Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Οδηγίες σχετικά με τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών στο μάθημα των Γαλλικών, σε Γυμνάσια, ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

Δημοσίευση: 15/05/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

ΣΧΕΤ: α) Το Π.Δ. 465/81 (ΦΕΚ 129/τ. Α ́/ άρθρο 10)
β) Η υπ’αριθμ. Γ2/241/25-1-1985 εγκύκλιος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ γ) Το Π.Δ.47/2012 (ΦΕΚ Α ́ 97)
δ) Η υπ’αριθμ 54822/Γ2/15-05-2012
ε) Το Π.Δ. 68/2014 (ΦΕΚ 110/2014/ τ. Α ́)
στ) Η υπ’αριθμ. 156357/Γ2/30-09-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 2660)
η) Η υπ’αριθμ. 171868/Γ2/22-10-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 2987)
θ) Η υπ’αριθμ. 171867/Γ2/22-10-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 2937)
ι) Η υπ’αριθμ. 190878/Δ2/25-11-2014 εγκύκλιος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ια) Η υπ’αριθμ. 66642/Δ4/29-04-2015 εγκύκλιος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ιβ) Η υπ’αριθμ. 40132/Δ2/ 11-03-2015 εγκύκλιος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ιγ) Ο υπ.αριθ. Ν.4326 (ΦΕΚ 49/13-05-2015) του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

Καθώς πλησιάζει η περίοδος των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, σας ενημερώνω για όσα ισχύουν σχετικά με τον τρόπο της γραπτής εξέτασης – αξιολόγησης των μαθητών που διδάσκονται τη Γαλλική (εξαιρείται η Γ’ τάξη Γυμνασίου των Σχολικών Μονάδων όπου εφαρμόζεται πιλοτικά το νέο ΕΠΣ για τις ξένες γλώσσες).

Α) Γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Γυμνασίου.
Οι γραπτές εξετάσεις του Γυμνασίου διεξάγονται σύμφωνα με το Π.Δ. 465 /81, (ΦΕΚ 129, τ.Α ́ 15-05-81, άρθρο 10) και με την αριθ. Γ2/241/25-1-85 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.. Διευκρινιστικά αναφέρονται τα εξής

1. Θέματα: Δίνεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο 70-100 λέξεων για την Α ́ τάξη και 100-130 λέξεων για τις Β ́ και Γ ́ τάξεις. Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν :
α) Σε 4 ερωτήσεις με τις οποίες αξιολογείται η κατανόηση του κειμένου.
β) Σε 4 παρατηρήσεις σχετικές με τη γραμματική και τη σύνταξη, είτε μέσα από το κείμενο είτε όχι, αρκεί τα γραμματικο-συντακτικά φαινόμενα να έχουν διδαχθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Κάθε παρατήρηση μπορεί να αναλύεται σε υποερωτήσεις.
γ) Από τους μαθητές των Β ́ και Γ ́ τάξεων ζητείται επιπλέον η γραφή καθ’ υπαγόρευση κειμένου 50-70 λέξεων για τον έλεγχο της ορθογραφίας.

2. Βαθμολογία : Κάθε ερώτηση - παρατήρηση στην Α ́ τάξη βαθμολογείται με 0 - 2,5 μονάδες, ενώ στις Β ́ και Γ ́ τάξεις κάθε ερώτηση-παρατήρηση βαθμολογείται με 0-2 μονάδες και η ορθογραφία με 1 - 4 μονάδες.

Β) Γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των Α ́ και Β ́ τάξεων ΓΕ.Λ.
Σύμφωνα με τον υπ.αριθ. Ν.4326 (ΦΕΚ 49/13-05-2015) του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ορίζονται τα εξής:
• Τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων ορίζονται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες το μάθημα. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα. Η Τράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας του άρθρου 3 του Ν. 4186/2013 μπορεί να λειτουργήσει ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
• Για το σχολικό έτος 2014-2015 η διδακτέα ύλη:

  • για την Α ́τάξηΗμερήσιουΓενικούΛυκείουκαιτιςΑ ́καιΒ ́τάξειςΕσπερινού Γενικού Λυκείου έχει καθοριστεί με την αρ. πρωτ. 156357/Γ2/30-09-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 2660) και την με αρ. πρωτ. 171868/Γ2/22-10-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 2987) και
  •  για τη Β ́τάξηΗμερήσιουΓενικούΛυκείουκαιτηΓ ́τάξηΕσπερινού Γενικού Λυκείου έχει καθοριστεί με την αρ. πρωτ. 171867/Γ2/22-10- 2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 2937).

Για τη διατύπωση των θεμάτων των προαγωγικών εξετάσεων ισχύουν το Π.Δ.68/2014 (Α ́ 110) και η με αρ. πρωτ. 190878/Δ2/25-11-2014 εγκύκλιος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ.

