Placeholder

ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

Απαράδεκτη και μη σύννομη καθυστέρηση αποσπάσεων στα Ελληνικά σχολεία εξωτερικού

Επιστολή στον υπουργό Παιδείας Αριστείδη Μπαλτά
Δημοσίευση: 11/08/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Κε υπουργέ

Με προβληματισμό, ανησυχία, απογοήτευση και αγανάκτηση παρακολουθούν οι αποσπασμένοι στο εξωτερικό εκπαιδευτικοί τις παλινδρομήσεις και αντιφάσεις αλλά και την απαράδεκτη και επιλεκτική καθυστέρηση του υπουργείου παιδείας στην έκδοση των παρατάσεων των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών στα Ελληνικά Σχολεία της Γερμανίας.

Συγκεκριμένα στο από 29. 7. 2015 Δελτίο Τύπου η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αναφέρει ότι «Οι κενές θέσεις που απομένουν, μετά την πραγματοποίηση των ανωτέρω αποσπάσεων, θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα με αποσπάσεις εκπαιδευτικών που έχουν συνάψει γάμο με Έλληνες που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό ή με ομογενείς ή αλλοδαπούς μόνιμους κατοίκους εξωτερικού.»

Στην συνέχεια αντί της υλοποίησης αυτής της εξαγγελλίας η ηγεσία του Υπουργείου επανέρχεται με ένα νέο δελτίο τύπου 07.08.2015 όπου εντελώς αυθαίρετα και χωρίς νομική βάση διαχωρίζει τους εκπαιδευτικούς της ανωτέρω κατηγορίας και αποφασίζει ότι παρατάσεις θα δοθούν σε εκπαιδευτικούς «οι οποίοι έχουν συνάψει γάμο με ομογενή ή αλλοδαπό μόνιμο κάτοικο του εξωτερικού σε χρόνο προηγούμενο της πρώτης απόσπασής τους στο εξωτερικό (που θα αποδεικνύεται με βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για όλα τα έτη εργασίας με την οποία θα βεβαιώνεται η καταβολή εισφορών για συνταξιοδότηση, καθώς και βεβαίωση υποβολής φορολογικών δηλώσεων από την οικεία εφορία).»

Και ερωτάται ο κ. Υπουργός και ο κ. γεν. γραμματέας:

1. Γνωρίζει ότι αύριο 12.08.2015 ανοίγουν τα σχολεία στην περιοχή της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας;

2. Γνωρίζει ότι η αυθαίρετη αυτή απόφαση του θα διαλύσει κυριολεκτικά οικογένειες που καλούνται την τελευταία στιγμή να διαχειριστούν ανυπέρβλητα προβλήματα;

3. Γνωρίζει ότι ένα ευνομούμενο κράτος που σέβεται τους πολίτες τους οφείλει να τους ενημερώνει για την όποια υπηρεσιακή μεταβολή τουλάχιστον 3 μήνες πριν και πάντα με γνώμονα τον σεβασμό στην οικογένεια.

4. Εάν ήταν βούληση της πολιτικής ηγεσίας για «νοικοκύρεμα» όπως ενημερωθήκαμε γιατί δεν ενημερώθηκαν οι εκπαιδευτικοί μέσα από την εγκύκλιο των παρατάσεων ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για έγκαιρο οικογενειακό και οικονομικό προγραμματισμό;

5. Σε ποιο νόμο στηρίζεται ο αυθαίρετος και επιλεκτικός αυτός διαχωρισμός των εκπαιδευτικών που κρίνει ουσιαστικά την τύχη μιας οικογένειας από την χρονική στιγμή του γάμου;

6. Ένας εκπαιδευτικός που είναι παντρεμένος, πριν την πρώτη του απόσπαση, με αλλοδαπή που επέλεξε να μην εργαστεί αλλά να μεγαλώσει τα παιδιά της ποια βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα να σας φέρει;

