Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Οι διαδικασίες επιλογής στελεχών Εκπαίδευσης, όπως ψηφίστηκαν από τη Βουλή

Στάλθηκαν για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
Δημοσίευση: 13/05/2015
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το esos δημοσιεύει όλες τις νέες διαδικασίες επιλογής των Στελεχών Εκπαίδευσης, όπως ψηφίστηκαν χθες στην Ολομέλεια της Βουλής και σήμερα στάλθηκαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης( σ.σ. ίσως αύριο να δημοσιευθούν στο ΦΕΚ).

Ειδικότερα:

Πίνακες επιλογής στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Το άρθρο 10 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες μνημονεύονται στις επόμενες παραγράφους, επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης με βάση πίνακες επιλογής, που καταρτίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

2. Για την επιλογή και τοποθέτηση στις παραπάνω θέσεις καταρτίζονται οι ακόλουθοι πίνακες επιλογής:

α) Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

β) Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

γ) Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγείων,

δ) Διευθυντών τετραθέσιων και άνω νηπιαγωγείων,

ε) Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων, στ) Διευθυντών δημοτικών σχολείων,

ζ) Διευθυντών γυμνασίων,

η) Διευθυντών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.),

θ) Διευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.),

ι) Διευθυντών Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.),

ια) Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

ιβ) Διευθυντών γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.),

ιγ) Διευθυντών λυκείων Ε.Α.Ε.,

ιδ) Διευθυντών ειδικών επαγγελματικών γυμνασίων, ιε) Διευθυντών ειδικών ΕΠΑ.Λ.,

ιστ) Προϊσταμένων πειραματικών νηπιαγωγείων,

ιζ) Διευθυντών πειραματικών δημοτικών σχολείων,

ιη) Διευθυντών πειραματικών και προτύπων γυμνασίων,

ιθ) Διευθυντών πειραματικών και προτύπων γενικών λυκείων,

κ) Διευθυντών μουσικών σχολείων,

κα) Διευθυντών καλλιτεχνικών σχολείων,

κβ) Διευθυντών Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.),

κγ) Προϊσταμένων Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.),

κδ) Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

κε) Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

κστ) Υποδιευθυντών Ε.Κ.,

κζ) Υπευθύνων τομέων Ε.Κ.,

κη) Υποδιευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

κθ) Υποδιευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.»

Άρθρο 17

Προϋποθέσεις επιλογής

Το άρθρο 11 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως έχει τροποποιηθεί, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Ως Διευθυντές Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας, με δωδεκαετή (12) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα για δέκα (10) τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον επτά (7) σε σχολεία της οικείας βαθμίδας.

2. Ως Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με δεκαετή (10) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν ασκηθεί σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, συμπληρώνοντας σε αυτά τουλάχιστον το 50% του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με την επιφύλαξη της περίπτωσης ζ΄ της παρούσης παραγράφου.

Ειδικά, για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., εκτός των εκπαιδευτικών μπορούν να επιλέγονται ως Διευθυντές και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού με δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. από την οποία τα τρία (3) τουλάχιστον έτη να έχουν υπηρετηθεί σε αντίστοιχο με την προς κάλυψη θέση τύπο Σ.Μ.Ε.Α.Ε.. Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μι- κρότερο χρόνο υπηρεσίας.

Ειδικότερα:

α) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο π.δ. 323/1993.

β) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών νηπιαγωγείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 60. γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. μπορεί να είναι: αα) Για τις θέσεις Διευθυντών γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ., εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20, ΠΕ 32 και ΠΕ 33.

ββ) Για τις θέσεις Διευθυντών Ε.Κ., εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ 14, ΠΕ 17, ΠΕ 18, ΠΕ 19 και ΠΕ 20.

γγ) Ως Διευθυντές στα γυμνάσια, τα λύκεια και τις λυκειακές τάξεις, που λειτουργούν εντός των Ειδικών Κα- ταστημάτων Κράτησης Νέων, διορίζονται με υπουργική απόφαση μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικοί που έχουν ασκήσει επί τρία (3) τουλάχιστον έτη διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα που λειτουργεί σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων.

δ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μπορεί να είναι:

αα) για θέσεις Διευθυντών των δημοτικών σχολείων Ε.Α.Ε. μόνιμοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν σε αυτά, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών του π.δ. 323/1993, εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν οργανικά σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή έχουν διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., καθώς και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.).

ββ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής Ε.Α.Ε. (ειδικά γυμνάσια, ειδικά ΓΕ.Λ., ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια, ειδικά ΕΠΑ.Λ. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), μόνιμοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα κλάδων, ε- φόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν οργανικά σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή έχουν διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π..

Επιπλέον και μόνο για τις θέσεις Διευθυ- ντών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκ- παιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων και εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου.

ε) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της χώρας προέλευσης της πλειονότητας των μαθητών, σε επίπεδο του- λάχιστον Β2.

στ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών στα μουσικά ή καλλιτεχνικά σχολεία, εκπαιδευτικοί που έχουν τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την τοποθέτηση στα σχολεία αυτά.

ζ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών των πειραματικών και προτύπων σχολείων, εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν 18 τουλάχιστον μήνες προϋπηρεσία με οργανική θέση ή θέση επί θητεία σε ένα από τα σχολεία τα οριζόμενα από τον παρόντα νόμο ως πειραματικά ή ως πρότυπα, διαθέτουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων Διευθυντή στα λοιπά σχολεία αντίστοιχης βαθμίδας και είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.

3. Ως προϊστάμενοι διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων, υποδιευθυντές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επιλέγονται εκπαιδευτικοί με ο- κταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση, την οποία αφορά η επιλογή.

Ειδική προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση υποδιευθυντή και υπεύθυνου τομέα Ε.Κ. είναι ο εκπαιδευτικός να ανήκει σε κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπεται για το Ε.Κ..

