ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Επιστολή Πρυτάνεων και προέδρων τμημάτων για τη θέση της Πληροφορικής στο νέο σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ

Δημοσίευση: 14/06/2015
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
Alt Text: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
Title Text: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οι Πρυτάνεις του ΑΠΘ Περικλής Μήτκας, του Χαροκόπειου Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ο Αναπληρωτής Πρύτανης του ΕΚΠΑ Θωμάς Σφηκόπουλος,ένας Κοσμήτορας και δώδεκα πρόεδροι τμημάτων Πληροφορικής, απέστειλαν κοινή επιστολή στον υπουργό Παιδείας, με την οποία ζητούν στο νέο σύστημα πρόσβασης των υποψηφίων στα ΑΕΙ “να μην εφαρμοστούν οι άδικες και στρεβλές αυτές ρυθμίσεις”, και συγκεκριμένα:

(α) Να ενταχθούν όλα τα Τμήματα του επιστημονικού Τομέα της Διαχείρισης/Επεξεργασίας της Πληροφορίας (δηλ. Τμήματα Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Η/Υ κλπ.) στο 2ο ΕΠ.

(β) Να αφαιρεθεί η αναφορά στην Πληροφορική από τον τίτλο του 5ου ΕΠ το οποίο θα ονομάζεται Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας.

(γ) Να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές-υποψήφιους του 2ου ΕΠ να επιλέγουν να εξετάζονται σε Χημεία ή Πληροφορική (ΑΕΠΠ), ανάλογα με τα Τμήματα που στοχεύουν και όπως αυτά έχουν καθορίσει.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι:

Α. Τα Τμήματα της Επιστήμης της Πληροφορικής της χώρας εκφράζουν δια των Προέδρων τους που υπογράφουν την παρούσα επιστολή, την έντονη έκπληξη και διαμαρτυρία τους σχετικά με τις ρυθμίσεις που θεσμοθετήθηκαν και δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 995, τεύχος Β, της 29ης Μαΐου 2015 στο χώρο της Παιδείας και αφορούν στην πρόσβαση των υποψηφίων μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Τμήματα του επιστημονικού Τομέα της Διαχείρισης/Επεξεργασίας της Πληροφορίας (δηλ. Τμήματα Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Η/Υ κλπ.).

Β. Η διαφωνία αυτή συνοψίζεται στα δύο παρακάτω σημεία:

1. Στην μη ένταξη πολλών Τμημάτων από αυτά που θεραπεύουν την Επιστήμη της Πληροφορικής στο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, δηλ. στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο (ΕΠ), στο οποίο και ανήκουν. Τουναντίον, πολλά τέτοια τμήματα έχουν ενταχθεί στο 5ο ΕΠ το οποίο έχει ονομασθεί ως Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορική.

2. Στην υποχρέωση των μαθητών που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν σπουδές στον επιστημονικό Τομέα της Διαχείρισης/Επεξεργασίας της Πληροφορίας (δηλ. Τμήματα Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Η/Υ κλπ.) μέσω Τμήματος που τυγχάνει να έχει ενταχθεί (σωστά) στο 2ο ΕΠ, να εξετάζονται Πανελλαδικά στο μάθημα της Χημείας αντί της Πληροφορικής της Γ’ Λυκείου.

Γ. Αναλυτικότερα:

1) Η Πληροφορική αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις θετικές-τεχνολογικές επιστήμες και επομένως τα Τμήματα Πληροφορικής πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην ομάδα Τμημάτων Θετικών-Τεχνολογικών Επιστημών, δηλ. στο 2ο ΕΠ. Τα Τμήματα Πληροφορικής (διεθνώς Informatics (Europe) or Computer Science (US)) έχουν ως αντικείμενο τη μελέτη της επεξεργασίας και διαχείρισης της πληροφορίας και βρίσκονται σε άμεση επιστημολογική συγγένεια με το αντίστοιχο αντικείμενο που θεραπεύεται από Πολυτεχνικά Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ. Τα Τμήματα Πληροφορικής γενικά, έχουν κοινά προγράμματα σπουδών, εναρμονισμένα με ό,τι προβλέπεται διεθνώς για την επιστήμη της Πληροφορικής.

Στα πλαίσια της ανάπτυξης της διεπιστημονικότητας και ανάλογα με το περιβάλλον της Σχολής/Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσεται το κάθε Τμήμα Πληροφορικής, μπορεί ένα ποσοστό της τάξης του 10% των βασικών μαθημάτων να διαφοροποιείται και να περιλαμβάνει, π.χ., μαθήματα βιολογίας, οικονομίας, παιδαγωγικής, κλπ. Αυτό δεν στοιχειοθετεί σε καμία περίπτωση διαφοροποίηση των Τμημάτων και της Επιστήμης την οποία θεραπεύουν.

Η ένταξη κάποιων από αυτά τα Τμήματα στο 5ο ΕΠ (ονομαζόμενο ως Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορική) είναι επιστημονικά στρεβλή, καθώς η Πληροφορική ως επιστήμη είναι μακράν διαφορετική από τις επιστήμες της Οικονομίας.

Η επιστήμη της Πληροφορικής ως μοχλός εξέλιξης και τεχνολογικής καινοτομίας υπηρετεί και υποστηρίζει οριζόντια πολλαπλές υλοποιήσεις και εφαρμογές που αφορούν σε πολλές άλλες επιστήμες (Ιατρική, Βιολογία, Εκπαίδευση, Οικονομία, κλπ).

Αυτό βεβαίως δε συνεπάγεται σε καμία περίπτωση ότι θα έπρεπε τα Τμήματα Πληροφορικής να ενταχθούν στην Ομάδα Σχολών των Επιστημών Υγείας και Ζωής, των Επιστημών της Εκπαίδευσης ή των Επιστημών της Οικονομίας.

