Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Αποκλεισμός εκπαιδευτικών πολλών ειδικοτήτων από τη δυνατότητα επιλογής σε θέση Διευθυντή μικρών σχολείων;

Δημοσίευση: 22/05/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η εγκύκλιος Φ.361.22/27/80025/E3 που καθορίζει τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών σχολείων αλλά και η διευκρινιστική Φ.361.22/31/81732/E3 που ακολούθησε έδωσαν αρκετές απαντήσεις στα περισσότερα από τα ερωτήματα που είχε θέσει το esos με την δημοσίευση ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Που χρειάζονται διευκρινίσεις*. Η δεύτερη εγκύκλιος διευκρίνισε την διάταξη του νόμου ν.4327/2015 σύμφωνα με την οποία «Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς Διευθυντής σχολικής µονάδας θα πρέπει να συµπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Διευθυντή στη σχολική µονάδα ή το Ε.Κ. που έχει εκλεγεί».

Σύμφωνα με τη διευκρίνιση «…υποψήφιος Διευθυντής ο οποίος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση σε σχολική μονάδα όπου δεν είναι δυνατό να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο του Διευθυντή, αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής στο συγκεκριμένο σχολείο». Εάν όμως έτσι ερμηνεύεται η διάταξη αυτή τότε αυτομάτως αποκλείονται από τη δυνατότητα διεκδίκησης διευθυντικής θέσης μικρών σχολείων (Γυμνασίων και Λυκείων) με τρία μόνο τμήματα, οι εκπαιδευτικοί πολλών ειδικοτήτων όπως Γυμναστές, Θεολόγοι, Τεχνολόγοι, Ξένων Γλωσσών, Πληροφορικής, Οικιακής Οικονομίας, Μουσικής και άλλοι. Και τούτο διότι τα μαθήματά πρώτης ανάθεσης τους είναι δίωρα ή μονόωρα την εβδομάδα και ως εκ τούτου οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων αυτών δεν συμπληρώνουν περισσότερες από 6 ώρες μαθημάτων πρώτης ανάθεσης. Ως γνωστόν το υποχρεωτικό ωράριο Διευθυντή σχολικής μονάδας με 3 τμήματα και υπηρεσία μικρότερη των 20 ετών είναι 10 ώρες και με υπηρεσία μεγαλύτερη των 20 ετών είναι 8 ώρες (Εγκύκλιος 123948/Δ2/06-09-2013).  

Απαιτείται οπωσδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση της διάταξης αυτής και κυρίως εάν για την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου του Διευθυντή σχολείου θα προσμετρούνται οι ώρες μόνο της πρώτης ανάθεσης του υποψηφίου ή  και της δεύτερης ανάθεσης ή και της δεύτερης ειδικότητας του. 

Επιπλέον, η κατά γράμμα ανάγνωση της διάταξης του νόμου δείχνει ότι αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση για την διεκδίκησης θέσης από υποψήφιο Διευθυντή αλλά καθορίζει τα καθήκοντά του μετά την εκλογή/επιλογή του. Για τούτο και στη διάταξη του νόμου αναφέρεται «ο επιλεγείς Διευθυντής» και όχι ο υποψήφιος Διευθυντής ενώ συμπληρώνεται ότι θα πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο του Διευθυντή «στη σχολική μονάδα που έχει εκλεγεί» και όχι στην σχολική μονάδα που θέτει υποψηφιότητα. Επιπλέον, γενικά στη δομή όλου του νόμου ν.4327/2015 η προαναφερόμενη πρόβλεψη της κάλυψης του υποχρεωτικού ωραρίου του Διευθυντή σχολικής μονάδας δεν τίθεται στις προϋποθέσεις για την επιλογή. Αντιθέτως βασική αρχή του ίδιου νόμου, που διασφαλίζει την αρχή της ισότητας των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων είναι η αρχική διάταξη του νόμου που προβλέπει ότι «Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών µονάδων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. µπορεί να είναι: Για τις θέσεις Διευθυντών γυµνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ., εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20, ΠΕ 32 και ΠΕ 33» (Άρθρο 17, παρ.2, περ. γ΄).

