ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

ΑΠΟΨΗ: Αδικη μεταχείριση των εκπαιδευτικών της Πληροφορικής

Δημοσίευση: 29/05/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σύμφωνα με το Νόμο 432715/20-05-2015  «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» διαπιστώνεται για μία ακόμη φορά προσπάθεια άνισης μεταχείρισης των καθηγητών Πληροφορικής σε σχέση με τους καθηγητές των άλλων κλάδων. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 19 «Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ και Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.», οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 δεν μοριοδοτούνται για την πιστοποιημένη γνώση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε). επιπέδου 1.).

Συγκεκριμένα στην παράγραφο στ) γράφει:
«στ) Πιστοποιημένη μόρφωση στις ΤΠΕ. επιπέδου 1: 05 μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 19 και ΠΕ 20 δεν μοριοδοτούνται.»

Υπενθυμίζουμε ότι :
  1. Στις προηγούμενες κρίσεις των Διευθυντών οι εκπαιδευτικοί ΠΕ19 και ΠΕ20 μοριοδοτήθηκαν με τις μονάδες της επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 (Υπ.Αρ.Πρωτ.75451/Δ2/06-07-2011/ΥΠΔΒΜΘ

2.  Την πιστοποίηση ΤΠΕ1 την έχουν σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί των άλλων κλάδων (με έξοδα του υπουργείου και μπόνους  1 Η/Υ σε κάθε επιμορφούμενο). Οι ΠΕ19-20 δεν είχαν το δικαίωμα συμμετοχής ως επιμορφούμενοι, αλλά μόνο ως επιμορφωτές.

3. Οι  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) είναι ένας επιστημονικό πεδίο που εμπεριέχει την ειδικότητα της Πληροφορικής και την ειδικότητα των Επικοινωνιών.

4. Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20 διορίστηκαν στην την ειδικότητα της Πληροφορικής και όχι ως Τ.Π.Ε.

5. Στην εγκύκλιο Φ.361.22/ 27 /80025  /E3/19 -5 -2015 με ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»  στα Κριτήρια επιλογής (άρθρα 18 και 19 του ν.4327/2015) εδάφιο 2, παρ. δ) αναφέρει

« δ) Για την πιστοποίηση επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. υποβάλλονται και μοριοδοτούνται, βεβαιώσεις πιστοποίησης, οι οποίες ορίζονται από τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες επιλογής του Α.Σ.Ε.Π. Γίνονται επίσης δεκτά και μοριοδοτούνται πιστοποιητικά γνώσεων χειρισμού Η/Υ, τα οποία έχουν εκδοθεί από φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.»

Επισημαίνουμε ότι το ΑΣΕΠ, μοριοδοτεί το Πτυχίο ή μεταπτυχιακό Πληροφορικής ως ΤΠΕ1. Το Υπουργείο όμως μας το αφαιρεί.
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
  Την μοριοδότηση  στις ΤΠΕ1 την έχουν στην κυριολεξία ΟΛΟΙ, εκτός από τους  εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 οι οποίοι στην πραγματικότητα είναι αυτοί που υποστηρίζουν  την εφαρμογή των ΤΠΕ στα Σχολεία.

 Τι συμβαίνει όμως με τους εκπαιδευτικούς των ξένων γλωσσών;

άρθρο 19 «Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ και Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.»
στην παράγραφο ) γράφει:

«η) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερου του Β2 1 μονάδα. Αν ο υποψήφιος κατέχει διαφόρων επιπέδων αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνον η πιστοποι¬ημένη γνώση στο ανώτερο επίπεδο. Η πιστοποιημένη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται κατά το ήμισυ της μοριοδότησης της πρώτης ξένης γλώσσας. Η γνώση ξένης γλώσσας μοριοδοτείται με βάση τίτλους που ορίζονται από τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες επιλογής του ΑΣΕΠ»_

 Επισημαίνουμε ότι το ΑΣΕΠ οι εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών είναι επιπέδου C1. Άρα μοριοδοτούνται με 1 μόριο. Επίσης μοριοδοτείται και το δεύτερο πτυχίο ξένης γλώσσας με το μισό μόριο, όταν μάλιστα δεν μοριοδοτείται το δεύτερο μεταπτυχιακό

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Οι Εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 που διορίζονται με  πτυχίο η μεταπτυχιακό  Πληροφορικής και δεν είχαν το δικαίωμα συμμετοχής να είναι επιμορφούμενοι η να λάβουν μέρος στην πιστοποίηση ΤΠΕ1, αλλά μόνο ως επιμορφωτές.  ΔΕΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΝΤΑΙ  (0,5 μόριο)!!!