2) Οι μαθητές που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν σπουδές στον επιστημονικό Τομέα της Διαχείρισης/Επεξεργασίας της Πληροφορίας (δηλ. Τμήματα Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Η/Υ κλπ.) θα πρέπει όχι μόνον να διδάσκονται αλλά και να εξετάζονται Πανελλαδικά στο μάθημα Πληροφορικής της Γ’ Λυκείου (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Περιβάλλον Προγραμματισμού ή ΑΕΠΠ). Αυτό θα βοηθήσει τους φοιτητές να είναι καταλληλότερα προετοιμασμένοι στο ξεκίνημα των σπουδών τους στο αντικείμενο της Πληροφορικής.

Αντίθετα, οι ρυθμίσεις που έγιναν προβλέπουν την εξέταση Πανελλαδικά των 8 Ιουνίου 2015 υποψηφίων στο μάθημα της Χημείας (για όσα Τμήματα Πολυτεχνείου, Επιστήμης Υπολογιστών, κλπ. εντάχθηκαν στο 2ο ΕΠ).

Θεωρούμε πως αυτό αποτελεί άλλη μία στρέβλωση του συστήματος και σε προηγούμενη τοποθέτησή μας (επιστολή Απριλίου 2015) είχαμε ήδη προτείνει να επιτρέπεται στους μαθητές-υποψήφιους του 2ο ΕΠ να εξετάζονται σε Χημεία ή Πληροφορική (ΑΕΠΠ), όπως αυτό καθορίζεται από τα Τμήματα που στοχεύουν.

Δ. Κύριε Υπουργέ, διαπιστώνουμε με έντονη ανησυχία ότι το Υπουργείο σας δεν συνυπολόγισε, στο τελικό κείμενο που προώθησε στη Βουλή, την καθολική και εμπεριστατωμένη διαφωνία που εκφράσθηκε από τους Προέδρους των σχετικών Τμημάτων, μέσω της επιστολής τους τον Απρίλιο 2015, με αποτέλεσμα να παραμείνουν οι επιστημονικά στρεβλές ρυθμίσεις που σχολιάσαμε παραπάνω, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις.

Ε. Οι συνέπειες αυτών των ακατανόητων αλλαγών και ρυθμίσεων θα είναι πραγματικά δραματικές, καθώς θα οδηγήσουν :

-Σε πτώση του επιπέδου των εισαγόμενων φοιτητών εφόσον αυτοί εισάγονται μέσω του 5ου ΕΠ, αφού θα εξετάζονται στο άσχετο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) και όχι στην Φυσική που είναι θεμελιώδης για την Επιστήμη της Πληροφορικής.

Σε υστέρηση υπόβαθρου και ελλιπή προετοιμασία των υποψηφίων εάν εξετάζονται στο άσχετο μάθημα της Χημείας και όχι στην Πληροφορική, (για τους υποψήφιους που σωστά εισάγονται μέσω του 2ου ΕΠ).

Και στις δύο περιπτώσεις οι υποψήφιοι θα υπολείπονται στο σχετικό επιστημονικό υπόβαθρο και σε δυνατότητες και θα δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν το σχετικό πρόγραμμα σπουδών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα εκπαίδευσης της Πληροφορικής στη χώρα και στην Εθνική Οικονομία και Τεχνολογική Ανάπτυξη.

-Σε πρωτοφανή διάσπαση ενός επιστημονικού αντικειμένου που θα έχει δραματικές και πολύπλευρες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Οι υποψήφιοι θα έχουν πρόσβαση σε ένα υποσύνολο μόνο (και όχι στο σύνολο) των Τμημάτων του επιστημονικού Τομέα της Διαχείρισης/Επεξεργασίας της Πληροφορίας και θα αντιμετωπίσουν αγχωτικά διλλήματα ως προς το επιστημονικό πεδίο (ΕΠ) που θα πρέπει να επιλέξουν ώστε και να επιτύχουν να σπουδάσουν την Επιστήμη της Πληροφορικής (και όχι κάποια άλλη, λόγω περιορισμένων επιλογών ως αποτέλεσμα του διαμοιρασμού των Τμημάτων σε δύο ΕΠ), αλλά και να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο και την πόλη που επιθυμούν ή δύνανται οικονομικά.

Λόγω αυτής της διάσπασης και του επακόλουθου περιορισμού του αριθμού των «ομοειδών» Τμημάτων της Επιστήμης της Πληροφορικής, θα περιορισθεί δραματικά και η δυνατότητα μεταγραφής φοιτητών για κοινωνικούς/οικονομικούς λόγους.

Επιπρόσθετα, οι ρυθμίσεις αυτές αποτελούν προσβολή της επιστημοσύνης των μελών ΔΕΠ, της μακρόχρονης συνεισφοράς των Τμημάτων του επιστημονικού Τομέα της Διαχείρισης/Επεξεργασίας της Πληροφορίας στην παραγωγή γνώσης και της δημιουργίας μιας μεγάλης κοινότητας αποφοίτων πολλοί από τους οποίους διαπρέπουν και διεθνώς.

Την επιστολή υπογράφουν:

1.Ιωάννης Βλαχάβας, Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2. Ιωάννης Σταυρακάκης, Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

3. Θεόδωρος Αποστολόπουλος, Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

4. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Πρύτανης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθήνας, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθήνας

5. Παναγιώτης Δεμέστιχας, Πρόεδρος Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

6. Βασίλειος Πλαγιανάκος, Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

7. Παναγιώτης Βλάμος, Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

8. Νικόλαος Σαγιάς, Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

9. Μαρία Βίρβου, Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

10.Μάρω Βλαχοπούλου, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Πληροφορίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

11. Παναγιώτης Μποζάνης, Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

12. Γεώργιος Χασάπης, Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

13. Αλεξάνδρα Μπούνια, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

14. Παναγιώτης Τσακαλίδης, Πρόεδρος Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

15. Περικλής Μήτκας, Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

16.Θωμάς Σφηκόπουλος, Αναπληρωτής Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ετικέτες: 
Πληροφορική

Σχόλια (39)

 
kostas
17 Ιουν 2015 14:18

Δυστυχώς το πράγμα είναι πιο απλό από όσο φαίνεται. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας και καθόλου τυχαίο που έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Καλό είναι λοιπόν να μιλάμε όταν έχουμε πράγματι κάτι σημαντικό να πούμε. Και κυρίως, αν γνωρίζουμε καλά το θέμα που πάμε να αναλύσουμε...

