Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Εκλογές για Πρυτάνεις σε όλα τα ΑΕΙ μέχρι 31.7.2016

Δημοσίευση: 06/06/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των νέων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων σε όλα τα ΑΕΙ της χώρας  θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31.7.2016.

Αυτό προβλέπει ρύθμιση, που εντάχθηκε στο  τελικό πολυνομοσχέδιο που στάλθηκε από τον υπουργό Παιδείας Αρ. Μπαλτά, για έγκριση, στο γραφείο του πρωθυπουργού Α. Τσίπρα.

Ειδικότερα η ρύθμιση  έχει ως εξής:

  Άρθρο 14
Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση

α) Οι Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις που εκλέγονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, θα εκλεγούν με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου. Οι Πρυτάνεις και Αναπληρωτές Πρυτάνεις που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος και έχουν αναδειχθεί με τις διατάξεις του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες εκλογής Πρυτανικών Αρχών για μια επιπλέον θητεία διάρκειας τεσσάρων (4) ετών. Η εκλογική διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31.7.2016.

β)  Οι Κοσμήτορες και Αναπληρωτές Κοσμήτορες που εκλέγονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, θα εκλεγούν με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος νόμου. Οι Κοσμήτορες που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος και έχουν αναδειχθεί με τις διατάξεις του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες εκλογής Κοσμητορικών Αρχών για μια επιπλέον θητεία διάρκειας τεσσάρων (4) ετών. Η εκλογική διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31.7.2016.

Οι Πρυτάνεις, οι Αντιπρυτάνεις και οι Κοσμήτορες των οποίων η θητεία ολοκληρώνεται εντός του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 6 του παρόντος νόμου.

Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα οποία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκλογής Πρυτανικών ή Κοσμητορικών Αρχών ή για τον οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν εκλεγεί Πρυτανικές ή Κοσμητορικές Αρχές ή αυτές έχουν αποχωρήσει, η εκλογική διαδικασία πραγματοποιείται με ευθύνη των απερχόμενων Πρυτανικών ή Κοσμητορικών Αρχών σε δεκαπέντε (15) το αργότερο εργάσιμες ημέρες από τη δημοσίευσή του παρόντος νόμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος.

Έως τη συγκρότηση του Πρυτανικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, το Πρυτανικό Συμβούλιο συγκροτείται από τον Πρύτανη και δύο (2) ή τρία (3) μέλη εκ των Αναπληρωτών Πρυτάνεων ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου και ασκεί όσες αρμοδιότητες προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.

 Άρθρο 3
Πρύτανης - Αντιπρυτάνεις

Ως Πρύτανης και Αντιπρυτάνεις εκλέγονται Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές του οικείου Α.Ε.Ι. Το κάθε Ίδρυμα έχει δύο (2) Αντιπρυτάνεις, τον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού ή τρεις (3) στην περίπτωση που λειτουργούν περισσότερες από πέντε (5) μη μονοτμηματικές Σχολές στο Ίδρυμα καθώς και στις περιπτώσεις πολυεδρικών Α.Ε.Ι.

α) Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις εκλέγονται με άμεση, μυστική, καθολική ψηφοφορία από το σώμα εκλεκτόρων της περίπτωσης γ’ της παρούσας παραγράφου. Η εκλογή διεξάγεται πριν τη λήξη της θητείας των απερχόμενων Πρυτάνεων και των Αντιπρυτάνεων. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης για οποιονδήποτε λόγο, η εκλογή προκηρύσσεται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών το αργότερο.

β) Κάθε ψηφοδέλτιο περιλαμβάνει τον υποψήφιο Πρύτανη και τους υποψήφιους Αντιπρυτάνεις όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η διαδικασία εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων διενεργείται από Εφορευτική Επιτροπή που συγκροτείται από μέλη ΔΕΠ του οικείου Α.Ε.Ι. και ορίζεται με ευθύνη του Πρυτανικού Συμβουλίου. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με γραπτή αίτηση των ενδιαφερομένων και ο έλεγχος νομιμότητας των υποψηφιοτήτων διεξάγεται από την Εφορευτική Επιτροπή. Με διαπιστωτική πράξη του υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πραγματοποιείται ο διορισμός του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων.

γ) Το σώμα εκλεκτόρων απαρτίζεται από το σύνολο αα) των μελών ΔΕΠ, ββ) των προπτυχιακών φοιτητών, γγ) των μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων και δδ) των ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΠ και του Διοικητικού Προσωπικού του Α.Ε.Ι.

