Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Αποχαιρετιστήρια επιστολή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Α.Μ.Θ. Σάββα Μελισσόπουλου

Δημοσίευση: 14/04/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με τη λήξη της θητείας μου ως Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, αισθάνομαι την ανάγκη, αποχαιρετώντας σας, να επικοινωνήσω με όλους και να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τη συνεργασία που είχαμε. Ανέλαβα την ευθύνη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης τον Ιανουάριο του 2013 στη δυσκολότερη ίσως περίοδο των τελευταίων δεκαετιών για τη χώρα μας.

Εργάσθηκα, κατά συνέπεια, σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον και παρά τις δυσμενείς οικονομικές και όχι μόνο συνθήκες, προσπάθησα να ανταποκριθώ στο έργο μου όσο μπορούσα αποδοτικότερα, συνδυάζοντας την καθημερινή διοικητική πρακτική με τις απαραίτητες επιστημονικές και παιδαγωγικές δράσεις.

Συναισθανόμενος την κρισιμότητα των καιρών και τη βαρύτητα των ευθυνών μου, οργάνωσα, συντόνισα και αξιοποίησα όλους τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή κατάσταση σε κάθε σχολική μονάδα της Περιφέρειάς μας, έχοντας ως βασικές και αδιαπραγμάτευτες αρχές τη διαφάνεια, την ισότητα, τη δικαιοκρισία, την ισονομία και την πολυφωνία.

Προσπαθώντας να λειτουργήσω πάντα με γνώμονα το αίσθημα δικαίου κατέβαλλα προσπάθειες για την καθιέρωση αντικειμενικών διαδικασιών σε όλες τις παραμέτρους του εκπαιδευτικού μας συστήματος, διότι έτσι πίστευα ότι εξυπηρετούνταν τόσο η αναβάθμισή του, όσο και η δημόσια εικόνα και λειτουργία του.

Στην κορυφή των προτεραιοτήτων μου μεταξύ άλλων, έθεσα την ενιαία αντίληψη της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να μη βαδίζουν σε παράλληλους δρόμους και να διασφαλίζεται η κινητικότητα και η συνέχεια ανάμεσα στις δύο βαθμίδες.

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκαν ενιαίες συνεργασίες και κοινές συσκέψεις με τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΜ-Θ, κοινές συσκέψεις με τους Σχολικούς Συμβούλους και σεμινάρια διασύνδεσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ένα μεγάλο κομμάτι των δράσεων στην Περιφέρειά μας, αφορούσε τη μειονοτική εκπαίδευση. Κατά τη διετία 2013-15, ως Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης συμμετείχα σε πλήθος συσκέψεων και συναντήσεων με υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων, καταθέτοντας πολλούς προβληματισμούς, σκέψεις και καινοτόμες ιδέες με σκοπό να συμβάλλουν στην επίλυση χρόνιων προβλημάτων της μειονοτικής εκπαίδευσης.

Με ουσιαστική συμβολή σε όλα τα στάδια οργάνωσης, συγγραφής και υλοποίησης, εκδόθηκε η αριθμ. 3418Σ/178513/Ζ1/22-11-2013 Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΙΘ, η οποία ουσιαστικά ενέταξε τα μειονοτικά Σχολεία τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και τα Ιεροσπουδαστήρια στις αντίστοιχες δομές των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Η απόφαση αυτή έλυσε, κατά την άποψή μου, χρονίζοντα διοικητικά και όχι μόνο προβλήματα και δυσλειτουργίες, ενώ συνέβαλε ουσιαστικά και στην κανονικοποίηση των διοικητικών δομών της μειονοτικής εκπαίδευσης, αφού με την ίδια απόφαση το τότε Συντονιστικό Γραφείο εντάχτηκε στην αρμοδιότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

Η σύνταξη και διαμόρφωση του Νόμου 4310 (ΦΕΚ 258/τ. Α’/8-12-2014) που αφορά εκπαιδευτικά θέματα της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, η ίδρυση γραφείου μειονοτικής εκπαίδευσης και ο ορισμός προϊσταμένου στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Α.Μ.Θ, αναβάθμισαν τη λειτουργία της μειονοτικής εκπαίδευσης συνολικά και άνοιξαν νέους δρόμους για την ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της.

Η πιλοτική εισαγωγή στα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του μαθήματος των θρησκευτικών για τους μουσουλμάνους μαθητές που φοιτούν σε αυτά, αποτέλεσε θετική εξέλιξη στα ζητήματα ισονομίας και ισοπολιτείας, με σεβασμό πάντα στα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, καθοριστική υπήρξε η πρωτοβουλία που λάβαμε για την ενιαία αντιμετώπιση διαδικασιών επιλογής Διευθυντών και Υποδιευθυντών Μειονοτικών και Δημόσιων Σχολείων, αφού για πρώτη φορά οι συνάδελφοι που υπηρετούν σε μειονοτικά σχολεία, επιλέχθηκαν σε διοικητικές θέσεις στα σχολεία αυτά με μετρήσιμα και αντικειμενικά κριτήρια.

