Placeholder

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015 -2016

Ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Παιδείας
Δημοσίευση: 06/04/2015
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το ΥΠΟΠΑΙΘ, ανακοίνωσε σήμερα ότι  θα προβεί σε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις όσον αφορά το εξεταστικό σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ το σχ. έτος 2015-16 για τους παρακάτω λόγους:

1) Με το σύστημα του Νέου Λυκείου, οι μαθητές της Γ΄ Τάξης είχαν δυνατότητα πρόσβασης σε πολύ περιορισμένο αριθμό τμημάτων, αφού οι επιλογές τους περιορίζονταν μόνο σε ένα επιστημονικό πεδίο. Εξαιτίας αυτού του εγκλωβισμού των υποψηφίων σε πολύ μικρό αριθμό τμημάτων, θα αποκλείονταν χιλιάδες νέοι και νέες από την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρότι μπορεί να είχαν επιτύχει υψηλή βαθμολογία στις εξετάσεις. Παράλληλα, αυτή η ρύθμιση θα έπληττε εκτός από τους μαθητές/τριες και τα ίδια τα Πανεπιστήμια, καθώς ήταν εξαιρετικά πιθανό να στερούνταν φοιτητές/τριες με πολύ υψηλές επιδόσεις, οι οποίοι δεν θα κατάφερναν να εισαχθούν στο ένα και μοναδικό επιστημονικό πεδίο στο οποίο μπορούσαν να είναι υποψήφιοι.

2) Υπήρχαν όμως και σοβαροί τεχνικοί λόγοι που επέβαλαν τις νέες ρυθμίσεις. Λόγω καθυστέρησης του έργου των επιστημονικών επιτροπών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής που είχε σημειωθεί ήδη πριν από την αλλαγή της ηγεσίας του ΥΠΟΠΑΙΘ, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η σύνταξη των  προγραμμάτων σπουδών όλων των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Νέου Λυκείου και δεν έχουν καν ξεκινήσει οι διαδικασίες συγγραφής και κρίσης των αντίστοιχων σχολικών εγχειριδίων. Συνεπώς, δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της νομοθεσίας του Νέου Λυκείου για τη Γ΄ Λυκείου. Να σημειωθεί ότι σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και ακόμα περισσότερο σε αυτήν την τάξη απαιτείται έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία των μαθητών/τριών καθώς και  έγκαιρη και επαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν τη διδασκαλία νέων προγραμμάτων σπουδών και σχολικών εγχειριδίων.

3) Επίσης δεν ήταν δυνατόν να διατηρηθεί ανέπαφο το σύστημα εισαγωγής της φετινής Γ΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Δ΄ Εσπερινού ΓΕΛ -για τις οποίες υπάρχουν βέβαια εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σχολικά εγχειρίδια- επειδή θα αιφνιδιάζονταν οι υποψήφιοι του σχ. έτους 2015-16 για τους εξής λόγους:  ενώ γνώριζαν ότι θα έδιναν Πανελλαδικές εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα, θα έπρεπε να προετοιμαστούν για έξι (6) ή επτά (7) και βέβαια οι υπάρχουσες Κατευθύνσεις (Θεωρητική, Θετική και Τεχνολογική) απαιτούσαν διαφορετικό συνδυασμό πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για τα επιστημονικά πεδία από εκείνον που τους είχε ήδη ανακοινωθεί. Για παράδειγμα, οι υποψήφιοι των Ιατρικών σχολών σύμφωνα με το σημερινό σύστημα θα έπρεπε να εξετασθούν υποχρεωτικά και στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης, ενώ αυτό το μάθημα δεν περιλαμβανόταν στα τέσσερα μαθήματα που τους είχαν γίνει ήδη γνωστά ως πανελλαδικώς εξεταζόμενα για αυτές τις σχολές. Με τις νέες ρυθμίσεις είναι στη δική τους επιλογή αν θα εξετασθούν και στα Μαθηματικά, για να αυξήσουν τα επιστημονικά πεδία πρόσβασης.

4) Επιπλέον, στο ισχύον μέχρι φέτος σύστημα εισαγωγής έχουν παρατηρηθεί στρεβλώσεις που θεωρήθηκε αναγκαίο να αντιμετωπισθούν, όπως για παράδειγμα, η δυνατότητα να εισαχθεί κάποιος σε Χημικό τμήμα, χωρίς να έχει διδαχθεί και εξετασθεί στο μάθημα της Χημείας Κατεύθυνσης.  

Ο στόχος της νέας νομοθετικής ρύθμισης είναι να θεραπευτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κενά και οι δυσλειτουργίες του πρόσφατα νομοθετημένου συστήματος εισαγωγής, καθώς και του ισχύοντος μέχρι σήμερα. Διευκρινίζεται ότι οι ρυθμίσεις για τα ΕΠΑΛ δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, επειδή αναμένεται η σχετική πρόταση του ΙΕΠ, όπως προβλέπει ο νόμος.   

Πιο συγκεκριμένα:

1)    Όσον αφορά στη δομή του ωρολογίου προγράμματος διαμορφώνονται τρεις ομάδες προσανατολισμού: Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. Συνολικά οι μαθητές/τριες θα παρακολουθούν 32 διδακτικές ώρες την εβδομάδα στη Γ τάξη του Ημερήσιου ΓΕΛ και 25 ώρες στη Δ΄ τάξη του Εσπερινού ΓΕΛ.

2)    Για όλα τα γνωστικά αντικείμενα (Μαθήματα Γενικής Παιδείας, Μαθήματα Προσανατολισμού και Μαθήματα Επιλογής) θα ακολουθηθούν προγράμματα σπουδών ήδη εγκεκριμένα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που αντιστοιχούν σε επίσης ήδη εγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια. Ειδικά για τα Λατινικά Θεωρητικού προσανατολισμού και τη Χημεία Θετικού προσανατολισμού επιστημονικές ομάδες που έχουν συγκροτηθεί εργάζονται για την προσαρμογή της διδακτέας ύλης, καθώς η διδασκαλία τους δεν προβλεπόταν στο πρόγραμμα του Νέου Λυκείου για τη φετινή Β΄ Τάξη.

3)     Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μαθημάτων Προσανατολισμού της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου συνολικά περιλαμβάνει 15 ώρες. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι πέντε (5) αλλά δεν είναι και τα πέντε πανελλαδικώς εξεταζόμενα. Ανά ομάδα προσανατολισμού το πρόγραμμα είναι το εξής:

Διδασκόμενα Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΡΧΑΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Διδασκόμενα Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)
ΣΥΝΟΛΟ

Διδασκόμενα Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

4)    Τα Επιστημονικά πεδία ορίζονται ως εξής:
1ο Επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές  Σπουδές)
2ο  Επιστημονικό πεδίο (Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές)
3ο  Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής)
4ο  Επιστημονικό πεδίο (Παιδαγωγικές Σπουδές)
5ο  Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής)
Με υπουργική απόφαση θα καταταχθούν τα Τμήματα  ΑΕΙ και ΑΤΕΙ στα παραπάνω Επιστημονικά Πεδία.  

5)    Στις Εξετάσεις Εισαγωγής του σχολικού έτους 2015-16  δίνονται στους μαθητές και στις μαθήτριες οι εξής δυνατότητες:
Α) Να δώσουν εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα και να είναι υποψήφιοι/ες σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο, όπως προβλεπόταν από το πρόσφατα νομοθετημένο σύστημα εισαγωγής (Ν.4186/2013).
Β) Αν οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα δεύτερο  Επιστημονικό Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν και ένα 5ο μάθημα (Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού), όπως αυτά περιγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν.

6)    Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τρία επιστημονικά πεδία το ένα ή τα δύο επιστημονικά πεδία στα οποία θα έχουν πρόσβαση.

7)    Στον υπολογισμό των μορίων, δύο από τα τέσσερα μαθήματα που θα αντιστοιχούν σε ένα Επιστημονικό Πεδίο θα έχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας, που θα ορισθεί με υπουργική απόφαση.

8)    Στο 4ο επιστημονικό πεδίο η πρόσβαση είναι εφικτή από όλες τις ομάδες προσανατολισμού.

Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα
Κάθε ομάδα Προσανατολισμού έχει τρία κοινά μαθήματα που απαιτούνται σε όλα τα επιστημονικά πεδία όπου έχει πρόσβαση η Ομάδα Προσανατολισμού. Το τέταρτο μάθημα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Με ένα διαφορετικό τέταρτο μάθημα ανοίγεται η δυνατότητα πρόσβασης σε δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού παρέχει τρεις επιλογές από τις οποίες κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μία ή δύο.

Τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά ομάδα προσανατολισμού και ανά επιστημονικό πεδίο περιγράφονται αναλυτικά στους  πίνακες που ακολουθούν:

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:
Α) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στα Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστημονικό  Πεδίο.
Β)  Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστημονικό  Πεδίο.
Γ) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο  4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:
Α) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στα Τμήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου.
Β) Αν οι υποψήφιοι εκτός από  τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο  3ο Επιστημονικό Πεδίο.  
Γ) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν και στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο                        4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:
Α)
Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστημονικό  Πεδίο.
Β) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στην Ιστορία Κατεύθυνσης, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό  Πεδίο.
Γ) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), τότε έχουν πρόσβαση στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο.

Το σύστημα Εξετάσεων Εισαγωγής που περιγράφηκε στις παραπάνω παραγράφους σχεδιάστηκε ως μεταβατικό σύστημα, για να αντιμετωπίσει ελλείψεις, κενά και στρεβλώσεις τόσο του συστήματος του Νέου Λυκείου όσο και του ισχύοντος σήμερα εξεταστικού συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Υπήρχαν πάρα πολλοί αντικειμενικοί περιορισμοί, που δεν επέτρεπαν την επιδίωξη ενός σχεδιασμού εκ του μηδενός. Όμως δίνει σαφώς περισσότερες ευκαιρίες στους υποψήφιους της επόμενης σχολικής χρονιάς από εκείνες που έδινε το σύστημα του Νέου Λυκείου, χωρίς να αιφνιδιάζει τους μαθητές και τις μαθήτριες και να ανατρέπει τον προγραμματισμό τους.
 

