Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:Που χρειάζονται διευκρινίσεις

15 ερωτήματα χρειάζονται απαντήσεις από το υπουργείο Παιδείας
Δημοσίευση: 14/05/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να δώσει πολλές διευκρινίσεις , σχετικά με την εφαρμογή των νέων διαδικασιών για την επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης, που προβλέπει ο νέος νόμος.

Ο σχολιογράφος του esos κ. Σταύρος εκτιμά ότι θα χρειαστούν στην πορεία πολλές διευκρινίσεις για την επίλυση ζητημάτων που θα ανακύπτουν λόγω πρώτης εφαρμογής του νέου συστήματος, και καταγράφει τα εξής 15 ερωτήματα:

1. Οι υποψήφιοι για Διευθυντές δεν ψηφίζουν, λέει ο νέος νόμος. Αν σε ένα μικρό σχολείο είναι από τους 5 οι 3 υποψήφιοι, ποιοι θα ψηφίσουν; Μόνο οι 2;

2. Η ψηφοφορία θα γίνει προφανώς πριν τη λήξη του τρέχοντος έτους. Οι αποσπασμένοι σε κάποιο ΠΥΣΔΕ μπορούν να είναι υποψήφιοι στο ΠΥΣΔΕ απόσπασης;

3. Οι μεταθέσεις θα ανακοινωθούν μετά τις επιλογές Διευθυντών σχολείων. Εάν κάποιος εκλεγεί Διευθυντής και εκ των υστέρων μάθει ότι πήρε μετάθεση, υποχρεούται σε υπηρέτηση της θέσης του Διευθυντή και μεταβαίνει στο ΠΥΣΔΕ μετάθεσης μετά τη λήξη της θητείας του;

4. Ποιος προεδρεύει της συνεδρίασης του Συλλόγου για την ψηφοφορία Διευθυντή; Αν ο Διευθυντής είναι και υποψήφιος, ποιος προεδρεύει;

5. Τυχόν ενστάσεις επί της διαδικασίας ή και επί του αποτελέσματος της ψηφοφορίας σε ποιον κατατίθενται;

6. Συγκροτείται εφορευτική επιτροπή για την διαδικασία της ψηφοφορίας και από ποιους;

7. Οι υποψήφιοι μπορούν να είναι παρόντες στη διαδικασία της ψηφοφορίας; Ως απλοί παρατηρητές; Εάν σε άλλο σχολείο ανήκουν (έχουν δικαίωμα ψήφου) και για άλλο θέτουν υποψηφιότητα, μπορούν να είναι ψηφοφόροι στο σχολείο που δεν είναι υποψήφιοι;

8. Τα λευκά ψηφοδέλτια προσμετρώνται ως έγκυρα (και για το απαραίτητο ποσοστό συμμετοχής);

9. Όσοι εκλεγούν Διευθυντές σχολείων μπορούν να είναι υποψήφιοι για Διευθυντές Εκπαίδευσης ή αργότερα για Σχολικοί Σύμβουλοι;

10. Ποιος καταρτίζει τον οριστικό κατάλογο ψηφοφόρων σε κάθε σχολείο; Ο Δ/ντης του σχολείου ή ο Διευθυντής Εκπαίδευσης; Ποιος δηλ. κρίνει ποιοι εκπαιδευτικοί ψηφίζουν στο κάθε σχολείο; Για παράδειγμα, εκπαιδευτικός με μηδενικό ωράριο που παρέχει γραμματειακή υποστήριξη σε δύο σχολεία, σε ποιο ψηφίζει; Εκπαιδευτικός που βρισκόταν σε άδεια (μακροχρόνια π.χ. ανατροφής τέκνου) και επιστρέφει αυτές τις μέρες, ψηφίζει και αν ναι, σε ποιο σχολείο;

11. Η ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας από ποιον καθορίζεται; Είναι κοινή για όλα τα σχολεία; Πόσες μέρες πριν γνωστοποιείται στους καθηγητές που έχουν δικαίωμα ψήφου;

 12. Ένα σημαντικό επίσης ερώτημα είναι τι συμβαίνει εάν η ψηφοφορία του Συλλόγου αποβεί άκαρπη; Ο νέος νόμος ορίζει ότι «Προκειµένου η ψηφοφορία να είναι έγκυρη, απαιτείται αυξηµένη συµµετοχή, τουλάχιστον 65% των µελών του συλλόγου διδασκόντων». Εάν δεν υπάρξει αυτό το ποσοστό συμμετοχής, τι ακολουθεί; Επαναλαμβάνεται η διαδικασία και πόσες φορές; Το ερώτημα είναι σημαντικό διότι ήδη ακούγονται φωνές, από μέλη συνδικαλιστικών ομάδων, ότι θα υπάρξει «γραμμή» αποχής από την όλη διαδικασία.