δ) Ο αριθμός Ψ που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος συνδυασμός από τις τέσσερεις κατηγορίες του σώματος εκλεκτόρων υπολογίζεται από τον αλγόριθμο:

Για την εφαρμογή του ανωτέρω αλγορίθμου, νοείται:

Α: Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος συνδυασμός από την 1η κατηγορία (μέλη ΔΕΠ),

Β: Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος συνδυασμός από την 2η κατηγορία (προπτυχιακοί φοιτητές),

Γ: Το σύνολο των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών του οικείου Α.Ε.Ι. που δεν έχουν υπερβεί κατά δύο έτη τον χρόνο φοίτησης σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών,

Δ: Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος συνδυασμός από την 3η κατηγορία (μεταπτυχιακοί φοιτητές και Υποψήφιοι Διδάκτορες),

Ε: Το σύνολο των εγγεγραμμένων μεταπτυχιακών φοιτητών που δεν έχουν υπερβεί το 2ο έτος και των Υ.Δ.  που δεν έχουν υπερβεί το 4ο έτος από την ημερομηνία εγγραφής στο Τμήμα ή Σχολή του οικείου Α.Ε.Ι.,

Ζ: Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος συνδυασμός από την 4η κατηγορία (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΠ και Διοικητικού Προσωπικού),

Η: Το σύνολο των μελών της 4ης κατηγορίας,

Σ: Το σύνολο των μελών ΔΕΠ του οικείου Α.Ε.Ι.

Πρύτανης και Αντιπρυτάνεις εκλέγονται οι υποψήφιοι του συνδυασμού, ο οποίος συγκέντρωσε αριθμό Ψ μεγαλύτερο του 50% του αθροίσματος των αριθμών Ψ που έλαβαν όλοι οι υποψήφιοι συνδυασμοί. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται με την ίδια διαδικασία εντός δύο (2) ημερών μεταξύ των δύο συνδυασμών που πλειοψήφησαν.

ε) Μοναδικός υποψήφιος συνδυασμός δεν εκλέγεται εάν δεν συγκεντρώσει συνολικό αριθμό Ψ που ισούται τουλάχιστον με το 1/3 του συνολικού αριθμού μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος. Στην περίπτωση αυτή, η εκλογή Πρυτανικών Αρχών επαναλαμβάνεται με τη διαδικασία των περιπτώσεων α’ έως δ’ της παρούσας παραγράφου εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

Η θητεία του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων είναι τετραετής. Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για δεύτερη συ­νεχή θητεία στις θέσεις μονοπρόσωπων οργάνων που κατείχαν.

Ο Πρύτανης ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι. ως εξής:

α) προΐσταται του Ιδρύματος και το διευθύνει, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, επιβλέπει την τήρηση των νόμων και του Εσωτερικού Κανονισμού και μεριμνά για τη συνερ­γασία των οργάνων του Ιδρύματος, των διδασκόντων και των φοιτητών,

β) εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως,

γ) συγκαλεί τη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διά­ταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος τους, προεδρεύει των εργασιών τους, εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει ορίσει ως εισηγητή άλλο μέλος του συλλογικού οργάνου κατά περίπτωση, μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών τους,

δ) μπορεί να μετέχει αυτοπροσώπως ή αντ’ αυτού ο αρμόδιος κατά τον ορισμό των αρμοδιοτήτων Αντιπρύτανης, χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις όλων των λοιπών συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος,

ε) έχει την ευθύνη της κατάρτισης Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού, το οποίο εισηγείται προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο,

στ) έχει την ευθύνη της κατάρτισης και αναμόρφωσης του ετήσιου τακτικού οι­κονομικού προϋπολογισμού, του τελικού οικονομικού απολογι­σμού του Ιδρύματος και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που υ­ποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο,

ζ) έχει την ευθύνη της κατάρτισης και αναμόρφωσης του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο,

η) εκδίδει την πράξη προκήρυξης των θέσεων μελών ΔΕΠ ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου

θ) εκδίδει τις πράξεις διορισμού του προσωπικού του Ιδρύματος,

ι) δύναται να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής εγ­γράφων στους προϊσταμένους των υπηρεσιών του Ιδρύματος μετά από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου,
ια) δύναται να ζητά από οποιοδήποτε όργανο του Ιδρύματος, στοιχεία και έγγραφα για κά­θε υπόθεση του Ιδρύματος,

ιβ) συγκαλεί οποιοδήποτε συλλογικό όργανο του Ιδρύματος όταν αυτό παραλείπει κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων να λάβει αποφάσεις και προεδρεύει των εργασιών του χωρίς δικαίωμα ψήφου,

ιγ) έχει την ευθύνη για τη λήψη μέτρων για την προ­στασία και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του Ιδρύματος,

ιδ) δύναται να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, όταν τα συλλογικά όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι. αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις.