 

Σχόλια (233)

 
Αγγελος
09 Απρ 2015 14:33

Αρχικά, το ΥΠ.Π. αν και αριστερό, αντί να καταργήσει τον άκρως αντιπαιδαγωγικό και κερδοφόρο θεσμό για τα φροντιστήρια των Πανελλήνιων εξετάσεων, όπως άλλωστε είχε προεκλογικά αναφερθεί, τον ενισχύει με περισσότερα μαθήματα, άρα και με περισσότερη δυσκολία.
Δεύτερον, στις νέες μεταρρυθμίσεις του θεσμού, τα μαθήματα μπλέκονται ακόμα πιο πολύ μεταξύ τους, δηλαδή ας πούμε οι μαθητές της θετικής μπορούν αν θέλουν να δώσουν και ιστορία, κτλπ.... δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό του υπουργού: πώς είναι δυνατόν από την μία να λες ότι είσαι κατά της παραπαιδείας και από την άλλη να βάζεις ακόμα περισσότερα μαθήματα σε ένα πεδίο-κατεύθυνση, χωρίς να έχεις φροντίσει για το ανάλογο επίπεδο διδασκαλίας στα δημόσια σχολεία;;; Και σαν να μην έφτανε αυτό, πως ένα παιδί της θετικής κατεύθυνσης θα δώσει ιστορία κατεύθυνσης;; Όταν ίσως, μπορεί να μην έχει διαβάσει ποτέ του ιστορία; Άρα όλα αυτά οδηγούν στο φροντιστήριο...και άρα η κατάργηση του ''Νέου Λυκείου'' και της Τράπεζας Θεμάτων ήταν απλά στάχτη στα μάτια και τίποτα παραπάνω!
Υ.Γ. προσπαθήστε όταν ανακοινώνετε ότι ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο για την δημόσια παιδεία, να μην το ετοιμάζεται στο πόδι και να μην το υπογράφετε για να δείξετε ότι κάτι κάνατε!

 
Μάριος
09 Απρ 2015 15:27

Προς TasosP

Λέτε : "Αν δεν κάνω λάθος μέσα στις σχολές μπορούν τα παιδιά και παίρνουν τις γνώσεις πληροφορικής που χρειάζονται.Με τη Χημεία δεν ισχύει το ίδιο.Θα πρέπει να έχουν τις γνώσεις για να πάνε πάρα κάτω."

Μα οι μισές θετικές σχόλες απάντησαν ότι θέλουν την πληροφορική σαν εξεταζόμενο αντί για τη χημεία. Νομίζω ότι γνωρίζουν καλύτερα από εσάς ή από τον ανιψιό σας. Και το υπουργείο οφείλει να λάβει υπόψη του την άποψη τους και να μην αναγκάζει με το ζόρι όλα τα παιδιά να δίνουν χημεία.

 
Άντα
09 Απρ 2015 16:47

Κουράστηκα να βλέπω να τσακώνονται ς . Θεωρώ το νέο σύστημα άδικο και δεν βλέπω καμία αλλαγή κάποιοι θα διαγωνίζονται σε 4 μαθήματα και άλλοι σε 5 και ειδικά της θετικής με Βιολογία που είναι όλα τα μαθήματα δύσκολα. Τουλάχιστον ο βαθμός του 5ου μαθήματος να προσμετράτε μόνο όταν ανεβάζει το μέσο όρο. Διαφορετικά δεν καταλαβαίνω αν συμφέρει το άνοιγμα του πεδίου.
Το καλύτερο θα ήταν για τα επόμενα 2 χρόνια να εξακολουθούσε το ισχύον σύστημα εφόσον αυτά τα παιδιά ακολούθησαν για την Α' και Β' Λυκείου το ίδιο πρόγραμμα σπουδών.

 
Αιβαλιώτης Παύλος
09 Απρ 2015 16:51

Το μάθημα της πολιτικής παιδείας που προέβλεπε το νέο λύκειο καταργείται.Αντίθετα, βλέπουμε ότι το μάθημα της κοινωνιολογίας αναβαθμίζεται.Το δίκαιο σε αυτήν την περίπτωση είναι το μάθημα ως πρώτη ανάθεση να το έχουν οι κοινωνιολόγοι βεβαίως αλλά και οι νομικοί-πολιτικοί επιστήμονες.Το αναβαθμισμένο μάθημα να βασίζεται σε 2 βάσεις κοινωνιολογία-πολιτική κοινωνιολογία.Προσωπικά πιστεύω ότι το μάθημα πρέπει να είναι υποχρεωτικό μάθημα σε όσους επιθυμούν να περάσουν σχολές όπως της νομικής,της κοινωνιολογίας,των πολιτικών επιστημών,των Δ.Σχέσεων.

 
kostas
09 Απρ 2015 17:12

Oι αλλαγές που έγιναν ήταν καλές.Πιστεύω προσπάθησαν για το καλυτερο δυνατό.Δεν ήταν ένα σύστημα που το δημιούργησαν από την αρχή.Το σύστημα Αρβανιτόπουλου δύσκολα μπορούσε να διορθωθεί.Και σχετικά με την πληροφορική δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ακόμη μάθημα για το οποίο οι μαθητές πρέπει να τρέξουν στα φροντιστήρια.

 
ΕΛΕΝΗ 1
09 Απρ 2015 17:52

Φωνάζουν χημικοί, πληροφορικής, και βιολόγοι και υπάρχουν παντού. Τις οικονομικές σχολές μάλλον θα τις κλείσουν !!!
Γιατί την τρίτη ομάδα προσανατολισμού την ονόμασαν ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ?
Η οικονομική θεωρία δεν υπάρχει πάρα μόνο σαν επιλεγόμενο. Η τελευταία διαμαρτυρία πριν την ανακοίνωση του νέου συστήματος ήταν της ένωσης βιολόγων άρα βιολογία ΠΑΝΤΟΥ...!!!

 
Alexandros
09 Απρ 2015 18:54

Α.. ΠΡΟΣ lxart
Το μήνυμα σας προς τον TasosP είχε ειρωνία αλλά καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Σχεδόν σε όλα τα Τμήματα Σχολών Θετικών Επιστημών και Μηχανικών υπάρχουν μαθήματα χρήσης υπολογιστών και προγραμματισμού που καλύπτονται από τους δικούς τους Καθηγητές, οι οποία ασχέτως ειδικότητας έχουν μάθει προγραμματισμό. Σε ένα τμήμα ΗΜΜΥ ο προγραμματισμός είναι κατεύθυνση σπουδών, αλλά και κάθε σύγχρονος Καθηγητής Φυσικός, Μηχανολόγος, Πολιτικός μηχανικός.... έχει μάθει 1-2 γλώσσες για τον προγραμματισμό που χρειάζεται στην έρευνα του και είναι απόλυτα φυσικό να διδάξει τα 1 ή 2 μαθήματα που έχει το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Το μάθημα του Λυκείου είναι περιττό (πως ανταποκρίνονταν έως τώρα όσοι πήγαιναν απο Θετική κατεύθυνση?). Χημεία όμως δεν μπορεί κανείς να διδάξει στο παν/μιο, παρά μόνο οι Χημικοί.

Β. ΓΕΝΙΚΑ
Οι σοβαρές αδυναμίες αυτών των ρυθμίσεων είναι ότι κριτήριο είχαν τις ισορροπίες μεταξύ εκπαιδευτικών κλάδων και προσανατολισμών-πεδίων και κατέληξαν σε ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, όσον αφορά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Παιδεία) στο Λύκειο που προσαρμόστηκε στη "βολική" δομή εξεταστικού και επιλογών σε σχολές, αντι να γίνεται το αντίθετο!

(1) Υποψήφιοι στο Θετικό Προσανατολισμό δεν μπορούν να έχουν εναλλακτική μια σχολή Οικονομικών. Είναι π.χ. φυσιολογικό κάποιος (που κοιτάει στον ιδ. τομέα) να θέλει να γίνει είτε μηχανολόγος είτε οικονομολόγος (ανάλογα με τα μόρια του) και τίποτα άλλο. Τώρα δεν μπορεί! Στις ΗΠΑ ο συνδυασμός engineering και οικονομικών είναι συνηθισμένος σαν major και minor του ίδιου πτυχίου.

(2) Από τον Οικονομικό Προσανατολισμό, θεωρητικά τουλάχιστον, με ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (!) μπορεί να πάνε για γιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί, βιολόγοι, κτηνίατροι .... παιδιά που ούτε Βιολογία κατεύθυνσης πήραν, ούτε Φυσική και Χημεία! Τι είδους φιλοσοφία εκπαιδευτικού συστήματος είναι αυτή!!!!!!

(3) Θα μπαίνουν δάσκαλοι δίχως να ξέρουν Φυσική από τις δύο ευκολώτερους προσανατολισμούς των Οικονομικών κι Ανθρωπιστικών. Καλά με τη Χημεία, αλλά και χωρίς γνώσεις Φυσικής? Στο προηγούμενο εξεταστικό, ο υποψήφιος δάσκαλος θα είχε πάρει "Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες" (Φυσικη-Χημεια-Βιολογια).

Συμπερασματικά, κατλήγω στο ότι το προηγούμενο εξεταστικό πρόγραμμα είχε επίκεντο την προσφορά Παιδείας, ενώ το σημερινό τους τακτικισμούς!

