Placeholder

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015 -2016

Ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Παιδείας
Δημοσίευση: 06/04/2015
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το ΥΠΟΠΑΙΘ, ανακοίνωσε σήμερα ότι  θα προβεί σε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις όσον αφορά το εξεταστικό σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ το σχ. έτος 2015-16 για τους παρακάτω λόγους:

1) Με το σύστημα του Νέου Λυκείου, οι μαθητές της Γ΄ Τάξης είχαν δυνατότητα πρόσβασης σε πολύ περιορισμένο αριθμό τμημάτων, αφού οι επιλογές τους περιορίζονταν μόνο σε ένα επιστημονικό πεδίο. Εξαιτίας αυτού του εγκλωβισμού των υποψηφίων σε πολύ μικρό αριθμό τμημάτων, θα αποκλείονταν χιλιάδες νέοι και νέες από την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρότι μπορεί να είχαν επιτύχει υψηλή βαθμολογία στις εξετάσεις. Παράλληλα, αυτή η ρύθμιση θα έπληττε εκτός από τους μαθητές/τριες και τα ίδια τα Πανεπιστήμια, καθώς ήταν εξαιρετικά πιθανό να στερούνταν φοιτητές/τριες με πολύ υψηλές επιδόσεις, οι οποίοι δεν θα κατάφερναν να εισαχθούν στο ένα και μοναδικό επιστημονικό πεδίο στο οποίο μπορούσαν να είναι υποψήφιοι.

2) Υπήρχαν όμως και σοβαροί τεχνικοί λόγοι που επέβαλαν τις νέες ρυθμίσεις. Λόγω καθυστέρησης του έργου των επιστημονικών επιτροπών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής που είχε σημειωθεί ήδη πριν από την αλλαγή της ηγεσίας του ΥΠΟΠΑΙΘ, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η σύνταξη των  προγραμμάτων σπουδών όλων των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Νέου Λυκείου και δεν έχουν καν ξεκινήσει οι διαδικασίες συγγραφής και κρίσης των αντίστοιχων σχολικών εγχειριδίων. Συνεπώς, δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της νομοθεσίας του Νέου Λυκείου για τη Γ΄ Λυκείου. Να σημειωθεί ότι σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και ακόμα περισσότερο σε αυτήν την τάξη απαιτείται έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία των μαθητών/τριών καθώς και  έγκαιρη και επαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν τη διδασκαλία νέων προγραμμάτων σπουδών και σχολικών εγχειριδίων.

3) Επίσης δεν ήταν δυνατόν να διατηρηθεί ανέπαφο το σύστημα εισαγωγής της φετινής Γ΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Δ΄ Εσπερινού ΓΕΛ -για τις οποίες υπάρχουν βέβαια εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σχολικά εγχειρίδια- επειδή θα αιφνιδιάζονταν οι υποψήφιοι του σχ. έτους 2015-16 για τους εξής λόγους:  ενώ γνώριζαν ότι θα έδιναν Πανελλαδικές εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα, θα έπρεπε να προετοιμαστούν για έξι (6) ή επτά (7) και βέβαια οι υπάρχουσες Κατευθύνσεις (Θεωρητική, Θετική και Τεχνολογική) απαιτούσαν διαφορετικό συνδυασμό πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για τα επιστημονικά πεδία από εκείνον που τους είχε ήδη ανακοινωθεί. Για παράδειγμα, οι υποψήφιοι των Ιατρικών σχολών σύμφωνα με το σημερινό σύστημα θα έπρεπε να εξετασθούν υποχρεωτικά και στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης, ενώ αυτό το μάθημα δεν περιλαμβανόταν στα τέσσερα μαθήματα που τους είχαν γίνει ήδη γνωστά ως πανελλαδικώς εξεταζόμενα για αυτές τις σχολές. Με τις νέες ρυθμίσεις είναι στη δική τους επιλογή αν θα εξετασθούν και στα Μαθηματικά, για να αυξήσουν τα επιστημονικά πεδία πρόσβασης.

4) Επιπλέον, στο ισχύον μέχρι φέτος σύστημα εισαγωγής έχουν παρατηρηθεί στρεβλώσεις που θεωρήθηκε αναγκαίο να αντιμετωπισθούν, όπως για παράδειγμα, η δυνατότητα να εισαχθεί κάποιος σε Χημικό τμήμα, χωρίς να έχει διδαχθεί και εξετασθεί στο μάθημα της Χημείας Κατεύθυνσης.  

Ο στόχος της νέας νομοθετικής ρύθμισης είναι να θεραπευτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κενά και οι δυσλειτουργίες του πρόσφατα νομοθετημένου συστήματος εισαγωγής, καθώς και του ισχύοντος μέχρι σήμερα. Διευκρινίζεται ότι οι ρυθμίσεις για τα ΕΠΑΛ δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, επειδή αναμένεται η σχετική πρόταση του ΙΕΠ, όπως προβλέπει ο νόμος.   

Πιο συγκεκριμένα:

1)    Όσον αφορά στη δομή του ωρολογίου προγράμματος διαμορφώνονται τρεις ομάδες προσανατολισμού: Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. Συνολικά οι μαθητές/τριες θα παρακολουθούν 32 διδακτικές ώρες την εβδομάδα στη Γ τάξη του Ημερήσιου ΓΕΛ και 25 ώρες στη Δ΄ τάξη του Εσπερινού ΓΕΛ.

2)    Για όλα τα γνωστικά αντικείμενα (Μαθήματα Γενικής Παιδείας, Μαθήματα Προσανατολισμού και Μαθήματα Επιλογής) θα ακολουθηθούν προγράμματα σπουδών ήδη εγκεκριμένα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που αντιστοιχούν σε επίσης ήδη εγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια. Ειδικά για τα Λατινικά Θεωρητικού προσανατολισμού και τη Χημεία Θετικού προσανατολισμού επιστημονικές ομάδες που έχουν συγκροτηθεί εργάζονται για την προσαρμογή της διδακτέας ύλης, καθώς η διδασκαλία τους δεν προβλεπόταν στο πρόγραμμα του Νέου Λυκείου για τη φετινή Β΄ Τάξη.

3)     Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μαθημάτων Προσανατολισμού της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου συνολικά περιλαμβάνει 15 ώρες. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι πέντε (5) αλλά δεν είναι και τα πέντε πανελλαδικώς εξεταζόμενα. Ανά ομάδα προσανατολισμού το πρόγραμμα είναι το εξής:

Διδασκόμενα Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΡΧΑΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Διδασκόμενα Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)
ΣΥΝΟΛΟ

Διδασκόμενα Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

4)    Τα Επιστημονικά πεδία ορίζονται ως εξής:
1ο Επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές  Σπουδές)
2ο  Επιστημονικό πεδίο (Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές)
3ο  Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής)
4ο  Επιστημονικό πεδίο (Παιδαγωγικές Σπουδές)
5ο  Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής)
Με υπουργική απόφαση θα καταταχθούν τα Τμήματα  ΑΕΙ και ΑΤΕΙ στα παραπάνω Επιστημονικά Πεδία.  

5)    Στις Εξετάσεις Εισαγωγής του σχολικού έτους 2015-16  δίνονται στους μαθητές και στις μαθήτριες οι εξής δυνατότητες:
Α) Να δώσουν εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα και να είναι υποψήφιοι/ες σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο, όπως προβλεπόταν από το πρόσφατα νομοθετημένο σύστημα εισαγωγής (Ν.4186/2013).
Β) Αν οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα δεύτερο  Επιστημονικό Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν και ένα 5ο μάθημα (Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού), όπως αυτά περιγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν.

