Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Τι περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας και για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης

Δείτε ολόκληρο το νομοσχέδιο
Δημοσίευση: 16/04/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δόθηκε σήμερα στους εκπαιδευτικούς συντάκτες , από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, το πολυνομοσχέδιο σε περίληψη, που αφορά διατάξεις και των τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης (ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ)

 Το πολυνομοσχέδιο θα συζητηθεί τις επόμενες δύο ημέρες στις κοινοβουλευτικές ομάδες των κυβερνώντων κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ και στην συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία κατάθεσης του, προς ψήφιση, στη Βουλήξ, όπως είπε στους εκπαιδευτικούς συντάκτες ο υπουργός Παιδείας Αριστείδης Μπαλτάς.

Ειδικότερα το πολυνομοσχέδιο ορίζει τα ακόλυθα

Ανώτατη εκπαίδευση

•    Καταργείται το Συμβούλιο Ιδρύματος στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τη Σύγκλητο, το Πρυτανικό Συμβούλιο, τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις.
•    Ενίσχυση των συλλογικών οργάνων: Η λειτουργία των συλλογικών οργάνων (Σύγκλητος, Κοσμητεία, Γενική Συνέλευση Τμήματος, Γενική Συνέλευση Τομέα) πραγματοποιείται με τη συμμετοχή φοιτητών και εργαζομένων για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και την ενίσχυση της συμμετοχής όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στη λήψη αποφάσεων .
•    Εκλογή των μονοπρόσωπων οργάνων (Πρύτανης, Αντιπρυτάνεις, Κοσμήτορες, Πρόεδροι, Διευθυντές Τομέων) από το σύνολο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Δηλαδή, τα μέλη ΔΕΠ, τους φοιτητές και όλες τις κατηγορίες του ειδικού εκπαιδευτικού τεχνικού και διοικητικού προσωπικού.
•    Εκλεκτορικά Σώματα για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση μελών ΔΕΠ. Τα 7μελή εκλεκτορικά σώματα των νόμων 4009/2011 και 4076/2012 διευρύνονται στη σύνθεσή τους σε 11μελή ή 15μελή ανάλογα με το μέγεθος του Τμήματος και συγκροτούνται στη βάση της συγγένειας του γνωστικού αντικειμένου των υπό κρίση μελών ΔΕΠ με εκλέκτορες από Τμήματα της ημεδαπής ή ομοταγή της αλλοδαπής
•    Ακαδημαϊκές ελευθερίες και ακαδημαϊκό άσυλο. Το ακαδημαϊκό άσυλο αναγνωρίζεται για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών ελευθεριών, την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, την προστασία του δικαιώματος στη γνώση, τη μάθηση και την εργασία, έναντι οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει.
•    Φοιτητική ιδιότητα και διαγραφές. Για την προστασία των πλέον αδύναμων μελών εντός του φοιτητικού σώματος, των εργαζόμενων φοιτητών, η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή τους στο Τμήμα και διατηρείται μέχρι την απονομή του τίτλου σπουδών. Απαγορεύεται ρητά η μη αμειβόμενη εργασία προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων.Η Σύγκλητος είναι το αποφασιστικό όργανο για τη συγκρότηση και λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας, των Εταιρειών Διαχείρισης Περιουσίας και κάθε άλλης δραστηριότητας που αναπτύσσεται από τα Τμήματα των ΑΕΙ