 
Ε.Π
09 Απρ 2015 19:57

Το πιο σωστό σύστημα μετα από πολλά χρόνια.Επιτέλους στόχος να ευννοηθούν τα παιδιά και όχι οι συντεχνίες. Ολοι θέλουν κάτι παραπάνω απο οτι βλέπω Οι Μαθηματικοί πρόσβαση στις Ιατρικές οι Βιολόγοι στα Πολυταχνεία όπως και οι Πληροφορικοί οι Φυσικοί στις Οικονομικές σχολές οι Χημικοί παραπάνω ώρες κτλ.
Ε δεν γίνονται όλα αυτά .

 
GK
09 Απρ 2015 22:36

λοιπον διαβαζε τωρα για να μαθαινεις!

το διλλημα του υπουργειου, για μενα, ηταν πως θα συνδεθει ολη η θετικη κατευθυνση μαζι, ανοιγοντας ολες τις σχολες με διαφορους συνδιασμους! το προβλημα στο 4+1 ηταν η πληροφορικη, και θα στο αναλυσω παρακατω! γι' αυτο και πηγαν στο 3+1+1

μπηκαν τα τρια βασικα μαθηματα στην θετικη (φυσικη, χημεια, εκθεση) και ο σκοπος ηταν να δωθουν εξ αρχης επιλεγομενα τα μαθηματικα, η βιολογια και η πληροφορικη. μην βιαστεις να πεις γιατι δεν μπηκε η πληροφορικη βασικο!

αυτο εγινε με σκοπο να δημιουργηθουν οι δυνατες πενταδες με βασικο αξονα να συνδεθουν οι ιατρικες με καποιες απο τις υπολοιπες θετικες! (αλλωστε μην ξεχνας οτι ολοι μιλουσαν για τους αριστους μαθητες), και γυρω απο αυτο δομηθηκε το υπολοιπο.

αν εμπαινε σαν βασικο η πληροφορικη, τοτε αυτα τα παιδια δεν θα ειχαν την επιλογη των μαθηματικων, αφου θα επρεπε να διαλεξουν υποχρεωτικα την χημεια και την βιολογια(3+1+1) και θα ηταν παλι εγκλωβισμενα. και αυτο, γιατι το βασικο μαθημα ολων των θετικων (πλην των ιατρικων) ειναι τα μαθηματικα! σωστα;

ετσι επιλεχθηκε η χημεια σαν ενα απο τα τρια βασικα μαθηματα.

τωρα που ηταν το προβλημα με την πληροφορικη; θα σου πω αμεσως! απο την μια η πεκαπ και απο την αλλη η επε, η καθεμια γιαι τους δικους της λογους, ηθελαν οποσδηποτε βασικο μαθημα την πληροφορικη και απεριπταν εντελως το σχεδιο ναμπει η πληροφορικη σαν επιλογης, μη σκεπτομενοι το παραπανω ενδεχομενο! (και μαθ. ετ. και οι βιολογοι δεν ειχαν τετοιο θεμα.

απο την αλλη, με τις δυνατες πενταδες που θα μπορουσαν να δημιουργηθουν, παλι δεν θα δημιουργουνταν σημαντικο προβλημα! και αυτο γιατι:
1. αν διαλεγαν βιολ και μαθημ θα πηγαιναν για ιατρικες και θετικες (πλην των πληροφορικων σχολων, που τα συγκεκριμενα παιδια ουτως ή αλλως δεν εχουν βλεψεις). ετσι θα εβγαιναν απο το πιεσμενο πεδιο της υγειας.
2. με επιλογης τα μαθηματικα και την πληροφορικη θα ανοιγε διαπλατα ολη η θετικη με ολες τις σχολες!

σωστα;

και ερχομαι τωρα και σου λεω! γιατι οποσδηποτε βασικη η πληροφορικη;

αυτο ειχε σαν αποτελεσμα, απο τις διαστασεις αποψεων της πεκαπ και της επε που η μια ζητουσε οποσδηποτε βασικο μαθημα την πληροφορικη και η αλλη την αυξηση των ωρων διδασκαλιας να βαλουν την πληροφορικη σε ασχετο πεδιο, ικανοποιωντας και τις δυο αυτες ενωσεις (γιατι αυξανονται και οι ωρες διδασκαλιας ταυτοχρονα).

ετσι δημιουργηθηκε μια νεα στρεβλωση! αυτη που ολοι βλεπουμε, αλλα ειναι πλεον λιγο δυσκολο να διορθωθει! (μπορει σε δυο χρονια).

καταλαβες τωρα;

 
nikos
10 Απρ 2015 10:59

Επιτέλους με την Πληροφορική. Η κόρη μου φοιτήτρια στο ΕΜΠ έμαθε και πέρασε τα μαθήματα Πληροφορικής χωρίς να έχει ιδέα από το Λύκειο και μάλιστα με καλό βαθμό. Στην αντοχή υλικών όμως τα παιδιά που προέχονται από τη τεχνολογική κατεύθυνση έχουν γονατίσει και ζητάνε βοήθεια από τους συμφοιτητές τους που πέρασαν απο τη θετική γιατί ξέρουν χημεία. Η Χημεία δε μαθαίνεται η πληροφορική μαθαίνεται εύκολα . Τη κάνουν όλοι οι καθηγητές στο Πολυτεχνείο.

 
Γ.Α
10 Απρ 2015 12:36

@nikos

Ξέρετε πόσοι φοιτητές αντίστοιχα της Θετικής αντίστοιχα δεν μπορούν να περάσουν μαθήματα προγραμματισμού;
Αφού η ίδια η σχολή το ζητάει σαν εξεταζόμενο, γιατί το αρνείστε και το κατηγορείτε; Δηλαδή στη χώρα πάει στράφι η λογική...
Είναι λογικός ο διαχωρισμός των σχολών Πληροφορικής, η Α εκεί και η Β εκεί, οταν έχουν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών;; Υπάρχει αντικειμενικό κριτήριο ή σκοπιμότητα;;

 
Φίλιππος
10 Απρ 2015 19:24

Κάποια σχόλια πάνω στο νέο σύστημα, όπως ανακοινώθηκε:
1. Από τις αναρτήσεις βλέπω ότι ήδη απέκτησε υποστηρικτές και πολέμιους. Πολλοί ζητούν διορθώσεις οι οποίες συνοψίζονται στην εξέταση του τάδε ή του δείνα μαθήματος προκειμένου να "ανοίξουν" για τα παιδιά επιπλέον επιλογές. Άλλος ζητά την Φυσική στις Οικονομικές-Πληροφορικής Σπουδές, άλλος τη Χημεία, άλλος την Κοινωνιολογία, άλλος την Πληροφορική στις Θετικές Σπουδές, την Κοινωνιολογία στις Ανθρωπιστικές Σπουδές κ.α. Πρέπει όμως να καταλάβουν ότι δεν είναι δυνατόν να δίνουν όλα τα παιδιά διαφορετικό συνδυασμό μαθημάτων ανάλογα με τις σχολές που επιθυμούν. Κάτι τέτοιο θα ήταν υπερβολικά πολύπλοκο και δύσκολα διαχειρίσιμο από άποψη οργάνωσης.
2. Ο συνδυασμός Οικονομικών Σπουδών με Πληροφορικής μπορεί να χαρακτηριστεί το λιγότερο πρωτοφανής. Πολύ σωστά αρκετοί εδώ επισήμαναν προβλήματα στην επιλογή σχολών με συναφή αντικείμενα που θα είναι όμως αδύνατο να διαλέξουν οι μαθητές.
3. Δεν επιθυμώ να μπω στη διαμάχη ειδικοτήτων, όμως θεωρώ ότι η θέση της Πληροφορικής είναι στις Θετικές κι όχι στις Οικονομικές Σπουδές. Στην εν λόγω Κατεύθυνση θα έπρεπε ίσως στο Υπουργείο να σκεφτούν την αντικατάσταση της Ιστορίας Γεν. Π. από το ΑΕΠΠ. Αυτό γιατί πιστεύω ότι ελάχιστος αριθμός μαθητών της Θετικής θα επιθυμούσε να δηλώσει τις Παιδαγωγικές Σχολές, ενώ θα λυνόταν το πρόβλημα με τις επιλογές σχολών Πληροφορικής και Μαθηματικών - Πολυτεχνικών. Οι μαθητές της Θετικής θα είχαν ένα μεγάλο εύρος σχολών για να επιλέξουν, αν και όχι τις παιδαγωγικές.
4. Στις Οικονομικές Σπουδές θα ήταν πιο ορθολογική η αντικατάσταση του ΑΕΠΠ από την Κοινωνιολογία. Ταυτόχρονα, πιστεύω πως αν κάποιος μαθητής επέλεγε απ' αυτήν την Κατεύθυνση να δώσει και την Ιστορία Γεν. Π. θα μπορούσε εκτός από παιδαγωγικά να "ανοίξει" και και κάποιες άλλες σχολές των Ανθρωπιστικών Σπουδών (πχ Διεθνών Σχέσεων, Δημοσιογραφίας, Ψυχολογίας ή κάτι άλλο).
5. Στις Ανθρωπιστικές Σπουδές η Βιολογία Γεν. Π "ανοίγει" για τους μαθητές ουσιαστικά ελάχιστες χαμηλόβαθμες σχολές. Ίσως θα μπορούσε να αντικατασταθεί από το ΑΟΘ και έτσι σε συνδυασμό με τα Μαθηματικά Γεν. Π. να ανοίξει κάποιες από τις Οικονομικές και Κοινωνικές Σχολές (όχι όλες. Ίσως Διεθνών Σχέσεων κ.α.), μιας και πιστεύω πως θα έπρεπε να υπάρχει μια κινητικότητα μεταξύ των δύο αυτών Κατευθύνσεων.
6. Ομολογώ ότι δεν αντιλαμβάνομαι τη σκοπιμότητα της διάκρισης μεταξύ μαθημάτων Γεν. Παιδείας και μαθημάτων Κατεύθυνσης τα οποία όμως δεν θα εξετάζονται Πανελλαδικά. Μήπως το Υπουργείο σκοπεύει να πριμοδοτήσει με κάποιον συντελεστή στο βαθμό πρόσβασης όλα τα μαθήματα της εκάστοτε Κατεύθυνσης;

