Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Θα μοριοδοτηθεί το Μεταπτυχιακό ενός έτους

Βίντεο με τη δήλωση του Τ. Κουράκη
Δημοσίευση: 04/05/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

"Βλέπω πάρα πολύ θετικά το θέμα της μοριοδότησης του Μεταπτυχιακού ενός έτους, στην μοριοδότηση για την επιλογή των Διευθυντών Σχολείων και Διευθυντών Εκπαίδευσης".

Την ανακοίνωση αυτή έκανε σήμερα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων ο Αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκης.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί:

Σχόλια (16)

 
tommy
06 Μάιος 2015 02:30

Θα συμφωνήσω με πάρα πολλά από τα σχόλια που γράφονται. Το ζήτημα είναι να τα αντιληφθούν η Κυβέρνηση και το ΥΠΟΠΑΙΘ και να αναρωτηθούν ορισμένοι γιατί υπάρχουν αντιδράσεις, αμφιβολίες και επιφυλάξεις από την εκπαιδευτική κοινότητα.
1η βασική διαπίστωση: Όσο περισσότερο μειώνεται η κλίμακα αξιολόγησης, τόσο λιγότερο εμφανείς γίνονται οι διαφορές και αυξάνονται οι αδικίες. Με 9 έως 11 μονάδες επιχειρείται η ΔΙΚΑΙΗ αποτύπωση ενός σύνθετου συνόλου προσόντων που αφορούν το κριτήριο της επιστημονικής - παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης;
Αν επιθυμούμε να μιλάμε για αξιοκρατία και δικαιοσύνη, θα πρέπει να περιλαμβάνονται ΟΛΑ ανεξαιρέτως τα στοιχεία που συνθέτουν το συγκεκριμένο κριτήριο και να μοριοδοτούνται ΑΝΑΛΟΓΑ με τη διαβάθμιση που έχουν στις πανεπιστημιακές σπουδές και τον κόπο που απαιτούν για την απόκτησή τους: Το διδακτορικό δίπλωμα, ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διετούς φοίτησης, ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών μονοετούς φοίτησης, η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών, το δεύτερο πτυχίο, η μετεκπαίδευση, η επιμόρφωση και κατάρτιση μεγάλης διάρκειας (ΤΠΕ α΄ και β΄ επίπεδο, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΠΕΚ, Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, Πτυχία Ξένων Γλωσσών, συγγραφικό-επιστημονικό έργο κλπ). Δηλαδή ο κάτοχος δεύτερου διδακτορικού διπλώματος να μοριοδοτείται περισσότερο από αυτόν που έχει ένα διδακτορικό δίπλωμα, ο κάτοχος δεύτερου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών θα πρέπει να μοριοδοτείται περισσότερο από αυτόν που έχει ένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών κ.ο.κ.. Ασφαλώς οι μονάδες θα πρέπει να προσμετρηθούν αθροιστικά και όχι με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο (διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών κατά ανώτατο όριο 4 μονάδες!) Για τους διακριτούς τίτλους απαιτείται και διακριτή μοριοδότηση. Ο κάτοχος δεύτερου διδακτορικού διπλώματος ή δεύτερου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών δεν είναι πιο καταρτισμένος από τον κάτοχο ενός διδακτορικού διπλώματος ή ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αντίστοιχα; Όλα σε ένα τσουβάλι;
Ορισμένοι βέβαια υποστηρίζουν την άποψη ότι τα παραπάνω δε συμβάλλουν στην επιτέλεση του συγκεκριμένου ρόλου. Προφανώς λησμονούν τον παιδαγωγικό, διδακτικό και διοικητικό ρόλο των διευθυντών σχολείων και αγνοούν τη σχετική βιβλιογραφία για την Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης.
Επίσης πρέπει να μοριοδοτηθεί και η διδασκαλία σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ κλπ.
Η αντίφαση μεταξύ της αιτιολογικής έκθεσης και των διατάξεων του σχεδίου νόμου είναι εμφανής. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι «τα στελέχη Εκπαίδευσης οφείλουν να έχουν σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις … ικανότητες διοίκησης, οργάνωσης και συντονισμού». Η συγκεκριμένη παραδοχή δεν αποτυπώνεται στις διατάξεις που αγνοούν τις σπουδές: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός έτους δεν μοριοδοτείται! (ΤΩΡΑ ΕΓΙΝΕ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟ ΟΤΙ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ!). Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως! Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. Β΄ επιπέδου (δεν μοριοδοτείται!) Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης (δεν μοριοδοτείται!) κλπ. Θεωρούμε ότι η Κυβέρνηση οφείλει μία απάντηση στην εκπαιδευτική κοινότητα. Πού (από ποιους φορείς) και πώς (με ποια διαδικασία) θα αποκτηθούν από τα στελέχη της εκπαίδευσης οι ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ παιδαγωγικές αντιλήψεις και οι ικανότητες διοίκησης, οργάνωσης και συντονισμού. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι πως δεν μπορούν να αποκτηθούν οι συγκεκριμένες αντιλήψεις και ικανότητες στα καφενεία με διαδικασίες κομματικής ανάμειξης.
Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο υποβαθμίζεται το κριτήριο της επιστημονικής - παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης σε τόσο βαθμό που δε λαμβάνει σημαντικές παραμέτρους που το συνθέτουν και γι’ αυτό προκαλούνται (δίκαιες κατά την άποψή μας) αντιδράσεις από την εκπαιδευτική κοινότητα, που επιθυμεί να ενταχθούν στη μοριοδότηση οι σπουδές και οι επιμορφωτικές δραστηριότητες που συνέβαλαν στην επιστημονική - παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση των υποψηφίων. Επομένως, το ζητούμενο είναι να συμπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες παράμετροι της επιστημονικής - παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης και όχι να συρρικνωθούν.
Μία μοριοδότηση του κάθε τίτλου φυσικά και ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ για να θεωρηθεί ταυτόχρονα ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗ. Γι’ αυτό θα πρέπει να υπάρχει και η ΑΝΑΛΟΓΗ μοριοδότησή του. Αν αρκεστεί κανείς στην εξέταση και στην άθροιση μόνο των δύο πρώτων περιπτώσεων του κριτηρίου της επιστημονικής - παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης (άρ. 18, περ. 2α και 2β), μπορεί να αντιληφθεί την αδικία που επιχειρείται ακόμη και σε αυτές τις ελάχιστες μονάδες με τις οποίες θα μοριοδοτηθούν οι υποψήφιοι με το νέο νομοσχέδιο:
Περίπτωση Α΄ Διδακτορικό δίπλωμα (4 μονάδες) + Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (3 μονάδες)= 4 μονάδες
Περίπτωση Β΄ Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (3 μονάδες) + Τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης (2 μονάδες)=5 μονάδες,
δηλαδή το σύνολο τίτλων που αποκτήθηκαν από κατώτερο κύκλο σπουδών θα μοριοδοτηθεί με περισσότερες μονάδες!!! Αυτό «βαπτίζεται» αξιοκρατία και δικαιοσύνη;;;
2η βασική διαπίστωση: Δεν πρέπει να καταστρέφονται ή να διαγράφονται τα ορθά σημεία προηγούμενων νόμων αλλά να διατηρούνται, για να υπάρχει μία συνέχεια σε αυτό που λέγεται κράτος, και, παράλληλα να βελτιώνονται τα κακώς κείμενα. Αφού η Κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι η διαδικασία της συνέντευξης ήταν το μεγάλο πρόβλημα, για ποιο λόγο υποβάθμισε το αξιοκρατικό αντικειμενικό μοριοδοτούμενο κριτήριο της επιστημονικής - παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης;
Κάθε εκπαιδευτική πολιτική στο θέμα της επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης λαμβάνει τα συγκεκριμένα κριτήρια: επιστημονική - παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, υπηρεσιακή κατάσταση – καθοδηγητική, διοικητική εμπειρία, συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο, προσωπικότητα - γενική συγκρότηση (Επισημαίνεται ότι το τελευταίο κριτήριο άλλαξε και θα καθορίσει με μεγάλο βαθμό τις επιλογές των στελεχών). Και φυσικά οι επιλογές της εκπαιδευτικής πολιτικής κρίνονται από τη βαρύτητα που αποδίδεται σε κάθε κριτήριο. Εκεί διαφαίνεται τι είδους στελέχη της εκπαίδευσης θέλουμε, ποια θα είναι η ποιότητά τους και ποιο θα είναι το όραμα για την Εκπαίδευση.
Υπάρχουν όμως και ορισμένες απορίες σχετικά με τις νέες αρμοδιότητες του Συλλόγου Διδασκόντων: α) Αν συμφωνήσουμε με την άποψη της «άμεσης» δημοκρατίας, δεν θα πρέπει να ρωτήσουμε και τους ΑΜΕΣΑ ενδιαφερόμενους; Ρωτήθηκαν οι Σύλλογοι Διδασκόντων εάν επιθυμούν να αναλάβουν αυτό το ρόλο με το ασαφές πλαίσιο που προτείνεται; β) Θα στελεχωθούν οι Σύλλογοι Διδασκόντων με μέλη ΔΕΠ για να αποτιμήσουν και να συγκρίνουν το συγγραφικό έργο των υποψήφιων διευθυντών; γ) Πόσο δίκαιη και αντικειμενική μπορεί να χαρακτηριστεί μία διαδικασία που με ένα απλό ναι ή όχι των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων θα εκφράζεται η εκτίμηση-κρίση για το σύνολο των στοιχείων της προσωπικότητας του υποψηφίου;
Όσο για τη σχέση του κριτηρίου επιστημονικής - παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης με το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης θα διαπιστώσει κανείς ότι είναι: ΠΑΡΕ ΜΟΝΑΔΕΣ – ΧΑΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ (μοριοδότηση με μονάδες μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδασκαλείου – απώλεια από διδακτική υπηρεσία).
Συμπέρασμα: Το σοβαρό ζήτημα της επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ιδιαίτερη περίσκεψη, με αξιοκρατικά, μετρήσιμα και αντικειμενικά κριτήρια και κυρίως με διάλογο. ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ. Τότε μπορεί να γίνεται λόγος για ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