 Έρευνα,  Τεχνολογική Ανάπτυξη & Καινοτομία

•    Τίθεται ως πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας η χάραξη εθνικής πολιτικής έρευνας: Υπογραμμίζεται η υποχρέωση της Πολιτείας, όχι απλώς να συντηρήσει το ήδη υπάρχον ερευνητικό status quo, αλλά και να αναπτύξει θετικά μέτρα προστασίας του δημόσιου ερευνητικού πλούτου.
•    Τροποποιούνται και επαναδιατυπώνονται αμφίσημοι ή λανθασμένοι ορισμοί, όπως εκείνοι της βασικής έρευνας, της αριστείας και της αξιολόγησης.
•    Αναμορφώνεται το ΕΣΕΤΑΚ (Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας) μετονομαζόμενο σε Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) και καθορίζεται η αποστολή του ως συμβουλευτικού σώματος που γνωμοδοτεί για την εθνική πολιτική στην Έρευνα και την Καινοτομία. Λαμβάνεται μέριμνα ώστε το νέο ΕΣΕΚ να συσταθεί με τρόπο γρήγορο και διαφανή, διαιρούμενο σε δύο επιτροπές (την επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας και την επιτροπή Καινοτομίας και Αναπτυξιακών Εφαρμογών)
•    Μέτρα επιτάχυνσης του νέου «ΕΣΠΑ»: Εισάγονται τροποποιήσεις που διευκολύνουν τις διαδικασίες και επιταχύνουν την απορρόφηση κονδυλίων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.  
•    Αναμορφώνονται τα ΠΣΕΚ (Περιφερειακά Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας), ώστε να είναι λειτουργικά, πιο αντιπροσωπευτικά και να μην αφήνουν περιθώρια για την αναπαραγωγή πελατειακών σχέσεων.
•    Καταργούνται τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων και επαναφέρονται τα Επιστημονικά Γνωμοδοτικά Συμβούλια, τα οποία είχαν ισχυρότερη  δημοκρατική νομιμοποίηση.
•    Απλοποιείται η διαδικασία συγκρότησης των Διοικητικών Συμβουλίων των ερευνητικών φορέων .
•    Πέραν της μέριμνας για την εργασιακή ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού στα ερευνητικά κέντρα, λαμβάνεται πρόνοια για την ενίσχυση των μεταδιδακτορικών ερευνητών.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

•    Τράπεζα Θεμάτων (Πολυνομοσχέδιο και ν/σ Υφυπουργού)

Καταργείται η επιλογή θεμάτων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθητών των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ καθώς και των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 50% από την Τράπεζα Θεμάτων (Τροπολογία στο νομοσχέδιο Υφυπουργού), αφαιρείται η λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων από τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε) και παραμένει η αρμοδιότητα αυτή εξ’ ολοκλήρου στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ως προαιρετικό, συμβουλευτικό εργαλείο για εκπαιδευτικούς και μαθητές (Πολυνομοσχέδιο).

•    Αξιολόγηση (Πολυνομοσχέδιο και ν/σ Υφυπουργού)

Η κατάργηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων υλοποιεί την προγραμματική δέσμευση του . Η εγκαθίδρυση ενός συστήματος αποτίμησης του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου, με δημοκρατικό και συλλογικό τρόπο, ως μια συμμετοχική και δημοκρατική μεθοδολογία διάγνωσης προβλημάτων, αναζήτησης λύσεων και επεξεργασίας προτάσεων και μέτρων για την βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, είναι απαραίτητη. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στην επεξεργασία του παραπάνω πλαισίου με επόμενο νομοθέτημα.
•    Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικά Σχολεία (Πολυνομοσχέδιο)
Ρυθμίζονται για πρώτη φορά ζητήματα εκπαιδευτικού περιεχομένου και ωραρίου των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών. Καθορίζονται το ωράριο, οι αργίες και ο έλεγχος των αναλυτικών προγραμμάτων των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, καταργούνται τα εσωτερικά φροντιστήρια σε ιδιωτικά σχολεία και δίδεται η δυνατότητα στα αντίστοιχα όργανα εκπαιδευτικών και ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων να προχωρούν σε υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με καλύτερους όρους εργασίας (μισθολογικούς, θεσμικούς) κατά τα ισχύοντα.

•    Ειδική Εκπαίδευση (Πολυνομοσχέδιο)
Εναρμονίζονται τα ελληνικά δεδομένα με τις ευρωπαϊκές και Διεθνείς Συμβάσεις για τα δικαιώματα των Αναπήρων. Βελτιώνεται η λειτουργία του θεσμού της παράλληλης στήριξης καθώς θεσμοθετείται η συνεργασία των εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης και του λοιπού προσωπικού των σχολείων και η από κοινού διαμόρφωση των προγραμμάτων και άλλων στοιχείων της σχολικής ζωής.