 
Χριστίνα Γραμμένου
10 Απρ 2015 23:11

Για όλους εσάς που λέτε ότι η Πληροφορική είναι εύκολη στις Πολυτεχνικές σχολές και στα Πανεπιστήμια Πληροφορικής, ότι δεν είναι προαπαιτούμενη, ενώ συνεχώς μαθητές μας που είναι φοιτητές μας λένε ότι οι προερχόμενοι από τη Θετική δεν καταλαβαίνουν και είναι σε φάση παράκρουσης παραθέτω την επιστολή στο υπουργείο Παιδείας 18 προέδρων αντίστοιχων τμημάτων με ημερομηνία 3/7/14 (τα εισαγωγικά δικά μου).
Εσείς γνωρίζετε καλύτερα από αυτούς;

Κύριε Μπαλτά και κύριε Κουράκη τι έχετε να απαντήσετε στους προέδρους των τμημάτων για τις αποφάσεις σας στο νέο εξεταστικό σύστημα;
Μπορεί από ώρα σε ώρα να σας στείλουν την ίδια επιστολή που έστειλαν τότε στο Υπουργείο Παιδείας.

"Γιατί η Πληροφορική θα πρέπει να είναι πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα"

Ένα πανελλαδικά εξεταζόµενο µάθηµα καλύπτει µια βασική περιοχή γνώσης που αποτελεί κατά τεκµήριο προαπαιτούµενη γνώση για το Πανεπιστηµιακό Τµήµα που επιθυµεί να εισαχθεί ο υποψήφιος. Για τα «κλασσικά» µαθήµατα του είδους (Γλώσσα, Μαθηµατικά, Φυσική) είναι εύκολα κατανοητό γιατί θα πρέπει να είναι πανελλαδικά εξεταζόµενα για την εισαγωγή των υποψηφίων σε Πανεπιστηµιακά Τµήµατα Θετικών Επιστηµών. Τι συµβαίνει όµως µε την Πληροφορική; Στον πυρήνα της επιστήµης της Πληροφορικής βρίσκεται η Αλγοριθµική, ήτοι η µελέτη του αλγορίθµου, δηλ. της αλληλουχίας βηµάτων που επιτυγχάνουν µε σαφή τρόπο την επίλυση ενός προβλήµατος. Η Αλγοριθµική έχει ρίζες και στην αρχαία ελληνική σκέψη (κόσκινο Ερατοσθένη, Ευκλείδειος αλγόριθµος υπολογισµού ΜΚ∆ κλπ.). Από το 1980 περίπου όταν εµφανίστηκαν οι προσωπικοί υπολογιστές και άρχισε η παγκόσµια τεχνολογική ανάπτυξη βασισµένη στις διαρκώς εξελισσόµενες ψηφιακές τεχνολογίες (διαδίκτυο, φορητές συσκευές, κλπ.) η Αλγοριθµική εξελίχθηκε σε εξαιρετικά σηµαντική περιοχή γνώσης και για την εκπαίδευση, καθώς αφενός αναδεικνύει την ισχύ και αποτελεσµατικότητα του αναλυτικού τρόπου της ανθρώπινης σκέψης για την επίλυση προβληµάτων, αφετέρου προσφέρει το θεµέλιο για την επιτυχή σχεδίαση και ανάπτυξη προϊόντων λογισµικού. Η κατανόηση της δυναµικής που χαρακτηρίζει την Αλγοριθµική οδηγεί σήµερα τα εκπαιδευτικά συστήµατα τεχνολογικά προηγµένων χωρών (ενδεικτικά: ΗΠΑ, Γαλλία, Γερµανία, Αγγλία, κ.ά.) στο να καλλιεργούν την αλγοριθµική σκέψη των µαθητών ήδη από τη πρωτοβάθµια εκπαίδευση ώστε να προετοιµάζουν καλύτερα εκείνους που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια σπουδές τεχνολογικού χαρακτήρα. Στην Ελλάδα µέχρι πρόσφατα την καλλιέργεια της αλγοριθµικής σκέψης υποστήριζε το µάθηµα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Περιβάλλον Προγραµµατισµού» (ΑΕΠΠ) που διδάσκονταν στην τεχνολογική κατεύθυνση του Γενικού Λυκείου. Οι µαθητές που παρακολουθούσαν και εξετάζονταν µε επιτυχία στο µάθηµα αυτό διέθεταν σαφώς το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων για σπουδές στα 21 συνολικά Τµήµατα ΑΕΙ (Πανεπιστηµιακά Τµήµατα Πληροφορικής, Επιστήµης Υπολογιστών, Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, Τµήµατα Πολυτεχνείου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, κλπ.) καθώς και τα αντίστοιχα τµήµατα των ΑΤΕΙ.

Η παντελής κατάργηση του µαθήµατος ΑΕΠΠ από το πρόγραµµα σπουδών της Γ Λυκείου και η αντικατάστασή του από τη Χηµεία ως πανελλαδικά εξεταζόµενου µαθήµατος (υποχρεωτικά για όλους τους υποψηφίους Τµηµάτων Θετικών Επιστηµών) συνιστά σαφώς οπισθοδρόµηση σε εποχές όπου δεν υπήρχε η σηµερινή τεχνολογική εξέλιξη καθώς και η κατανόηση της αξίας της Αλγοριθµικής ως θεµελιώδους πεδίου γνώσης.

"Αποτελεί επίσης παρανόηση για το είδος των προαπαιτούµενων γνώσεων για τα προαναφερθέντα Τµήµατα καθώς η Χηµεία πόρρω απέχει από το να αποτελεί θεµελιώδες πεδίο γνώσης για αυτά.
Αν ισχύσει µια τέτοια ρύθµιση τότε θα αποτελέσει παγκόσµια αρνητική πρωτοτυπία το γεγονός πως το εκπαιδευτικό µας σύστηµα θα υποχρεώσει τους υποψηφίους των ανωτέρω Τµηµάτων να µελετούν και να εξετάζονται σε αντικείµενο παντελώς άσχετο µε την ουσία των µετέπειτα σπουδών τους. "

Θεωρώντας ότι το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο θα πρέπει να συµβάλλει στην ανάπτυξη της Εθνικής Παιδείας δηµιουργώντας ευνοϊκές προϋποθέσεις για υψηλού επιπέδου τεχνολογικές σπουδές για τους Ελληνόπαιδες αλλά και συνολικά για το µέλλον της χώρας στον παγκόσµιο στίβο τεχνολογικών εξελίξεων, προτείνουµε πως η λογικά σωστή επιλογή είναι να συνεχίσει να διδάσκεται µάθηµα Αλγοριθµικής στη Γ Λυκείου εµπλουτισµένο µε στοιχεία προγραµµατισµού καθώς και πολύ βασικά στοιχεία οργάνωσης υπολογιστών.

"Το µάθηµα αυτό θα πρέπει να είναι πανελλαδικά εξεταζόµενο (εναλλακτικά µε τη Χηµεία) για εκείνους τους υποψηφίους που επιθυµούν την εισαγωγή τους σε τεχνολογικού προσανατολισµού Τµήµατα όπως τα παραπάνω."

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
1. Ιωάννης Βλαχάβας, Τµήµα Πληροφορικής, ΑΠΘ
2. Πάνος Τραχανιάς, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών, Ηράκλειο, Κρήτη
3. Ιωάννης Γαροφαλάκης, Τµήµα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πάτρα
4. Ιωάννης Σταυρακάκης, Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
5. Στέφανος Γκρίτζαλης, Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων, Πανεπιστήµιο Αιγαίου
6. Γιώργος Σταµούλης, Τµήµα Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
7. Παναγιώτης Μποζάνης, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
8. Μάρω Βλαχοπούλου, Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
9. Μαλβίνα Βαµβακάρη, Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεµατικής, Χαροκόπειο Πανεπίστηµιο
10. Γεώργιος Χασάπης, Τµήµα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ.
11. Μάριος ∆ικαιάκος, Τµήµα Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Κύπρου
12. Θόδωρος Αποστολόπουλος, Πρόεδρος τµήµατος Πληροφορικής, ΟΠΑ
13. Αντώνης Οµ. Αλετράς, Πρόεδρος Τµήµατος Πληροφορικής µε Εφαρµογές στην Βιοϊατρική
14. Μαρία Βίρβου, Τµήµα Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Πειραιώς
15. ∆ηµήτριος Τσαµάκης, Κοσµήτορας ΣΗΜΜΥ-ΕΜΠ
16. Αριστείδης Λύκας, Πρόεδρος Τµήµατος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
17. Μιχάλης Ξένος, ∆ιευθυντής Προγράµµατος Σπουδών "Πληροφορική", ΕΑΠ 18. Παναγιώτης Βλάµος, Πρόεδρος Τµήµατος Πληροφορικής, Ιονίου Πανεπιστηµίου

 
Χριστίνα Γραμμένου
10 Απρ 2015 23:33

@nikos
Δε μας είπατε όμως, σε ποιο τμήμα του ΕΜΠ είναι φοιτήτρια η κόρη σας;
Για να κάνει αντοχή υλικών φαντάζομαι σε κάποιο σχετικό με τη Χημεία.