6)    Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τρία επιστημονικά πεδία το ένα ή τα δύο επιστημονικά πεδία στα οποία θα έχουν πρόσβαση.

7)    Στον υπολογισμό των μορίων, δύο από τα τέσσερα μαθήματα που θα αντιστοιχούν σε ένα Επιστημονικό Πεδίο θα έχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας, που θα ορισθεί με υπουργική απόφαση.

8)    Στο 4ο επιστημονικό πεδίο η πρόσβαση είναι εφικτή από όλες τις ομάδες προσανατολισμού.

Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα
Κάθε ομάδα Προσανατολισμού έχει τρία κοινά μαθήματα που απαιτούνται σε όλα τα επιστημονικά πεδία όπου έχει πρόσβαση η Ομάδα Προσανατολισμού. Το τέταρτο μάθημα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Με ένα διαφορετικό τέταρτο μάθημα ανοίγεται η δυνατότητα πρόσβασης σε δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού παρέχει τρεις επιλογές από τις οποίες κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μία ή δύο.

Τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά ομάδα προσανατολισμού και ανά επιστημονικό πεδίο περιγράφονται αναλυτικά στους  πίνακες που ακολουθούν:

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:
Α) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στα Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστημονικό  Πεδίο.
Β)  Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστημονικό  Πεδίο.
Γ) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο  4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:
Α) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στα Τμήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου.
Β) Αν οι υποψήφιοι εκτός από  τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο  3ο Επιστημονικό Πεδίο.  
Γ) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν και στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο                        4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:
Α)
Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστημονικό  Πεδίο.
Β) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στην Ιστορία Κατεύθυνσης, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό  Πεδίο.
Γ) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), τότε έχουν πρόσβαση στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο.

Το σύστημα Εξετάσεων Εισαγωγής που περιγράφηκε στις παραπάνω παραγράφους σχεδιάστηκε ως μεταβατικό σύστημα, για να αντιμετωπίσει ελλείψεις, κενά και στρεβλώσεις τόσο του συστήματος του Νέου Λυκείου όσο και του ισχύοντος σήμερα εξεταστικού συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Υπήρχαν πάρα πολλοί αντικειμενικοί περιορισμοί, που δεν επέτρεπαν την επιδίωξη ενός σχεδιασμού εκ του μηδενός. Όμως δίνει σαφώς περισσότερες ευκαιρίες στους υποψήφιους της επόμενης σχολικής χρονιάς από εκείνες που έδινε το σύστημα του Νέου Λυκείου, χωρίς να αιφνιδιάζει τους μαθητές και τις μαθήτριες και να ανατρέπει τον προγραμματισμό τους.
 

 

Σχόλια (233)

 
Παρασκευάς Πανάγου
14 Απρ 2015 20:23

Αλέξανδρε βεβαίως και να βάλουμε την κουβέντα σε σωστά πλαίσια. Πες μου λοιπόν, αφού στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Καποδιστριακού υπάρχουν τα τμήματα Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Πληροφορικής, Βιολογίας, (συν τα υπόλοιπα) πες μου με το υπάρχον σύστημα (με το οποίο είναι ευχαριστημένη η ένωσή σας) με ποιο τρόπο πετυχαίνουμε να ενοποιήσουμε όλη τη σχολή δίνοντας οι μαθητές 3 από τα 5 παραπάνω αντικείμενα (+1 την Γλώσσα);
Προφανώς αν εξετάζονταν σε 6 μαθήματα συνολικά, τότε θα ήταν όλα τα τμήματα ευχαριστημένα και οι επιλογές των μαθητών θα περιλάμβαναν όλες τις θετικές, τεχνολογικές και επιστημών υγείας σχολές.
Αυτή η δικαιολογία "να μην χωριστούν τα τμήματα σε μια σχολή" καταλαβαίνεις λοιπόν ότι είναι όχι μόνο φτηνή αλλά πραγματικά εξόφθαλμα λανθασμένη.
Το ότι όλο το ΕΜΠ απάντησε "και Χημεία και Πληροφορική" σημαίνει ότι ήθελε να δείξει την αντίθεσή του στην επιλογή μόνο 4 μαθημάτων. Άλλωστε και οι Χημικοί Μηχανικοί επέλεξαν "και Πληροφορική".
Η διαφορά μας είναι ότι εγώ (και οι υπόλοιποι συνάδελφοί μου) συνειδητοποιούμε ότι με τον περιορισμό των 4 μαθημάτων, είναι προφανές ότι οι Χημικοί Μηχανικοί θα "πετάξουν" την Πληροφορική εκτός, σαν λιγότερο σχετική γιατί δε χωράει. Εσείς όμως για τους Μηχανικούς της δικής μας ειδικότητας δε δέχεστε να "πετάξουν" την Χημεία!
Η αναλογία μάλιστα των σχολών που επέλεξαν είτε το ένα είτε το άλλο μάθημα είναι η ίδια: 40/92 και 41/92.
Είναι προφανής η λύση: Είτε προσθέτουμε εξεταζόμενα μαθήματα και ενοποιείται το πεδίο είτε μοιράζονται τα τμήματα ανάλογα με τις προτιμήσεις τους.

 
Manoliis
15 Απρ 2015 00:20

Πολλά έχει ακούσει ο κ. Μπαλτάς για το θέμα των "αρίστων".
Με το νεο εξεταστικό όμως ξεκαθαρίζει ότι η πρόσβαση στα Πολυτεχνεία θα γίνεται μόνο από το πεδίο με μαθήματα αυξημένης βαρύτητας και δυσκολίας. Όσοι καταφέρουν να επιτύχουν υψηλή βαθμολογία σε Μ - Φ - Χ θα αξίζουν μια θέση σε κάποιο από τα Πολυτεχνεία μας και εκεί θα αποκτήσουν πλέον τις ειδικευμένες γνώσεις.
Όσοι δεν το αντιλαμβάνονται αυτό αναζητούν συμμαχίες με κλάδους που μέχρι πρόσφατα δεν τους θεωρούσαν συγγενικους τους..

 
Φίλιππος
15 Απρ 2015 09:33

Όσοι ζητούν να δίνουν οι μαθητές των Σπουδών Οικονομικών-Πληροφορικής και Φυσική για να "ανοίγουν" θετικές σχολές ουσιαστικά ζητούν οι μαθητές αυτής της ομάδας προσανατολισμού να περνούν στις ίδιες περίπου σχολές με τις Θετικές Σπουδές χωρίς να δίνουν Χημεία αλλά Πληροφορική. Ζητούν δηλαδή τη μετατροπή των Σπουδών Οικονομικών-Πληροφορικής σε μια παραλλαγή των Θετικών Σπουδών. Με αυτόν τον τρόπο όμως θα μετατραπεί το μάθημα ΑΟΘ ουσιαστικά σε "μπαλαντέρ" (πόσο δε μ' αρέσει αυτή η λέξη) που θα το έχουν ως επιλογή μόνο σε αυτή την ομάδα Σπουδών κάτι που θα την καταστήσει μακράν την ισχυρότερη με έναν τεράστιο αριθμό σχολών.
Ταυτόχρονα, πιστεύω πως έτσι οι οικονομικές και κοινωνικές σπουδές ουσιαστικά υποβαθμίζονται. Δεν είναι δυνατόν να περνάει κάποιος σε σχολές Οικονομίας δίνοντας πανελληνίως Μαθηματικά, Πληροφορική, Φυσική και ΑΟΘ. Αν είναι έτσι γιατί να μην μπορεί να περνάει δίνοντας Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά και ΑΟΘ; Ή κάποιον άλλο συνδυασμό μαθημάτων μαζί με το ΑΟΘ;
Οι Σπουδές Οικονομίας εκτός από άμεση σχέση με τα Μαθηματικά έχουν και σχέση με την ίδια την κοινωνία. Απαραίτητο συμπλήρωμά τους είναι οι Αρχές Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ή τέλος πάντων η Κοινωνιολογία.
Για το λόγο αυτό πιστέυω πως θα έπρεπε να αντικατασταθεί το ΑΕΠΠ από την Κοινωνιολογία στη συγκεκριμένη ομάδα προσανατολισμού και να μεταφερθεί στην ομάδα των Θετικών Σπουδών, όπου και φυσιολογικά ανήκει, αντί της Ιστορίας Γεν. Π. (αυτό γιατί δε νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί μαθητές αυτής της ομάδας που επιθυμούν να επιλέξουν τα παιδαγωγικά).