 
Γιάννης Κ.
17 Ιουν 2015 14:01

@ Κρανιάς Γιώργος

"...Η διαφορά ανάμεσα στα δύο μαθήματα έγκειται στο ότι η Χημεία διδάσκεται και στις τρεις τάξεις ενώ ο προγραμματισμός μόνο στη Γ'..."

Ελπίζω να καταλαβαίνεις ότι έχεις ήδη απαντήσει στον εαυτό σου. Επειδή ακριβώς οι μαθητές διδάσκονται στην Α,Β Λυκείου Χημεία δεν έχουν κάποιο πρόβλημα-ιδιαίτερο τουλάχιστον- αν περνούσαν σε κάποια σχολή που ήταν απαραίτητη γιατί μπορούσαν να καλύψουν εύκολα το "χαμένο" έδαφος μιάς και το μάθημα το διδάσκονται σε όλο το Γυμνάσιο-Λύκειο.
Ενώ αντίθετα ο Προγραμματισμός ήταν ΜΟΝΟ (κακώς βέβαια) στην Γ Λυκείου και τα παιδιά που περνούσαν σε σχολές(σχεδόν όλες) με απαραίτητο μάθημα τον Προγραμματισμό δεν είχαν ιδέα και αντιμετώπιζαν προβλήματα που λύνονταν με τρόπο "οδυνηρό" για τα οικονομικά τους.

"...Και σε ξαναρωτώ, γιατί τόσα χρόνια οι πληροφορικές σχολές δεν διαμαρτυρήθηκαν ποτέ για τους εισαγόμενους από τη θετική, ενώ αντίθετα οι χημικές συνεχώς φώναζαν για τις γνώσεις των προερχόμενων από την τεχνολογική..."

Και εδώ κάνεις λάθος!!!
Μπορώ να σου παραθέσω μελέτες-έρευνες από το Ε.Μ.Π, Ε.Κ.Π.Α., ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ κ.α. (βρίσκονται αναρτημένες στις σελίδες τους) σχετικά με το πόσο ήταν απαραίτητο το κάθε μάθημα που διδάχθηκαν οι εισακτέοι τους στην Γ Λυκείου.

Να και ένα σχόλιο γιά την διδασκαλία της Χημείας στην Γ λυκείου από το Πολυτεχνείο : "...αποσπασματικές, ασυντόνιστες και ασυνεχείς..." γνώσεις των νεοεισερχόμενων σπουδαστών χημείας;!!!..."

 
Γιάννης Κ.
17 Ιουν 2015 13:48

@ KOSTAS70

Λες ότι το 50% των μαθητών που επέλεξαν την Νέα Θετική . Πως θα ήταν διαφορετικά άλλωστε αφού ΟΛΕΣ οι ΘΕΤΙΚΕΣ σχολές βρίσκονται σε αυτό το πεδίο ;;;

 
Λοβ.Αν.
17 Ιουν 2015 13:30

Η Πληροφορική σώζει και χώρες από την χρεοκοπία!
Να μπει προγραμματισμός και στο νηπιαγωγείο...

 
xristos_ts
17 Ιουν 2015 12:49

Κύριε Κρανιά
Μας εκπλήσσετε όλους με τα ταλέντα σας. Απολαύσαμε όλοι ,τη μακροσκελή και ενδιαφέρουσα στατιστική σας ανάλυση.
Φυσικά ένας χημικός, εκτός από το να έχει άποψη για τον τρόπο διδασκαλίας της πληροφορικής, των μαθηματικών και προσφάτως, την ανάπτυξη του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα (KOSTAS70) δεν είναι δυνατόν να μη μπορεί να κάνει μια στατιστική ανάλυση. Υποθέτω ότι θα ασχοληθήκατε μόνος σας με τη σπουδή της στατιστικής θεωρίας, εφόσον δεν διδαχθήκατε κάποιο σχετικό μάθημα στο πανεπιστήμιο, όπως αναφέρει ο οδηγός σπουδών των χημικών τμημάτων.
Με μεγάλη μας απογοήτευση όμως, σας είδαμε (για άλλη μία φορά) να συμφωνείτε με την κυρία Χριστίνα Γραμμένου για το όχι πραγματικό στοιχείο που περιέχει κάθε στατιστική ανάλυση, η οποία βασίζεται μόνο σε αριθμούς και δεν λαμβάνει υπόψη κάποιες ποιοτικές μεταβλητές. Καλά κάνετε επίσης, και αφήνετε έξω από τους υπολογισμού σας τα στατιστικά του 2014 εφόσον δεν σας εξυπηρετούν.
Βασιζόμενος στη λογική σας θα θέσω ένα ερώτημα: Θεωρείται δύσκολο ένα μάθημα πανελλαδικών, στο οποίο η μισοί εξεταζόμενοι (42,93%) γράφουν άριστα; Σύμφωνα με τη λογική σας, αυτό το μάθημα δημιουργεί στρεβλώσεις και «πίσω πόρτες», εφόσον οι υπόλοιποι υποψήφιοι εξετάζονται σε δυσκολότερα μαθήματα. Αυτό το μάθημα λοιπόν, είναι η χημεία στις πανελλαδικές του 2010. Η δε χημεία-βιοχημεία ήταν στο εκπληκτικό 47,47.