13. Επίσης ο νόμος προβλέπει: «Υποψήφιο στέλεχος το οποίο δεν συγκεντρώνει κατά τη µυστική ψηφοφορία τουλάχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων, δεν συμμετέχει στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής». Σε περίπτωση που κανένα υποψήφιο στέλεχος δεν συγκεντρώσει το 20% (π.χ. λόγω «συντεταγμένης» ρίψης λευκών ψηφοδελτίων) τι γίνεται;

14. Επίσης στο νόμο αναφέρεται ότι «σε περίπτωση κενούµενης και κενής θέσης η επιλογή γίνεται µε επανάληψη της διαδικασίας. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η επανάληψη της διαδικασίας οι κενές ή κενούµενες θέσεις πληρώνονται µε απόφαση του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε..». Με ποια κριτήρια τα ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ τοποθετούν προσωρινούς Διευθυντές; Με τον παλιό νόμο (πρώτα αιτήσεις εντός σχολείου, μετά εντός σχολείων δήμου, μετά εντός του ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ με κριτήριο την αρχαιότητα) ή με βάση μόρια τυπικών προσόντων των ενδιαφερομένων; Θα υπάρχει κοινός τρόπος επιλογής με οδηγία προς όλα τα ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ ή εναπόκειται στα μέλη του κάθε συμβουλίου να επιλέξουν τον τρόπο προσωρινής πλήρωσης κενής ή κενούμενης θέσης; Και κυρίως, για πόσο μπορεί να διαρκέσει η «θητεία» ενός προσωρινού Διευθυντή;

15. Στο Άρθρο 22, παρ. 4, περ. α΄ του νέου νόμου ορίζονται τα χαρακτηριστικά των τριών θέσεων - σχολείων που θα μπορεί να διεκδικήσει υποψήφιος Διευθυντής σχολείου. Και στο τέλος σημειώνεται: «Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς Διευθυντής σχολικής µονάδας θα πρέπει να συµπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Διευθυντή στη σχολική µονάδα ή το Ε.Κ. που έχει εκλεγεί». Η διάταξη αυτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δυνατότητα επιλογής μιας σχολικής μονάδας από έναν υποψήφιο; Αν δηλ. δεν συμπληρώνει πλήρως το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Διευθυντή της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, δεν μπορεί να τη διεκδικήσει; 
Σύμφωνα με την ισχύουσα 123948/Δ2/06-09-2013 εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των διευθυντών Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών λυκείων με υπηρεσία μικρότερη των 20 ετών και με 3-5 τμήματα είναι 10 ώρες, και με υπηρεσία μεγαλύτερη των 20 ετών και 3-5 τμήματα είναι 8 ώρες. 
Αν η παραπάνω διάταξη αποτελεί προϋπόθεση για τη διεκδίκηση διευθυντικής θέσης τότε στα μικρά σχολεία (με 3 τμήματα) αδυνατούν να γίνουν Διευθυντές εκπαιδευτικοί πολλών ειδικοτήτων όπως Γυμναστές, Θεολόγοι, Ξενόγλωσσοι, Τεχνολόγοι και άλλοι, επειδή οι ώρες των μαθημάτων της ειδικότητάς τους είναι λιγότερες από 8. Με τον τρόπο αυτό όμως αναιρείται στην πράξη προηγούμενη διάταξη του ίδιου νέου νόμου επιλογής στελεχών που προβλέπει ότι «Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών µονάδων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. µπορεί να είναι: Για τις θέσεις Διευθυντών γυµνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ., εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20, ΠΕ 32 και ΠΕ 33». (Άρθρο 17, παρ.2, περ. γ΄).
Επίσης για τον υπολογισμό του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας των διευθυντών λαμβάνεται υπόψη και η δεύτερη ειδικότητά τους ή περαιτέρω οι δεύτερες αναθέσεις μαθημάτων της ειδικότητάς τους ή μόνο τα μαθήματα α΄ ανάθεσης και α΄ ειδικότητας;

Σχόλια (33)

 
geo
17 Μάιος 2015 17:55

Dinos, οσο κουλο σου φαινεται να κρινεται ενας διευθυντης απο εκπαιδευτικους που δεν τον ξερουν, τοσο λογικο φαινεται για τον υπουργο μας. Ή στραβος ειναι ο γυαλος ή στραβα αρμενιζουμε.

 
Α! Τελευταία δεν πάτε καλά!
16 Μάιος 2015 22:56

κ. Στράτο, παριστάνετε τον εκλογολόγο, όταν ξέρετε, ότι στις Βουλευτικές, Δημοτικές, Περιφερειακές, Ευρωπαϊκές, εκλογές το «ΛΕΥΚΟ» θεωρείται ως ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ, άρα ΔΕΝ μειώνει το ποσοστό που θα λάβει κάποιος υποψήφιος.
Βεβαίως ο Άρειος Πάγος έχει ολόκληρη νομολογία για το λευκό, παρών, άκυρο ...
Λέω για την κρατούσα εκδοχή, αφού έχουμε ΕΚΛΟΓΕΣ!
Ή μήπως πρόκειται για λήψη απόφασης Υπηρεσιακού Οργάνου της Διοίκησης που γίνεται ΦΑΝΕΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΩΣ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ;;;
Για φτιάξε καινούργιο άρθρο να μας εξηγήσεις τι έχουν νομοθετήσει οι μαθητευόμενοι μάγοι της Κυβέρνησης!....

