Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Νομική φόρμουλα αναζητούν οι Πρυτάνεις για να «μπλοκάρουν» τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων

Συνεδριάζουν εκτάκτως αύριο στην Αθήνα οι Πρυτάνεις
Δημοσίευση: 23/04/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οι Πρυτάνεις και οι Πρόεδροι των ΤΕΙ με τις Νομικές Υπηρεσίες των Ιδρυμάτων «ξεσκονίζουν» τη νομολογία, προκειμένου να τεκμηριώσουν το επιχείρημά τους ότι οι πόροι των  Ειδικών Λογαριασμών  από οποιαδήποτε πηγή δεν πρέπει να ενταχθούν στην  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, δεδομένου ότι είναι πόροι που προορίζονται για την εκτέλεση συγκεκριμένων συμβατικών αντικειμένων, με νομικές δεσμεύσεις, οι οποίοι δεν αποτελούν περιουσία των ΑΕΙ και δεν μπορούν να διατεθούν σε τρίτους. 

Οι Πρυτάνεις συνεδριάζουν εκτάκτως αύριο και οι πρόεδροι των ΤΕΙ τη Δευτέρα για να αποφασίσουν:

Α. Τη νομική «οδό» που θα κινηθούν άμεσα για να «μπλοκάρουν»  τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων

Β. Εάν θα προχωρήσουν σε μορφές κινητοοποιήσεων

Γ. Να αναλάβουν άλλες πρωτοβουλίες ενημέρωσης  την πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας της χώρας.

 Το πολυνομοσχέδιο
Το δεύτερο μεγάλο θέμα που θα απασχολήσει τους Πρυτάνεις είναι το πολυνομοσχέδιο, για το περιεχόμενο του οποίου όταν δημοσιοποιήθηκε από τον υπουργό η ακαδημαική κοινότητα δεν το γνώριζε με αποτέλεσμα να αιφνιδιαστεί.

Οι Πρυτάνεις,  ήδη πραγματοποίησαν προχθές την πρωτη, για το θέμα, έκτακτη συνεδρίαση      μέσω τηλεδιάσκεψης, όπου διαπιστώθηκε μεγάλη ανησυχία για τη συνέχιση λειτουργίας των Πανεπιστημίων.

 Στη συνεδρίαση οι  Πρυτάνεις αποφάσισαν να  διερευνήσουν  το θέμα, απευθύνοντας άμεσα σχετικό ερώτημα στις Νομικές Υπηρεσίες των Ιδρυμάτων και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να καθορίσουν τη στάση της στην έκτακτη συνεδρίαση του Σαββάτου 25-4-2015, λαμβάνοντας υπόψη τις  συνέπειες στη λειτουργία των Ιδρυμάτων και τις νομικές πτυχές του θέματος.

 Στο ανακοινωθέν που εξέδωσαν οι Πρυτάνεις , αμέσως μετά τη συνεδρίαση, σημειώνουν τα εξής:

•    Τα Πανεπιστήμια είναι σε οικτρή οικονομική κατάσταση λόγω των συνεχών μειώσεων των προϋπολογισμών και της μη καταβολής δόσεων επιχορήγησης το 2015. Αυτή τη στιγμή τα Πανεπιστήμια παραμένουν με δυσκολία ανοικτά, καλύπτοντας τις βασικές τους ανάγκες από τα ταμειακά υπόλοιπα των τακτικών προϋπολογισμών των προηγουμένων ετών.
•    Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), οι Εταιρείες Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίαςκαι τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ) των Πανεπιστημίων δεν επιχορηγούνται από το Δημόσιο και διαχειρίζονται πόρους που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κληροδοτήματα και ιδιωτικούς φορείς. Οι πόροι αυτοί τους έχουν διατεθεί για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως η εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων στα οποία απασχολούνται δεκάδες χιλιάδες Έλληνες επιστήμονες - μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί υπότροφοι. Παράλληλα, οι πόροι αυτοί ενισχύουν τα Πανεπιστήμια συμπληρώνοντας τις ελλιπείς κρατικές επιχορηγήσεις.
•    Τυχόν απώλεια αυτών των πόρων θα οδηγήσει στην ανεργία αυτούς τους χιλιάδες νέους ερευνητές, θα εξαφανίσει τα Ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια από τον Ευρωπαϊκό ερευνητικό χάρτη, θα τα οδηγήσει σε αδυναμία λειτουργίας, ενώ θα προκύψουν καταλογισμοί καθώς οι φορείς χρηματοδότησης απαγορεύουν την κατάθεση των ερευνητικών κονδυλίων σε επενδυτικούς λογαριασμούς.
•    Η Σύνοδος των Πρυτάνεων θεωρεί ότι τα Πανεπιστήμια και ιδιαίτερα οι ΕΛΚΕ, οι Εταιρείες Διαχείρισης  και τα ΕΠΙ των Πανεπιστημίων δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη συγκεκριμένη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.  