Ως υποδιευθυντές Ε.Κ., στα οποία ασκούνται 250 τουλάχιστον μαθητές και τα οποία λειτουργούν σε πρωινό και απογευματινό ή εσπερινό κύκλο, καθώς και ως Υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ., επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταε- τή (8) τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, οι οποίοι υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε σχολική μονάδα η οποία εξυπηρετείται από το Ε.Κ. και δεν έχουν κριθεί ως υπεράριθμοι.

Ειδικά για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ως υποδιευθυντές μπορούν να επιλέγονται και μέλη Ε.Ε.Π. με οκταετή (8) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση ή θέση επί θητεία στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε., την οποία αφορά η επιλογή. Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.

4. Ως προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή (8) τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία.

Ως προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ως προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20, ΠΕ 32 και ΠΕ 33.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορεί να είναι υποψήφιοι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.

5. Ως Προϊστάμενοι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. επιλέγονται: α) εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων νηπιαγωγών και δασκάλων, εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του π.δ. 323/1993 και εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 02 Φιλολόγων, ΠΕ 03 Μαθηματικών και ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., δεκαετή (10) συνολική διδακτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από την οποία τουλάχιστον τρία (3) διδακτικά έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και β) μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) όλων των κλάδων, με δεκαετή (10) συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ..

6. Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκ- παιδευτικός, ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (κ.ν. 3528/2007, Α΄ 26) ή για τον οποίον συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα.

Επίσης, δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης, εκ- παιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά των αντικειμενικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας.

7. Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογίζεται η προϋπηρεσία τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας. Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται διδακτική υπηρεσία, λογίζεται:

α) η άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

β) οι άδειες κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου,

γ) η θητεία σχολικού συμβούλου,

δ) η θητεία σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.),

ε) η θητεία σε θέσεις Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής, Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων και σχολικών δραστηριοτήτων,

στ) η θητεία των υπευθύνων ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, ΣΕΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων. Όπου στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., υπολογίζεται η υπηρεσία των υποψηφίων σε Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σε Τμήματα Ένταξης, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης, σε προγράμματα διδασκαλίας στο σπίτι ή στις εκπαιδευτικές δομές Ε.Α.Ε. που προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199).

8. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.

Τα κωλύματα επιλογής της παραγράφου 6 του παρόντος δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.»

Άρθρο 18

Κριτήρια επιλογής

Το άρθρο 12 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης αποτελούν:

α) Η επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση και κα- τάρτιση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου και τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία.

β) Η υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από στοιχεία του φακέ- λου του υποψηφίου.

γ) Η συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο, όπως προκύπτει από τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει, καθώς και η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου που αποτιμώνται πρώτον στην περίπτωση των υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. κατά τη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων, δεύτερον στην περίπτωση των υποψηφίων υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και υποψηφίων υπευθύνων τομέων Ε.Κ. κατά τη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων και τρίτον στην περίπτωση των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης κατά τη μυστική ψηφοφορία των Διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των Προϊσταμένων νηπιαγωγείων και των Προϊσταμένων Δημοτικών σχολείων.

2. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στον οικείο πίνακα με βάση το άθροισμα των μονάδων, τις οποίες συγκεντρώνουν κατά την αποτίμηση των παραπάνω κριτηρίων, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα.

Το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανέρχεται σε 37, το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. ανέρχεται σε 35, το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανέρχεται σε 38 και το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανέρχεται σε 36.»

Άρθρο 19

Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης,Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.

Το άρθρο 14 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Τα κριτήρια επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης και Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. αποτιμώνται κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

2. Το κριτήριο της επιστημονικής - παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης αποτιμάται με 9 έως 11 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) Διδακτορικό δίπλωμα: 4 μονάδες και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 2,5 μονάδες. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει Διδακτορικό δίπλωμα και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών λαμβάνει κατά ανώτατο όριο 4 μονάδες. Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό δεν μοριοδοτείται. Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως.

β) Τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης (μόνο για στελέχη της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης): 2 μονάδες.

γ) Δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.: 2 μονάδες εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό.

δ) Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών: 0,5 μονάδα, εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό ή δεν αποτέλεσε προϋπόθεση για απόκτηση πτυχίου εξομοίωσης, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για διορισμό και εφόσον δεν υφίσταται η μοριοδότηση της προηγούμενης περίπτωσης β΄. Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). ε) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης σε Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό: 0,5 μονάδα.

Αν ο υποψήφιος έχει περισσότερα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις δεν μοριοδοτούνται αθροιστικά.

στ) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1: 0,5 μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 19 και ΠΕ 20 δεν μοριοδοτούνται.

ζ) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2: 0,5 μονάδα.

η) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερου του Β2: 1 μονάδα.

Αν ο υποψήφιος κατέχει διαφόρων επιπέδων αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνον η πιστοποιημένη γνώση στο ανώτερο επίπεδο.

Η πιστοποιημένη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται κατά το ήμισυ της μοριοδότησης της πρώτης ξένης γλώσσας.

Η γνώση ξένης γλώσσας μοριοδοτείται με βάση τίτλους που ορίζονται από τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες επιλογής του Α.Σ.Ε.Π..

3. Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας αποτιμάται με 14 μονά- δες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) Υπηρεσιακή κατάσταση: 11 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

Οι μονάδες αυτές υπολογίζονται με βάση τη διδακτική υπηρεσία αποτιμώμενη με 1 μονάδα για κάθε έτος πέραν του χρόνου που αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευ- σης και Διευθυντών σχολικών μονάδων ή Ε.Κ..

Για τους υποψηφίους Διευθυντές των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. που είναι μέλη Ε.Ε.Π. οι μονάδες υπολογίζονται με βάση την εκπαιδευτική υπηρεσία αποτιμώμενη με μία μονάδα για κάθε έτος πέραν των οκτώ (8).

β) Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία: 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα:

αα) Άσκηση καθηκόντων περιφερειακού Διευθυντή εκπαίδευσης, σχολικού συμβούλου, Διευθυντή Εκπαίδευσης ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης, προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή αναπληρωτή προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Διευθυντή σχολικής μονάδας Σ.Ε.Κ. (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα) ή Ε.Κ., υπεύθυνου ΚΠΕ: 0,5 μονάδα για κάθε έτος.

Η άσκηση καθηκόντων για κάθε θέση του π-ρόντος εδαφίου αποτιμάται με δύο (2) μονάδες κατ’ α- νώτατο όριο για τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και τρεις (3) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης. Άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου σχολικής μονάδας, προϊσταμένου τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων διεύθυνσης εκπαίδευσης, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, Σ.Ε.Κ. ή Ε.Κ., Υπευθύνου Τομέα Σ.Ε.Κ. ή Ε.Κ., υπευ- θύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής υγείας ή πολιτιστικών θεμάτων στη διεύθυνση εκπαίδευσης, υπευθύνου Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων: 0,25 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.

Η άσκηση καθηκόντων σε περισσότερες από μία θέση από αυτές που περιγράφονται στα προηγούμενα δύο εδάφια μοριοδοτείται αθροιστικά, με 2 μονάδες κατ’ ανώ- τατο όριο για τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης.

ββ) Συμμετοχή σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών, ως αιρετό μέλος: 0,25 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.

Παράλ4ήληλη συμμετοχή σε περισσότερα συμβούλια το ίδιο χρονικό διάστημα δεν μοριοδοτείται αθροιστικά. Σε περί- πτωση παράλληλης άσκησης καθηκόντων σε θέσεις της προηγούμενης περίπτωσης αα΄ δεν υπολογίζονται μονάδες από συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών.

Για τη μοριοδότηση των αναπληρωματικών αιρετών μελών των συμβουλίων απατείται συμμετοχή τους σε πέντε τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά έτος.

γγ) Τα κριτήρια επιλογής για τους προϊσταμένους ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αποτιμώνται όπως και για τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

γ) Για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων α΄ και β΄, χρόνος διδακτικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών (ή εκπαιδευτικής για το Ε.Ε.Π.) ή καθοδηγητικής ή διοικητικής εμπειρίας βραχύτερος του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοότησης για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται.

4. Συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο - Προσωπικότητα – γενική συγκρότηση: 12 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. α) Για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονά- δων και Ε.Κ.:

Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με τη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας που ο υποψήφιος θα επιλέξει, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω.

Στη μυστική ψηφοφορία δεν συμμετέχει ο ίδιος ή 16 σύζυγος ή συγγενής δευτέρου βαθμού εξ αίματος.

Μέσω της μυστικής ψηφοφορίας εκτιμώνται στοιχεία της προσωπικότητας που έχουν αναδειχθεί στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής, όπως η προσωπικότητα, το ήθος, η εντιμότητα, το αίσθημα δικαιοσύνης, η δημοκρατική συμπεριφορά, η επαγγελματική ανάπτυξη και συνέπεια, καθώς και οι ικανότητες του υποψηφίου.

Στις ικανότητες του υποψηφίου περιλαμβάνονται ενδεικτικώς: η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων ιδίως διδακτικών, διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών, καθώς και η ικανότητα δημιουργίας κατάλληλου παιδαγωγικού περιβάλλοντος έμπνευσης των εκπαιδευτικών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ο σύλλογος διδασκόντων κατά την εκτίμησή του λαμβάνει  επίσης, υπόψη: Τα στοιχεία τα οποία ο υποψήφιος έχει καταθέσει προς μοριοδότηση στο οικείο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ, καθώς και τα στοιχεία τα οποία αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα, αποδεικνύονται με παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) και δεν μοριοδοτούνται, όπως: άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, σχετική με την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία, επιμορφωτικές συναντήσεις, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και επίσημες διακρίσεις.

Ο αριθμός των μορίων που ο υποψήφιος λαμβάνει κατά τη μυστική ψηφοφορία υπολογίζεται ως ακολούθως: το ποσοστό των ψήφων που έλαβε επί του συνόλου των έγκυρων ψήφων ανάγεται σε ποσοστό επί των 12 μορίων που μπορεί να λάβει κατά ανώτατο όριο ο υποψήφιος.

Υποψήφιο στέλεχος το οποίο δεν συγκεντρώνει κατά τη μυστική ψηφοφορία τουλάχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων, δεν συμμετέχει στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής.

Προκειμένου η ψηφοφορία να είναι έγκυρη, απαιτείται αυξημένη συμμετοχή, τουλάχιστον 65% των μελών του συλλόγου διδασκόντων.

Στην ψηφοφορία συμμετέχουν μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Αν εκπαιδευτικός διδάσκει σε περισσότερες σχολικές μονάδες ή Ε.Κ. ψηφίζει στη σχολική μονάδα όπου έχει τις περισσότερες ώρες, με βάση την απόφαση διάθεσης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που επικαιροποιούν και αποστέλλουν αλφαβητικό πίνακα με τις αποφάσεις των διαθέσεων των εκπαιδευτικών στα σχολεία, πριν τη διαδικασία επιλογής των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.

β) Για τους υποψήφιους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Για τους υποψηφίους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η αποτίμηση γίνεται με μυστική ψηφοφορία των Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της οικείας βαθμίδας, οι οποίοι τοποθετήθηκαν με τη διαδικασία του παρόντος.

Ειδικότερα, αναφορικά για τους υποψηφίους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη διαδικασία ψηφοφορίας συμμετέχουν επιπλέον και το 30% των Προϊσταμένων νηπιαγωγείων, καθώς και το 30% των Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων του οικείου ΠΥΣΠΕ, το οποίο ορίζεται με σειρά αρχαιότητας.