 
katty
05 Μάιος 2015 23:32

Ολόκληρη η συζήτηση για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης είναι λάθος. Κάτοχος διδακτορικού +διετούς φοίτησης μεταπτυχιακού = 4 μόρια
κάτοχος διδασκαλείου + διετούς φοίτησης μεταπτυχιακού = 5 μόρια
Που υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτό;
Επιπλέον ας μην ξεχνάμε ότι το διδασκαλείο αφορά μόνο δασκάλους και όχι όλες τις ειδικότητες της Α/θμιας Εκπαίδευσης. Κανονικά δεν θα έπρεπε να λαμβάνει κανενός είδους μόρια το διδασκαλείο , όπως και το ΤΠΕ 2. Από την στιγμή που δεν δύναται η ευκαιρία ίσης πρόσβασης στην απόκτηση αυτών των τίτλων που αφορούν συγκεκριμένες μόνο ειδικότητες θα πρέπει να μην λαμβάνουν υπόψη τα μόρια αυτών των τίτλων.
Η διοίκηση της εκπαίδευσης στην Α/θμια δεν αφορά μόνο δασκάλους, αλλά και τις ειδικότητες Α/θμιας και το κράτος οφείλει να στηρίζει ένα σύστημα δίκαιο και αντικειμενικό. Εγώ θα είμαι η πρώτη που θα προσφύγω νομικά εάν ισχύσει αυτό που αναφέρεται ως μοριοδότηση στο νομοσχέδιο και εικάζεται από την κυβέρνηση. Εκτός και αν θεωρείται ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων είναι Β΄κατηγορίας εκπαιδευτικοί και δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους δασκάλους. Αυτό που με στενοχωρεί περισσότερο είναι ότι αυτοί οι συνδικαλιστές που έρχονται και ζητούν την ψήφο μας, δεν αναφέρονται καθόλου στην συγκεκριμένη αδικία.
Επιπλέον, αν δεν αλλάξει το νομοσχέδιο και συνεχίσει η συζήτηση αυτή σε λίγο καιρό τα σχολεία θα έχουν μετατραπεί σε αρένες η προεκλογικά κέντρα και ο Δ/ντής θα κάνει προεκλογικό αγώνα για να εκλεγεί τάζοντας πράγματα γινόμενος έρμαιο του Συλλόγου Διδασκόντων. Η επιλογή του Δ/ντη πρέπει να στηρίζεται κυρίως στα αντικειμενικά μετρήσιμα μόρια του, λιγότερο στην διδακτική και συνολική του προϋπηρεσία και επιπλέον σε γραπτές εξετάσεις ΑΣΕΠ για τις μελέτες περίπτωσης........ και όχι στις υποχωρήσεις του Δ/ντη στο Σύλλογο Διδασκόντων.
Ας σκεφτούμε καλά, τι Δ/ντες θέλουμε να έχουμε στην εκπαίδευση.....και πόσο δίκαιο μπορεί να είναι το σύστημα που προτείνει η κυβέρνηση.