Εάν πρόθεση του νομοθέτη είναι να διασφαλίσει ότι οι Διευθυντές θα διδάσκουν το υποχρεωτικό τους ωράριο και θα εξαλειφθούν φαινόμενα πολλών Διευθυντών που δεν διδάσκουν καμία ώρα ή διδάσκουν πολύ λίγες ώρες, ώστε με τον τρόπο αυτό να εξοικονομηθεί διδακτικό προσωπικό, η ερμηνεία της διάταξης από την διευκρινιστική εγκύκλιο είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, εάν στα μικρά Γυμνάσια τριών τμημάτων (και αυτά είναι πολλά στην επαρχία) αποκλειστούν από τη δυνατότητα διεκδίκησης της θέσης οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων που προαναφέρθηκαν, αναγκαστικά Διευθυντές όλων  αυτών των μικρών σχολείων θα  γίνουν μόνο Φιλόλογοι, Μαθηματικοί και Φυσικοί. Αυτό θα οδηγήσει συνεπακόλουθα σε μεγαλύτερες ελλείψεις εκπαιδευτικών των τριών αυτών ειδικοτήτων καθώς η επιλογή Διευθυντών σε μικρά σχολεία μόνο από τις τρεις αυτές ειδικότητες σημαίνει αυτομάτως μείωση του πλήρους ωραρίου τους ως εκπαιδευτικών, σε ωράριο Διευθυντών σχολείων. Την ίδια στιγμή πολλοί από τους εκπαιδευτικούς των προηγούμενων πολλών ειδικοτήτων θα παραμένουν με μειωμένο ωράριο, αδυνατώντας όμως να διεκδικήσουν θέσεις Διευθυντών. 

Λόγω των ασφυκτικών προθεσμιών που τέθηκαν για την υποβολή αιτήσεων απαιτείται άμεση διευκρίνιση του όλου ζητήματος με σεβασμό προς την αρχή των ίσων ευκαιριών για όλους τους εκπαιδευτικούς. Η επίλυση του ζητήματος μπορεί να γίνει επί τη βάσει του υπολογισμού για την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου του Διευθυντή σχολικής μονάδας πέραν των ωρών των μαθημάτων πρώτης ανάθεσης και εκείνων της δεύτερης ανάθεσης και της δεύτερης ειδικότητας. Εξάλλου είναι γνωστό ότι πολλοί από τους εκπαιδευτικούς των προαναφερόμενων ειδικοτήτων στα μικρά σχολεία διδάσκουν μαθήματα δεύτερης ανάθεσης όπως οι Γυμναστές το μάθημα της  Οικιακής Οικονομίας, οι Θεολόγοι το μάθημα της Ιστορίας, οι Ξένων Γλωσσών το μάθημα της Ιστορίας κ.ο.κ. 

Ι. Τ. 

*http://www.esos.gr/arthra/38348/epilogi-stelehon-ekpaideysispoy-hreiazon...

Σχόλια (12)

 
Στράτος
22 Μάιος 2015 09:51

Οι πολλές διατάξεις που αφορούν στη συμπλήρωση του ωραρίου των εκπαιδευτικών προβλέπουν πάντοτε ότι η συμπλήρωση αυτή γίνεται με μαθήματα α΄ και β΄ ανάθεσης (και β΄ ειδικότητας). Ενδεικτικά η υπουργική απόφαση 69598/Γ2/10-7-2006 (ΦΕΚ 1050 Β΄) περί «Αναθέσεων μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου», αναφέρει ρητά στο άρθρο 11 ότι: "Κατά την κατανομή των μαθημάτων καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι εκπαιδευτικοί να συμπληρώνουν ωράριο στο σχολείο τους με μαθήματα πρώτης (Α΄) και δεύτερης (Β΄) ανάθεσης".

Προφανώς και για τον υπολογισμό των ωρών που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του ωραρίου του Διευθυντή σχολικής μονάδας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πέραν των μαθημάτων α΄ ανάθεσης και αυτά της β΄ ανάθεσης και δεύτερης ειδικότητας.