 
ΤasosP
15 Απρ 2015 10:17

Τα παιδιά και ειδικά αυτά απο τις μεγάλες πόλεις δηλώνουν ό,τι είναι κοντά στην περιοχή που ζουν.Δηλώνουν για παράδειγμα κάποιες σχολές του ΕΜΠ ή του ΕΚΠΑ και εφόσον δεν τις πιάσουν πάνε πάρα πέρα.Γι αυτό πρέπει να υπάρχει μια ενιαία επιλογή σχολών όσο είναι δυνατόν.Δυστυχώς μπορεί να μην είναι ορθό αλλά είναι πρακτικό ειδικά στη σημερινή συγκυρία.Αλλά και στο παρελθόν θυμάμαι πολλούς σημαθητές μου να δηλώνουν Ιδρύματα και όχι σχολές.Για παράδειγμα έβαζαν τις σχολές του ΕΜΠ με τη σειρα προτίμησης. Δεν έβαζαν πχ Μηχανολόγοι Αθήνας,Πάτρας .Εχετε την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή γνωρίζουν τα παιδιά επακριβώς τι δουλειά πιθανόν να κάνουν εάν μπουν στη μια ή την άλλη σχολή? Γι αυτό ακριβώς δεν παίζει και μεγάλο ρόλο το χημεία ή πληροφορική εκτός βέβαια εάν είσαι καθηγητής του ενός ή του άλλου !!

 
Παρασκευάς Πανάγου
15 Απρ 2015 12:12

Τάσο κάποια παιδιά μπορεί να μην ξέρουν τι δουλειά θα κάνουν αλλά εμείς οι "μεγάλοι" και όσοι σχεδιάζουν την παιδεία πρέπει να μπορούμε να τα κατευθύνουμε σωστά. Δεν είναι σωστό να δώσει π.χ. Πληροφορική αντί Χημείας και να περάσει Χημικών Μηχανικών γιατί μπορεί να σιχαίνεται την Χημεία. Ή θα παρατήσει τη σχολή ή θα κάνει ένα επάγγελμα που δεν είναι στα ενδιαφέροντά του. Ένας μαθητής που αδυνατεί (ή δεν θέλει) να κατανοήσει την αλγοριθμική και τον προγραμματισμό δεν μπορείς να τον στείλεις στο ΗΜΜΗΥ μέσω Χημείας και να πήξει το κεφάλι του με κάτι που απεχθάνεται και θα το κάνει για μια ζωή.
Κάποτε πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η δουλειά δεν πρέπει να είναι αγγαρεία αλλά να μας δίνει χαρά. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μαθητές που έχουν τη δυνατότητα να περάσουν σε τριτοβάθμια ιδρύματα και να απεγκλωβιστούν από επαγγέλματα ανειδίκευτων εργατών.
Φίλιππε, αυτά που λες είναι γενικά σωστά. Το μόνο λάθος είναι ότι κανείς δε λέει να μπαίνουν σε όλες τις θετικές σχολές με Μαθ-Φυσ-Πληρ αλλά στις μισές περίπου, όσες δηλαδή ζήτησαν Πληροφορική (τα μαθηματικά και η φυσική εννοείται ότι είναι απαραίτητα, όπως εξήγησα σε προηγούμενο μήνυμα)

 
Χρυσάνθη
15 Απρ 2015 16:36

Γεια σας θα ηθελα μια διευκρινηση..γινεται σαν εξτρα μαθημα να παρουμε δυο αντι για ενα? πχ εγω θελω να παρω τα μαθηματικα απο την κατευθυνση με την φυσικη και την χημεια αλλα θελω και την βιολογια..Παρακαλω απαντηστε μου!!!

 
Γιώργος Κρανιάς
15 Απρ 2015 18:12

@Παρασκευάς Πανάγου
"τα μαθηματικά και η φυσική εννοείται ότι είναι απαραίτητα"
Πώς προκύπτει αυτό;
Τις ρώτησε τις σχολές κανένας;
Κόλλησε η βελόνα στο Πληροφορική ή Χημεία.

 
Παρασκευάς Πανάγου
15 Απρ 2015 21:09

Γιώργο καιρό είχαμε να τα πούμε. Ελπίζω να μην το λες σοβαρά αυτό με τα Μαθηματικά και τη Φυσική.
Επειδή μπορεί να μας διαβάζουν και γονείς, καλό είναι να μιλάμε υπεύθυνα.
Είναι τόσο προφανές (για όσους έχουν ασχοληθεί με τις θετικές επιστήμες) ότι οι σχολές Πληροφορικής χρειάζονται Μαθ - Φυσ που δε θα έπρεπε καν να ρωτάς.
Όπως έγραψα σε άλλο μήνυμα, αν δεις προγράμματα σπουδών θα διακρίνεις κάτι μαθήματα όπως Φυσική Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV. Δεν αναφέρω καν μαθήματα όπως Μηχανική Στερεών, Ηλεκτρονικά, Τηλεπικοινωνίες κλπ που είναι ουσιαστικά Φυσική.
Δηλαδή, εκτός από Πληροφορική και Μαθηματικά (ελπίζω τουλάχιστον να μη χρειαστεί και για αυτά να επιχειρηματολογήσουμε για την αναγκαιότητά τους στην επιστήμη μας) και Γλώσσα που θεωρείται απαραίτητη για όλες τις σχολές, ποια επιστήμη βλέπεις πιο αναγκαία για τις σχολές Πληροφορικής (τουλάχιστον) για να συμπληρωθεί η 4άδα; Την Βιολογία; Τη Χημεία; Τα Αρχαία; Τα Οικονομικά;
Πρέπει να εξηγούμε τα προφανή;
Πάμε σε άλλα τμήματα; Στο Μαθηματικό, εκτός από τα Μαθηματικά, δε θεωρείς ότι χρειάζονται και Φυσική; Τα μαθήματα Γενική Φυσική, Θεωρητική Φυσική Ι και ΙΙ, Φυσική Μετεωρολογία, Μηχανική Ι και ΙΙ κλπ κλπ τι είναι; Δε σου λέω για μαθήματα Πληροφορικής, απάντησαν τα ίδια τα τμήματα αν τη χρειάζονται. Ποιο να βγάλουμε τότε;
Μηχανολόγοι Μηχανικοί: Κοίτα πόσες Φυσικές και Μηχανικές έχουν.
Αρχιτέκτονες και Πολιτικοί Μηχανικοί: Επίσης, Μηχανικές, Στατικές...
Τα Χημικών Μηχανικών και τα τμήματα Χημείας που είναι και της ειδικότητάς σου δε χρειάζονται Μαθηματικά και Φυσική; Πρέπει να τα ρωτήσεις;
Όπως βλέπεις, αν βάλουμε και όλα τα αντίστοιχα ΑΤΕΙ καλύψαμε σχεδόν όλα τα τμήματα της Θετικής - Τεχνολογικής.
Δε θα με πείραζε να ρωτήσουμε τα παραπάνω τμήματα αν χρειάζονται Μαθηματικά και Φυσική, απλά μου φαίνεται γελοίο σαν ερώτημα, με εύλογη απάντηση.
Θα σου αντιστρέψω την ερώτηση: Πες μου εσύ μερικά τμήματα που πιστεύεις ότι θα έχουν σαν 4άδα Γλώσσα - Μαθηματικά - Χημεία - Πληροφορική ή Γλώσσα - Φυσική - Χημεία - Πληροφορική.

