Placeholder

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015 -2016

Ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Παιδείας
Δημοσίευση: 06/04/2015
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το ΥΠΟΠΑΙΘ, ανακοίνωσε σήμερα ότι  θα προβεί σε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις όσον αφορά το εξεταστικό σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ το σχ. έτος 2015-16 για τους παρακάτω λόγους:

1) Με το σύστημα του Νέου Λυκείου, οι μαθητές της Γ΄ Τάξης είχαν δυνατότητα πρόσβασης σε πολύ περιορισμένο αριθμό τμημάτων, αφού οι επιλογές τους περιορίζονταν μόνο σε ένα επιστημονικό πεδίο. Εξαιτίας αυτού του εγκλωβισμού των υποψηφίων σε πολύ μικρό αριθμό τμημάτων, θα αποκλείονταν χιλιάδες νέοι και νέες από την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρότι μπορεί να είχαν επιτύχει υψηλή βαθμολογία στις εξετάσεις. Παράλληλα, αυτή η ρύθμιση θα έπληττε εκτός από τους μαθητές/τριες και τα ίδια τα Πανεπιστήμια, καθώς ήταν εξαιρετικά πιθανό να στερούνταν φοιτητές/τριες με πολύ υψηλές επιδόσεις, οι οποίοι δεν θα κατάφερναν να εισαχθούν στο ένα και μοναδικό επιστημονικό πεδίο στο οποίο μπορούσαν να είναι υποψήφιοι.

2) Υπήρχαν όμως και σοβαροί τεχνικοί λόγοι που επέβαλαν τις νέες ρυθμίσεις. Λόγω καθυστέρησης του έργου των επιστημονικών επιτροπών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής που είχε σημειωθεί ήδη πριν από την αλλαγή της ηγεσίας του ΥΠΟΠΑΙΘ, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η σύνταξη των  προγραμμάτων σπουδών όλων των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Νέου Λυκείου και δεν έχουν καν ξεκινήσει οι διαδικασίες συγγραφής και κρίσης των αντίστοιχων σχολικών εγχειριδίων. Συνεπώς, δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της νομοθεσίας του Νέου Λυκείου για τη Γ΄ Λυκείου. Να σημειωθεί ότι σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και ακόμα περισσότερο σε αυτήν την τάξη απαιτείται έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία των μαθητών/τριών καθώς και  έγκαιρη και επαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν τη διδασκαλία νέων προγραμμάτων σπουδών και σχολικών εγχειριδίων.

3) Επίσης δεν ήταν δυνατόν να διατηρηθεί ανέπαφο το σύστημα εισαγωγής της φετινής Γ΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Δ΄ Εσπερινού ΓΕΛ -για τις οποίες υπάρχουν βέβαια εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σχολικά εγχειρίδια- επειδή θα αιφνιδιάζονταν οι υποψήφιοι του σχ. έτους 2015-16 για τους εξής λόγους:  ενώ γνώριζαν ότι θα έδιναν Πανελλαδικές εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα, θα έπρεπε να προετοιμαστούν για έξι (6) ή επτά (7) και βέβαια οι υπάρχουσες Κατευθύνσεις (Θεωρητική, Θετική και Τεχνολογική) απαιτούσαν διαφορετικό συνδυασμό πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για τα επιστημονικά πεδία από εκείνον που τους είχε ήδη ανακοινωθεί. Για παράδειγμα, οι υποψήφιοι των Ιατρικών σχολών σύμφωνα με το σημερινό σύστημα θα έπρεπε να εξετασθούν υποχρεωτικά και στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης, ενώ αυτό το μάθημα δεν περιλαμβανόταν στα τέσσερα μαθήματα που τους είχαν γίνει ήδη γνωστά ως πανελλαδικώς εξεταζόμενα για αυτές τις σχολές. Με τις νέες ρυθμίσεις είναι στη δική τους επιλογή αν θα εξετασθούν και στα Μαθηματικά, για να αυξήσουν τα επιστημονικά πεδία πρόσβασης.

