Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Ο νέος νόμος για τα Πρότυπα και πειραματικά Σχολεία όπως στάλθηκε για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Ποια Πειραματικά συνδέονται μεταξύ τους
Δημοσίευση: 13/05/2015
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ο νέος νόμος για τα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία όπως ψηφίστηκε χθες στη Βουλή, στάλθηκε σήμερα στο Εθνικό Τυπογραφεία για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και έχει ως εξής:

Άρθρο 10

Διάκριση Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

1. Το άρθρο 36 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής:

« 1. Οι σχολικές μονάδες που έχουν χαρακτηριστεί ως «Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία» αποχαρακτηρίζονται και ορίζονται ως «Πειραματικά Σχολεία», εκτός από τις παρακάτω σχολικές μονάδες που ορίζονται ως «Πρότυπα Σχολεία»:

α) Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο,

β) Πρότυπο Γυμνά- σιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά,

γ) Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης,

δ) Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων,

ε) Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων,

στ) Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής,

ζ) Πρότυπο ΓΕΛ Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά,

η) Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης,

θ) Πρότυπο ΓΕΛ Αναβρύτων.

2. Ο όρος «Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο» καταργείται. Όπου αναφέρεται ο όρος «Πρότυπα Πειραματικά» Σχολεία νοούνται εφεξής τα «Πρότυπα» και τα «Πειραματικά» σχολεία, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3. Όπου αναφέρεται ο όρος «Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων» νοείται εφεξής η «Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων».

4. Τα Πειραματικά σχολεία είναι σχολικές μονάδες που ανήκουν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, όπου δοκιμάζονται νέα προγράμματα σπουδών και ωρολόγια προγράμματα, διδακτικά εργαλεία, σχολικά εγχειρίδια και άλλο εκπαιδευτικό υλικό, διδακτικές μέθοδοι, τρόποι διοίκησης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

Οι πιλοτικές αυτές εφαρμογές σχεδιάζονται από το Υ- πουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Ι.Ε.Π., των Πανεπιστημίων ή των ερευνητικών κέντρων που σχετίζονται με την εκπαίδευση, καθώς και από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή τις ίδιες τις σχολικές μονάδες, με στόχο τη συναγωγή συμπερασμάτων αξιοποιήσιμων για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής.

Οι εκπαιδευτικοί αυτών των σχολείων διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα και κυρίως την κατάλληλη επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και διδακτική εμπειρία, ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις πιλοτικές εφαρμογές, να συμβάλουν στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων τους και να προσφέρουν την απαραίτητη ανατροφοδότηση για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, οι δε μαθητές και μαθήτριες εισάγονται με τρόπο που δεν παραβιάζει τις βασικές προϋποθέσεις ενός κατά το δυνατόν τυχαίου δείγματος, απαραίτητη προϋπόθεση για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

5. Ο όρος «Πρότυπα» αναφέρεται στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της παραγράφου 1 του παρόντος. Έχουν εκπαιδευτικούς με αυξημένα τυπικά προσόντα και διδακτική εμπειρία και όσον αφορά το μαθητικό δυναμικό αυτών των σχολικών μονάδων, ορίζονται τα κριτήρια και ο τρόπος εισαγωγής των μαθητών και των μαθητριών στην πρώτη τάξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), όπως τροποποιείται με το άρθρο 11 του παρόντος.

Τα Πρότυπα σχολεία μπορούν να εισηγηθούν στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. την προσαρμογή των διδακτικών μεθόδων, των μεθόδων αξιολόγησης και του ετήσιου προγραμματισμού των γνωστικών αντικειμένων, σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει κάθε σχολείο.

6. Τα Πειραματικά σχολεία, κατ’ εξοχήν, αξιοποιούνται για την εκπαίδευση με πρακτική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών και σπουδαστών Τμημάτων Α.Ε.Ι., καθώς και των μεταπτυχιακών φοιτητών στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής), σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα.

Σε αυτό το πλαίσιο δύνανται να αξιοποιούνται και τα Πρότυπα σχολεία.

7. Κατά τα λοιπά τόσο τα Πειραματικά όσο και τα Πρότυπα Σχολεία εξυπηρετούν από κοινού με όλα τα υπόλοιπα σχολεία τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης όπως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.»

9 Άρθρο 11

Το άρθρο 44 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα Πειραματικά Νηπιαγωγεία μπορεί να συνδέονται με Πειραματικά Δημοτικά, τα οποία επίσης μπορεί να συνδέονται με Πειραματικά Γυμνάσια και εκείνα μπορεί να συνδέονται με Πειραματικά Λύκεια. Τα Πρότυπα Γυμνάσια, επίσης, μπορεί να συνδέονται με Πρότυπα Λύκεια.

