέλουν τα παιδιά της Οικονομικής να έχουν πρόσβαση στις σχολές που ζήτησαν Χημεία θα σας συμβούλευα να ζητήσετε όλοι μαζί τη Χημεία αντί για τη Φυσική, ώστε όλα τα παιδιά ευκολότερα να πιάσουν υψηλότερους στόχους. (Η Χημεία ως γνωστόν είναι πολύ ευκολότερο μάθημα από τη Φυσική).

 
πε19
09 Απρ 2015 08:53

Προς Λιάνα μποτ
Τα τμήματα μαθηματικών δεν έχουν χημεια
Τα τμήματα πληροφορικης δεν έχουν χημεία
Στο Εκπα, ΑΠΘ κλπ. αυτα ανήκουν στις σχολές θετικών επιστήμων
Αντίθετα τα τμήματα χημείας έχουν πληροφορική.
Αρα η τριάδα μαθημάτων που πρέπει να εξετάζεται για τις θετικές επιστήμες είναι μαθηματικά, φυσική, πληροφορική.
Τόσο απλά

 
ANASTASIA
09 Απρ 2015 08:54

Πραγματικά δεν πιστεύω συνάδελφοι κοινωνιολόγοι και πολιτικοί επιστήμονες αυτό που βλέπω. Λατινικάαααααααααααααααααααα για ανθρωπιστικές σπουδές; Το είδαμε και αυτό. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα; δεν είναι κρίμα για μας, είναι κρίμα για τους μαθητές μας. Και αυτό νομίζω πως τα λέει όλα.
Υ.Γ. Αν δεν μπορούν να εκδόσουν τα νέα βιβλία, υπάρχουν και τα παλιά.

 
Νίκος Βέρρος
09 Απρ 2015 08:59

Ασφαλώς, παρά τις κάποιες αδυναμίες του, είναι το καλύτερο σύστημα εξετάσεων των τελευταίων 15 ετών. Οι θετικές επιστήμες πρέπει να στηρίζονται στα βασικά μαθήματα υποδομής, τα μαθηματικά, η φυσική και η χημεία. Η πληροφορική είναι οριζόντιο μάθημα που πρέπει να διδάσκεται σε όλους αλλά δεν έχει νόημα να εξετάζεται πανελλαδικά. Ο "μαθητής" της Β' Λυκείου που ανησυχεί που δεν εξετάζεται στην πληροφορική δεν πρέπει να εχει πρόβλημα διοτι θα την διδάσκεται.

 
Μάκης Ποδηματάς
09 Απρ 2015 09:11

Εξορθολογικό και δίκαιο το νεο σύστημα! Θα μπορούσε βέβαια να ήταν και καλύτερο, αλλά όποιο και να ήταν πάντα θα υπήρχαν κάποιοι να διαμαρτύρονται. Ειδικά οι καθηγητές πληροφορικής που είναι οι μεγάλοι ευννοημένοι, μου κάνει εντύπωση που διαμαρτύρονται. Διδάσκεται το μάθημα πληροφορικής παντου. Δεν είναι δυνατόν να εισαγεται μαθητής στις θετικές σχολές χωρίς τα τρια θεμελιώδη μαθήματα, μαθηματικά, φυσική και χημεία. Η πληροφορική είναι οριζόντιο μάθημα που δεν εχει καμία θεση στα μαθήματα που εξετάζονται. Το εξεταστικό σύστημα που αποφάσισε το υπουργείο είναι το καλύτερο δυνατό, δεδομένων των συνθηκών.

 
Παπαδόπουλος Πέτρος
09 Απρ 2015 10:43

Κύριε Κρανιά, σταματήστε να εκτίθεστε επιτέλους
http://www.esos.gr/arthra/36957/mono-sto-esos-i-protasi-gia-himeia-i-pli...