4) Επιπλέον, στο ισχύον μέχρι φέτος σύστημα εισαγωγής έχουν παρατηρηθεί στρεβλώσεις που θεωρήθηκε αναγκαίο να αντιμετωπισθούν, όπως για παράδειγμα, η δυνατότητα να εισαχθεί κάποιος σε Χημικό τμήμα, χωρίς να έχει διδαχθεί και εξετασθεί στο μάθημα της Χημείας Κατεύθυνσης.  

Ο στόχος της νέας νομοθετικής ρύθμισης είναι να θεραπευτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κενά και οι δυσλειτουργίες του πρόσφατα νομοθετημένου συστήματος εισαγωγής, καθώς και του ισχύοντος μέχρι σήμερα. Διευκρινίζεται ότι οι ρυθμίσεις για τα ΕΠΑΛ δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, επειδή αναμένεται η σχετική πρόταση του ΙΕΠ, όπως προβλέπει ο νόμος.   

Πιο συγκεκριμένα:

1)    Όσον αφορά στη δομή του ωρολογίου προγράμματος διαμορφώνονται τρεις ομάδες προσανατολισμού: Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. Συνολικά οι μαθητές/τριες θα παρακολουθούν 32 διδακτικές ώρες την εβδομάδα στη Γ τάξη του Ημερήσιου ΓΕΛ και 25 ώρες στη Δ΄ τάξη του Εσπερινού ΓΕΛ.

2)    Για όλα τα γνωστικά αντικείμενα (Μαθήματα Γενικής Παιδείας, Μαθήματα Προσανατολισμού και Μαθήματα Επιλογής) θα ακολουθηθούν προγράμματα σπουδών ήδη εγκεκριμένα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που αντιστοιχούν σε επίσης ήδη εγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια. Ειδικά για τα Λατινικά Θεωρητικού προσανατολισμού και τη Χημεία Θετικού προσανατολισμού επιστημονικές ομάδες που έχουν συγκροτηθεί εργάζονται για την προσαρμογή της διδακτέας ύλης, καθώς η διδασκαλία τους δεν προβλεπόταν στο πρόγραμμα του Νέου Λυκείου για τη φετινή Β΄ Τάξη.

3)     Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μαθημάτων Προσανατολισμού της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου συνολικά περιλαμβάνει 15 ώρες. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι πέντε (5) αλλά δεν είναι και τα πέντε πανελλαδικώς εξεταζόμενα. Ανά ομάδα προσανατολισμού το πρόγραμμα είναι το εξής:

Διδασκόμενα Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΡΧΑΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Διδασκόμενα Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)
ΣΥΝΟΛΟ

Διδασκόμενα Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

4)    Τα Επιστημονικά πεδία ορίζονται ως εξής:
1ο Επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές  Σπουδές)
2ο  Επιστημονικό πεδίο (Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές)
3ο  Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής)
4ο  Επιστημονικό πεδίο (Παιδαγωγικές Σπουδές)
5ο  Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής)
Με υπουργική απόφαση θα καταταχθούν τα Τμήματα  ΑΕΙ και ΑΤΕΙ στα παραπάνω Επιστημονικά Πεδία.  

5)    Στις Εξετάσεις Εισαγωγής του σχολικού έτους 2015-16  δίνονται στους μαθητές και στις μαθήτριες οι εξής δυνατότητες:
Α) Να δώσουν εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα και να είναι υποψήφιοι/ες σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο, όπως προβλεπόταν από το πρόσφατα νομοθετημένο σύστημα εισαγωγής (Ν.4186/2013).
Β) Αν οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα δεύτερο  Επιστημονικό Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν και ένα 5ο μάθημα (Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού), όπως αυτά περιγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν.

6)    Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τρία επιστημονικά πεδία το ένα ή τα δύο επιστημονικά πεδία στα οποία θα έχουν πρόσβαση.

7)    Στον υπολογισμό των μορίων, δύο από τα τέσσερα μαθήματα που θα αντιστοιχούν σε ένα Επιστημονικό Πεδίο θα έχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας, που θα ορισθεί με υπουργική απόφαση.

