Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Η Σύνοδος προέδρων ΤΕΙ ομόφωνα απέρριψε το πολυνομοσχέδιο «Μπαλτά»

«Εχουν από καιρού πλέον ωριμάσει οι συνθήκες για την αλλαγή της ονομασίας των ΤΕΙ σε Τεχνολογικά Πανεπιστήμια»
Δημοσίευση: 12/06/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οι πρόεδροι των που συνεδρίασαν σήμερα στη Λάρισα αποφάσισαν να απαιτήσουν από το υπουργείο Παιδείας να προωθηθεί η ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών χαρακτηριστικών τους με την αναίρεση της διάκρισης σε βάρος των Ιδρυμάτων σε ότι αφορά τη δυνατότητα διοργάνωσης σπουδών τρίτου κύκλου, υπό τους αυστηρούς όρους.

Παράλληλα οι πρόεδροι εκτιμούν ότι μετά την εφαρμογή του Ν. 4009/2011, έχουν από καιρού πλέον ωριμάσει οι συνθήκες για την αλλαγή της ονομασίας των ΤΕΙ σε Τεχνολογικά Πανεπιστήμια.

Η Σύνοδος ομόφωνα απέρριψε το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΠΑΙΘ διότι, όπως τονίζεται στην απόφαση:

(α) Δεν αληθεύει ότι ρυθμίζονται θέματα επείγοντος χαρακτήρα και κατά συνέπεια η προώθηση ψήφισης των σχετικών άρθρων με κατεπείγουσα διαδικασία είναι αδικαιολόγητηενέργεια, η οποία συμβάλλει στη συντήρηση της διαλυτικής νοοτροπίας των εκάστοτε κυβερνήσεων να «προωθούν»αβασάνιστα ανατροπές στην οργανωτική δομή και τον τρόπο λειτουργίας των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, καταλήγοντας συνήθως στη δημιουργία περισσότερων προβλημάτων απ’ όσα φιλοδοξούν να επιλύσουν. Αντίθετα, η δεοντολογία και η διεθνής πρακτική επιβάλλουν τη δρομολόγηση διαδικασιών ουσιαστικής διαβούλευσης και αξιολόγησης του ρόλου, των αρμοδιοτήτων και των διαδικασιών ανάδειξης των διοικητικών αρχών και οργάνων τους, με συμμετοχή επιτροπών από τις Συνόδους των ΑΕΙ .

(β) Περιέχει ρυθμίσεις που δε εναρμονίζονται με το ευρωπαϊκό πλαίσιο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

(γ) Ιδιαίτερα επισημαίνει ότι η προωθούμενη μετατροπή, με αναδρομική ισχύ, των τίτλων σπουδών Τμημάτων ΑΕΙ με υπέρ-τετραετείς σπουδές σε τίτλους επιπέδου 7 (μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων πλήττει θεσμικά τα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα της χώρας και τους αποφοίτους των Ιδρυμάτων μας και οδηγεί σε επαγγελματική τους υποβάθμιση.

Δεν είναι δυνατόν τα προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών 5ετούς φοίτησης να εξισώνονται με μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών αφού δεν έχουν κατάλληλο σχετικό σχεδιασμό, μαθησιακά αποτελέσματα και περιεχόμενο.

Έτσι υποβαθμίζονται άδικα τετραετούς φοίτησης σπουδές πρώτου κύκλου. Η Σύνοδος θεωρεί ότι η ενδεικνυόμενη λύση είναι η χορήγηση πρώτου, βασικού τίτλου σπουδών, επιπέδου 6 στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, σύμφωνα και με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, με δυνατότητα συνέχισης των σπουδών για την ολοκλήρωση προγράμματος που να οδηγεί σε Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, με ανάλογη προσαρμογή και πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών στις απαιτήσεις του 7ου επιπέδου.