Oι αρμοδιότητες των Αντιπρυτάνεων καθορίζονται με εισήγηση του Πρύτανη, μετά από απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η σειρά με την οποία οι Αντιπρυτάνεις αναπληρώνουν τον Πρύτανη όταν απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο.

Η κατοχή θέσης μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης από μέλος ΔΕΠ είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή οποιασδήποτε άλλης θέσης μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. Καταργούνται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 35 του ν.4301/2014 (Α’ 223) και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 122 του ν.4310/2014 (Α’ 270).

Λεπτομερειακά θέματα για τη διενέργεια εκλογών μονοπρόσωπων οργάνων στα ΑΕΙ ορίζονται με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καταργούνται οι Υπουργικές Αποφάσεις Φ.122.1/908/144145/Β2/16.11.2012 (Β’ 3048) «Κωδικοποίηση διαδικασιών ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ και σύστημα ταξινομικής ψήφου» και Φ.122.1/184/16376/Β2/06.02.2013 (Β’ 353) «Διαδικασία ανάδειξης των μονομελών οργάνων των ΑΕΙ μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο».

Άρθρο 4
Σύγκλητος

Μέλη της Συγκλήτου είναι:

α) ο Πρύτανης,

β) οι Αντιπρυτάνεις,

γ) οι Κοσμήτορες,

δ) οι εκπρόσωποι των μελών ΔΕΠ ή οι αναπληρωματικοί τους από τα Τμήματα του Ιδρύματος, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Τμήματος με διετή θητεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος,

ε) ένας (1) εκπρόσωπος του συλλόγου των μελών ΔΕΠ του οικείου Α.Ε.Ι. ή ο αναπληρωματικός του, ένας (1) εκπρόσωπος ή ο αναπληρωματικός του εκ των προπτυχιακών φοιτητών από κάθε Σχολή, ένας (1) εκπρόσωπος ή ο αναπληρωματικός εκ των μεταπτυχιακών φοιτητών και ένας (1) εκπρόσωπος ή ο αναπληρωματικός εκ των Υποψηφίων Διδακτόρων, οι οποίοι θα οριστούν από τα οικεία συλλογικά τους όργανα με κυκλική εναλλαγή μεταξύ των Σχολών του οικείου Α.Ε.Ι. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του αριθμού των μελών ΔΕΠ της Συγκλήτου, όπως περιγράφεται στις περιπτώσεις α’ έως δ’ της παρούσας παραγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος. Η εκπροσώπηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων πραγματοποιείται με κυκλική εναλλαγή ανά ακαδημαϊκό έτος μεταξύ των Σχολών του Ιδρύματος. Δικαίωμα εκπροσώπησης έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί κατά δύο έτη τον χρόνο φοίτησης σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

στ) ένας (1) εκπρόσωπος ή ο αναπληρωματικός του από κάθε κατηγορία λοιπού προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό), ο οποίος ορίζεται από τα οικεία συλλογικά όργανα της κάθε κατηγορίας προσωπικού με θητεία ενός έτους και δεν μπορεί να εκλεγεί για τρίτη συνεχή θητεία.

α) Ο συνολικός αριθμός των μελών της Συγκλήτου, τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 43 ή τα 53 μέλη στην περίπτωση που ο αριθμός των μη μονοτμηματικών Σχολών υπερβαίνει τις 8.

β) Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών της Συγκλήτου υπερβαίνει τον ανωτέρω μέγιστο αριθμό, εφαρμόζεται η διαδικασία της κυκλικής εναλλαγής μεταξύ των Τμημάτων που έχουν ορίσει εκπροσώπους για την περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση μη ορισμού εκπροσώπων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, Υποψηφίων Διδακτόρων και λοιπού προσωπικού από τα οικεία συλλογικά τους όργανα, η Σύγκλητος συγκαλείται, συγκροτείται και λαμβάνει αποφάσεις εγκύρως χωρίς τη συμμετοχή τους.

γ) Στις περιπτώσεις που η Σύγκλητος πρόκειται να συζητηθεί θέμα ειδικού ενδιαφέροντος, ο Πρύτανης δύναται να καλέσει να συμμετάσχουν στη συνεδρίασή της, με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου, εκπροσώπους φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας ή άλλα πρόσωπα ικανά να συνεισφέρουν με τη γνώση και την εμπειρία τους στη συζήτηση του θέματος.