Σεβόμενος το ισχύον θεσμικό και νομικό πλαίσιο, δεν περιορίστηκα μόνο στο διοικητικό ρόλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, αλλά επιδίωξα, παράλληλα, με την πολύτιμη βοήθεια των μάχιμων εκπαιδευτικών αλλά και των συνεργατών μου, να αξιοποιήσω όλες τις επιτελικές αρμοδιότητες που απορρέουν από το θεσμικό μου ρόλο, ώστε να καταστήσω την εκπαιδευτική μας Περιφέρεια ενεργό επιστημονικό κύτταρο, προωθώντας παράλληλα και το άνοιγμα της εκπαίδευσης στην κοινωνία επιβραβεύοντας και συνδιοργανώνοντας δράσεις τέχνης και πολιτισμού όπως η διοργάνωση του «Χατζιδάκειου Φεστιβάλ - Ξάνθη: «Πόλις Ονείρων Μουσικών Σχολείων», στο οποίο συμμετείχαν Μουσικά Σχολεία από όλη την Ελλάδα.

Διοργανώθηκαν παράλληλα δράσεις που συνέτειναν στην καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού και την αντιμετώπιση του φαινομένου της ενδοσχολικής βίας, μέσω του συντονισμού, της καθοδήγησης, της τεχνικής υποστήριξης και του ελέγχου των εργασιών του Παρατηρητήριου για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Σχολικού Εκφοβισμού και σε συνεργασία με τοπικές δομές, όπως τα κέντρα πρόληψης εξαρτήσεων και τα γραφεία διασύνδεσης ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε επίσης σε θέματα Ειδικής Αγωγής, προσπαθώντας να αξιοποιηθούν όλοι οι θεσμοί αντισταθμιστικής αγωγής στελεχώνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τάξεις υποδοχής, τμήματα ένταξης, παράλληλη διδασκαλία και κατ’ οίκον διδασκαλία.

Προσπάθησα να δημιουργήσω ένα ανοιχτό περιβάλλον διαλόγου και συνεργασίας με τους συναδέλφους, τους γονείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς και τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο βαθμός επίτευξης των στόχων και ο τρόπος λειτουργίας της Περιφερειακής μας Διεύθυνσης, δεν υπήρξαν προσωπική κατάκτηση, αλλά αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας των συνεργατών μου και σήμερα τη στιγμή του απολογισμού τίθενται ούτως ή άλλως στην κρίση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας.

Θα ήθελα λοιπόν με την ευκαιρία αυτή, να ευχαριστήσω τους εξαιρετικούς συνεργάτες μου που με βοήθησαν και με υποστήριξαν από την ανάληψη των καθηκόντων μου μέχρι και σήμερα. ‘

Ολους αυτούς που είχα την τιμή να δουλέψουμε και να πορευτούμε μαζί τα δύο αυτά χρόνια.

Για μένα αποτέλεσαν το μεγαλύτερο κεφάλαιο γνώσης και πείρας, αυτό που τελικά θα κρατήσω στη μνήμη μου αναλλοίωτο.

Επίσης, εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλες τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου μας που σε όλα τα διαστήματα της συνεργασίας μας, όπως διαφάνηκε, με περιέβαλαν με εκτίμηση και εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ θερμά τους Προϊσταμένους Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Καθοδήγησης, τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, τους Σχολικούς Συμβούλους, τους Διευθυντές Σχολείων, τα μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, τους προϊσταμένους/υπευθύνους όλων των υπηρεσιών και των υποστηρικτικών φορέων της Εκπαίδευσης, όλους τους εκπαιδευτικούς, τους συναδέλφους που εργάζονται στη διοίκηση της εκπαίδευσης, τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους συναδέλφους συνδικαλιστές από όλες τις παρατάξεις

. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους κ.κ. Μητροπολίτες των Μητροπόλεων της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης καθώς και τους κ.κ. Μουφτήδες της Θράκης, όπως επίσης όλους τους δημόσιους λειτουργούς των κρατικών υπηρεσιών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέλη συλλόγων και ιδιαίτερα τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας για την άψογη συνεργασία και την κατανόηση στην επίλυση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν.

Εκφράζω την ικανοποίησή μου για αυτήν τη συνεργασία επισημαίνοντας παράλληλα ότι, κατά την άποψή μου, στην κοινωνική ζωή οι διαφορετικές προσεγγίσεις των πραγμάτων είναι αναπόφευκτες, αλλά και πολύ δημιουργικές.

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και στα Μ.Μ.Ε. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για την πολύ καλή συνεργασία μας, τα οποία συνέβαλλαν σε μεγάλο βαθμό στην επικοινωνία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με την ευρύτερη κοινωνία.

Αφήνω τη θεσμική μου θέση με καθαρή συνείδηση, ικανοποιημένος για το γεγονός ότι παραδίδω μία υπηρεσία ακμαία και ισχυρή, με εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό, έτοιμο να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις. Εύχομαι στη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μας και στο νέο Περιφερειακό Διευθυντή κ. Κεραμάρη Παναγιώτη καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που ανέλαβαν.

Εννοείται ότι όλοι εμείς που υπηρετήσαμε την εκπαίδευση από οποιαδήποτε θέση, όποτε μας ζητηθεί, θα προσφέρουμε τις γνώσεις μας και τη συνδρομή μας στην κοινή προσπάθεια για την αναβάθμιση της παιδείας του τόπου μας.

Συνάδελφοι, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή το γεγονός ότι συνεργάστηκα με όλους εσάς.

Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

Σχόλια (1)

 
STAVROS
16 Απρ 2015 00:26

Γεια σου βρε ΣΥΡΙΖΑ, με τις αριστερές σου αλλαγές!!!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.