 
Dinos
16 Μάιος 2015 21:44

Πιστευω πως το πιο δικαιο ειναι να ψηφιζεται ο υποψηφιος διευθυντης απο το τελευταιο σε υπηρετηση σχολειο και οι ψηφοι αυτοι να υπολογιζονται και για τα υπολοιπα δυο σχολεια που επελεξε.Ειναι δυνατον να υπαρχει ψηφοφορια απο σχολεια που υπηρετησε καποιος πριν 5 χρονια ;Θα εχουν αλλαξει πολλα πραγματα μεχρι τοτε!!!

 
geo@Δημητρης
16 Μάιος 2015 20:09

Αρα λοιπον αφησε πρωτα να ερθει η εγκυκλιος και οι διευκρινιστικες που θα ακολουθησουν και μην προσπαθεις να κανεις μαντεψιες και να δινεις ερμηνειες κατα το δοκουν,

 
Δημήτρης
16 Μάιος 2015 19:20

@geo
Μα ακριβώς αυτό γράφω στο τέλος...! Ότι στην προκήρυξη θα φανεί αν θα επιλέγουμε μεταξύ των υποψηφίων τον καλύτερο ή θα κρίνουμε γενικά ποιοι θα είναι καλοί-ικανοί ψηφίζοντάς τους! Αν ισχύσει το δεύτερο (δηλ. αν επιλέγουμε από όλους μόνο 1-τον καλύτερο), προφανώς, δε γίνεται να μοιραστούν οι υποψήφιοι σε δύο ψηφοφορίες. Αν γίνει το δεύτερο θα μπορούσαν να κατέβουν σε δύο ψηφοφορίες αφού θα επιτρέπονταν η ψήφιση περισσότερων του ενός.

 
geo@Δημητρης
16 Μάιος 2015 10:02

Αγαπητέ Δημητρη, ειλικρινά, δυσκολεύομαι να σε καταλάβω.
Οταν συμμετεχεις στις υπηρεσιακες ή συνδικαλιστικες εκλογες, στο ψηφοδελτιο που ριχνεις, βαζεις μονο ενα σταυρο; Τρεις ή τεσσερις ψηφιζεις, αυτους που σου αρεσουν. Αν θελεις παλι ψηφιζεις μονο εναν. Μην μπερδευεσαι με τις εθνικες εκλογες, δεν ψηφιζεις κομματα, διευθυντη ψηφιζεις. Αν οι υποψηφιοι ειναι ικανοι, τους ψηφιζεις ολους και απο εκει και περα, αναλογα τα υπολοιπα μορια που εχει ο καθενας. Τι σου φαινεται δυσκολο να εφαρμοστει; Γιατι να αποκλεισει ο συλλογος διδασκοντων οποιονδηποτε αξιο; Ας το κανει η παραπερα διαδικασια.

 
Φώτης
16 Μάιος 2015 01:44

O geo έχει δίκιο, είναι και δική μου άποψη ότι θα γίνει ψηφοφορία σε στυλ εκλογών με σταυρούς. Ο ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίζει πολλούς υποψήφιους, Αν ήταν αλλιώς
α) θα υπάρξει τεράστια αντιπαλότητα μετά, αφού όποιος ψηφίσει τον έναν θα είναι ο εχθρός του άλλου και
Β) φανταστείτε τι θα γίνει όταν υπάρχουν πολλές υποψηφιότητες, σε κεντρικά σχολεία, αλλά και με κορυφαίο παράδειγμα τους διευθυντές εκπαίδευσης. Αν κάθε ψηφοφόρος ψηφίσει μόνο έναν και οι υποψήφιοι είναι 10-15 τότε μπορεί να αποκλειστούν όλοι με το 20%, ή να επιλεγεί τελικά κάποιος με 5-6 ψήφους

 
Δημήτρης
15 Μάιος 2015 23:59

Αγαπητέ @geo, ειλικρινά, δυσκολεύομαι να σε καταλάβω.
Για να γίνω πιο σαφής σε αυτό που ρώτησες θα χρησιμοποιήσω άλλο παράδειγμα: Είναι δυνατόν για τις εκλογές τις βουλευτικές να γίνουν δύο ψηφοφορίες;; Δηλαδή αν στην Ά ψηφοφορία κατέβουν ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ και στη Β΄ψηφοφορία όλοι οι υπόλοιποι, τότε, σύμφωνα με τα λεγόμενα σου, μπορώ στην Α΄να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και στη Β΄ να ψηφίσω και ΚΚΕ. Νομίζω πως μπορείς να καταλάβεις ότι αυτό δε στέκεται. ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ! Δεν γίνεται να χωριστούν οι υποψήφιοι σε 2 ή 3 ψηφοφορίες, γίνεται όμως να γίνουν τόσες ψηφοφορίες όσες και οι υποψήφιοι! Δηλαδή αν υπάρχουν 4 υποψηφιότητες μπορεί κάθε υποψήφιος να περάσει από διαφορετική ψηφοφορία. Πάντως και αυτό, νομίζω, ότι είναι δύσκολο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα: ή θα γίνεται ψηφοφορία για να επιλέξουν οι συνάδελφοι αυτόν/ήν που θέλουν μεταξύ των υποψηφίων ή θα γίνεται ψηφοφορία στον καθένα για να κρίνουν οι συνάδελφοι πόσο ικανός ή ανίκανος (αν συγκεντρώσει κάτω από 20%) είναι κάποιος... Αυτό θα φανεί στην προκήρυξη.