Ο αριθμός των μορίων που ο υποψήφιος λαμβάνει κατά τη μυστική ψηφοφορία υπολογίζεται ως ακολούθως: το ποσοστό των ψήφων που έλαβε επί του συνόλου των έγκυρων ψήφων ανάγεται σε ποσοστό επί των 12 μορίων που μπορεί να λάβει κατά ανώτατο όριο ο υποψήφιος. Υποψήφιο στέλεχος το οποίο δεν συγκεντρώνει κατά τη μυστική ψηφοφορία τουλάχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων, δεν συμμετέχει στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής.

Προκειμένου η ψηφοφορία να είναι έγκυρη απαιτείται αυξημένη συμμετοχή του σώματος των Διευθυντών σχολικών μονάδων και Προϊσταμένων νηπιαγωγείων του α- ντίστοιχου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., και πιο συγκεκριμένα τουλάχιστον 65%.

γ) Ειδικά για την επιλογή των προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. η διαδικασία της παρούσας παραγράφου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια υπουργική απόφαση καθορίζονται ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, τα υποβλητέα δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στη διαδικασία επιλογής, εκλογής και τοποθέτησης των προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ..»

Άρθρο 20

Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., υπεύθυνων τομέων Ε.Κ. και προϊσταμένων νηπιαγωγείων και διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων

Το άρθρο 15 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Κριτήρια επιλογής των στελεχών του άρθρου αυτού είναι ιδίως η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η ικανότητα του υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Βασικό κριτήριο είναι η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από: α) την επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου και κυρίως το επίπεδο των σπουδών και γενικότερα τις σπουδές του, την ύπαρξη σπουδών ή επιμορφώσεων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών και Τ.Π.Ε., υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και επίσημες διακρίσεις και

β) την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου αλλά και την προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού έργου.

2. Οι προϊστάμενοι των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων επιλέγονται από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια.

3. Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι υποδιευθυντές και υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. επιλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τους συλλόγους διδασκόντων και κυρώνονται με πράξη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που το Υπηρεσιακό Συμβούλιο δεν εγκρίνει την επιλογή του συλλόγου των διδασκόντων θα πρέπει να αιτιολογήσει πλήρως την απόφασή του αυτή προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος παίρνει την τελική απόφαση. 4. Οι προϊστάμενοι διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων επιλέγονται από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια.

Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία, τα κριτήρια και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης της παρούσας παραγράφου από τα ανωτέρω αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια Κατά τον καθορισμό των κριτηρίων λαμβάνονται υπόψη τα προβλεπόμενα κριτήρια στα άρθρα 12 και 14, όπως αντικαθίστανται με το παρόν.»

Άρθρο 21

Συμβούλια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης

Το άρθρο 16 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων λειτουργούν τα ακόλουθα συμβούλια για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των σχολικών συμβούλων:

α) συμβούλιο επιλογής σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και Ε.Α.Ε.,

β) συμβούλιο επιλογής σχολικών συμβούλων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο συμβούλια είναι επταμελή και αποτελούνται από:

α) Έναν πρόεδρο ή διατελέσαντα πρόεδρο παιδαγωγικού τμήματος ή καθηγητικής σχολής Α.Ε.Ι. με αναγνωρισμένη συμβολή στα θέματα παιδείας ή εκπαιδευτικό με αναγνωρισμένη εμπειρία στη διοίκηση και συμβολή στα θέματα παιδείας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας, κατά τον Κανονισμό της Βουλής, Επιτροπής.

β) Δύο μέλη Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) βαθμίδας καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή με εμπειρία στην άσκηση διοίκησης που ανήκουν σε παιδαγωγικά τμήματα ή καθηγητικές σχολές των A.E.I..

Τα μέλη προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από τα πρυτανικά συμβούλια των πανεπιστημίων, στα οποία απευθύνεται εγγράφως ο Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Από τα προτεινόμενα μέλη, ο Υπουργός επιλέγει δύο ως τακτικά και δύο ως αναπληρωματικά.

γ) Δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό.

δ) Τους δύο αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στα κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια της αντίστοιχης βαθμίδας, που αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

3. Η συγκρότηση των συμβουλίων επιλογής της παραγράφου 1 γίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στα μέλη και στον γραμματέα των ανωτέρω συμβουλίων επιλογής κατά τις κείμενες διατάξεις.

4. Ο αριθμός των μελών των συμβουλίων που ορίζονται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο του συνόλου των μελών.

5. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο πρόεδρος και ο γραμματέας με τον αναπληρωτή του. Πρόεδρος ορίζεται το μέλος υπό στοιχείο 2α του παρόντος άρθρου. Ως γραμματέας ορίζεται διοικητικός υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ή αποσπασμένος σε αυτήν εκπαιδευτικός.

6. Τα συμβούλια επιλογής σχολικών συμβούλων είναι αρμόδια και για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου των σχολικών συμβούλων

. Εισηγητής για τα θέματα αυτά ορίζεται ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τμήματος της ίδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, αντίστοιχα.

7. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές των Ε.Κ. τοποθετούνται, κατόπιν συνυπολογισμού όλων των μορίων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος νόμου, με απόφαση του Περιφερειαού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πράξη των οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. - Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης τοποθετούνται κατόπιν συνυπολογισμού όλων των μορίων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος νόμου, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από πράξη των αντίστοιχων Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ.

8. Οι προϊστάμενοι των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων επιλέγονται από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια και τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

9. Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι υποδιευθυντές και υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ., καθώς και οι προϊστάμενοι νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων επιλέγονται από τα όργανα και με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

10. Κάθε μέλος συμβουλίου επιλογής, με εξαίρεση τον πρόεδρο, αναλαμβάνει τη μελέτη συγκεκριμένου αριθμού φακέλων υποψηφίων που του ανατίθενται από το συμβούλιο και προετοιμάζει σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε υποψήφιο. Η κατανομή των φακέλων των υποψηφίων στα μέλη του συμβουλίου γίνεται κατά τυχαίο τρόπο.

