Σε αναγκαστικό κλείσιμο οδηγούνται τα ιδιωτικά σχολεία λόγω ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ:Με απροκάλυπτη παραβίαση της ευρωπαϊκής νομιμότητας επιχειρείται η «εξάλειψη» των ιδιωτικών σχολείων

10/08/2015

Άκουσε το άρθρο

Αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι μετά από 6 χρόνια σκληρής οικονομικής κρίσης, που οδήγησε σε κλείσιμο των τραπεζών και σε capital controls, η πολυδιαφημιζόμενη συμφωνία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με τους θεσμούς φαίνεται να έχει ως μία τουλάχιστον συνέπειά της το αναγκαστικό εν τη πράξει  κλείσιμο των ιδιωτικών σχολείων! Γιατί η υποχρεωτική (και νομικά ασύστατη) αύξηση των διδάκτρων κατά 23%, αύξηση που είναι πλέον ή βέβαιον ότι αδυνατούν να αφομοιώσουν τα ιδιωτικά σχολεία, θα αποτελέσει τη χαριστική βολή εναντίον τους.

Τα παραπάνω τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ιδιωτικ’ων Σχολείων, και σημειώνει:

Α. Κανείς εχέφρων πολιτικός και καμία αρμόδια δημόσια υπηρεσία δεν θα ήθελε, πιστεύουμε, να αναλάβει τη διαχείριση της δημοσιονομικής κρίσης που θα προκύψει από τις συνέπειες μιας τέτοιας καταστροφικής απόφασης: την κατάρρευση ενός κλάδου που απασχολεί περίπου 12.000 εκπαιδευτικούς και άλλους τόσους διοικητικούς υπαλλήλους για την εκπαίδευση περίπου 80.000 μαθητών.

Β. Ποιο θα είναι, αλήθεια, το δημοσιονομικό όφελος για το κράτος από την αμφίβολη είσπραξη του ΦΠΑ, αν:

α) κλείσουν τα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία και χαθούν ασφαλιστικά και φορολογικά έσοδα,

β) η ανεργία των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων τους επιβαρύνει υπέρμετρα τα δημόσια οικονομικά,

γ) η απότομη αύξηση του αριθμού των μαθητών που θα μετεγγραφούν στα δημόσια σχολεία είναι δύσκολα διαχειρίσιμη,

δ) επιπλέον απαιτηθούν νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών στο δημόσιο;

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Όλα τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, τα ιδιωτικά σχολεία, παρά τη συνολική μείωση του αριθμού των μαθητών τους κατά 25% περίπου και τη σημαντική μείωση των διδάκτρων, κατάφεραν με θυσίες και αφομοιώνοντας τις όποιες αυξήσεις του κόστους λειτουργίας τους, να κρατήσουν ψηλά το επίπεδο των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών τους, όπως προκύπτει και από διεθνείς μετρήσεις (Education at a glance, διαγωνισμοί PISA κ.λπ.). Η αντοχή αυτή των ιδιωτικών σχολείων, που οφείλεται στο επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης και στην εμπιστοσύνη με την οποία τα περιβάλλουν οι γονείς, αποτελεί κάρφο στα μάτια όσων θεωρούν ότι η ιδιωτική εκπαίδευση αποτελεί παθογένεια προς εξάλειψη και επιδιώκουν με κάθε τρόπο να την πλήξουν μέχρις ότου την εξαλείψουν.

Η εκπαίδευση, ως συστατικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, διευκολύνεται στην παροχή της και αναγνωρίζεται πολλαπλώς η αξία της. Γι’ αυτό και εξαιρείται από την επιβολή του ΦΠΑ. Η απαλλαγή από ΦΠΑ των διδάκτρων σχολείων και εν γένει φορέων τυπικής εκπαίδευσης αναγνωρισμένης από το κράτος είναι ήδη θεσμοθετημένη από το 1977 με την 6η (άρθρο 13 παρ.θ.) ευρωπαϊκή οδηγία και επαναλαμβάνεται αυτολεξεί στη νέα επικαιροποιημένη οδηγία του 2006 (άρθρο 131παρ.θ παρ.ι)ι , (βλ. παρακάτω).

Συνεπώς είναι δυσεξήγητη η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης να επιβληθεί ΦΠΑ 23% στα δίδακτρα των ιδιωτικών σχολείων με πρόσχημα την υποχρέωση εφαρμογής ισοδύναμου μέτρου, προκειμένου (ως φημολογείται) να μειωθεί ο ΦΠΑ του εισαγομένου βοείου κρέατος από 23% σε 13%!

Αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι μετά από 6 χρόνια σκληρής οικονομικής κρίσης, που οδήγησε σε κλείσιμο των τραπεζών και σε capital controls, η πολυδιαφημιζόμενη συμφωνία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με τους θεσμούς φαίνεται να έχει ως μία τουλάχιστον συνέπειά της το αναγκαστικό εν τη πράξει  κλείσιμο των ιδιωτικών σχολείων! Γιατί η υποχρεωτική (και νομικά ασύστατη) αύξηση των διδάκτρων κατά 23%, αύξηση που είναι πλέον ή βέβαιον ότι αδυνατούν να αφομοιώσουν τα ιδιωτικά σχολεία, θα αποτελέσει τη χαριστική βολή εναντίον τους.

Κανείς εχέφρων πολιτικός και καμία αρμόδια δημόσια υπηρεσία δεν θα ήθελε, πιστεύουμε, να αναλάβει τη διαχείριση της δημοσιονομικής κρίσης που θα προκύψει από τις συνέπειες μιας τέτοιας καταστροφικής απόφασης: την κατάρρευση ενός κλάδου που απασχολεί περίπου 12.000 εκπαιδευτικούς και άλλους τόσους διοικητικούς υπαλλήλους για την εκπαίδευση περίπου 80.000 μαθητών. Ποιο θα είναι, αλήθεια, το δημοσιονομικό όφελος για το κράτος από την αμφίβολη είσπραξη του ΦΠΑ, αν:
α) κλείσουν τα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία και χαθούν ασφαλιστικά και φορολογικά έσοδα,
β) η ανεργία των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων τους επιβαρύνει υπέρμετρα τα δημόσια οικονομικά,
γ) η απότομη αύξηση του αριθμού των μαθητών που θα μετεγγραφούν στα δημόσια σχολεία είναι δύσκολα διαχειρίσιμη,
δ) επιπλέον απαιτηθούν νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών στο δημόσιο;

Και αφήνουμε για το τέλος μια εξίσου σημαντική παράμετρο: με ποια δημοκρατική νομιμοποίηση οι ζηλωτές της κατάργησης των ιδιωτικών σχολείων στο πλαίσιο του δημοκρατικού μας πολιτεύματος επιχειρούν να «εξαλείψουν», με τον δόλιο τρόπο της επιβολής ΦΠΑ (από τον οποίο επαναλαμβάνουμε ότι εξαιρούνται τα ιδιωτικά σχολεία), ένα θεσμό που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένος ήδη από το 1827 με το Σύνταγμα της Τροιζήνας;

Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes - Common system of value added tax: uniform basis of assessment:
TITLE X
EXEMPTIONS
Article 13
………………………………………………………………………………………..
(i) children's or young people's education, school or university education, vocational training or retraining, including the supply of services and of goods closely related thereto, provided by bodies governed by public law having such as their aim or by other organizations defined by the Member State concerned as having similar objects;
(j) tuition given privately by teachers and covering school or university education;

ΟΔΗΓΙΑ 2006/112/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 28ης Νοεμβρίου 2006
σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

ΤΙΤΛΟΣ IX
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Γενικές διατάξεις
Άρθρο 131
……………………………………………………………………………………………………………
θ) την εκπαίδευση των παιδιών ή των νέων, τη σχολική ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση, επιμόρφωση ή επανακατάρτιση καθώς και τις στενά συνδεόμενες με αυτές παροχές υπηρεσιών και παραδόσεις αγαθών, που πραγματοποιούνται από οργανισμούς δημόσιου δικαίου που επιδιώκουν τους ανωτέρω σκοπούς ή από οργανισμούς που το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αναγνωρίζει ότι έχουν παρεμφερείς σκοπούς,
ι) τα ιδιαίτερα μαθήματα που παραδίδονται από εκπαιδευτικούς και τα οποία αφορούν τη σχολική ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση,

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (1)

τραπεζα η ελλαδα
|

Μια "ιδιορρυθμη" ερώτηση..
Υπάρχουν ακόμα ιδιωτικά σχολεία? Να που η τρόικα έχει δίκιο, η ελλαδα εχει χρημα και ας ζητιανευει σε ολη την γή να πληρωσει συντάξεις

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