Επίσης, όπως γινόταν και μέχρι σήμερα, προηγείται η κάλυψη των ωρών από το Διευθυντή του σχολείου και ακολουθεί η κάλυψη των ωρών των εκπαιδευτικών ακόμη κι αν εκείνοι έχουν οργανική θέση στη μονάδα. Είναι γνωστό ότι και μέχρι σήμερα η επιλογή ενός Διευθυντή σε ένα σχολείο μπορούσε να καταστήσει λειτουργικά υπεράριθμο εκπαιδευτικό του σχολείου με την ίδια ειδικότητα εξαιτίας της συμπλήρωσης ωραρίου καταρχάς από τον Διευθυντή του σχολείου (καθώς εκείνος αδυνατεί να μετακινηθεί σε άλλη σχολ. μονάδα για συμπλήρωση ωραρίου).

 
νικος
22 Μάιος 2015 13:21

Πολύ σωστο.
Δεν είναι δυνατον να υπαρχει διευθυντης με ειδικοτητα που δεν υπαρχει στο σχολειο ή στο ΙΕΚ.

 
HOPE
22 Μάιος 2015 15:15

Προφανώς ο Διευθυντής κ ο Υποδιευθυντής ακόμα, πρέπει να συμπληρώνουν το ωράριο τους στη συγκεκριμένη σχολ. μονάδα. Αν ήταν αλλιώς, κάποιος υπεράριθμος θα γινόταν Υποδιευθυντής ή Διευθυντής και τέλειωσε! Είναι λογικό αυτό; Ή θα τρέχει σε άλλο σχολείο να συμπληρώσει; Τα αυτονόητα δεν πρέπει καν να συζητούνται. Πληροφορικός είμαι και με 2η ειδικότητα ΠΕ3 , αλλά το θεωρώ ανήθικο να διώξω τον Μαθηματικό από το σχολείο για να γίνω Διευθύντρια!

 
Στράτος
22 Μάιος 2015 17:51

@HOPE,
αυτό το "διώξιμο" που λες το κάνει σε κάθε περίπτωση ένας Διευθυντής. Ένα μικρό σχολείο με τρία τμήματα χρειάζεται περίπου δύο φιλολόγους. Φιλόλογος άλλου σχολείου επειδή μπορεί να συμπληρώσει το ωράριο του με μαθήματα α΄ ανάθεσης, γίνεται Διευθυντής. Μόλις λοιπόν αναλάβει τα καθήκοντά του, ο ένας εκ των δύο υπαρχόντων φιλολόγων, και συγκεκριμένα ο τελευταίος τοποθετηθείς, θα κριθεί λειτουργικά υπεράριθμος (ολικά ή μερικά) και θα πρέπει να πάει σε άλλο σχολείο.

 
Γ.Τ.
22 Μάιος 2015 20:25

Η συμπλήρωση ωραρίου των Διευθυντών οφείλει να γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και για τους εκπαιδευτικούς δηλ. και με τα μαθήματα β΄ ανάθεσης και β΄ ειδικότητας. Διαφορετικά θα έχουμε μερικά παράδοξα.

Αναφέρω ένα παράδειγμα:
Καθηγητής Πληροφορικής αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής σε ένα Γυμνάσιο τριών τμημάτων επειδή με τα μαθήματα πρώτης ανάθεσης δεν μπορεί να συμπληρώσει το ωράριο του Διευθυντή (8 ή 10 ώρες). Αντίθετα γίνεται αποδεκτή η αίτηση υποψηφιότητας Μαθηματικού για το ίδιο σχολείο επειδή συμπληρώνει σε αυτό το ωράριο του Διευθυντή με τα μαθήματα α΄ ανάθεσης. Επειδή όμως επιλέγεται στη θέση Διευθυντή διδάσκει μόνο τις 8 ώρες Μαθηματικών και οι υπόλοιπες 4 (συνολικά οι ώρες Μαθηματικών σε ένα Γυμνάσιο με τρία τμήματα είναι 12) ανατίθενται για διδασκαλία στον καθηγητή Πληροφορικής ως μάθημα β΄ ανάθεσης. Το ωράριο που τελικά θα διδάσκει ο καθηγητής Πληροφορικής (με μαθήματα α΄ και β΄ ανάθεσης) ξεπερνά το υποχρεωτικό ωράριο του Διευθυντή. Όμως εκείνος έχει πλέον ήδη αποκλειστεί από τη διαδικασία επιλογής!