7. Μια εκπαιδευτικός που είναι παντρεμένη, πριν την πρώτη της απόσπαση, με εισοδηματία ή άνεργο Hartz IV τι περιμένετε να σας προσκομίσει;

Εάν η πολιτική ηγεσία θέλει το καλώς εννοούμενο δημόσιο συμφέρον, θα γνωρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί που είναι παντρεμένοι με μόνιμο κάτοικο εξωτερικού προσφέρουμε στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό σε θέσεις που εξυπηρετούν πραγματικές υπαρκτές ανάγκες και μάλιστα χωρίς να επιβαρύνουμε πρόσθετα τον κρατικό προϋπολογισμό της πατρίδας μας

Στο δελτίο τύπου αναφέρεται η πολιτική ηγεσία στο άρθρο 18, παρ. β) «Δυνατότητα νέας απόσπασης στο εξωτερικό δεν υπάρχει για εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει πέντε συνολικά έτη απόσπασης».

Όμως σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 9 του Ν.4076/2012, όπως αυτό προστέθηκε στο άρθρο 18 του ν. 4027/2011, (Α΄ 233) «17. Εκπαιδευτικοί που συμπλήρωσαν πενταετή υπηρεσία με απόσπαση σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού και έχουν συνάψει γάμο με Έλληνες που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό ή με ομογενείς ή με αλλοδαπούς μόνιμους κατοίκους εξωτερικού μπορεί να αποσπώνται σε εκπαιδευτικές μονάδες της ίδιας χώρας του εξωτερικού με τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και χωρίς το εκάστοτε ισχύον επιμίσθιο.

Η απόσπαση των εκπαιδευτικών αυτών παρατείνεται για κάθε σχολικό έτος, εφόσον συντρέχουν υπηρεσιακοί λόγοι και υπάρχει θετική αξιολόγηση για την καταλληλόλητα του εκπαιδευτικού, οι οποίοι βεβαιώνονται από τους οικείους Συντονιστές Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.».

Γνωρίζει η πολιτική ηγεσία ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αυτής της κατηγορίας, αυτοί που είναι δηλαδή πέραν της πενταετίας εκτός των άλλων προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουν έχουν χάσει την οργανική τους θέση και βρίσκονται στην διάθεση των κατά τόπου διευθύνσεων εκπαίδευσης της ημεδαπής;

Για όλα τα παραπάνω και έχοντας σαν γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων αλλά και επειδή οι αποσπάσεις μας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου, δηλαδή συντρέχουν υπηρεσιακοί λόγοι και υπάρχει και η θετική αξιολόγηση του Συντονιστικού γραφείου, ζητάμε την έγκαιρη απόσπαση όλων των εκπαιδευτικών που έχουν συνάψει γάμο με αλλοδαπό, ή μόνιμο κάτοικο εξωτερικού χωρίς αυθαίρετες εξαιρέσεις.

Με τιμή

1. ΕΛΜΕ ΒΑΔΗΣ-ΒΥΤΕΜΒΕΡΓΗΣ

2. ΕΛΜΕ ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΗΝΑΝΙΑΣ-ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ

3. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΑΔΗΣ ΒΥΤΕΜΒΕΡΓΗΣ

4. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

5. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΗΝΑΝΙΑΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ

Σχόλια (1)

 
Διερευνητής
11 Αυγ 2015 18:07

Περί παρατάσεων.