•    Ανασύσταση των τομέων και ειδικοτήτων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που είχαν καταργηθεί με τους μνημονιακούς νόμους (Τροπολογία)
-Εξασφαλίζεται η λειτουργία των ειδικοτήτων σε συγκεκριμένα ΕΠΑΛ ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως η υπάρχουσα υποδομή καλύπτοντας τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών
-Ορίζονται οι ομάδες προσανατολισμού τα μαθήματα και το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα ισχύσει στην Α΄ τάξη το σχολικό έτος 2015 -2016 για τους τομείς και ειδικότητες που ανασυσταίνονται.
-Το εκπαιδευτικό προσωπικό που βρισκόταν σε καθεστώς διαθεσιμότητας – απόλυσης και επιστρέφει στις θέσεις που κατείχε στα σχολεία, προβλέπεται να αξιοποιηθεί στο έπακρο, για να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες της παροχής εκπαιδευτικού  έργου.
- Μετά την επανασύσταση των οργανικών θέσεων από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ρυθμίζονται θέματα των εκπαιδευτικών που επιστρέφουν στα ΕΠΑΛ σε οργανικές θέσεις εξασφαλίζοντας και όλα τα δικαιώματα που είχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, ενώ τα ίδια δικαιώματα εξασφαλίζονται σε εκπαιδευτικούς από ΕΠΑΛ που καταργήθηκαν.

•    Κατάργηση της σύζευξης Πειραματικού και Προτύπου Σχολείου (Τροπολογία)
Αποφασίζεται:
- Η κατάργηση του όρου «πρότυπο-πειραματικό» σχολείο
- Ο διαχωρισμός των πειραματικών από τα πρότυπα
- Η μετατροπή της συντριπτικής πλειοψηφίας αυτών των υβριδικών σχολείων σε πειραματικά
- Ο ορισμός μόνο ενός περιορισμένου αριθμού από αυτά ως πρότυπα σχολεία, για ιστορικούς λόγους
- Στα πειραματικά σχολεία οι μαθητές/τριες θα επιλέγονται με κλήρωση στην τάξη εισόδου
- Στα πρότυπα τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής στην τάξη εισόδου θα ορίζεται με απόφαση της ΔΕΠΠΣ μετά από εισήγηση των Συλλόγων διδασκόντων και των ΕΠΕΣ των πρότυπων γυμνασίων.

•    Τροπολογία για την αναπλήρωση απωλεσθεισών ωρών διδασκαλίας
Σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών, η αναπλήρωσή τους εξασφαλίζεται με τους ακόλουθους τρόπους: α) Περικοπή περιπάτων και εκδρομών β) Περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών και γ) Αξιοποίηση των σχολικών εορτών (πραγματοποιούνται και οι εορτές και τα μαθήματα).

•    Επιλογή στελεχών (Τροπολογία)
Για τους υποψήφιους Διευθυντές σχολικών μονάδων

Απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να θέσουν υποψηφιότητα είναι η 8ετής διδακτική προϋπηρεσία και η πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογίας, Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), επιπέδου 1.
Ως επιπλέον μοριοδοτούμενα προσόντα των υποψηφίων θεωρούνται η διοικητική εμπειρία, η διδακτική εμπειρία, η παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση τους (67% επί της συνολικής μοριοδότησης) και η γνώμη του Συλλόγου διδασκόντων του σχολείου, στο οποίο επιθυμούν να βάλλουν υποψηφιότητα (33% επί της συνολικής μοριοδότησης).
Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να βάλει υποψηφιότητα σε δυο το πολύ σχολικές μονάδες, εφόσον έχει υπηρετήσει σε αυτές  την τελευταία πενταετία.

Για τους Διευθυντές εκπαίδευσης

Απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να θέσουν υποψηφιότητα είναι η 10ετής διδακτική προϋπηρεσία και η πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογίας, Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), επιπέδου 1.
Ως επιπλέον μοριοδοτούμενα προσόντα των υποψηφίων θεωρούνται η διοικητική εμπειρία, η διδακτική εμπειρία, η παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση τους (67% επί της συνολικής μοριοδότησης) και η γνώμη των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Περιφέρειας, στην οποία επιθυμούν να βάλλουν υποψηφιότητα (33% επί της συνολικής μοριοδότησης).
Κάθε υποψήφιος μπορεί να βάλλει υποψηφιότητα σε δυο το πολύ Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

 

Ετικέτες: 
Πολυνομοσχέδιο

Σχόλια (17)

 
Γιάννης
18 Απρ 2015 20:09

Προϋπηρεσία 8 έτη διδακτικά ή απλά διορισμένος? Αν είναι διδακτικά μόνο αυτοί που υπηρετούσαν σε άλλες θέσεις του υπουργείου γιατί να αποκλείονται? Παράλογο μου φαίνεται

 
Κώστας
17 Απρ 2015 14:46

Καμία ρύθμιση για τους φοιτητές που δεν έχουν τα φοιτητικά προνόμια (συγγράμματα κτλ) επειδή έχουν ήδη ένα πτυχίο....κρίμα...