Παρόμοιο και πιο ακραίο παράδειγμα μπορεί κανείς να αναλογιστεί με ένα Θεολόγο που αποκλείεται από τη διαδικασία και τελικά βρίσκεται να διδάσκει με β΄ ανάθεση πολλές ώρες Ιστορία προκειμένου να καλυφθούν οι ώρες που αφήνει ο επιλεγείς στη θέση Διευθυντή Φιλόλογος λόγω μείωσης του δικού του ωραρίου.

 
Γιάννης Ζ.
23 Μάιος 2015 00:47

Μια ερώτηση να σας κανω:
Εστω καθηγητής πε 19 με πτυχίο φυσικής και διδακτική εμπειρία άνω των 20 ετων. Θα γίνει δεκτή η αίτηση του για διευθυντής σε λυκειο που έχει 5 ώρες πληροφορική και 10 ώρες φυσικη;
Σημειωτέον ο διευθυντής αυτός έχει διδακτικό ωράριο λόγω παλαιότητας και μεγέθους σχολικής μονάδας 8 ώρες.

 
Α.Ω
23 Μάιος 2015 09:27

Υπάρχει ένα ζήτημα σχετικά με το πώς ο υποψήφιος διευθυντής γνωρίζει εάν μπορεί να συμπληρώνει το ωράριό του ως Δ/ντής σε ένα σχολείο. Τα τμήματα αυτή τη στιγμή και οι επιλογές των μαθητών δεν είναι οριστικά διαμορφωμένα. Η μείωση κατά ένα των τμημάτων αλλάζει τα δεδομένα. Οι αποσπάσεις και οι μεταθέσεις δεν έχουν ακόμα βγει. Πολλοί οργανικά ανήκοντες είναι μόνιμα αποσπασμένοι π.χ ΙΕΠ και ενώ φαίνονται υπεραριθμίες, ουσιαστικά δεν υπάρχουν και πολλές άλλες περιπτώσεις. Το θέμα χρειάζεται διευκρίνιση. Έχει διαταραχθεί η σειρά των πραγμάτων, υπάρχει βιασύνη και έχει δημιουργηθεί σε όλα τα επίπεδα σύγχυση!

 
HOPE
23 Μάιος 2015 17:39

Καλά όλα αυτά με τους καθηγητές που έχουν 2η ειδικότητα ή β΄ανάθεση. Δηλαδή και ο Μουσικός σε ένα μικρό σχολείο θα πρέπει να γίνει Διευθυντής; Που θα συμπληρώσει το ωράριο του;

 
Teacher
23 Μάιος 2015 22:07

Υπάρχει Σύλλογος καθηγητών σε ελληνικό σχολείο που θα θεωρήσει ότι υποψήφιος Διευθυντής που είναι πτυχιούχος Πληροφορικής μπορεί να συμπληρώσει το ωράριό του Δ/ντή σχολικής μονάδας ( 8 - 10 ώρες) με τη διδασκαλία των Μαθηματικών, μέσω β΄ ανάθεσης, τη στιγμή που στο σχολείο υπάρχει με οργανική ...κανονικός Μαθηματικός (ΠΕ03);
Κι΄ αν ισχύσει - λέμε τώρα - αυτή η αρχή να θεωρείται ότι οι Πληροφορικοί συμπληρώνουν το ωράριό τους ως πιθανοί Διευθυντές μέσω της β΄ανάθεσης στα Μαθηματικά ακόμη και στα σχολεία που υπηρετούν με οργανική κανονικοί Μαθηματικοί, τότε οι Μαθηματικοί τι θα κάνουν, θα τρέχουν για ...βρούβες;...