11. Η θητεία του προέδρου, των μελών και του γραμματέα των συμβουλίων επιλογής αρχίζει με υπουργική απόφαση και είναι διετής. 

12. Οι προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. επιλέγονται από το ΚΥΣΕΕΠ το οποίο συνεδριάζει υπό την προεδρία ενός περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην ειδική αγωγή, αναπληρούμενο από άλλον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, τη συμμετοχή ενός σχολικού συμβούλου Ε.Α.Ε. με τον αναπληρωτή του, επίσης, σύμβουλο Ε.Α.Ε., τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής, αναπληρούμενο από τον αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και τα δύο αιρετά μέλη Ε.Ε.Π. αναπληρούμενα από τα αναπληρωματικά αιρετά μέλη Ε.Ε.Π..

13. Στα υπηρεσιακά συμβούλια που αναφέρονται στο παρόν, όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, συμμετέχουν επιπλέον:

α) στην περίπτωση των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ ένας σχολικός σύμβουλος και ένας εκπαιδευτικός με δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία και

β) στην περίπτωση των ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ δύο σχολικοί σύμβουλοι.

Τα μέλη της περίπτωσης α' ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Τα μέλη της περίπτωσης β' ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Μέλος συμβουλίου που είναι ταυτόχρονα υποψήφιος για οποιαδήποτε από τις προς πλήρωση θέσεις δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του σε καμία φάση της διαδικασίας κρίσης και επιλογής.

Στην περίπτωση των αιρετών μελών, αν και το τακτικό και το αναπληρωματικό μέλος έχουν κώλυμα συμμετοχής, κατά τα ανωτέρω, αναπληρώνονται από τους επόμενους του ίδιου συνδυασμού στη σειρά εκλογής της περίπτωσης ι' της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του π.δ. 1/2003 (Α΄1).

Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής προεδρεύει ο αναπληρωτής του και αν και αυτός έχει κώλυμα προεδρεύει ο σχολικός σύμβουλος.»

Άρθρο 22

Χρόνος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Το άρθρο 18 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα υποβάλλουν στο Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του τέως Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας, στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα υποβάλλουν αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας, στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται οι σχολικές μονάδες που θέτουν υποψηφιότητα.

2. Μετά την τοποθέτηση των Διευθυντών των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή, καθώς και υποδιευθυντή Ε.Κ. και υπεύθυνου τομέα Ε.Κ., να υποβάλουν σχετική αίτηση στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας όπου ανήκουν οργανικά.

Αντιστοίχως, προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα προϊσταμένου ολιγοθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου να υποβάλουν στον Διευθυντή Εκπαίδευσης σχετική αίτηση εντός προθεσμιών που ορίζονται με υπουργική απόφαση.

3. Μετά την τοποθέτηση των υποδιευθυντών ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης με πρόσκλησή του που κοινοποιείται στις σχολικές μονάδες του νομού και δημοσιεύεται στο διαδίκτυο προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του νομού, να υποβάλουν εντός προθεσμιών που ορίζονται με υπουργική απόφαση αίτηση επιλογής για τις θέσεις αυτές

4. Τα υποψήφια στελέχη της εκπαίδευσης καταθέτουν δήλωση προτίμησης για τις προκηρυχθείσες θέσεις ως ακολούθως:

α) Οι υποψήφιοι Διευθυντές σχολικών μονάδων, οι υ- ποψήφιοι Διευθυντές τετραθέσιων και άνω νηπιαγωγείων και οι υποψήφιοι Διευθυντές Ε.Κ. για τις θέσεις κατ’ ανώτατο αριθμό τριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. ως ακολούθως:

αα) η μία σχολική μονάδα θα μπορεί να είναι είτε όπου κατέχουν οργανική θέση, είτε σε μία από τις σχολικές μονάδες που υπηρέτησαν την τελευταία πενταετία, ως στελέχη ή ως εκπαιδευτικοί για τουλάχιστον 8 διδακτικές ώρες την εβδομάδα,

ββ) η δεύτερη σχολική μονάδα εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. όπου υπηρετούν ή υπηρέτησαν την τελευταία πενταετία,

γγ) η επιλογή της τρίτης σχολικής μονάδας δεν υπόκειται σε κανέναν επιπρόσθετο περιορισμό.

Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς Διευθυντής σχολικής μονάδας θα πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. που έχει εκλεγεί.

β) Οι υποψήφιοι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις θέσεις κατ’ ανώτατο αριθμό δύο Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκ των οποίων η μία υποχρεωτικά είναι αυτή όπου υπηρετεί

. γ) Οι υποψήφιοι προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για τη θέ- ση μίας μόνο διεύθυνσης εκπαίδευσης.

δ) Οι υποψήφιοι υποδιευθυντές σχολικών μονάδων για τις θέσεις στις σχολικές μονάδες που κατέχουν οργανική θέση και δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι.

ε) Οι υποψήφιοι προϊστάμενοι νηπιαγωγείων και οι υποψήφιοι προϊστάμενοι δημοτικών σχολείων για τις θέσεις των σχολικών μονάδων, στις σχολικές μονάδες που κατέχουν οργανική θέση. στ) Οι υποψήφιοι υποδιευθυντές και υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. για τις αντίστοιχες θέσεις στα Ε.Κ., τα οποία εξυπηρετούν τις σχολικές μονάδες στις οποίες κατέχουν οργανική θέση και δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι, με την προϋπόθεση να έχουν υπηρετήσει στο Ε.Κ., για δύο (2) τουλάχιστον σχολικά έτη είτε ως στελέχη, είτε ως εκπαιδευτικοί, με ωράριο τουλάχιστον οκτώ (8) διδακτικές ώρες την εβδομάδα.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες ως Διευθυντές, υποδιευθυντές και υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ., θα πρέπει να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης στο Ε.Κ. που έχουν τοποθετηθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και δεν πρέπει να έχουν κριθεί υπεράριθμοι.

