ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Συμπληρωματικές οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2014-2015

Η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας
Δημοσίευση: 29/04/2015
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 12/10-03- 2015 του Δ.Σ.), το υπουργείο Παιδείας απέστειλε σήμερα στα Λύκεια τις παρακάτω συμπληρωματικές οδηγίες που αφορούν στην αξιολόγηση των κάτωθι μαθημάτων για το σχολικό έτος 2014-2015:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Σχεδίαση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» της Β ́ Τάξης ΕΠΑ.Λ.
-Αγγλικά Ειδικότητας (Ι και ΙΙ) Β ́, Γ ́ και Δ ́ τάξης ΕΠΑ.Λ.
-Γαλλικά ή Γερμανικά της Β ́ και Γ ́ τάξης του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της

Ειδικότητας «Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό».
1. Σχεδίαση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» της Β ́ τάξης ΕΠΑ.Λ.

To μάθημα «Σχεδίαση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων» της ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων», του Τομέα «Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού» της Β ́ ΕΠΑΛ (Β ́ 1336/26-05-2014), έχει ως βασικό στόχο την επικοινωνία του μαθητή μέσω του ηλεκτρολογικού σχεδίου (να το ερμηνεύει, να καθοδηγείται από αυτό, να καθοδηγεί με αυτό)  ̇ ταυτόχρονα δε και την απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων όπως:
- την εκμάθηση βασικών αρχών τεχνικού σχεδίου
-την αναγνώριση και ορθή χρήση τυποποιημένων ηλεκτρολογικών συμβόλων
-την εκμάθηση βασικών ηλεκτρολογικών συνδεσμολογιών (σχεδίαση αλλά και εξήγηση της λειτουργίας κυκλωμάτων και όχι απλά σχεδιαστική σύνθεση συμβόλων)
-την αποτύπωση μιας υπάρχουσας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με το χέρι (βασική δεξιότητα του επαγγέλματος)
-τη βέλτιστη σχεδίαση μιας μελλοντικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
-τη σχεδίαση βασικών ηλεκτρολογικών συνδεσμολογιών και απλών ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων με την βοήθεια του υπολογιστή.

Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι η σχεδίαση λειτουργικών και ασφαλών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής, στην αρχή με το χέρι και αργότερα με τον υπολογιστή.

Η αξιολόγηση του μαθητή γίνεται από την επίδοσή του στις σχεδιαστικές ασκήσεις με χρήση βασικών σχεδιαστικών εργαλείων και μέσων στο σχολείο και στο σπίτι στο Α ́ τετράμηνο και με τη χρήση Η/Υ στο σχολείο στο Β’ τετράμηνο. Ειδικότερα:

Στο Α ́ τετράμηνο, η αξιολόγηση του μαθητή γίνεται με βάση τη σχεδίαση και ερμηνεία των διδαχθέντων βασικών ηλεκτρικών κυκλωμάτων και παραλλαγών τους και την μονογραμμική σχεδίαση μιας πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης. Στο Β ́ τετράμηνο, η αξιολόγηση γίνεται με βάση τον ηλεκτρονικό φάκελό του που περιέχει τις σχεδιάσεις του βασικών ηλεκτρολογικών συνδεσμολογιών και απλών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με τη βοήθεια του υπολογιστή.

Στις προαγωγικές εξετάσεις του Μαΐου – Ιουνίου, το αντικείμενο της εξέτασης είναι η μονογραμμική σχεδίαση με το χέρι μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, πάνω σε μια δοσμένη κάτοψη οικίας. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα εξής:

1. Η ορθή χρήση σχεδιαστικών συμβόλων, που αξιολογείται με 10 μονάδες.
Η τήρηση των κανονισμών και της ορθής πρακτικής στην επιλογή και τοποθέτηση του ηλεκτρολογικού υλικού, που αξιολογείται με 40 μονάδες.
3. Η ορθή αποτύπωση του αριθμού των αγωγών, που αξιολογείται με 30 μονάδες.
4. Η γενική εικόνα του σχεδίου, που αξιολογείται με 20 μονάδες.
2. Αγγλικά ειδικότητας (Ι και ΙΙ), Β ́, Γ ́ και Δ ́ τάξης ΕΠΑ.Λ.

Για την τρέχουσα σχολική χρονιά (σχολ. έτος 2014-2015) διατηρείται ο ισχύων
τρόπος εξέτασης, ο οποίος καθορίζεται με το Π.Δ. 50/08-05-2008 (Α ́ 81).

Σύμφωνα με το ως άνω Π.Δ., στις προαγωγικές εξετάσεις στη Β ́ τάξη του Ημερήσιου και στη Γ’ τάξη του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και στις απολυτήριες εξετάσεις στη Γ’ τάξη του Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. και στη Δ ́ τάξη του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ο τρόπος εξέτασης της Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά) συνίσταται στα εξής:

α) Δίνεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο 150−180 λέξεων και τέσσερις ερωτήσεις κατανόησής του. Κάθε ερώτηση μπορεί να αναλύεται σε περισσότερα υποερωτήματα.

β) Δίνονται τέσσερις παρατηρήσεις γραμματικο−συντακτικών φαινομένων, μέσα ή έξω από το κείμενο. Κάθε παρατήρηση μπορεί να έχει δύο έως τέσσερα ερωτήματα.

γ) Ο μαθητής καλείται να παράγει γραπτό λόγο (καθοδηγούμενο ή ελεύθερο) 120−150 λέξεων.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 35% στις ερωτήσεις της κατηγορίας α ́ και β ́ και κατά 30% στην παραγωγή γραπτού κειμένου.

3. Γαλλικά ή Γερμανικά της Β ́ και Γ ́ τάξης του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης της Ειδικότητας «Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό».

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1336 Β ́/26-05-2014 («Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β ́, Γ ́ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των B ́, Γ ́, Δ ́ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.») προβλέπεται διδασκαλία της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας δύο (2) ώρες την εβδομάδα στη Β ́ και Γ ́ τάξη των Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων, στην ειδικότητα «Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό».

Για την τρέχουσα σχολική χρονιά (σχολ. έτος 2014-2015) διατηρείται ο ισχύων τρόπος εξέτασης, ο οποίος καθορίζεται με το Π.Δ. 50/08-05-2008 (Α ́ 81).

Σύμφωνα με το ως άνω Π.Δ. η εξέταση στο μάθημα της Γαλλικής και της Γερμανικής Γλώσσας συνίσταται στα εξής:

α) Δίνεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο 150−180 λέξεων και τέσσερις ερωτήσεις κατανόησής του. Κάθε ερώτηση μπορεί να αναλύεται σε περισσότερα υποερωτήματα.

β) Δίνονται τέσσερις παρατηρήσεις γραμματικο−συντακτικών φαινομένων, μέσα ή έξω από το κείμενο. Κάθε παρατήρηση μπορεί να έχει δύο έως τέσσερα ερωτήματα.

γ) Ο μαθητής καλείται να παράγει γραπτό λόγο (καθοδηγούμενο ή ελεύθερο) 120−150 λέξεων.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 35% στις ερωτήσεις της κατηγορίας α ́ και β ́ και κατά 30% στην παραγωγή γραπτού κειμένου.

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