8)    Στο 4ο επιστημονικό πεδίο η πρόσβαση είναι εφικτή από όλες τις ομάδες προσανατολισμού.

Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα
Κάθε ομάδα Προσανατολισμού έχει τρία κοινά μαθήματα που απαιτούνται σε όλα τα επιστημονικά πεδία όπου έχει πρόσβαση η Ομάδα Προσανατολισμού. Το τέταρτο μάθημα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Με ένα διαφορετικό τέταρτο μάθημα ανοίγεται η δυνατότητα πρόσβασης σε δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού παρέχει τρεις επιλογές από τις οποίες κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μία ή δύο.

Τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά ομάδα προσανατολισμού και ανά επιστημονικό πεδίο περιγράφονται αναλυτικά στους  πίνακες που ακολουθούν:

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:
Α) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στα Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστημονικό  Πεδίο.
Β)  Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστημονικό  Πεδίο.
Γ) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο  4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:
Α) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στα Τμήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου.
Β) Αν οι υποψήφιοι εκτός από  τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο  3ο Επιστημονικό Πεδίο.  
Γ) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν και στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο                        4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:
Α)
Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστημονικό  Πεδίο.
Β) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στην Ιστορία Κατεύθυνσης, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό  Πεδίο.
Γ) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), τότε έχουν πρόσβαση στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο.

Το σύστημα Εξετάσεων Εισαγωγής που περιγράφηκε στις παραπάνω παραγράφους σχεδιάστηκε ως μεταβατικό σύστημα, για να αντιμετωπίσει ελλείψεις, κενά και στρεβλώσεις τόσο του συστήματος του Νέου Λυκείου όσο και του ισχύοντος σήμερα εξεταστικού συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Υπήρχαν πάρα πολλοί αντικειμενικοί περιορισμοί, που δεν επέτρεπαν την επιδίωξη ενός σχεδιασμού εκ του μηδενός. Όμως δίνει σαφώς περισσότερες ευκαιρίες στους υποψήφιους της επόμενης σχολικής χρονιάς από εκείνες που έδινε το σύστημα του Νέου Λυκείου, χωρίς να αιφνιδιάζει τους μαθητές και τις μαθήτριες και να ανατρέπει τον προγραμματισμό τους.
 

 

Σχόλια (233)

 
Tasosp
22 Απρ 2015 11:49

Μου αρέσει αυτή η συζήτηση.
Εγώ ξεκινώ από το ότι είμαι λάτρης της Χημείας και πατέρας μαθητή Β Λυκείου κι εσείς από τη θέση του καθηγητή ΑΕΕΠ,υποθέτω.
Στο θέμα των δηλώσεων των παιδιών σε κάθε περίπτωση έχω δίκιο.
Πως γίνεται 2 όπως λέτε συναφείς σχολές όπως ΗΜΜΥ και Πληροφορικής ΕΚΠΑ να έχουν 1800 μόρια διαφορά ενώ ούτε 100 με τους Μηχανολόγους ? Προφανώς στα παιδιά αυτά η λογική του μηχανικού ή των περισσότεων επιλογών που έχει το ΗΜΜΥ από την σχολή Πληροφορικής να παίζει σημαντικό ρόλο.(εχω σε κάθε περίπτωση την εντύπωση ότι όποιος θα ήθελε να σπουδάσει καθαρά πληροφορική θα έπρεπε να πάει στη σχολή Πληροφορικής του ΕΚΠΑ και όχι στους ΗΜΜΥ ).
Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι το ιδεώδες είναι αυτό που λέτε αλλά το ρεαλιστικό είναι αυτό που συμβαίνει.Ας περιμένουμε να δούμε και τον κατάλογο των σχολών σε κάθε πεδίο...