 
Tasosp
17 Απρ 2015 13:12

Δεν είμαι φροντιστής ούτε καθηγητής πάσης φύσεως, αλλά έχω πληρώσει και πληρώνω για τα παιδιά μου πολλά φροντιστήρια. Συμφωνώ ότι το φροντιστήριο είναι αναγκαίο κακό.Πείτε όμως αυτοί οι άνθρωποι τι δουλειά θα έκαναν ? Είναι χιλιάδες άνθρωποι με πτυχεία που ,σχεδόν, η μόνη επιλογή που, τους επέβαλαν οι γονείς τους ήταν να σπουδάσουν.Τι θα έκαναν όλοι αυτοί για να έχουν μια τίμια δουλειά να ζουν?Ποιος θα τους προσλάμβανε το δημόσιο?

 
ΕΠ
17 Απρ 2015 12:32

Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικά Σχολεία (Πολυνομοσχέδιο)
Ρυθμίζονται για πρώτη φορά ζητήματα εκπαιδευτικού περιεχομένου και ωραρίου των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών. Aρα επισημοποιούμε και νομιμοποιούμε την ΥΠΑΡΞΗ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ.... Συγχαρητήρια... που εν έτη 2015 δεν μπορούμε να απαλλαγούμε απο αυτό τον γόρδιο δεσμό .

 
ΝΙΟΒΗ
17 Απρ 2015 07:40

Μετά την αναμονή...(αύριο, την επομένη...) επιτέλους το πολυπόθητο νομοσχέδιο! Πόσες αλλαγές στις αρχικές τους σκέψεις, πόσες "επιρροές", πόσες κομματικές εισβολές ήταν αρκετές για να καταλήξουν εδώ; Τι φοβερές αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια! Άραγε ξέρουν τι συμβαίνει στα σχολεία, δεν ενημερώθηκαν από τη βάση στην οποία τόση δύναμη δίνουν;;; Ας κάνουν τον κόπο να εντρυφήσουν τουλάχιστον σε αυτό και να μη θυσιάσουν τα όνειρα και το μέλλον των παιδιών στο βωμό των ανανεωτικών - συριζαϊκών- αριστερών ιδεολογιών τους. Διαφορετικά τα παρουσίαζαν ως αντιπολίτευση! Τέτοια μετάλλαξη προκαλεί η εξουσία ακόμη και στο ΣΥΡΙΖΑ;;;
Θα εστιάσω όμως στη Β/θμια και στην επιλογή των διευθυντών εκπαίδευσης και κυρίως διευθυντών σχολείων.
Οι διευθυντές εκπαίδευσης έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση μόνο για δύο διευθύνσεις, θα εκλέγονται από τους διευθυντές των σχολείων/ οι διευθυντές σχολείων επίσης μόνο για δύο σχολεία απο το σύλλογο των οποίων θα "θηρεύσουν" το 33% !!!!!!!! Τέλεια, αφού επέλεξαν με ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ κριτήρια τους περιφερειακούςδιευθυντές, συνεχίζουν ανάλογα και με τα υπόλοιπα στελέχη...
Ο σύλλογος με ποια κριτήρια θα ψηφίζει ποιον; Ο υποψήφιος διευθυντής θα πρέπει να κάνει "προεκλογικό αγώνα" και να εφαρμόσει πολιτική παροχολογίας (δηλαδή όσοι δεν συνδικαλίστηκαν και δεν είναι γνωστοί σε συναδέλφους να μην κάνουν όνειρα...); Οι σύλλογοι ανανεώνονται σχεδόν κάθε χρόνο, επομένως κάποιος που ήταν αποσπασμένος για 2-3 χρόνια, πώς θα συναγωνιστεί/ανταγωνιστεί με τον υπάρχοντα διευθυντή-εφόσον θέσει υποψηφιότητα- ο οποίος "παίζει στο γήπεδό" του; Ευτυχώς που ενοχλούσε η αξιολόγηση γιατί θα δημιουργούσε προβλήματα στο σύλλογο, θα διατάρασσε την ομαλότητα, ενώ τώρα όλα θα είναι ήρεμα, απλά ένα άνεμος ανθρωποφαγίας θα πνέει... Για ποιο λόγο δεν υπάρχει η δυνατότητα να υποβάλλονται αιτήσεις σε πολλά σχολεία/διευθύνσεις; Έτσι όπως παρουσιάζεται το πολυνομοσχέδιο, ουσιαστικά ευνοείται ο υπάρχων διευθυντής, και αν κάποιος θέλει να υποβάλει αίτηση σε κάποιο άλλο σχολείο, αποκλείεται, εφόσον την τελευταία πενταετία δεν υπηρέτησε σε αυτό. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δηλαδή που δίνει πολλές ευκαιρίες σε όλους!!!!!!! Μα είναι δυνατόν κάποιος ΝΟΥΣ δεν τα σκέφτηκε αυτά, το επιτελείο τι κάνει άραγε;
Επίσης η διοικητική εμπειρία, η διδακτική εμπειρία, η παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση πώς θα υπολογίζονται, με ποια μόρια και ο σύλλογος θα τα λαμβάνει υπόψη του πριν προσφέρει το 33%; Μάλιστα η παιδαγωγική συγκρότηση τι θα περιλαμβάνει, γιατί δεν δόθηκαν με σαφήνεια τουλάχιστον τα μετρήσιμα ...; Επιτέλους κάτι οργανωμένο και ολοκληρωμένο θα μας παρουσιάσουν; Επίτηδες προκαλούν την αγανάκτηση;;;;
Η ΟΛΜΕ μας τι κάνει; Σιγήν ιχθύος, ....την νήσσαν