ζ) Οι υποψήφιοι Προϊστάμενοι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα σε μέχρι δυο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης εκ των οποίων το ένα θα είναι αυτό στο οποίο υπηρετούν οργανικά ή έχουν υπηρετήσει κατά την τελευταία πενταετία.

η) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις να είναι υποψήφιοι για θέσεις υποδιευθυντών ΕΠΑΛ και υποδιευθυντών ή υπευθύνων τομέων Ε.Κ. έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση μόνο για μία θέση, είτε για θέση υποδιευθυντή ΕΠΑΛ, είτε για θέση υποδιευθυντή Ε.Κ., είτε για θέση υπεύθυνου τομέα Ε.Κ..

5. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:

α) Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων των υποψήφιων Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Διευθυντών σχολικών μονάδων ή Ε.Κ. των Προϊσταμένων νηπιαγωγείων και των Προϊσταμένων δημοτικών σχολείων και

β) η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων όλων των υποψήφιων στελεχών της εκπαίδευσης, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, οι λεπτομέρειες της διαδικασίας εκλογής και επιλογής και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια.»

Άρθρο 23

Κρίση και επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης

Το άρθρο 20 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Το Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του τέως Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καταρτίζει πίνακα υποψήφιων Διευθυντών Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 14, όπως αντικαθίσταται με το παρόν.

2. Οι καταρτιζόμενοι πίνακες αναρτώνται στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά των ως άνω πινάκων εντός τριών ημερών από την ανάρτησή τους

. Ύστερα από εξέταση των ενστάσεων από το αρμόδιο ΚΥΣΠΕ ή ΚΥΣΔΕ επί και την ανασύνταξη των πινάκων, αυτοί υποβάλλονται στον περιφερειακό διευθυντή Εκπαίδευσης από τον οποίο κυρώνονται. Σε περίπτωση κενούμενης και κενής θέσης η επιλογή γίνεται με επανάληψη της διαδικασίας.

Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η επανάληψη της διαδικασίας οι κενές ή κενούμενες θέσεις πληρώνονται με απόφαση του οικείου ΚΥΣΠΕ ή ΚΥΣΔΕ.»

Άρθρο 24

Κρίση και επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.

Το άρθρο 21 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καταρτίζουν πίνακα υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. με βάση το άρθρο 14, όπως αντικαθίσταται με το παρόν, και στη συνέχεια επιμέρους πίνακες με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις προτίμησης, ανά σχολική μονάδα.

2. Οι καταρτιζόμενοι πίνακες αναρτώνται στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά των ως άνω πινάκων εντός τριών ημερών από την ανάρτησή τους.

Ύστερα από εξέταση των ενστάσεων από το οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. επί και την ανασύνταξη των πινάκων, αυτοί υποβάλλονται στον περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης από τον οποίο κυρώνονται.

Σε περίπτωση κενούμενης και κενής θέσης η επιλογή γίνεται με επανάληψη της διαδικασίας.

Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η επανάληψη της διαδικασίας οι κενές ή κενούμενες θέσεις πληρώνονται με απόφαση του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε..»

Άρθρο 25

Κρίση και επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., υπεύθυνων τομέων Ε.Κ. και προϊσταμένων ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων

Το άρθρο 23 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας και Ε.Κ., σε συνεδρίασή του και με βάση τα κριτή- ρια του άρθρου 15, όπως αντικαθίσταται με το παρόν, προβαίνει σε μυστική ψηφοφορία και συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση επιλογής υποδιευθυντή ή όπου απαιτείται υποδιευθυντών της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. και υπευθύνων των τομέων του Ε.Κ..

2. Η απόφαση μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων διαβιβάζονται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) το οποίο, μετά από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της απόφασης, επικυρώνει την τοποθέτηση των στελεχών της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 παράγραφος 3, όπως αντικαθίσταται με το παρόν.

3. Αν ο σύλλογος των διδασκόντων παραλείψει να υποβάλει την απόφαση της παραγράφου 1, η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 15, όπως αντικαθίσταται με το παρόν.

4. Στην περίπτωση προϊσταμένων νηπιαγωγείων ή δημοτικών σχολείων η τοποθέτηση προϊσταμένων γίνεται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, η οποία βασίζεται στα κριτήρια του άρθρου 15, όπως αντικαθίσταται με το παρόν.»

Άρθρο 26

Τοποθέτηση στελεχών εκπαίδευσης

Το άρθρο 24 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Η τοποθέτηση γίνεται κατά την εξής σειρά: Προηγείται η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευ- θυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., ακολουθεί η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έπεται η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των προϊστάμενων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και ακολουθεί η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης σχολικών συμβούλων.

2. Όσον αφορά την επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων ή μη ικανοποίησης των απαιτούμενων κριτηρίων υ- 19 ποψηφιότητας σε κάποια σχολική μονάδα, η επιλογή Διευθυντή πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε..

Όσον αφορά την επιλογή Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων ή μη ικανοποίησης των απαιτούμενων κριτηρίων υποψηφιότητας σε κάποια διεύθυνση εκπαίδευσης, η επιλογή Διευθυντή πραγματοποιείται με απόφαση του αντίστοιχου ΚΥΣΠΕ ή ΚΥΣΔΕ.

Όσον αφορά την επιλογή προϊσταμένων σχολικών μονάδων, η επιλογή προϊσταμένων πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε..

Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία, τα κριτήρια και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης της παρούσας παραγράφου από τα α-νωτέρω αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια. Κατά τον καθορισμό των κριτηρίων λαμβάνονται υπόψη τα προβλεπό μενα κριτήρια στα άρθρα 12 και 14, όπως αντικαθίστανται με το παρόν.

3. Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής σχολικών συμβούλων τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου συμβουλίου επιλογής, κατά τη σειρά εγγραφής τους στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και με βάση τις δηλωθείσες προτιμήσεις.

4. Αν δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των υποψηφίων σχολικών συμβούλων σε θέσεις της προτίμησής τους, τοποθετούνται στις θέσεις που απομένουν κενές αν εκ νέου το δηλώσουν.