 
Παρασκευάς Πανάγου
22 Απρ 2015 13:38

Μου αρέσουν κι εμένα τέτοιες συζητήσεις, ειδικά όταν μιλάω με ανθρώπους που δεν έχουν συντεχνιακές παρωπίδες.
Έχω χρέος να σας ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα, τα οποία μπορεί όποιος συνάδελφος θέλει να τα διαψεύσει.
Πρώτον, η συνάφεια των σχολών δεν έχει να κάνει καθόλου με τα μόρια της κάθε μιας, αλλιώς το τμήμα ΗΜΜΗΥ θα ήταν συναφές με αυτό της Ιατρικής μιας και διαφέρουν 150 μόρια. Επίσης, το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών με το τμήμα ΑΤΕΙ Μηχανικών Η/Υ Συστημάτων Πειραιά έχουν 4000 μόρια διαφορά, αλλά το πρόγραμμα σπουδών τους είναι σχεδόν το ίδιο (τηρουμένων των αναλογιών).
Ξέρουμε ότι αρκετοί μαθητές, έχοντας άγνοια για τα τριτοβάθμια ιδρύματα, πολλές φορές δηλώνουν στο μηχανογραφικό τους τις σχολές με βάση τα μόρια που έχουν. Σε αυτό το λάθος έχουν πέσει και αρκετοί γονείς, με αποτέλεσμα να περνούν μαθητές σε ιδρύματα άσχετα με τα ενδιαφέροντά τους. Βέβαια μέσω της υποβάθμισης του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, τα προβλήματα αυτά θα διαιωνίζονται.
Πέστε μου λοιπόν, ένας μαθητής θέλει να γίνει καθηγητής Πληροφορικής, είναι πολύ συνειδητοποιημένος από νωρίς και δε θέλει να γίνει ή Γιατρός, ή Μηχανολόγος, ή Χημικός Μηχανικός, ή Πληροφορικός ή όπου κάτσει η μπάλα γύρω γύρω στα μόρια που έπιασε. Σε ποια κατεύθυνση πρέπει να πάει αφού οι σχολές που οδηγούν στο επάγγελμα αυτό είναι χωρισμένες σε 2 πεδία χωρίς πρόσβαση η μια στην άλλη;
Μιας και σας αρέσει η Χημεία και έχετε φαντάζομαι κάποια σχέση με αυτή, πώς θα σας φαινόταν αν κάποιος σας έλεγε ότι το τμήμα Χημείας δε μπορεί να είναι στο ίδιο πεδίο με το Χημικών Μηχανικών;
Επειδή κάποια επαγγέλματα έχουν τη λέξη "Μηχανικός" δε σημαίνει ότι έχουν περισσότερη συνάφεια με άλλα που δεν την έχουν. Εγώ για παράδειγμα που είμαι Μηχανικός Η/Υ είμαι πολύ πιο κοντά στον απόφοιτο Πληροφορικής (της "καθαρής" όπως λέτε) παρά στον Χημικό Μηχανικό, ή τον Πολιτικό Μηχανικό ή τον Μηχανικό Περιβάλλοντος.
Τελειώνοντας, αυτό που συμβαίνει το καθορίζουμε εμείς και δεν είναι θεόσταλτο, κατευθυνόμενοι προς το ιδεώδες κι ας μην το πιάσουμε ποτέ, όχι πηγαίνοντας ανάποδα.

 
Παύλος Κάρα
23 Απρ 2015 01:02

Λοιπόν αυτο το σύστημα είναι πιο παράλογο και από το προηγούμενο. Με αυτό Δηλαδη διδασκεσαι Πληροφορική (ΑΕΠΠ ) αλλά Ούτε την εξεταζεσαι Ούτε μπορείς να περασεις πληροφορικη από την Θετικη Κατεύθυνση.
Έπειτα από την Κατεύθυνση της Οικονομίας και Πληροφορικής βρίσκω κουφο να διδασκεσαι Ιστορία Κατεύθυνσης. Είναι άδικο για τα Παιδιά που προσπαθούν να ξεφύγουν από τα φιλολογικά. Επίσης βρίσκω Παιδιά που πάνε Πληροφορική από την 3η κατεύθυνση να μην κάνουν και να μην εξεταστούν Φυσική. Πως να το κάνουμε Δηλαδή. ; Πληροφορική χωρίς Φυσική δεν γίνεται. Θέλει πολύ δουλειά και είναι πολύ μακριά από το τέλειο. Ας το άφηναν έτσι το σύστημα.