Οι Εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών που διορίζονται με  πτυχίο της αντίστοιχης ξένης γλώσσας,  ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ  με 1 μόριο. !!!!!!!!!!!

ΤΕΛΙΚΑ

1.    Το  ΥΠΟΠΑΙΘ  θα πρέπει να άρει τον άδικο αποκλεισμό των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20.
2.    Αυτό που πρέπει να ενδιαφέρει το ΥΠΟΠΑΙΘ είναι οι αποδεδειγμένη ικανότητα  του υποψηφίου, Διευθυντή Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου ΚΕΔΔΥ και Διευθυντή Σχολικών μονάδων και Ε.Κ, να μπορεί να χειριστεί τις ΤΠΕ και την ξένη γλώσσα προς όφελος της Σχολικής κοινότητας

Νίκος Νικολαΐδης ΠΕ19

 

Ετικέτες: 
Πληροφορική

Σχόλια (30)

 
Ένας Φιλόλογος
02 Ιουν 2015 22:53

@Leonidas
Συνάδελφε, επιμένω ότι ο πτυχιούχος Φιλόλογος, Φυσικός , Μαθηματικός , Θεολόγος, με πιστοποίηση ΤΠΕ είναι ένα σκαλοπάτι παραπάνω από τον πτυχιούχο Πληροφορικής που έχει μόνο αυτή τη γνώση ,της Πληοφορικής!Κατ' αναλογία , όμως σκέφτηκες πόσο παράλογο είναι να ανατίθενται όλες οι σχολικές γιορτές, ακόμη κι η γιορτή του Πολυτεχνείου - εθιμικά - στους Φιλολόγους !
Υ.Γ. Να γίνουν εξετάσεις για το πόσο μπορούν οι υποψήφιοι Διευθυντές μπορούν να συντάσσουν πρακτικά (φιλολογική υπόθεση) ή να κρατούν οικονομικά στοιχεία ( υπόθεση των οικονομολόγων ή , δευτερευόντως, των μαθηματικών)

 
Leonidas
02 Ιουν 2015 15:22

@Ένας Φιλόλογος.
Να θέσω κι εγώ μερικές ερωτήσεις...
Ο νομοθέτης γιατί μοριοδοτεί την πιστοποίηση στις ΤΠΕ; (και ότι άλλο μοριοδοτεί;) Γιατί; Είναι ουσιαστικό προσόν ο χειρισμός Η/Υ; Όσοι δεν έχουν αυτή τη γνώση δεν πρέπει να είναι ένα σκαλοπάτι πιο πίσω; Ποιο είναι το πνεύμα του νόμου; Αυτός που έχει πιστοποίηση ΤΠΕ είναι ένα σκαλοπάτι πιο πάνω από τον πτυχιούχο Πληροφορικής;
Η Νοσηλεύτρια που έχει λάβει πιστοποίηση στην αφαίρεση των ραμμάτων έχει ένα πρόσθετο προσόν συγκριτικά με τον χειρουργό που δεν έχει λάβει πιστοποίηση; Ειλικρινά μένω έκπληκτος από τα επιχειρήματα ορισμένων συναδέλφων.
Ο χαρτοπόλεμος έχει εισχωρήσει βαθιά μέσα μας....