 
Νικη
16 Απρ 2015 20:08

Δηλαδη οι καθηγητές πληροφορικής που κανένας δεν κατέχει ΤΠΕ Α-Επιπέδου καθώς δίδασκαν στους άλλους καθηγητές δεν μπορούν να δηλώσουν για δ/ντες??

 
ΚΑ
16 Απρ 2015 17:46

Απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να θέσουν υποψηφιότητα είναι η η πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογίας, Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), επιπέδου 1.
Έχω να σχολιάσω τα εξής:

Έχουν αναρτηθεί στις 15 / 07 / 2014 στη διαύγεια (βάση του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010 με θέμα "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτησης νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» ) οι πίνακες επιτυχόντων εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στις διαδικασίες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στις ΤΠΕ (ΑΔΑ:6ΓΟ5ΟΞΛΔ-ΧΧ7 και ΑΔΑ: 6Η9ΖΟΞΛ-ΘΔΠ) των παρακάτω περιόδων:

2ης περιόδου πιστοποίησης Β' Επιπέδου ΤΠΕ (Δεκέμβριος 2011 - Φεβρουάριος 2012) και
3ης περιόδου πιστοποίησης Β' Επιπέδου ΤΠΕ (Μάιος – Σεπτέμβριος 2013)
και
3ης περιόδου πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ (Μάιος – Ιούλιος 2012)
4ης περιόδου πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ (Ιούνιος – Ιούλιος 2013),

Κι ερωτώ:

Οι πίνακες των περιόδων:
της 1ης περιόδου πιστοποίησης Β επιπέδου (Δεκ 2010-Φεβρουαριος 2011)
ΚΑΙ 1ης, 2ης και 3ης περιόδου πιστοποίησης Α επιπέδου αναζητώνται στη διαύγεια και δεν ανευρίσκονται ( Ζητούμε συγνώμη αν εμείς αδυνατούμε να τους βρούμε και παρακαλούμε να μας ενημερώσουν πού μπορούμε να τους βρούμε, διότι δεν μπορούν οι παλαιότεροι πίνακες να αποτελούν προσωπικά δεδομένα και οι νεότεροι να αναρτώνται στο διαδίκτυο.

2ο ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντάται ρητά στο πολυνομοσχέδιο:

Η πιστοποίηση Α και Β επιπέδου θα αφορά στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων « Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη, που είναι ενταγμένες στους άξονες προτεραιότητας 1,2,και 3 του Ε.Π. ¨Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση¨και οι οποίες υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου;
ή
θα λογίζονται και πτυχία που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ ή άλλος φορέας και για το Α και για το Β επίπεδο;

 
Αριστεροί βιαστείτε
16 Απρ 2015 16:56

να προλάβετε να καταστρέψετε ότι θετικά βήματα έγιναν στο χώρο της Παιδείας, με συναίνεση της κοινωνίας, γιατί καταλαβαίνει ότι η ελπίδα για το μέλλον των παιδιών μας εξαρτάται από το επίπεδο της Παιδείας και την αξιοκρατία κι όχι από την υπηρέτηση του κομματικού συνδικαλισμού.