Αγαπητή @ Καίτη
Μπορείς να θέσεις υποψηφιότητα στο 2/θέσιο αφού ο Νόμος δε στο απαγορεύει και ορίζει πως στα 3 σχολεία, συμπεριλαμβάνεται και αυτό της οργανικής σου, ακόμα και αν υπηρετείς αλλού.

ΤΩΡΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ κάτι προς τον Στράτο που ξέρει πολλά πράγματα σχετικά με το Νόμο. Στράτο προσπάθησα να ερμηνεύσω κάτι αλλά δε το κατάφερα. Θέλω να σε ρωτήσω: αν στα 3 σχολεία που ορίζει ο Νόμος, πρέπει να τηρηθεί η σειρά. Δηλαδή μπορώ εγώ να επιλέξω την 3η επιλογή, άρα ένα σχολείο σε άλλη περιφέρεια που δεν έχω υπηρετήσει ποτέ-δεν εμπίπτει σε κανένα περιορισμό χωρίς να επιλέξω τις δύο προηγούμενες επιλογές, ή πρέπει να επιλέξω και τις άλλες δύο για να μπορώ και την τρίτη επιλογή;;;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

 
erwtish
15 Μάιος 2015 22:10

Κατάλαβε κανείς αν ο υποψήφιος Δ/ντής Ψηφίζεται σε κάθε σχολείο που επιλέγει ή επιλέγει 1 σχολείο όπου ψηφίζεται και ακολούθως μεταφέρει τα μόρια του σε άλλα σχολεία. Αν είναι έτσι το σύστημα είναι πολύ εύκολα διατηρήσιμο.

 
lost
15 Μάιος 2015 18:36

Και αν σε ένα σχολείο δεν υπάρχουν άλλοι ενδιαφερόμενοι, παρά μόνο ένας που δεν πληροί την προϋπόθεση 10ετούς εκπαιδευτικής υπηρεσίας; Στο νόμο προβλέπεται λύση μόνο για την 8ετή διδακτική υπηρεσία: "Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας."

 
Γ.Τ.
15 Μάιος 2015 14:47

Σχετικά με το ερώτημα 15
Ο νόμος λέει: «Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς Διευθυντής σχολικής µονάδας θα πρέπει να συµπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Διευθυντή στη σχολική µονάδα ή το Ε.Κ. που έχει εκλεγεί».
Μια διαφορετική, πιο απλή ανάγνωση της διάταξης αυτής είναι ότι δεν αποτελεί προϋπόθεση για την επιλογή κάποιου σε κάποια σχολική μονάδα, αλλά απλώς ότι αυτός που θα επιλεγεί ως Διευθυντής σε κάποιο σχολείο θα πρέπει να κάνει το υποχρεωτικό ωράριο Διευθυντή στο σχολείο αυτό, δηλ. δεν θα υπηρετεί για τη διάρκεια της θητείας του στην οργανική θέση του ούτε θα διατίθεται σε άλλο σχολείο. Η διάταξη ίσως στοχεύει στην εξάλειψη του φαινομένου Διευθυντές σχολείων να μην διδάσκουν καμία ώρα, όπως γίνεται σε κάποιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

 
geo@Δημητρης
15 Μάιος 2015 07:36

Αγαπητε να κοψεις τα πολλα ερωτηματικα στις απαντησεις σου. Πεφτουν βαρια στους υπολοιπους. Δεν μου απαντησες ή μαλλον μου απαντησες ο,τι να 'ναι.
Γραφεις: "Δλδ κάποιος εκπαιδευτικός που στην Α΄ ψηφοφορία ψήφισε τον Κ, στη δεύτερη ψηφοφορία θα μπορεί να ψηφίσει και τον Σ;;;;;; Επομένως δε γίνεται να χωριστούν οι υποψήφιοι σε δύο εκλογές."
Και αν καποιοι συναδελφοι πιστευουν οτι και οι δυο υποψηφιοι ειναι ικανοι, γιατι να ψηφισουν με πνευμα αποκλεισμου για τον εναν; Αναφερεται καπου η απαντηση που μου εδωσες ή ειναι η δικη σου ερμηνεια; Γραφει καπου οτι γινεται μια και μοναδικη ψηφοφορια για τους υποψηφιους διευθυντες; Και εγω σου λεω οτι για καθε υποψηφιοτητα γινεται ξεχωριστη ψηφοφορια. Από πού φαινεται το αντιθετο; Καποιοι μπορει να θελουν να ψηφισουν και το δευτερο υποψηφιο, καποιοι αλλοι οχι. Τελικα στο κατω κατω, ποιος θα συγκεντρωσει τα περισσοτερα συνολικα μορια ειναι.