 
ΦΜ
02 Ιουν 2015 08:56

Οι αρμοδιότητες πρέπει όμως να ανατίθενται σε όλους τους εκπαιδευτικούς σχετικά ισομερώς, διαφορετικά ο διευθυντής απαξιώνεται ο ίδιος λόγω της "δικαιοσύνης" του.

 
geo
01 Ιουν 2015 19:16

Οι διευθυντες και ειναι ικανοι να διαχειριζονται το myschool και εχουν την αρμοδιοτητα κατα το νόμο να αναθετουν ευθυνες διοικητικου εργου στους εκπαιδευτικους της σχ. μοναδας. Οπότε μην αναφερεστε αγαπητοι εκπ/κοι πληροφορικης συνεχεια στο γεγονος οτι σας αναθετουν εργασιες στο myschool. Ειναι αλλη μια αρμοδιοτητα του διευθυντη αυτη, η αναθεση ευθυνων δηλαδη.

 
ΠΕ19
01 Ιουν 2015 14:31

@dkara ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑ ΠΟΥ ΛΕΣ ΑΛΛΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΣΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΤΟ ΧΑΜΑΛΙΚΙ ΤΟΥ MYSCHOOL ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΚΑΝΩ ΕΓΩ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 8 ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 2 ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΟΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΘΕΛΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΣΥ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙ "ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ" ΕΡΧΟΝΤΑΙ 8:20 ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΣΤΙΣ 10......
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΠΩΣ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΚΑΙ ΣΑς ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΕΙ.... ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΑΡΓΑ Η ΓΡΗΓΟΡΑ ΘΑ ΜΑΣ ΑΔΕΙΑΔΣΕΤΕ ΤΗ ΓΩΝΙΑ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ 1950!!!!!
ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΧΑΡΙΣΜΑ Σ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΡΗΜΑΞΑΝ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ.......

 
Νίκος
01 Ιουν 2015 09:50

1-6-15
ΤΕΛΙΚΑ

Μία ιδέα λύσης, για το θέμα είναι να αφαιρεθεί η παράγραφος του νόμου

«στ) Πιστοποιημένη μόρφωση στις ΤΠΕ. επιπέδου 1: 05 μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 19 και ΠΕ 20 δεν μοριοδοτούνται.»

Διότι σύμφωνα με τα παρακάτω

5. Στην εγκύκλιο Φ.361.22/ 27 /80025 /E3/19 -5 -2015 με ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» στα Κριτήρια επιλογής (άρθρα 18 και 19 του ν.4327/2015) εδάφιο 2, παρ. δ) αναφέρει

« δ) Για την πιστοποίηση επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. υποβάλλονται και μοριοδοτούνται, βεβαιώσεις πιστοποίησης, οι οποίες ορίζονται από τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες επιλογής του Α.Σ.Ε.Π. Γίνονται επίσης δεκτά και μοριοδοτούνται πιστοποιητικά γνώσεων χειρισμού Η/Υ, τα οποία έχουν εκδοθεί από φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.»

Την μοριοδότηση στις ΤΠΕ1 την έχουν στην κυριολεξία ΟΛΟΙ, εκτός από τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 οι οποίοι στην πραγματικότητα είναι αυτοί που υποστηρίζουν την εφαρμογή των ΤΠΕ στα Σχολεία.

Αλώστε στο ΑΣΕΠ η μοριοδότηση ως κίνητρο για τον διορισμό δίνεται, όποτε

1. όλοι οι διορισμένοι το έχουν

Οπότε η πριμοδότηση που έδινε το Υπουργείο για ΤΠΕ1 ΔΕΝ είναι πλέον ΚΙΝΗΤΡΟ για τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς.

2. αυτοί που θα διοριστούν θα το έχουν
ως κίνητρο για τον διορισμό από το ΑΣΕΠ

Μήπως έτσι λύνεται το θέμα που αφορά την αδικία για τους Εκπαιδευτικούς Πληροφορικής (Ως προσόν διορισμού);

Δεν ξέρω βέβαια εάν υπάρχουν νομικά προβλήματα.

 
Πιο Μαυρος
01 Ιουν 2015 09:20

Τι κάθεστε και συζητάτε;; Οι γνωσεις χειρισμου Η/Υ δλδ πιστοποίηση ΔΕΝ επρεπε να μοριοδοτούνται αλλά να ειναι προυπόθεση. Τι θα πει Δντης χωρίς να ξερει να πληκτρολογησει ένα κειμενο;;; χωρίς να μπορει να κάνει ένα φύλλο στο excel;;; έλεος!!! Τι μοριοδότηση στην εποχή μας;;; Δλδ ειναι σα να ξέρεις γραφή κ αναγνωση!