Νόμος 4027 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α´ 233 / 4-11-2011),
Άρθρο 18, παράγραφος 3, εδάφια β και γ:
«β) Παράταση της απόσπασης μπορεί να χορηγηθεί με αίτηση του εκπαιδευτικού, που υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δίμηνο του ημερολογιακού έτους, για δύο ακόμη έτη, χωρίς επιμίσθιο, κατόπιν εισήγησης του οικείου συντονιστή εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας και την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού. Περαιτέρω παράταση της απόσπασης αποκλείεται.
Εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει τρία συνολικά έτη απόσπασης μπορούν να αποσπαστούν μέχρι τη συμπλήρωση αυτών.
Δυνατότητα νέας απόσπασης στο εξωτερικό δεν υπάρχει για εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει πέντε συνολικά έτη απόσπασης.
γ) Κατ’ εξαίρεση παράταση της απόσπασης μπορεί να γίνει και πέραν της πενταετίας όταν: αα) επιβάλλεται από διακρατικές συνθήκες, ββ) είναι αδύνατη η αντικατάσταση του αποσπασμένου. Στην παραπάνω περίπτωση του εδαφίου ββ΄ η παράταση χορηγείται για ένα μόνο σχολικό έτος κατόπιν εισήγησης του οικείου συντονιστή εκπαίδευσης και δεν μπορεί να παραταθεί περαιτέρω ή να ανανεωθεί.»

Νόμος 4076 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α´ 159 / 10-08-2012),
Άρθρο 8, παράγραφοι 4 και 5:
«4. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 4027/2011, (Α΄233) αντικαθίσταται ως εξής:
«Παράταση της απόσπασης μπορεί να χορηγηθεί με αίτηση του εκπαιδευτικού για δύο ακόμη έτη, κατόπιν εισήγησης του οικείου συντονιστή εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας και την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού χωρίς επιμίσθιο και με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει τρία (3) συνολικά έτη απόσπασης μπορούν να αποσπαστούν μέχρι τη συμπλήρωση αυτών.»
5. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν.4027/2011, (Α΄ 233 τροποποιείται ως εξής:
«γ) Κατ’ εξαίρεση παράταση της απόσπασης μπορεί να γίνει και πέραν της πενταετίας: αα) όταν επιβάλλεται από διακρατικές συνθήκες, ββ) όταν είναι αδύνατη η αντικατάσταση του αποσπασμένου. Στην παραπάνω περίπτωση του εδαφίου ββ΄ η παράταση χορηγείται για κάθε σχολικό έτος, εφόσον συντρέχουν υπηρεσιακοί λόγοι και υπάρχει θετική αξιολόγηση για την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού, οι οποίοι βεβαιώνονται από τους
οικείους Συντονιστές Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, γγ) στις περιπτώσεις εκπαιδευτικών ιερωμένων της παραγράφου 5, οι οποίοι συνεχίζουν να εκτελούν ιερατικά καθήκοντα. Η παράταση χορηγείται με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για την απόσπασή τους.»

Περί αποσπάσεων εκπαιδευτικών λόγω γάμου με μόνιμο κάτοικο εξωτερικού.

Νόμος 4076 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α´ 159 / 10-08-2012),
Άρθρο 8, παράγραφος 9:
≪9. Στο άρθρο 18 του ν. 4027/2011, (Α΄233) προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«17. Εκπαιδευτικοί που συμπλήρωσαν πενταετή υπηρεσία με απόσπαση σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού και έχουν συνάψει γάμο με Έλληνες που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό ή με ομογενείς ή με αλλοδαπούς μόνιμους κατοίκους εξωτερικού μπορεί να αποσπώνται σε εκπαιδευτικές μονάδες της ίδιας χώρας του εξωτερικού με τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και χωρίς το εκάστοτε ισχύον επιμίσθιο. Η απόσπαση των εκπαιδευτικών αυτών παρατείνεται για κάθε σχολικό έτος, εφόσον συντρέχουν υπηρεσιακοί λόγοι και υπάρχει θετική αξιολόγηση για την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού, οι οποίοι βεβαιώνονται από τους οικείους Συντονιστές Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.»

Νόμος 4186 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α´ 193 / 17-09-2013),
Άρθρο 35, παράγραφος 1:
≪1. Στην παρ. 17 του άρθρου 18 του ν. 4027/2011 «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 233) διαγράφεται η φράση «συμπλήρωσαν πενταετή υπηρεσία με απόσπαση σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού και».≫

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.