Το πιο λυπηρό όμως, είναι αυτό που γράψατε (δεν εννοώ ότι το ασπάζεστε προσωπικά):
«Η ΠΙΤΑ ΞΑΝΑΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ»
Αγαπητοί γονείς μην ανησυχείτε!
Δεν βλέπουμε όλοι οι εκπαιδευτικοί τη διδασκαλία έτσι!!! Φυσικά, αυτή είναι η δουλειά μας, από αυτή βιοποριζόμαστε, αλλά φροντίζουμε να διατηρήσουμε κάποια ευαισθησία αναγκαία και απαραίτητη στην προσπάθεια που κάνουμε να βοηθήσουμε κάποια παιδιά να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
«Τι πιστεύεις ότι πρέπει να έχει ένας καλός δάσκαλος;» με ρωτούσαν στις συνεντεύξεις που έδινα, όταν ως νέος καθηγητής αναζητούσα εργασία;
Μετά από τόσα χρόνια, νομίζω ότι, δεν πρέπει να ξεχνά ότι κάποιος άνθρωπος του εμπιστεύτηκε το παιδάκι του για να το βοηθήσει! Τα υπόλοιπα έρχονται από μόνα τους!!!
Ομολογώ ότι δυσκολεύομαι να καταλάβω, πως ένας δάσκαλος, έχοντας απέναντί του ένα νέο άνθρωπο, σκέφτεται πίτες …

 
Θανάσης
17 Ιουν 2015 12:27

Το να γράφεις διδάχτηκαν ψευδογλώσσσα, είναι σαν να γράφω «διδάχτηκαν δοκιμαστικό σωλήνα». Επίσης, λογικό είναι αν ξεφεύγει κάτι από την «μεθοδολογία επίλυσης ασκήσεων» και τα « κλασσικά» να δυσκολεύεσαι να το κατανοήσεις.
Το θέμα είναι όντως πολύ απλό.

 
Παρασκευάς Πανάγου
17 Ιουν 2015 11:52

@Kostas70, επιχείρησα να σου εξηγήσω στο προηγούμενο μήνυμα αλλά μάλλον δεν κατάλαβες.
Οι 80 σχολές "Πληροφορικής" που αναφέρεις, δεν είναι αμιγώς σχολές Πληροφορικής, αλλά σχολές που την χρειάζονται και το δήλωσαν μέσω της ΑΔΙΠ στο σχετικό ερωτηματολόγιο. Δηλαδή η Πληροφορική είναι για το τμήμα Μαθηματικών ότι η Χημεία για το τμήμα π.χ. Γεωπόνων.
Δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε τόσα τμήματα Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών, Αρχιτεκτόνων, Μαθηματικών, Πληροφορικών κλπ σχολών με πιο συναφές αντικείμενο την Πληροφορική από την Χημεία.
Ξέρω όμως ότι οι Ναυπηγοί Μηχανικοί που αναφέρεις, έχουν μόνο μια σχολή και πάλι δε βρίσκουν δουλειά στην Ελλάδα. Φαντάζομαι γνωρίζεις ότι δε μπορούμε να ναυπηγήσουμε στη χώρα μας λόγω ΕΕ. Πώς ζητάς να βγάλουμε κι άλλους ναυπηγούς λοιπόν; Καλό είναι να ξέρεις κάποια πράγματα και όταν γράφεις κάτι να το τεκμηριώνεις με πηγές.
Όσο για την Πληροφορική και τις "Πληροφορικογενείς" σχολές, σου εξήγησα και πριν:
Η παραγωγή ενός προϊόντος μπορεί να χρειάζεται γνώσεις Χημείας, ειδικά αν είναι τρόφιμο, πρώτη ύλη κλπ.
Ο προγραμματισμός όμως της γραμμής παραγωγής, του ελέγχου ποιότητας, της αποθήκευσης - διακίνησης - παραγγελίας εμπορευμάτων, διαφήμισης σε διάφορα μέσα, αλλά και η εγκατάσταση - συντήρηση - ασφάλεια δικτύων των επιχειρήσεων, η αποτελεσματική άσκηση διοίκησης - εκπαίδευσης προσωπικού, το R&D και γενικότερα η καλύτερη διαχείριση όλων των συντελεστών παραγωγής, είναι αποτέλεσμα της διείσδυσης των "Πληροφορικογενών" σχολών σε αυτούς τους τομείς.
Σκέψου απλά: Ακόμη και μια εταιρία που κάνει απλώς box moving ή πουλάει υπηρεσίες, έχει ανάγκη από νέες τεχνολογίες και αποφοίτους αντίστοιχων σχολών, όχι όμως των "Χημικογενών". Δεν είναι θέμα "εντυπωσιασμού" που γράφεις, αλλά σύγχρονη ανάγκη της κοινωνίας, σε όλων των ειδών τις εταιρίες ή οργανισμούς, ανεξάρτητα αν δουλεύουν σε αυτές και απόφοιτοι "Χημικογενών" τμημάτων.

 
ΚΠ
17 Ιουν 2015 10:17

Το θέμα είναι πολύ απλό: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία είναι κλασσικά σχολικά μαθήματα όπου εξετάζονται όχι μόνο οι προαπαιτούμενες γνώσεις αλλά και ο τρόπος σκέψης των μαθητών (αφομοίωση θεωρητικών εννοιών και κατόπιν εξοικείωση με μεθοδολογία επίλυσης ασκήσεων).

Τα μαθήματα <Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον> (Γ' Λυκείου) και <Τεχνολογία Επικοινωνιών> (Β' Λυκείου) της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τις θεμελιώσεις της επιστήμης της Πληροφορικής ούτε με τη γενική παιδεία που πρέπει να καλλιεργεί το Λύκειο ούτε καν με τις σύγχρονες εφαρμογές της τεχνολογίας. Αν οι συνάδελφοι απαιτούν την εισαγωγή ενός νέου μαθήματος με ριζικά ανανεωμένη ύλη καλό θα ήταν να παρουσιάσουν γραπτώς τις προτάσεις τους - αν και θα είναι πολύ δύσκολο να παρουσιαστεί διδακτέα ύλη χωρίς την ανάγκη νέων κεφαλαίων στο αναγκαίο μαθηματικό υπόβαθρο των μαθητών (για παράδειγμα, Διακριτά Μαθηματικά, Θεωρία Αριθμών, Θεωρία Υπολογισμού - πώς και σε ποια τάξη θα διδαχθούν αυτά;).

Πάντως, παραμένει αστείο να υποστηρίζουν ορισμένοι (καθηγητές;) ότι φοιτητές δυσκολεύτηκαν στις γλώσσες προγραμματισμού επειδή δε διδάχθηκαν ψευδογλώσσα όταν ήταν 17 ετών. Τόσα παιδιά -απόφοιτοι σχολών και σε μεταπτυχιακό επίπεδο πλέον- έχουμε δει να ολοκληρώνουν με επιτυχία τις σπουδές τους και να ασχολούνται επαγγελματικά με τον χώρο.