 
μαθητής β λυκειου
24 Απρ 2015 10:03

Το πιο άδικο σύστημα .Οι μαθητές για την ιατρική θα εξετάζονται σε 4 μαθήματα και ο δάσκαλος σε 5 .Όλοι οι μαθητές να εξέταζονται σε ίσο αριθμό μαθημάτων και να βγαίνει ο μέσος όρος. Είναι μεγάλο το ρίσκο των 4 μαθημάτων. Αν δεν διορθωθεί άμεσας οι μαθητές θα το βρουν πολύ γρήγορα μπροστά τους.

 
Κρανιάς Γιώργος
24 Απρ 2015 13:52

@μαθητής β λυκειου
Και για δάσκαλος σε 4 εξετάζεσαι.
Αν θες δάσκαλος ή γιατρός τότε εξετάζεσαι σε 5!!!
@Παύλος Κάρα
Οι σχολές πληροφορικής μπορούν να ζητήσουν να μπουν όλες και στη θετική. Σίγουρα από κει θα αντλήσουν καλύτερο επίπεδο φοιτητών.

 
ποιο νεο συστημα
19 Μάιος 2015 09:51

Ο συριζα ειπε οτι θα καταργηθουν οι πανελλαδικες και η προσβαση στα ΑΕΙ θα ειναι ελευθερη..οπως ΙΤΑΛΙΑ .
Υπομονη κυριοι οι πανελλαδικες εχουν καταργηθει οπως και το μνημονιο

 
Λίτσα
27 Μάιος 2015 16:27

Είναι δυνατον να περνάει κάποιος στις σχολές μηχανολόγων Η/Υ χωρίς να εξετάζετε στον προγραματισμό;;

 
Μάριος
09 Ιουν 2015 01:11

@Γιωργος Κρανιας

Μα στη θετική δεν εξετάζεται ο προγραμματισμός που ειναι βασικό μαθημα των σχολών πληροφορικης. Θα σας άρεσε εσάς οι μαθητές που ενδιαφέρονται για Χημικό ή το Χημικών Μηχανικών να απαγορευται να εξετάζονται στη Χημεία και να εξετάζονται με το ζόρι στην Πληροφορικη;;!!!!

 
Μαθητης
02 Ιουλ 2015 11:36

Θελω να παω προγραμματισμο, να γινω προγραμματιστης αλλα δεν ξερω ποιο πεδιο να διαλεξω, βοηθήστε με.

 
ΚΕΣΥΠ
02 Ιουλ 2015 16:44

@ Μαθητής: Να επισκεφτείς το ΚΕΣΥΠ της περιοχής σου και να το συζητήσεις διεξοδικά με τον υπεύθυνο Σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, δωρεάν και υπεύθυνα!

 
Φοιτητής
15 Ιουλ 2015 17:08

Καλησπέρα . Τι αλλαγές θα γίνουν στο τωρινό σύστημα για κάποιον που θέλει να δώσει με αυτό δεύτερη φορά το 2016 ?

 
Μιχαλης
15 Αυγ 2015 07:26

Μπορει καποιος να προσεγγισει,τα ΤΕΦΑΑ απο το 5ο πεδιο(Μαθ.ΑΟΘ.ΑΕΠΠ.ΕΚΘΕΣΗ)?!Ειναι δυνατον δηλαδη,η θα χρειαστει να "δωσει" και Ιστορια.Γεν.???????

 
Carra
15 Σεπ 2015 13:22

Το σύστημα είναι απαράδεκτο! Πλεον δεν πορεί κάποιος που ανοίκει στην κατεύθηνση Ανθρωπιστικών σπουδών ( παλια θερωριτική) να μπει σε στρατιωτηκές σχολές! Δεν υπάρχει πεδίο.