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (4/5)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (5/6)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (7/8)

Αν αυτά τα αποτελέσματα εσείς τα βαφτίζετε "δεν δήλωσαν όλα τα τμήματα Πληροφορική", τότε με την ίδια λογική, όλα τα τμήματα Χημικών Μηχανικών δεν δήλωσαν Χημεία
Ας είμαστε σοβαροί επιτέλους
Όλες οι σχολές ΗΜΜΥ και Αρχιτεκτόνων επέλεξαν Πληροφορική και οι σχολές του ΕΜΠ ουσιαστικά δεν πήραν θέση. Αν αυτό θεωρείτε ότι δικαιολογεί την εξέταση όλου του πεδίου στην Χημεία, τότε απλά φανερώνετε τις προθέσεις σας

ΥΓ. Η πρόταση σας για εισαγωγή της Χημείας στην Οικονομική κατεύθυνση είναι πραγματικά σοβαρή; Θεωρείτε την Χημεία βασικότερη επιστήμη από την Φυσική;

 
Μάριος
09 Απρ 2015 11:07

@KOSTAS70

Η πληροφορική πρέπει να γυρίσει στην ομάδα των θετικών επιστημών ώστε η κοινωνιολογια να είναι εξεταζόμενο στην τρίτη ομάδα. Για ποιο λόγο εκδιώχτηκε από την ομάδα των Θετικών σχολών το καταλαβαίνει ο καθένας κύριε Κώστα. Είναι σκάνδαλο.

Η χημεία θα απαιτείται και θα εξετάζεται σε 52 (40+12 που ζητησαν στην ΑΔΙΠ) , η πληροφορική σε 51 (39+12 που τη ζήτησαν στην ΑΔΙΠ). Οι υπόλοιπες σχολές θα έχουν επιλογή είτε χημεία είτε πληροφορική.

Για τις 12 που θέλουν και τα δυο θα το δούμε. Άλλωστε και τα δυο μαθήματα θα είναι διδασκόμενα.

Συμφωνείτε με αυτό; Έτσι δε θίγεται κανένας. Ακολουθούμε τη βούληση των σχολών και βάζουμε και τη κοινωνιολογια εξεταζόμενο.

 
Μαθηματικός
09 Απρ 2015 11:13

@ Γιωργος Κρανιας

Το θέμα δεν είναι να υπάρχει μπαλαντέρ το πιο εύκολο μάθημα αλλά το πιο χρήσιμο. Αν ήταν έτσι θα βάζαμε εξεταζόμενο θεατρολογία.

Τη χημεία την απαιτούν μόνο 52 σχολες αντί τις πληροφορικής οπότε σε όλες τις υπόλοιπες μπορούν οι μαθητές να έχουν πρόσβαση με φυσική μαθηματικά και πληροφορική.

Για όσες σχολές απαιτούν χημεία θα απαγορεύεται η πρόσβαση χωρίς χημεία. Απλό και εύκολο.

 
Μάριος
09 Απρ 2015 12:05

@Νίκος Βέρρος

Λετε " Η πληροφορική είναι οριζόντιο μάθημα που πρέπει να διδάσκεται σε όλους αλλά δεν έχει νόημα να εξετάζεται πανελλαδικά"

Μα οι μισές θετικές σχολές στην Ελλάδα ζήτησαν την Πληροφορική σαν πανελλαδικως εξεταζόμενο μάθημα αντί της Χημείας. Κάτι θα ξέρουν περισσότερο από εσάς νομίζω!!

 
TasosP
09 Απρ 2015 13:24

Προς ΠΕ19
Αν δεν κάνω λάθος μέσα στις σχολές μπορούν τα παιδιά και παίρνουν τις γνώσεις πληροφορικής που χρειάζονται.Με τη Χημεία δεν ισχύει το ίδιο.Θα πρέπει να έχουν τις γνώσεις για να πάνε πάρα κάτω.Ο ανηψιός μου που παίρνει πτυχίο από τους Ηλεκτρολόγους στην Πάτρα το επιβεβαιώνει.Θυμίζω ότι οι μεγαλύτεροι από εμάς που δεν διδαχτήκαμε ποτέ πληροφορική και κάνουμε καριέρα στον ιδιωτικό τομέα τη μάθαμε στην πορεία.Με τη Χημεία δε μπορεί να ισχύσει αυτό !!

 
lxart
09 Απρ 2015 13:50

Προς TasosP
Αν το επιβεβαιώνει ο ανηψιός σας τότε δεν έπρεπε να τεθεί καν σαν θέμα.
Ούτε να ασχολούνται τόσοι επιστήμονες με τον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια.
Την Πληροφορική μπορεί επίσης να την μάθει κάποιος και στα (άφθονα) Internet Cafe που υπάρχουν.
Περαστικά μας (και σας)

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