Ως εκ τούτου όλα τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται από τον διδάσκοντα ως εξής:

Θέμα 1. Κατανόηση γραπτού λόγου
Δίνεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο 150−180 λέξεων το οποίο συνοδεύεται από μία δοκιμασία με δέκα (10) ερωτήματα που αποσκοπούν στον έλεγχο α) σφαιρικής κατανόησης ή/και (β) κατανόησης επιμέρους μηνυμάτων/πληροφοριών του κειμένου (σύνολο 30%).

Θέμα 2α. Λεξικογραμματική
Δίνεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο λεξιλογικής ικανότητας με πέντε (5) επιμέρους ερωτήματα. Πρόκειται για ερωτήματα συμπλήρωσης (σύνολο 20%).

Θέμα 2β. Λεξικογραμματική
Δίνεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο γραμματικής ικανότητας με πέντε (5) επιμέρους ερωτήματα. Πρόκειται για ερωτήματα επιλογής (σύνολο 20%).

Θέμα 3. Παραγωγή γραπτού λόγου
Οι μαθητές καλούνται να γράψουν ένα κείμενο, έκτασης 80−120 λέξεων, σύμφωνα με πληροφορίες, παροτρύνσεις, ή/και οδηγίες που παρέχονται στην ξένη γλώσσα1 και οι οποίες ορίζουν με σαφήνεια το συγκειμενικό πλαίσιο της παραγωγής του (δηλαδή ποιος γράφει σε ποιον και για ποιον σκοπό) (σύνολο 30%).

Γ) Γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις της Γ ́ τάξης ΓΕΛ
1. Η εξέταση του μαθήματος της ξένης γλώσσας συνίσταται στα εξής :
α) Δίνεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο 150-180 λέξεων και τέσσερις ερωτήσεις κατανόησής του. Κάθε ερώτηση μπορεί να αναλύεται σε περισσότερα υποερωτήματα.
β) Δίνονται τέσσερις (4) παρατηρήσεις γραμματικο-συντακτικών φαινομένων, μέσα από το κείμενο. Κάθε παρατήρηση μπορεί να έχει δύο (2) ως τέσσερα (4) ερωτήματα.
γ) Ο μαθητής καλείται να παραγάγει γραπτό λόγο (καθοδηγούμενο ή ελεύθερο) 120-150 λέξεων.
2. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 35% στις ερωτήσεις της κατηγορίας α ́ και β ́ και κατά 30% στην παραγωγή γραπτού κειμένου (κατηγορία γ’).

Δ) Γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στις Β’ και Γ’ τάξεις ΕΠΑΛ.
1. Η εξέταση στο μάθημα της ξένης γλώσσας συνίσταται στα εξής:
α) Δίνεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο 150 -180 λέξεων και τέσσερις ερωτήσεις κατανόησής του. Κάθε ερώτηση μπορεί να αναλύεται σε περισσότερα υποερωτήματα.
β) Δίνονται τέσσερις παρατηρήσεις γραμματικο-συντακτικών φαινομένων, μέσα ή έξω από το κείμενο. Κάθε παρατήρηση μπορεί να έχει δύο έως τέσσερα ερωτήματα.
1 Προς διευκόλυνση των μαθητών η εκφώνηση (πληροφορίες, παροτρύνσεις, ή/και οδηγίες) του θέματος της παραγωγής γραπτού λόγου δύναται να δοθεί παράλληλα και στα ελληνικά.
γ) Ο μαθητής καλείται να παράγει γραπτό λόγο (καθοδηγούμενο ή
ελεύθερο) 120 -150 λέξεων.
2. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 35% στις ερωτήσεις της κατηγορίας α ́ και β  ́ και κατά 30% στην παραγωγή γραπτού κειμένου (κατηγορία γ’).
Είναι χρήσιμο να διευκρινιστεί ότι:
• Κανέναγραπτόδενβαθμολογείταιμεμηδέν(0).
• Το κείμενο και οι παρατηρήσεις/ερωτήσεις επάνω σε αυτό πρέπει να δίνονται
μέσα από το βιβλίο που διδάχτηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις από το επιπλέον υλικό που δόθηκε στους μαθητές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους (διερευνώντας εάν είναι στη διάθεση όλων των μαθητών ) και οι φωτοτυπίες να είναι καθαρές και ευανάγνωστες.
• Ειδικά και μόνο για τα σχολεία όπου εφαρμόζεται πιλοτικά το νέο ΕΠΣ για τις ξένες γλώσσες ακολουθούνται όσα αναφέρονται στο Π.Δ.47/2012 (ΦΕΚ Α ́ 97). και στην εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 54822/Γ2/15-05-2012.
• Η διατύπωση των θεμάτων/παρατηρήσεων θα πρέπει να είναι σαφής και με τρόπο οικείο στους μαθητές.
Υπενθυμίζοντας ότι η διεξαγωγή των εξετάσεων είναι ευθύνη όλων μας, σας εύχομαι καλή εξεταστική περίοδο και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Στέλιος Μαρκαντωνάκης Σχολικός Σύμβουλος Γαλλικής Γλώσσας

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