δ) Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γραμματέας του Ιδρύματος.

Η Σύγκλητος ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου:

α) χάραξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του Ιδρύματος,

β) έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού,

γ) γενική εποπτεία της λειτουργίας του Α.Ε.Ι. και της τήρησης των νόμων και του Εσωτερικού Κανονισμού του,

δ) διασφάλιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού έργου και των λειτουργιών του οικείου Α.Ε.Ι.,

ε) κατανομή του συνόλου των πιστώσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Ιδρύματος στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού του,

στ) εποπτεία των ερευνητικών ινστιτούτων, κέντρων καινοτομίας και λοιπών αυτοτελών οργανισμών του Α.Ε.Ι. Η Σύγκλητος παρακολουθεί και ελέγχει την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) όπως ορίζεται και συγκροτείται στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 679/1196 (Β’ 826), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν.3794/2009 (Α’ 156) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3848/2010 (Α’ 71),

ζ) έγκριση Κανονισμών Σπουδών,

η) έγκριση του περιεχομένου όλων των Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος,

θ) σχεδιασμό και υποβολή προτάσεων για την αναπτυξιακή πορεία του Ιδρύματος και τη σύνδεσή του με την κοινωνία,

ι) διατύπωση γνώμης προς τον υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση, μετονομασία Σχολών ή Τμημάτων στο πλαίσιο των  μεταβαλλόμενων κοινωνικών αναγκών και του επιστημονικού γίγνεσθαι,

ια) εισήγηση στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη δημιουργία νέων θέσεων προσωπικού μετά από πρόταση των Τμημάτων,

ιβ) κατάρτιση και αναμόρφωση του ετήσιου Τακτικού Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού του Ιδρύματος,

ιγ) απόφαση για το ακαδημαϊκό ημερολόγιο συμπεριλαμβανομένων και των εξεταστικών περιόδων,

ιδ) ορισμό αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων,

ιε) έγκριση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του οικείου Ιδρύματος και συνεργαζομένων Α.Ε.Ι.,

ιστ) απονομή τίτλου Επίτιμου Διδάκτορα και Επίτιμου ή Ομότιμου Καθηγητή.

Με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατή η μεταφορά πόρων από τον τακτικό προϋπολογισμό, οι οποίοι αφορούν υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης στις Εταιρείες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Α.Ε.Ι. με σκοπό την αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους. Για τη μεταφορά των ανωτέρω πόρων ο Πρύτανης καταθέτει αιτιολογημένη και κοστολογημένη έκθεση στη Σύγκλητο. Η έκθεση αιτιολογεί την εξοικονόμηση πόρων, την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προκύπτουν από τη αυτή την ενέργεια. Η Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Α.Ε.Ι. αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει τους ανωτέρω πόρους αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους μεταφέρονται και προς όφελος του Ιδρύματος και να συνάπτει συμβάσεις με νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Εντός του πρώτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, η Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας υποβάλει στη Σύγκλητο λεπτομερή έκθεση πεπραγμένων για την αξιοποίηση των πόρων που της διατέθηκαν.

Με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατόν:

α) να ενεργείται αναμόρφωση του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η οποία εκτελείται χωρίς έγκριση άλλης κρατικής αρχής, εκτός από τις δαπάνες που αναφέρονται στις κάθε είδους αμοιβές και αποζημιώσεις του προσωπικού. Οι αποφάσεις αναμόρφωσης κοινοποιούνται με ευθύνη του Πρύτανη στο υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

β) να χρησιμοποιούνται τα ταμειακά διαθέσιμα αποκλειστικά για τους κατωτέρω σκοπούς:

αα) την εξόφληση υποχρέωσης προηγούμενων οικονομικών ετών, εφόσον η υποχρέωσης έχει καταγραφεί και εμφανίζεται στα βιβλία του φορέα κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, καθώς και την ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων έργων,

ββ) την εξόφληση υποχρέωσης εντός του επόμενου οικονομικού έτους, η οποία  εγκρίθηκε το προηγούμενο οικονομικό έτος και έχει αναληφθεί νομίμως αλλά δεν έχει τιμολογηθεί κατά το προηγούμενο έτος, εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση αρμόδιου οργάνου για την έγκριση διενέργειας και διακήρυξης διαγωνισμών και εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού για το συνολικό ύψος της δαπάνης διαγωνισμού.

Οι ανωτέρω δαπάνες ενσωματώνονται στο σκέλος εξόδων του προϋπολογισμού με αναμόρφωσή του.