 
Κρανιάς Γιώργος
16 Ιουν 2015 17:55

@Γιάννης Κ
Συμφωνώ υπάρχουν και μερικοί τέτοιοι, που ήταν θετική στη Β' και πήγαν τεχνολογική στη Γ' για να μπουν ευκολότερα. Εφ' όσον είχαν διαβάσει Χημεία και στην Α' και στη Β' πράγματι πολύ σοβαρό πρόβλημα δεν αντιμετώπισαν. Όποιος όμως δεν ασχολήθηκε καθόλου με τη Χημεία σε όλο το λύκειο και μπήκε σε σχολή με Χημεία την πάτησε για τα καλά.
Η διαφορά ανάμεσα στα δύο μαθήματα έγκειται στο ότι η Χημεία διδάσκεται και στις τρεις τάξεις ενώ ο προγραμματισμός μόνο στη Γ'.
Και σε ξαναρωτώ, γιατί τόσα χρόνια οι πληροφορικές σχολές δεν διαμαρτυρήθηκαν ποτέ για τους εισαγόμενους από τη θετική, ενώ αντίθετα οι χημικές συνεχώς φώναζαν για τις γνώσεις των προερχόμενων από την τεχνολογική;

 
KOSTAS70
16 Ιουν 2015 16:56

Η μόνη εμμονή σ' όλο το εκπαιδευτικό σύστημα είναι ο αγώνας κάποιων να εξετάζεται ντε καλά στον "προγραμματισμό" η πλειοψηφία, αν όχι το σύνολο, των μαθητών. Και αυτό, παρόλο που διδάσκεται πλέον στην πλειοψηφία των μαθητών, άσχετα αν τους είναι χρήσιμος. Κάποια εξήγηση γιατί ντε και καλά εξέταση και όχι μόνο διδασκαλία;

ΥΓ Περισσότερο από το 50% των μαθητών της Β επέλεξαν τη Θετική Κατ/νση για του χρόνου, απόδειξη ότι οι μαθητές καθόλου δεν ενδιαφέρονται για το αν εξετάζονται ή όχι στην "Επιστήμη του Μέλλοντος" . Προφανώς τους ενδιαφέρουν οι περισσότερες δυνατότητες επιλογής, που η Χημεία ως μάθημα-μπαλαντέρ μεταξύ Ιατρικών-Πολυτεχνικών-Γεωπονικών-Θετικών τους προσφέρει.

 
xristos_ts
16 Ιουν 2015 16:00

KOSTAS 70

1)
«…που ήταν αυτοί…»
Τι είναι αυτά που λες!!! Ζητάς να παρέμβουν οι πρυτάνεις και οι καθηγητές πληροφορικής για τη διδασκαλία της χημείας;;;
Μπορεί η ΕΕΧ, ο δικός σου φορέας, να παρεμβαίνει πάνω στον τρόπο διδασκαλίας της πληροφορικής και των μαθηματικών, με επίσημες μάλιστα ανακοινώσεις τους.
Οι δικοί μας φορείς, κάνουν το αυτονόητο. Ασχολούνται μόνο με αυτά που γνωρίζουν και τους αφορούν, μόνο με θέματα που άπτονται του αντικειμένου τους.

2)
«…Για τις ζωές χιλιάδων παιδιών που καταστράφηκαν γιατί περνώντας μέσα από την ΤΕΧΝ ΙΙ …»
Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των παιδιών, είχαν ως 1η επιλογή τις σχολές πληροφορικής των πολυτεχνείων και των πανεπιστημίων ή κάποια άλλη σχολή, όπως δείχνουν οι έρευνες του υπουργείου! Η αδυναμία όμως να συγκεντρώσουν τα μόρια που απαιτούνταν, τους οδηγούσε (προς μεγάλη τους απογοήτευση) στις σχολές που αναφέρεις.
Γνωρίζεις πολλούς μαθητές που αγαπούν τη χημεία; Στις τελευταίες θέσεις (9η) την κατατάσσουν οι μαθητές και οι γονείς τους (ως προς τα μαθήματα που επιθυμούν να διδάσκονται) στην έρευνα του υπουργείου το 2011. Είναι αναμενόμενο νομίζω ότι μόλις ένας μαθητής, από αυτούς που απεχθάνονται τη χημεία, έρθει σε μεγαλύτερη επαφή με το μάθημα να τα παρατήσει.

3)
«…ΔΕΝ πήραν τα κατάλληλα εφόδια και παράτησαν …»
Ισχυρίζεσαι ότι για το χαμηλό επίπεδο γνώσεων των σπουδαστών στα τμήματα χημείας, φταίει η επιλογή μεταξύ πληροφορικής και χημείας.
Μα το επίπεδο ήταν χαμηλό και πριν την εισαγωγή της πληροφορικής ως εξεταζόμενο μάθημα όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η έρευνα του πολυτεχνείου του 1999!!!
"...αποσπασματικές, ασυντόνιστες και ασυνεχείς..." γνώσεις των νεοεισερχόμενων σπουδαστών χημείας;!!!
Προφανώς, θα πρέπει να αναζητήσουμε τον κοινό παρανομαστή μεταξύ των δύο περιόδων. Ποιος είναι αυτός ο κοινός παράγοντας που δημιουργεί το πρόβλημα;
Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ!!!!

