ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Προϋποθέσεις για τη λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών και Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2015-2016

Δημοσίευση: 18/08/2015
Σχολείο μαθητές παιδιά
Alt Text: 
Σχολείο μαθητές παιδιά
Title Text: 
Σχολείο μαθητές παιδιά
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων

1. Η φοίτηση των μαθητών του Ολοήμερου Προγράμματος είναι υποχρεωτική.
2. Για τη λειτουργία της Πρωινής Προαιρετικής Ζώνης (07:00-08:00), ο ελάχιστος αριθμός εγγραφέντων/φοιτούντων μαθητών που απαιτείται είναι πέντε (5).
3. Τα τμήματα του Ολοήμερου Προγράμματος συγκροτούνται σύμφωνα με τη δηλωθείσα ώρα αποχώρησης των μαθητών, που αναγράφεται στη σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων κατά την εγγραφή τους.
4. Η δηλωθείσα ώρα ενδιάμεσης αποχώρησης παραμένει η ίδια, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
5. Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών από το Ολοήμερο Πρόγραμμα, μπορεί να γίνεται μετά το τέλος κάθε διδακτικής ώρας (14.00, 14.40, 15.30), εφόσον έχει κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.
6. Το ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει και παραμένει το ίδιο μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
7. Ο Υποδιευθυντής-Υπεύθυνος ή ο Υπεύθυνος του Ολοήμερου Προγράμματος παραμένει μέχρι τη λήξη του ωραρίου, ανεξάρτητα του αριθμού των φοιτούντων μαθητών.
8. Στη σύνταξη του Ωρολογίου Προγράμματος και στη στελέχωση, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των Ολοήμερων Τμημάτων που θα λειτουργούν έως το τέλος του ωραρίου.
Στα 6/θέσια και άνω Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εγγεγραμμένων/φοιτούντων είναι δεκαπέντε (15) μαθητές.
Κάτω από 6/θέσια Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος, εφόσον συμπληρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός των δεκαπέντε (15) εγγεγραμμένων/φοιτούντων μαθητών, και έχοντας υπόψη, τα όσα αναφέρονται στην με αριθμ.: 61044/Γ1/30-5-2012 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ .

 Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)

1. Για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εγγεγραμμένων/φοιτούντων μαθητών είναι δεκαπέντε (15).
2. Το Ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος και η υποχρεωτικότητα της φοίτησης τηρούνται καθ΄ όλο το διδακτικό έτος.
3. Η ενδιάμεση αποχώρηση (15.30) των μαθητών από το Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι δυνατή, εφόσον έχει δηλωθεί από τους γονείς/κηδεμόνες στο σχετικό έντυπο αίτησης/δήλωσης.
4. Η δηλωθείσα ώρα αποχώρησης παραμένει η ίδια, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
5. Τα τμήματα του Ολοήμερου Προγράμματος συγκροτούνται σύμφωνα με τη δηλωθείσα ώρα αποχώρησης των μαθητών.
6. Ο Υποδιευθυντής-Υπεύθυνος ή ο Υπεύθυνος του Ολοήμερου Προγράμματος παραμένει μέχρι τη λήξη του ωραρίου, ανεξάρτητα του αριθμού των μαθητών που παραμένουν.
7. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη λειτουργία της Πρωινής Προαιρετικής Ζώνης (07:00-08:00), είναι δέκα (10) μαθητές.
8. Στη σύνταξη του Ωρολογίου Προγράμματος και στη στελέχωση, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των Ολοήμερων Τμημάτων που θα λειτουργούν ως το πέρας του ωραρίου.