 
ΚΑ
16 Απρ 2015 16:36

θα πρέπει , για λόγους διαφάνειας, στο πολυνομοσχέδιο αναφορικά με την αξιολόγηση των στελεχών και σύμφωνα με τα παρακάτω , όπως συχνά εμπεριέχονται σε προκηρύξεις θέσεων : οι υποψήφιοι να έχουν το δικαίωμα πρόσβαση στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων υπό τους όρους τήρησης των προβλεπομένων στις Αποφάσεις 17/2002, 56/2003 και 40/2005 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ειδικότερα σωρευτικά υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
• Τα δεδομένα ζητούνται με νόμιμη διαδικασία, ήτοι υποβάλλεται έγγραφη, εμπρόθεσμη αίτηση με τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 5, §2, στοιχείο ε, του Ν.2472/1997.
• Η ανακοίνωση στοιχείων των υποψηφίων περιορίζεται στη χορήγηση εκείνων μόνο των στοιχείων που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης.
• Τα στοιχεία που ανακοινώνονται δεν περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εκτός αν αυτά αποτέλεσαν τη βάση αξιολόγησης των υποψηφίων και υπήρξε σύγκριση αυτών επί τη βάσει των συγκεκριμένων στοιχείων.

 
nikos
16 Απρ 2015 15:58

δλδ δεν διαγράφεται μόνο ο εργαζόμενος φοιτητής ?

 
Σύντροφος
16 Απρ 2015 15:51

Ευχαριστούμε θερμά Σύντροφοι. Φτιάξατε ένα Πολυνομοσχέδιο πραγματική κουρελού κομμένη και ραμμένη στα μέτρα μου. Σκεφτόμουν να βάλω υποψηφιότητα για διευθυντής σχολείου αλλά τώρα τραβάω ολοταχώς και για διευθυντής δευτεροβάθμιας.

 
Nick
16 Απρ 2015 15:51

Απ' ότι καταλαβαίνω, ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου οδεύει προς κατάργηση (μάλλον θα αντικατασταθεί με κάτι άλλο) ενώ φέτος πρόκειται να γίνουν κρίσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης και Διευθυντών Σχολείων. Κατάλαβα λάθος;

 
ΣΊμος
16 Απρ 2015 15:50

Aπό τα γενικόλογα μέχρι να τα εξειδικεύσουμε χρειαζόμαστε άλλους δύο μήνες ......

 
Γιάννης
16 Απρ 2015 15:41

Για τους υποψήφιους Διευθυντές σχολικών μονάδων:
Αυτογελοιοποίηση του Συλλόγου διδασκόντων ο περιορισμός πενταετίας και πτυχίων. Σε σχολεία θα καταψηφιστούν κάποιοι, αλλά θα ξαναεπιλεγούν.

 
γιαννης
16 Απρ 2015 15:22

δηλαδη εγω εχω ολα τα προσοντα αλλα υπηρετω σε σχολεια εκτος οργανικης με αποσπαση πως θα βαλω υποψηφιοτητα στην οργανικη που δεν με γνωριζουν????γιατι να γινει ενας υποθετικα με ελαχιστοτατα προσοντα αλλα που υπηρετει στο σχολειο περισσοτερα χρονια αφου και οι δυο εχουμε οργανικη????/παλι τους παλιους σπρωχνετε με αυτο το νομο οι καινουργιοι μπαινουν στο περιθωριο εχετε μεγαλη τρικυμια στο κρανιο με αυτα που κατεβαζετε

 
geo
16 Απρ 2015 15:09

Μονο σε 2 σχολικες μοναδες; Αρα ισοβιοι διευθυντες! Αυτο ηθελαν τελικα;

 
ΑΨΕΚΑΣΤΟΣ
16 Απρ 2015 15:06

Γελάει ο κόσμος...τί γνώμη ακριβώς θα έχουν οι "Διευθυντές Σχολικών Μονάδων της περιφέρειας";Θα τους μαζέψουν σε κανένα γήπεδο;Θα τον ξέρουν;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.