 
Ιωάννης11111
15 Μάιος 2015 00:37

Ένα και μοναδικό ερώτημα: Πριν ξεκινήσει αυτή η γελοιότητα, ρώτησε κανένας από τους εμπνευστές της για τη συνταγματικότητα του νομοσχεδίου; Π.χ. η αρχή των ίσων ευκαιριών παραβιάζεται κατάφωρα, από τη στιγμή που ένα συλλογικό όργανο, χωρίς καμιά τέτοια προηγούμενη αρμοδιότητα, μπορεί να αποκλείσει έναν υποψήφιο από τη διαδικασία, χωρίς καν αυτή να ξεκινήσει. Η ΔΟΕ οφείλει άμεσα να ζητήσει γνωμοδότηση από το δικηγορικό γραφείο και να εκκινήσει άμεσα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

 
Καίτη
14 Μάιος 2015 23:30

Είμαι νηπιαγωγός με οργανική θέση σε 2/θ ολοήμερο νηπιαγωγείο και αποσπασμένη μέχρι 21-06-2015 σε όμορο 1/θ νηπιαγωγείο.
Μπορώ να υποβάλλω αίτηση για προϊσταμένη στο 2/θ ολοήμερο νηπιαγωγείο που κατέχω την οργανική μου, όταν οι διαδικασίες για την πρωτοβάθμια θα ολοκληρωθούν μέχρι 19-06-2015, ή θα πρέπει πρώτα να υποβάλλω αίτηση διακοπής της απόσπασής μου και επιστροφή στην οργανική μου, ώστε να έχω δικαίωμα επιλογής για τη θέση της προϊσταμένης εκεί όπου κατέχω την οργανική μου;
Παρεμπιπτόντως, με την προηγούμενη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων διθέσιων νηπιαγωγείων φρόντισαν, όταν πήρα την οργανική μου, να με κρίνουν άρον άρον υπεράριθμη για να μην έχω δικαίωμα επιλογής στην όλη διαδικασία. Τι γίνεται σε περίπτωση που έχω δικαίωμα συμμετοχής και επιλεγώ ως προϊσταμένη στο 2/θ ολοήμερο νηπιαγωγείο και στη συνέχεια με κρίνουν υπεράριθμη;
Δώστε μου μια απάντηση στα φλέγοντα ερωτήματά μου γιατί οι προηγούμενες αποφάσεις με ταλαιπώρησαν (οικονομικά, οικογενειακά και επαγγελματικά) και συνεχίζουν να με ταλαιπωρούν αρκετά, ακόμη και τώρα!
Ευχαριστώ!!!

 
Δημήτρης
14 Μάιος 2015 22:45

Αγαπητέ/ή "κάθε απορία γεννά και άλλη απορία"
Προφανώς δεν έχω σε όλα απαντήσεις ούτε σχολίασα για να πετύχω κατι... απλά κατανοώντας κάποια πράγματα που άλλοι δεν κατάλαβαν είπα να απαντήσω στα εύλογα ερωτήματα κάποιων συναδέλφων..
Όσον αφορά το ερώτημά σου-Είναι ξεκάθαρο ότι οι εκπαιδευτικοί που είναι υποψήφιοι ΔΕΝ προσμετρώνται στο συνολικό ποσοστό.. δλδ ακόμα και ένας εκπαιδευτικός να υπάρχει σε ένα σύλλογο θεωρείται το 100%... Σίγουρα έχεις απόλυτο δίκιο ότι είναι παράλογο σε ένα σύλλογο 5 ή 4 ή 3 κλπ ατόμων να ψηφίζουν 2 ή 3 άτομα!!! Πάντως θεωρώ ότι σε ένα μικρό σύλλογο που είναι όλοι καλά γνωστοί (εδώ να προσθέσω ότι μικρά σχολεία υπάρχουν σε μικρά μέρη, άρα στην επαρχία οι συνάδελφοι γνωρίζονται και μεταξύ τους σε προσωπικό επίπεδο) ή θα προτιμηθεί ο υπάρχων Δ/ντής εφόσον είναι καλός ή αλλιώς ομόφωνα θα προτιμηθεί κάποιος... Δλδ είναι λίγο δύσκολο να υπάρξουν πολλές υποψηφιότητες μεταξύ γνωστών.. ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΜΩΣ όλα θα αποδειχτούν στην πράξη και δε το θεωρώ καθόλου απίθανο να υπάρξει πληθώρα μηνύσεων αλλά και να ξεκινήσουν κόντρες και..βεντέτες!

 
Στράτος
14 Μάιος 2015 22:09

Μερικά από τα ερωτήματα που θέτουν κάποιοι σχολιαστές νομίζω ότι μπορούν να απαντηθούν από τις ίδιες τις διατάξεις του νόμου, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.
Θα επιχειρήσω μερικές απαντήσεις:

@ ΑΠΟΡΙΑ ΜΟΝΟΥ ΨΑΛΤΟΥ
Αρνητική ψήφος προφανώς δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως λευκό (που μειώνει το ποσοστό που θα λάβει ένας υποψήφιος) ή αποχή από τη διαδικασία (που μειώνει το ποσοστό που απαιτείται για να είναι έγκυρη η διαδικασία. Σε μικρά σχολεία η αποχή ενός ή δύο εκπαιδευτικών μπορεί να σημαίνει ότι δεν συγκεντρώνεται το απαραίτητο για την εγκυρότητα της διαδικασίας 65% των μελών του Συλλόγου).