 
Νίκος Ξάνθη
18 Απρ 2015 11:02

Θέλω να περάσω πληροφορική ή μαθηματικό. Σε ποια κατευθυνση πρεπει να πάω;; Έχω μπερδευτεί..

 
δκ
18 Απρ 2015 23:00

είναι δυνατόν να θελεις να μπεις σε σχολές ψυχολογίας πολιτικών επιστημών η κοινωνιολογιας και να δίνεις λατινικα? απαραδεκτο και συντεχνιακό το νεο συστημα τελικα σε κάθε μεταρρύθμιση κυριαρχούν τα συμφεροντα και οι γνωριμίες με τους εκάστοτε υπουργους

 
Αντώνης
20 Απρ 2015 00:04

Το νέο σύστημα εισαγωγής των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευσης που ανακοινώθηκε πρόσφατα (το σχέδιο και όχι το πλήρες με τα Τμήματα και τις Σχολές), προσπαθεί εμβαλωματικά να θεραπεύσει κάποιες αστοχίες του «νέου Λυκείου». Και αυτό έως ότου ξεκινήσει εκ νέου ένας διάλογος που θα οδηγήσει σε ένα άλλο σχολείο και ένα διαφορετικό σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων. Εδώ θα αναφερθώ όμως στην περίπτωση του μαθήματος της Πληροφορικής επειδή πολλά έχουν γραφτεί, αλληλοσυγκρουόμενα. Με το προηγούμενο σύστημα η Πληροφορική (κακώς) δεν προβλεπόταν να διδάσκεται στο Λύκειο και συνεπώς να είναι ένα από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Το νέο σύστημα που ανακοινώθηκε προβλέπει όμως ουσιαστική αναβάθμιση του μαθήματος, αφού θα διδάσκεται υποχρεωτικά στη Θετική Κατεύθυνση μαζί με τα Μαθηματικά, τη Φυσική τη Χημεία και τη Βιολογία. Συνεπώς περισσότερες ώρες διδασκαλίας και περισσότεροι διορισμοί καθηγητών Πληροφορικής. Στο τρέχων σύστημα ως γνωστό, διδάσκεται μόνο στους μαθητές της Τεχνολογικής κατεύθυνσης. Προβλέπεται επίσης το μάθημα να είναι πανελλαδικά εξεταζόμενο για τα Τμήματα Πληροφορικής, θεραπεύοντας έτσι την αστοχία του «νέου Λυκείου» και μάλιστα υπό προϋποθέσεις οι εξεταζόμενοι μαθητές στην Πληροφορική να διεκδικούν ακόμα και τις Επιστήμες Υγείας (π.χ. Ιατρική). Οι συνάδελφοι της Πληροφορικής δεν « βλέπουν» και δεν επικροτούν την τόσο θετική αυτή εξέλιξη για το μάθημά τους (κακώς), ενώ διαμαρτύρονται (καλώς) για το εάν η Σχολή ΗΜΜΥ του ΕΜΠ, θα είναι και αυτή μία από τις Σχολές Πληροφορικής στην οποίο θα μπορούν οι μαθητές να εισέρχονται εξεταζόμενοι στο μάθημα της Πληροφορικής. Θέλω να πιστεύω ότι πρέπει στα σχέδια του Υπουργείου να είναι η ύπαρξη «κοινών» Τμημάτων όπως στην προκειμένη περίπτωση , ώστε εκτός από τους μαθητές της θετικής και οι μαθητές που θα εξετασθούν Πανελλαδικά στην Πληροφορική να μπορούν να εισαχθούν στη ΣΗΜΜΥ αλλά και σε άλλες Πολυτεχνικές Σχολές που ο κύριος προσανατολισμός τους είναι επιστήμη της Πληροφορικής. Εδώ όμως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από πλευράς Υπουργείου για να μην επαναληφθεί αυτό που εδώ και 15 χρόνια ισχύει με την Τεχνολογική Ι και ΙΙ όπου οι μαθητές προτιμούσαν να εισαχθούν στο Πολυτεχνείο (και όχι μόνο), εξεταζόμενοι στα ευκολότερα μαθήματα Πληροφορική-ΑΟΔΕ από το να εξετασθούν στην Χημεία-Ηλεκτρολογία. Δηλαδή εάν όλες οι Πολυτεχνικές Σχολές είναι «κοινές», πιο δύσκολη θα είναι η πρόσβαση σε αυτές εάν οι μαθητές επιλέξουν να εξετασθούν στα Μαθηματικά Κατ. στη Φυσική Κατ. και στην Χημεία Κατ. από το να εξετασθούν στα Μαθηματικά Κατ. στην Πληροφορική και στην Οικονομία. Τώρα ορισμένοι συνάδελφοι της Πληροφορικής δεν κατανοούν γιατί οι μαθητές προβλέπεται να εξετασθούν και στη Χημεία για να εισαχθούν στη ΣΗΜΜΥ. Στην προσπάθειά τους αυτή παραθέτουν μαθήματα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Σχολής και δεν βρίσκουν μαθήματα με τίτλο Χημεία, ενώ βρίσκουν μαθήματα Φυσικής και Υλικών. Επιπρόσθετα εγώ αναφέρω δύο Τομείς της Σχολής ΗΜΜΥ, Τομέας «Hλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών, Ηλεκτροοπτικής & Ηλεκτρονικών Υλικών» και Τομέας «Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών». Μα τα «Υλικά» δεν είναι το κύριο αντικείμενο μελέτης της επιστήμης της Χημείας; Δεν θα πρέπει ο μαθητής να έχει και βάσεις χημείας για να ολοκληρώσει απρόσκοπτα τις σπουδές του; Απλά σε προπτυχιακό επίπεδο από άλλη σκοπιά εξετάζει τα «υλικά» η επιστήμη της Φυσικής και από άλλη η επιστήμη της Χημείας. Όμως και οι δύο είναι αναγκαίες για τις υψηλού επιπέδου σπουδές που προσφέρει το ΕΜΠ. Σε μεταπτυχιακό και γενικά σε ερευνητικό επίπεδο φυσικοί και χημικοί ερευνητές συνεργάζονται για να μελετήσουν τις ιδιότητες της ύλης με σκοπό να συνθέσουν υλικά υψηλής τεχνολογικής αξίας, όπως είναι για παράδειγμα τα νανοϋλικά. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι οι ερευνητικές ομάδες που μελετούν διάφανα αγώγιμα οξείδια στις οποίες συμμετέχουν φυσικοί και χημικοί ερευνητές. Προϊόντα της έρευνας αυτής είναι διαφανή ηλεκτρονικά κυκλώματα, που πρακτικά σημαίνει ότι τα επόμενα κινητά τηλέφωνα, Tablet και πληθώρα άλλων συσκευών θα είναι «διαφανή». Πληκτρολογείστε στο google “a day made of glass” και θα καταλάβετε τι εννοώ. Και προφανώς οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και οι Μηχανικοί Υπολογιστών ενδιαφέρονται για τα υλικά αυτά, εξάλλου ένα από τα Μεταπτυχιακά τους Προγράμματα έχει τίτλο «Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις» με αντικείμενο έρευνας τα νανοϋλικά και τη νανοτεχνολογία. Προς τι λοιπόν αυτή η «χημειοφοβία» και γιατί ορισμένοι επιμένουν σε χαρακτηρισμούς όπως «οι μαθητές απεχθάνονται τη Χημεία»; Ποια θα είναι άραγε η γνώμη των μαθητών για το μάθημα της Πληροφορικής του χρόνου όταν για να εισαχθούν στην Ιατρική (και όχι μόνο) θα πρέπει υποχρεωτικά να διδαχθούν και εξετασθούν ενδοσχολικά στο μάθημα της Πληροφορικής (αλγορίθμους, ΓΛΩΣΣΑ …); Είναι γνωστό ότι στη Σχολή ΗΜΜΥ κατά τα 5 πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές ακολουθούν κοινό πρόγραμμα σπουδών και μετά ανάλογα με τα «μαθήματα ροών» που επιλέγουν, οι σπουδές τους είναι πλησιέστερες σε αυτές του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή σε αυτές του Μηχανικού Υπολογιστών. Το γεγονός ότι η Σχολή των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών μετονομάσθηκε το 1991 σε Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, δε σημαίνει ότι η Χημεία που είναι το μοναδικό μάθημα σε επίπεδο Γενικού Λυκείου που ασχολείται με την «ύλη» δεν εξακολουθεί να είναι απαραίτητο μάθημα για τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Συμπερασματικά το Υπουργείο πρέπει σοβαρά να μελετήσει ότι ορισμένες Πολυτεχνικές Σχολές όπως η ΣΗΜΜΥ πρέπει να ενταχθούν από κοινού σε δύο Επιστημονικά Πεδία και σε αυτό των Τεχνολογικών-Θετικών Σπουδών και σε αυτό της Οικονομίας - Πληροφορικής .