Η Σύγκλητος δύναται να συνεπικουρείται από Συγκλητικές Επιτροπές τις οποίες συγκροτεί η ίδια μετά από εισήγηση των Πρυτανικών Αρχών για τη μελέτη, εισήγηση και διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Συγκλήτου.

Η Σύγκλητος έχει όσες αρμοδιότητες δεν αναθέτει ο νόμος σε άλλα όργανα του Ιδρύματος.

Λεπτομερειακά θέματα για τη διενέργεια εκλογών συλλογικών οργάνων στα ΑΕΙ ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5
Πρυτανικό Συμβούλιο

Το Πρυτανικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις.

Στο Πρυτανικό Συμβούλιο συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου ο Γραμματέας του Ιδρύματος. Όταν αυτός δεν υπάρχει, συμμετέχει ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας για τα εκάστοτε συζητούμενα θέματα. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Πρύτανη. Στο Πρυτανικό Συμβούλιο εισηγούνται υπηρεσιακώς και κατά αρμοδιότητα οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων του Ιδρύματος.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο: α) εποπτεύει την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεών της Συγκλήτου, β) εισηγείται στη Σύγκλητο τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Έργων του Α.Ε.Ι. γ) μεριμνά για την οργάνωση των υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης του Α.Ε.Ι. και δ) ασκεί όσες αρμοδιότητες του αναθέτει η Σύγκλητος με απόφασή της εξαιρουμένων εκείνων που αφορούν την έγκριση και αναμόρφωση του Τακτικού Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και των προκηρύξεων θέσεων κάθε κατηγορίας προσωπικού.

Οι Κοσμήτορες ή οι εκπρόσωποι των φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας είναι δυνατόν να καλούνται στο Πρυτανικό Συμβούλιο, χωρίς δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που τους αφορούν προκειμένου να διατυπώσουν τις απόψεις τους.

Άρθρο 6
Σχολή

Το άρθρο 7 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:

Κάθε Ίδρυμα αποτελείται από Σχολές. Η Σχολή καλύπτει μια ενότητα συγγενών επι­στημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγισή τους διά της διδασκαλίας και έρευνας. Η Σχολή συντονίζει και εποπτεύει τη λειτουργία των Τμημάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.

Όργανα της Σχολής είναι η Κοσμητεία, ο Κοσμήτορας και ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας.

Η Κοσμητεία αποτελείται από:

α) τον Κοσμήτορα της Σχολής,

β) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής και εκπροσώπους μελών ΔΕΠ των μη αυτοδύναμων Τμημάτων της Σχολής.

Στη συνεδρίαση της Κοσμητείας είναι δυνατόν να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι εκπρόσωποι των φορέων κάθε κατηγορίας προσωπικού, καθώς και οι εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων της Σχολής για θέματα που τους αφορούν.

Η Κοσμητεία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) τη γενική εποπτεία λειτουργίας της Σχολής και των Τμημάτων της,

β) τη χάραξη της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητι­κής πολιτικής της Σχολής, τον προγραμματισμό και τη στρατηγική ανάπτυξής της και τον τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο της πολιτικής του Ιδρύματος και των αποφά­σεων της Συγκλήτου,

γ) τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών της Σχολής,

δ) την τήρηση μητρώων επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ της Σχολής,

ε) τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης και συμ­μετοχής στα Προγράμματα Σπουδών όλων των φοιτη­τών,

στ) άλλες που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό και δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

α) Ως Κοσμήτορας και Αναπληρωτής Κοσμήτορας εκλέγεται Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στον Πρύτανη ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται από τον ίδιο.

β) Ο Κοσμήτορας και ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας εκλέγονται με ξεχωριστά ψηφοδέλτια και άμεση, μυστική ψηφοφορία από το σύνολο μελών ΔΕΠ της Σχολής, των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, των Υποψηφίων Διδακτόρων και του λοιπού προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό) των Τμημάτων της Σχολής. Η θητεία τους είναι τετραετής, ο διορισμός τους γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη και δεν μπορούν να εκλεγούν στις αντίστοιχες θέσεις για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 εφαρμόζεται αναλόγως.

Ο Κοσμήτορας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συγκαλεί την Κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της Κοσμητείας, προΐσταται των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της Κοσμητείας,

β) επιβλέπει την εφαρμογή των προγραμμάτων σπου­δών στα Τμήματα, την τήρηση των νόμων και του Εσωτερικού Κανονισμού,

γ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Κοσμητείας,

δ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της Κοσμητείας,

ε) συντάσσει ετήσια έκθεση απολογι­σμού του έργου του την οποία υποβάλλει προς έγκριση στην Κοσμητεία,

στ) άλλες που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι. και δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

α) Ο Κοσμήτορας, απών ή κωλυόμενος, αναπληρώνεται στα εν γένει καθήκοντά του από τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα.

β) Ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας.

Στην περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Τμήματος ασκούν τις αρμοδιότητες του Κοσμήτορα και της Κοσμητείας αντιστοίχως.

Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.

Με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατό να λειτουργεί Γενική Συνέλευση Σχολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.

Καταργείται το άρθρο 9 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 7
Τμήμα

Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί σε έναν ενιαίο τίτλο σπουδών. Το Τμήμα αποτελείται από Τομείς, οι οποίοι αποτελούν βασικές εκπαιδευτικές μονάδες σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, και στο σύνολό τους συγκροτούν το ενιαίο γνωστικό πεδίο του Τμήματος. Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) του οικείου Τμήματος, είναι δυνατόν να καθορίζονται κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις του ενιαίου τίτλου σπουδών που χορηγεί ένα Τμήμα.

Όργανα του Τμήματος είναι: α) η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), β) η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) γ) το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.),  δ) ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος,  ε) η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Τομέα και στ) ο Διευθυντής του Τομέα.

α) Στη Γ.Σ. μετέχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος εφ' όσον ο αριθμός τους είναι μικρότερος ή ίσος του τριάντα (30). Εάν τα μέλη ΔΕΠ είναι περισσότερα των τριάντα (30), διενεργείται ψηφοφορία στους επιμέρους Τομείς ούτως ώστε να διασφαλιστεί η αναλογική κατά βαθμίδα και η κατά Τομέα εκπροσώπηση.

β) Στη Γ.Σ. μετέχουν επιπλέον ένας (1) εκπρόσωπος της κάθε κατηγορίας λοιπού προσωπικού του Τμήματος (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών που δεν έχουν υπερβεί κατά δύο έτη τον χρόνο φοίτησης σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, ένας (1) εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών που δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος φοίτησης και ένας (1) Υποψήφιος Διδάκτορας που δεν έχει υπερβεί το 4ο έτος από την ημερομηνία εγγραφής στο οικείο Τμήμα ή Σχολή. Οι εκπρόσωποι ορίζονται με τους αναπληρωματικούς τους από τα οικεία συλλογικά τους όργανα. Ο αριθμός των συμμετεχόντων προπτυχιακών φοιτητών ισούται με το 20% του συνολικού αριθμού των μελών ΔΕΠ της Γ.Σ. Στην περίπτωση μη ορισμού εκπροσώπων προπτυχιακών φοιτητών και λοιπού προσωπικού από τα οικεία συλλογικά τους όργανα, η Γ.Σ. του Τμήματος συγκαλείται, συγκροτείται και λαμβάνει αποφάσεις εγκύρως χωρίς τη συμμετοχή τους. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας της Γ.Σ. του Τμήματος ορίζεται ειδικότερα στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.

Η Γ.Σ. του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) την κατάρτιση και εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών και τη συνεχή βελτίωσή του,

β) τον ορισμό των διδασκόντων για τα μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών μετά από εισηγήσεις των Τομέων,

γ) την επιλογή και έγκριση των συγγραμμάτων για κά­θε μάθημα του Προγράμματος Σπουδών μετά από εισηγήσεις των Τομέων,

δ) τη συγκρότηση ομάδων για την εσωτερική αξιολό­γηση του Προγράμματος Σπουδών,

ε) την εισήγηση προς τη Σύγκλητο για την προκήρυ­ξη θέσεων μελών ΔΕΠ και

στ) την κατάρτιση και εισήγηση προς τη Σύγκλητο για την ίδρυση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.

Η Γ.Σ. έχει όσες αρμοδιότητες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι. και είναι επιπλέον αρμόδια για οποιοδήποτε θέμα αφορά το Τμήμα, το οποίο δεν ορίζεται ρητά ως αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Τμήματος.

α) Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ της Γ.Σ. του Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος, οι οποίοι ορίζονται από το οικείο συλλογικό όργανό τους με τους αναπληρωματικούς τους. Της Γ.Σ.Ε.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Τμήματος και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Αναπληρωτής Πρόεδρος.

β) Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για τον ορισμό των εκλεκτορικών σωμάτων, των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις. Στην περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ., τις αρμοδιότητες της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ασκεί Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), η οποία συγκροτείται από μέλη των αντίστοιχων Γ.Σ. των οικείων Τμημάτων που εκλέγονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε Τμήματος.