 
ΧΑΡΗΣ
05 Μάιος 2015 21:19

Θα πρέπει να προβλέπεται μοριοδότηση και για τις επιμορφώσεις στις οποίες υπάρχει διαδικασία πιστοποίησης .
Για παράδειγμα ετήσια επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή από Πανεπιστήμιο δεν μοριοδοτείται
Μεταπτυχιακή επιμόρφωση από ΕΑΠ δεν μοριοδοτείται.

 
Λεωνίδας
05 Μάιος 2015 17:59

Κακώς η κυβέρνηση υποχωρεί σε πιέσεις . Δεν μπορεί να εξισώνονται απαιτητικά μεταπτυχιακά 2 ετών με τα 1 έτους. Και φυσικά τα διδακτορικά πρέπει να μοριοδοντούνται χωριστά και περισσότερο από τα άλλα. Αλλά σε εκείνο που δεν πρέπει να υποχωρήσει η κυβέρνηση είναι η μοριοδότηση μόνο της διδακτικής προϋπηρεσίας κι όχι γενικά της εκπαιδευτικής.

 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
05 Μάιος 2015 16:33

Αγαπητοί συνάδελφοι τα
Μεταπτυχιακά αλλά ούτε και τα βασικά πτυχία δεν κρίνονται με το χρόνο που χρειάζεται κάποιος να τα ολοκληρώσει, αλλά έχουν κριτήρια σύμφωνα με τα οποία εξεταζονται και εγκρινονται από τον αρμόδιο φορέα. Εκτός εάν εσείς θέλετε να κρίνεται τα πάντα όλα!!!

 
Σ.Β.
05 Μάιος 2015 16:25

Γιατί δεν μοριοδοτείται και το 2ο Μεταπτυχιακό;;;; Γιατί μοριοδοτείται μόνο το άσχετο δεύτερο πτυχίο και όχι ένα επιπλέον συναφές μεταπτυχιακό;;; Για παράδειγμα ένα στο γνωστικό αντικείμενο και ένα στα παιδαγωγικά ή στη διοίκηση; Πιο ικανός ένας που δεν είχε καταφέρει να περάσει με πανελλαδικές σε Παιδαγωγική ακαδημία ή καθηγητική σχολή, πέρασε σε ένα ΤΕΙ και στη συνέχεια έδωσε κατατακτήριες ... ;;;

 
Κατερίνα
05 Μάιος 2015 16:15

Απόλυτα σωστό!!! Όλα τα προσόντα! Γιατί όλα γίνονται με κόπο, χρόνο και κόστος...
Πρέπει να υπάρχει μία μοριοδότηση για το κάθε είδος και στο τέλος να αθροίζονται.
Δεν μπορεί να συγχωνεύονται όλα σε ένα. Δηλ. διδακτορικό και δύο μεταπτυχιακά να ισοδυναμούν με ένα μεταπτυχιακό ή μεταπτυχιακό και διδασκαλείο να υπερκαλύπτει το μεταπτυχικό με το διδακτορικό. Αυτό είναι ανύκουστο. Το ίδιο βέβαια, πρέπει να ισχύει και για τις άλλες κατηγορίες (γλώσσες,ΤΠΕ κλπ).
Επιπλέον, τι γίνεται με τους/τις εκπαιδευτικούς που δίδαξαν ή διδάσκουν στα Πανεπιστήμια, δεν είναι διδακτική προϋπηρεσία και μάλιστα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κι επομένως, επιπλέον μοριοδότηση;
Όλα τα παραπάνω πρέπει να συνθέτουν το προφίλ του σύγχρονου διευθυντή που δεν είναι μόνο δημοκρατικός, αλλά και ενημερωμένος, επιμορφωμένος, ευαισθητοποιημένος και που εκτός από ικανότητες έχει και γνώσεις, γιατί το διοικείν εκτός από "Τέχνη είναι και Επιστήμη"