 
Νίκος
01 Ιουν 2015 09:05

Προς Ένας Φιλόλογος
Αγαπητοί συνάδερφοι
Παρακαλώ πριν απαντήσετε διαβάστε προσεκτικά το άρθρο

5. Στην εγκύκλιο Φ.361.22/ 27 /80025 /E3/19 -5 -2015 με ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» στα Κριτήρια επιλογής (άρθρα 18 και 19 του ν.4327/2015) εδάφιο 2, παρ. δ) αναφέρει

« δ) Για την πιστοποίηση επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. υποβάλλονται και μοριοδοτούνται, βεβαιώσεις πιστοποίησης, οι οποίες ορίζονται από τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες επιλογής του Α.Σ.Ε.Π. Γίνονται επίσης δεκτά και μοριοδοτούνται πιστοποιητικά γνώσεων χειρισμού Η/Υ, τα οποία έχουν εκδοθεί από φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.»

Επισημαίνουμε ότι το ΑΣΕΠ, μοριοδοτεί το Πτυχίο ή μεταπτυχιακό Πληροφορικής ως ΤΠΕ1. Το Υπουργείο όμως μας το αφαιρεί.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Την μοριοδότηση στις ΤΠΕ1 την έχουν στην κυριολεξία ΟΛΟΙ, εκτός από τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 οι οποίοι στην πραγματικότητα είναι αυτοί που υποστηρίζουν την εφαρμογή των ΤΠΕ στα Σχολεία.

ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
«στ) Πιστοποιημένη μόρφωση στις ΤΠΕ. επιπέδου 1: 05 μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 19 και ΠΕ 20 δεν μοριοδοτούνται.»
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ::::

 
dinos
31 Μάιος 2015 23:25

@Ένας Φιλόλογος

Στην νομική -στική πλευρά του θέματος έχεις -κατ'εμέ δίκιο. Έχουμε και οι δύο πτυχίο ΑΕΙ και εσύ έχεις μια πιστοποίηση παραπάνω.
Το ηθικό πρόβλημα είναι ότι και στα 10 σχολεία που υπηρέτησα εως σήμερα κανένας δεν τόλμησε ποτέ από την ειδικότητα του φιλολόγου να αναλάβει τα καθήκοντα του πληροφορικού. Ποιος λοιπόν κατά το πνεύμα του νόμου θα έπρεπε να έχει την μοριοδότηση?

 
Ένας Φιλόλογος
31 Μάιος 2015 21:23

Συγγνώμη, συνάδελφοι, αλλά να θέσω μια απλοϊκή ερώτηση: Εγώ, ως Φιλόλογος, έχω το πτυχίο μου και μια πρόσθετη γνώση υπολογιστών επιπέδου 1. Συνάδελφος της Πληροφορικής έχει μόνο το πτυχίο του (που σ' αυτό περιλαμβάνονται οι γνώσεις στις οποίες αναφέρθηκα). Πρέπει να έχουμε την ίδια μοριοδότηση; Εγώ, έχω ένα πρόσθετο προσόν, πέρα από το πτυχίο μου; Ναί ή όχι;

 
Νίκος
31 Μάιος 2015 16:22

Προς Κώστα
Αγαπητέ συνάδερφε σε ενημερώνω οτι τα κριτήρια του ΑΣΕΠ δεν σταματουν σε αυτά που αναφέρεις αλλα συνεχίζουν οπως αναφέρεται παρακάτω.

"Επίσης:
α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 ,
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

β) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.
Οι υπό στοιχείο α (iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.
Επισημάνσεις:
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

 
Κώστας
31 Μάιος 2015 14:26

@Νίκο, όχι ότι με νοιάζει, αλλά έχεις άδικο. Σε ποιο παράρτημα του ΑΣΕΠ για την απόδειξη της γλωσσομάθειας αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών είναι C2;
Εγώ ξέρω αυτό:

"Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω.
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 - PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL.
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2).
• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
• Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEF C2.
• Test of Interactive English, C2 Level."

