Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Παρατάσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες της Γερμανίας

Δημοσίευση: 17/08/2015
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

H E.Λ.Μ.Ε  ΒΑΔΗΣ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ , απέστειλε στον υπουργό Παιδείας Αριστείδη Μπαλτά την ακόλουθη επιστολή:

Αξιότιμε  κύριε Υπουργέ ,
αξιότιμοι κυρίες, αξιότιμοι κύριοι

έχοντας αφήσει πίσω μια δύσκολη σχολική χρονιά για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Γερμανία και μετά από τη θετική και άμεση ανταπόκρισή σας στο αίτημα της Ομογένειας, για την αλλαγή των διατάξεων υπέρ των παιδιών των νεομεταναστών για την ένταξη στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση , αναπτερώθηκαν οι ελπίδες μας , καθώς πιστέψαμε ότι και στα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση θα βρεθούν λύσεις.

Ζητήματα όπως:
    -Η λειτουργία των σχολείων μετά το 2016-2017
    -Η λειτουργία του τρίτου επιστημονικού πεδίου στη Γ΄Λυκείου
    -Ο τρόπος πρόσβασης των μαθητών του εξωτερικού στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
    -Η έγκαιρη τοποθέτηση των εκπαιδευτικών με παρατάσεις και νέες απόσπασεις

Πράγματι με τις εγκυκλίους α) Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.821/375Π /34657/Ζ1. 10.03.2015
β) Αρ.Πρωτ.Φ.821/627223/Η2/22-04-2015/

με θέμα:

α) Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2015-2016 και 2016 του Νοτίου Ημισφαιρίου

β) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2015-2016 και 2016 για το νότιο ημισφαίριο
ξεκίνησε η διαδικασία προετοιμασίας για την επόμενη σχολική χρονιά.

Τα δεδομένα όμως στην πορεία ανατράπηκαν, καθώς με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε ότι :

- Εκπαιδευτικοί που αιτήθηκαν παράταση της απόσπασής τους πέραν της πενταετίας σύμφωνα με την κάτωθι εγκύκλιο

α) Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.821/375Π /34657/Ζ1. 10.03.2015 με την επισήμανση:

«Εφιστούμε την προσοχή ότι οι ως άνω αιτήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 εδ.ββ του άρθρου 8 του Ν.4076/2012, θα εξεταστούν ύστερα από την εξάντληση των κυρωμένων πινάκων απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, για το σχολικό έτος 2015-2016 και 2016 του Νοτίου Ημισφαιρίου με εξαίρεση τις χώρες αρμοδιότητας των Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης Γιοχάννεσμπουργκ, Καΐρου, Μαριούπολης και Κορυτσάς, λόγω των επικρατουσών ειδικών συνθηκών, της επί σειρά ετών διαπιστωμένης ελλείψεως ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευτικούς για απόσπαση στις ως άνω χώρες και της πολλάκις παρατηρηθείσας πληθώρας υποβολής αιτήσεων ανάκλησης απόσπασης.»
παίρνουν την διαπιστωτική λήξη της απόσπασης τους.

⁃    Η ως τώρα δυνατότητα των εκπαιδευτικών για παράταση απόσπασης πέραν της πενταετίας λόγω του γάμου που έχουν συνάψει με ομογενή ή αλλοδαπό μόνιμο κάτοικο του εξωτερικού με τo δελτίo τύπου ( 07.08.2015) , στo οποίo εκφράζεται η βούληση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου αναφορικά με τις παρατάσεις και τη σειρά που θα ακολουθηθεί αμφισβητείται.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

α) παρατάσεις απόσπασης εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν συνάψει γάμο με ομογενείς ή αλλοδαπούς μόνιμους κατοίκους του εξωτερικού και δεν έχουν συμπληρώσει πενταετή απόσπαση σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού.

β) Παρατάσεις απόσπασης εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν συνάψει γάμο με ομογενή ή αλλοδαπό μόνιμο κάτοικο του εξωτερικού σε χρόνο προηγούμενο της πρώτης απόσπασής τους στο εξωτερικό (που θα αποδεικνύεται με βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για όλα τα έτη εργασίας με την οποία θα βεβαιώνεται η καταβολή εισφορών για συνταξιοδότηση, καθώς και βεβαίωση υποβολής φορολογικών δηλώσεων από την οικεία εφορία).

- Η ίδια ανατροπή παρατηρείται και κατά την κύρωση του τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες των περιοχών Βερολίνου, Μονάχου, Ντύσσελντορφ και Στουτγάρδης για το σχολικό έτος 2015-2016 , όπου για πρώτη φορά δημιουργείται πίνακας εκπαιδευτικών προς απόσπαση πέραν της πενταετίας χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στις νομικές διατάξεις που ελήφθησαν υπόψη για τη διαμόρφωσή του.

Η δημιουργηθείσα σύγχυση από τη σύνταξη του προαναφερθέντος πίνακα που εμβόλιμα τοποθετείται στον τελικό πίνακα αξιολόγησης επιτείνεται ακόμη περισσότερο από την τελευταία επισήμανση του δελτίου τύπου που την ίδια μέρα (7-8-2015) με την κύρωση του τελικού πίνακα δημοσιοποιείται και η οποία αναφέρει:  

-«Διευκρινίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. β) «Δυνατότητα νέας απόσπασης στο εξωτερικό δεν υπάρχει για εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει πέντε συνολικά έτη απόσπασης».