(δ) καταργεί δημοκρατικά εκλεγμένες διοικήσεις, πράγμα όχι μόνο αντιδεοντολογικό αλλά και αντισυνταγματικό

Σύνοδος Προέδρων & Αναπληρωτών Προέδρων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.)

Λάρισα, 12 Ιουνίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατά τη συνεδρίαση της 12 Ιουνίου 2015 η Σύνοδος Προέδρων & Αναπληρωτών Προέδρων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.) συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε ως εξής:

Η διατήρηση της ονομασίας «Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα», 15 χρόνια μετά την ενοποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του συνόλου των ΑΕΙ της χώρας, συνιστά πλέον έναν εμμονικά ιδεοληπτικό αναχρονισμό που αρνείται πεισματικά να παραδεχτεί και να αναγνωρίσει την ποιοτική εξέλιξη, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά επιτεύγματα και την διεθνή δυναμική που έχουν αναπτύξει τα συγκεκριμένα Ιδρύματα.

Ιδιαίτερα δε, μετά την εφαρμογή του Ν. 4009/2011, έχουν από καιρού πλέον ωριμάσει οι συνθήκες για την αλλαγή της ονομασίας των ΤΕΙ σε Τεχνολογικά Πανεπιστήμια.

Η Σύνοδος απαιτεί από το Υπουργείο να προωθηθεί η ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών χαρακτηριστικών τους με την αναίρεση της διάκρισης σε βάρος των Ιδρυμάτων σε ότι αφορά τη δυνατότητα διοργάνωσης σπουδών τρίτου κύκλου, υπό τους αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις που έχουν διατυπωθεί στη σχετική επιτροπή του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Η Σύνοδος ομόφωνα απορρίπτει το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΠΑΙΘ διότι

(α)Δεν αληθεύει ότι ρυθμίζονται θέματα επείγοντος χαρακτήρα και κατά συνέπεια η προώθηση ψήφισης των σχετικών άρθρων με κατεπείγουσα διαδικασία είναι αδικαιολόγητηενέργεια, η οποία συμβάλλει στη συντήρηση της διαλυτικής νοοτροπίας των εκάστοτε κυβερνήσεων να «προωθούν»αβασάνιστα ανατροπές στην οργανωτική δομή και τον τρόπο λειτουργίας των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, καταλήγοντας συνήθως στη δημιουργία περισσότερων προβλημάτων απ’ όσα φιλοδοξούν να επιλύσουν.

Αντίθετα, η δεοντολογία και η διεθνής πρακτική επιβάλλουν τη δρομολόγηση διαδικασιών ουσιαστικής διαβούλευσης και αξιολόγησης του ρόλου, των αρμοδιοτήτων και των διαδικασιών ανάδειξης των διοικητικών αρχών και οργάνων τους, με συμμετοχή επιτροπών από τις Συνόδους των ΑΕΙ .

(β) Περιέχει ρυθμίσεις που δε εναρμονίζονται με το ευρωπαϊκό πλαίσιο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

(γ) Ιδιαίτερα επισημαίνει ότι η προωθούμενη μετατροπή, με αναδρομική ισχύ, των τίτλων σπουδών Τμημάτων ΑΕΙ με υπέρ-τετραετείς σπουδές σε τίτλους επιπέδου 7 (μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων πλήττει θεσμικά τα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα της χώρας και τους αποφοίτους των Ιδρυμάτων μας και οδηγεί σε επαγγελματική τους υποβάθμιση. Δεν είναι δυνατόν τα προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών 5ετούς φοίτησης να εξισώνονται με μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών αφού δεν έχουν κατάλληλο σχετικό σχεδιασμό, μαθησιακά αποτελέσματα και περιεχόμενο. Έτσι υποβαθμίζονται άδικα τετραετούς φοίτησης σπουδές πρώτου κύκλου. Η Σύνοδος θεωρεί ότι η ενδεικνυόμενη λύση είναι η χορήγηση πρώτου, βασικού τίτλου σπουδών, επιπέδου 6 στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, σύμφωνα και με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, με δυνατότητα συνέχισης των σπουδών για την ολοκλήρωση προγράμματος που να οδηγεί σε Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, με ανάλογη προσαρμογή και πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών στις απαιτήσεις του 7ου επιπέδου.