 
Νίκος
31 Μάιος 2015 12:52

Προς anvnymos

Αν εγώ δημοσιοποιήσω ένα θέμα που αφορά ως κλάδο "την πάρτη μου", εσύ δημοσιοποιήσεις ένα θέμα που αφορά ως κλάδο "την πάρτη σου" και το κάνουν όλοι και κάθε ένας το κάνει αυτό ΕΠΏΝΥΜΑ , τότε μπορούμε να συζητάμε, για τα προβλήματα που αφορούν όλους μας!!

Αν μάλιστα αυτή η συζήτηση, γίνει καλοπροαίρετα, τότε υπάρχει περίπτωση να κατανοήσει ο ένας τον άλλο και αυτό τελικά να δημιουργήσει μία "προστιθέμενη αξία".

Νίκος Νικολαΐδης ΠΕ19

 
Νίκος
31 Μάιος 2015 12:41

Προς @Στράτος

Ως προς το θέμα ΑΣΠΑΙΤΕ συμφωνώ μαζί σου.

 
Νίκος
31 Μάιος 2015 12:37

Προς giannis gl

Αν εγώ δημοσιοποιήσω ένα θέμα που αφορά ως κλάδο "την πάρτη μου", εσύ δημοσιοποιήσεις ένα θέμα που αφορά ως κλάδο "την πάρτη σου" και το κάνουν όλοι και κάθε ένας το κάνει αυτό ΕΠΏΝΥΜΑ , τότε μπορούμε να συζητάμε, για τα προβλήματα που αφορούν όλους μας!!
Αν μάλιστα αυτό γίνεται καλοπροαίρετα ίσως να κατανοήσει ο ένας τον άλλο και αυτό είναι μια "προστιθέμενη αξία"

 
Νίκος
31 Μάιος 2015 12:32

Προς @dkara ΠΕ20 και ΚΜ ΠΕ19

Αυτό που ζητάμε είναι να μοριδοτηθουμε και εμείς σύμφωνα με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ, άρα μιλάμε για εσάς δηλαδή, για την αποκατάσταση της άνισης μεταχείρισης του κλάδου μας.
Αυτό μπορεί να μην αποκατασταθεί στην τρέχουσα φάση, αλλά αν το αφήσουμε θα το βρείτε και εσείς μπροστά σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΖΗΤΆΜΕ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΟΡΙΔΟΤΗΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΕΠ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΤΟ ΑΦΑΙΡΕΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ!!!!

 
anvnymos
31 Μάιος 2015 01:01

ελεος με την πληροφορικη!
ολο γκρινιαζουν .
Ποιος κλαδος εχει ωρες και στο δημοτικο και στο γυμνασιο και στο λυκειο επαλ.
οι πληροφορικοι και όλο γκρινιαζουν
Εμεις για να διοριστουμε περασαμε από τη φωτια. αλλα τελος .
Κοιταξτε να διορθωσουμε τις αδικιες. δεν μπορει να βαθμολογουνται ολοι και τα μετεπτυχιακα όχι!
2 μεταπτυχιακα = 2,5
2 ξενες γλωσσες= 1,5 (1+0.5)
Ολοι μαζι στις αδικιες. οχι για το συμφερον του καθε κλαδου.

 
georgia
31 Μάιος 2015 00:58

@dkara
"Μειωμένο ωράριο κατά 3 ώρες την εβδομάδα, για το ξεσκόνισμα των P.C. του εργαστηρίου" ... γιατί όλοι ξέρουμε ότι οι υπολογιστές δουλεύουν στο αυτόματο!!

"Μη ορισμός των ΠΕ 19, ως υπευθύνων τάξης" ... φτου , με πιάσανε κότσο , τόσα χρόνια γιατί ήμουν υπεύθυνη τάξεων; έπρεπε να σε είχα γνωρίσει να με ενημερώσεις , βρε !!!