Για το σκοπό αυτόν καλούνται να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις των ίδιων περιφερειακών Διευθύνσεων.

Η τοποθέτηση γίνεται κατά τη σειρά των συνολικών μονάδων αποτίμησης και με βάση τις δηλωθείσες προτιμήσεις.

Αν και με τη διαδικασία αυτή δεν συμπληρωθούν οι κενές θέσεις των σχολικών συμβούλων, καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής σχολικών συμβούλων όλων των περιφερειακών Διευθύνσεων να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται κατά τη σειρά των συνολικών μονάδων αποτίμησης και με βάση τις δηλωθείσες προτιμήσεις.

5. Προϊστάμενοι των τμημάτων επιστημονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης της περιφερειακής διεύθυνσης Εκπαίδευσης τοποθετούνται σχολικοί σύμβουλοι της οικείας βαθμίδας με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόσκληση του Υπουργού για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και εισήγηση του συμβουλίου επιλογής σχολικών συμβούλων.»

Άρθρο 27

Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας

Το άρθρο 25 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης του παρόντος νόμου γίνεται για διετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του δεύτερου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους.

Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής.

Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων στελεχών.»

Άρθρο 28

Λοιπές ρυθμίσεις

1. Η παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Διευθυντής σχολικής μονάδας, η οποία καταργείται, τοποθετείται με αίτησή του για το υπόλοιπο της θητείας του, σε κενή θέση εκπαιδευτικού σχολικών μονάδων της προτίμησής του με απόφαση του οικείου περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.»

2. Το άρθρο 17 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) καταργείται.

3. Παρατείνεται η θητεία των υπηρετούντων σχολικών συμβούλων έως 31 Δεκεμβρίου 2015.

Η θητεία των λοιπών στελεχών εκπαίδευσης λήγει με την τοποθέτηση των στελεχών εκπαίδευσης που θα επιλεγούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.__

Σχόλια (9)

 
megas
28 Μάιος 2015 20:39

Κόπιασες ????? Κουράστηκες ??? ΔΕν μας νοιάζει !! Καλά να πάθεις.

Να μου κοβόταν το χέρι ......

 
Marios
14 Μάιος 2015 22:46

+1000 και από μένα για το ΚΕΣΥΠ!
Τουλάχιστον αυτό της περιοχής μου που ξέρω είναι εντελώς απαραίτητο. Κάνει πράγματι δουλειά. Εχει και ιστότοπο που τον διατηρεί με προσωπική δουλειά ο υπεύθυνος. Μόνο που μου έκανε κάκιστη εντύπωση που το έχουν αποδυναμώσει τόσο από προσωπικό σε σχέση με 5 χρόνια πριν που το είχα ξαναχρειαστεί. Τι θέλει το υπουργείο; Να είμαστε αναγκασμένοι -όσοι έχουμε χρήμα- να απευθυνόμαστε στον ιδιωτικό τομέα; Δεν έχουμε!!!
Ενισχύστε τα ΚΕΣΥΠ με προσωπικό και αφήστε τις άλλες πολυτέλειες. Λυπάμαι που δεν μπορώ να βάλω να γράψουν ομαδικά γονείς για το θέμα. Όλοι συμφωνούν.
Ακούει κανείς εκεί στο υπουργείο;;;;;

 
Stasini
14 Μάιος 2015 21:52

ΚΕΣΥΠ=η πιο χρήσιμη υπηρεσία ever!

Τρία παιδιά έχω και στα δύο πρώτα εξυπηρετήθηκα απόλυτα. Αν δεν είχαμε επισκεφτεί (επανειλημμένα) το συνάδελφο στο ΚΕΣΥΠ θα είχαμε οδηγηθεί σε περιπέτειες που κοστίζουν ακριβά! Θα τρέχαμε για να ξαναδίνουν μετά από ένα-δύο χρόνια διότι είχαμε δυστυχώς εντελώς λάθος πληροφόρηση από τον καθηγητή που τους έκανε φροντιστήριο. Σκεφτείτε να νοικιάζαμε σπίτια κλπ στράφι.

Τώρα στο τρίτο μου παιδί, που ατυχώς είναι στη φετινή Β΄ Λυκείου, πάλι στο ΚΕΣΥΠ απευθυνθήκαμε για να βρούμε άκρη καθώς δεν υπάρχει κανείς άλλος αρμόδιος να βοηθήσει υπεύθυνα. Κλείσαμε σήμερα ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα διότι έξω από το ΚΕΣΥΠ περίμεναν ουρές!!!! για βοήθεια στις αιτήσεις για στρατιωτικές σχολές.

Και εγώ εκπαιδευτικός είμαι και πάντα θεωρούσα ότι στην τάξη είναι η δουλειά και οι άλλοι λουφάρουν. Όμως για το συνάδελφο στο ΚΕΣΥΠ (ένας είναι για όλο το νομό) έχω να πω ότι είναι ΗΡΩΑΣ!

 
Γιώργος
14 Μάιος 2015 18:11

Άγνωστε (σε ΚΕΔΔΥ να υποθέσω;) αν θέλεις να δεις "που ακριβώς είναι τα παιδιά σε αυτές τις δραστηριότητες" όπως ρωτάς, πήγαινε μια βόλτα από ένα ΚΕΣΥΠ αυτό τον καιρό...
Ο αριθμός των μαθητών που δέχονται καθημερινά τα ΚΕΣΥΠ είναι πολλαπλάσιος από αυτόν που δέχονται τα ΚΕΔΔΥ ή οι ΣΣΝ κλπ. Όσο για το έργο που παράγεται στα ΚΕΣΥΠ είναι εντελώς αστείο να το συγκρίνεις με το έργο των ΚΕΔΔΥ, ΕΚΦΕ, ΣΣΝ κλπ Δεν εννοώ ότι οι συνάδελφοι εκεί δεν δουλεύουν αλλά ότι σε εποχή κρίσης είναι αυτονόητο ότι η χρησιμότητα των ΚΕΣΥΠ είναι μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη υποστηρικτική υπηρεσία της εκπαίδευσης.
Που να δεις στα ΚΕΣΥΠ πόσα προσόντα τυπικά και κυρίως ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ απαιτούνται για να τα βγάλεις πέρα! Και από ωράριο καμία σχέση με τους άλλους. Απογεύματα και δουλειά μέχρι και τον Ιούλιο!