(δ) καταργεί δημοκρατικά εκλεγμένες διοικήσεις, πράγμα όχι μόνο αντιδεοντολογικό αλλά και αντισυνταγματικό

Η Σύνοδος έλαβε αποφάσεις στο σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τις οποίες διαβιβάζει δια της τριμελούς γραμματείας στο ΥΠΟΠΑΙΘ.

Σχόλια (7)

 
Ο αιρετικός
14 Ιουν 2015 19:27

Οι πρόεδροι υποθέτω στα πλαίσια του Δημοκρατικού διαλόγου και της διαφάνειας δεν εκφράζουν τις προσωπικές τους απόψεις αλλά τα αποτελέσματα του διαλόγου αφού συζήτησαν με τις ακαδημαικούς φορείς (συναδέλφους καθηγητές, φοιτητές, διοικητικούς υπαλλήλους, Ε.Τ.Π. κ.λ.π.).

 
ΘΠ
14 Ιουν 2015 13:27

@
Δημήτρη
Φίλε Δημήτρη τον έχω υπ όψιν μου το Ν 4275/2014 ο οποίος όπως σωστά αναφέρεις ορίζει πως ως προισταμενοι γενικοί διευθυντές επιλεγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ. Αν ψάξεις όμως καλύτερα και βρεις τους νέους οργανισμούς των Υπουργειων οι οποίοι ακολούθησαν του εν λόγω Νόμου και ρυθμιζουν τις λεπτομέρειες για τις θέσεις των προισταμενων θα διαπιστώσεις πως εκεί δεν προβλέπονται θέσεις γενικών διευθύνων για την κατηγορία ΤΕ. Μάλιστα, σε πολλά οργανισμούς πολλών Υπουργειων, ανάμεσά τους και το Υπουργείο Εσωτερικών, και οι θέσεις των τμηματαρχων ακόμη για την κατηγορία ΤΕ είναι ελάχιστες εως ανυπαρκτες. Για απόδειξη των όσων σου αναφέρω, εάν επιθυμείς, μπορώ να σου στείλω τους νέους οργανισμούς των Υπουργειων.
Επίσης, τα όσα υποθηκαν απο τον προηγούμενο Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης τα γνωρίζω, όμως, από το να ακούω μόνο λόγια θα προτιμούσα να βλέπω έργα. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει η πρωτοβουλία.
Τώρα αν εσύ είδες κάπου γενικό διευθυντή ΤΕ, δε βρίσκω την ώρα να μου τον συστησεις!

 
ΚΠ
14 Ιουν 2015 03:08

Ας προσπαθήσουμε να μιλήσουμε από την σκοπιά των άμεσα ενδιαφερομένων: των μαθητών και μελλοντικών φοιτητών, που συμπληρώνουν μηχανογραφικό σε μερικές ημέρες.

Ας σκεφτούμε το καλό των παιδιών που τώρα είναι στο Γυμνάσιο. Προσωπικά ποτέ δεν έχω συμβουλεύσει μαθητή -ανεξαρτήτως ικανοτήτων- να δηλώσει κάποιο τμήμα ΤΕΙ σε υψηλότερη θέση προτίμησης από μία <αξιόπιστη> πανεπιστημιακή σχολή. Με τον όρο <αξιόπιστη>, εννοώ σχολή με πρόγραμμα σπουδών με σαφές γνωστικό αντικείμενο, κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα και όχι εγκλωβισμένη σε υποβαθμισμένα και υποστελεχωμένα ιδρύματα.