"Η εποχή, που η εισαγωγή και χρήση των P.C. σε γραφεία και διευθύνσεις εκπαίδευσης, αντιμετωπιζόταν με δέος, από τους τότε προϊσταμένους" ...και εκμεταλλευόμενοι εμείς οι κακοί άνθρωποι αυτό το "δέος" τρέχαμε (και τρέχουμε) να γράψουμε , να εκτυπώσουμε , να επισκευάσουμε υπολογιστές, εκτυπωτές , να σηκώνουμε τις ασφάλειες , να κάνουμε support σε κάθε συνάδελφο ..... Ουάου !!!!

είσαι τόσο εκτός τόπου και χρόνου ....που ούτε καν μπόρεσα να θυμώσω . Απλά λυπάμαι που μπορεί , σε κάποια σχολεία , να υπάρχουν άτομα σας και εσένα , με τόση αρνητική ενέργεια και κακία και να διδάσκουν στα παιδιά ...τι ακριβώς ;

Λοιπόν , ευτυχώς που είσαι απλώς η μειοψηφία

 
Irene
31 Μάιος 2015 00:01

@dkara

"Κράζεις; Θαυμάζεις!!!"

Συμφωνώ με τον ΚΜ... Σας χαρίζουμε το 0.5 μόριο

Μία ΠΕ20

 
Νίκος
30 Μάιος 2015 22:55

Κώστα
Διάβασε τον νόμο και τον κανονισμό του ΑΣΕΠ και θα καταλάβεις ότι έχω δίκιο

Στο άρθρο 19 «Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ και Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.»
στην παράγραφο η) γράφει:
«η) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερου του Β2 1 μονάδα. Αν ο υποψήφιος κατέχει διαφόρων επιπέδων αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνον η πιστοποι¬ημένη γνώση στο ανώτερο επίπεδο. Η πιστοποιημένη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται κατά το ήμισυ της μοριοδότησης της πρώτης ξένης γλώσσας. Η γνώση ξένης γλώσσας μοριοδοτείται με βάση τίτλους που ορίζονται από τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες επιλογής του ΑΣΕΠ»_

Επισημαίνουμε ότι στο ΑΣΕΠ οι εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών είναι επιπέδου C2. Άρα μοριοδοτούνται με 1 μόριο

 
KM
30 Μάιος 2015 21:49

@dkara
πω πω κακίες...

Πάρτε το 0,5 μόριο... Σας το χαρίζουμε.....

Ένας ΠΕ19

 
Στράτος
30 Μάιος 2015 20:22

@Teacher
Συμφωνώ μαζί σου ότι είναι αδικία αυτό που αναφέρεις. Προφανώς είναι θέμα που αφορά εσωτερικά τον κλάδο ΠΕ19 καθώς δεν είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί του με τον ίδιο τρόπο διορισμένοι.

Γενικά πάντως θεωρώ υπερβολικό να απαιτεί κάποιος μοριοδότηση και της ΑΣΠΑΙΤΕ και των ΤΠΕ1.

Αν κάποιος δεν έχει κανένα από τα δύο (ούτε ΑΣΠΑΙΤΕ ούτε ΤΠΕ1), όχι επειδή αδοαφόρησε αλλά λόγω του τρόπου διορισμού του και του "αποκλεισμού" από την ΤΠΕ1, συμφωνώ ότι είναι άδικο επίσης.

 
Κώστας
30 Μάιος 2015 20:18

"Οι Εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών που διορίζονται με πτυχίο της αντίστοιχης ξένης γλώσσας, ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ με 1 μόριο. !!!!!!!!!!!"
Από πού προκύπτει αυτό; Από τη βιασύνη σας, για την "αδικία" του μισού μορίου.

 
Νίκος
30 Μάιος 2015 19:30

Απάντηση στο dkara

1. Άρθρο στο esos. "Οι δάσκαλοι φαίνεται πως «πέταξαν» την κιμωλία καθώς στις Νέες Τεχνολογίες εμφανίζεται τι 2011 γνώσεις να έχει το 59% και το 2015 το 97%."
2. Οι εκπαιδευτικοί της Πληροφορικής ΔΕΝ είχαν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην πιστοποίηση ΤΠΕ1, ανεξάρτητα αν ήταν επιμορφωτές ή όχι.

