Placeholder

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ

Χορήγηση - ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016

Η εγκύκλιος και η αίτηση
Δημοσίευση: 09/06/2015
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εγκύκλιο με οδηγίες  για την χορήγηση - ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας ,

 Το υπουργείο Παιδείας καλεί ους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς    να ακολουθήσουν τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου, κυρίως ως προς την προθεσμία υποβολής της  αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Ειδικότερα η εγκύκλιος ορίζει τα εξής:

Προϋποθέσεις για την χορήγηση - ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς 

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης όταν: 
i.    συμπληρώνουν διετή υπηρεσία στην Ιδιωτική Εκπαίδευση μέχρι 31-8-2015
ii.    ο χρόνος υπηρεσίας του εκπαιδευτικού που απομένει μετά το πέρας της άδειας δεν είναι μικρότερος του τετραπλασίου της χρονικής διάρκειας της άδειας
iii.    στην περίπτωση αίτησης για άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό, γνωρίζουν τουλάχιστον πολύ καλά τη γλώσσα της χώρας, στην οποία πρόκειται να μεταβούν.

Δικαιολογητικά χορήγησης αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές 

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα. Επίσης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για χορήγηση ή παράταση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό, εφόσον είναι ξενόγλωσσα, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση είναι τα ακόλουθα: 

Α) Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό για Μεταπτυχιακές  Σπουδές. 

α. Αίτηση. 
β. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αποδοχής από το Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού. 
Στην τελευταία περίπτωση η άδεια χορηγείται υπό τον όρο ότι θα υποβληθεί η βεβαίωση εγγραφής έως 31/10/2015, διαφορετικά θα διακόπτεται η άδεια. 
γ. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος. 
δ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. 
ε. Αποδεικτικά στοιχεία για την πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία πρόκειται να μεταβεί ο εκπαιδευτικός. 

Β) Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 

α. Αίτηση. 
β. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αποδοχής από το Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού. 
Στην τελευταία περίπτωση η άδεια χορηγείται υπό τον όρο ότι θα υποβληθεί η βεβαίωση εγγραφής έως 31/10/2015, διαφορετικά θα διακόπτεται η άδεια. 
γ. Θέμα Διδακτορικής Διατριβής.
δ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος. 
ε. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. 
στ. Αποδεικτικά στοιχεία για την πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία πρόκειται να μεταβεί ο εκπαιδευτικός. 

Γ) Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό για Μεταπτυχιακές  Σπουδές. 

α. Αίτηση. 
β. Βεβαίωση του οικείου Πανεπιστημιακού Τμήματος ότι ο αιτών έχει γίνει δεκτός σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
Ο εκπαιδευτικός έχει την υποχρέωση να υποβάλει έως 31/10/2015 τη βεβαίωση εγγραφής, διαφορετικά θα διακόπτεται η άδεια. 
γ. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος. 
δ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. 

Δ) Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής. 
α. Αίτηση. 
β. Βεβαίωση ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και του θέματος της Διδακτορικής 
Διατριβής.
γ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος, που υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή, θεωρημένος από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. 
δ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. 

Ε) Ανανέωση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό για Μεταπτυχιακές Σπουδές. 

α. Αίτηση. 
β. Βεβαίωση του Πανεπιστημίου ότι πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει τη φοίτησή του στο επόμενο έτος. Από τη βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι η φοίτηση του εκπαιδευτικού ήταν κανονική για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.
γ. Πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος. 
δ. Λεπτομερής έκθεση προόδου, που υπογράφεται από τον υπεύθυνο καθηγητή. Αυτή θα περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης. 

ΣΤ) Ανανέωση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό για εκπόνηση  Διδακτορικής Διατριβής. 

α. Αίτηση. 
β. Βεβαίωση του Πανεπιστημίου ότι ο εκπαιδευτικός πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής στο επόμενο έτος. Από τη βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους. 
γ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.
δ. Λεπτομερής έκθεση προόδου, που υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή. Αυτή θα περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.  

Ζ) Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό για Μεταπτυχιακές  Σπουδές 

α. Αίτηση. 
β. Βεβαίωση εγγραφής για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος ή βεβαίωση ότι πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει τη φοίτησή του. Από τη βεβαίωση πρέπει να προκύπτει ότι η φοίτηση του εκπαιδευτικού ήταν κανονική για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
γ. Λεπτομερής έκθεση προόδου, που εκδίδεται από τον υπεύθυνο καθηγητή. 
Αυτή θα περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας 
υπηρεσιακής εκπαίδευσης θεωρημένη από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. 
δ. Πρόγραμμα σπουδών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος. 

Η) Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό για εκπόνηση   Διδακτορικής Διατριβής 

α. Αίτηση. 
β. Βεβαίωση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής ή του επιβλέποντος καθηγητή ότι ο εκπαιδευτικός πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής στο επόμενο έτος. Από τη βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.
γ. Λεπτομερής έκθεση προόδου, που εκδίδεται από τον επιβλέποντα καθηγητή. Αυτή θα περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης. 
δ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος. 

Τα δικαιολογητικά β, γ και δ πρέπει να είναι θεωρημένα από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί των ανωτέρω περιπτώσεων θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την ημερομηνία υπογραφής της εγκυκλίου μέχρι και 15-06-2015 στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία θα πρέπει να διαβιβάσει τα σχετικά έγγραφα μέχρι και 18-06-2015 στις Διευθύνσεις Διοίκησης Προσωπικού  Π.Ε. και Δ.Ε. του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Δικαιολογητικά χορήγησης αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών (άρθρο 16, περ. Ε΄ του Ν. 1566/1985). 

α. Αίτηση. 
β. Βεβαίωση εγγραφής του αιτούντος στο Πανεπιστήμιο. 
γ. Βεβαίωση σπουδών του πανεπιστημίου στην οποία θα αναφέρονται το έτος έναρξης των σπουδών, η πρόοδος των σπουδών, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο αιτών, καθώς και το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των σπουδών του. 
δ. Πρόγραμμα σπουδών, από τη Γραμματεία του Πανεπιστημίου, εφόσον πρόκειται για Μεταπτυχιακό Κύκλο Σπουδών ή προγραμματισμό εργασιών, που υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή, εφόσον πρόκειται για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής. 

 Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της ανωτέρω περίπτωσης θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την ημερομηνία υπογραφής της εγκυκλίου μέχρι και 15-06-2015 στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη άδεια χωρίς αποδοχές χορηγείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, ύστερα από γνώμη του οικείου Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων γ, δ και ε της παραγράφου 1  του άρθρου 9 του Ν. 2986/2002, ο εκπαιδευτικός υποχρεούται:
−    να καταθέσει μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας και εντός έτους το αργότερο, τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών και αντίγραφο της Διπλωματικής εργασίας ή Διδακτορικής Διατριβής. 
−    να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση της βαθμίδας που ανήκει ή άλλης βαθμίδας, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο της εκπαιδευτικής του άδειας και πάντως όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών. Από το συνολικό χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην εκπαιδευτική βαθμίδα, στην οποία ανήκε ο εκπαιδευτικός κατά την αρχική χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας και τέλος,
−    στις περιπτώσεις υπαίτιας διακοπής της εκπαιδευτικής άδειας ή αθέτησης των ανωτέρω υποχρεώσεων, επιστρέφονται οι καταβληθείσες πρόσθετες αποζημιώσεις, καθώς και οι καταβληθείσες αποδοχές, ολικά ή μερικά, κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του αρμόδιου για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών υπηρεσιακού συμβουλίου.  

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΜΕ ΤΗΝ  ΑΙΤΗΣΗ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