Ποιον ακριβώς σκοπό εξυπηρετούν τα προγράμματα σπουδών των ΤΕΙ στην Ελλάδα; Γιατί ξοδεύουμε πολύτιμους πόρους για να συντηρήσουμε μία εκπαιδευτική δομή που μονίμως επιθυμεί την αυτοκατάργησή της και την μετεξέλιξή της σε πανεπιστήμιο;

Επομένως, μπορούμε να καταργήσουμε άμεσα τα 2/3 των ΤΕΙ [πχ. με συγχωνεύσεις, όπως νέο ΤΕΙ Αττικής (ΤΕΙ Αθηνών, Πειραιώς, ΑΣΠΑΙΤΕ)] και σε βάθος πενταετίας ας προωθηθούν απορροφήσεις θέσεων φοίτησης και προσωπικού από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ειδικά στην περιφέρεια [πχ. νέο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Παν.Κρήτης-Πολυτεχνείο Κρήτης-ΤΕΙ Κρήτης), νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Παν. Θεσσαλίας-ΤΕΙ Θεσσαλίας-ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας), νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (Παν. Ιωαννίνων-Ιόνιο Πανεπιστήμιο-ΤΕΙ Ηπείρου-ΤΕΙ Ιονίων Νήσων), νέο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-Μακεδονίας (ΔΠΘ-ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), νέο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Παν. Πατρών-Παν. Πελοποννήσου-ΤΕΙ Πελοποννήσου) κοκ.]

Ανεξάρτητα από τα μελλοντικά επαγγέλματα, δώστε ευκαιρίες στα νέα παιδιά να καλλιεργήσουν το μυαλό τους μέσα από τις σπουδές τους - μην κλείνετε τους ορίζοντες σε νέους ανθρώπους με κοντόφθαλμες δήθεν νεωτερικές αποφάσεις στα προγράμματα σπουδών που όλοι βλέπουμε πού κατέληξαν (και δυστυχώς πάντοτε θα καταλήγουν).

 
Κώστας
14 Ιουν 2015 00:54

@Όλους

Κύριοι,το θέμα δεν είναι μόνο μισθολογικό.
Το θέμα για εμένα είναι κυρίως ακαδημαϊκό.Εκεί βρίσκεται και η ουσία.
Το θέμα είναι ότι πολλά τμήματα (κεντρικών ιδίως) ΤΕΙ διαθέτουν αξιολόγα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα με συνέπεια το δίκαιο αίτημα τους για ακαδημαϊκή ολοκλήρωση.Το πιστοποιεί και η ΑΔΙΠ με τις πολυάριθμες εξωτερικές αξιολογήσεις τμημάτων.
Το θέμα δηλαδή δεν είναι μόνο το ονόμα αλλά και η ουσία.

Παράδειγμα.Πολλοί λένε "μα στα ΤΕΙ δεν υπάρχει έρευνα υψηλής στάθμης όπως στα Πανεπιστήμια,πως θα γίνουν πανεπιστήμια χωρίς έρευνα";
Ερώτηση.Όταν δεν χορηγούν διδακτορικά τα ΤΕΙ πως θα προσελκύσουν ερευνητές;Πως θα έχουν υποψήφιους διδάκτορες που θα κάνουν έρευνα;
Οι μόνοι λοιπόν που μένουν για έρευνα είναι οι τακτικοί καθηγητές που και αυτοί είναι πολύ λίγοι εν σχέση με τα Πανεπιστήμια και επιβαρύνονται με πολλές ώρες διδασκαλίας με αποτέλεσμα να μην έχουν χρόνο για έρευνα.

Γιατί λοιπόν να μην επιτρέψουμε στα ιδρύματα/τμήματα ΤΕΙ (έπειτα από αξιολόγηση) που μπορούν και το αξίζουν να ολοκληρώθουν ακαδημαϊκά με χορήγηση διδακτορικών και μετονομασία σε Τεχν/κα Παν/μια;
Μόνο όμως όσα περάσουν την αξιολόγηση.