@Elina
Ρωτάς «Στην περίπτωση που ο υποψήφιος Β άλλου σχολείου έχει 1με 2 μόρια περισσότερα λόγω τυπικών προσόντων από τον Α του αυτού σχολείου, αλλά ο Β έχει μόνο το 20% του συλλόγου ενώ ο Α το 80% ,ποιός μένει;». Προφανώς ο Β. Από το νόμο δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποιου είδους προτεραιότητα στον υποψήφιο του σχολείου από εκείνον άλλου σχολείου.
Το θέμα βέβαια είναι μετά ηθικής τάξης. Πως «στέκεται» ένας Διευθυντής με το 20% του Συλλόγου έναντι ενός με το 80%;

@ καθε απορια γεννα και αλλη απορια
Ρωτάς: «σε 5θεσιο δημοτικο με δυο υποψηφιους ψηφιζουν οι 3, δηλαδη το 60%. για να ειναι εγκυρη η ψηφοφορια απαιτειται απαρτια το 65%, τι θα γινει ?».
Προφανώς για τον υπολογισμό του απαραίτητου για την εγκυρότητα της διαδικασίας 65% δεν υπολογίζονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι εκ των διατάξεων δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
Είναι βέβαια δικαιολογημένη η απορία ότι σε μικρά σχολεία την απόφαση θα κληθούν να λάβουν πολλοί λίγοι συνάδελφοι.
Γενικά ισχύει ότι όσο μικρότερος είναι ο αριθμός των μελών του Συλλόγου τόσο περισσότερο βαρύνει η ψήφος τους. Σε ένα Σύλλογο με 5 μέλη η ψήφος καθενός διαμορφώνει το 20% του αποτελέσματος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μία ψήφος αρκεί για να μείνει εντός διαδικασίας ένας υποψήφιος και ότι δύο αποχές αρκούν για να μην είναι έγκυρη η διαδικασία αφού δεν θα υπάρχει το 65% του Συλλόγου.

@ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Ρωτάς «Όσοι υπηρετούν με προσωρινή τοποθέτηση (δηλαδή δεν έχουν οργανική θέση) μπορούν να είναι υποψήφιοι;». Προφανώς μπορούν.

@ Evangeli
Ρωτάς: «Για πόσα χρόνια θα είναι η θητεία αυτή; 1, 2 ή 4;»
Η θητεία είναι διετής. Ο νόμος ορίζει: «Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της δηµόσιας εκπαίδευσης του παρόντος νόµου γίνεται για διετή θητεία, η οποία ξεκινά µε την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του δεύτερου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους».

 
μιχαλης
14 Μάιος 2015 21:06

Εστω εκπαιδευτικός που έχει υπηρετήσει ΜΟΝΟ σε γυμνάσιο.
Μπορεί να είναι υποψήφιος ως διευθυντής σχολικής μονάδας ΜΟΝΟ σε γυμνάσιο, όχι σε ΓΕΛ, όχι σε ΕΠΑΛ ή ΕΚ (ΣΕΚ).
Αντίστοιχα για τις άλλες σχολικές μονάδες.
Ενω μπορεί να είναι υποψήφιος διευθυντής διεύθυνσης!!! Δεν πρέπει να έχει εμπειρία των διαφόρων τύπων σχολείων; (αν έχει φυσικά τα υπόλοιπα απαιτούμενα κτλ).
Το ορθό είναι ο εκπαιδευτικός να μπορεί να διοικήσει καθε τύπου σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη προϋπόθεση ότι μπορεί να διδάξει βάσει της ειδικότητάς του.

 
Elina
14 Μάιος 2015 19:31

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η . Στην περίπτωση ισοψηφίας , δηλ. ο εκπαιδευτικός Α ,υπηρετεί σ΄αυτό το σχολείο ,συγκεντρώνει τα ίδια μόρια στα τυπικά προσόντα με τον Β υποψήφιο άλλου σχολείου και απόφαση της ψηφοφόριας του συλλόγου 50% και για τους δύο τι γίνεται τότε; ΕΡΩΤΗΣΗ 2η. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος Β άλλου σχολείου έχει 1με 2 μόρια περισσότερα λόγω τυπικων προσόντων απο τον Α του αυτού σχολείου,αλλά ο Β έχει μόνο το 20% του συλλόγου ενώ ο Α το 80% ,ποιός μένει ; EΡΩΤΗΣΗ 3η. Ο σύλλογος έχει το δικαίωμα να μην δεχτεί να ακούσει άλλους υποψήφιους εκτός του σχολείου τους , γιατί θέλει ο υποψήφιος διευθυντής τους να προέρχεται απο τα σπλάχνα της ίδιας σχολικής μονάδας; Στις μεγάλες και κεντρικές μονάδες θα γίνεται παρέλαση υποψηφίων ο σύλλογος θα αντέξει να ακούει τον καθένα γιατί υπάρχουν τουλάχιστον για τα λύκεια πολύ δουλεια αυτόν τον καιρό . Μήπως να στέλνουν τα βιογραφικά τους και να διαβάζονται στον σύλλογο και σε περιπτωση που ο σύλλογος ενδιαφέρεται να τον καλεί στο σχολείο;