 
Ιάσων
23 Μάιος 2015 23:06

....Συμπέρασμα: η συμπλήρωση του δυνητικού υποχρεωτικού ωραρίου του υποψηφίου Δ/ντή σχολικής μονάδας προκύπτει μ ό ν ο από τα μαθήματα της Α΄ (πρώτης) α ν α θ έ σ ε ω ς της ειδικότητας διορισμού του ή / και της Β΄(δεύτερης) ειδικότητας (υπ΄την προϋπόθεση ότι έχει αναγνωρισθεί από το οικείο ΑΠΥΣΔΕ) και όχι της Β΄ ανάθεσης

Οι Β΄αναθέσεις ισχύουν - και λογικά - για τη συμπλήρωση ωραρίου, για προσωρινές τοποθετήσεις, κ.λ.π. μόνο όταν ελλείπουν οι διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί της α΄ ανάθεσης. Ειδ΄ άλλως καταρρέει το σύστημα.

 
Δεύτερη ανάθεση εμπλοκή ΠΕ03
24 Μάιος 2015 03:28

Κύριε Υπουργέ αν διαβάζετε τακτικά το esos.gr είμαι σίγουρος πως θα έχετε ήδη βεβαιωθεί πως πρέπει να προστεθεί στο νομοσχέδιο για την παιδεία η δυνατότητα για τους δασκάλους για λήψη α) άμεσης μετάταξης στην β/θμια και άμεσα εύρεση σχολείου της επιλογής τους ακόμα και στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς β) πρώτης ανάθεσης στη δευτεροβάθμια σε όλα τα μαθήματα όπως μαθηματικά/φυσική/χημεία/βιολογία/λογοτεχνικά/θρησκευτικά/πληροφορική μια και προφανώς αφού οι δάσκαλοι έχουν και άποψη για τα θέματα της β/θμιας και μπορούν να θεραπεύσουν λόγω της επάρκειας τους όλα τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα (ταυτόχρονα!) . Σκέφτομαι μάλιστα να στραφώ για κατατακτήριες σε κάποιο παιδαγωγικό τμήμα. Το κάνω για να μπορέσω και εγώ να γίνω κοινωνός της υπέρτατης γνώσης που δεν κατάφερα ως τώρα να λάβω με ένα μεταπτυχιακό στο γνωστικό μου αντικείμενο και ένα στην εκπαίδευση ώστε να έχω και εγώ άποψη επί παντός επιστητού, μια και προφανώς η έλλειψη αλαζονείας από τη μεριά μου ως τώρα μου στέρησε αυτή την προοπτική.
Με εκτίμηση.
Τ.Σ.

 
ΝΤ. ΕΛΕΝΗ
07 Σεπ 2017 17:02

Πως είναι δυνατόν οι Διευθυντές να δηλώνουν τον αριθμό των τμημάτων της επόμενης σχολικής χρονιάς αμέσως μετά το Πάσχα, εφ'όσον ακόμα δεν υπάρχει δυνατότητα εκτίμησης του αριθμού των μαθητών, λόγω των μεταγγραφών του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου.(Κάποιες μεταγγραφές γίνονται και μέσα στον Οκτώβριο).
Συνάδελφοι που έχουν κατοχυρωμένη την οργανική θέση τους σ'ένα σχολείο είναι δυνατόν να κριθούν υπεράριθμοι για μία και μοναδική διδακτική ώρα. λόγω της πρόωρης δήλωσης που αριθμού τμημάτων που καλούνται να κάνουν οι Διευθυντές και αυτόματα να αποκλειστούν απ'ο το δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα σαν υποδιευθυντές.
Στη πραγματικότητα ενώ εκτιμώνται ως υπεράριθμοι κάποιοι συνάδελφοι, τελικά συμπληρώνουν το ωράριο τους στα σχολεία τους, γιατί τη Α΄οργανική θέση τη κρατά καθηγητής ίδιας ειδικότητας, που μετά από χρόνια γύρισε στο σχολείο ,αλλά σαν Διευθυντής πλέον.
Ο Νομοθέτης δεν δέβλεψε εδώ το εμφανές κενό που υπάρχει στον Νόμο που συνεπάγεται άδικη μεταχείριση ορισμένων συναδέλφων, πράγμα καθόλου μα καθόλου αλλυλέγγυο και φρόνιμο.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