 
Δημήτρης
13 Ιουν 2015 23:12

@ΘΠ
Σίγουρα δεν τα ξέρεις καλά ή παραπλανείς σκόπιμα! Βλέπεις το ΕΜΠ δεν εξασφαλίζει τίποτα από τα δύο όπως φυσικά οι οποιεσδήποτε σπουδές. Φυσικά και μπορούν να διεκδικήσουν θέση Γενικού διευθυντή (υπάρχει σήμερα γενικός διευθυντής πτυχιούχος ΑΤΕΙ, ψάξε λίγο..) Νόμος 4275/2014, άρθρο 1. Η μισθολογική διαφορά είναι πάρα πού μικρή και όπως έχει εξηγήσει επαρκώς ο Μητσοτάκης σε επερώτηση στη βουλή, για να αλλάξει όπως είναι το σωστό πρέπει να βγούν μερικά ΦΕΚ και καμμιά πενηνταριά προεδρικά....

 
Αντώνης
13 Ιουν 2015 17:56

@ΘΠ. Συνάδελφε επειδή δεν τα ξέρεις καλά... άκου:
Τέλειωσα πριν από χρόνια ΤΕΙ Αθήνας και μετά έβγαλα και το ΕΜΠ - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Διορίστηκα λοιπόν στην εκπαίδευση, ο μισθός μου αντί να υξηθεί μειώθηκε! (πήρα μεν 1 κλιμάκιο , αλλά μειώθηκε κατά τις κρατήσεις του ΤΣΜΕΔΕ... δηλ λιγότερα κατά 150€ από ότι ως ΤΕΙ!). ..
Μου λέγανε μα γιατί διαμαρτύρεσαι... θα πάρεις άλλη μια σύνταξη. ¨
Ήλθε ο καιρός λοιπόν και βγήκα σε σύνταξη... και τώρα με πιάνει το πλαφόν... του αθροίσματος Δημοσίου + ΤΣΜΕΔΕ και μου περικόπτουν το 50% του ποσού αυτού;;;
Πλην των καθηγητών των ΤΕΙ, που θέλουν να ονομασθούν Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι... τίποτα άλλο δεν συνεπάγεται η αλλαγή ονομασίας... πάρτε το χαμπάρι...
Λύσε μου μια απορία και εσύ συνάδελφε: Μήπως είμαι βλαξ, που έχασα 4 χρόνια από τη ζωή μου στο ΕΜΠ;;;

 
ΘΠ
13 Ιουν 2015 15:14

Δηλαδή αν βαφτισουν τα ΤΕΙ τεχνολογικά πανεπιστήμια θα αλλάξει κάτι?
Η ιστορία πάντως έχει δείξει πως αλλάζοντας ονόματα δεν αλλάζει η ουσία. Τα εν λόγω ιδρύματα ξεκίνησαν ως ΚΑΤΕΕ μετεξελιχτηκαν σε ΤΕΙ και μετά την ανωτατοποιηση έγιναν ΑΤΕΙ. Εκτός απο πρόσβαση των φοιτητών σε μεταπτυχιακά προγράμματα δεν άλλαξε τίποτα. Οι απόφοιτοι εξακολουθούν να μην έχουν επαγγελματικά δικαιώματα ανάλογα των υποτιθεμενων ανωτατων σπουδών τους, στο δημόσιο εξακολουθεί να υπάρχει ο διαχωρισμός ΤΕ και ΠΕ, ο μισθός τους δεν έχει ακόμη εξισωθει, οι ΤΕ δημόσιοι υπάλληλοι, αν και είναι ανωτατης εκπαίδευσης, δεν έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν θέση γενικού διευθυντή, αλλά και οι θέσεις των διευθυντων και τμηματαρχων ακόμη είναι περιορισμενες.
Αυτά τα θέματα γιατί δεν τα συζητησαν στη σύνοδο? Δεν είναι σημαντικά?
Μόνο αν τα ΤΕΙ ονομαστουν πανεπιστήμια ή αν συγχωνευτουν με αυτά θα αρθουν όλες αυτές οι αδικιες.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