 
Konstantinos
14 Μάιος 2015 18:09

Συγχαρητήρια ΣΥΡΙΖΑ. η αναξιοκρατία σε όλο της το μεγαλείο.

 
Karabouf
14 Μάιος 2015 18:01

Που μας πάνε οι "πρώτη (και τελευταία) φορά αριστερά"
Να ευχόμαστε να πέσει η κυβέρνηση για να γλυτώσουμε που τους ψηφίσαμε.
Εκεί μας οδηγούν, διαλύοντας συλλόγους διδασκόντων, καταστρέφοντας καριέρες και ζωές που δημιουργήθηκαν με κόπο, με μελέτη, με αγώνα.
Και όλα αυτά εξαιτίας μιας ιδεολογικής τρικυμίας που έχει στο κεφάλι του ένα ασήμαντο (από κάθε άποψη) τμήμα των συνδικαλιστών του ΣΥΡΙΖΑ.
Θα τους φάει το μαύρο σκοτάδι της αφάνειας και της ασημαντότητας (όπως τους αξίζει) όταν αλλάξουν (ελπίζω σύντομα) τα πράγματα

 
Αγνωστος
14 Μάιος 2015 12:55

Στο ΚΔΑΥ, ΚΕΔΔΥ πιο σωστά, γίνονται αξιολογήσεις παιδιών και χρειάζεται εκτός από το βασικό πτυχίο και εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή γιατί έχεις να κάνεις με παιδιά με ειδικές ανάγκες, δεν πας γιατί θέλεις να πας απλά σε γραφείο και είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα για όποιον έχει επιλέξει να δουλεύει σε ΚΕΔΔΥ και να ασχοληθεί ΣΟΒΑΡΑ με την ειδική αγωγή. Αυτό ως απάντηση στο... Αν είσαι σε ΚΔΑΥ πάλι παράγεις διδακτικό έργο ( που θα ήθελα να μάθω)! , το "που θα ήθελα να μάθω" είναι αυτό που με ενόχλησε.

Γιατί δεν ενόχλησε το διδακτικό έργο σε ΚΠΕ, ως Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής, Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων και σχολικών δραστηριοτήτων,ως υπεύθυνος ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, ΣΕΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων, (που ακριβώς είναι τα παιδιά στις παραπάνω δραστηριότητες;) ως Σχολικός Σύμβουλος; Σε ότι αφορά το διδακτικό έργο στην περίπτωση άδεια κύησης, θεωρώ ότι το έκαναν για να έχουν την ίδια μεταχείριση οι γυναίκες με τους άνδρες συναδέλφους, διαφορετικά σε όλες θα έλειπε ένα κομμάτι από τη διδακτική υπηρεσία και μετά θα λέγαμε ότι δεν επιλέγονται γυναίκες.

 
ΝΕΑ_ΗΤΗΗ
14 Μάιος 2015 01:08

Ο ποιο δίκαιος νόμος ever. Ο όποιος έχει πολλά προσόντα ( σπουδές ) να πέφτει στον Καιάδα. Δηλαδή Διδακτορικό μόνο 4 μόρια ήτοι 11 % περίπου. Έλα μωρέ ποιο Διδακτορικό άμα έχεις εξαπατήσει (όχι όλες να εξηγούμαστε) το κράτος και πήρες επαπειλούμενη ξέρεις πως το ξαναγελάς για να αυξήσεις τα τμήματά σου και να έχεις το σύλλογο ευχαριστημένο, Διευθυντάρα μου !!!!.
Διδακτική υπηρεσία τι σημαίνει ; αν ξέρουμε καλά Ελληνικά υπηρεσία που παρέχεται ενώ καθώς κάποιος διδάσκει, ίσως αλλά και όχι ή όχι μόνο. Για να είμαι ποιο συγκεκριμένος
Αν έχεις προσόντα και διδάσκεις στο Πανεπιστήμιο ως επικουρικό έργο σαν Διδακτορικός φοιτητής, αν εκπαιδεύεις κάνοντας supervision ή mentoring σε προπτυχιακό φοιτητή που κάνει την διπλωματική του δεν κάνεις διδακτικό έργο άρα δεν έχεις διδακτική υπηρεσία.
Αν μεγαλώνεις το παιδί σου σπίτι σου παράγεις διδακτικό έργο ( στο παιδί σου).
Αν είσαι υπεύθυνος στο ΕΚΦΕ σαν ΚΕΠΛΗΝΕΤ ( όχι πως δεν κάνουν δουλεία τα παιδιά) παράγεις διδακτικό έργο ( στα καλώδια ενδεχομένως .
Αν είσαι σε ΚΔΑΥ πάλι παράγεις διδακτικό έργο ( που θα ήθελα να μάθω)!

 
Περίεργα μαθηματικά...
14 Μάιος 2015 00:35

3. β) Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία:

8 χρόνια Στέλεχος ΣΕΠ (Υπεύθυνος ΣΕΠ σε ΚΕΣΥΠ): Σύνολο μορίων 4x0,25=1 μόριο

8 χρόνια Στέλεχος ΣΕΠ: (4 χρόνια Υπεύθυνος ΓΡΑΣΕΠ δηλαδή ουσιαστικά υφιστάμενος και με λιγότερα φυσικά αντικειμενικά μόρια από τον Υπεύθυνο ΚΕΣΥΠ + 4 χρόνια Υπεύθυνος σε ΚΕΣΥΠ): Σύνολο μορίων 4x0,25 + 4x0,25= 2 μόρια !!!!!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.