 
Κρανιάς Γιώργος
20 Απρ 2015 07:54

@Παρασκευά
Το ερώτημά μου είναι ρητορικό καθαρά.
Νομίζω πάντως ότι έγινε μια ουσιαστική πρόοδος.
Πρώτον εγκαταλήφθηκε από όλους σχεδόν το αίτημα να επιλέγουν οι μαθητές σε ποιο μάθημα θα εξεταστούν. Αν για παράδειγμα λέγαμε τώρα στους μαθητές της θετικής να επιλέξουν οι ίδιοι τα τρία μαθήματα που θα εξεταστούν πανελλαδικά, θα επέλεγαν σχεδόν όλοι Πληροφορική, Βιολογία και Χημεία.
Η γνώμη μου πάντως είναι ότι έπρεπε να ρωτηθούν οι σχολές από μηδενική βάση για τα μαθήματα που απαιτούν, οι μαθητές να ενημερωθούν έγκαιρα και ο καθένας μαθητής ελεύθερα να επιλέξει σε πόσα και ποια μαθήματα θα εξεταστεί πανελλαδικά. Αυτό σε συνάρτηση με το γεγονός ότι πλέον οι μαθητές θα διδάσκονται στο σχολείο περισσότερα από τα εξεταζόμενα στις πανελλήνιες μαθήματα θα συντελέσει στην μερική απεξάρτηση του σχολείου από τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αρκεί να αποκτήσει και το σχολείο μια στοιχειώδη σοβαρότητα, όχι πάντως σαν αυτή που προκύπτει με την προαγωγή με μέσο όρο βαθμολογίας 9,5 χωρίς κανένα όριο προς τα κάτω στον βαθμό του κάθε μαθήματος.

 
Παναγιώτης Τσιωτάκης
20 Απρ 2015 08:56

Αφού οι μαθητές της Θετικής διδάσκονται (ορθά) όλα τα θετικά μαθήματα, και αφού επιτέλους η Πληροφορική θεωρείται θετικό μάθημα, μπορούν να υπάρξουν 3 ομάδες εξεταστικών πακέτων στην ΘΕΤΙΚΗ κατεύθυνση:

Α. Ν. Γλώσσα, Φυσική, Βιολογία, Χημεία: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

Β. Ν. Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία: Θετικές Σχολές 1
Πολυτεχνεία (όλα), Χημικά (όλα), Μαθηματικά, Παιδαγωγικά κ.λπ.

Γ. Ν. Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική, Πληροφορική: Θετικές Σχολές 2
Πολυτεχνεία (όλα), Πληροφορικές (όλες), Μαθηματικά, Παιδαγωγικά κ.λπ.

Τα Β και Γ έχουν μεγάλο κοινό τόπο κοινών σχολών (λόγων των μαθημάτων Μαθηματικά και Φυσική)

Αφού οι μαθητές διδάσκονται όλες τις επιστήμες, η παραπάνω πρόταση δεν παραβιάζει το κριτήριο εισαγωγής: εξέταση (και όχι απλή διδασκαλία) στο βασικό γνωστικό αντικείμενο της σχολής, έτσι δεν είναι;

Η Πληροφορική είναι μάθημα της Θετικής Επιστήμη και όλες οι σχετικές σχολές το ίδιο.
Όχι Διαχωρισμός Πληροφορικών Σχολών (ΦΕΚ 315/τΑ/2003) μεταξύ τους και με τα Μαθηματικά !!!

Ερώτηση για δύσκολους λύτες: αφού αρκεί "να διδάσκεται και όχι να εξετάζεται"
1. γιατί αποκόπηκαν τα οικονομικά από τη θεωρητική (αφού όλοι οι μαθητές διδάσκονται μαθηματικά γενικής παιδείας);
2. γιατί δεν εξετάζεται η κοινωνιολογία (αφού οι σχετικοί διδάσκονται λατινικά ή πληροφορική στις κατευθύνσεις τους);
3. Γιατί τα ΑΤΕΙ Πληροφορικής μπορούν να είναι κοινά και ΟΛΑ τα ΑΕΙ Πληροφορικής όχι;

"Καλό είναι. Ας το αφήσουμε έτσι και το ξαναβλέπουμε του χρόνου...."

 
Παρασκευάς Πανάγου
20 Απρ 2015 10:09

Αντώνη ωραία είναι αυτά που λες, δε νομίζω ότι διαφωνούμε σε γενικές γραμμές. Βέβαια ισχύουν και για τις υπόλοιπες σχολές του ΕΜΠ, όπως για παράδειγμα στο Χημικών Μηχανικών. Οι νέοι επιστήμονες του τμήματος αυτού (όπως και όλων των υπόλοιπων του ΕΜΠ) πρέπει να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις αλγοριθμικής - προγραμματισμού για να ανταπεξέλθουν είτε στις απαιτήσεις του τμήματος είτε στη μελλοντική τους έρευνα.
Αν όμως δώσεις τη δυνατότητα (επιλογή) να περνούν στο Χημικών Μηχανικών δίνοντας Πληροφορική και όχι Χημεία όπως θέλεις να περνούν στο ΗΜΜΗΥ με Χημεία και όχι Πληροφορική, δεν πάμε στο προηγούμενο σύστημα της "πίσω πόρτας" που κακολογούσατε (σωστά μάλιστα); Εκτός αν φαντασιώνεσαι μια πόρτα που να ανοίγει μόνο προς τη μια πλευρά...
@Γιώργο
ρώτησες πώς προκύπτει ότι "τα Μαθηματικά και η Φυσική εννοείται ότι είναι απαραίτητα" που έγραψα, αν ρώτησε κανείς τις σχολές γι' αυτό και ότι κόλλησε η βελόνα στη Χημεία και την Πληροφορική. Με συγχωρείς αλλά δε μοιάζει με ρητορική ερώτηση. Πως να το κάνουμε, οι επιστήμες μας (Χημεία και Πληροφορική, αλλά και η Βιολογία, τα Οικονομικά κλπ) δεν είναι τόσο απαραίτητες για τόσο μεγάλο αριθμό σχολών όσο τα Μαθηματικά (και δευτερευόντως η Φυσική).
Υπάρχουν πολλές καλές ιδέες για το πως θα βελτιωθεί το εξεταστικό, αυτό που θέλουν να περάσουν όμως είναι ενάντια στη λογική και στις επιθυμίες των τμημάτων.
Όταν μου βρείτε έναν λόγο που θα πρέπει ένας μαθητής να μπορεί να δηλώσει Χημικό αλλά όχι Χημικών Μηχανικών τότε θα καταλάβω γιατί να μπορεί να δηλώσει Πληροφορική Πειραιά και όχι Αθήνας.