4)
«… "1 εκ θέσεις εργασίας στην Πληροφορική στην ΕΕ" Αυτή είναι ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ πρόβλεψη και όχι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ….»
Είδες μελλοντικό χρόνο και το μυαλό σου ;
Το 1.000.000 κενές θέσεις εργασίας στην πληροφορική προκύπτει από μελέτες και έρευνες.
Δεν γνωρίζεις ότι οι διάφοροι φορείς και οργανισμοί, ελληνικοί και παγκόσμιοι, σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και επενδύουν, βασιζόμενοι σε τέτοιες μελέτες;
«…Mιλώντας ο πρόεδρος του συμβουλίου Council of European Professional Informatics Societies, κατά τις εργασίες του 7th South East Europe ITSM Conference, είπε ότι μέχρι τώρα στην Ευρώπη υφίστανται 500.000 θέσεις κενές λόγω απουσίας των σχετικών προσόντων. Πρόσθεσε ακόμη ότι μέχρι το 2020, η «ψαλίδα» αυτή θα ανοίξει περαιτέρω και οι κενές θέσεις θα αυξηθούν, καθώς ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα διευρύνεται…»
«…Αν και είναι ο μόνος τομέας στην Ευρώπη που παρουσιάζει αύξηση, αυτός της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών (ICT), βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα μεγάλο πρόβλημα.
Για το λόγο αυτό η Κομισιόν ξεκίνησε πρόσφατα το πρόγραμμα "Μεγάλου Συνασπισμού" σε συνεργασία με επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα, η οποία φαίνεται να ήρθε κάπως αργοπορημένα, αφού το πρόβλημα που θα προέκυπτε ήταν γνωστό από το 2009.
Τότε υπήρχαν εκτιμήσεις ότι θα εμφανιστεί έλλειψη περίπου 700.00 ατόμων με τις κατάλληλες γνώσεις για να καλύψουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες. Μάλιστα ο αριθμός αυτός αναθεωρήθηκε πρόσφατα στις 900.000….»

5)
«…Δε βλέπετε που αφήσαμε τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα (όπου η Χημεία έχει καθοριστικό ρόλο) και κατέρρευσε πλήρως η οικονομία; Τυχαίο είναι ότι αυτή η κατάρρευση επιταχύνθηκε τα τελευταία 15 χρόνια; …»

Περιμένουμε να μας αναφέρεις σε ποια έρευνα βασίζονται τα συμπεράσματά σου, γιατί όσο κι αν έψαξα δεν βρήκα κάτι σχετικό. Ειδικά για τα τελευταία 15 χρόνια. Το «τυχαίο», υποθέτω αναφέρεται στο εξεταστικό σύστημα.
Εμείς σε οτιδήποτε αναφερόμαστε παρουσιάζουμε και τα σχετικά στοιχεία, κάτι που εσύ δεν κάνεις!
KOSTAS70 περιμένουμε με αγωνία τα στοιχεία!

 
Γιάννης Κ.
16 Ιουν 2015 13:51

@ Κρανιάς Γιώργος

Γνωρίζω πολλούς φοιτητές Χημικούς ή Χημικούς Μηχανικούς προερχόμενους από τη Tεχνολογική που δεν αντιμετώπισαν κανένα σοβαρό πρόβλημα.
Και πώς να αντιμετώπιζαν αφού απλά τους έλλειπε ένα και μόνο μάθημα της Γ' Λυκείου.
Αντίθετα όσοι από την Θετική περνούσαν σε θετικές σχολές είχαν πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες με τις γλώσσες Προγραμματισμού.

 
Γιάννης Κ.
16 Ιουν 2015 13:35

@ Δ. Χ

Ξέχασες την Νοσηλευτική και τα Παιδαγωγικά !!!

Ασυναρτησιών συνέχεια...

 
Κρανιάς Γιώργος
16 Ιουν 2015 12:57

@Γιάννης Κ.
Γνωρίζω πολλούς φοιτητές πληροφορικής προερχόμενους από τη θετική που δεν αντιμετώπισαν κανένα σοβαρό πρόβλημα. Και πώς να αντιμετώπιζαν αφού απλά τους έλλειπε ένα και μόνο μάθημα της Γ' Λυκείου.
Αντίθετα όσοι από την τεχνολογική περνούσαν σε θετικές σχολές είχαν πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες με τη χημεία.
Σε κάθε περίπτωση όμως με το νέο σύστημα όσοι θα περνούν σε θετικές σχολές, στο σχολείο θα διδάσκονται όλοι και Χημεία και πληροφορική, ενώ όσοι θα μπαίνουν σε σχολές πληροφορικής θα διδάσκονται όλοι πληροφορική.
Υπάρχει βέβαια το πρόβλημα των πανελληνίων που δημιουργεί σαφώς "δραματικές και πολύπλευρες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις" ιδιαίτερα σε συγκεκριμένο κλάδο φροντιστών. Όντως.

 
Μάριος
16 Ιουν 2015 12:52

Δ.Χ

Δε βλέπω να υποτιμούν τη Χημεία οι πρυτανεις απλά λένε ότι για πολλές θετικές και τεχνολογικές σχολές δεν είναι σχετική ή Χημεία και ότι προτιμούν την πληροφορική. Κάτι ξέρουν αυτοί!! Όπως κάτι ξέρουν και οι δεκάδες άλλοι που προτίμησαν την Πληροφορική από τη Χημεία στο ερωτηματολόγιο της ΑΔΙΠ!!

 
Σοφία
16 Ιουν 2015 10:59

@ KOSTAS70

"... Η ανυπαρξία επιχειρημάτων σημαίνει κάτι; ..."

Θέλω να πιστεύω ότι κάνεις πλάκα !!!
Δεν είναι δυνατόν να μιλάς για " ανυπαρξία επιχειρημάτων " εκτός και αν αναφέρεσαι στην ε μ μ ο ν ή του "... όλοι πρέπει να εξετάζονται στην χημεία..."