2.α) Ως συνδεδεμένα Πειραματικά σχολεία ορίζονται τα ακόλουθα:

3. Η σύνδεση σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου θα πραγματοποιείται εφεξής με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Τα συνδεδεμένα Πειραματικά ή Πρότυπα σχολεία διατηρούν τη διοικητική τους αυτοτέλεια.

4. Ο αριθμός των μαθητών και μαθητριών που μπορεί να εγγραφούν στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ή Πειραματικό Γυμνάσιο ή Πειραματικό Λύκειο είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των αποφοίτων του συνδεδεμένου Πειραματικού Νηπιαγωγείου ή Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου ή Πειραματικού Γυμνασίου αντίστοιχα. Αν οι ιδιαίτερες υλικοτεχνικές και άλλες συνθήκες στην ανώτερη βαθμίδα επιτρέπουν μεγαλύτερο αριθμό τμημάτων από ό,τι στην κατώτερη ή επιτρέπουν αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, το οικείο Ε.Π.Ε.Σ. καταθέτει αιτιολογημένη εισήγηση στη Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία αποφασίζει τον ακριβή αριθμό των μαθητών που θα εγγραφούν στο σχολείο που εισηγείται την εν λόγω αύξηση. Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση των συνδεδεμένων Πρότυπων Γυμνασίων και Πρότυπων Λυκείων.

5. Η εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά Σχολεία γίνεται αποκλειστικά με κλήρωση και υπό όρους απόλυτης διαφάνειας.

Την κατά σχολείο εφαρμογή των διαδικασιών κλήρωσης αναλαμβάνει το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο σε άμεση συνεργασία με τον διευθυντή του σχολείου, το σύλλογο διδασκόντων και το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων.

Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας της κλήρωσης στα Πειραματικά σχολεία.

Σε κάθε περίπτωση η κλήρωση των μαθητών και μαθητριών αφορά στην εισαγωγική σχολική τάξη και μόνο, ενώ για τη μετάβαση από το σχολείο της μίας βαθμίδας στο σχολείο της επόμενης βαθμίδας εκ- παίδευσης με το οποίο συνδέεται, εφόσον αυτό υπάρχει, δεν διενεργείται επιπλέον κλήρωση. Διαδικασίες κλήρωσης μαθητών και μαθητριών διενεργούνται μετά την εισαγωγική σχολική τάξη μόνο για τη συμπλήρωση τυχόν κενών θέσεων που προκύψουν στην επόμενη τάξη της ίδιας ή της επόμενης βαθμίδας, στην περίπτωση που το σχολείο είναι συνδεδεμένο με σχολείο επόμενης βαθμίδας. Οι κληρώσεις αυτές γίνονται με ευθύνη των οργά- νων διοίκησης της σχολικής μονάδας.

6. Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα Γυμνάσια καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., ύστερα από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων και του Ε.Π.Ε.Σ. του σχολείου.

Η Δ.Ε.Π.Π.Σ., επίσης, συντονίζει και έχει τη γενική ευθύνη για την εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών και διασφαλίζει το αδιάβλητο αυτών.

Η επιλογή των μαθητών και μαθητριών αφορά στην εισαγωγική σχολική τάξη (Α΄ τάξη Γυμνασίου) και μόνο, ενώ η σχολική πορεία των μαθητών και μαθητριών από το Γυμνάσιο στο Λύκειο των σχολείων αυτών υπόκειται μόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις.

Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στα Πρότυπα Σχολεία στις λοιπές τάξεις πλην της εισαγωγικής γίνεται με την ίδια διαδικασία με την οποία επι λέχθηκαν αρχικά οι μαθητές που φοιτούν στην ίδια τάξη.

Την ευθύνη για αυτή τη συμπληρωματική διαδικασία έ- χουν τα όργανα διοίκησης του σχολείου στο οποίο έ- χουν προκύψει οι κενές θέσεις.

7. Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής μίας και μόνο μίας σχολικής μονάδας.

Στην περίπτωση των δευτεροβάθμιων σχολικών μονάδων κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει την αίτηση συμμετοχής του στις διαδικασίες επιλογής είτε σε μία Πειραματική είτε σε μία Πρότυπη σχολική μονάδα.

8. Ο αριθμός των μαθητών και μαθητριών σε κάθε τμήμα για το Νηπιαγωγείο ή την Α΄ Δημοτικού ή την Α΄ Γυμνασίου ή την Α΄ Λυκείου Πειραματικού ή Πρότυπου Σχολείου για κάθε σχολικό έτος καθορίζεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του ΕΠ.Ε.Σ. κάθε σχολείου, αφού ληφθούν υπόψη οι συνθήκες λειτουργίας του.

9. Η επιλογή των μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά ή Πρότυπα Σχολεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, γίνεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.