 
Κρανιάς Γιώργος
20 Απρ 2015 12:08

@Παναγιώτης Τσιωτάκης
Κι ένας που θέλει να δηλώσει και Χημικό και Πληροφορική τι ακριβώς θα δώσει;
Το μόνο που θα μπορούσε να γίνει (και είναι το σωστό) είναι η κάθε σχολή να πει ποια από τα πέντε μαθήματα χρειάζεται και ο μαθητής να αποφασίσει ποια θα δώσει πανελλαδικά.
Το σχόλιο αυτό νομίζω ότι καλύπτει και τον Παρασκευά.

 
αννα
20 Απρ 2015 12:46

απαραδεκτοι..!!!!..οι περισσοτεροι στη θεωρητικη ενδιαφερονται για τις παιδαγωγικες σχολες.....κανεις ομως δεν θελει να δωσει μαθηματικα...!!!!!και επιτελους ποτε θα ανακοινωσουν τα τμηματα ανα πεδιο..?τι σοι μαθημα ειναι η νεοελληνικη γλωσσα...?οταν εδινα εγω ειχαμε εκθεση και νεοελληνικη λογοτεχνια ξεχωριστα....οι αποφοιτοι θα μπορουν να δωσουν με το νεο συστημα..?οι βαθμοι τους(αποφοιτοι) θα υπολογιζονται μονο αυτοι που θα γραψουν στις εξετασεις..?

 
Παναγιώτης Τσιωτάκης
20 Απρ 2015 13:40

Κε Κρανιά οι Πληροφορικές δεν είναι στην Οικονομική-Πληροφορική; Άρα δεν είναι ήδη διαχωρισμένες;
ή εννοείται "κάποιος που θέλει να σπουδάσει Χημικός ή <<καλός>> Πληροφορικός;"

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι 4!! Για να μην διαχωριστούν οι επιλογές των μαθητών (κατά την κρίση σας) θεωρείται σωστό να εξαφανιστεί μια μεταβλητή της εξίσωσης (το εξεταζόμενο μάθημα της Πληροφορικής.
Οι σχολές Πληροφορικής (όλες) πρέπει να έχουν ως κριτήριο εισόδου την Πληροφορική ναι ή οχι; Παρακαλώ, μην απαντήσετε ότι πρέπει να υπάρχουν 5 εξεταζόμενα. Αν όχι, δεν υπάρχει συζήτηση.
Αν ναι (που είναι και η προφανής απάντηση): ποια είναι τα 4 μαθήματα;;

ΚΟΥΙΖ για κύριο Μπουγελέκα και την υπόλοιπη ομάδα ειδικών του κυρίου Κουράκη: Το παρακάτω τμήμα που θα το κατατάξει;

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΦΕΚ Ίδρυσης Τμήματος 72Α’/10.03.2000) ανήκει στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Τμήμα βρίσκεται στη Χίο και ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001. Είναι πολυτεχνικό τμήμα, οι απόφοιτοι είναι διπλωματούχοι μηχανικοί, και η διάρκεια των σπουδών είναι πενταετής.

 
Κώστας Δέδας
20 Απρ 2015 15:17

Είναι πασιφανές ότι υπάρχει μια δυσκαμψία ως προς τις σχολές που πρέπει να είναι κοινές, καθώς θεωρούμε ότι μπορεί κάποιο μάθημα συγκυριακά να έχει ευκολότερα θέματα και να αδικήσει μαθητές άλλου πεδίου.
Αν όμως η μοριοδότηση ήταν συνάρτηση του μέσου όρου βαθμολογίας Πανελλαδικά κάθε μαθήματος, τότε κάτι τέτοιο θα έλυνε το θέμα.
Για παράδειγμα, αν Πανελλαδικά ο Μ.Ο. Χημείας ήταν 15 (πιο εύκολα θέματα) και ΑΕΠΠ 14 (πιο δύσκολα), τότε να δινόταν 1 βαθμός bonus στους μαθητές που έδωσαν ΑΕΠΠ. Το αντίστοιχο και από την ανάποδη φυσικά.
Τέτοιες μη στατικές μεθόδους μοριοδότησης εφαρμόζονται και αλλού (πχ GMAT)

 
Tsiovvalas
20 Απρ 2015 20:48

Ο κ.Τσιωτάκης αφού βλέπει την κατάργηση "Τεχνολογική Ι και Τεχνολογική ΙΙ" μας προτείνει την "Θετική Ι και Θετική ΙΙ" πιστός στο δόγμα "Χημεία ή Πληροφορική".

Δεν του πέρασε και δεν θα του περάσει.

"Διαζευκτικά ή " και "κοινές σχολές" δεν πρέπει να υπάρξουν ποτέ ξανά.

 
lxart
21 Απρ 2015 08:09

@ Tsiovvalas
Κοινά ΑΤΕΙ μπορούν όμως, έτσι δεν είναι κύριε Tsiovvala;
Άλλωστε οι προοριζόμενοι για ΑΤΕΙ μαθητές δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα.

 
Παρασκευάς Πανάγου
21 Απρ 2015 09:24

Είναι προφανής η αμηχανία και η έλλειψη επιχειρημάτων στο να στηριχθεί ο διαχωρισμός των σχολών Πληροφορικής μεταξύ τους.
Έκανα μια απλά ερώτηση: Βρείτε μου μια δικαιολογία για να χωρίσετε το Χημικό Αθήνας από το Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ και μετά θα κάνω μόνος μου την μεταφορά στον διαχωρισμό Πληροφορικής Πειραιά και ΗΜΜΗΥ ΕΜΠ (ή αντίστοιχους διαχωρισμούς που σχεδιάζονται).
@Γιώργος Κρανιάς
Όταν ψάχνουμε σε μια πολυωνυμική εξίσωση τις πραγματικές ρίζες και δεν έχει καμία, δεν πεταγόμαστε να πούμε ότι βρήκαμε μιγαδικές! Αν δώσουν οι μαθητές 5,6,7 ή 10 μαθήματα το λύνει και παιδάκι το πρόβλημα.
Οι σχολές ρωτήθηκαν και απάντησαν σε ποιο μάθημα προτιμούν να εξετάζονται μεταξύ Χημείας και Πληροφορικής (εκτός από το ΕΜΠ, το Μαθηματικό Αθήνας, το Χημικών Μηχανικών Κρήτης και το Μεθοδολογίας Ιστορίας και Έρευνας που είπαν και τα δύο, μην απαντώντας ουσιαστικά στην ερώτηση).
Οπότε αγαπητέ Γιώργο, σε ρωτάω ευθέως (όπως κι ο Παναγιώτης πιο πάνω): Με δεδομένη πολιτική απόφαση να εξετάζονται σε 4 μαθήματα οι μαθητές, προτιμάς να τους "απαγορέψεις" να δηλώσουν μαζί Χημικό και Πληροφορική (ΕΜΠ, ΕΚΠΑ κλπ) ή να τους "απαγορέψεις" να δηλώσουν μαζί Πληροφορική Πειραιά και Πληροφορική Αθήνας (ΕΜΠ, ΕΚΠΑ);
Περιμένω απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση, χωρίς υπεκφυγές και μπάλες στην εξέδρα.