Προϋποθέσεις για τη λειτουργία των Ολοήμερων Τμημάτων των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων

1. Για τη λειτουργία Ολοήμερου Τμήματος, ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εγγεγραμμένων
/φοιτούντων νηπίων/προνηπίων, είναι επτά (7).
2. Για την εγγραφή των νηπίων/προνηπίων στο Ολοήμερο Τμήμα δεν απαιτείται βεβαίωση εργασιακής κατάστασης γονέων/κηδεμόνων.
3. Για τη λειτουργία της Πρωινής Προαιρετικής Ζώνης (07:00-08:00), ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εγγραφέντων/φοιτούντων νηπίων πρώτης ηλικίας, είναι πέντε (5).
4. Στα συστεγαζόμενα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία, εφόσον ο αριθμός των εγγεγραμμένων νηπίων/προνηπίων σε Ολοήμερο Τμήμα είναι μικρότερος των επτά (7), συγκροτούνται κοινά τμήματα.
5. Το ωράριο λειτουργίας και η υποχρεωτικότητα της φοίτησης, τηρούνται καθ΄ όλο το διδακτικό έτος.

Για την εγγραφή των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων, Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) και Ολοήμερων Νηπιαγωγείων δεν απαιτείται βεβαίωση εργασιακής κατάστασης των γονέων/κηδεμόνων.

Σχόλια (5)

 
Κώστας
18 Αυγ 2015 21:30

Για να λειτουργήσει πρωινή ζώνη απαιτείται η εγγραφή 5 παιδιών, τα οποία είναι γραμμένα ταυτόχρονα και στο ολοήμερο τμήμα. Η πρωινή ζώνη θεωρείται διδακτική ώρα και έχει συγκεκριμένη ώρα προσέλευσης 7.00-7.10 και δεν είναι αυτό που νομίζουν αρκετοί γονείς ότι πηγαίνω το παιδί μου στο σχολείο το χρονικό διάστημα από τις 7.00 μέχρι τις 8.00 ότι ώρα με εξυπηρετεί. Αν πραγματικά υπάρχουν κάποιοι γονείς, εκπαιδευτικοί ή "εκπαιδευτικοί" που θεωρούν ότι ο Δ/ντής του σχολείου κρύβει τις αιτήσεις και δεν δημιουργεί πρωινή ζώνη, γιατί δεν κάνουν μία επώνυμη καταγγελία στη Δ/νση Εκπαίδευσης που ανήκει το σχολείο τους;

 
εκπαιδευτικός
18 Αυγ 2015 20:31

Επίσης ο γονέας να αφήνει την αίτησή του για την Πρωϊνή Ζώνη στη Δ\νση και να απευθύνεται στο Σύλλογο γονέων! Η κοινότητα των γονέων σε ένα σχολείο γνωρίζει τις ανάγκες των εργαζομένων γονέων...μπορεί έτσι να βρεθεί "άκρη" !

 
εκπαιδευτικός
18 Αυγ 2015 19:25

Η πρόταση της Ελένης είναι απαραίτητα εφαρμόσιμη .Δεν υπάρχει σσχολική μονάδα που να μην υπάρχουν 5-10 μαθητές για να λειτουργήσει Πρωϊνή Ζώνη! Χρειάζεται όμως ή βούληση του Διευθυντή \τριας!!!

 
Δημήτρης
18 Αυγ 2015 18:31

Το Δημόσιο εξακολουθεί να μην εξυπηρετεί τους πολίτες αλλά τους υπαλλήλους του...

 
Ελένη
18 Αυγ 2015 14:46

Θα γίνει τίποτα με αυτή την Πρωινή Προαιρετική Ζώνη, ώστε να μπορούμε και εμείς οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι να είμαστε στην ώρα μας (7:30) στις υπηρεσίες μας; Γιατί βλέπω ότι συνεχίζεται (τρίτο παιδί) η ίδια νοοτροπία αποφυγής δημιουργίας πρωινής ζώνης. Είναι προτιμότερο να θεσπιστεί να είναι υποχρεωτική και αν για ένα μήνα δεν συμπληρώνεται ο ελάχιστος αριθμός των 5 παιδιών, τότε να καταργείται!!!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.