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
05 Μάιος 2015 12:52

ΔΕΙΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΔΙΕΘΝΩΣ...
Σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Μπολόνια (1999), η οποία στοχεύει κυρίως στη σύγκλιση των διαφορετικών συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των ευρωπαϊκών χωρών προς ένα σύστημα με μεγαλύτερη διαφάνεια που θα βασίζεται σε τρεις κύκλους: Πτυχίο/Bachelor – Master – Διδακτορικό, γίνεται σαφές ότι υπάρχει ένα τριετές προπτυχιακό επίπεδο σπουδών και στη συνέχεια το δεύτερο επίπεδο (Master, Διδακτορικό). Τα Master μπορεί να είναι διετούς ή μονοετούς διάρκειας. Εάν το βασικό πτυχίο είναι διάρκειας 3 ετών (Bachelor), τότε υποχρεωτικά το Master είναι διετές. Σε άλλη περίπτωση, όπως κυρίως συμβαίνει με τους απόφοιτους των ελληνικών ΑΕΙ & ΑΤΕΙ, τα οποία όλα παρέχουν τουλάχιστον σπουδές τετραετούς διάρκειας, στο δεύτερο επίπεδο, το Master μπορεί να είναι μονοετές.

Ο στόχος είναι να υπάρχει ένα σύστημα ακαδημαϊκών τίτλων οι οποίοι εύκολα αναγνωρίζονται και συγκρίνονται, ένα σύστημα σώρευσης και μεταφοράς μονάδων (ECTS), το οποίο θα διευκολύνει την κινητικότητα των σπουδαστών, των διδασκόντων και των ερευνητών, τη συνεργασία, καθώς και την ευρωπαϊκή διάσταση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση:

Είναι προφανές ότι το προσχέδιο που τέθηκε προς συζήτηση, έρχεται σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές διακηρυγμένες προθέσεις και συνθήκες, και δημιουργεί ανισότητες εις βάρος εκείνων που σπούδασαν ή παρακολούθησαν Master σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην Ελλάδας….

 
Μαρία
05 Μάιος 2015 10:38

Κανονικά θα έπρεπε να μοριοδοτούνται ολα τα προσόντα......μη μπούμε στη λογική πως το απέκτησε ο καθένας, είτε είναι εξ αποστάσεως ή μη. Καλο θα ήταν να μοριοδούνται με βάση το αντικείμενο, δηλαδή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό στη Δοίκηση εκπαίδευσης εφόσον πρόκειται για θέση διευθυντού να μοριοδοτείται περισσότερο απο αντίστοιχο τίτλο αλλα στη διδακτική της φυσικής επιστήμης. Επιπλέον είτε ενας έχει ενα μεταπτυχιακό ή δύο θα έπρεπε να μοριοδοτούνται και τα δύο ......αντίστοιχα να μοριοδοτουνται ξεχωριστά το μεταπτυχιακό απο το διδακτορικό....και όχι εαν εχεις και τα δυο μοριοδοτείται μονο ο ανώτερος τίτλος....αλλωστε το διδακτορικό , για όσους γνωρίζουν είναι τελείως διαφορετικό απο το μεταπτυχιακό. Επίσης μοριοδότηση ολων των επιμορφώσεων με βάση τις ώρες.....επιτελους δεν είναι δυνατο να θυσιάζονται οι γνωσεις στο βωμό της προυπηρεσίας....