 
ΝΜ
11 Απρ 2015 08:24

@ΝΙΚΟΣ
Προφανώς για να μην ταλαιπωρηθεί η κόρη σου όπως και τα υπόλοιπα παιδιά που δεν είχαν ποτέ εμπειρία με την πληροφορική τους ζήτησαν να γράψουν ένα πρόγραμμα που προσθέτει 2 αριθμούς. Αυτό γίνεται σε πολλες σχολές που δίνουν ενα μάθημα πληροφορικής για τα μάτια του κόσμου. Οσο για τη χημεία προφανώς και αν υπήρχε ανάγκη να ξέρουν οι φοιτητές πράγματα που δεν έμαθαν στο Λύκειο θα τους τα μάθαιναν στο Πανεπιστήμιο.

Δεν μπορώ να πιστέψω οτι υπάρχουν πανεπιστημιακές σχολές τοσο αδιάφορες. Και η ερώτηση φυσικά είναι απλή. Σε πολιτισμένες χώρες όπου οι μαθητές δεν μαθαίνουν ούτε τα μαθηματικά ούτε τη φυσική ούτε τη χημεία που μαθαίνουμε στα λύκεια πως τα καταφέρνουν και σπουδάζουν τα παιδιά ; Αρκετά με αυτη την ιστορία ότι αν δεν πάρουν χημεία στο Λύκειο δεν μπορούν να σπουδασουν.

 
ΤasosP
12 Απρ 2015 09:50

Το Υπουργείο όπως και στο παρελθόν προσπαθεί να διευκολύνει τους υποψηφίους να επιλέγουν σχολές. Οσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου σε όλες τις ''ομοειδείς σχολές'' οι μαθητές έμπαιναν δίνοντας τα ίδια μαθήματα. Για παράδειγμα σε όλες τις σχολές του Πολυτεχνείου έδιναν τα ίδια μαθήματα. Εμείς λοιπόν τι ζητάμε ? Να ξεχωρίσουν οι Ηλεκτρολόγοι ή κάποιες άλλες σχολές από τις υπόλοιπες και να δίνουν πχ Πληροφορική αντί Χημεία. Είναι ρεαλιστικό κάτι τέτοιο ? Μπορεί να γίνει? Να κάνει δήλωση το παιδί και να επιλέγει ανάλογα με αυτό που θέλει η σχολή? Και η απάντηση των σχολών του ΕΜΠ στην ΑΔΙΠ ,ότι θέλουν και τα 2, τι συνιστά? Διευκολύνει καθόλου? Προφανώς και τα 2 είναι χρήσιμα αλλά εάν πρέπει να επιλέξεις? Ισως τελικά τα μαθήματα έπρεπε να είναι 5 και θα ήταν όλοι ευχαριστημένοι.
Ο γυιος μου είναι Β Λυκείου και έχει καταλήξει που θα πάει από την Α.λυκείου. Πολυτεχνείο ούτε Οικονομικά,ούτε Ιατρικές σχολές.Αυτό μας διευκολύνει να βλέπουμε πιο καθαρά τα πράγματα.Εδώ θέλουμε τα τα παντρέψουμε όλα.
Και τα μαθήματα που μας βολεύουν, και να επιλέγουμε από πολλά πεδία και και και.Μήπως ζητάμε πολλά από ένα νέο σύστημα ?
Θα πει κάποιος ας συνέχιζαν με το προηγούμενο.Μα εκεί ήταν 6 τα μαθήματα άρα πολλαπλάσια έξοδα και κόπος μεγάλος,κάτι που οι νέοι στο Υπουργείο θέλουν να αποφύγουν.Ας αφήσουμε τα παιδιά ήσυχα να κάνουν τη δουλειά τους,δε χρειάζεται να τα φορτώνουμε με επιπλέον αβεβαιότητα.
Και κάτι για τους πληροφορικάριους !! Το μάθημα μπήκε στα διδασκόμενα εκεί που ήταν εκτός. Δεν είναι μια θετική εξέλιξη για τον κλάδο σας? Πρέπει οπωσδήποτε να το δίνουν στις εξετάσεις ?

 
Τασος Β.
13 Απρ 2015 10:24

Αναφέρονται πολλοί στις απαντήσεις που έλαβε η ΑΔΙΠ από τις σχολές για την επιλογή Χημεία ή Πληροφορική. Οι προτάσεις αυτές εισακούστηκαν από το υπουργείο. Το 90% των σχολών που επέλεξαν πληροφορική τοποθετήθηκαν στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Ενα μικρό ποσοστό σχολών που τοποθετήθηκαν στην θετική έγινε πολύ σωστα από το υπουργείο για να μην διασπασθούν οι σχολές, Πολυτεχνείο και Φυσικομαθηματική. Επι πλέον η πληροφορική διδάσκεται και στα δύο μεγαλύτερα πεδία οπότε όλοι οι μαθητές θα προσλαμβάνουν τις απαιτούμενες γνώσεις πληροφορικής. Οπότε γιατί τόσος θόρυβος; Απαράδεκτο κατα την γνώμη μου. Το σύστημα, δεδομένων των συνθηκών είναι το καλύτερο δυνατόν. Με μεγάλους κερδισμένους τους καθηγητές πληροφορικής.

 
Παπαδόπουλος Πέτρος
13 Απρ 2015 13:09

Δηλαδή κύριε Τάσο Β. οι παρακάτω σχολές που δήλωσαν Πληροφορική θα είναι στο πεδίο της Πληροφορικής; Μακάρι

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1/2)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (4/5)
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (1/1)
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (1/1)
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (1/1)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (5/6)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (7/8)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (2/2)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (1/1)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (2/2)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (1/1)     
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (1/1)     
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (1/1)     
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2/2)     
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (6/6)
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1/5)
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (1/1)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (1/1)
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (1/1)

http://www.esos.gr/arthra/36957/mono-sto-esos-i-protasi-gia-himeia-i-pli...

Γιατί διαβάζουμε ότι οι σχολές των θετικών επιστημών και των πολυτεχνείων θα είναι όλες στην Θετική; Γιατί ακόμα και οι σχολές Πληροφορικής θα χωριστούν; Γιατί η οικονομική κατεύθυνση θα πάρει ό,τι περισσεύει;

 
vasos
13 Απρ 2015 14:56

Ο μαθητής του Λυκείου που εισάγεται στο Πανεπιστήμιο, σε οποιαδήποτε σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει οριζόντια την Πληροφορική και είναι υποχρέωση των Σχολών να εκσυγχρονίζουν τα προγράμματα σπουδών τους ώστε να ενσωματώνουν επαρκώς σε αυτά την Πληροφορική.

 
Χριστίνα Γραμμένου
13 Απρ 2015 16:45

@ TasosP
Κατ' αρχήν Καλή Επιτυχία στον αγώνα του γιου σας, του εύχομαι επιτυχία στους στόχους του. Επιτρέψτε όμως να σας απαντήσω:

1. Όταν αναφέρεστε σε καθηγητές πληροφορικής να μην τους ονομάζεται "Πληροφορικάριους" αλλά Πληροφορικούς. Δε λέμε Χημικάριοι, Μαθηματικάριοι, Φυσικάριοι κ.α. Λέμε Χημικοί, Μαθηματικοί, Φυσικοί. Έτσι λοιπόν λέμε και Πληροφορικοί.

2. Τα τμήματα των Πολυτεχνείων δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι "ομοειδείς σχολές" επειδή όλα ανήκουν στο Πολυτεχνείο. Μπορούμε να πούμε ότι οι Αρχιτέκτονες, οι Μηχανικοί Υπολογιστών και οι Χημικοί Μηχανικοί σπουδάζουν "ομοειδή" αντικείμενα κύριε;

3. Μας λέτε ότι ο γιος σας θέλει Πολυτεχνείο. Τι θέλει να σπουδάσει δηλαδή;
Να γίνει Αρχιτέκτονας, Μηχανικός Υπολογιστών, Μεταλλειολόγος ή όπου κάτσει η μπάλα, δηλαδή Πολυτεχνείο να είναι κι ότι να 'ναι. Θα πρέπει να του πείτε ότι όλα αυτά τα τμήματα οδηγούν σε πολύ διαφορετικά μεταξύ τους επαγγέλματα και το επάγγελμα του θα χαρακτηρίσει όλη του τη ζωή και θα πρέπει να τον συγκινεί κάπως, να του αρέσει για να μην το μετανιώσει αύριο.
Αν θέλει να σπουδάσει Αρχιτέκτονας θα πρέπει να δώσει και εξετάσεις στο Σχέδιο, ξέρετε γιατί; Γιατί η σχολή αυτή το απαιτεί για να παρακολουθήσει ο φοιτητής το πρόγραμμα σπουδών της. Αυτό το δεχόμαστε όλοι, όμως δε δεχόσαστε την απόφαση των 18 προέδρων που παρέθεσα παραπάνω που απαιτούν εξέταση στο μάθημα της Πληροφορικής. Ξέρετε εσείς καλύτερα από αυτούς τι είναι προαπαιτούμενο για το πρόγραμμα σπουδών τους; Είστε βέβαιος κύριε ότι αν ο γιος σας περάσει με Χημεία στα τμήματα αυτά δε θα αντιμετωπίσει μεγάλο πρόβλημα αφού οι ίδιες οι σχολές αυτές σας το λένε; Γιατί να αφιερώσει τόσο χρόνο και κόπο σε ένα μάθημα που θα του είναι άχρηστο για τις σπουδές του και όχι σε ένα απόλυτα απαραίτητο μάθημα γι αυτές;
Μη μου λέτε ότι θα το διδαχτεί, γιατί στη Γ' Λυκείου τα παιδιά ασχολούνται
ελάχιστα έως καθόλου με τα μαθήματα που δεν εξετάζονται στις Πανελλαδικές και το μάθημα ΑΕΠΠ απαιτεί αρκετό χρόνο και προσπάθεια για να το εμπεδώσει ένας μαθητής σε έναν ικανοποιητικό βαθμό που θα χρειαστεί για τα τμήματα αυτά του Πολυτεχνείου. Χρειάζεται ανάλυση, σκέψη και χρόνο για να λύσεις τις ασκήσεις του και από τα στατιστικά των Πανελλαδικών χαρακτηρίζεται δύσκολο και όχι εύκολο μάθημα.

4. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Λοβέρδος είχε καταθέσει τροπολογία στο νομοσχέδιο Αρβανιτόπουλου, που συμπεριλήφθηκε μέσα στο ίδιο νομοσχέδιο, όπου για όλα τα τμήματα Πληροφορικής εξεταζόμενο μάθημα θα ήταν η Πληροφορική και όχι η Χημεία. Και ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών (και είναι πάρα πολλά αυτά τα παιδιά) που θέλουν να απευθυνθούν στις σχολές αυτές ξέρανε μέχρι τώρα ότι θα εξεταστούν στην Πληροφορική. Δε χάλασε λοιπόν ο προγραμματισμός τους, αφού σίγουρα έδωσαν στη Β' Λυκείου μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο μάθημα της Πληροφορικής και γνώριζαν με βάση την τροπολογία ότι δε θα εξεταστούν στη Χημεία;
Π.χ. Οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών κατατάσσονται στις σχολές Πληροφορικής με επίσημο ΦΕΚ του κράτους, (η πιο περιζήτητη σχολή για τα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν σε τμήμα Πληροφορικής) όπως και το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ.
Και για τα δύο θα πρέπει να εξεταστούν στη Χημεία τώρα αφού έχουν πρόσβαση μόνο από τη Θετική.

5. Δέχεστε να μη διαχωριστεί το "ομοειδές" για εσάς Πολυτεχνείο αλλά δέχεστε το διαχωρισμό των σχολών Πληροφορικής, σχολές του ίδιου ακριβώς αντικειμένου με ίδιο πρόγραμμα σπουδών από τις οποίες παίρνεις ισοδύναμο πτυχίο! Έχει γίνει ποτέ ξανά αυτό; Είναι λογικό; Και γιατί αυτό διευκολύνει όπως λέτε τα παιδιά; Γιατί κάποιο παιδί της Θετικής να μη μπορεί να επιλέξει όλες τις σχολές Πληροφορικής, που είναι και πολύ διάσημες στις προτιμήσεις των μαθητών και να περιορίζεται σε κάποιες;
Γιατί να μη μπορεί να επιλέξει ένα παιδί Πληροφορική Οικονομικού ή Πειραιά και Πληροφορική ΕΚΠΑ ή Μηχανικούς Υπολογιστών;
Ρατσιστικός χωρισμός των σχολών Πληροφορικής και θέλετε να το δεχτούμε;

6. Σε τι χαλάει ο προγραμματισμός του γιου σας αν στην Ομάδα Οικονομίας-Πληροφορικής μπορεί ένας μαθητής να επιλέξει τη Φυσική ώστε να ανοίξει όλες τις Πληροφορικές σχολές των Πολυτεχνείων και Πανεπιστημίων, να επιλέξει και τα Μαθηματικά τμήματα που είναι πολύ συναφή; (Κανένα Μαθηματικό τμήμα δεν έχει στο πρόγραμμα σπουδών του τη Χημεία, όλα έχουν πάρα πολλά μαθήματα Πληροφορικής). Και αφού έτσι κι αλλιώς θα εξετάζεται στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης;
Την Βιολογία επιλεγόμενη τι να την κάνει αυτό το παιδί; Για ανοίξει τα παραϊατρικά; Λέτε να υπάρχουν παιδιά που θέλουν να γίνουν Οικονομολόγοι ή Πληροφορικοί και ταυτόχρονα Νοσηλευτές; Δεν υπάρχουν κύριε, θα προτιμήσουν ένα ΤΕΙ Πληροφορικής.
15 χρόνια καθηγήτρια δε συνάντησα τέτοιον μαθητή και έχω πολλούς κάθε χρόνο. Γιατί στερείται λοιπόν αυτό το παιδί τη δυνατότητα να επιλέξει όλες τις Πληροφορικές σχολές (Πολυτεχνείων και Πανεπιστημίων) και τα τμήματα Μαθηματικών ενώ θα έχει προετοιμαστεί και εξεταστεί σε βάθος στο μάθημα της Πληροφορικής και τα Μαθηματικά; Η Βιολογία του είναι αδιάφορη.
Την πρόταση να μπει η Φυσική Κατεύθυνσης επιλεγόμενη στην κατεύθυνση αυτή την έχουν ήδη κάνει οι δύο επιστημονικές ενώσεις Πληροφορικών (ΠΕΚΑΠ) και Φυσικών (ΕΕΦ).

7. Ένας μαθητής που θέλει να σπουδάσει Μαθηματικά ή Πληροφορική, ή Μαθηματικά και Στατιστική, εντελώς λογικοί και συναφείς συνδυασμοί μπορεί να δηλώσει όλες τις αντίστοιχες σχολές; Όχι!
Αν θέλει μόνο Πληροφορικές μπορεί να τις δηλώσει όλες; Όχι!
Αν μπει η Φυσική επιλεγόμενη στην Γ κατεύθυνση θα μπορεί!

8. Ένας μαθητής που θέλει Οικονομικά και Μαθηματικά, επίσης συναφείς επιλογές μπορεί; Όχι! (Δεν επικοινωνεί η Β' κατεύθυνση με την Γ. Παρ' όλα αυτά του δίνεται η δυνατότητα να γίνει Νοσηλευτής!!! Εδώ γελάμε!!!)
Αν μπει η Φυσική επιλεγόμενη στην Γ κατεύθυνση θα μπορεί!

Όπως βλέπετε υπάρχει πολύ εύκολος τρόπος να διορθωθούν τα πράγματα.

Και ναι κύριε μου δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την Πληροφορική απλώς διδασκόμενη στη Θετική, τη θέλουμε εξεταζόμενη για τις σχολές Πληροφορικής γιατί σεβόμαστε και τις αποφάσεις των προέδρων αυτών των σχολών και τις απαντήσεις τους στην ΑΔΙΠ και ΔΕ ζητάμε να εξετάζονται οι μαθητές στην Πληροφορική για σχολές σχετικές με τη Χημεία.
Δε θέλουμε να καπελώσουμε καμία επιστήμη υπέρ μας, θέλουμε να εξετάζεται η Πληροφορική εκεί που είναι απαραίτητη για να είναι προετοιμασμένοι οι μαθητές στις σπουδές τους και κυρίως θέλουμε οι μαθητές να έχουν όλες τις δυνατές λογικές επιλογές για τα αντικείμενα που θέλουν να σπουδάσουν. Όχι τις παράλογες επιλογές που έτσι κι αλλιώς δε θα τις επιλέξουν.
Δε θέλουμε το ρατσιστικό διαχωρισμό μαθητών, επιστημών, σχολών και των τμημάτων Πληροφορικής. Θέλουμε επικοινωνία όλων των Θετικών και Τεχνολογικών σχολών (εκτός από αυτές που απαιτούν τη Χημεία εξεταζόμενο) μεταξύ τους και με τις Οικονομικές σχολές που όπως ανέφερα μπορεί να γίνει πολύ εύκολα.
Όλα αυτά σημαίνουν "άνοιγμα πεδίων" για τους μαθητές μας.

@Τάσος Β.
Δεν τα έχετε μετρήσει καλά κύριε μου για το 90% των τμημάτων που λέτε ότι διάλεξαν την Πληροφορική ότι τοποθετούνται στην Οικονομίας-Πληροφορικής. Από τις 92 σχολές που απάντησαν οι 40 διάλεξαν Πληροφορική και ακόμα 11 διάλεξαν εξέταση και στα δύο μαθήματα (Χημεία και Πληροφορική). Δηλαδή 51 από τις 92 Θετικές και Τεχνολογικές σχολές ζήτησαν εξέταση στην Πληροφορική. Τα 7 από τα 8 Μαθηματικά τμήματα επίσης ζήτησαν εξέταση στην Πληροφορική και το ένα (του ΕΚΠΑ) και στα δύο μαθήματα.
Στην Οικονομίας-Πληροφορικής δίνονται τα λιγότερα τμήματα και καμία Πολυτεχνική σχολή από αυτές, που είναι πολλές, και κανένα Μαθηματικό τμήμα. Η αδικία απέναντι στα παιδιά που θα διαλέξουν την κατεύθυνση αυτή και θα εξεταστούν στα Μαθηματικά και την Πληροφορική είναι τεράστια γι αυτό πρέπει να τους δώσουν επιλεγόμενη τη Φυσική Κατεύθυνσης για να επικοινωνήσουν με το 2ο πεδίο.
Αλλιώς μιλάμε για υπέρμετρη αδικία απέναντι σε όλα αυτά τα παιδιά.

 
ΤαsosP
13 Απρ 2015 19:24

Προς Τασο Β

Εχουν δημοσιευθεί ποιες σχολές είναι σε κάθε πεδίο ? Δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Αν γνωρίζεις κάτι ενημέρωσέ μας !!

 
ΤαsosP
13 Απρ 2015 22:16

Προς κ Γραμμένου

Απλά λέω ότι εάν ενδιαφερόμαστε για τα παιδιά μας, το πληροφορική ή χημεία είναι δευτερεύον. Τα 5 μαθήματα με Χημεία και Πληροφορική είναι το πιο δίκαιο αλλά ο λαϊκισμός περισσεύει.
Οι εξετάσεις είναι απλά ένας τρόπος επιλογής και τίποτα περισσότερο. Γνώριζετε ότι αυτός που θα γράψει 19 μαθηματικά θα γράψει καλά και ΑΕΕΠ .Εν κατακλείδι το πρόβλημα για πολλούς είναι ότι εγώ πριν από λίγο μιλούσα με καθηγητή Χημείας και όχι Πληροφορικής!!