γ) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος.

γ) Ο Διευθυντής για κάθε Π.Μ.Σ. προεδρεύει της Σ.Ε., ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ή στην περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ., της Ε.Δ.Ε., για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης για μία επιπλέον θητεία και είναι δυνατόν να ασκεί τα καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις. Ο Διευθυντής ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., προεδρεύει της Ε.Δ.Ε. στην περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ. και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζει ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος και ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος. Το Τμήμα στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει και τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος στην περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ. για το αντίστοιχο διάστημα. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. ή στην Ε.Δ.Ε. κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ.

δ) Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 11 του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του ν.4025/2011 (Α΄228), συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.4076/2012 (Α΄159) και τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24).

ε) Με απόφαση της Συγκλήτου μετά από γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής και εισήγηση των Τμημάτων και μέχρι την κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι. καθορίζεται ο αριθμός των Υποψηφίων Διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπει κάθε μέλος ΔΕΠ. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.3685/2008 (Α’ 148) καταργείται.

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Τμήματος αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τον Αναπληρωτή του και τους Διευθυντές των Τομέων του Τμήματος και λειτουργεί σε περίπτωση που το Τμήμα έχει σχηματίσει τρεις (3) τουλάχιστον Τομείς. Σε αντίθετη περίπτωση τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. ασκεί η Γ.Σ. του Τμήματος.

β) Στο Δ.Σ. συμμετέχει ένας (1) εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών, ο οποίος ορίζεται από τα οικεία συλλογικά τους όργανα.

γ) Το Δ.Σ. έχει αρμοδιότητες που ορίζονται από τη Γ.Σ. του Τμήματος.

Ως Πρόεδρος και ως Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές του Τμήματος. Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται με ξεχωριστά ψηφοδέλτια και διετή θητεία. Το σώμα των εκλεκτόρων απαρτίζεται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων, του λοιπού προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) και του Διοικητικού Προσωπικού του Τμήματος.

Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος δεν μπορούν να εκλεγούν για τρίτη συνεχή θητεία στην ίδια θέση. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 εφαρμόζεται αναλόγως.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρ­μοδιότητες:

α) συγκαλεί τη Γ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της,

β) μεριμνά για την εφαρμογή και εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος Σπουδών, των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος και του Κανονισμού Σπουδών,

γ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του Τμήμα­τος,

δ) διαβιβάζει στην Κοσμητεία τις εισηγήσεις της Γ.Σ. Τμήματος,

ε) συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Τμή­ματος, την οποία διαβιβάζει στην Κοσμητεία και

στ) χορηγεί τις άδειες του προσωπικού του Τμήματος.

α) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αναπληρωτής Πρόεδρος.

β) Στις περιπτώσεις που δεν ασκεί αναπληρωματικό ρόλο, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. του Τμήματος.

α) Τα Τμήματα αποτελούνται από Τομείς. Ο Τομέας συντονίζει τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της επιστήμης.

Όργανα του Τομέα είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και ο Διευθυντής.

β) Η σύσταση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, κατάργηση των Τομέων γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου μετά από γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής και εισήγηση της Γ.Σ. του οικείου  Τμήματος.

γ) Η Γ.Σ. του Τμήματος αποφασίζει για την κατανομή του υπηρετούντος προσωπικού, καθώς και των Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και λοιπών μονάδων στους Τομείς ή και για τη διατήρηση των Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και λοιπών μονάδων στο Τμήμα. Με τη διαδικασία μετονομασίας ενός Τομέα δύναται και να τροποποιείται το γνωστικό του αντικείμενο ύστερα από εισήγηση του Τομέα. Ομοίως, με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος μπορεί να αλλάζει Τομέα ένα μέλος ΔΕΠ ή λοιπού προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) μετά από αίτησή του.

δ) Αν τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα υπερβαίνουν τον αριθμό τριάντα (30), είναι δυνατό ύστερα από εισήγηση της Γ.Σ. του Τομέα και απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος να σχηματίζονται επιπλέον Τομείς με συναφή ή συγγενή για τον καθένα γνωστικά αντικείμενα.

ε) Δεν απαιτείται η διαίρεση του Τμήματος σε Τομείς όταν ο αριθμός των μελών ΔΕΠ ή το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος δεν επιτρέπει τη διαίρεσή του σε Τομείς. Η απόφαση μη διαίρεσης του Τμήματος σε Τομείς λαμβάνεται από τη Γ.Σ. του Τμήματος. Στην περίπτωση αυτή, οι προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο αρμοδιότητες της Γ.Σ. του Τομέα ανήκουν στη Γ.Σ. του Τμήματος.