 
Γιάννης Κ.
16 Ιουν 2015 10:53

@ Κρανιάς Γιώργος
O κος Κρανιάς Γιώργος είπε : " .. θα οδηγήσουν.....Τόσα χρόνια που παίρνατε φοιτητές από την Τεχνολογική ΙΙ δεν υπήρχε πτώση του επιπέδου των εισαγόμενων; Τόσα χρόνια που παίρνατε φοιτητές από τη Θετική με Χημεία, που όχι μόνο δεν είχαν εξεταστεί αλλά ούτε καν είχαν διδαχθεί ΑΕΠΠ δεν υπήρχε υστέρηση υπόβαθρου και ελλιπής προετοιμασία; ... "

Κύριε Κρανιά , κάντε τον κόπο να μάθετε τι αντιμετωπίζουν/-ζαν οι μαθητές της πρώην Θετικής κατεύθυνσης που περνούσαν σε Θετικές σχολές (σχεδόν σε όλες είναι απαραίτητο) χωρίς βασικές γνώσεις Προγραμματισμού.
Ρωτήστε πόσα παιδιά έφταναν στο πτυχίο και χρωστούσαν μαθήματα προγραμματισμού ή κατέφευγαν να πληρώνουν για τις εργασίες τους λόγω αυτής τους της αδυναμίας;
Κάντε τον κόπο και ψάξτε να βρείτε παιδιά που διδάσκονται προγραμματισμό -που στις αμιγώς Πανεπιστημιακές ή Πολυτεχνικές σχολές Πληροφορικής- είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο τι έχουν να σας πούν και ποια είναι η δική τους άποψη;;;
Ρ ω τ ή σ τ ε πρώτα και θα δείτε ότι η άποψή σας δεν θα είναι η ίδια.
Ρ ω τ ή σ τ ε πρώτα είναι τόσο απλό.

 
KOSTAS70
15 Ιουν 2015 23:15

@Π. Πανάγου

Δεν είπα ποτέ ότι "φταίει" η Πληροφορική για την κατάντια της οικονομίας.

Φταίει όμως το εκπαιδευτικό σύστημα, που στρέφει το ενδιαφέρον των νέων αλλά και όλης της κοινωνίας σε κατευθύνσεις έξω από τις δυνατότητες της χώρας. Είναι δυνατόν σε μια χώρα 11 εκ. να υπάρχουν 80 περίπου σχολές "Πληροφορικής"; Δεν πρέπει να αναρωτηθούμε τι προσφορά είχαν όλα αυτά τα χρόνια (20 τον αριθμό - σχεδόν μια γενιά, χαμένη πλέον); Μην αμφιβάλλεις, τα ίδια θα έλεγα αν είχαμε 80 σχολές Χημείας ή Φιλοσοφίας χωρίς να υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης των αποφοίτων τους.

Άρα, απαιτείται δραστική μείωση ΟΛΩΝ των Σχολών και κυρίως των σχολών που το αντικείμενό τους είναι έξω από τις παραγωγικές δυνατότητες και προοπτικές της χώρας. Αυτό θα ωφελήσει και τους αποφοίτους τους στην αγορά εργασίας. Μιλάμε π.χ. για τη Ναυτιλία, πόσο προσφέρει στην Εθν. Οικον. κτλ αλλά όλο και όλο ΜΙΑ σχολή ασχολείται με την "παραγωγή" ναυπηγών.

Καλή και χρήσιμη η Πληροφορική ως εργαλείο, αλλά δε ζούμε στη δεκαετία του '90, για να εντυπωσιάζονται οι όποιοι προϊστάμενοι, διορισμένοι τις δεκαετίες του '50 ή '60.

Και ειδικά ΔΕΝ εντυπωσιάζονται οι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με την Τεχνολογία μαθητές. Χρειάζεται να προσφέρουμε στα παιδιά ΛΥΣΕΙΣ για το επαγγελματικό ΤΟΥΣ μέλλον, και όχι μόνο να ενδιαφερόμαστε για το δικό μας.

ΥΓ Σε περίπου 20+ δις εξαγωγές, το 2014, ποιο ήταν το ποσοστό προϊόντων "Πληροφορικής"; <600 εκ, δηλαδή περίπου 3%! Πετρελαιοειδή: 55%, Τρόφιμα: 15%, Φαρμακευτικά-Χημικά 15%

 
Δ. Χ.
15 Ιουν 2015 22:30

Ειναι απίστευτο οτι πρυτανεις και προεδροι σχολών αναφέρονται υποτιμιτικά σε αντικείμενο που δεν ειναι του δικου τους τομέα! Η σύγχρονη Χημεία με τις πολλές εφαρμογες της (νανοτεχνολογία, νέα υλικά, πολυμερή, φάρμακα) και την ενασχόληση της με τους φυσικούς πόρους (πετρέλαιο, φυσικό αέριο κλπ) είναι αυτονόητο ότι παραμένει βασική επιστήμη στον τομέα των Θετικών σπουδών.
Επίσης είναι αδιανόητο σε μια "επισημη" ανακοίνωση να αγνοουν οι συντάκτες της το εξεταστικό σύστημα της χώρα μας. Στην Ελλάδα λοιπόν ο μαθητής εξετάζεται σε βασικά μαθήματα και κατόπιν δηλώνει μια σειρα από ετερόκλητα πανεπιστημιακά τμήματα. Πχ, κάποιος μαθητής μπορει να δηλώσει: Χημικών Μηχανικών και Γεωπονικό και Πληροφορική και Πολιτικών Μηχανικών και Οινολογίας. Θα ηταν λοιπον καταστροφικό για αυτον τον μαθητη να μην έχει εξεταστεί στην Χημεία!

 
πατ
15 Ιουν 2015 19:49

πιστευω να συμφωνουν και οι καθηγητες πληροφορικης του δημοσιου με την προταση το αεππ να διδασκεται και να εξεταζεται μονο στο 2ο πεδιο για τις αντιστοιχες σχολες πληροφορικης.αυο λενε ξεκαθαρα οτι δεν εχουν σχεση με οικονομικα και να αφαιρεθει ο τιτλος πληροφορικης απο 5ο οπως προφανως και το αντιστοιχο μαθημα.νομιζω οτι ειναι δικαιο το αιτημα τους

 
Σπύρος
15 Ιουν 2015 19:29

Ο υπουργός πλέον δεν μπορεί να αγνοήσει αυτή την παρέμβαση. Για να δούμε; Θα αποκατασταθει η τάξη;

 
Kostas Vogiatzis
15 Ιουν 2015 18:15

@μας κουράσατε! : η χρεοκοπία ξεκινάει από την παιδεία.
@KOSTAS70: Η τεράστια διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα είναι ότι πριν μπορούσες να πάς σαφώς μέσω θετικής π.χ. στη γεωπονική και ήταν λάθος του μαθητή να δηλώσει τέτοιες σχολές από την τεχνολογική 2 παρόλο που επέτρεπε το σύστημα. Τώρα όμως ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ στο μαθητή να έχει πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα πληροφορικής εξεταζόμενος στο αντίστοιχο μάθημα.
Θεωρώ ότι η επιστολή είναι πολύ καλά τεκμηριωμένη και σαφής και έχει ως αφετηρία το καλό των μαθητών. Μάλιστα αντίθετα με το συμφέρον των καθηγητών πληροφορικής, χάνονται ώρες πληροφορικής στα Λύκεια με αυτήν την πρόταση. Αν ο υπουργός την αγνοήσει θα υπάρξουν πολλά ερωτηματικά...