 
BILL 231
14 Απρ 2015 00:28

ΩΡΑΙΑ ΤΑ ΛΕΕΙ Η ΚΥΡΙΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ..
ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ..
ΛΟΓΙΚΟ ΘΑ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ..
ΤΑ ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΤΩΡΑ..
1) ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ;; ΚΑΜΙΑ..
ΑΝ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΖΗΤΗΣΑΝ..ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ..!!!
ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΕΤΣΙ..
ΜΑΘΑΜΕ ΝΑ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΑ Ε;;
2) ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΘΑ ΜΟΥ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΤΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ;;

 
Alexandros
14 Απρ 2015 00:35

Την περισυνή επιστολή των προέδρων 18 τμημάτων πληροφορικής, πρέπει να την αντιλαμβανόμαστε περισσότερο σαν προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τους.

Θεωρώ σημαντικό αυτό που έγραψε ο κ. TasosP: "Οι εξετάσεις είναι απλά ένας τρόπος επιλογής και τίποτα περισσότερο."

Στα καλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας για να μπείς Νομική μπορεί να μετρήσουν Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία. Εδώ πρέπει να έχεις μάθει Αρχαία .... Γιατί? Αποδεικνύουν ότι μπορείς να σκέφτεσαι αποτελεσματικά?

Για τις σπουδές σε Θετικές Επιστήμες βέβαια είναι απαραίτητη η αντίστοιχη εκπαίδευση στο Σχολείο. Αλλά σε τμήματα επιστήμης υπολογιστών δεν θεωρείται απαραίτητη η προηγούμενη γνώση προγραμματισμού (No prior knowledge of programming is required).

 
Παρασκευάς Πανάγου
14 Απρ 2015 09:30

@Alexandros
Αλέξανδρε θα μπορούσες να είχες δίκιο, αλλά αν δεις τη συνολική εικόνα θα διαπιστώσεις το λάθος σου. Τι επαγγελματικά δικαιώματα προασπίζονται οι Μαθηματικοί που απαίτησε Πληροφορική για εξεταζόμενο η συντριπτική πλειοψηφία των τμημάτων της χώρας (7/8); Τώρα πια δεν διορίζονται καν σαν καθηγητές πληροφορικής όπως κάποτε. Ακόμη κι αν βρεις κάποια εξήγηση για αυτούς, τι έχεις να πεις για τους Αρχιτέκτονες με παρόμοια ποσοστά; Για τους τοπογράφους; Για τους Μηχ. Χωροταξίας; Για ένα σωρό άλλα ιδρύματα; Όλα προασπίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των πληροφορικών;
Να σημειώσουμε ότι κανένα από τα παραπάνω δεν απαίτησε αποκλειστική εξέταση στη Χημεία, απλά μια πάρα πολύ μικρή μειοψηφία απαίτησε και Πληροφορική και Χημεία.
Κάποιοι όμως θεωρούσαν ότι δεν έπρεπε να ρωτήσουμε τα τμήματα και μάχονταν με νύχια και με δόντια για να το αποτρέψουν. Τώρα που τα ρωτήσαμε, απλά δεν λαμβάνουμε υπ' όψη τη γνώμη τους!
Όσο για το τι συμβαίνει στο εξωτερικό, καλύτερα να το ψάξεις λίγο περισσότερο το θέμα. Έχει αναλυθεί πολλές φορές και έχουν δοθεί πολλές αναφορές, αν θέλεις το αναλύουμε.

 
Παρασκευάς Πανάγου
14 Απρ 2015 10:17

@ΒILL231
Βασίλη δεν ξέρω αν είσαι συνάδελφος Χημικός, μου κάνει εντύπωση που δεν ξέρεις τη σχέση Πληροφορικής και Φυσικής (και την μηδαμινή σχέση με Χημεία).
Αν κοιτάξεις τα προγράμματα σπουδών των διαφόρων τμημάτων Πληροφορικής και διαβάσεις για κάθε μάθημα λίγα πράγματα, θα δεις ότι τα τμήματα μηχανικών (είτε Πολυτεχνείου είτε πρώην ΤΕΙ) ασχολούνται με τα εξής:
1) Ηλεκτρονικά, Μικροηλεκτρονική, Ψηφιακή Σχεδίαση, Μετασχηματιστές (όπου απαιτούνται βασικές γνώσεις Φυσικής στον ηλεκτρισμό, κυκλώματα κλπ)
2) Ρομποτική (για να κουνήσεις απλά έναν βραχίονα με κάποιους βαθμούς ελευθερίας, δε φτάνει να ξέρεις τις εντολές, πρέπει -εκτός από μαθηματικά- να γνωρίζεις και Φυσική, το κομμάτι της κινηματικής)
3) Τηλεπικοινωνίες (σε αυτή την κατηγορία κατατάσσονται ολόκληρα τμήματα Πληροφορικής με πληθώρα εξειδικευμένων μαθημάτων). Εδώ πρέπει ο φοιτητής να γνωρίζει το κομμάτι της Φυσικής που ασχολείται με τα κύματα, τον ηλεκτρομαγνητισμό (και φυσικά πάντα τα αντίστοιχα Μαθηματικά).
Για να μην κουράζω με άλλα μαθήματα, τα τμήματα Πληροφορικής έχουν άμεση σχέση πρωτίστως με τα Μαθηματικά (όλα τα παραπάνω συν αυτά που απαιτούνται για το θεωρητικό κομμάτι της επιστήμης όπως ανάλυση αλγορίθμων, τεχνητή νοημοσύνη κλπ) και δευτερευόντως με την Φυσική. Αυτές οι δύο επιστήμες (εκτός από την ίδια την Πληροφορική) αποτελούν τα γνωστικά θεμέλια για να μπορέσει κάποιος φοιτητής να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των αντίστοιχων τμημάτων.
Φυσικά υπάρχουν κι άλλες επιστήμες στις οποίες έχει διεισδύσει η Πληροφορική ή έχει χρησιμοποιήσει γνώσεις από αυτές. Για παράδειγμα από τη Χημεία, τη Βιολογία, την Ιατρική. Ακόμη και από φαινομενικά "άσχετες" όπως η Γλωσσολογία (άλλωστε η υπολογιστική γλωσσολογία είναι προγενέστερη και άμεσα συνδεδεμένη με την τεχνητή νοημοσύνη). Τα παραπάνω όμως αποτελούν εξειδικευμένες ερευνητικές εφαρμογές, οπότε η Χημεία έχει τόση σχέση με την Πληροφορική, όση η Βιολογία, ή η γλωσσολογία και σε καμία περίπτωση δεν θεωρούνται προαπαιτούμενες για την επιστήμη της Πληροφορικής, όπως τα Μαθηματικά και η Φυσική.

 
BILL 231
14 Απρ 2015 12:26

ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΚΑΠΟΥ ΤΑ ΕΧΕΙΣ ΜΠΕΡΔΕΨΕΙ ΛΙΓΟ..
ΣΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Η ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΣΥΓΝΩΜΗ Η ΧΗΜΕΙΑ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ..ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ..
ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ..ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ..ΝΑΙ ΟΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΚΑΛΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΑΛΛΑ ΕΩΣ ΠΟΥ ΠΑΙΔΙΑ 17ΧΡΟΝΩΝ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ..
Υ.Γ. ΑΛΛΩΣΤΕ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ ΣΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ YES KAI NO ΑΝΑΛΟΓΑ ΑΝ ΠΕΡΝΑ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΜΙΑΓΩΓΟ ΠΥΡΙΤΙΟ (Si) Η ΟΧΙ..
ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΧΑΡΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ.. ΝΟΜΠΕΛ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝ ΞΕΡΕΙΣ..
ΟΠΟΤΕ ΑΝ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΤΟΤΕ "ΒΡΑΣΕ ΟΡΙΖΑ.."

 
Alexandros
14 Απρ 2015 14:00

@Παρασκευάς Πανάγου

Να βάλουμε τα πράγματα στο σωστό πλαίσιο.
Τα τμήματα δεν "απαίτησαν" αλλά διάλεξαν Χημεία ή Πληροφορική, όταν τους ζητήθηκε να διαλέξουν το ένα από τα δύο.

Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως δεν σημαίνει ότι θεωρούν επιστημονικά ακατάλληλο το άλλο, αλλιώς π.χ. θα ήταν 8/8 κι όχι 7/8 τα μαθηματικά!

Εντυπωσιακό ότι κάποια τμήματα πήραν πρωτοβουλία και ζήτησαν και τα δύο, βλέποντας το παράδοξο να διαχωρίζονται Τμήματα μέσα στον ίδιες Σχολές!