 
καθε απορια γεννα και αλλη απορια
14 Μάιος 2015 19:02

γραφει ο Δημήτρης
"Αγαπητέ "geo" Δε γίνεται να γίνουν δύο ψηφοφορίες για ένα θέμα!!! Δλδ κάποιος εκπαιδευτικός που στην Α΄ ψηφοφορία ψήφισε τον Κ, στη δεύτερη ψηφοφορία θα μπορεί να ψηφίσει και τον Σ;;;;;; Επομένως δε γίνεται να χωριστούν οι υποψήφιοι σε δύο εκλογές.."

εννοεις οτι ολοι οι υποψηφιοι θα κριθουν σε μια ψηφοφορια ταυτοχρονα?
για λυσε μου και μενα την εξης απορια τοτε μια και για ολα εχεις απαντησεις:
σε 5θεσιο δημοτικο με δυο υποψηφιους ψηφιζουν οι 3, δηλαδη το 60%
για να ειναι εγκυρη η ψηφοφορια απαιτειται απαρτια το 65%, τι θα γινει ?
για να χοντρυνω το παραδειγμα στο ιδιο σχολειο αν εχουμε 4 ή 5 υποψηφιους τι θα γινει?
Υ.Γ. μη μου πειτε οτι ειναι ακραια τα παραδειγματα γιατι στα δικαστηρια απο μια λεπτομερεια ακυρωνεται ο νομος συνολικα και ολοι οι πινακες

 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
14 Μάιος 2015 16:18

Όσοι υπηρετούν με προσωρινή τοποθέτηση (δηλαδή δεν έχουν οργανική θέση) μπορούν να είναι υποψήφιοι; Μπορεί κάποιος να είναι υποψήφιος σε σχολείο στο οποίο δεν συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο του διευθυντή;

 
psifos
14 Μάιος 2015 16:16

Σε ποιο σχολείο ψηφίζονται οι υπ δ/ντες σε αυτό τις πρώτης τους προτιμήσης ? Ή μπορούν και σε άλλο και μεταφέρουν τα μόρια? Αν γίνει αυτό θα δείτε τρελά πράγματα. Πχ να ψηφίζονται σε σχολείο της επαρχείας με 7 ψήφους αλλά 100% 12 μόρια και να γίνονται δ/ντες σε μεγάλα σχολεία μετά η θέληση του συλλόγου.

 
Δημήτρης Κ.
14 Μάιος 2015 15:53

Ε ρε γλέντια!!!!!!!!!
Θα κάνουμε πλούσιους τους δικηγόρους.
Εύγε κύριοι του υπουργείου.
Αυτά συμβαίννουν όταν ο νομοθέτης, "νομοθετεί στο πόδι"...

 
Evangeli
14 Μάιος 2015 15:32

Για πόσα χρόνια θα είναι η θητεία αυτή; 1, 2 ή 4; ´Οςοι συνταξιοδοτούνται την επόμενη χρονιά, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα;

 
ΑΠΟΡΙΑ ΜΟΝΟΥ ΨΑΛΤΟΥ
14 Μάιος 2015 15:28

Γιατι να μην έχω τη δυνατότητα να δώσω αρνητική ψήφο αν δεν με καλύπτουν οι υποψήφιοι; η γνώμη μου δε μετράει;

Συγκεκριμένα, στο σχολείο μου πιθανά να υπάρχουν 2 υποψηφιότητες:
Α) του νυν διευθυντή, με ελάχιστα τυπικά προσόντα, πολλές κομματικές διασυνδέσεις και θέσεις, ο οποίος παρέχει και του παρέχουν διευκολύνσεις....
Β) συναδέλφου κολλητού(για τον καλό βαθμό ντε) του πρώτου, πολλές κομματικές διασυνδέσεις σε άλλο κόμμα (λέγε με βαθύ κράτος) με "περίεργη" συμπεριφορά ανωτερότητας, έναντι των άλλων, περισσότερα τυπικά προσόντα,

Μεταξύ των δύο,θα ήθελα να αλλάξω σχολείο (που δε γίνεται) ή επάγγελμα!!!!