 
Πάνος Σ
05 Μάιος 2015 08:56

Κύριοι και κύριοι Υπουργοί και Αναπληρωτές και Σύμβουλοι, αριστεροί και μη, "Όλα τα προσόντα που έχουν αποκτηθεί τίμια έχουν την αξία τους και είναι προς το συμφέρον της υπηρεσίας σε μια κοινωνία αξιών".

 
Μαρία
05 Μάιος 2015 02:33

Και τι θα γίνει με τα Μεταπτυχιακά που καλούμαστε να τα παρακολουθούμε δια ζώσης ,2 χρόνια ;Αυτά πόσο πρέπει να μοριοδοτηθούν;

Με τις εκπαιδευτικές άδειες τι θα γίνει;Η είναι τόσο εύκολο και να εργάζεσαι κάνοντας καθημερινά χλμ και να κάνεις έρευνα;ΠΡΈΠΕΙ Να επανέλθουν

 
xa
05 Μάιος 2015 00:41

Μεγαλόψυχος ο υπουργός!!

Μοριοδοτεί το μεταπτυχιακό ενός έτους!!

με το 3848 του 10:

Διδακτορικό 6 μόρια, μεταπτυχιακό 4 μόρια, πιστοποίηση Β 3 μόρια, διδασκαλείο 2,5 μόρια, Β πτυχίο 3 μόρια, ξένη γλώσσα 1 μόριο Σύνολο 19,5 μόρια. Αρχαιότητα: 8 μόρια

Με αυτά που λένε: Διδακτορικό+μεταπτυχιακό 4 μόρια, πιστοποίηση 1 μόριο, διδασκαλείο 2 μόρια, Β πτυχίο 2 μόρια, ξένη γλώσσα 1 μόρια. Σύνολο 10 μόρια. Αρχαιότητα 11 μόρια.

Επίσης τιμωρούνται όσοι πήγαν διδασκαλείο με αφαίρεση της διδακτικής εμπειρίας δηλαδή σαν να μην πήγαν στη μετεκπαίδευση.

Μάλλον μας κάνετε πλάκα

Να δούμε από δω και πέρα ποιος δάσκαλος θα διαθέσει χρόνο να επιμορφωθεί. Θα γεμίσουν τα ουζερί, οι πλατείες και τα καφενεία δασκάλους. Πρώτη φορά βλέπω κυβέρνηση που μας λέει να μη δουλεύουμε. Που ήσασταν τόσα χρόνια!! Να μη σπαταλήσουμε χρόνο και χρήμα!! Είμαι 4 χρόνια διευθυντής σε 12/θέσιο ΕΑΕΠ με 12 χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας σήμερα και επιλέχθηκα κυρίως με τα επιστημονικά μου προσόντα. Η Υποδιευθύντριά μου που είναι κοντά στη σύνταξη είχε το θράσος να ρωτήσει εμένα πότε ξεκινάει η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων για διευθυντές. Δεν είχε τη λεπτότητα να μάθει από αλλού. Μου κακοφάνηκε γιατί ως τώρα είχαμε μια άψογη συνεργασία. Το ύφος της με έκανε να απογοητευτώ για τη μέχρι τώρα εκτίμηση προς το πρόσωπό της. Με αυτά που συμβαίνουν βγήκαν απ τη ναφθαλίνη δάσκαλοι να διεκδικήσουν θέσεις. Αυτοί που βάζουν ένα παιδί σε ένα θρανίο για να μην υπάρχει φασαρία και δε θέλουν να πάνε εκδρομή όταν αυτοί έχουν τεράωρο ή πεντάωρο δημιουργώντας αναστάτωση στο σύλλογο.

Καλή αρχή κύριες και κύριοι!!!