 
Νίκος
30 Μάιος 2015 18:47

1. Είναι δίκαιο που στο νέο νόμο, το ΤΠΕ Β επιπέδου δεν μοριδοτείται, διότι για αρκετές ειδικότητες εκπαιδευτικών, δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
2. Είναι όμως άδικο, που το ΤΠΕ 1 το παίρνουν όλες οι άλλες ειδικότητες εκπαιδευτικών, εκτός από τους εκπαιδευτικούς της Πληροφορικής.
3. Δεν υπάρχει καμία αντιπαλότητα με τους εκπαιδευτικούς των ξένων γλωσσών διότι οι εκπαιδευτικοί της Πληροφορικής ζητούν την ίση μεταχείριση με αυτούς.
«Αυτό που πρέπει να ενδιαφέρει το ΥΠΟΠΑΙΘ είναι οι αποδεδειγμένη ικανότητα του υποψηφίου, Διευθυντή Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου ΚΕΔΔΥ και Διευθυντή Σχολικών μονάδων και Ε.Κ, να μπορεί να χειριστεί τις ΤΠΕ και την ξένη γλώσσα προς όφελος της Σχολικής κοινότητας»
4. Οι εκπαιδευτικοί της Πληροφορικής ΔΕΝ είχαν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην πιστοποίηση ΤΠΕ1, ανεξάρτητα αν ήταν επιμορφωτές ή όχι.
5. Δεν πρέπει να επικοινωνούμε οι κλάδοι μεταξύ μας στο κλίμα «αφού αδίκησαν εμένα καλά σου κάνουν και εσένα», αλλά να ενδιαφερόμαστε για την άρση όλων των ανισοτήτων, γιατί η ανισότητα δεν έχει κλάδο.

 
Νίκος
30 Μάιος 2015 18:29

Η άνιση μεταχείριση των εκπαιδευτικών κλάδων είναι ένα τεράστιο θέμα και πρέπει να κοινοποιείται.
Όχι όμως προς την κατεύθυνση " Αφού αδίκησαν εμένα καλά σου κάνουν και εσένα".
Αλλά πρέπει να επικοινωνούμε για να αρθούν όλες οι ανισότητες μεταξύ των κλάδων διότι η ανισότητα δεν έχει κλάδο.
Άλλωστε
"2. Αυτό που πρέπει να ενδιαφέρει το ΥΠΟΠΑΙΘ είναι οι αποδεδειγμένη ικανότητα του υποψηφίου, Διευθυντή Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου ΚΕΔΔΥ και Διευθυντή Σχολικών μονάδων και Ε.Κ, να μπορεί να χειριστεί τις ΤΠΕ και την ξένη γλώσσα προς όφελος της Σχολικής κοινότητας"

 
dkara
30 Μάιος 2015 16:09

Η εποχή, που η εισαγωγή και χρήση των P.C. σε γραφεία και διευθύνσεις εκπαίδευσης, αντιμετωπιζόταν με δέος, από τους τότε προϊσταμένους
έχει παρέλθει.
Ευτυχώς, γιατί η εκμετάλλευση, αυτής της άγνοιας, από τους συνάδελφους ΠΕ 19 και τα σχετικά προνόμια ήταν εμφανή.
- Μειωμένο ωράριο κατά 3 ώρες την εβδομάδα, για το ξεσκόνισμα των P.C. του εργαστηρίου.
- Μη ορισμός των ΠΕ 19, ως υπευθύνων τάξης.
Ως προς τη μοριοδότηση 0,5 της ΤΠΕ:
_ Στις προηγούμενες κρίσεις διευθυντών ελάχιστες ήταν οι διευθύνσεις, που
δέχτηκαν την πριμοδότηση των ΠΕ 19.
- Στους συναδέλφους των άλλων κλάδων δόθηκε το μπόνους των 0,5 ως κίνητρο. για να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις για σχολική χρήση.
- Δεν έχουν αρκετοί από αυτούς πιστοποίηση ΤΠΕ και σίγουρα δεν πήραν όσοι τα κατάφεραν δώρο υπολογιστή!!!
- Δεν αδικήθηκαν οι επιμορφωτές ΠΕ 19 ( πληρώθηκαν γι¨αυτό ), που δεν ήταν ταυτόχρονα και επιμορφούμενοι.