 
Παρασκευάς Πανάγου
14 Απρ 2015 14:25

Φίλε Βασίλη, δε μου είπες αν είσαι συνάδελφος Χημικός (αν θέλεις γράφεις και το ονοματεπώνυμό σου όπως εγώ).
Λες ότι τα έχω μπερδέψει λίγο, ενώ έχω σπουδάσει το αντικείμενο; Από αυτά που έγραψα λες να θεωρώ ότι η σχέση Φυσικής - Πληροφορικής είναι μόνο το ρεύμα και οι μετασχηματιστές;
Έγραψα μερικά παραδείγματα και είπα ότι δε θέλω να κουράσω άλλο. Θέλεις να πάρουμε ένα - ένα τα μαθήματα να δεις πόσα πεδία της Φυσικής θα βρούμε σε σχολές Πληροφορικής;
Μπες σε παρακαλώ στο ΗΜΜΗΥ του Μετσοβείου να δεις ότι έχουν υποχρεωτικά μαθήματα Φυσική Ι, Φυσική ΙΙ, Φυσική ΙΙΙ, Φυσική ΙV, με πεδία Μηχανική, Ηλεκτρομαγνητισμό, Κυματική και Κβαντική Φυσική, Δομή της Ύλης, χώρια τα υπόλοιπα που έχουν σαν βάση τη Φυσική χωρίς να λέγονται ΦΥΣΙΚΗ, για παράδειγμα Μηχανική (Κινηματική - Δυναμική του Στερεού Σώματος) . Βλέπεις πουθενά Χημεία Ι, Χημεία ΙΙ κλπ; Δεν καταλαβαίνεις γιατί;
Μπες και στο Πληροφορικής ΕΚΠΑ και δες πάλι στα υποχρεωτικά ηλεκτρομαγνητισμό, οπτική, σύγχρονη Φυσική.
Βαριέμαι να γράψω άλλα μαθήματα ή να κάνω το ίδιο για άλλες σχολές Πληροφορικής, είναι και κουραστικό για τους υπόλοιπους που διαβάζουν. Νομίζω έπιασες το νόημα.
Τώρα που ξεκαθαρίσαμε το αρχικό σου ερώτημα γιατί η Πληροφορική έχει άμεση σχέση με τη Φυσική και όχι με τη Χημεία, να δούμε και το "παιδιά 17 χρονών που δημιουργούν προγράμματα στο χαρτί".
Υποθέτω ότι είσαι μεγαλύτερος από μένα που είμαι 40 χρονών για να έχεις τέτοια άποψη. Οι σχολές πληροφορικής έχουν σαν αντικείμενο - εκτός από τα παραπάνω που είπαμε που έχουν άμεση σχέση με τη Φυσική - την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων, την οργάνωση και αποθήκευση της πληροφορίας, τη μετάδοσή της, την κρυπτογράφησή της, τη συμπίεσή της και ένα σωρό άλλα αντικείμενα μέσω κατάλληλων αλγορίθμων.
Πριν 40 και 50 χρόνια όλα αυτά ήταν σε εμβρυικό επίπεδο, αλλά τώρα μπαίνοντας σε κάποιο τέτοιο τμήμα πρέπει οπωσδήποτε να έχεις πλήρη γνώση-και φυσικά να έχεις εξεταστεί - στις βασικές αλγοριθμικές δομές και να μπορείς να λύσεις "στο χαρτί" απλά προβλήματα, χρησιμοποιώντας τη λογική σου και την ευφυΐα σου με τα κατάλληλα "εργαλεία".
Δεν είναι τυχαίο που στο εξωτερικό η πληροφορική μπαίνει ακόμη και στο Δημοτικό, όχι απλά ως χρήση Η/Υ, αλλά σαν επίλυση προβλημάτων μέσω εκπαιδευτικών γλωσσών προγραμματισμού, όπου μαθητές 10 χρόνια μικρότεροι από τους 17ρηδες που λες μαθαίνουν να προγραμματίζουν και να δημιουργούν δικά τους παιχνίδια.
Όσο για τα Yes/No, το πυρίτιο, το internet και τις οπτικές ίνες που αναφέρεις, επίτρεψέ μου να γνωρίζω καλύτερα σε τι βαθμό χρειάζονται τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Χημεία ή οποιοδήποτε άλλο μάθημα του Λυκείου για την κατανόησή τους, μιας και έχω περάσει με Δέσμες δίνοντας Χημεία.

 
Χριστίνα Γραμμένου
14 Απρ 2015 17:15

@ BILL 231
Κύριε Bill
1. Η Πληροφορική ως 100% θετική επιστήμη θα έπρεπε να βρίσκεται στην κατεύθυνση των Θετικών σπουδών εκεί που εξετάζονται όλες οι άλλες θετικές επιστήμες. Έχετε μήπως την εντύπωση ότι αρέσει στους Πληροφορικούς που εξορίστηκαν στην κατεύθυνση των Οικονομικών; Δεν ήταν δική τους απόφαση κύριε μου, οι Πληροφορικοί νομίζετε ότι το ζήτησαν;
Σας πληροφορώ λοιπόν ότι άλλοι το ζήτησαν, αυτοί που επωφελούνται από το διαχωρισμό της Πληροφορικής από την ομάδα των Θετικών σπουδών.
Αυτή η ανόητη απόφαση είχε σαν αποτέλεσμα να γίνει μια καραμπόλα μεταξύ ειδικοτήτων και αυτή τη στιγμή υπάρχει γενική αντίδραση από Οικονομολόγους, Κοινωνιολόγους, Φυσικούς, Πληροφορικούς ακόμα και Μαθηματικούς.
Οι μόνοι που συμφωνούν με το εξεταστικό αυτό σύστημα είναι οι Χημικοί, μέσω της ΕΕΧ, γιατί δε θέλω να αναφέρομαι γενικά σε όλους τους Χημικούς συναδέλφους. Οι Βιολόγοι δεν έχουν πει την άποψη τους. Τι να πουν όμως αφού η Βιολογία εξετάζεται και στις 3 κατευθύνσεις;

2. Η πρόταση που έγραψα για να μπει η Φυσική επιλεγόμενη στην Οικονομίας-Πληροφορικής (πρόταση της ΠΕΚΑΠ και της ΕΕΦ) έχει σκοπό να διορθώσει έναν από τους παραλογισμούς του νέου εξεταστικού εις βάρος πολλών παιδιών, δεν τους διορθώνει όλους.
Θα προτιμούσα να ξηλωθεί εντελώς το νέο εξεταστικό και να φτιαχτεί από την αρχή ορθολογικά.
Έχουν ήδη βγει στη δημοσιότητα πολύ σωστές και ορθολογικές προτάσεις όπου καμία ειδικότητα δε θίγεται, καμία επιστήμη δεν εξορίζεται και κανένας παραλογισμός δεν εφαρμόζεται εις βάρος των μαθητών.
Μακάρι να εφαρμοζόταν μία τέτοια πρόταση!

3. Για τη σχέση τώρα των Οικονομικών σπουδών με την Πληροφορική αυτό ας μας το πουν οι ίδιες οι σχολές Οικονομίας που ξέρουν αν τη χρειάζονται και αν τη θέλουν εξεταζόμενη, εγώ δε θα εκφέρω γνώμη εδώ, δεν είμαι ειδικός.

4. Φυσικά και ζητάμε εξέταση για τις 51 Θετικές-Τεχνολογικές σχολές που ζήτησαν εξεταζόμενη την Πληροφορική και εννοείται και για τα ΑΤΕΙ Πληροφορικής. Αυτό δεν είπα κι εγώ; Τώρα αν υπάρξουν κι άλλες σχολές στο μέλλον που οι ίδιες θα ζητήσουν εξέταση στην Πληροφορική αυτό δεν το γνωρίζω, οπότε δεν καταλαβαίνω τον επιτακτικό σας τόνο: ...ΚΑΜΜΙΑ ΑΛΛΗ...!!!
Αυτό δε θα το αποφασίσετε ούτε εσείς ούτε εγώ αλλά οι ίδιες οι σχολές.
Πάντως οι Πληροφορικοί δε ζήτησαν παραπάνω σχολές από αυτές που απαιτούν το μάθημα εξεταζόμενο.

5. Σίγουρα το μάθημα της Πληροφορικής πρέπει να αναβαθμιστεί και αναβαθμίστηκε πάρα πολύ με το νέο πρόγραμμα σπουδών του, που δε θα εφαρμοστεί όμως γιατί δεν προλαβαίνουν να γραφούν καινούργια βιβλία, όπως είπε ο κύριος Κουράκης. Σε αυτό φυσικά δε φταίνε οι Πληροφορικοί.
Τώρα, ένα πρόγραμμα μπορεί να γραφεί το ίδιο και στο χαρτί και στον υπολογιστή. Τις ίδιες εντολές γράφεις και μάλιστα στο χαρτί είναι πολύ πιο δύσκολο γιατί μπορείς να το ελέγξεις και να το εκτελέσεις μόνο με το μυαλό σου, οπότε είναι πιο δύσκολο να το διορθώσεις και να είσαι σίγουρος ότι είναι σωστό. Μακάρι το μάθημα να μπορούσε να διδάσκεται στα σχολεία σε υπολογιστή, θα έπρεπε να διοριστούν πολλοί περισσότεροι Πληροφορικοί, όμως θα διευκόλυνε πολύ τα παιδιά.
Πάντως ακόμα και στο χαρτί είναι ένα πολύ δημιουργικό μάθημα, σύμφωνα με τη γνώμη των περισσότερων παιδιών, και ένα μάθημα που το αγαπάνε ιδιαίτερα κυρίως γιατί μπορούν και εφαρμόζουν τις δικές τους ιδέες στα προγράμματα που γράφουν, που πολλές φορές εκπλήσσουν και τον καθηγητή τους με την πρωτοτυπία τους και την εφευρετικότητα τους!
Τα ίδια τα παιδιά και οι μεγαλύτεροι κατέταξαν τη Πληροφορική 4ο σε σημαντικότητα μάθημα μετά τα Μαθηματικά, τα Νέα Ελληνικά και την Ιστορία, στη δημόσια έρευνα που έγινε για το Νέο Λύκειο από τη GPO το 2011.

ΥΓ: Εσείς, υποθέτω ότι είστε χημικός, αν όχι συγχωρέστε με, όταν διδάσκετε χημικές αντιδράσεις τις κάνετε στο εργαστήριο του σχολείου; Τα παιδιά βλέπουν τις αλλαγές των χρωμάτων των ουσιών που αλληλεπιδρούν ή τις μαθαίνουν απ' έξω; Επειδή κάποτε εξετάστηκα στις Πανελλαδικές στη Χημεία και απ' ότι γνωρίζω δεν έχουν αλλάξει και πολλά στα σχολικά εργαστήρια χημείας, μήπως πρέπει να ζητήσετε να αναβαθμιστεί εργαστηριακά το μάθημα σας;

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