Κανείς από τους δύο δεν ενδιαφέρεται για τη δουλειά και την προσφορά των απλών εκπαιδευτικών στο σχολείο, αν δεν τους αποφέρει μόρια στην αξιολόγηση, ενώ αν αντίθετα συγκεντρώνει περισσότερα, του βάζουν τρικλοποδιές (ξέρετε τώρα).
Θα κοιτάξει κανείς τους φακέλους τους ή το portfolio, πριν το 2011, για να δει που ήταν, με ποιο τρόπο και τι έκαναν;

Γιατί δεν μπορώ να δώσω αρνητική ψήφο;

 
Δημήτρης
14 Μάιος 2015 14:43

Αγαπητέ Στράτο σου απαντώ στο ερώτημα 2 - Ναι, φυσικά και μπορούν να είναι υποψήφιοι στο ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ απόσπασης καθώς υπηρέτησαν σε αυτό.. Αλλά ακόμα και να μην είχαν υπηρετήσει εμπίπτουν στο 3ο σχολείο που μπορεί κανείς να επιλέξει: 1ο σχολείο (οργανική ή υπηρέτηση εντός 5ετίας), 2ο σχολειο (εντός ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ οργνανικής), 3ο σχολείο (κανένας περιορισμός-όπου θές)

Αγαπητέ "geo" Δε γίνεται να γίνουν δύο ψηφοφορίες για ένα θέμα!!! Δλδ κάποιος εκπαιδευτικός που στην Α΄ ψηφοφορία ψήφισε τον Κ, στη δεύτερη ψηφοφορία θα μπορεί να ψηφίσει και τον Σ;;;;;; Επομένως δε γίνεται να χωριστούν οι υποψήφιοι σε δύο εκλογές.. Στο 2ο ερώτημά σου: Δεκτή για υποψήφιοι διευθυντές σε ένα σχολείο γίνονται μόνο όσοι καταφέρουν να αποσπάσουν το 20% τουλάχιστον των ψήφων του συλλόγου διδασκόντων στο σχολείο που είναι υποψήφιοι (αν καποιος ειναι υποψηφιος σε 2 ή 3 σχολεία περνά από 2 ή 3 ψηφοφορίες αντίστοιχα - το αποτέλεσμα μιας ψηφοφορίας ιχύει μόνο στο σχολείο που έγινε η ψηφοφορία και ΔΕΝ μεταφέρεται) Όσοι περάσουν από το 20% τότε αθροίζεται το σύνολο των μορίων των τυπικών προσόντων και της υπηρεσίας μαζί με το ποσοστό των ψήφων που έλαβες "αναγμένο" στα 12 μόρια - δλδ αν κάποιος πάρει 50% από την ψηφοφορία θα πάρει το 50% του 12 ήτοι 6 μόρια. Τα μόρια θα αθροιστούν με τα τυπικά κλπ
ΕΤΣΙ δημιουργείται ένας αξιολογικός πίνακας σε κάθε σχολείο. Αυτός που βγεί πρώτος στον αξιολογικό γίνεται και ΔΙευθυντής.

Στο 4ο ερώτημα του Στράτου - Αν ο υπάρχων Δ/ντής είναι υποψήφιος προεδρεύει ο νόμιμος αντικαταστάτης του - δλδ ο Υποδ/ντής . Αν και ο Υποδ/ντής είναι υποψήφιος προεδρεύει ο αρχαιότερος.. Αν και ο αρχαιότερος είναι υποψήφιος τότε προεδρευει ο δεύτερος αρχαιότερος κοκ

 
mp
14 Μάιος 2015 14:40

Δεν έχω καταλάβει ακόμα αν ο Σύλλογος θα λειτουργεί ως συμβούλιο επιλογής και θα ψηφίζει ανεξάρτητα για κάθε υποψήφιο. Με τη δυνατότητα οι εκπαιδευτικοί να δώσουν θετική ψήφο για περισσότερους από έναν υποψήφιους ή θα γίνει εκλογική διαδικασία επιλογής μεταξύ υποψηφίων.
Μήπως κάποιος έχει ξεκάθαρη απάντηση;

 
Geo
14 Μάιος 2015 14:04

Οι συνάδελφοι που συνταξιοδοτούνται (θα έχει παρέλθει η 31η Μαΐου την ημέρα ψηφοφορίας) ψηφίζουν; Βάσει ποιας λογικής ο συνάδελφος που σε 10 μέρες θα είναι παρελθόν για την εκπαίδευση θα αποφασίσει ποιος θα με διοικεί τα επόμενα 2 χρόνια;

 
Daskalos
14 Μάιος 2015 13:50

Oι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι σε φορείς που θα ψηφίσουν; Που θα μπορούν (;) να είναι υποψήφιοι για διευθυντές σχολείων;

 
geo
14 Μάιος 2015 12:10

Θ α ηθελα στα 11 να προσθεσετε και τα δικα μου, μιας και πηραν επισημη μορφη τα ερωτηματα και θα ανακυψουν στην πορεια σε πολλα σχολεια:
1. Προβλεπονται πολλαπλες ψηφοφοριες σε σχολεια με πολλους υποψηφιους; Και θα γινονται την ιδια μερα ή σε διαφορετικες μερες;
2. Καθε υποψηφιος-α θα πιστώνεται ένα "σκορ" ψηφων-μορίων για να βγαλει την τελικη του βαθμολογια, ή από ενα σχολειο θα προκρίνεται μόνο αυτός που πήρε τις πιο πολλες ψηφους;

 
geo
14 Μάιος 2015 11:31

Ελα "Στράτο", μπορεις να σκεφτεις κι άλλα. Σιγουρα οι διευκρινισεις που χρειαζονται να δοθουν δεν ειναι μονο αυτες.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