 
Panagiota
04 Μάιος 2015 23:20

Ναι κ. Κουράκη ,να μοριοδοτηθεί το μεταπτυχιακό του ενός έτους αλλά φυσικά και το διετούς φοιτήσεως μεταπτυχιακό θα πρέπει να μοριοδοτηθεί διπλάσια του μονοετούς, για να είναι δίκαια έτσι η μοριοδότηση. Επίσης θα πρέπει να επανεξετάσετε και να μοριοδοτηθεί και το συγγραφικό έργο των εκπαιδευτικών ,φυσικά όταν λέμε συγγραφικό έργο, εννοείται βιβλία με ISBN με συνάφεια στο πτυχίο του και οχι ποίηματα, διηγήματα και τραγουδάκια. Εσείς κ. Υπουργέ, ως πανεπιστημιακός θα έπρεπε να σκεφτείτε να μοριοδοτηθεί και η προυπηρεσία κάποιων εκπαιδευτικών που πριν διοριστούν έχουν διδάξει και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση .Ενα άλλο σημείο που θα πρέπει να προσεχθεί είναι η περίπτωση της συμμετοχής του συλλόγου στην διαδικασία της επιλογής των διευθυντών. Για ποιό λόγο να αποφασίζει ο σύλλογος για τον διευθυντή του ,όταν στην τροπολογία σελ.42-αν δεν κάνω λάθος- εκτός απο την αα) περίπτωση ο υποψήφιος διευθυντής έχει να επιλέξει την σχολική μονάδα όπου υπηρετεί ή έχει την οργανική του ή υπηρέτησε τα τελευταία πέντε χρόνια, υπάρχει και η ββ) περίπτωση που μάλλον μοιάζει με ΄φυτευτή΄θέση που ο σύλλογος δεν θα γνωρίζει καν τον μελλοντικό του διευθυντή αλεξιπτωτιστή!!! Ας προσεχθούν με λεπτομέρεια κάθε άρθρο και κάθε παράγραφος για να αποφευχθούν δυσερμηνείες και προπάντων αδικίες που θα εξοργήσουν την εκπαιδευτική κοινότητα . Ελπίζουμε τα λιθαράκια που θα βάλατε στο οικοδόμημα της παιδείας να μην χρειαστούν τα επόμενα χρόνια ανακαίνηση αλλά να είναι προς την σωστή κατεύθυνση.

 
konstantinos
04 Μάιος 2015 21:52

Ας μην κάνουμε το λάθος να κοιτάζουμε μια μόνο πτυχή ενός σημαντικού ζητήματος και ας ερευνήσουμε επιτέλους την ουσία του. Ας μην στεκόμαστε μόνο στο αν κάποια μεταπτυχιακά θα μοριοδοτηθούν για να γίνει κάποιος διευθυντής ή όχι. Ας ερευνήσει επιτέλους η πολιτεία τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η απόκτηση ΚΑΠΟΙΩΝ (όχι βέβαια όλων το τονίζω αυτό) «μεταπτυχιακών τίτλων» από το «πανέρι» του εξωτερικού… εξ’ αποστάσεως. Ας ερευνηθεί επίσης ο ρόλος ΚΑΠΟΙΩΝ (το τονίζω και πάλι) Κέντρων Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών σε αυτό…. Και τέλος ας απαντήσουμε όλοι σε ένα ερώτημα: Θέλουμε για παράδειγμα σε ένα Ειδικό σχολείο έναν εκπαιδευτικό που απέκτησε μεταπτυχιακό εξ’ αποστάσεως μέσα σε ένα χρόνο σε ξένη γλώσσα (που δεν γνώριζε πριν, ίσως ούτε και μετά) που του μετέφραζαν τις εργασίες του κτλ κτλ κτλ;
Ίσως πάλι πρόκειται για αυθεντίες που τα καταφέρνουν τόσο καλά, την ίδια ώρα που άλλοι χρειάζονται 2-3 χρόνια (υποχρεωτικά ελάχιστη διάρκεια φοίτησης) στο ΕΑΠ για να ολοκληρώσουν το μεταπτυχιακό τους στη μητρική τους γλώσσα….
Είναι καιρός να εξετάσουμε το θέμα στη σωστή του διάσταση..

 
Γιώργος
04 Μάιος 2015 21:21

Μία έτσι, μία αλλιώς.... Κατά πώς θα ξυπνήσουμε κάθε μέρα ...

 
Σίφης
04 Μάιος 2015 21:18

η σταθεροτητα των αποψεων των Κουρακη και Μπαλτα θα μεινει στην ιστορια. Δειχνει την προχειροτητα των εξαγγελιων τους.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.