α) Ο Διευθυντής Τομέα συγκαλεί τη Γ.Σ. του Τομέα, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών της και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της.

β) Στη Γ.Σ. του Τομέα συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα, ένας (1) εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών, ένας (1) Υποψήφιος Διδάκτορας και ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε κατηγορία λοιπού προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) του Τομέα, οι οποίοι υποδεικνύονται με τους αναπληρωτές τους από τα οικεία συλλογικά τους όργανα.

γ) Οι αρμοδιότητες της Γ.Σ. του Τομέα είναι οι εξής: αα) εκλέγει τον Διευθυντή του Τομέα, με μονοετή θητεία μεταξύ των μελών ΔΕΠ του Τομέα στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή, ελλείψει αυτών, μέλος ΔΕΠ του Τομέα στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, ββ) συντονίζει το έργο του Τομέα στο πλαίσιο των αποφάσεων της Γ.Σ. του Τμήματος, γγ) υποβάλλει προτάσεις προς τη Γ.Σ. Τμήματος σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών, δδ) εισηγείται στη Γ.Σ. του Τμήματος για την κατανομή του διδακτικού έργου στα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Τομέα για όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, εε) εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος για τα προερχόμενα από τον Τομέα μέλη του Ε.Σ. για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ.

Στην υποπερίπτωση αα’ των προηγούμενων εδαφίων δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ο εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών, των Υποψηφίων Διδακτόρων και ένας εκπρόσωπος με κυκλική εναλλαγή ανά έτος από κάθε κατηγορία λοιπού προσωπικού. Στις ψηφοφορίες που διεξάγονται για τις υποπεριπτώσεις γγ΄ και δδ’ δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη ΔΕΠ και ο εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών. Στην υποπερίπτωση εε’ δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη ΔΕΠ.

γ) Οι αποφάσεις του Τομέα παραπέμπονται στη Γ.Σ. του Τμήματος εάν αυτό ζητηθεί από το 1/4 των μελών του.

Η παράγραφος 30 του άρθρου 39 του ν.4186/2013 (Α’ 193) τροποποιείται ως εξής:

«30. α) Τα Τμήματα Α.Ε.Ι. αποκτούν αυτοδύναμη λειτουργία μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διορισμού εννέα (9) μελών ΔΕΠ, εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Τα μη αυτοδύναμα Τμήματα λειτουργούν με προσωρινή Γ.Σ. Τμήματος την οποία αποτελούν υποχρεωτικά όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και δύο (2) φοιτητές που ορίζονται από τα οικεία συλλογικά τους όργανα. Σε περίπτωση μη ορισμού φοιτητών, η Προσωρινή Γενική Συνέλευση λειτουργεί σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η Προσωρινή Γ.Σ. ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη Γ.Σ. Τμήματος  και τη Γ.Σ.Ε.Σ., εκτός αυτών που ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ορίζονται κατά τρόπο διαφορετικό με το ΠΔ ίδρυσης του Τμήματος. Το αργότερο μέσα σε ένα μήνα αφότου εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις περί αυτοδυναμίας, κινείται με ευθύνη του Πρύτανη ή του Προέδρου Δ.Ε. η διαδικασία εκλογής Προέδρου Τμήματος και του Αναπληρωτή του και συγκρότησης της Γ.Σ. Τμήματος.

β) Στην περίπτωση λειτουργίας προσωρινής Γ.Σ. Τμήματος και εφόσον μετέχουν σε αυτήν λιγότερα από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ από το οικείο Τμήμα, η Κοσμητεία της Σχολής, στην οποία ανήκει το Τμήμα ή, σε περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής, η Σύγκλητος συμπληρώνει τα μέλη ΔΕΠ της Γ.Σ. Τμήματος ως προς τον αριθμό πέντε (5) από μέλη ΔΕΠ των συγγενέστερων Τμημάτων ως προς το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης που θεραπεύουν. Με την ίδια πράξη του Πρύτανη ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου ορίζονται ο Πρόεδρος του Τμήματος και ο Αναπληρωτής του».

Διαγράφεται η φράση «δύνανται να» από την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του ν.4009/2011 (Α’ 195).

Οι παράγραφοι 1 έως 3 και η παράγραφος 5 του άρθρου 32 του ν.4009/2011 (Α’ 195) καταργούνται.

Το άρθρο 10 του ν.4009/2011 (Α’ 195) καταργείται.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.