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16 Σεπ 2015 00:19

Καλησπερα σας ηθελα να ρωτησω για να μπω ΤΕΦΦΑ απο ανθρωπιστικων σπουδων τι πρεπει να δωσω?μπορω να αποφυγω λατινικα και αν ναι αυτο σημαινει πως δεν θα μπορω να δηλωσω μαθηματα του πρωτου πεδιου.Αρα εγω που θελω και ανρωπιστικες σπουδες και ΤΕφφα τι θα κανω?

 
Δωρα
13 Οκτ 2015 20:52

ενας μαθητης που δεν επιθυμει να εισαχθει σε καποια σχολη ειναι υποχρεωτικο να δωσει πανελληνιες για να παρει απολυτηριο???? Ξερει κανεις???

 
DIM
21 Νοε 2015 14:39

ΕΥΤΥΧΩΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΑΠΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΘΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.ΑΡΑ ΘΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΟΣΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ ΕΤΥΧΕ.ΘΥΜΑΜΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΧΡΟΝΙΑ 1998 1999 ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 3η ΔΕΣΜΗ(ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ- ΔΕΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ) ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΙ ΠΟΥ ΗΘΕΛΑΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ Ή ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΕΒΛΕΠΑΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ά ΕΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓ. ΠΑΘΑΙΝΑΝ ΣΟΚ! ΔΕΝ ΗΞΕΡΑΝ ΟΥΤΕ ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ Ή ΚΛΑΣΜΑΤΑ- ΟΧΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΝΑΜΕ!ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΟΣΟΥΣ ΗΜΑΣΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 4η ΔΕΣΜΗ ΠΟΥ ΞΕΡΑΜΕ(ΕΚΘΕΣΗ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ,ΙΣΤΟΡΙΑ,ΠΟΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ).ΠΟΛΛΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΣΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΙ 6ο ΕΤΟΣ.ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΙ ΞΑΝΑΕΔΩΣΑΝ ΠΑΝΕΛΛ.ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ! ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΤΕΛΙΚΑ ΜΠΗΚΑΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ.

 
GIORGOS 123
25 Νοε 2015 20:28

PAIDIA PERNAS POLITEXNIO APO IKONOMIAS KAI PLIROFORIKIS ?

 
Κάτια Μαυροκεφάλου
10 Δεκ 2015 22:17

Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα μάθημα επιλογής με το οποίο οι μαθητές των Ανθρωπιστικών να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο;

 
μαθηματικος
13 Φεβ 2016 01:59

απο θεωρητικη κατευθυνηση,μπορω να περασω τουριστικα η διοικηση επιχειρησεων?

 
Γιαννης
06 Μαρ 2016 10:56

Εσεις εκει στο υπουργειο κανονιστε ...αυτη ηταν η τριτη αλλαγη στο συστημα που ακολουθησε η γεννια του 98' ..( 1) τραπεζα θεμματων, 2) συστημα 99', 3) νεο λυκειο) ασ ελπισουμε πως δεν θα μας βυθισετε ακομα πιο κατω με τα θεμματα των πανελληνιων οπως καθε χρονο κανετε

 
Στρατος Ευαγγελου
24 Μαρ 2016 13:25

ενας μαθητης εαν θελει πολυτεχνια και τεφφα ποια μαθηματα θα δωσει?
ποια ειναι επιλογης και ποια αναγκαστικα? το ρωταω διοτι δεν εχω ξεκαθαρισει στο μυαλο μου εαν χρειαζομαι φυσικη η οχι .....

 
Μαριάνθη
25 Μαρ 2016 15:18

@Στράτος Ευαγγέλου
Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Γλώσσα. Κατεύθυνσης όλα (πλην της Γλώσσας)
Να απευθυνθείς στο ΚΕΣΥΠ της περιοχής σου!

 
Ειρηνη
27 Οκτ 2016 11:15

Μια απορία....Γίνεται από θετική κατεύθυνση να πάω ψυχολογία ?

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