Εύλογα λοιπόν σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτουν τα ακόλουθα ερωτήματα , στα οποία σας παρακαλούμε να μας απαντήσετε:

1ο. Με βάση ποιο νόμο  έγινε ο παραπάνω διαχωρισμός ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που έχουν συνάψει γάμο με μόνιμο κάτοικο, όταν οι αιτήσεις παράτασης των εκπαιδευτικών έγιναν σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: (παρ. 17 του άρθρου 18 του Ν. 4027/2011 η οποία προστέθηκε με την παρ 9 του άρθρου 8 του Ν.4076/2012 και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν.4186/2013) της εγκυκλίου παράτασης απόσπασης που το ίδιο το Υπουργείο εξέδωσε;

2ο . Γιατί στο δελτίο τύπου (7-8-2015) αναφέρεται ότι « δυνατότητα νέας απόσπασης στο εξωτερικό δεν υπάρχει για εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει πέντε συνολικά έτη απόσπασης» όταν το συγκεκριμένο άρθρο 18 , παρ.3 β του Ν. 4027/2011 στο οποίο στηρίζεται αυτή η διάταξη δεν ισχύει , καθώς έχει αντικατασταθεί από τα ακόλουθα, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη σύνταξη του τελικού αξιολογικού πίνακα;

-Την με αρ. πρωτ. Φ.821/1786Α/109053/Ζ1/18-09-2012 (ΦΕΚ2622, τ.Β’/25-09-2012) Κανονιστική Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, όρων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής των υποψηφίων, διαδικασίας διαπίστωσης της γνώσης ξένης γλώσσας και περιπτώσεων απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές και επιμίσθιο, χωρίς αποδοχές και επιμίσθιο ή μόνο με αποδοχές», η οποία στηρίζεται στο Νόμο 4076/10.08.2012 Αρ. Φύλλου 159, «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις όπου στο άρθρο 8 θέματα Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στον οποίο τροποποιείται το παρακάτω:

1.    Η περίπτωση β ́ της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 4027/2011, (Α ́ 233) αντικαθίσταται ως εξής: «Παράταση της απόσπασης μπορεί να χορηγηθεί με αίτηση του εκπαιδευτικού, για δύο ακόμη έτη, κατόπιν εισήγησης του οικείου συντονιστή εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας και την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού, χωρίς επιμίσθιο και με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει τρία (3) συνολικά έτη απόσπασης μπορούν να αποσπαστούν μέχρι τη συμπλήρωση αυτών.»

Η τελευταία πρόταση του δελτίου τύπου :Διευκρινίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. β) «Δυνατότητα νέας απόσπασης στο εξωτερικό δεν υπάρχει για εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει πέντε συνολικά έτη απόσπασης» δεν υπάρχει στο τροποποιημένο άρθρο.
Θα πρέπει ακόμη να αναφερθεί ότι στην  προαναθερθείσα Κανονιστική Υπουργική Απόφαση , Φ.821/1786Α/109053/Ζ1/18-09-2012 (ΦΕΚ2622, τ.Β’/25-09-2012)  στην οποία στηρίζεται η σύνταξη του τελικού αξιολογικού πίνακα αναφέρεται στο άρθρο 8 (καταργούμενες αποφάσεις)  ότι από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται η με αριθμ. Φ.821.4/702Κ/54185/Ζ1/14−05−2012 (ΦΕΚ 1672/τ.Β ́/16−05−2012), στην οποία δεν υπήρχε η δυνατότητα για  νέα απόσπαση των εκπαιδευτικών πέραν της πενταετίας.

Τέλος στην από 12.08.2012 δήλωση του γ.γ. του υπουργείου κ. Χασάπη στην ιστοσελίδα esos.gr ότι θα εφαρμοστούν οι κανόνες του δελτίου τύπου από 07.08.2012, ζητούμε να μας απαντήσετε σύμφωνα με ποιους  νόμους  και  ποιες υπουργικές  αποφάσεις  συντάχθηκαν αυτοί οι κανόνες και αν ένα δελτίο τύπου μπορεί να έχει μεγαλύτερη ισχύ από τον ίδιο τον νόμο που οι δημοκρατικά εκλεγμένοι εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου ψήφισαν.

                  Η Πρόεδρος  

               Βασιλική  Ζήκου

 

Σχόλια (1)

 
Βασιλική
21 Αυγ 2015 11:15

Νομίζω ότι η Ε.Λ.Μ.Ε. της Βάδης Βυρτεμβέργης είναι ξεκάθαρη και σαφέστατη.
Εάν ο κύριος Γ.Γ. θέλει να πράξει κάτι διαφορετικό τότε θα πρέπει να νομοθετήσει ανάλογα και αυτό μπορεί να το κάνει στο μέλλον.
Προς το παρόν θα πρέπει να τηρήσει τους νόμους που βρήκε όταν ανέλαβε και τις εγκυκλίους που ο ίδιος ο κύριος Μπαλτάς υπέγραψε.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