Η ευθύνη και τα έξοδα μετακίνησης των μαθητών και μαθητριών βαρύνουν τους ασκούντες τη γονική τους μέριμνα τόσο για την πλήρη φοίτησή τους όσο και για τη φοίτησή τους στους ομίλους.»

Άρθρο 12

Αρμοδιότητες της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Το εδάφιο γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 3966/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Επιλέγει τους εκπαιδευτικούς των Πειραματικών και των Πρότυπων σχολείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48.»

Άρθρο 13

Διευθυντής, Υποδιευθυντής και σύλλογος διδασκόντων

1. Η παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 3966/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής του Πειραματικού και Πρότυπου Σχολείου επιλέγονται για διετή θητεία, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία που προβλέπεται για τις λοιπές σχολικές μονάδες. Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών των πειραματικών και προτύπων σχολείων, εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν 18 τουλάχιστον μήνες προϋπηρεσία με οργανική θέση ή θέση επί θητεία σε ένα από τα σχολεία, τα οριζόμενα ως πειραματικά ή ως πρότυπα, και διαθέτουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων Διευθυντή στα λοιπά σχολεία αντίστοιχης βαθμίδας. Πρόσθετη προϋπόθεση υποβολής υποψηφιότητας σε θέση Διευθυντή συνιστά η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.»

2. Οι παράγραφοι 2, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 42 του ν. 3966/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταργούνται.

3. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου λήγει η θητεία των Διευθυντών και των Υποδιευθυντών των Πειραματικών και Πρότυπων σχολείων, οι οποίοι εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι να αναλάβουν υπηρεσία οι νέοι Διευθυντές και Υποδιευθυντές.

Άρθρο 14

Θέματα εκπαιδευτικού προσωπικού

1. Η παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ως εκπαιδευτικοί των Πειραματικών και Πρότυπων Σχολείων επιλέγονται δημόσιοι εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας, καθώς και δημόσιοι εκπαιδευτικοί διαφορετικής βαθμίδας που δύνανται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις να απασχολούνται και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες έχουν τουλάχιστον τετραετή διδακτική υπηρεσία στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση.

Στις αρχές κάθε ημερολογιακού έτους εκδίδεται προ- κήρυξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ., ύστερα από εισηγήσεις των ΕΠ.Ε.Σ., η οποία δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και με την οποία καλού- νται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να επιλεγούν σε θέσεις με θητεία εκπαιδευτικών των Πειραματικών ή Πρότυπων Σχολείων να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη.»

2. Η παρ. 9 εδάφιο δ΄ του άρθρου 48 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η πρόσληψη αναπληρωτών με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα, σύμφωνα με τα παραπάνω, τα κενά καλύπτονται από τους πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών των μη πρότυπων και πειραματικών σχολείων.»

Άρθρο 15

Λοιπές ρυθμίσεις

1. Το άρθρο 52 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις που ισχύουν για τις σχολικές μονάδες της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή της κλήρωσης ή της γραπτής ή άλλης δοκιμασίας και εν γένει θέματα εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος, στο πλαίσιο της ομαλής μετάβασης στο νέο πλαίσιο λειτουργίας των αναφερομένων στο παρόν σχολικών μονάδων.

3. Μεταβατικά, για το σχολικό έτος 2015-2016 στις Β΄ και Γ΄ τάξεις Γυμνασίων και Λυκείων των Πειραματικών και των Προτύπων και για το σχολικό έτος 2016-2017 στις Γ΄ τάξεις Γυμνασίων και Λυκείων των Πειραματικών και των Προτύπων η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων θα γίνει με εξετάσεις, που θα διενεργηθούν με ευθύνη των σχολικών μονάδων, εκτός εάν η Διοικούσα Επιτροπή μετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων και του ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου ορίσει διαφορετικά.

4. Η θητεία των μελών των ΕΠ.Ε.Σ. παρατείνεται έως τη λήξη του σχολικού έτους 2014-2015, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις ορισμού τους.

Ειδικά για το ημερολογιακό έτος 2015 δύναται η θητεία των μελών των ΕΠ.Ε.Σ. να παραταθεί με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.. 5. Για το σχολικό έτος 2014-2015 οι τίτλοι σπουδών των σχολείων, που χαρακτηρίζονται με το παρόν ως Πειραματικά ή Πρότυπα, θα εκδοθούν με το χαρακτηρισμό «Πρότυπο Πειραματικό».

Σχόλια (1)

 
Δημήτρης
14 Μάιος 2015 00:12

Τα Πειραματικά Ράλλεια Δημοτικά του Πειραιά που ανήκουν στο ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ όπως και το Μαράσλειο τα ξέχασαν;
Γονείς και φορείς του Πειραιά να αντιδράσετε άμεσα.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