 
Μαθητής Β
21 Απρ 2015 10:21

Θέλω να δηλωσω πληροφορικη και μαθηματικό. Απο.ποιο πεδίο μπορώ να το κάνω;;

 
Tsiovvalas
21 Απρ 2015 11:42

@Ixart

Ειπα εγω ότι ειναι επιτρεπτο να είναι κοινες σχολές τα ΤΕΙ Πληροφορικής ?

@ Μαθητης Β
Απο την θετική αγόρι μου . Τι δεν καταλαβαίνεις

 
Πολυ Κλαψα
21 Απρ 2015 11:54

Παρασκευά Πανάγου χωρίς υπεκφυγές και μπάλες στην εξέδρα σου έχουν απαντήσει παραπάνω!

 
Κρανιάς Γιώργος
21 Απρ 2015 12:37

@ Παναγιώτης Τσιωτάκης
Εγώ ποτέ δεν είπα ότι πρέπει να εξαφανιστεί η μία μεταβλητή δηλαδή η πληροφορική από τις εξετάσεις. Έκανα όπως ίσως γνωρίζετε και συγκεκριμένη πρόταση, πριν ανακοινωθεί η απόφαση του υπουργείου, με την οποία ασφαλώς και δεν νομίζω ότι διαφωνείτε. Η πρόταση αυτή άφηνε την κάθε σχολή να καθορίσει μόνη της το προφίλ των φοιτητών καθορίζοντας η ίδια τα απαιτούμενα, χωρίς αριθμητικό περιορισμό, μαθήματα για τις πανελλαδικές. Από κει και μετά ο κάθε υποψήφιος θα αποφάσιζε επίσης μόνος του αν θα εξεταστεί πανελλαδικά σε 3 ή 4 ή και 5 μαθήματα προσανατολισμού.
Αντίθετα η επιμονή της ΠΕΚΑΠ να νεκραναστήσει την Τεχνολογική ΙΙ, θεωρώντας ασύμβατη την συνύπαρξη Χημείας και Πληροφορικής οδήγησε στην σημερινή κατάσταση. Και όπως λένε και οι συνάδελφοι Πληροφορικοί στο σχολείο μου, η ΠΕΚΑΠ κατάφερε τελικά ένα δίωρο μάθημα γενικής παιδείας να το μετατρέψει σε δίωρο μάθημα κατεύθυνσης με αποτέλεσμα να χάνονται ώρες διδασκαλίας και να περισσεύουν ακόμα περισσότεροι καθηγητές πληροφορικής. Τώρα φαίνεται καθαρά πόσο λάθος ήταν η αντιπαράθεση με το μάθημα της Χημείας. Θα μπορούσαν την πληροφορική να την διδάσκονται όλοι και να εξετάζονται πανελλαδικά σε αυτή επίσης όλοι όπως ακριβώς γίνονταν μέχρι τώρα με το ΑΟΘ.
Πάντως η πρότασή μου είναι στο τραπέζι για το οριστικό σύστημα, αλλά θα πρέπει και ο κλάδος των πληροφορικών από τη μεριά του να αποφασίσει τι τελικά θέλει. Και να πει και το ΙΕΠ τι γνώσεις θεωρεί πως πρέπει να έχει ο απόφοιτος λυκείου σε κάθε μάθημα. Αυτό είναι το κύριο . Άραγε γιατί γίνεται τόση φασαρία για τα πανελλαδικά εξεταζόμενα και κανένας δεν μιλάει για τα διδασκόμενα και ενδοσχολικά εξεταζόμενα; Ρωτάω, γιατί άραγε;

 
Μαθητης Β
21 Απρ 2015 16:58

@ Tsiovvalas

Δεν καταλαβαίνω πολλά.
Πρώτον, πως μπορώ να δηλώσω σχολές πληροφορικής και μαθηματικό από τη θετική; Αφού οι σχολές πληροφορικής θα είναι στο πεδίο οικονομικών; Άλλωστε το τρίτο πεδίο ονομάζεται πληροφορικής/ οικονομικών.Γιατί είναι στο πεδίο των οικονομικών όμως η πληροφορική και όχι στις θετικές; δεν είναι θετική επιστήμη;

Αν όμως υποθέσουμε ότι κάποιες σχόλες πληροφορικής θα δηλώνονται από τη θετική αυτό αυτό με ποια λογική γίνεται;; αφού στην Θετική δεν είναι εξεταζόμενο στη θετική η πληροφορική !

Επίσης αν κάποιες είναι στην μια κατεύθυνση και αν κάποιες στην άλλη αυτό είναι πάλι παράλογο αφου δεν μπορείς να κόβεις τις ίδιες σχολές στη μέση. Δηλαδή εγώ που μένω στην Αθήνα δεν μπορώ να δηλώσω Πληροφορική Αθηνών και Πειραιά μαζί. Αυτό δεν είναι παλαβό;

Για ποιο λόγο τα μπέρδεψαν έτσι τα πράγματα;;;

Τέλος αν για το μαθηματικό πρέπει ένα μάθημα να δίνουν οι μαθητές πλην των μαθηματικών αυτό είναι η πληροφορική. Σε όλα τα τμήματα μαθηματικών στην χώρας το ένα από τα τρία μαθήματα των κατατακτηριων εξετάσεων είναι ο προγραμματισμος.

Ελπίζω σύντομα οι αρμόδιοι να δουν αυτά τα θέματα με μεγαλύτερη υπευθυνότητα.