 Η ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όπως είναι γνωστό, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 41/20.4.2015) «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος», οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, συνεπώς και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, «…υποχρεούνται να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας…».
Η Διοίκηση και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την πρώτη στιγμή έκδοσης της ανωτέρω Πράξης, σε συνεργασία με έγκριτη Επιτροπή νομικών του Ιδρύματός μας, έχει εξετάσει και εξετάζει συνεχώς την όλη κατάσταση και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, σε συνεννόηση με τις Διοικήσεις όλων των Α.Ε.Ι. για την αντιμετώπιση του ανωτέρω θέματος.
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει αναπτύξει επιχειρήματα, προκειμένου να τεκμηριωθεί η θέση μας ότι οι πόροι του Ειδικού Λογαριασμού από οποιαδήποτε πηγή δεν πρέπει να ενταχθούν στην ανωτέρω Πράξη, δεδομένου ότι είναι πόροι που προορίζονται για την εκτέλεση συγκεκριμένων συμβατικών αντικειμένων, με νομικές δεσμεύσεις, οι οποίοι δεν αποτελούν περιουσία του Πανεπιστημίου και δεν μπορούν να διατεθούν σε τρίτους.  
Πέραν τούτων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Επιτροπή Ερευνών, σε συνεργασία με την Διοίκηση και τους νομικούς του Ιδρύματός μας, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη υλοποίηση των προγραμμάτων και την εύρυθμη λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.
 
Ο Πρύτανης                                   Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης    Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Καθηγ. Μελέτιος-Αθανάσιος K. Δημόπουλος    Καθηγ. Θωμάς Σφηκόπουλος                                                Καθηγ. Ευθύμης Λέκκας

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Συνεδρία: 23/4/2015)

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) συνεδρίασε σήμερα, 23/4/2015 και, με αφορμή την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος, ομόφωνα κατέληξε στα παρακάτω:
 
Η απόφαση της Κυβέρνησης να υποχρεώσει το ΟΠΑ να μεταφέρει τα ταμειακά του διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος δημιουργεί ανυπέρβλητα εμπόδια στην προσπάθειά του να καλύψει τις ανελαστικές λειτουργικές του δαπάνες και δυσχεραίνει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Πανεπιστημιακή του κοινότητα να το διατηρήσει ως ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο. Οι συνεχείς μειώσεις των προϋπολογισμών του την τελευταία πενταετία, σε συνδυασμό με τη μη καταβολή δόσεων επιχορήγησης στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2015, το έχουν εκ των πραγμάτων υποχρεώσει να καλύπτει τις βασικές του τρέχουσες οικονομικές ανάγκες από τα ήδη περιορισμένα, κυρίως λόγω του PSI, ταμειακά υπόλοιπα των προηγουμένων ετών. Είναι, ως εκ τούτου, προφανές ότι η πράξη αυτή της Κυβέρνησης θα οδηγήσει άμεσα σε αδυναμία λειτουργίας του.
 
Η Σύγκλητος επισημαίνει ότι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΟΠΑ δεν επιχορηγείται από το Δημόσιο και διαχειρίζεται πόρους που προέρχονται από φορείς χρηματοδότησης (Ευρωπαϊκή Ένωση, κληροδοτήματα, ιδιωτικοί φορείς) οι οποίοι βάσει νόμου απαγορεύουν την κατάθεση των κονδυλίων αυτών σε επενδυτικούς λογαριασμούς, όπως αυτός της Τράπεζας της Ελλάδος στον οποίο προβλέπεται να μεταφερθούν από τη σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Επιπροσθέτως, οι πόροι αυτοί αφενός έχουν σε μεγάλο βαθμό δεσμευτεί συμβατικά για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως η εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων στα οποία απασχολούνται εκατοντάδες Έλληνες επιστήμονες (μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί υπότροφοι), αφετέρου δε ενισχύουν το Πανεπιστήμιο συμπληρώνοντας τις ελλιπέστατες κρατικές επιχορηγήσεις. Τυχόν απώλειά τους θα οδηγήσει στην ανεργία αυτούς τους νέους ερευνητές, θα εξαφανίσει το ΟΠΑ από τον Ευρωπαϊκό ερευνητικό χάρτη και θα το οδηγήσει σε αδυναμία λειτουργίας. Η εφαρμογή των όρων της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου δημιουργεί τον κίνδυνο να προκύψουν καταλογισμοί και απαιτήσεις λόγω παράβασης υποχρεώσεων που απορρέουν από τους κανόνες διαχείρισης των ως άνω πόρων.
 
Η Σύγκλητος ομόφωνα:

α) Θεωρεί επιβεβλημένο η Κυβέρνηση και η Βουλή των Ελλήνων να εξαιρέσουν τα αυτοδιοικούμενα, σύμφωνα με το Σύνταγμα, Πανεπιστήμια και ιδιαίτερα τους ΕΛΚΕ, από τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η συγκεκριμένη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

β) Εξουσιοδοτεί τον Πρύτανη να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες με σκοπό την εξαίρεση του ΟΠΑ από την υποχρέωση που επιφέρει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος και

γ) Αποφασίζει να παραμείνει σε Διαρκή Συνεδρίαση κατά τη χρονική περίοδο εξέλιξης του θέματος.

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.