 
Arvit
15 Ιουν 2015 17:41

να δούμε τι θα απαντήσει ο Υπουργός στην επιστολή.

Γιατί, εξόρισε το 1/3 των σχολών πληροφορικής; και γιατί άφησε τις πολλές και καλές αλλου; ποια είναι τα συμφέροντα που αποψίλωσαν την πληροφορικη;;
και γιατί όλοι θέλουν να σπουδάσουν φυσικοθεραπευτές και νοσηλεύτριες; και γιατί όλοι θέλουν να γίνουν δάσκαλοι;
και πως ακριβώς οικοδομήθηκε το εξεταστικό;
και ποιος κρινει τι χρειάζονται οι σχολές; οι σχολιαστες;;

 
Νίκος
15 Ιουν 2015 16:25

Τελικά όλοι αποδέχονται το ρόλο του Λυκείου ως προθάλαμο του Παν/μίου... Μετά θα μιλήσουν για Γενική Παιδεία και αποσύνδεση!!!

 
KOSTAS70
15 Ιουν 2015 15:35

@Γιάννης Κ.

Η ανυπαρξία επιχειρημάτων σημαίνει κάτι;

 
Κρανιάς Γιώργος
15 Ιουν 2015 15:30

"θα οδηγήσουν σε πτώση του επιπέδου των εισαγόμενων φοιτητών εφόσον αυτοί εισάγονται μέσω του 5ου ΕΠ”, "σε υστέρηση υπόβαθρου και ελλιπή προετοιμασία των υποψηφίων εάν εξετάζονται στο άσχετο μάθημα της Χημείας και όχι στην Πληροφορική” και "σε πρωτοφανή διάσπαση ενός επιστημονικού αντικειμένου που θα έχει δραματικές και πολύπλευρες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις”.

Τόσα χρόνια που παίρνατε φοιτητές από την Τεχνολογική ΙΙ δεν υπήρχε πτώση του επιπέδου των εισαγόμενων;

Τόσα χρόνια που παίρνατε φοιτητές από τη Θετική με Χημεία, που όχι μόνο δεν είχαν εξεταστεί αλλά ούτε καν είχαν διδαχθεί ΑΕΠΠ δεν υπήρχε υστέρηση υπόβαθρου και ελλιπής προετοιμασία;

Όσο για τις δραματικές και πολύπλευρες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, συμφωνώ.

 
Μαριος
15 Ιουν 2015 13:14

@Kostas70

Φτάνεις πλέον και σε σημείο αμφισβητείς και τις επίσημες μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλα αυτά μόνο και μόνο για να εξετάζονται όλοι οι μαθητές στη Χημεία!! Τι άλλο θα διαβάσουμε!!

 
Παρασκευάς Πανάγου
15 Ιουν 2015 13:04

Kostas70, έχεις πολύ απλοποιημένη άποψη για την κατάσταση της χώρας μας και τα αίτια που την οδήγησαν σε αυτήν. Δε σχολιάζω καν το γεγονός ότι θεωρείς υπεύθυνη την Πληροφορική.
Επειδή ίσως λόγω άγνοιας, γράφεις περί "Silicon Valley", να σε ενημερώσω ότι ο στόχος δεν είναι αυτός. Μόνο ένα μικρό κομμάτι της επιστήμης μας ασχολείται με την κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, το υπόλοιπο έχει τόσες πολλές εφαρμογές στην ελληνική οικονομία που δεν ξέρω από που να αρχίσω.
Ακόμη και στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα που σωστά αναφέρεις, η Πληροφορική (και γενικότερα οι Νέες Τεχνολογίες) έχει διεισδύσει προσφέροντας μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα στην παραγωγή, μεταποίηση, προώθηση προϊόντων, διαφήμιση, διανομή, διοίκηση κλπ.
Ακόμη και στη δημόσια διοίκηση ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, που μπορεί να μην είναι άμεσα εμφανής η χρησιμότητά της, έχουμε πλείστα παραδείγματα με ανάγκη εκσυγχρονισμού όλων των διαδικασιών που μέχρι σήμερα απαιτούν τρομερή γραφειοκρατεία και κατασπαταλείται πολύτιμος χρόνος, χώρος και ανθρώπινο δυναμικό, με ταυτόχρονα μικρή απόδοση.

 
Γιάννης Κ.
15 Ιουν 2015 12:23

@KOSTAS70 , @Μας κουράσατε!

Κύριοι πολύ άγχος φανερώνουν τα σχόλιά σας. Μήπως ανησυχείτε για κάτι;

 
Γιάννης Αναγνωστακης
15 Ιουν 2015 11:48

Προς KOSTAS70

Το πας αλλού, είναι άλλη συζήτηση ποιοι είναι οι λόγοι που φτάσαμε εδω ως χώρα
Σίγουρα πάντως όχι η Πληροφορική, γιατί ποτέ δεν επενδύσαμε ως κράτος σε αυτήν

Για την Ε.Ε ναι ως το 2020, θα είναι 1εκατομμύρια οι κενές θέσεις. Ένας υποψήφιος που μπαίνει σήμερα σε μία σχολή, το 2020 θα βγει στην αγορά εργασίας

Δεν μίλησε κανείς για Sillicon Valley αδελφέ

Η διαφορά μας είναι ότι εγώ δεν επιτίθεμαι στη Χημεία. Είναι σημαντική επιστήμη για τους ορισμένους κλάδους όπως αντίστοιχα ισχύει για την Πληροφορική.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.