 
Teacher
30 Μάιος 2015 15:58

@Στράτος

Για τους φιλολόγους και θεολόγους (όπως και τις άλλες "καθηγητικές" ειδικότητες, δεν χρειάζεται πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης της ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ και ακριβώς γι΄ αυτό το λόγοι οι σχολές θεωρούνται και αναγνωρίζονται ως "καθηγητικές". Για τους Πληροφορικούς και τις άλλες τεχνικές ειδικότητες υπάρχει μέγα ζήτημα ανιστότιμης μεταχείρισης καθώς:

* από τη μία υπάρχουν διορισμένοι ΠΕ19, κ.λ.π. με ΑΣΠΑΙΤΕ, που δεν τους αναγνωρίζεται ως πρόσθετο προσόν, επειδή την παιδαγωγική κατάρτιση την απαιτεί ο ν. (1566/85) ως προϋπόθεση μονίμου διορισμού, αλλά...

* από την άλλη υπάρχουν πτυχιούχοι ΠΕ19 που διορίσθηκαν ΧΩΡΙΣ παιδαγωγικό (ΑΣΠΑΙΤΕ), το οποίο απέκτησαν μετά το διορισμό και τώρα μοριοδοτούνται με τη μισή μονάδα (0,5) επιπλέον σε σχέση με εκείνους που διορίσθηκαν έχοντας εξ αρχής το πιστοποιητικό της ΑΣΠΑΙΤΕ...

Δεν είναι άδικο;..

 
Στράτος
30 Μάιος 2015 14:04

Εκ πρώτης όψεως το αίτημα του κ. Νικολαΐδη για μοριοδότηση ΤΠΕ1 και στους καθηγητές Πληροφορικής φαντάζει λογικό και δίκαιο. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι.
Οι γνώσεις Πληροφορικής που κατέχουν οι καθηγητές αυτοί αποτέλεσαν "αναγκαίο προσόν για το διορισμό τους" και όχι επιπλέον προσόν που απέκτησαν εκ των υστέρων. Ως εκ τούτου δεν μοριοδοτούνται. Για το γεγονός ότι αυτοί δεν μπορούσαν να αποκτήσουν Πιστοποιητικό ΤΠΕ1, σημειώνω ότι και εκπαιδευτικοί άλλων κλάδων δεν μπορούσαν να αποκτήσουν ένα άλλο προσόν που επίσης μοριοδοτείται με 0,5 μονάδες, τη "Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης σε Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.", το οποίο μπορούσαν να αποκτήσουν εκπαιδευτικοί μερικών μόνο ειδικοτήτων (μεταξύ τους και αυτοί της Πληροφορικής). Το "άνοιγμα" της ΑΣΠΑΙΤΕ π.χ. σε όλες τις ειδικότητες έγινε μόλις φέτος (ή πέρυσι), επομένως είναι αδύνατο κάποιοι εκπαιδευτικοί πολλών ειδικοτήτων (Φιλόλογοι, Θεολόγοι κλπ) να έχουν αυτό το προσόν.
Τέλος μην ξεχνάμε ότι οι προβλέψεις αυτές είναι διατάξεις του νόμου και όχι ζήτημα απλής διευκρίνισης, επομένως απαιτείται αλλαγή όλου του νόμου για να ισχύσει κάτι διαφορετικό.

 
giannis gl
30 Μάιος 2015 12:29

Ναι , είναι και αυτό μαζί με τις άλλες αδικίες του συστήματος.
Δεν σας άκουσα όμως να διαμαρτυρεστε για άλλα θέματα όπως:
"το ότι μεταπτυχιακό και διδακτορικό μαζί δίνουν 4 μόρια , και αν έχεις παρει και εκπαιδευτική άδεια τότε μηδέν εις το πηλίκο".
Η μήπως ασχολούμαστε με ότι μας συμφέρει τελικά;
Ετσι δεν μας ακούει κανείς!!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.