 
Παρασκευάς Πανάγου
21 Απρ 2015 20:11

Κύριε (;) "Πολύ κλάψα" δες την απάντηση του Γιώργου Κρανιά για να καταλάβεις πως πετάνε όμορφα την μπάλα στην εξέδρα που έγραψα πριν και δεν απαντάνε στα ερωτήματα.
Επειδή όλοι έχουμε λύσει προβλήματα με συγκεκριμένους περιορισμούς, δεν αλλάζουμε τους περιορισμούς όταν δε μας βολεύει κάτι.
Το υπουργείο αποφάσισε να κάνει ένα "μεταβατικό" σύστημα με ΤΕΣΣΕΡΑ εξεταζόμενα μαθήματα (αυτός λέγεται περιορισμός για όσους δεν είναι καθηγητές ή για όσους κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν).
Ρωτάω λοιπόν, ΜΕΧΡΙ να υλοποιηθεί το τέλειο σύστημα του Κρανιά ή του Τσιωτάκη ή του Πανάγου: Γιατί η Πληροφορική δεν είναι ένα από τα 4 εξεταζόμενα για τις σχολές που την ζήτησαν;
Γιατί η Χημεία είναι απαραίτητα εξεταζόμενη σε σχολές που δεν την έχουν ζητήσει και καταλαμβάνει χώρο στην 4άδα, διώχνοντας μάλιστα την Πληροφορική;
Δικαιολογία Νο1: Γιατί έτσι δεν μπορεί να δηλώσει κάποιος ταυτόχρονα Χημικό και ΗΜΜΗΥ.
Τώρα που δεν μπορεί να δηλώσει ταυτόχρονα όλες τις σχολές Πληροφορικής ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΟΛΗ μάλιστα, είναι καλύτερη λύση;
Δικαιολογία Νο2: Η σχολή ΗΜΜΗΥ του ΕΜΠ δήλωσε ότι θέλει και Χημεία και Πληροφορική.
Οκ. Επειδή το 16% (1/6) των τμημάτων ΗΜΜΗΥ ζήτησε και Χημεία να δεχθούμε ότι μπορούν να μπαίνουν σε αυτό και με την 4αδα Γλώσσα - Μαθ - Φυσ - Χημ, εναλλακτικά με την 4αδα Γλώσσα - Μαθ - Φυσ - Πληρ. Όποιος θέλει μπορεί να μου τεκμηριώσει μια οποιαδήποτε άλλη 4άδα που να ικανοποιεί το τμήμα. Για παράδειγμα μπορεί να βγάλει τα Μαθηματικά για να χωρέσει και Χημ και Πληρ (θα ήθελα να το δω γραμμένο με οποιαδήποτε τεκμηρίωση).
Με την ίδια λογική όμως πρέπει να μπαίνουν και στο Χημικών Μηχανικών όπου το 66% (2/3) των τμημάτων ζήτησαν και τα 2 μαθήματα.
Αν τώρα κάποιος πει ότι δεν πρέπει να έχουμε 2 ή περισσότερες 4αδες για την ίδια σχολή, έτσι ώστε να αποφύγουμε τις "πίσω πόρτες" ποια πρέπει να επιλέξουμε σε κάθε περίπτωση, αφού πρέπει να είναι μόνο μία; Δεν είναι προφανής η απάντηση όταν η συντριπτική πλειοψηφία των τμημάτων ζητάει μόνο το ένα από τα δύο μαθήματα;
Επειδή είναι της μόδας να προτείνουμε συστήματα που θα υλοποιηθούν μετά από λίγα χρόνια, θα σας γράψω και τη δική μου πρόταση (που συμβαδίζει με αυτό που γίνεται στο εξωτερικό) σε άλλο μήνυμα για να μην κουράζω.
Μέχρι τότε βρείτε βέλτιστη λύση που με 4 μαθήματα ικανοποιούνται τα αιτήματα των τμημάτων στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

 
Daskalos
22 Απρ 2015 00:45

Kύριε Τσιωτάκη,
η Τεχνολογική ΙΙ μας τελείωσε..
Η εισαγωγή στα Πολυτεχνεία θα γίνεται μόνο μέσα από την εξέταση σε απαιτητικά μαθήματα.

 
ΤαsosP
22 Απρ 2015 01:15

Πολύς λόγος αγαπητοί για το μεταβατικό σύστημα εισαγωγής.
1.Υπάρχει και σωστά κατά την άποψή μου η διάθεση να διευκολύνονται οι μαθητές στο να επιλέγουν τις σχολές που θα δηλώσουν.Γι αυτό το Πολυτεχνείο είναι σε ενιαία μορφή,γιατί κακώς ίσως , αλλά η δήλωση γίνεται. Ηλεκτρολόγοι,Μηχανολόγοι,Ναυπηγοί κλπ .Μπορεί να μην είναι το πιο σωστό αλλά φανταστείτε να τις διαχώριζαν τι μπέρδεμα για τα παιδιά.Αυτή είναι η λογική και τίποτα περισσότερο. Κάποιος θα πει ότι είναι λάθος γιατί το παιδί μπορεί να μην είναι ευχαριστημένο με την επιλογή και θα είναι δυστυχισμένο . Και έτσι να είναι αυτό δεν έχει σχέση με το εξεταζόμενο μάθημα.Γίνεται πολύς λόγος και για τους ΗΜΜΥ. Διαβάζοντας το πρόγραμμα σπουδών είναι προφανές ότι κάνουν πληροφορική και άλλα μαθήματα που σχετίζονται με τους υπολογιστές αλλά το πεδίο είναι πολύ ευρύτερο.Μηχανικοί γίνονται οι άνθρωποι.Χώρια που ,πιστέψτε με ,υπάρχουν παιδιά που θα ήθελαν να ασχοληθούν με κάτι άλλο αλλά λόγω πολλών μονάδων που συγκέντρωσαν πάνε στη σχολή με τα περισσότερα μόρια.
2. Το σύστημα είναι ένας τρόπος επιλογής των καλύτερων .Άρα θα πρέπει να εξετάζονται σε κάποια μαθήματα.ΔΕΝ είναι τίποτα περισσότερο.Το βασικό είναι ο αριθμός μαθημάτων και η εξεταστέα ύλη (κάτι που δεν είμαι σίγουρος αν είναι γνωστό).
3.Θυμάστε εσείς ποτέ τα τμήματα να καθόριζαν τα μαθήματα των εισαγωγικών? Εγώ είμαι στα 51 και ποτέ έως τώρα δε γινόταν.Το ερώτημα στην ΑΔΙΠ κατά την άποψή μου έγινε για να πετάξει το μπαλάκι ο υπουργός χωρίς όμως κανείς να έχει σκεφτεί την εφαρμογή της απάντησης και ειδικά αυτήν του ΕΜΠ, τα θέλω και τα 2...

 
Παρασκευάς Πανάγου
22 Απρ 2015 09:44

@TasosP
Για να γίνεται τόσος λόγος για το "μεταβατικό" σύστημα, κάτι δεν πάει καθόλου καλά.
Θα απαντήσω ευθέως και καθαρά σε ένα ένα από αυτά που γράφεις
1. Πως ακριβώς διευκολύνονται οι μαθητές που θέλουν να σπουδάσουν Πληροφορική όταν τους σπας τα ίδια τα τμήματά τους σε 2 ξεχωριστά πεδία; Ποιο ζευγάρι είναι πιο συναφές, το Χημ. Μηχανικών ΕΜΠ - ΗΜΜΗΥ ΕΜΠ ή το ΗΜΜΗΥ ΕΜΠ - Πληροφορικής ΕΚΠΑ; Δεν κοιτάμε μόνο πόσο κοντά στεγάζονται τα τμήματα αλλά το περιεχόμενο σπουδών τους.
2. Ωραία. Θα βάλουμε τους καλύτερους στο Χημικών Μηχανικών που ρίχνουν πιο μακριά σφαίρα ή ξέρουν τα άπαντα του Θουκυδίδη. Για ποιον δεν είναι προφανές ότι διαλέγουμε τους καλύτερους σε ΣΥΝΑΦΕΣ μάθημα (μαθήματα) με το περιεχόμενο σπουδών του κάθε τμήματος;
3. Ποτέ δε ρωτούσαμε τα τμήματα. Άρα; Παλιά είχαμε βασιλιά, να μη φύγει ποτέ; Κοιτάξτε τι συμβαίνει στις προηγμένες χώρες που τα ίδια τα τμήματα καθορίζουν τα κριτήρια εισαγωγής.
Ο υπουργός πέταξε το μπαλάκι στην ΑΔΙΠ γιατί έτσι έπρεπε, τι είναι ο υπουργός για να καθορίζει ποιος θα μπαίνει που;
Το ότι το ΕΜΠ και 3 άλλα τμήματα διάλεξαν και τα δύο μαθήματα σημαίνει ότι δεν ήθελαν να συμβιβαστούν με τον περιορισμό των 4 μαθημάτων που είχε θέσει το υπουργείο.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